iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Magnet za pridobivanje novih strank

[Lead Magnet]

Privlačna brezplačna vsebina (npr. brezplačna e-knjiga ali vodič), ki jo podjetje ponudi potencialnim strankam v zameno za njihov e-poštni naslov ali drug kontaktni podatek.

Majhen oddajnik

[Beacon]

Majhna, brezžična in energijsko varčna tipala ali oddajniki, ki zmorejo poslati signal od nekaj centimetrov do več metrov daleč na vse naprave, ki lahko tovrsten signal sprejemajo in so v dometu oddajnika. Ko mobilna naprava zazna njihov signal, lahko uporabniku ali drugi napravi pošlje obvestilo o ponudbi ali informacije, ki temeljijo na podatkih iz okolja.

Majhni podatki

[Small Data]

Podatki, ki so dovolj majhni, da jih človek lahko razume. Gre za podatke, ki so tako majhni v velikosti in formatu, da so dostopni, informativni in imajo praktično vrednost.

Če se množica podatkov nanaša na naprave, se majhni podatki nanašajo na ljudi. Edini način za razumevanje množice podatkov je, da se podatke pomanjša v majhne, vizualno privlačne predmete, ki predstavljajo različne vidike velikih naborov podatkov in jih ljudje lahko razumejo (na primer histogram, ki prikazuje podatkovne projekcije in odnose, karta, graf ipd.). Pri majhnih podatkih gre torej za poenostavljene množice podatkov.

Mali oglasi

[Classifieds]

Oglasi za prodajo, nakup ali oddajo rabljenih ali novih storitev in izdelkov fizičnih ter pravnih oseb na spletnih mestih, kot so Bolha.com, Avto.net, Amazon.com, Ebay.com idr.

Maratonsko gledanje TV serij

[Binge Watching]

Praksa gledanja običajno ene televizijske serije zaporedoma in v daljšem časovnem obdobju. Gre za nov kulturni fenomen, ki je postal priljubljen z vzponom spletnih medijskih storitev, kot so Netflix, Hulu in Amazon Video, kjer lahko gledalec televizijske serije in filme gleda na zahtevo.

Marketing v družbenih medijih

[SMM; Social Media Marketing]

Marketing, ki skuša ustvariti vsebino, ki bo privabila pozornost in spodbudila uporabnike k interakcijam na družbenih omrežjih. Rezultat je torej elektronska komunikacija od ust do ust in se nanaša na vsako izjavo o dogodku, izdelku, storitvi, blagovni znamki ali podjetju, ki jo potrošnik deli prek interneta (spletna mesta, družbena omrežja, programi za neposredno sporočanje idr.). Ta vrsta marketinga sodi v kategorijo prisluženih medijev.

Marketing v realnem času

[Real-time Marketing]

Marketing, ki temelji na aktualnih dogodkih. Namesto vnaprej izdelanega marketinškega načrta in izvedbe na podlagi le-tega marketing v realnem času izdela strategijo, temelječo na aktualnih dogodkih, pomembnih trendih in takojšnjem odzivu s strani potrošnikov. Cilj tovrstnega marketinga je povezati potrošnike z izdelkom ali s storitvijo, ki ga/jo potrebujejo zdaj, v tem trenutku.

Marketing z dovoljenjem

[Permission Marketing]

Oglaševalci pred pričetkom svojih oglaševalskih aktivnosti pridobijo dovoljenje s strani potrošnikov, na primer vprašajo za dovoljenje za pošiljanje e-novic. Najpogosteje ga uporabljajo v digitalnem oglaševanju (e-poštni marketing in iskalni marketing), pa tudi v direktnem marketingu (pošiljanje katalogov).

Marketing z vplivneži; Vplivnostni marketing

[Influencer Marketing]

Marketinška taktika, pri kateri se identificirajo ključni posamezniki, ki lahko vplivajo na ciljno skupino oglaševalca. Te vplivneže se na različne načine skuša privabiti, da promovirajo oglaševalčeve vsebine. Spodbude za njihovo sodelovanje so neopredmetene (promocija njihove blagovne znamke) ali opredmetene (plačilo v denarju ali izdelkih).

Marketing zaprte zanke

[Closed-Loop Marketing]

Praksa marketinga zaprte zanke je zmožna izvajati, slediti in prikazati, kako so marketinška prizadevanja vplivala na rast poslovanja, in odkrivati bolj ali manj dobičkonosne vire obiska.

Marketing, temelječ na ljudeh/potrošniku

[People-Based Marketing]

Blagovnim znamkam omogoča ustvariti povezan sistem trženja, osredotočen na posameznega potrošnika. V realnem času zbira vedenjske podatke o potrošniku v kombinaciji z lastnimi podatki blagovne znamke. S takšnim trženjem se lahko blagovne znamke strateško odzovejo na potrošnike v realnem času ter pridobivajo nove potrošnike in tako nov vir prihodka.

Marketing, temelječ na osebnosti

[Personality-Based Marketing]

Marketing, temelječ na osebnosti, je mogoče opisati kot marketing, ki se osredotoča na zanimanja in osebnostne značilnosti posameznika. Z marketingom, temelječim na osebnosti, se povezujeta antropologija in psihologija, ki pod drobnogledom preučujeta osebnostne značilnosti posameznikov. Marketing, temelječ na osebnostnih lastnostih, je pomemben, ker omogoča določanje vedenja uporabnikov, ki izhaja iz njihovih zanimanj oz. osebnostnih značilnosti.

Marketing, temelječ na strankah

[ABM; Account Based Marketing]

Marketing, temelječ na strankah, zahteva, da marketing in prodaja končno spregovorita isti jezik. Gre za način, ki se uporablja v B2B-segmentu, kjer lahko podjetja, ki prodajajo, natančno ciljajo druga določena podjetja ali celo oddelke oz. stranke in jim prikazujejo specifično vsebino. Tako se marketinški strokovnjaki bolje osredotočijo na določen segment in ustvarijo ponudbo, ki ga bo najbolj prepričala.

Marketinška aktivacija

[Marketing Activation]

Del trženjskega procesa, ki ponavadi sledi fazi načrtovanja, v kateri vodje načrtujejo trženjske aktivnosti. Le-temu sledi faza povratnih informacij, v kateri se rezultati vrednotijo s tržno analitiko.

Marketinška avtomatizacija

[Marketing Automation]

Programske platforme in tehnologije, s katerimi marketinški oddelki in organizacije učinkoviteje izvajajo svoje aktivnosti prek različnih spletnih kanalov (e-pošta, družbeni mediji, spletne strani itd.) in avtomatizirajo ponavljajoče se dejavnosti. Avtomatizacija marketinških procesov obsega strateško načrtovanje in upravljanje kampanj, segmentacijo ciljnega občinstva, konverzijske akcije ipd.

Marketinška komunikacija

[Marcom; Marcomm]

Komunikacija, usmerjena v interakcijo s strankami oz. z uporabniki z uporabo enega ali več različnih medijev: pošta, časopisi in revije, televizija, radio, panoji, telemarketing in internet. Marketinška komunikacija lahko uporablja enoten pristop, vse bolj pogosto pa združuje več različnih.

Marketinška tehnologija; Martech; Marteh

[Martech]

Izraz za poimenovanje prepletanja marketinga in tehnologije. Marketing v digitalni dobi je že po naravi tehnološko zasnovan in martech se nanaša predvsem na glavne pobude, prizadevanja in orodja, ki izkoriščajo tehnologijo za doseganje tržnih ciljev.

Maska za jezikovno modeliranje

[MLM; Masked Language Modeling]

Maska za jezikovno modeliranje je pristop k treniranju nevronskih mrež za generiranje besedila, pri katerem se del besed v naboru podatkov naključno zakrije, model pa se nato uči napovedati te zakrite besede na podlagi konteksta. Ta pristop se uporablja v nekaterih arhitekturah, kot je BERT, vendar ne v arhitekturi GPT, na kateri temelji ChatGPT.

MCM; Upravljanje mobilnih vsebin

[MCM; Mobile content management]

Vrsta sistema za upravljanje vsebin, ki omogoča upravljanje vsebin na mobilnih napravah, kot je pametni telefon. Hiter razvoj mobilnih naprav povečuje potrebo po upravljanju mobilnih vsebin. Tehnologija upravljanja mobilnih vsebin je bila sprva osredotočena na trgovine z mobilnimi vsebinami za končne uporabnike, kot so melodije zvonjenja, igre, besedilno sporočanje in novice. Sedaj so se sistemi za upravljanje mobilnih vsebin razvili tudi na področju medpodjetniškega poslovanja in za komunikacijo podjetij z zaposlenimi. Podjetja lahko tako svojim poslovnim partnerjem in mobilnim zaposlenim čedalje bolj učinkovito zagotavljajo bolj pravočasne informacije in funkcionalnosti.

Medijski načrt

[Media Plan]

Celosten vpogled v celoten medijski zakup oglaševalske akcije.

Medijski podatki za oglaševalce

[Media Kit]

Informacije s strani založnika o oglaševanju na njegovem spletnem mestu (načini oglaševanja, dimenzije oglasov, cenik oglaševanja, tehnična navodila ipd.).

Medosebni marketing

[H2H (Human to Human) Marketing]

Medosebni marketing pomeni gradnjo človeškega odnosa namesto konverzij. Ta trend pomeni, da oseba stopi v stik z drugo osebo. Osnovna ideja tega koncepta je, da se potrošnik počuti pomembnega, da so njegove potrebe zadovoljene in da se podjetje zaveda, da je njegov čas dragocen. Če želimo danes nekaj oglaševati, mora biti to relevantno in uporabno za potrošnike. Z dostopom do interneta sodobni potrošnik zelo dobro ve, kaj hoče in kje lahko to dobi.

