iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Na zahtevo

[On-demand]

Prikaz različnih vsebin (video in avdio), šele ko uporabnik poda zahtevo za prikaz s klikom na gumb »predvajaj«.

Nadzor blagovne znamke

[Brand Safety]

Cilj založnikov in oglaševalcev, ki želijo zagotoviti, da njihove blagovne znamke ohranijo svojo celovitost. Orodja za zaščito blagovne znamke avtomatizirajo postopek za preprečevanje pojavljanja spornih vsebin na straneh založnikov ter zagotovijo, da se oglasi z blagovno znamko ne pojavljajo ob spornih vsebinah.

Nadzorna plošča

[Dashboard]

Grafičen prikaz podatkov na uporabniku prijazen in pregleden način.

Nadzorna plošča za digitalni marketing

[Digital Marketing Dashboard]

Programska oprema, ki omogoča spremljanje uspešnosti spletnih marketinških dejavnosti. Medtem ko digitalne marketinške dejavnosti obsegajo več kanalov, se ta nadzorna plošča osredotoča na statistiko pridobivanja novih potrošnikov in prikazuje napredek pri doseganju ciljev.

Nadzorovano učenje

[Supervised Learning]

Nadzorovano učenje je pristop k strojnemu učenju, pri katerem algoritem “uči” iz označenih podatkov, ki vsebujejo vhodne in ciljne vrednosti. Ta pristop se uporablja za reševanje problemov, ki zahtevajo napovedovanje ali razvrščanje.

Nagrada za uspešno izvedeno kampanjo

[Success Fee]

Oglaševalec in agencija se lahko dogovorita, da dobi agencija v primeru doseganja ali preseganja zastavljenih ciljev določeno nagrado.

Naključni gozd

[Random Forest]

Naključni gozd je ansambelska metoda strojnega učenja, ki združuje več odločitvenih dreves za izboljšanje natančnosti in stabilnosti modela. Ta pristop zmanjšuje verjetnost prenaučenja in izboljšuje splošno zmogljivost.

Nakupna pot potrošnika

[Buyer Journey; Marketing Journey]

Okvir, ki prikaže napredovanje potrošnika od raziskovalnega prek odločitvenega procesa do faze nakupa.

Nakupno vedenje potrošnika

[Consumer Buying Behavior]

Proces, v katerem se posamezniki odločajo, kaj, kdaj, kje, kako in od koga kupiti blago ali prejeti storitev. Vedenje vključuje duševno in fizično dejavnost, ki je potrebna za odločitev v procesu nakupa. Poznamo več različnih vrst nakupnih vedenj, ena izmed izstopajočih je impulzivni nakup, pri katerem potrošniki kupujejo brez premisleka in se za nakup odločijo v trenutku na podlagi zunanjih dražljajev, ki v potrošniku vzbudijo vznemirjenje in potrebo po takojšnjem nakupu.

Nakupovalna košarica; E-košarica; Košarica

[Shopping cart; Shopping basket; Basket]

Del programske opreme na spletni strani trgovine, ki omogoča obiskovalcem izbiro izdelkov za potencialni nakup. Košarica je vmesnik med spletno stranjo podjetja in njegovo bolj globoko infrastrukturo, ki potrošniku omogoča, da pregleda, izbere ali spremeni vsebino. Ob nakupu programska oprema izračuna vrednost skupnega naročila s poštnino in pakiranjem.

Napad za zavrnitev storitve; Napad DDoS

[Distributed Denial of Service; DDoS Attack]

Napad DDoS oz. napad za zavrnitev storitve deluje tako, da napadalci strežnik zasujejo s prometom v takšnem obsegu, da ne zmore obdelati vseh zahtevkov in odgovoriti nanje. Zato postane strežnik neobičajno počasen in na koncu povsem neodziven.

Napovedovanje tržnih trendov

[Market Trend Forecasting]

Umetna inteligenca se uporablja za analizo velikih količin zgodovinskih in trenutnih podatkov ter identifikacijo prihodnjih tržnih trendov, ki bi lahko vplivali na poslovanje in strategije podjetja. Napovedovanje tržnih trendov podjetjem pomaga sprejemati bolj informirane odločitve o razvoju izdelkov, marketinških akcijah in strateškem načrtovanju.

Naprava z napravo

[Machine-to-Machine]

Nanaša se na neposredno komunikacijo med napravami prek kateregakoli žičnega ali brezžičnega komunikacijskega kanala. V današnjih časih ta komunikacija pogosto poteka prek interneta stvari (IoT).

Napredni mobilni oglasi; Večpredstavni mobilni oglasi; Multimedijski mobilni oglasi

[Mobile Rich-Media Ad Interface Definitions; MRAID]

Standard, postavljen s strani IAB-ja, ki rešuje integracijo večpredstavnih oglasov, prikazanih v mobilnih aplikacijah na različnih platformah.

Napredni oglasi; Večpredstavni oglasi; Multimedijski oglasi

[Multimedia/Rich Media Ad]

Oglasi z bogatejšo grafiko, avdio ali video tehniko. V primerjavi s statičnimi ali z animiranimi spletnimi pasicami v formatu GIF ponujajo večpredstavni oglasi uporabniku možnost interakcije s spletno pasico, ne da bi pri tem zapustil spletno stran. Narejeni so z uporabo jezika HTML5. Oblike: raztegljivi oglasi, lebdeči oglasi, ohranjevalnik zaslona, video oglas, t. i. in-stream video oglas itd.

Naslovljivo TV-oglaševanje

[Addressable TV]

Tehnologija televizijskega oglaševanja, ki omogoča selektivno nagovarjanje uporabnikov in prikazovanje različnih oglasov različnim segmentiranim ciljnim skupinam, ki gledajo isti televizijski program prek IPTV. Segmenti se lahko definirajo glede na vedenjske, demografske in geografske dejavnike.

Nasprotniško strojno učenje

[Adversarial Machine Learning]

Nasprotniško strojno učenje je vrsta strojnega učenja, ki poskuša utrditi modele z uporabo škodljivih vnosov. To izboljša zaznavanje v okoljih, kot so filtriranje nezaželene pošte, odkrivanje zlonamerne programske opreme in biometrična identifikacija.

Nativne aplikacije

[Native Apps]

Aplikacije, ustvarjene posebej za določene platforme. Delujejo samo na platformah, za katere so bile narejene. Primer takšne aplikacije je e-pošta za iOS.

Nativno oglaševanje

[Native Advertising]

Način spletnega oglaševanja, kjer skuša oglaševalec pozornost pridobiti tako, da potrošnikom ponuja oglasne vsebine, ki so v skladu z uporabniško izkušnjo glede na spletno mesto, kjer oglašuje. Oglasni formati so tako po obliki kot funkciji skladni z uporabniško izkušnjo. Namen tovrstnega oglaševanja je, da je plačljivo oglaševanje videti manj vsiljivo, s čimer se poveča verjetnost klikov na oglase.

Navigacija

[Navigation]

Nanaša se na možnost premikanja po različnih delih spletnega mesta ali aplikacije ter na povezave in druge elemente na spletni strani, ki uporabniku omogočajo premikanje po spletnem mestu.

Navzkrižna prodaja

[Cross Sell]

Prodajna tehnika, s katero potrošnika prepričamo v nakup v večji vrednosti. Tipična tehnika navzkrižne prodaje je nagovarjanje k nakupu izdelkov, ki so povezani z že kupljenim izdelkom.

Nebotičnik; Vertikalna pasica

[Wide Skyscraper; Vertical Banner]

Oglas v obliki pokončnega pravokotnika (dimenzija 160×600).

Nega odnosov s potencialnimi kupci

[Lead Nurturing]

Nega odnosov s potencialnimi kupci predstavlja aktivnosti, pri katerih pridobljenim kontaktom pošiljamo koristne e-vsebine, jih ponovno ciljamo na družbenih omrežjih in skušamo stopiti v stik z njimi ter tako ustvariti novo stranko.

Negovanje potencialnih strank

[Lead Nurturing]

Proces razvijanja odnosa s kupci v vsaki fazi prodajnega lijaka in na vsakem koraku nakupne poti potrošnika. Osredotoča se na trženjska in komunikacijska prizadevanja pri poslušanju njihovih potreb ter zagotavljanju informacij in odgovorov, ki jih potrebujejo.

Nemoteči marketing

[Non-Disruptive Marketing]

Če je oglaševanje natančno ciljano in vsebuje ustrezno vsebino, se potrošnikom ne zdi moteče ali vsiljivo.

Nenadzorovano učenje

[Unsupervised Learning]

Nenadzorovano učenje je oblika strojnega učenja, ki se usposablja z neoznačenimi podatki. Najpogostejša vrsta nenadzorovanega učenja je združevanje podatkovnih točk na podlagi njihovih podobnosti v funkcijah ali lastnostih.

Neobdelani podatki; Izvorni podatki

[Raw Data]

Neobdelani podatki, znani tudi kot izvorni podatki, so podatki (npr. številke, odčitki instrumentov …), zbrani iz vira. Neobdelani podatki niso očiščeni s strani raziskovalcev, da bi odstranili odstopanja, očitne napake pri branju instrumentov ali napake pri vnosu podatkov ali kakršni koli analizi.

Neposreden odziv

[Direct Response]

Termin se uporablja za oglaševanje, katerega namen je pridobiti neposreden odziv, ki je specifičen in merljiv. Pri prikaznem oglaševanju na primer je neposreden odziv lahko klik na oglas, nakup, naročilo na e-novice ipd.

Neposredni podatki

[Zero-party data]

Neposredni podatki so vrsta podatkov, ki jih stranka namerno in proaktivno deli z vami. Niso pridobljeni na podlagi nakupnih navad ali naprav, prav tako ne iz podatkov, zbranih s pomočjo spletnih piškotkov.

Neposredni programatični zakup

[Programmatic Direct]

Programska oprema za programatični zakup omogoča vnaprejšnji zakup zajamčenih prikazov digitalnih oglasov na določenih spletnih straneh založnikov. Pogosto pomeni neposreden dogovor med založnikom in oglaševalcem za premium oglasni inventar po fiksni ceni za določeno število prikazov.

Neposredni promet na spletni strani

[Direct Traffic]

Eden najpogostejših virov obiskov spletnega mesta, ki ga ustvarjajo obiskovalci, ki so URL spletnega mesta ročno vnesli v svoj brskalnik, kliknili zaznamek ali spletno mesto obiskali prek drugega neoznačenega vira izvora. Neposredni promet je opredeljen kot obisk brez referenčnega spletnega mesta.

Neposredno sporočanje; Spletni klepet

[Instant Messaging]

Oblika besedilne komunikacije v realnem času med dvema ali več uporabniki. Besedilo se prenaša prek računalnikov, ki so med seboj povezani v mrežo (na primer internet).

Nestrukturirani podatki

[Unstructured Data]

Izraz se nanaša na podatke, ki imajo lahko več virov, kot so spletne digitalne datoteke, besedilni dokumenti, sporočila SMS, video posnetki, fotografije, glasovi, … Večina danes ustvarjenih podatkov je nestrukturirana, kar je eden od ključev za rast umetne inteligence.

Nevronska mreža

[Neural Network]

Nevronska mreža je računalniški sistem, ki deluje kot človeški možgani. Čeprav raziskovalci še vedno poskušajo zgraditi računalniški model človeških možganov, lahko sedanje nevronske mreže že dosežejo marsikaj glede govora, vida in strategije družabnih iger.

Nevronska mreža s povratno zanko

[RNN; Recurrent Neural Network]

Nevronska mreža s povratno zanko je nevronska mreža, ki razume zaporedne podatke in vzorce, ustvarja rezultate, ki izhajajo iz teh izračunov, in se uči.

Nevronska mreža z dolgim kratkoročnim spominom; Omrežje LSTM

[LSTMs; Long Short-term Memory Networks]

Dolgi kratkoročni spomin je umetna nevronska mreža, ki se uporablja na področju umetne inteligence in globokega učenja. Za razliko od standardnih usmerjenih nevronskih mrež ima ta nevronska mreža povratne povezave oz. zanke. Takšna ponavljajoča se nevronska mreža (RNN) lahko obdeluje ne samo posamezne podatkovne točke (kot so slike), ampak tudi celotne sekvence podatkov (kot je govor ali video). Zaradi te lastnosti so omrežja LSTM primerna za obdelavo in napovedovanje podatkov. Omrežje LSTM je na primer uporabno za naloge, kot so nesegmentirano, povezano prepoznavanje rokopisa, prepoznavanje govora, strojno prevajanje in zaznavanje govorne dejavnosti.

Ničelna tarifa

[Zero-Rating]

Izraz, ki se uporablja za opis prakse mobilnih operaterjev, ki potrošnikom ponuja možnost, da do vsebin oz. določenih aplikacij ali storitev dostopajo brezplačno. Primer tega je Facebook Zero, ki je v regijah v razvoju v Afriki in jugovzhodni Aziji na voljo brezplačno. Več kot 200 milijonov uporabnikov Facebooka na ta način do Facebooka dostopa brez doplačila za prenos podatkov.

Nosljiva tehnologija

[Wearable Technology]

Obleke in modni dodatki, ki vključujejo napredne elektronske tehnologije, zaradi katerih imajo dodatne funkcionalnosti oz. lastnosti. So del interneta stvari, saj so del mreže fizičnih objektov ali stvari, ki imajo vključeno elektroniko, programsko opremo, tipala in povezljivost, ki jim omogoča izmenjavo podatkov s proizvajalcem, operaterjem in/ali drugo povezano napravo, pri čemer ni potrebno človeško posredovanje.

Nostalgični četrtek; #TBT

[#TBT; Throwback Thursday]

Ta kratica oziroma oznaka se uporablja v družbenih medijih, npr. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Reddit itd. Oznaka TBT se običajno uporablja ob četrtkih, ko uporabniki nalagajo fotografije ali video posnetke iz preteklih dogodkov.

Novičarski tok; Vir novic

[News Feed; Web Feed]

Neprekinjen tok podatkov, kjer se prikazujejo vsebine. Prikazane novice in informacije so uporabnikom ponujene glede na njihova zanimanja. Algoritmi in umetna inteligenca, ki se skrivajo v ozadju sistema, skrbijo, da vsak uporabnik dobi točno tisto, kar ga zares zanima. Novičarski tok oz. vir novic je verjetno najbolj poznan po trenutno največjem družbenem omrežju Facebook in tistim uporabnikom, ki do Googla dostopajo prek pametnih telefonov.