iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Obisk spletne strani

[Page Visit]

Več zaporednih zahtevkov spletnega mesta s strani enega uporabnika v eni seji. Uporabnik v eni seji opravi en obisk (page visit) in enega ali več ogledov spletne strani (page view).

Oblika uporabniškega vmesnika

[UI; User Interface Design]

Gumbi, meniji in drsniki so del ključnih komponent, ki uporabniku omogočijo opravljanje nalog in navigacijo po spletnem mestu ali aplikaciji. Oblikovalec uporabniškega vmesnika pripravi žične modele, ki jih potem grafični oblikovalec opremi.

Oblikovanje pozivov

[Prompt design]

Oblikovanje pozivov se nanaša na postopek ustvarjanja učinkovitih vhodnih vnosov za AI modele, kot je GPT. S pravilnim oblikovanjem pozivov se poskuša doseči točen, uporaben in ustrezen izhod, kar omogoča boljše delovanje AI modela in zadovoljstvo uporabnika.

Obogatena resničnost

[AR; Augmented Reality]

Živ, neposreden ali posreden pogled na fizično, resnično okolje, čigar elementi so obogateni z računalniško ustvarjenimi dodatki, kot so zvok, video, grafika ali GPS-podatki. Obogatenje resničnosti se običajno dogaja v realnem času in v semantični povezavi z elementi v okolju (npr. prikazovanje rezultatov na televiziji med tekmo). Z napredno tehnologijo pa lahko informacije o resničnem svetu postanejo interaktivne.

Obogateni izvlečki

[Rich Snippets]

Opis strukturiranih podatkov, ki jih upravitelji spletnega mesta dodajajo v obstoječi HTML, kar omogoča uporabnikom razumevanje in nudi informacije o spletnih straneh. Spletni iskalniki so izvlečke začeli uporabljati za bogatejši prikaz rezultatov pri iskanju.

Obseg učinkovitosti

[Effective Range]

Odstotek oseb iz ciljne skupine, ki jih je oglaševalska akcija dosegla in so si zapomnili sporočilo oglasa.

Ocena kakovosti

[Quality Score]

Ocena kakovosti oglasov, ključnih besed in ciljnih strani. Oglasi višje kakovosti so lahko podlaga za zagotavljanje nižjih cen in boljših položajev oglasov.

Ocena učinkovitosti

[Performance Evaluation]

Ocena učinkovitosti je postopek merjenja točnosti, koherence in uporabnosti odgovorov, ki jih generira AI model, za preverjanje kakovosti pozivov in inženiringa pozivov. Ta postopek omogoča izboljšanje modelov in zagotavlja visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov.

Odločitveno drevo

[Decision Tree]

Slikovita ponazoritev procesa sprejemanja odločitve, pri čemer vsaka veja drevesa predstavlja določen potek dejanja. Odločitvena drevesa se začnejo v korenskem vozlišču, sestavljenem iz vseh ustreznih podatkov, ki se analizirajo, razvejajo se v notranja vozlišča, znana tudi kot odločitvena vozlišča, in se nato končajo v listnih vozliščih, znanih tudi kot končna vozlišča, ki predstavljajo vse možne rezultate danega procesa odločanja.

Odločitveno modeliranje

[Decision Modeling]

Odločitveno modeliranje je pristop, ki uporablja matematične in računalniške modele za analizo in optimizacijo odločitev v poslovnih in organizacijskih okoljih. Umetna inteligenca se lahko uporablja za izboljšanje teh modelov, kar omogoča boljše in bolj informirane odločitve.

Odprta tržnica

[Open Market]

Odprto trgovalno okolje za vse digitalne oglaševalce za prodajo in nakup nezasedenih oglasnih zmogljivosti. V tovrstnih dražbah ni neposredne komunikacije med kupcem in prodajalcem, saj postopek trgovanja z obeh strani (prodaja, nakup) poteka avtomatizirano prek platform DSP in SSP.

Odprti splet

[Open Web]

Odprt splet se splošno definira kot del interneta, ki je javno dostopen in omogoča svobodno dostopnost informacij, vsebin in storitev brez omejitev ali zahtev po prijavi. Gre za odprto platformo, kjer lahko uporabniki svobodno komunicirajo, izmenjujejo podatke in sodelujejo brez prevelikih ovir. Na odprtem spletu so spletna mesta, ki so dostopna vsem uporabnikom, ne glede na geografsko lokacijo, napravo ali operacijski sistem. Omogoča širok spekter dejavnosti, kot so iskanje informacij, brskanje po vsebinah, dostop do storitev, komunikacija, izobraževanje, trgovina in še več.Ena od ključnih značilnosti odprtega spleta je svoboda izražanja in dostopa do informacij.

Odprti splet v oglaševanju se nanaša na prakso oglaševanja na javno dostopnih in odprto dostopnih platformah na internetu. Gre za oglaševanje, ki se izvaja preko spletnih mest, ki so dostopna vsem uporabnikom interneta, brez omejitev ali zahtev po prijavi. Odprti splet omogoča oglaševalcem doseči široko občinstvo in učinkovito komunicirati s svojo ciljno skupino. Oglaševanje na odprtem spletu je pogosto podprto s programatičnim oglaševanjem, kjer se oglasi ciljno prikazujejo uporabnikom na podlagi njihovih interesov, demografskih podatkov in obnašanja na spletu. Ta pristop omogoča bolj personalizirano izkušnjo oglaševanja in boljše ujemanje oglasa z uporabnikovimi potrebami.

Odzivnost

[Responsiveness]

Odzivnost se nanaša na sposobnost ChatGPT, da hitro in učinkovito odgovori na vprašanja ali izjave uporabnikov. ChatGPT je zasnovan tako, da optimizira svojo odzivnost in generira smiselne ter ustrezne odgovore v realnem času, kar zagotavlja naravno in tekoče pogovorno izkušnjo.

Oglas med predvajanjem

[In-stream Ad]

Oblika oglaševanja z video oglasi, pri kateri se video oglas prikaže uporabnikom pred ali med predvajanjem video vsebin ali po njem.

Oglaševalska agencija

[Advertising Agency]

Poenostavljeno poimenovanje za podjetje, ki za naročnika izpelje oglaševalsko akcijo. Praviloma ponuja storitve, kot so medijsko načrtovanje, kreativna zasnova in izvedba oglasnega gradiva, zakup oglasnega prostora ter izdelava poročil o izvedeni oglaševalski akciji.

Oglaševalska akcija

[Advertising Campaign]

Vključuje načrtovanje, zasnovo oglasov (kreativa), zakup oglasnega prostora in spremljanje učinkovitosti oglasa pri ciljni skupini.

Oglaševalska mreža

[Advertising Network]

Podjetje, ki deluje kot posrednik med založniki in oglaševalci. Mreže običajno združujejo založnike in oglaševalce ter upravljajo neprodani oglasni prostor. Imajo zelo širok nabor poslovnih modelov in naročnikov.

Oglaševalska tehnologija

[Ad-Tech; AdTech; Advertising Technology]

Oglaševalska tehnologija se na splošno nanaša na različne vrste analitike in digitalnih orodij, ki se uporabljajo v okviru oglaševanja. Razprave o oglaševalski tehnologiji se pogosto osredotočajo na obsežne in kompleksne sisteme, ki se uporabljajo za usmerjanje oglaševanja posameznikom in specifičnim ciljnim skupinam.

Oglaševalska tehnologija

[Ad-Tech; Advertising technology]

Nanaša se na sisteme, programsko opremo ali orodja, ki se uporabljajo za izvajanje, ustvarjanje, upravljanje in optimiziranje programatičnih oglaševalskih kampanj.

Oglaševalski brif; Oglaševalski napotki

[Advertising Brief]

Temeljit dokument o sodelovanju med oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju priprave in izvedbe akcij trženjskega komuniciranja.

Oglaševalski cenik

[Rate Card]

Cenik oglasnega prostora določenega spletnega mesta oz. medija. Cena je odvisna od posameznega dogovora in pogajalske moči oglaševalca. Pogosto cenik vsebuje tudi tehnična navodila za pripravo spletnega oglasa.

Oglaševanje na omrežju

[RON; Run Of Network]

Model zakupa oglasnega prostora. Gre za nesegmentirano oglaševanje na vseh pridruženih spletnih mestih neke oglaševalske mreže. Ta način oglaševanja dosega največji doseg med nesegmentiranim občinstvom na spletu in najnižjo ceno zakupa.

Oglaševanje na podlagi lokacije

[Location-Based Advertising]

Oblika oglaševanja, ki združuje mobilno oglaševanje z lokacijskimi storitvami. Tehnologija se uporablja za natančno določanje lokacije potrošnikov in zagotavljanje oglasov za posamezne lokacije na mobilnih napravah uporabnikov.

Oglaševanje na spletnem mestu

[ROS; Run Of Site]

Model zakupa oglasnega prostora. Oglaševanje na vseh spletnih straneh spletnega mesta. Nasprotno od modela ROC, kjer gre za oglaševanje le na spletnih straneh znotraj posamezne kategorije, ali RON, kjer gre za oglaševanje na vseh spletnih straneh.

Oglaševanje spodnjemu delu lijaka

[Bottom of the Funnel Marketing]

Potrošnikom v spodnjem delu nakupnega lijaka zagotavljate nakupne možnosti z določeno ponudbo in jasno izraženimi razlogi za nakup. Potencialne stranke so na tej točki že opravile svoje raziskave, izvedele več o določeni blagovni znamki in so v zadnjem delu nakupnega procesa.

Oglaševanje sredinskemu delu prodajnega lijaka

[Middle of the Funnel Marketing]

V srednji fazi nakupnega postopka potrošniki raziskujejo različne možnosti nakupa in pregledujejo spletne strani, različne ponudbe ali študije primerov. Oglaševanje v tem delu predstavlja zelo pomemben del prodajnega lijaka, kjer lahko ustvarite povezavo s potencialnim potrošnikom.

Oglaševanje v besedilu

[In-text Advertising]

Oglasi, ki se prikažejo znotraj besedila in se ujemajo z določenimi besedami ali frazami.

Oglaševanje v kategoriji

[ROC; Run Of Category]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Oglaševanje v video igrah

[In-Game Advertising; IGA]

Oglas je lahko v igro vključen kot ozadje, lahko se pojavlja med premorom ob nalaganju igre, lahko gre za umeščanje izdelkov.

Oglaševanje znotraj aplikacije

[In-App Advertising]

Umeščanje oglasov v aplikacije, ki jih imajo uporabniki na pametnih napravah. Ker raste aktivno število uporabnikov aplikacij, s tem narašča tudi oglaševanje v njih.

Oglasi v videoposnetkih

[In-Stream Video Ads]

Video oglasi, ki so potrošniku predvajani pred video vsebino, med njo ali po njej.

Oglasna koda; Servirna koda

[Adtag]

Delček kode, ki ga je treba vstaviti v HTML-kodo spletne strani, na kateri naj bi bil prikazan oglas. Oglasna koda se ustvari in postavi pri vsaki umestitvi oglasa na spletni strani.

Oglasna pasica

[Banner]

Oblika klasičnega spletnega oglasa, ki poleg besedila vključuje tudi grafiko in ponuja povezavo s spletno stranjo oglaševalca. Lahko je različnih formatov (GIF, JPEG, Flash, HTML, Java, JavaScript itd.) in različnih dimenzij (468×60, 728×90, 160×600, 876×180, 300×250 itd.). V tisku se pojavlja skupaj z uredniško vsebino. V tem se razlikuje od malih oglasov, ki se navadno pojavljajo na posebnih straneh oziroma odsekih v časopisih in so omejeni zgolj na kratko besedilo.

Oglasni format

[Ad Format]

Oblika spletnega oglasa. Lahko je statična pasica (banner) dimenzij 468×60, 728×90, 160×600 itd. ali napredni oglas različnih dimenzij (celostranski oglas, ohranjevalnik zaslona, video oglas itd.). Standarde za dimenzije spletnih oglasov določa združenje IAB (Interactive Advertising Bureau).

Oglasni prostor

[Ad Space]

Prostor na spletni strani, ki je namenjen oglasom. Oglasni prostor večkrat imenujemo tudi oglasna površina.

Oglasni strežnik

[Ad Server; AdServer]

Spletni strežnik z nameščeno posebno programsko opremo, ki omogoča izbiranje, serviranje ter merjenje spletnih oglasov.

Ogled spletne strani

[Pageview]

Zahtevek za naložitev ene spletne strani znotraj spletnega mesta.

Ohranjanje potrošnikov

[Customer Retention]

Ohranjanje potrošnikov se nanaša na dejavnosti, ki jih podjetja in organizacije izvajajo, da bi zmanjšale število napak v odnosu s potrošniki. Cilj programov za ohranjanje potrošnikov je ohranjanje čim večjega števila potrošnikov, kar podjetja pogosto izvajajo s programi zvestobe.

Okrepitev učenja

[RL; Reinforcement Learning]

Okrepitev učenja je pristop k strojnemu učenju, pri katerem algoritem uči z interakcijo z okoljem in prejemanjem povratne informacije v obliki nagrad ali kazni. Ta pristop se uporablja za reševanje problemov, ki zahtevajo dinamično odločanje in prilagajanje v času, kot so robotika, igre in avtonomna vozila.

Okrepljeno učenje

[Reinforcement Learning]

Okrepljeno učenje je vrsta strojnega učenja, ki vključuje algoritem, ki se uči z interakcijo z okolico in je nato kaznovan ali nagrajen, odvisno od tega, kako deluje.

Omejen Boltzmannov stroj

[RBMs; Restricted Boltzmann Machines]

Boltzmannov stroj je generativni model, ki modelira porazdelitev podatkov in je po učenju sposoben ustvarjanja novih primerov. Uporablja se za različne naloge, vključno s sodelovalnim filtriranjem, zmanjšanjem dimenzionalnosti in učenjem funkcij.

Omejitev frekvence prikazovanja na uporabnika

[Frequency Capping; Ad Frequency]

Tehnika v digitalnem marketingu, ki uravnava število prikazov oglasa na spletu. Z uporabo piškotkov uporabnika interneta lahko oglaševalec nadzoruje, kolikokrat se bo njegov oglas prikazal uporabniku (frekvenca prikazov).

Omemba na družbenih medijih

[Mention]

Izraz, ki se nanaša na omembe na družbenih medijih, ki jih uporabniki ustvarijo z neposredno omembo drugega uporabnika ali blagovne znamke v objavah ali komentarjih.

Omrežje 1G

[1G Network; 1G]

Prva generacija tehnologije mobilnih telefonov. Gre za analogno tehnologijo, mobilni telefoni pa so imeli slabše baterije in slabo kakovost zvoka. Gre za analogne standarde telekomunikacij, ki so bili uvedeni v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Omrežje 2G

[2G Network; 2G]

Glavna razlika med omrežjema 1G in 2G je v tem, da so bili radijski signali, ki jih je uporabljalo omrežje 1G, analogni, medtem ko je omrežje 2G digitalno. Glavni cilj te generacije je bil zagotoviti varen in zanesljiv komunikacijski kanal. Napredek tehnologije od 1G do 2G je uvedel številne temeljne storitve, ki jih uporabljamo še danes – npr. SMS in MMS, gostovanje, konferenčni klici, zadrževanje klicev in zaračunavanje na podlagi storitev.

Omrežje 3G

[3G Network, 3G]

Omrežje 3G je postavilo standarde za brezžične tehnologije, ki jih uporabljamo še danes. Brskanje prek spleta, e-pošta, prenos video posnetkov, skupna raba slikovnega gradiva in druge tehnologije pametnih telefonov so bili predstavljeni v tretji generaciji. Cilj omrežja 3G je omogočiti prenos večje količine podatkov, podpreti širši obseg aplikacij in zagotoviti prenos podatkov z nižjimi stroški.

Omrežje 4G

[4G Network; 4G]

Namen omrežja 4G je uporabnikom zagotoviti hitrost storitev, visoko kakovost in visoko zmogljivost, hkrati pa izboljšati varnost ter znižati stroške klicev in podatkovnih storitev. Tehnologija 4G omogoča spremenjen mobilni dostop do spleta, IP-telefonijo, visokoločljivo mobilno televizijo, videokonference, 3D-televizijo in druge storitve v oblaku.

Omrežje 5G

[5G Network; 5G]

Omrežje 5G med drugimi izboljšavami obljublja bistveno višje hitrosti prenosa podatkov in večjo gostoto povezav. Nekateri načrti za 5G vključujejo komunikacijo med napravami, boljšo porabo baterije in izboljšano splošno brezžično pokritost. Največja hitrost 5G je 35,46 Gb/s, kar je več kot 35-krat hitreje kot 4G.

OpenAI Codex

[OpenAI Codex]

OpenAI Codex je model globokega učenja, ki temelji na arhitekturi GPT, zasnovan za generiranje in razumevanje programske kode. Codex je bil usposobljen na naboru podatkov, ki vsebuje primere programske kode in naravnojezikovnih opisov, kar omogoča AI, da razume, prevaja in generira kode v različnih programskih jezikih.

Operativni podatki

[Operational Data; O Data]

Operativni podatki so trdne številke, kot so stroški, računovodski podatki in prodaja. So podatki za obveščanje o poslovnih odločitvah podjetja. Operativni podatki povedo, kaj se je zgodilo, ne povedo pa, zakaj se je nekaj zgodilo.

Opis na Instagramu

[Instagram Bio]

Opis na Instagramu je prostor pod uporabniškim imenom, ki je namenjen informacijam o blagovni znamki. Navadno vključuje kratko predstavitev podjetja, slogan in tudi povezavo do spletnega mesta podjetja.

Optično prepoznavanje znakov

[OCR; Optical Character Recognition]

Optično prepoznavanje znakov je tehnologija, ki omogoča pretvorbo tiskanih ali ročno pisanih besedil v strojno berljivo obliko. OCR algoritmi uporabljajo računalniški vid in strojno učenje za prepoznavanje črk in številk.

Optimizacija donosa

[Yield Optimization]

Uporaba podatkovne analize in optimizacijskih tehnik za povečanje učinkovitosti in prihodkov z naslova prodaje oglasnega prostora v digitalnih medijih. Z naraščajočo količino podatkov, ki so na voljo v industriji, postaja optimizacija donosa vse bolj kompleksno opravilo. To pogosto vključuje analiziranje množice podatkov za uresničitev uspešnih in otipljivih rezultatov.

Za založnike spletnih medijev lahko optimizacija donosa vključuje analizo obstoječih podatkov z namenom ugotavljanja, kateri oglasni inventar deluje in kateri ne. Ključni del optimizacije donosa je razumevanje točno določenih elementov ali trenutnih razmer oglasnega inventarja in njihovo izkoriščanje za povečanje učinkovitosti.

Optimizacija konverzijske stopnje

[Conversion Rate Optimization; CRO]

Sistematičen postopek zviševanja odstotka (stopnje) obiskovalcev spletnega mesta, ki opravijo želeno dejanje. Vključuje analizo dejanj, ki jih obiskovalec opravi, in odpravljanje ovir, ki stojijo na poti do konverzije.

Optimizacija mobilnih aplikacij za tržnice aplikacij

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja prepoznavnosti mobilne aplikacije v trgovini z aplikacijami. Višje je vaša aplikacija uvrščena med rezultati iskanja v trgovini z aplikacijami, bolj vidna je potencialnim uporabnikom. Ta povečana prepoznavnost običajno pomeni več prometa na stran aplikacije v trgovini z aplikacijami.

Optimizacija mobilnih aplikacij za tržnice aplikacij

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja vidnosti mobilne aplikacije v tržnici aplikacij (kot sta App Store ali Google Play za Androide). Je tesno povezana z optimizacijo za iskalnike, saj vključuje tudi tehnike, s katerimi izboljšujemo uvrstitev v iskalnih rezultatih znotraj tržnice. To vodi k izboljšanju števila organskih ogledov aplikacije na tržnici.

Optimizacija poti oskrbe z oglasnim prostorom

[Supply-Path Optimization]

Algoritem, ki ga uporabljajo platforme za optimizacijo postopkov zakupa oglasnega prostora na strani povpraševanja SSP. Vsak DSP je razvil lastno strategijo za optimizacijo poti ponudbe. Nekateri ga uporabljajo za zbiranje ponudb, ki so najbolj pomembne in imajo največjo možnost za zmago, druge za izklop SSP-jev, ki ne podpirajo dražb s prvo ceno (First-price auction).

Organski promet na spletni strani

[Organic Traffic]

Organski promet na spletni strani se nanaša na obiskovalce, ki obiščejo spletno mesto prek organskih ali neplačanih rezultatov v iskalniku.

Organski rezultati iskanja

[Organic Search Results]

Iskanja v spletnem iskalniku, ki se pojavijo v ločenem razdelku (običajno glavnem delu strani) od plačanih seznamov. Tu navedeni rezultati niso bili plačani in so razvrščeni s pomočjo pajkov ali algoritmov glede na relevantnost izraza in kakovost spletnega mesta.

Organsko iskanje

[Organic Search]

Metoda za vnos enega ali več iskalnih izrazov kot en niz besedila v spletni iskalnik. Organski rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama na eni ali več straneh. Razporeditev rezultatov temelji na ustreznosti za uporabnika glede na uporabljene iskalne izraze. Plačljivi oglasi, ki se prikazujejo nad in pod seznami organskega iskanja niso del organskih rezultatov.

Orodja digitalnega marketinga

[Digital Marketing Tools]

Specifični digitalni mediji oziroma programska tehnologija, ki marketinškim strokovnjakom omogoča doseganje potrošnikov s ciljano in z merljivo komunikacijo. Orodja za digitalni marketing vključujejo SEO, interaktivne spletne oglase, mobilni marketing, elektronsko pošto in spletna partnerstva, kot so sponzorstva. Spletna analitika se kombinira z uporabo orodij za digitalni marketing ter se uporablja za sledenje in vizualizacijo rezultatov oglaševalskih akcij, zbiranje podatkov ter obveščanje o spletnih aktivnostih uporabnikov, IP-naslovih in iskanih ključnih besedah. Z združevanjem orodij za digitalni marketing in spletno analitiko lahko marketinški strokovnjaki zbrane informacije uporabijo za boljše definiranje ciljne skupine.

Orodje za strojno učenje

[MLOps; Machine Learning Operations (MLOps)]

Orodja za strojno učenje ustvarjajo pravilnike, norme in najboljše prakse za nove modele strojnega učenja. Modeli strojnega učenja so najprej razviti in testirani v eksperimentalnih okoljih. Ko se oceni, da je algoritem primeren za široko uporabo, se ga prenese v produkcijske sisteme prek orodij za strojno učenje (MLOps). Orodja MLOps lahko izvajajo širok nabor nalog, vendar so pogosto razdeljena v dve skupini: administracija platforme in upravljanje posameznih komponent.

Osebni ogled

[Showrooming]

Praksa, pri kateri kupci preverijo izdelek v fizični trgovini, potem pa ga kupijo na spletu, včasih po nižji ceni. Spletne trgovine dostikrat nudijo nižje cene kot fizične, saj imajo nižje obratovalne stroške. Nasprotje temu je webrooming, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini.

Osredotočenost na potrošnika

[Customer-Centric]

Način poslovanja s potrošnikom na način, ki zagotavlja pozitivno uporabniško izkušnjo pred in med prodajo ter po njej s ciljem spodbujanja ponavljajočega nakupa, zvestobe kupcev in dobička. Osredotočenost na potrošnika se ne odraža le v tem, da podjetje nudi odlično storitev, pač pa v celotni izkušnji, ki je sestavljena iz izkušenj v fazi ozaveščanja, skozi proces nakupovanja in ponakupne storitve. Gre za strategijo, ki temelji na postavljanju potrošnika na prvo mesto.

OT; Operativne tehnologije

[OT; Operational Technology]

Za razliko od informacijskih tehnologij gre za tehnologije, povezane z nadzorom in avtomatizacijo. Informacijske tehnologije pomagajo izvajati poslovne procese, operativne tehnologije pa pomagajo pri izvajanju fizičnih interakcij, ki nadzorujejo ustvarjanje vrednosti.

Otipljivi internet; Visoko odzivni internet

[Tactile Internet]

Izjemno nizka latenca v kombinaciji z visoko razpoložljivostjo, zanesljivostjo in varnostjo so ključne značilnosti otipljivega interneta. V povezavi z računalništvom v oblaku, virtualno in obogateno resničnostjo se otipljivi internet ukvarja s krajšanjem odzivnih časov na milisekunde na področjih industrijske avtomatike, transportnih sistemov, zdravja, izobraževanja in iger. S svojimi značilnostmi pomaga pri simulacijah gibanja, telekirurgiji, telesno prizadetim osebam, pri rehabilitaciji bolnikov po operacijah …

OTS; Frekvenca prikazovanja

[OTS; Opportunity To See]

Podatek, ki pove, kolikokrat je povprečno uporabnik v času poteka oglaševalske akcije imel priložnost videti oglas.

Oznaka Hreflang

[Hreflang Tag]

HTML-koda spletnega mesta, ki iskalnikom pove, kateri jezik je uporabljen na strani. Za spletna mesta s stranmi v več jezikih so te oznake še posebej koristne. »Oznake hreflang« pomagajo iskalnikom pri prikazovanju strani določenemu občinstvu, na primer špansko spletno stran španskim govorcem.

Oznaka; Ključna beseda

[Tag; Keyword]

Termin se navezuje na družbene medije, kjer uporabniki določeni fotografiji, besedilu ali/in video vsebini pripišejo določeno oznako, ki se običajno prične z znakom #, npr. #slovar. To uporabnikom omogoča, da z iskalnikom iščejo oziroma brskajo po seznamu priljubljenih oznak.