iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

P2P; Omrežja enakovrednih

[P2P; Peer-to-Peer]

Decentralizirana vrsta omrežja, kjer posamezna vozlišča, imenovana kolegi (»peer«), v omrežju delujejo enakopravno. Nasprotje tega je centraliziran model, imenovan odjemalec-strežnik, kjer vozlišča odjemalca prosijo za dostop do virov, ki jih zagotavlja centralni strežnik.

Pajek

[Spider]

Program, ki samodejno sledi povezavam na spletu. Iskalniki jih uporabljajo z namenom indeksiranja vsebin spletnih strani.

Pametna optimizacija

[Intelligent Optimization]

Princip ustvarjanja največje vrednosti za potrošnike in lastnika strani s pomočjo strojnega učenja, dizajna strani, prodajnih lijakov, avtomatizacije in podatkov.

Pametne naprave

[Smart Devices]

Elektronska naprava, ki omogoča povezovanje, skupno rabo in interakcijo s svojimi uporabniki in z drugimi pametnimi napravami.

Pametne pogodbe

[Smart Contracts]

Pogodba, ki je v celoti napisana na verigi blokov. Ko so pogoji, zapisani v pogodbi, izpolnjeni, se pogodba izvrši samodejno, brez posrednikov in vpletanja tretjih oseb. Pametna pogodba omogoča sklepanje sočasnih multilateralnih poslov. Pogodba se nato prilagaja zunanjim dejavnikom in se sproti izvršuje samodejno, takoj ko se izpolnijo posamezni pogodbeni pogoji.

Pametne vsebine

[Smart Content]

Pametne vsebine se nanašajo na personalizirane vsebine, ki so oblikovane na podlagi potrošnikovih želja oz. potreb. To so npr. vsebine, kjer je dodano potrošnikovo ime, personalizirana e-poštna sporočila, personalizirane spodbude na nakupni poti potrošnika …

Pametni podatki

[Smart Data]

Podatki, ki jih iz množice podatkov (Big Data) pretvorimo v relevantne informacije. To storimo s pametnimi algoritmi, ki iz velikih podatkovnih zbirk pridobijo, sintetizirajo, analizirajo in posledično osmislijo nepregleden nabor informacij. S tem dajo pametni podatki množici podatkov uporabno vrednost, ki lastniku podatkov omogoča bolj preudarne in strateške odločitve.

Pametni stroji

[Smart Machine]

Stroji z možnostjo samoučenja. Svoje vedenje in delovanje prilagajajo na podlagi izkušenj oz. učenja, niso v popolni odvisnosti od ljudi in pri svojem delovanju pokažejo nepričakovane rezultate.

Partnerski program

[Affiliate]

Poslovni dogovor med spletnim trgovcem (podjetjem, ki na internetu prodaja izdelke) in drugimi neodvisnimi lastniki spletnih mest (partnerji), v okviru katerega slednji promovirajo ponudbo prvega ter so za to nagrajeni s provizijo. Primer: partner na svoji spletni strani oglašuje izdelke spletnega trgovca ter tako usmerja obiskovalce na spletno stran trgovca. Vsakič, ko obiskovalec opravi nakup na spletni strani trgovca, je partner nagrajen s provizijo od ustvarjene prodaje.

Pasična izgorelost

[Banner burnout]

Stanje, ko pada učinek oglasa oziroma, ko se začne manjšati CTR oglasa, ker je uporabnik prevečkrat videl isti oglas.

Pasična slepota

[Banner Blindness]

Nagnjenje spletnih obiskovalcev, da ignorirajo spletne pasice, tudi če te vsebujejo informacije, ki jih obiskovalci aktivno iščejo. Do pasične slepote pride zaradi informacijske preobremenjenosti potrošnikov.

Pasična utrujenost

[Banner fatigue]

Pasična utrujenost se zgodi, ko je potrošnik prepogosto videl pasico in je ne opazi več. V najboljših primerih vodi pasična utrujenost do zmanjšanja odzivnosti in v najslabših do negativnih učinkov oglaševanja.

Pasovna širina

[Bandwidth]

Enota, ki pove, koliko podatkov se lahko prenese v določenem časovnem obdobju po nekem komunikacijskem kanalu. Najpogosteje se uporablja enota kb/s (kilobiti na sekundo).

Past

[Trap Door]

Spletni oglas, ki uporabnika pripelje na spletno stran, s katere pa se potem težko vrne na spletno stran, na kateri je kliknil na oglas.

Pavšal

[Flat Rate; Flat Fee]

Časovni zakup oglasnega prostora.

Personalizacija

[Personalization]

Strategija, v kateri podjetja zagotavljajo individualizirano vsebino prejemnikom prek zbiranja podatkov, analize in uporabe tehnologije za avtomatizacijo.

Persone

[Buyer personas]

Ustvarjena in strnjena predstavitev stranke/kupca v obliki točno določene osebe. Predstavitev temelji na resničnih podatkih in preudarno izbranih predvidevanjih: kdo so naši obiskovalci (demografija), kakšni so njihovi motivi (motivacija), kaj jih zanima (cilji) in kako načrtujejo nakup (načini obnašanja).

Piksel; Slikovna točka

[Pixel]

V računalništvu okrajšava za izraz »picture element« ali slikovni element. Predstavlja najmanjšo naslovljivo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali nariše. Nima oblike ali določene velikosti, le informacije o značilnostih slike (vrednost barve, intenziteta). Na zaslonu pa je slikovna točka omejena z obliko in velikostjo, predstavlja pa tudi mersko enoto, s katero se izraža ločljivost prikazane slike.

Piškotek

[Cookie]

Podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za samo delovanje spletne strani (recimo za spletni nakup) ter za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o uporabnikih, kot so naklonjenost do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Plačljivi mediji

[Paid Media]

Zajemajo področje oglaševanja v digitalnih medijih – zakup prostora na iskalnikih, v platformah za prikazno oglaševanje, na družbenih omrežjih, v obliki sponzoriranih, plačljivih člankov (t.i. advertoriali, PR vsebine) in objav ipd. Z velikim dosegom in možnostjo izredno natančnega ciljanja so plačljivi mediji oziroma kupljen doseg vnaprej določenega občinstva, ki bo izpostavljeno oglasnim sporočilom, odlični za promocijo blagovne znamke, za hitre akcije, za pridobivanje novih strank ali aktivacijo obstoječe publike.

Platforma podatkov o strankah

[Customer data patform]

Sistem upravljanja s podatki, ki ustvarja trajno enotno bazo podatkov o strankah, ki je dostopna drugim podatkovnim sistemom. Podatki so zbrani iz več virov, očiščeni in združeni z namenom, da se ustvari en profil stranke.

Platforma za upravljanje podatkov o potrošnikih/kupcih

[Customer Data Platform; CDP]

Sistem, ki hrani lastne podatke in analizira potrošnike, ki jih podjetja že poznajo. Te podatke združuje ter omogoča bolj utemeljene in učinkovite odločitve. CDP hrani veliko podatkov, vključno s podatki o prodaji in o digitalnih sledeh potrošnikov, podatki o uspešnosti, ki vključujejo podatke o klikih na oglase, odpiranju e-poštnih sporočil … Prav zato CDP ponuja natančen pregled podatkov, s katerimi podjetja ustvarjajo marketing, osredotočen na ljudi.

Platforma za upravljanje soglasja

[Consent management platform; CMP]

Spomin računalnika, ki beleži v zadnjem času najpogosteje iskane vsebine, dokumente, spletne strani in jih zato hitreje prikaže. Lahko je lokalni pomnilnik (na primer na brskalniku) ali pa je del celotne mreže. Platforma, ki jo lahko izdajatelji uporabljajo za zahtevo, sprejemanje in shranjevanje soglasij uporabnikov.

Platforma; Sistem

[Platform]

Platforma računalnika ali operacijskega sistema (OS). Primer: računalniški platformi PC in Macintosh ter programske platforme Windows, Unix in macOS.

Pod robom brskalnika

[BTF; Below The Fold]

Izraz se nanaša na del spletne strani, do katerega uporabnik dostopa s premikanjem miške navzdol, da si ga ogleda. Izraz izhaja še iz časa časopisov, ko so bili ti na prodajnih mestih ponavadi zloženi na pol, manj pomembne informacije pa so bile umeščene »pod pregibom«. Danes se izraz uporablja pri oblikovanju spletnih strani in pomeni vsebino, ki se nahaja pod dnom okna brskalnika. To se spreminja od naprave do naprave, pri mobilnih napravah pa je dinamično.

Podatki partnerjev

[Second Party Data; 2nd Party Data]

Relativno nova oblika podatkov, ki predstavljajo lastne podatke partnerskih podjetij, katere smo bodisi kupili bodisi pridobili prek sodelovanja z zaupanja vrednim partnerjem. Običajno se tovrstne podatke pridobi preko sodelovanja, kjer imata nekonkurenčna partnerja vzajemen, dopolnjujoč interes pri isti ciljni populaciji.

Podatki tretjih oseb

[Third Party Data; 3rd Party Data]

Tretjeosebni oz. tuji podatki se praviloma agregirajo iz več različnih virov in jih je možno kupiti oz. uporabiti proti plačilu pri komunikacijskih aktivnostih. Ti podatki so praviloma vsebinsko lahko zelo široki in ponujajo v primerjavi z lastnimi podatki in podatki partnerjev največje število parametrov, ki jih oglaševalec lahko uporabi za usmerjanje relevantnih sporočil ciljni populaciji. Pri uporabi tovrstnih podatkov uporabniki nimajo neke direktne relacije z oglaševalcem, vendar so, glede na zajete parametre, ustrezni za nagovor.

Podatkovne sledi

[Data exhaust]

Podatkovne sledi se nanašajo na podatke, ki so ustvarjeni kot rezultat aktivnosti uporabnikov digitalnih naprav. Sestavljajo jih zabeležene odločitve uporabnikov, njihova dejanja in preference, podatki o vsaki interakciji  oz. poizvedbi z digitalno naravo. Na spletu se to izraža kot podatkovna sled, ki je zelo pomembna in lahko govori o uporabniku in njegovi nakupni poti.

Podatkovno jezero

[Data lake]

Odlagališča, kjer je shranjena velika količina neobdelanih podatkov v svoji izvorni obliki, vključno s strukturiranimi, polstrukturiranimi in z nestrukturiranimi podatki. Podatkovna struktura in zahteve niso opredeljene, dokler podatki niso potrebni.

Podatkovno rudarjenje

[Data Mining]

Praksa preučevanja velikih količin podatkov na spletu predvsem o spletnem prometu, oglaševanju in obnašanju uporabnikov z namenom, da bi našli vzorce znotraj teh podatkov ter korelacije med njimi.

Podkast

[Podcast]

Epizodični avdio ali video zapisi, ki so uporabniku na voljo na zahtevo, ob naročilu na določen kanal pa jih lahko prejmejo tudi takoj ob izidu. Pogosto gre za tematske debate, okrogle mize ali preglede trendov in novosti.

Podoba blagovne znamke

[Brand Image]

Podoba blagovne znamke se nanaša na dojemanje blagovne znamke med potrošniki. Gre za podobo blagovne znamke, ki si jo ustvarijo potrošniki.

Podstran

[Subpage]

Spletna stran, ločena od nadrejene spletne strani z znakom / (poševnica). Stran je običajno vsebinsko podrejena nadrejeni vsebini.

Podvajanje vsebine

[Duplicate Content]

Pojavljanje dveh ali več URL-jev, ki prikazujeta enako vsebino. Do težav lahko prihaja pri optimizaciji spletnih strani za iskalnike, kjer iskalnik težje določi, katera podvojena vsebina je bolj relevantna.

Pogosta vprašanja; Pogosto zastavljena vprašanja

[FAQ; Frequently Asked Questions]

Seznam vprašanj, ki jih pogosto zastavljajo uporabniki, in odgovorov nanje. Običajno se navezujejo na določeno temo. Ponavadi se ti seznami pojavljajo na spletnih mestih ali forumih, torej povsod tam, kjer je večja verjetnost pojavljanja teh vprašanj.

Pogostost ključne besede

[Keyword Frequency]

Kolikokrat se pojavi določena ključna beseda na spletni strani. Zelo visoka stopnja pogostosti nakazuje na t. i. spam spletno stran, medtem ko zelo nizka stopnja pogostosti nakazuje na slabo povezanost med ključno besedo in vsebino spletne strani.

Pogovorni marketing

[Conversational Marketing]

Metoda komunikacije med podjetji in potrošniki z namenom, da se skrajša potrošnikova nakupna pot. Pogovorni marketing se vzpostavlja s klepetalnimi boti, ki odgovarjajo na vprašanja potrošnikov in pripravljajo ponudbe ali s klepetom v živo.

Pojavni oglas

[Pop-Up Ad]

Oglas, ki je vrinjen na spletno stran in se uporabniku prikaže bodisi ob prihodu na spletno mesto bodisi med samim pregledovanjem spletnih strani.

Pojavno okno

[Pop-up; Pop-under]

Oblika oglasa, ki se prikaže v ločenem, običajno manjšem oknu brskalnika ali v ločenem zavihku. Cena te vrste oglasa je višja, saj je opaznost večja, gre pa za nezaželeno obliko oglasov pri uporabnikih.

Pomnilnik

[Computer Data Storage]

Spomin računalnika, ki beleži v zadnjem času najpogosteje iskane vsebine, dokumente, spletne strani in jih zato hitreje prikaže. Lahko je lokalni pomnilnik (na primer na brskalniku) ali pa je del celotne mreže.

Ponovno ciljanje

[Retargeting]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Ponovno trženje

[Remarketing]

Oglaševalski proces, ki omogoča, da z oglasom dosežemo uporabnike, ki so že obiskali našo spletno stran in pokazali zanimanje za naše izdelke ali storitve, spletno stran pa so zapustili pred samim nakupom. Ponovno trženje je namenjeno ciljni skupini potencialnih uporabnikov, zato je tovrstno oglaševanje učinkovitejše in ima potencialno višjo povrnitev naložbe ter pripomore k pospeševanju poslovanja.

Pooblaščeni digitalni prodajalci

[Authorized Digital Sellers; ads.txt]

Besedilna datoteka, ki jo je odobril IAB, katere namen je omogočiti prodajo oglasnega inventarja zgolj pooblaščenim prodajalcem. Datoteko podjetja gostijo na svojih spletnih strežnikih, pri čemer so navedene tudi druge platfrome, pooblaščene za prodajo oglasnega prostora.

Poročanje

[Reporting]

Pri digitalnem oglaševanju gre za poročanje naročniku o poteku njegove oglaševalske akcije. Osnovno poročanje običajno vključuje čas oglaševanja, oglasne formate, digitalne medije in osnovne rezultate: prikaze oglasa, klike na oglas, doseg uporabnikov in OTS oziroma povprečno število izpostavitev. Z vključitvijo vrednosti oglaševanja so možni tudi podatki o končni povprečni ceni prikaza, klika, ceni na uporabnika ipd.

Portal

[Portal]

Spletno mesto, ki vsebuje najrazličnejše informacije: zadnje novice, vreme, povezave na druge spletne strani, igre, spletno pošto, nakupovanje prek spleta itd. Portali ponavadi predstavljajo vstopno točko za začetek iskanja informacij na internetu.

Poslovanje med končnimi kupci

[C2C; Customer to Customer]

Inovativni načini, ki omogočajo, da so potrošniki v interakciji z drugimi potrošniki. Tradicionalni trgi so zahtevali odnos podjetje-potrošnik, kjer je potrošnik od podjetja kupil izdelek ali storitev. V odnosu potrošnik-potrošnik podjetja zagotavljajo okolje, kjer lahko potrošnik potrošniku prodaja izdelke ali storitve.

Poslovanje med podjetji

[B2B; Business to Business]

Podjetja, katerih osnovna dejavnost je osredotočena na prodajo izdelkov ali storitev drugemu podjetju.

Poslovanje na družbenih medijih

[Social Commerce]

Oblika spletnega poslovanja, ki družbene medije uporablja kot pomoč pri ustvarjanju konverzij oz. nakupov. Ta vrsta prodaje na družbenih medijih se zanaša na ocene in mnenja uporabnikov o določenih izdelkih, spletne skupnosti in oglaševanje na družbenih medijih, ki prispeva k prodaji.

Poslovanje s končnimi kupci

[B2C; Business to Customer]

Podjetja, katerih osnovna dejavnost je osredotočena na prodajo izdelkov ali storitev neposredno potrošnikom.

Poslovna inteligenca

[Business Intelligence]

Niz strategij, procesov, aplikacij, podatkov, izdelkov, tehnologij in tehničnih arhitektur, ki se jih uporablja za podporo zbiranju, analizi, predstavitvi in širjenju poslovnih informacij. Tehnologije za poslovno inteligenco zagotavljajo zgodovinske, trenutne in napovedne poglede na poslovanje podjetja. Skupne funkcije tehnologij poslovne inteligence so poročanje, spletno analitično procesiranje, analiziranje, rudarjenje po podatkih, rudarjenje po procesih in druge. Te funkcije zmorejo upravljati z množicami podatkov, s čimer pomagajo identificirati, razvijati in ustvarjati nove strateške poslovne priložnosti.

Poslovno družbeno omrežje

[Enterprise Social Network]

Uporaba spletnih družbenih omrežij med ljudmi, ki si delijo poslovni interes in/ali dejavnost. Zajema intranete in druge platforme, ki jih uporabljajo podjetja za organizacijo svoje komunikacije, sodelovanja in drugih vidikov svojega poslovanja.

Posnetek snap; Snap

[Snap]

Fotografija, ki zajame dogajanje in je pripravljena za takojšnje deljenje na družbenih omrežjih. Izraz izvira iz Snapchata, vendar se uporablja tudi pri ostalih omrežjih.

Pospeševanje rasti

[Growth hacking]

Proces hitrega eksperimentiranja pri razvoju izdelkov in trženju prek različnih kanalov, pri čemer je cilj odkriti najbolj učinkovite načine za rast in širitev poslovanja. Pri pospeševanju rasti gre bolj za miselnost kot pa za nabor točno določenih orodij ter se nanaša na nabor tako tradicionalnih kot tudi neobičajnih trženjskih eksperimentov na različnih področjih, ki vodijo k rasti poslovanja. Hekerji rasti so tržniki, inženirji in produktni vodje, ki so si za cilj zadali pridobivati nove uporabnike in komunicirati z njimi. Pogosto se osredotočajo na cenovno ugodne alternative tradicionalnemu trženju in torej uporabljajo družbene medije, viralno trženje ali usmerjeno oglaševanje, namesto kupovanja prostora v bolj tradicionalnih medijih, kot so radio, tiskani mediji in televizija. Pospeševanje rasti je še posebej razširjeno med zagonskimi podjetji, ko je cilj hitra rast v zgodnji fazi obstoja podjetja.

Posredniški strežnik; Namestniški strežnik

[Proxy server]

Strežnik, ki se nahaja med spletno stranjo in uporabnikom ter shranjuje vsebine (med katerimi se nahajajo tudi spletni oglasi), do katerih uporabnik dostopa, v svoj pomnilnik (cache). Ob morebitnih ponovnih obiskih tega uporabnika ali drugih uporabnikov do iste vsebine bo posredniški strežnik prikazal vsebino iz svojega hitrega pomnilnika ter tako pospešil prikazovanje spletnih strani. Zaradi vse hitrejših internetnih povezav se posredniški strežniki vse manj uporabljajo.

Pot uporabnika

[User Flow]

Pot, ki jo običajni uporabniki uberejo ob začetku poti na spletnem mestu in se usmerijo proti dejanju na spletnem mestu. Ustvarjanje gladke poti, ki je uporabnikom intuitivna za sledenje, je del oblikovanja uporabniške izkušnje (UX).

Pot uporabnika

[Click-stream; Pathway]

Pot, po kateri je šel uporabnik z enega spletnega mesta na drugo oziroma z ene strani na drugo. Informacija je pomembna lastniku (založniku) spletnega mesta, saj mu pokaže premikanje uporabnika po njegovem spletnem mestu.

Pot uporabnika po spletni strani

[Clickstream]

Spremljanje vseh posameznih premikov uporabnika po spletni strani. Zaznani in shranjeni so vsi kliki na slike, povezave ali objekte na spletni strani. Zbrane informacije se lahko uporabi za analiziranje potrošnikovih preferenc in navad.

Poudarjanje ključne besede

[Keyword Prominence]

Umeščanje ključnih besed ali besednih zvez v pomembnejše elemente spletne strani. Takšni elementi so med drugimi glava spletne strani, metaoznake, uvodni odstavek ali začetek stavka. Besedo se lahko poudari tudi npr. s poudarjanjem ali z vstavljanjem povezave.

Povečanje vrednosti nakupa

[Up Selling]

Način, ko marketinški strokovnjaki spodbujajo nakup dražjega izdelka namesto izdelka, za katerega se potrošnik prvotno zanima. Primer takšnega nakupa bi bil prenosni računalnik, ki za višjo ceno ponuja več prostora za shranjevanje datotek. Lahko gre tudi za nakup dodatnega izdelka, ki ga potrošnik ni nameraval kupiti.

Požarna pregrada

[Firewall]

Lokalno omrežje, ki ščiti pred vdori, virusi in drugimi morebitnimi težavami, ki lahko omrežje napadejo oziroma okužijo prek interneta. Poznamo tako strojne kot programske požarne zidove, njihovo toleranco oziroma prepustnost pa določa sistemski administrator.

Pozicioniranje

[Positioning]

Pozicioniranje blagovne znamke se nanaša na njeno zaznavanje v glavah potrošnikov ter je rezultat njenega komuniciranja in delovanja. Za uspešno pozicioniranje je priporočljivo, da blagovna znamka izbere razlikovalno prednost, po kateri se loči od konkurence.

Poziv k dejanju

[CTA; Call to Action]

Nagovor, ki poziva bralca, poslušalca ali gledalca promocijskega sporočila, da takoj ukrepa. Oglasi brez poziva k dejanju se štejejo kot nepopolni in neučinkoviti. Primeri poziva k dejanju: »piši zdaj«, »klikni tukaj« ali »pokliči zdaj«.

Pravilnik za uporabo družbenih omrežij

[SMP; Social Media Policy]

Dokument, ki določa, kako naj se zaposleni vedejo na družbenih omrežjih, obenem pa jim priporoča, kako naj kar najbolje uporabljajo ta omrežja. Njegov namen je zaščititi ugled podjetja, saj določa, kaj zaposleni lahko in česa ne smejo početi na družbenih omrežjih.

Preddražba

[Header Bidding]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem založnik ponudi svoj inventar različnim oglaševalcem hkrati, ti pa med seboj tekmujejo po principu dražbe. Z istočasno licitacijo se skuša doseči najboljšo monetizacijo in rešiti pomanjkljivosti slapovnega modela.

Prediktivna analitika; Napovedna analitika

[Predictive Analytics]

Vrsta analitike, ki se na podlagi tehnologije uči iz podatkov, da bi predvidela prihodnje vedenje posameznikov ter s tem pripomogla k pravim in zanesljivejšim odločitvam. V osnovi to pomeni, da potrebujemo informacije iz preteklosti, iz katerih bomo napovedali, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

Predloga za prikazovanje video oglasov

[Video Ad Serving Template; VAST]

Predloga, ki definira strukturo oglasov, predvajanih z video predvajalnikom. Z uporabo sheme XML se s predlogo VAST prenesejo pomembni podatki o oglasu, kot so kreativa oglasa ter merilne povezave.

Predpomnilnik

[Cache]

Majhen in hiter pomnilnik, ki se uporablja za začasno hrambo podatkov z namenom pohitritve iskanja ali nalaganja podatkov. Predpomnilniki so po zmogljivosti manjši od glavnega pomnilnika, zato se uporabljajo različne strategije za brisanje podatkov, ki niso več v uporabi oziroma zaradi sprememb niso več pravilni.

Predstavitev ideje

[Pitch]

Kratek nagovor, predstavitev ali dejanje, s katerim se poskuša nekoga prepričati, da nekaj kupi ali naredi.

Prekinitveni formati

[Interruptive Formats]

Oblike spletnega oglaševanja, ki se prikažejo na zaslonih uporabnikov na vrhu spletne vsebine (in včasih pred prikazom spletnih strani) in segajo od statičnih, enostranskih zaslonov do polno aktivnih animiranih oglasov.

Prekinjena povezava

[Broken Link]

Prekinjena povezava vodi do strani, ki ne obstaja več, ker je bila izbrisana ali je bil URL spremenjen. Navadno se prikaže obvestilo, da strani ni bilo mogoče najti.

Prekrivajoča vsebina

[Overlay]

Vsebina, ki prekriva drugo vsebino. Primeri tega so pojavni obrazci, pojavna oglasna sporočila, lebdeči oglasi in tudi obogatena resničnost, ki prekriva vsebino iz resničnega sveta.

Prenehati slediti

[Unfollow]

Prenehati s spremljanjem določenega uporabnika.

Prenos govora/glasu prek omrežja IP, IP-telefonija

[VoIP, Voice Over Internet Protocol, IP Telephony]

Prenos glasu in zvoka prek interneta. Predstavlja alternativo klasičnemu klicanju prek telefonskih omrežij. Glavna prednost prenosa prek omrežja IP je neodvisnost od klasičnega telefonskega signala.

Prepoznavanje potrošnikovih želja

[Demand Generation]

Metoda, pri kateri se oglaševalec prilagodi potencialnemu potrošniku glede na njegove preference, želje in pričakovanja. Gre za koncept dolgoročnejšega razmerja s potrošnikom na personaliziran način.

Pretočne video vsebine

[Streaming Media]

Večpredstavnostne vsebine, ki se prenašajo prek interneta ali drugih omrežij in se predvajajo sprotno z nalaganjem ali z majhno zakasnitvijo v živo ali na zahtevo (npr. Netflix).

Preusmeritev 301

[301 Redirect]

Trajna preusmeritev, ki je uporabljena, ko želimo, da stara stran izgine in se namesto nje pojavi nova stran.

Preusmeritev 302

[302 Redirect]

Začasna sprememba, ki je sicer manj praktična od preusmeritve 301. Uporabna je npr. v primeru, ko se testira določeno spletno stran in se uporabnike tako preusmeri na drug naslov.

Preusmeritev 404

[404 Error]

Klasična napaka, do katere pride, ko spletni strežnik ne najde URL-naslova, do katerega želi priti uporabnik. Do napake lahko pride, ker spletna stran v času iskanja ni bila na voljo, je bila izbrisana ali pa se je spremenil URL-naslov spletne strani.

Prežalec; Opazovalec

[Lurker]

Član spletne skupnosti, ki le opazuje, a ne sodeluje.

Pridobivaje potencialnih strank

[Lead Generation]

Gradnja baze potencialnih kupcev. Nove stike se lahko uporabi za baze za e-novice ali za prodajo. Metode ustvarjanja novih stikov navadno sodijo v sklop oglaševanja, lahko pa vključujejo tudi neplačljive vire, kot so organski zadetki v iskalnikih ali priporočila obstoječih kupcev.

Prikaz oglasa

[Ad impression]

Merilo, ki pove, kolikokrat je bil oglas prikazan (ne glede na to, ali je bil opravljen klik ali ne). Vsakič, ko je oglas prikazan, se to šteje kot en prikaz.

Prikazi

[Impressions]

Prikazi odražajo oglede določene spletne strani. Število potencialnih prikazov se uporablja za izračun cene prikaza oglasa.

Prikazi znotraj družbenih medijev

[Social Impressions]

Metrika, ki izraža, kolikokrat je bila vsebina, objavljena na družbenih medijih, videna. Primer: če so trije ljudje videli en tvit dvakrat, to pomeni šest prikazov tvita. Prikazi niso doseg, ki pomeni število posameznikov, ki so določeno vsebino videli.

Prikazno oglaševanje

[Display Advertising]

Vrsta oglaševanja, ki vključuje prikazne oglase, imenovane tudi pasice. So v standardiziranih oblikah (dimenzijah) in lahko vključujejo besedilo, logotip, slike in video ali animacijo.

Prikazno omrežje

[Display Network]

Termin, s katerim označujemo omrežje spletnih mest in aplikacij, ki prikazujejo prikazne oglase.

Prikazovanje oglasov glede na posamezne časovne parametre

[Scheduling]

Prilagajanje jakosti oglaševanja, nabora medijev ter razporeditve oglaševalskega proračuna glede na želene rezultate kampanje oziroma glede na cilje kampanje.

Prikazovanje spletnih oglasov

[Ad Serving]

Proces, v katerem je spletni oglas ustrezno izbran in nato prikazan na uporabnikovem računalniku. Spletne oglase običajno servira spletni založnik ali pa podjetje, ki upravlja z oglasnim strežnikom. Spletni oglasi so lahko neposredno vključeni v vsebino spletnih strani, lahko pa so servirani tudi ločeno (na primer lebdeči oglasi ali pop-up oglasi).

Prilagodljivo oblikovanje spletne strani

[Responsive web design; RWD]

Pristop k spletnemu oblikovanju, zaradi česar so spletne strani dobro prikazane na različnih napravah in velikostih oken ali zaslonov. Medijske poizvedbe dovoljujejo strani, da uporablja različna pravila slogov CSS, ki temeljijo na značilnostih naprave, na kateri se prikaže spletno mesto, najpogosteje je to širina brskalnika.

Priljubljenost povezave

[Link Popularity]

Nanaša se na število in kakovost vhodnih povezav na spletno stran z drugih spletnih strani.

Primerjalna analiza

[Benchmarking]

Analiza, pri kateri ovrednotimo prakse, tehnologijo in vrednost kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Definiramo ciljno publiko in ključne dejavnike, potrebne za uspeh. Gre za iskanje razlik pri izvedbah in vključuje učenje od najboljših praks drugih podjetij, ki jih potem implementiramo v svoje poslovanje.

Primerjalno oglaševanje

[Comparative Advertising]

Vrsta oglaševanja, pri katerem svoj izdelek primerjamo s konkurenčnim. Ta vrsta oglaševanja je smiselna, če imata na primer tako vaš izdelek kot tudi konkurenčen enako ceno, vendar je vaš kakovostnejši.

Pripadnost uporabnikov

[Affinities]

Pripadnost uporabnikov se meri z dejanskimi zanimanji ciljnega občinstva. Odzive se lahko spremlja z analitičnimi orodji, ki marketinškim analitikom dajejo vpogled v razmišljanje, občutke in želje njihovih potrošnikov.

Priporočilo

[Referral]

Priporočila obstoječih strank, ki pritegnejo nove stranke, da preizkusijo določen izdelek ali storitev. Podjetja, ki uporabljajo to strategijo, obstoječim strankam ponujajo nagrade ali ugodnosti za vsako novo stranko, pridobljeno prek njihovega priporočila.

Pripovedovanje zgodb

[Storytelling]

Družbena in kulturna dejavnost deljenja zgodb, pogosto z improvizacijo, s teatralnostjo ali z olepševanjem. Zgodbe ali pripovedi so se pripovedovale v vsaki civilizaciji za zabavo, učenje, ohranjanje družbe in posredovanje vrednot. Ključni elementi vsake zgodbe so zgradba, značaji in način pripovedovanja. Pripovedovanje zgodb je pomembna tehnika znotraj strategije vsebinskega marketinga in je nujna za vse, ki želijo izstopati.

Prisluženi mediji

[Earned Media; Free Media]

Publiciteta, ki ni pridobljena z oglaševanjem, ampak prek drugih promocijskih aktivnosti, kot sta uredniški vpliv in vpliv prek družbenih omrežij. Pomemben poudarek tukaj je, da teh medijev ni mogoče kupiti ali si jih lastiti, pridobi se jih lahko le organsko.

Pristajalna spletna stran

[Landing Page]

Prva stran, ki jo uporabnik vidi po tistem, ko klikne na oglas. Ta stran je lahko katerakoli stran vašega spletnega mesta, tudi domača stran. Skoraj vedno, ko uporabnika preusmerite na svoje spletno mesto z oglasa, je priporočljivo, da ga preusmerite na posebno spletno stran, ki vključuje prilagojene informacije, kar bo povečalo stopnjo konverzije vaše pristajalne spletne strani.

Prisvojitev novic

[Newsjacking]

Termin, ki opisuje postopek dodajanja misli oz. mnenj posamezika ali podjetja določeni priljubljeni in aktualni tematiki. Podjetja oz. posamezniki to počnejo, da v času priljubljenosti določene tematike pridobijo več pozornosti in tako medijsko novico obrnejo v svoj prid. Omenjeni postopek prav tako pozitivno vpliva na SEO, saj vključuje besede in besedne zveze, ki so v določenem časovnem obdobju med najbolj iskanimi.

Prodaja cenejšega izdelka

[Downsell]

Prodajna strategija, ki skuša potrošnikom prodati cenejši izdelek od tistega, ki so ga sprva zavrnili. Če si potrošnik najprej ogleduje izdelek za 100 €, ampak ne opravi nakupa, mu ponudimo podoben izdelek za nižjo ceno.

Prodajni lijak; Nakupni lijak

[Purchase funnel; Purchasing funnel]

Shema ali marketinški model prodajnega oz. nakupnega procesa. Model ponazarja teoretično pot od trenutka prvega stika uporabnika z vašo blagovno znamko do končnega cilja, ki je po navadi nakup izdelka ali storitve. Model je pomemben pri trženju podjetja, saj zagotavlja razumevanje in sledenje obnašanja potencialnega kupca v celotnem prodajnem procesu. Prodajni lijak vam lahko pomaga pri načrtovanju marketinških akcij, označevanju področij za izboljševanje stopnje konverzije, razvoju prodajnega procesa in oblikovanju sistema upravljanja odnosov v strankami (CRM).

Programatična kreativa

[Programmatic Creative]

Pametna kreativa, pri kateri je vsaka oseba izpostavljena oglasu, ki je prilagojen posebej zanjo, ne glede na napravo ali stran, na kateri je.

Programatična kreativa omogoča, da je vsebina oglasa programatično manipulirana ter tako bolj relevantna in personalizirana, omogoča pa tudi stalno povratno informacijo za nadaljnjo optimizacijo. Ne gre torej za prikazovanje splošne kreative, pač pa kreative, ki je prilagojena in narejena za potrebe točno določenega uporabnika. Programatična kreativa z uporabo podatkov ustvarja boljše kreative – takšne, ki vzbudijo pozornost in povečajo rezultate kampanj.

Programatični zakup oglasnega prostora

[Programmatic Ad Buying]

Zakup oglasnega prostora in izvedba oglaševanja v digitalnih medijih s programsko opremo. Programska oprema skrbi za avtomatizacijo in združevanje poslovnih procesov na področju spletnega oglaševanja (zakup oglasnega prostora, ciljanje, analitika, realnočasovna optimizacija akcij glede na rezultate) v avtomatiziran proces. S tovrstno programsko opremo običajno upravljajo spletne medijske agencije. iPROM v ta namen uporablja lastno tehnologijo iPROM Cloud.

Programatično avdio oglaševanje

[Programmatic Audio Advertising]

Uporaba tehnologije za avtomatizacijo zakupa medijskega prostora in vstavljanja oglasov v zvočne vsebine, kot so podkasti, digitalni radijski programi in storitve pretakanja glasbe, kot je Spotify.

Programatično nativno oglaševanje

[Programmatic Native Advertising]

Gre za združitev nativnega oglaševanja in programatične tehnologije. Nekateri ponudniki že obljubljajo, da lahko tudi za nativno oglaševanje uporabijo programatično tehnologijo tako, da združijo zanimanja bralcev z oglaševalčevimi cilji. Uspeh programatičnega nativnega oglaševanja je v veliki meri odvisen od pripravljenosti založnikov, da svoj prostor odprejo programatičnim platformam.

Programatično TV oglaševanje

[Programmatic TV Advertising]

Avtomatiziran in na podatkih temelječ pristop k zakupu oglasnega prostora na linearni televiziji, povezani televiziji. Gre za pomemben premik v industrijskih standardih, saj se oglaševalci ne zanašajo zgolj na gledanost oddaj, da določijo želena občinstva za svoje oglase, pač pa s programatično tehnologijo uporabljajo podatke o občinstvih, da kar najbolj optimizirajo prikazovanje oglasov. Primer: moški z letnim dohodkom 50.000 dolarjev in z mobilno napravo Android. Ni pomembno, ali se oglas prikaže med oddajo X Factor ali X Games, pomembno je, da jo gleda ciljna oseba. To omogoča prikazovanje različnih oglasov različnim gospodinjstvom, ki gledajo isti program.

Programček

[Applet]

Program, ki je napisan v programskem jeziku Java in med drugim omogoča gledanje preprostih animacij, interakcijo z uporabnikom in prikaz dinamičnih vsebin na spletnih mestih. Zaradi počasnosti in strojne zahtevnosti se že nekaj časa namesto tega uporablja HTML5.

Programska knjižnica SDK

[SDK code; Software Development Kit]

Zbirka podprogramov (oziroma funkcij) za pomoč pri izdelavi oziroma razvoju programske opreme. Razvijalcem nudi rešitve za določene tematske probleme, saj vsebuje izdelano kodo in podatke, ki se jih da uporabiti v neodvisnih programih. Vsebuje torej že končne funkcije ali podatke, ki programerju olajšajo delo, saj mu določenih operacij ni treba ponovno pisati.

Programska oprema kot storitev

[Software as a Service (SaaS)]

Gre za način distribucije oz. najemanja programske opreme kot storitve v oblaku. Uporabniki dostopajo do programske opreme prek brskalnika ali enostavne aplikacije, medtem ko so poslovna programska oprema in uporabnikovi podatki shranjeni v oblaku.

Programski hrošč

[Software Bug]

Pomankljivost ali napaka v programski kodi, ki se izrazi z napačnim delovanjem ali odpovedjo.

Programski vmesnik

[API; Application Programming Interface]

Niz protokolov in orodij za gradnjo programskih aplikacij. API določa, kako je treba sestavne dele različne programske opreme uporabiti in kako naj sodelujejo in komunicirajo med sabo. Dober API z zagotavljanjem gradnikov omogoča enostavnejši razvoj novih programskih aplikacij.

Progresivne spletne aplikacije

[Progressive Web Apps]

Progresivna spletna aplikacija omogoča razvijalcem, da ustvarijo mobilno spletno mesto, ki lahko deluje tudi brez spletne povezave, se naloži izjemno hitro in se obnaša podobno kot klasične mobilne aplikacije. Uporabniki jo lahko shranijo na domači zaslon mobilne naprave in jo odprejo enako kot aplikacijo. To omogoča, da je interakcija s spletno stranjo podobna kot z aplikacijo, le da je ni treba posebej namestiti na svojo napravo.

Promet spletnega mesta

[Traffic]

Vse seje in obiskovalci spletnega mesta. Lahko ga delimo glede na vir prometa: organski (organic) ali plačljivi (paid) promet prek iskalnikov, družbena omrežja, posredovan promet, neposreden prihod z vpisom spletnega naslova …

Promocijski (PR) članek; Članek z oglasno vsebino

[Advertorial]

Oglas v obliki članka, ki je oblikovan tako, da ne izstopa od ostale (uredniške) vsebine na spletni strani.

Promoviranje objave

[Boost]

Promovirana objava je objava na Facebook strani podjetja oz. blagovne znamke, kjer se za večji doseg ciljne skupine nameni določeno količino finančnih sredstev. Gre za najpreprostejši način oglaševanja na Facebooku. Promovirane objave se od oglasov na Facebooku razlikujejo po tem, da niso ustvarjene v upravitelju oglasov. Zato tudi niso razpoložljivi vsi oglasni formati in možnosti ciljanja.

Prostor za razkritje podatkov

[Data Clean Room]

Termin opisuje zaprte ekosisteme, kot so Google, Facebook in Amazon, ki z oglaševalci delijo agregirane podatke, ne pa podatkov na ravni posameznega potrošnika.

Protokol

[Protocol]

S standardi določeno zaporedje ukazov, po katerih se izvajajo procesi v računalnikih, omrežjih in na internetu. Protokoli določajo pravila za izmenjevanje podatkov ter informacij med napravami v telekomunikacijah, prav tako pa skrbijo za odpravo napak in nemoten pretok podatkov. Na internetu se največkrat srečamo s protokoli TCP/IP, HTTP, FTP, IMAP, POP3, TELNET in drugimi.

Protokol Open Graph

[OG; Open Graph protocol]

Protokol omogoča razvijalcem enostavno integracijo vsebin spletnega mesta v Facebookov Social Graph in prikaz informacij s spletnega mesta na Facebooku.

Protokol RSS

[RSS; Really Simple Syndication]

Način distribucije vsebin prek formata XML, največkrat gre za naslove in povzetke. Z RSS-om lahko omilimo informacijsko zasičenost, saj nam omogoča personalizacijo vsebin, ki nas zanimajo.

Psihografski podatki

[Psychographic Data; Psyhographics]

Podatki o osebnostnih lastnostih, zanimanjih ter drugih značilnostih uporabnikov posamezne spletne strani, ki oglaševalcem omogočajo boljše načrtovanje oglaševanja.