iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Iskanje po slovarju: »sem«


Iskalni marketing

[SEM; Search Engine Marketing]

Označuje vse metode in taktike, ki omogočajo povečanje obiskanosti spletnih strani prek iskalnikov oziroma rezultatov iskanj s spletnimi iskalniki.

Latentno semantično indeksiranje; Tehnologija LSI

[Latent Semantic Indexing; LSI]

Metoda indeksiranja vsebine na podlagi matematičnega pristopa za prepoznavo skritih vzorcev v razmerjih med besedami in koncepti v nestrukturiranih zbirkah besedil.

Semantično ciljanje

[Semantic Targeting]

S semantičnim ciljanjem ugotavljamo, kaj je dejanski vsebinski kontekst, in na tej podlagi umestimo oglas, ki bo skladen s to vsebino. Če na primer na spletni strani piše sončno vreme, o čem je točno govora? O super počitnicah ob morju, o negi kože ali bi tam morda oglaševali polete na Florido? Pogosto se ga napačno enači s kontekstualnim ciljanjem.

Spletni seminar

[Webinar]

Točno določena vrsta spletne konference (spletna konferenca), kjer gre za enosmerno komunikacijo (od govornika do občinstva), občinstvo pa ima omejene možnosti interakcije z govornikom. Lahko pa je webinar tudi participativen, kar pomeni, da lahko z anketami ter s vprašanji in z odgovori poslušalci sočasno sodelujejo z govornikom.