Deli

Marketing magazin je predstavil ključne izsledke raziskave iPROMa in Valicona o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja. Raziskava je osvetlila ključne trende v digitalnem oglaševanju v Sloveniji ter vrednost naložb po različnih oblikah digitalnega oglaševanja.

Andrej Ivanec za Marketing Magazin: Digitalnemu oglaševanju že več kot polovica celotnega oglaševalskega kolača - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Andrej Ivanec

Raziskava, ki sta jo izvedli družbi iPROM in Valicon med novembrom 2023 in januarjem 2024, razkriva ključne trende v digitalnem oglaševanju v Sloveniji. Ugotovitve kažejo, da bo digitalno oglaševanje v letu 2024 predstavljalo 52 odstotkov celotnih oglaševalskih naložb v državi, kar pomeni znatno rast od leta 2019, ko je bil ta delež nekaj več kot tretjina.

»Digitalno oglaševanje v Sloveniji je dozorelo in skupaj obsega že 52 odstotkov celotnega vlaganja. V letu 2019 je bil ta delež nekaj več kot tretjina, zato ocenjujem, da je digitalno oglaševanje doseglo svojo zrelo fazo v razvoju in začenja s prevlado,« meni Matjaž Robinšak, direktor raziskav in partner v družbi Valicon.

Naložbe v digitalno oglaševanje še naprej naraščajo, pri čemer napovedi za leto 2024 kažejo povprečno rast naložb v zakup digitalnega oglasnega prostora za 11 odstotkov, medtem ko naložbe v produkcijo vsebin za digitalne medije rastejo za tri odstotke.

»Digitalno oglaševanje v skupnem oglaševalskem kolaču ohranja pomembno mesto, saj podjetja v veliki večini proračune za digitalno oglaševanje povečujejo oziroma ohranjajo, včasih tudi na račun zmanjšanja naložb v druge medije,« pravi Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu.

Med razlogi za izbiro digitalnega oglaševanja so oglaševalci izpostavili visoko učinkovitost in možnost evalvacije akcij, napredno ciljanje, možnost optimizacije, transparentnost in skladnost z zakonodajo. Kljub različnim pristopom po panogah ostaja digitalno oglaševanje pomemben del oglaševalskih strategij, s prikaznim oglaševanjem kot vodilno obliko, ki je usmerjena v krepitev blagovnih znamk in spodbujanje konverzij.

Raziskava tako potrjuje, da digitalno oglaševanje ostaja ključna komponenta marketinških prizadevanj v Sloveniji, z vedno večjim poudarkom na njegovi učinkovitosti in prilagodljivosti v dinamičnem tržnem okolju.

Celoten članek je objavljen v tiskani izdaji Marketing magazina: Digitalnemu oglaševanju že več kot polovica celotnega oglaševalskega kolača (MM513, str. 38–39).

Deli

O avtorju

Andrej Ivanec v iPROMU vodi medijsko načrtovanje. V družbi iPROM je redno zaposlen že od samega leta 2007. V okviru zaposlitve poleg snovanja medijskih načrtov, je odgovoren za strateški pristop in raziskovanje novih pristopov pri doseganju ciljnih skupin s pomočjo digitalnega oglaševanja. V prostem času ga vodi strast do raziskovanja spletne medijske panoge, nišnih spletnih trgovin in nišnih založniških dejavnosti. Je oseba, ki na osnovi izkušenj ve kako medijski prostor v digitalu izkoristiti za povečevanje poslovnih rezultatov.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv