T1

[T1]

Oblika hitre internetne povezave, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo 154.000 b/s oziroma 1,54 mb/s.

T3

[T3]

Oblika hitre internetne povezave, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo 4.500.000 b/s oziroma 45 mb/s.

TCP/IP protokol; Transportni sloj TCP/IP

[TCP/IP protocol; Transmission control protocol; Internet protocol]

Komunikacijski protokol, ki povezuje med seboj nepovezane mreže v internet. Skrbi za prenos podatkov na zahtevani naslov.

Tehnologija razpršene evidence

[Distributed Ledger Technology]

Nov način za digitalno varno shranjevanje določenih oblik podatkov. Podatke, ki jih lahko zapišemo kot zaporedje transakcij ali, splošneje, vnosov, shranjujemo v verigi zaporednih blokov, katerih zaporedje in pristnost sta zavarovana z matematičnimi algoritmi.

Tehnologija veriženja blokov; Veriga podatkovnih blokov

[Blockchain]

Tehnologija temelji na veriženju neprodornih algoritmov, na katerih je zapisana vsota podatkov o neki transakciji – lahko gre za prenos zneska, izvršljivo pogodbo ali prenos drugih podatkov. Vsaka transakcija dobi svoj blok – algoritem, ki se postavi v vrsto z drugimi algoritmi in tako tvori sistem verige blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih. Koncept je prvič leta 2008 predstavila oseba z vzdevkom Satoshi Nakamoto, leto dni kasneje pa se je sistemu pridružila trenutno najbolj poznana digitalna valuta bitcoin.

Tehnološko ciljanje

[Technical Targeting]

Uporabljajo ga predvsem spletni oglaševalci, ki so osredotočeni na specifične cilje. S takim ciljanjem si oglaševalci zagotovijo plačilno učinkovitost, prilagodljivost in merljiv proces ciljanja. Oglaševalec s posebno programsko opremo (oglasni strežnik) oglase prikazuje samo izbranim uporabnikom. Tehnološko lahko ciljamo uporabnike glede na tip brskalnika (na primer Chrome, Firefox, MS Internet Explorer), operacijski sistem (na primer Windows, MacOS, Linux), ponudnika interneta, domene, hitrost povezave dostopa v internet, ločljivost uporabniških zaslonov in glede na druge tehnične značilnosti.

Tekst/besedilo

[Copy]

Besedilo v oglasih – tako v digitalnem kot tradicionalnem oglaševanju. Besedilo je lahko zapisano ob slikovnem ali video gradivu, lahko pa je uporabljeno tudi v glasovni obliki v videu ali le z zvokom.

Tekstopisec

[Copy]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki idejo oglasa prenese v besedilo. Tekstopisec najpogosteje tesno sodeluje z umetniškim oziroma kreativnim direktorjem.

Tekstopisje

[Copywriting]

Pisanje besedil oz. strokovno tekstopisje je veščina, s katero lahko uspešno predstavimo svoje storitve, povečamo prodajo izdelkov, ustvarimo prodorna in prepoznavna besedila.

Temna objava

[Dark Post]

Objava, ki ni vidna na strani časovnice na Facebooku, se imenuje temna objava. To je objava, ki je pripravljena kot oglas v orodju za upravljanje oglasov na Facebooku. Razlikujejo se od sponzorirane objave, ki je ustvarjena kot običajna objava in je vidna na časovnici uporabniškega profila. Namen temne objave je ustvariti sporočilo za izbrano ciljno občinstvo, hkrati pa z njo ne »zasuti zida« tistim, za katere sporočilo ni pomembno.

Temni splet

[Dark Web]

Gre za manjši del globokega spleta. Do temnega spleta je mogoče dostopati le s posebno programsko opremo, konfiguracijo ali z dovoljenjem, pogosto z uporabo nestandardnih komunikacijskih protokolov in tehnologij. Značilni primeri so omrežja »prijatelj do prijatelja«, ki se običajno uporabljajo za izmenjavo datotek s povezavo »peer-to-peer«, in zasebne mreže (npr. Tor).

Testiranje A/B (ločeno testiranje)

[A/B Testing (split testing)]

Testiranje dveh različnih nastavitev na podlagi odziva uporabnikov.Test ocenjuje, katera verzija je bolj učinkovita (npr. dva oglasa, dve spletni strani …) glede na postavljen cilj. Na podlagi A/B testiranja potrdimo ali ovržemo postavljeno hipotezo, s katero smo začeli test in implementiramo najboljšo možnost.

Testiranje uporabnosti

[Usability testing]

Tehnika testiranja, uporabljena pri zasnovi programske opreme, vmesnikov ali tehnologije za končne uporabnike. Meri uporabnost in enostavnost uporabe določene funkcije ali predmetov. Testiranje uporabnosti je pomembno za razvoj strategij za ugotavljanje, ali sistemi delujejo praktično in razumljivo pri dejanski uporabi.

Tlačenje ključnih besed

[Keyword Stuffing]

Ko spletna stran z namenom manipuliranja iskalnika prepogosto uporablja ključno besedo, kar onemogoča normalno berljivost vsebine.

Točka bruto gledanosti

[Gross ratings point; GRP]

Standardna meritev v TV-oglaševanju, s katero merimo vpliv oglaševanja. GRP se izračuna tako, da delež ciljne skupine, ki smo jo z oglaševanjem dosegli, pomnožimo s frekvenco izpostavitve. Na primer: če z oglaševanjem dosežemo 30 % ciljne skupine in če te uporabnike
v povprečju 4-krat izpostavimo oglasu, smo dosegli 120 GRP (30 * 4 = 120 GRP).

Tokenizacija

[Tokenization]

Pri elektronskem poslovanju pretvorba, šifriranje občutljivih podatkov v varen zapis v obliki žetona.

Toplotna mapa

[Heatmap]

Grafičen prikaz e-poštnega sporočila, spletnega mesta ali oglasa, ki prikazuje primerjavo klikabilnih elementov (meni, pozivi k dejanju, kategorije …) med seboj ali primerjavo najbolj gledanih elementov e-poštnega sporočila, spletnega mesta ali oglasa.

Trgovalna enota

[Trading Unit]

Agencijska enota za trgovanje, ki ima strokovno znanje glede uporabe oglaševalskih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Ta skupina ljudi (imenujejo se trgovci) v svoji vlogi skrbi za sprotno upravljanje akcij. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trgovalna platforma

[Trading Desk]

Agencijska rešitev za trgovanje z oglasnim prostorom na podlagi strokovnega znanja in uporabe oglaševalskih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Posebne skupine ljudi (trgovci) s platformo skrbijo za sprotno upravljanje akcij v realnem času. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trženje znanim strankam

[ABM; Account Based Marketing]

Trženje znanim strankam zahteva, da trženje in prodaja končno spregovorita isti jezik. Ne gre več le za priložnosti, saj morajo tržniki razumeti, kako ciljati izbrane stranke na podoben način kot prodajni predstavniki. Prednosti trženja znanim strankam segajo od boljše razporeditve virov do izboljšanih meril za razvrščanje v prodajnem lijaku.

Tržna niša

[Niche Market]

Majhen del trga, na katerega se osredotoča določen izdelek. Tržno nišo določajo tako značilnosti izdelka, ki so namenjene zadovoljevanju posebnih marketinških potreb, kot tudi cenovni razpon, kakovost izdelka in demografija ciljne skupine.

TV povsod; Avtenticirano pretakanje vsebin, Avtenticirane video vsebine na zahtevo

[TV Everywhere; Authenticated Streaming, Authenticated Video on Demand]

“Poslovni model, pri katerem morajo za dostop do pretočnih video vsebin prek TV-kanalov uporabniki potrditi svojo istovetnost (da so obstoječi naročniki na kanal prek računa, ki jim ga je dodelil ponudnik televizijskih programov za dostop do vsebine).

Ta model omogoča ponudnikom televizijskih programov, da svojim strankam ponujajo možnost dostopa do vsebin s svojih kanalov prek internetnih storitev in mobilnih aplikacij – bodisi v živo bodisi na zahtevo kot del naročnine na storitev. Time Warner Cable je predlagal koncept v letu 2009, v letu 2010 pa so številni televizijski ponudniki in omrežja začeli uvajati storitev TV povsod za svoje naročnike, vključno z velikimi mrežami, kot so TBS, TNT, ESPN in HBO.”

Tvit; Čivk

[Tweet]

Sporočilo, dolgo 280 znakov, objavljeno na družbenem omrežju Twitter.

Tvitati; Čivkati

[To tweet]

Napisati 280 znakov dolgo sporočilo na družbenem omrežju Twitter.

Tviter; Čivkač

[Tweeter]

Oseba, ki uporablja družbeno omrežje Twitter.

Tvitersfera

[Twittersphere]

Skupek računov na Twitterju.

Tweens

[Tweens]

Nova ciljna skupina, ki zajema otroke med devetim in dvanajstim letom, t. i. nedozorele potrošnike. Pogosteje kot dečki se v to skupino uvrščajo deklice. Ta demografska skupina je po značilnostih, vrednotah in razmišljanju podobna tako otrokom kot tudi najstnikom. Njihovi deloholični starši navadno ljubezen do otrok nadomeščajo z denarjem.