Deli

Marketing magazin je predstavil povzetke raziskav družb iPROM in Valicon o medijskih navadah slovenskih uporabnikov spleta v letu 2022, ki sta jih s komentarji pospremila Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu in Matjaž Robinšak, direktor raziskav in partner v Valiconu. Aktulna raziskava je pokazala, da vprašani bolj zaupajo medijem odprtega spleta, kot so vsebinski spletni mediji, spletne trgovine, spletne strani podjetij in spletni novičarski portali, kot pa vsebinam v ograjenih vrtovih, ki so v večji meri del platform družbenih medijev.

Andrej Ivanec za Marketing magazin: Raziskava Medijska potrošnja 2022 ponuja pomembne uvide v trende na slovenskem medijskem trgu - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Raziskava Medijska potrošnja za leto 2022 je za razliko od preteklih raziskav o medijski potrošnji pod drobnogled vzela le uporabo spletnih medijev, pri čemer so bili ti razdeljeni na medije odprtega spleta (novičarske spletne strani, vsebinske spletne medije, spletne trgovine, spletne oglasnike, spletne strani podjetij, forume itd.) in medije, ki so del ograjenih vrtov (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram in LinkedIn).

≫V iPROM-u nenehno spremljamo dogajanje na svetovnem medijskem trgu, s čimer želimo predvideti trende, ki bodo odločilno vplivali na medijski trg in navade uporabnikov tudi pri nas. Z letošnjo raziskavo smo želeli pod drobnogled postaviti medijske navade pri uporabi spletnih medijev v Sloveniji in slovenskim podjetjem ponuditi pomembne uvide v trende na slovenskem medijskem trgu, da bodo lahko bolj preudarno načrtovali tržnokomunikacijske strategije v prihodnosti,≪ je ozadje raziskave pojasnil Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROM-u.

≫Raziskava nam ponuja kar nekaj izhodišč, o katerih bo treba razmišljati. Kontekst sprememb, ki jih pričakujemo danes, je širši in posega v vse sfere življenja potrošnikov, tako v ekonomsko, politično, družbeno kot tudi medijsko. V podobnem položaju, ki je spodbudil spremembe vedenja, smo bili pred približno desetimi leti. Kaj se bo spremenilo, je težje napovedati, vendar so nekateri vidiki sprememb v medijski potrošnji že vidni. Trendi v tujini oziroma v ZDA nam nakazujejo, da se spreminjata odnos in obseg potrošnje medijev, ki jih lahko uvrstimo v t. i. ograjene vrtove. V Sloveniji še vedno večji delež časa potrošimo v ograjenih vrtovih, vendar pa sam odnos že sledi trendu iz tujine – vsaj na osnovi stopnje zaupanja v odprti splet v primerjavi z ograjenimi vrtovi. Morda lahko celo rečem, da postaja odprti splet prostor, kjer bo potrošnik bolj sproščen ter bosta tudi pozornost in dojemljivost do oglasnih sporočil bolj naklonjeni do znamk oziroma do oglaševalcev. Za slednje je to nova priložnost, vendar ocenjujem, da ne gre za isto oglaševanje. Kdor bo razumel odprti splet oziroma kaj je tukaj drugače, bo tudi dosegel boljše rezultate. Prepričan sem, da bodo oglaševalci v našem prostoru začeli več pozornosti usmerjati v lokalni medijski prostor, saj je ta v zadnjem času tudi veliko napredoval in ponuja konkurenčne tehnološke rešitve≪, dodaja Matjaž Robinšak, direktor raziskav in partner v družbi Valicon.

»Odprti splet ponuja podjetjem dostop do raznolikih medijskih vsebin, pri tem pa oglaševalcem omogoča podatkovno gnano distribucijo oglasnih sporočil. To pomeni, da se lahko medijska sredstva na odprtem spletu usmerijo v medije, kjer se uporabniki na oglasna sporočila bolje odzivajo, saj so zanje bolj relevantna,« komentira Ivanec.


Celoten prispevek je bil prvotno objavljen v tiskani izdaji revije Marketing magazin novembra 2022: KATERIM SPLETNIM MEDIJEM NAJBOLJ ZAUPAMO? (št. 497, strani 50-51).

Deli

O avtorju

Andrej Ivanec v iPROMU vodi medijsko načrtovanje. V družbi iPROM je redno zaposlen že od samega leta 2007. V okviru zaposlitve poleg snovanja medijskih načrtov, je odgovoren za strateški pristop in raziskovanje novih pristopov pri doseganju ciljnih skupin s pomočjo digitalnega oglaševanja. V prostem času ga vodi strast do raziskovanja spletne medijske panoge, nišnih spletnih trgovin in nišnih založniških dejavnosti. Je oseba, ki na osnovi izkušenj ve kako medijski prostor v digitalu izkoristiti za povečevanje poslovnih rezultatov.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv