Obisk spletne strani

[Page Visit]

Več zaporednih zahtevkov spletnega mesta s strani enega uporabnika v eni seji. Uporabnik v eni seji opravi en obisk (page visit) in enega ali več ogledov spletne strani (page view).

Oblika uporabniškega vmesnika

[UI; User Interface Design]

Gumbi, meniji in drsniki so del ključnih komponent, ki uporabniku omogočijo opravljanje nalog in navigacijo po spletnem mestu ali aplikaciji. Oblikovalec uporabniškega vmesnika pripravi žične modele, ki jih potem grafični oblikovalec opremi.

Obogatena resničnost

[AR; Augmented Reality]

Živ, neposreden ali posreden pogled na fizično, resnično okolje, čigar elementi so obogateni z računalniško ustvarjenimi dodatki, kot so zvok, video, grafika ali GPS-podatki. Termin je povezan s širšim konceptom, imenovanim posredovana resničnost, v kateri se pogled na resničnost spremeni s pomočjo računalnika. Nasprotje tega je virtualna resničnost. Obogatenje resničnosti se običajno dogaja v realnem času in v semantični povezavi z elementi v okolju (npr. prikazovanje rezultatov na televiziji med tekmo). Z napredno tehnologijo pa lahko informacije o resničnem svetu postanejo interaktivne.

Obogateni izvlečki

[Rich Snippets]

Opis strukturiranih podatkov, ki jih upravitelji spletnega mesta dodajajo v obstoječi HTML, kar omogoča uporabnikom razumevanje in nudi informacije o spletnih straneh. Spletni iskalniki so izvlečke začeli uporabljati za bogatejši prikaz rezultatov pri iskanju.

Obseg učinkovitosti

[Effective range]

Odstotek oseb iz ciljne skupine, ki jih je oglaševalska akcija dosegla in so si zapomnili sporočilo oglasa.

Ocena kakovosti

[Quality Score]

Ocena kakovosti oglasov, ključnih besed in ciljnih strani. Oglasi višje kakovosti so lahko podlaga za zagotavljanje nižjih cen in boljših položajev oglasov.

Odprta tržnica

[Open Market]

Odprto trgovalno okolje za vse digitalne oglaševalce za prodajo in nakup nezasedenih oglasnih zmogljivosti. V tovrstnih dražbah ni neposredne komunikacije med kupcem in prodajalcem, saj postopek trgovanja z obeh strani (prodaja, nakup) poteka avtomatizirano prek platform DSP in SSP.

Oglas med predvajanjem

[In-stream Ad]

Oblika oglaševanja z video oglasi, pri kateri se video oglas prikaže uporabnikom pred ali med predvajanjem video vsebin ali po njem.

Oglaševalska agencija

[Advertising Agency]

Poenostavljeno poimenovanje za podjetje, ki za naročnika izpelje oglaševalsko akcijo. Praviloma ponuja storitve, kot so medijsko načrtovanje, kreativna zasnova in izvedba oglasnega gradiva, zakup oglasnega prostora ter izdelava poročil o izvedeni oglaševalski akciji.

Oglaševalska akcija

[Advertising Campaign]

Vključuje načrtovanje, zasnovo oglasov (kreativa), zakup oglasnega prostora in spremljanje učinkovitosti oglasa pri ciljni skupini.

Oglaševalska mreža

[Advertising Network]

Podjetje, ki deluje kot posrednik med založniki in oglaševalci. Mreže običajno združujejo založnike in oglaševalce ter upravljajo neprodani oglasni prostor. Imajo zelo širok nabor poslovnih modelov in naročnikov.

Oglaševalski brif; Oglaševalski napotki

[Advertising Brief]

Temeljit dokument o sodelovanju med oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju priprave in izvedbe akcij trženjskega komuniciranja.

Oglaševalski cenik

[Rate Card]

Cenik oglasnega prostora določenega spletnega mesta oz. medija. Cena je odvisna od posameznega dogovora in pogajalske moči oglaševalca. Pogosto cenik vsebuje tudi tehnična navodila za pripravo spletnega oglasa.

Oglaševanje na omrežju

[RON; Run Of Network]

Model zakupa oglasnega prostora. Gre za nesegmentirano oglaševanje na vseh pridruženih spletnih mestih neke oglaševalske mreže. Ta način oglaševanja dosega največji doseg med nesegmentiranim občinstvom na spletu in najnižjo ceno zakupa.

Oglaševanje na podlagi lokacije

[Location-based advertising]

Oblika oglaševanja, ki združuje mobilno oglaševanje z lokacijskimi storitvami. Tehnologija se uporablja za natančno določanje lokacije potrošnikov in zagotavljanje oglasov za posamezne lokacije na mobilnih napravah uporabnikov.

Oglaševanje na spletnem mestu

[ROS; Run Of Site]

Model zakupa oglasnega prostora. Oglaševanje na vseh spletnih straneh spletnega mesta. Nasprotno od modela ROC, kjer gre za oglaševanje le na spletnih straneh znotraj posamezne kategorije, ali RON, kjer gre za oglaševanje na vseh spletnih straneh.

Oglaševanje v besedilu

[In-text Advertising]

Oglasi, ki se prikažejo znotraj besedila in se ujemajo z določenimi besedami ali frazami.

Oglaševanje v kategoriji

[ROC; Run Of Category]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Oglasna koda; Servirna koda

[Adtag]

Delček kode, ki ga je treba vstaviti v HTML-kodo spletne strani, na kateri naj bi bil prikazan oglas. Oglasna koda se ustvari in postavi pri vsaki umestitvi oglasa na spletni strani.

Oglasni format

[Ad Format]

Oblika spletnega oglasa. Lahko je statična pasica (banner) dimenzij 468×60, 728×90, 160×600 itd. ali napredni oglas različnih dimenzij (celostranski oglas, ohranjevalnik zaslona, video oglas itd.). Standarde za dimenzije spletnih oglasov določa združenje IAB (Interactive Advertising Bureau).

Oglasni premor

[Webmercial]

Animirani celostranski oglas z zvočnimi učinki. Običajno se pojavlja med spletnimi stranmi in traja od 5 do 30 sekund. Uporaben je za gradnjo zavedanja o blagovni znamki.

Oglasni prostor

[Ad Space]

Prostor na spletni strani, ki je namenjen oglasom. Oglasni prostor večkrat imenujemo tudi oglasna površina.

Oglasni strežnik

[Ad Server]

Spletni strežnik z nameščeno posebno programsko opremo, ki omogoča izbiranje, serviranje ter merjenje spletnih oglasov.

Ogled spletne strani

[Pageview]

Zahtevek za naložitev ene spletne strani znotraj spletnega mesta.

Omejitev frekvence prikazovanja na uporabnika

[Frequency capping; Ad frequency]

Tehnika v digitalnem marketingu, ki uravnava število prikazov oglasa na spletu. Z uporabo piškotkov uporabnika interneta lahko oglaševalec nadzoruje, kolikokrat se bo njegov oglas prikazal uporabniku (frekvenca prikazov).

Optimizacija donosa

[Yield Optimization]

Uporaba podatkovne analize in optimizacijskih tehnik za povečanje učinkovitosti in prihodkov z naslova prodaje oglasnega prostora v digitalnih medijih. Z naraščajočo količino podatkov, ki so na voljo v industriji, postaja optimizacija donosa vse bolj kompleksno opravilo. To pogosto vključuje analiziranje množice podatkov za uresničitev uspešnih in otipljivih rezultatov.

Za založnike spletnih medijev lahko optimizacija donosa vključuje analizo obstoječih podatkov z namenom ugotavljanja, kateri oglasni inventar deluje in kateri ne. Ključni del optimizacije donosa je razumevanje točno določenih elementov ali trenutnih razmer oglasnega inventarja in njihovo izkoriščanje za povečanje učinkovitosti.

Optimizacija konverzijske stopnje

[Conversion Rate Optimization; CRO]

Sistematičen postopek zviševanja odstotka (stopnje) obiskovalcev spletnega mesta, ki opravijo želeno dejanje. Vključuje analizo dejanj, ki jih obiskovalec opravi, in odpravljanje ovir, ki stojijo na poti do konverzije.

Optimizacija mobilnih aplikacij za tržnice aplikacij

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja prepoznavnosti mobilne aplikacije v trgovini z aplikacijami. Višje je vaša aplikacija uvrščena med rezultati iskanja v trgovini z aplikacijami, bolj vidna je potencialnim uporabnikom. Ta povečana prepoznavnost običajno pomeni več prometa na stran aplikacije v trgovini z aplikacijami.

Optimizacija mobilnih aplikacij za tržnice aplikacij

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja vidnosti mobilne aplikacije v tržnici aplikacij (kot sta App Store ali Google Play za Androide). Je tesno povezana z optimizacijo za iskalnike, saj vključuje tudi tehnike, s katerimi izboljšujemo uvrstitev v iskalnih rezultatih znotraj tržnice. To vodi k izboljšanju števila organskih ogledov aplikacije na tržnici.

Optimizacija poti oskrbe z oglasnim prostorom

[Supply-path optimization]

Algoritem, ki ga uporabljajo platforme za optimizacijo postopkov zakupa oglasnega prostora na strani povpraševanja SSP. Vsak DSP je razvil lastno strategijo za optimizacijo poti ponudbe. Nekateri ga uporabljajo za zbiranje ponudb, ki so najbolj pomembne in imajo največjo možnost za zmago, druge za izklop SSP-jev, ki ne podpirajo dražb s prvo ceno (First-price auction).

Organsko iskanje

[Organic search]

Metoda za vnos enega ali več iskalnih izrazov kot en niz besedila v spletni iskalnik. Organski rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama na eni ali več straneh. Razporeditev rezultatov temelji na ustreznosti za uporabnika glede na uporabljene iskalne izraze. Plačljivi oglasi, ki se prikazujejo nad in pod seznami organskega iskanja niso del organskih rezultatov.

Osebni ogled

[Showrooming]

Praksa, pri kateri kupci preverijo izdelek v fizični trgovini, potem pa ga kupijo na spletu, včasih po nižji ceni. Spletne trgovine dostikrat nudijo nižje cene kot fizične, saj imajo nižje obratovalne stroške. Nasprotje temu je webrooming, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini.

OT; Operativne tehnologije

[OT; Operational Technology]

Za razliko od informacijskih tehnologij gre za tehnologije, povezane z nadzorom in avtomatizacijo. Informacijske tehnologije pomagajo izvajati poslovne procese, operativne tehnologije pa pomagajo pri izvajanju fizičnih interakcij, ki nadzorujejo ustvarjanje vrednosti.

Otipljivi internet; Visoko odzivni internet

[Tactile Internet]

Izjemno nizka latenca v kombinaciji z visoko razpoložljivostjo, zanesljivostjo in varnostjo so ključne značilnosti otipljivega interneta. V povezavi z računalništvom v oblaku, virtualno in obogateno resničnostjo se otipljivi internet ukvarja s krajšanjem odzivnih časov na milisekunde na področjih industrijske avtomatike, transportnih sistemov, zdravja, izobraževanja in iger. S svojimi značilnostmi pomaga pri simulacijah gibanja, telekirurgiji, telesno prizadetim osebam, pri rehabilitaciji bolnikov po operacijah …

OTS; Frekvenca prikazovanja

[OTS; Opportunity To See]

Podatek, ki pove, kolikokrat je povprečno uporabnik v času poteka oglaševalske akcije imel priložnost videti oglas.

Oznaka; Ključna beseda

[Tag; Keyword]

Termin se navezuje na družbene medije, kjer uporabniki določeni fotografiji, besedilu ali/in video vsebini pripišejo določeno oznako, ki se običajno prične z znakom #, npr. #slovar. To uporabnikom omogoča, da z iskalnikom iščejo oziroma brskajo po seznamu priljubljenih oznak.