iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Začasna zavrnitev e-poštnega sporočila

[Soft bounce]

Kazalnik, ki nam pove, zakaj se je e-poštno sporočilo vrnilo. V tem primeru je za razliko od dokončne zavrnitve e-poštno sporočilo prišlo do e-poštnega strežnika prejemnika, vendar ga pred dostavitvijo prejemniku pošlje nazaj pošiljatelju. E-sporočilo je možno dostaviti ob naslednjem poskusu pošiljanja ali pa ročno. Obstaja veliko razlogov, zakaj e-sporočilo ni bilo dostavljeno. Med njimi so poln e-poštni nabiralnik prejemnika, začasna nedostopnost e-poštnega strežnika ali pa dejstvo, da prejemnik nima več e-poštnega nabiralnika na tem naslovu.

Začetno omrežje

[Inception Networks]

Začetno omrežje je globoka nevronska mreža z arhitekturno zasnovo, ki je sestavljena iz ponavljajočih se komponent, imenovanih začetni blok oziroma modul. Vsak izhod bloka deluje kot vhod v naslednji blok. To omrežje se uporablja za naloge klasifikacije slik in je zasnovano za izboljšanje učinkovitosti in natančnosti tradicionalnih konvolucijskih nevronskih mrež.

Zadetek

[Hit]

Termin, ki se nanaša na zahtevo na strežniku po določenem spletnem mestu, grafični, avdio in glasovni datoteki oziroma kateremkoli elementu spletnega mesta.

Zahtevek

[Demand]

Za začetek prenosa oziroma prikaz kateregakoli elementa mora spletni brskalnik najprej podati zahtevek na strežnik. Odgovor strežnika se nato prikaže v uporabnikovem brskalniku. Pri spletnem oglaševanju največkrat govorimo o zahtevkih za spletne oglase (ko uporabnikov spletni brskalnik na podlagi tolmačenja spletne strani poda zahtevek za prikaz oglasa). Tudi klik na spletni oglas predstavlja zahtevek, na katerega oglasni strežnik odgovori s spletnim naslovom, na katerega bo uporabnik preusmerjen.

Založnik

[Publisher]

Posameznik ali družba, ki je odgovorna za tiskanje in distribucijo digitalnih ali tiskanih publikacij. Založniki se ukvarjajo tudi s trženjem publikacij in ponavadi niso ustvarjalci gradiva.

Zanka zvestobe

[Loyalty Loop]

Zanka zvestobe je predstavljena v konceptu nakupne poti potrošnika in prikazuje, kako se potrošniki odločajo za nakup določenega izdelka oz. storitve. Osredotoča pa se tudi na verjetnost, ali bodo potrošniki nakup izvedli tudi v prihodnosti. Model prepozna, da z nakupom potrošniki mnenja in izkušnje predstavijo znancem in prijateljem, poleg tega pa vedno sproti ocenjujejo, ali bodo še naprej zaupali blagovni znamki. Na zanko zvestobe vplivajo komunikacija z blagovno znamko, dosedanje izkušnje, uresničevanje želja potrošnikov ipd.

Zaprti ekosistem

[Walled Garden]

Gre za zaprte ekosisteme/platforme/storitve v digitalnem okolju. Primera zaprtih ekosistemov sta Facebook in Google, ki omejujeta dostop do funkcionalnosti in drugih uporabnikov. S tem prideta do podatkov in jih tržita za potrebe oglaševanja znotraj zaprtega ekosistema. Vse operacije so nadzorovane s strani tistega, ki upravlja določen ekosistem.

Zapustna stopnja; Delež izhodov

[Exit Rate]

Odstotek sej brskanja, ki se zaključijo na določeni podstrani spletnega mesta. Uporablja se v analizi spletnega prometa. Zaključek seje pomeni, da uporabniki zaprejo zavihek v brskalniku ali naložijo drugo spletno mesto.

Zasebna tržnica

[Private Marketplace – PMP]

Nabor izbranega oglasnega inventarja založnikov (posebna postavitev oglasa ali poglobljeni podatki ter analitika), ki niso na voljo vsem kupcem v okviru licitacije na odprti tržnici (Open Market). Ta oglasni inventar je vključen v založnikovo platformo SSP in je na voljo le izbranim kupcem/ponudnikom, ki morajo za dostop in licitiranje uporabiti identifikacijsko oznako nakupa DEAL ID (edinstveni identifikator/numerični ključ).

Zasebni ključ

[Private Key]

Šifrirni ključ za asimetrično šifriranje, ki ga pozna samo lastnik in skupaj s pripadajočim javnim ključem tvori par ključev.

Zavračanje oglasov

[Ad Blocker]

Programska oprema, ki preprečuje prikazovanje spletnih oglasov. To so največkrat dodatki (plug-in, extension), ki jih uporabniki namestijo v svoj spletni brskalnik.

Zavrnjeno e-poštno sporočilo

[Bounce email]

E-poštna sporočila, ki niso bila dostavljena in se vrnejo pošiljatelju zaradi različnih razlogov. Poznamo dve vrsti zavrnjenih e-poštnih sporočil: dokončno in začasno zavrnjena e-poštna sporočila.

Zaznamek

[Bookmark]

Povezava, shranjena v spletnem brskalniku za njeno prihodnjo (enostavnejšo) uporabo.

Zaznavni zemljevid; Percepcijska mapa

[Perceptual Map]

Posameznikovo védenje o blagovnih znamkah lahko predstavimo na zaznavnem zemljevidu, ki je sestavljen na podlagi potrošnikovega znanja o znamkah. Znanje oz. védenje se v spominu organizira kot skupek prepričanj, ki jih imamo o določeni znamki glede na njeno konkurenčno ponudbo.

Zbiranje (in urejanje) vsebin

[Content Curation]

Proces pregledovanja vsebin v digitalnih medijih z namenom iskanja najboljše in najbolj pomembne vsebine za občinstva in njeno predstavitev na njim razumljiv način. Za razliko od vsebinskega marketinga zbiranje vsebin ne vključuje objave novih vsebin. Gre za ustvarjanje vrednosti za vaša občinstva s tem, da se jim prihrani čas in trud. Vsebin ne primanjkuje, ni pa vse vredno branja. Organizacija vsebin v smiselno povezane celote (blogi, e-glasila …) pomaga pri grajenju stalnega občinstva in kaže na vaše strokovno znanje na določenih področjih.

Zeleno zavajanje

[Greenwashing]

Zeleno zavajanje vključuje neutemeljene trditve, da bi potrošnike zavedli, da so izdelki podjetja okolju prijazni ali imajo večji pozitiven vpliv na okolje, kot ga dejansko imajo.

Zemljepisna širina in dolžina

[Geographic Latitude and Longitude]

Zemljepisni koordinatni sistem se uporablja za ciljanje uporabnikov na podlagi lokacije, kar omogoča zelo natančno geografsko ciljanje uporabnikov z ustreznimi oglasi.

Zgodbe na družbenih medijih

[Stories]

Vsebinski formati na platformah, kot so Instagram, Facebook in Snapchat, kjer lahko uporabniki posnamejo in objavijo slike ali video vsebine v obliki diaprojekcije. Zgodbe je mogoče opremiti z različnimi filtri in učinki, ki jih ponujajo platforme, zgodba pa je nato na platformah drugim uporabnikom dostopna krajši čas, običajno je to 24 ur.

Zgornji del spletne strani

[ATF; Above the fold]

Zgornja polovica prve strani časopisa, kjer se nahaja pomembna novica ali fotografija. Časopisi so na prodajnih mestih ponavadi zloženi na pol, tako da kupci vidijo samo zgornjo polovico prve strani časopisa. Zanimive informacije na zgornjem delu naslovnice pritegnejo ljudi k nakupu časopisa. Temu prostoru dajejo prednost tudi oglaševalci, saj gre za najbolj vidno mesto v časopisu. Termin se uporablja tudi pri izdelavi spletnih strani in se nanaša na tisti del spletne strani, ki je viden brez premikanja z miško ali klikanja nanjo.

Zgoščevanje podatkov

[Data Compression]

Zgoščevanje podatkov je tehnika, s katero se zmanjšuje količina prostora za shranjevanje, ki je potreben za velike količine podatkov. Ta pristop pomaga zmanjšati stroške, povezane s shranjevanjem, in omogoča hitrejšo obdelavo podatkov.

Znanstvenik množice podatkov

[Big Data Scientist]

Strokovnjaki, ki znajo z uporabo algoritmov urediti velike količine neurejenih podatkov v podatke, ki imajo informacijsko vrednost.

Zunanja optimizacija strani

[Off-Page Optimization]

Optimizacija zunanje strani se nanaša na vse ukrepe, ki jih je mogoče udejanjiti izven dejanskega spletnega mesta z namenom izboljšanja položaja spletnega mesta v rezultatih iskanja. Večinoma gre za pristope, ki pomagajo ustvarjati čim več kakovostnih povratnih povezav.

Zvestoba blagovni znamki

[Brand Loyalty]

Pozitiven odnos potrošnikov do blagovne znamke oz. zavezanost potrošnikov blagovni znamki. Gre za zvest odnos potrošnika do blagovne znamke, ne glede na konkurenčne ukrepe ali spremembe izdelka. Zvestoba blagovni znamki se udejanji na različne načine, vključno z nakupi izdelkov blagovne znamke in s pozitivnimi referenčnimi govoricami.