iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Java®

[Java®]

Programski jezik. Njegova prednost je prenosljivost, saj je podprt na večini računalniških sistemov, prav tako pa tudi na sodobnih mobilnih telefonih. Na internetu omogoča izdelavo spletnih aplikacij in tudi t. i. appletov, ki predstavljajo interaktivne/večpredstavne spletne vsebine.

JavaScript

[JavaScript]

Programska jezikovna podlaga, ki se uporablja za dodajanje interaktivne in dinamične vsebine na spletnih straneh (na primer rotacija spletnih pasic, opozorila, preverjanje vnosov ipd.).

Javna glavna knjiga transakcij; Javna evidenca transakcij

[Public Ledger]

Mreža, kjer se izmenjujejo in beležijo transakcije. Ta služi kot register zapisov in informacij. Po tej mreži potujejo bloki, na katerih je zapisana vsebina transakcije.

Javni ključ

[Public Key]

Šifrirni ključ za asimetrično šifriranje, ki je javno dostopen in skupaj s pripadajočim zasebnim ključem tvori par ključev, potrebnih za dešifriranje.

Jezik XML

[Extensible Markup Language; XML]

Jezik XML se uporablja za opis podatkov. Gre za prilagodljiv način za ustvarjanje informacijskih formatov in elektronsko izmenjavo strukturiranih podatkov prek interneta ali korporativnih omrežij.

Jezikovni model ALBERT

[A Lite BERT]

ALBERT je različica modela BERT, ki je zasnovana za zmanjšanje velikosti in povečanje hitrosti usposabljanja in napovedovanja, ne da bi pri tem žrtvovala zmogljivost. ALBERT doseže to z uporabo tehnik, kot so deljenje parametrov med plastmi in zmanjšanje velikosti vektorskih vložitev, kar vodi do manjše zahteve po računalniških virih in hitrejših rezultatih.

Jezikovni model DistilBERT

[DistilBERT]

DistilBERT je manjša in bolj učinkovita različica modela BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), ki je bil ustvarjen z uporabo tehnike distilacije znanja. DistilBERT ohranja večino zmogljivosti izvirnega BERT modela, vendar zahteva manj računalniških virov in časa za usposabljanje in napovedovanje, kar ga naredi bolj primernega za vgradnjo v realnočasovne aplikacije in na napravah z omejenimi viri.

Jezikovni model n-gramov

[N-gram Language model]

N-gram je zaporedje n besed ali znakov v besedilu, ki se uporablja pri modeliranju jezika za napovedovanje naslednje besede ali znaka na podlagi zgodovine. N-grami so osnovni gradniki statističnih jezikovnih modelov in se uporabljajo za analizo in razumevanje strukture jezika.

Jezikovni model RoBERTa

[Robustly Optimized BERT Pretraining Approach]

RoBERTa je različica modela BERT, ki je bila optimizirana z večjim naborom podatkov, daljšim časom usposabljanja in spremembami v postopku usposabljanja. RoBERTa je bil zasnovan za izboljšanje zmogljivosti BERT-a na širokem spektru nalog NLP, kot so razumevanje branja, generiranje besedil in analiza čustev.

JPEG

[JPEG; Joint Photographic Experts Group]

Slikovni format. Datotečna oblika za shranjevanje in prenašanje slik prek interneta.

JSON

[JSON; JavaScript Object Notation]

Enostaven format zapisa za programsko izmenjavo podatkov, ki je neodvisen od programskega jezika in omogoča preprosto komunikacijo med različnimi sistemi.