Meme

[Meme]

Ideje, šale ali koncepti, ki jih ljudje delijo z drugimi. Memeji so lahko slike ali video posnetki z besedilom. Običajno se meme pojavlja v obliki slike s spremnim besedilom.

Meta ključne besede

[Meta Keywords]

Posebna vrsta metaoznak, ki se pojavljajo v HTML-kodi spletne strani in iskalnikom pomagajo prepoznati tematiko določene strani. Od običajnih ključnih besed se razlikujejo po tem, da so vidne le v izvorni kodi in ne na spletni strani.

Meta naslov

[Meta Title]

Tudi naslov strani. Besedilo, ki iskalnikom in uporabnikom pomaga razumeti, kakšno vsebino vsebuje specifična spletna stran ali podstran.

Meta opis

[Meta Description]

HTML oznaka, ki opisuje pomen oz. vsebino določene spletne strani. Meta opis je prikazan pod naslovom spletne strani v rezultatih iskanja in je običajno omejen na 160 znakov. Če je besedilo daljše od 160 znakov, se ob prikazu v iskalniku lahko samodejno odreže in se nadaljuje s tremi pikami.

Meta oznaka

[Meta Tag]

Omogoča označevanje pomembnih ključnih besed, povezanih s spletno stranjo na način, ki je pomemben za iskalnike, a jih obiskovalci navadno ne vidijo. Danes niso več tako pomembne kot nekoč, še vedno pa igrajo vlogo pri optimizaciji spletnih strani (SEO).

Metapodatki

[Metadata]

Podatki, ki opisujejo druge podatke. Metapodatki povzemajo osnovne informacije o podatkih, ki omogočajo lažje iskanje in delo z določenimi primerki podatkov. Med te podatke spadajo podatki, kot so avtor datoteke, datumi ustvarjanja in spremenjeni datum ter velikost datoteke. Zmožnost filtriranja s temi metapodatki omogoča, da nekdo lažje najde določen dokument.

Metrike vključenosti

[Inclusion Metrics]

Večino oglaševalcev zanima merjenje učinkovitosti njihovega oglaševanja. Najpreprostejši način za merjenje učinkovitosti imajo direktni oglaševalci, saj uporabljajo način CPA (cost per aqusition). Obstaja pa še nekaj drugih načinov merjenja vpliva oglasa na kupca, in sicer prek potrošnikove vključenosti (ali je uporabnik pogledal cel video oglas, ali je šel čez oglas z miško, kako dolgo se je zadržal na oglasu, je odigral igro itd.).

Mikro ciljanje; Nišno ciljanje

[Microtargeting; Micro-niche targeting]

Strategija trženja, ki uporablja podatke potrošnikov in demografske podatke za prepoznavanje zanimanj posameznikov ali zelo majhnih skupin podobno mislečih posameznikov ter vpliva na njihove misli ali dejanja. Podjetje pri tej strategiji dobro pozna svoje ciljno občinstvo, tako da mu sporočilo pošlje prek potrošniku najbolj ustreznega komunikacijskega kanala.

Mikrobloganje

[Microblogging]

Platforme, ki omogočajo objavo informacij v kratkih objavah, ki so običajno omejene z največjim dovoljenim številom znakov v objavi (npr. 280 znakov na Twitterju). Twitter je hitro postal prevladujoči svetovni igralec na tem področju in je danes že sinonim za mikrobloganje.

Milenijci; Milenijska generacija

[Millennials; Millennial Generation; Echo Boomers]

Milenijci povezujejo dve generaciji: celotno generacijo Y in prvi del generacije Z. Predstavniki te generacije so osebe, rojene med letoma 1980 in 2001. Glavna značilnost dveh vej milenijcev je ta, da je prvi del odraščal z računalniki, mobilnimi telefoni in video igricami, drugi del pa s tablicami, pametnimi telefoni in z aplikacijami. Skupna značilnost obeh je preobrazba komunikacije in smisla identitete. Milenijci so znani po svojem optimizmu glede prihodnosti in nerealnih pričakovanj. Zgodnji milenijci so šli mnogokrat ponovno skozi šolanje, pričakuje pa se, da bodo ekonomsko manj uspešni od svojih staršev.

Mišolovka

[Mousetrapping]

Uporaba trikov, ki jih omogoča brskalnik, z namenom ujeti in zadržati uporabnika na določeni spletni strani. Ponavadi se to naredi z onemogočenjem gumba »nazaj« ali z nenehnim odpiranjem oken »pop-up« (oglasi pop-up in pop-under).

Množica podatkov

[Big Data]

Množica podatkov navadno vključuje podatkovne nize z velikostmi, ki presegajo zmožnosti »navadnih« programskih orodij za zajem, izbor, upravljanje in obdelavo podatkov v še dopustnem času. Določanje, kdaj so nizi podatkov dovolj veliki, da postanejo množični, se stalno spreminja. Od leta 2012 naprej je ta razpon od nekaj deset terabajtov do več petabajtov podatkov. Množica podatkov zahteva vrsto tehnik in tehnologij z novimi načini integracije, ki omogočajo vpogled v podatkovne baze, ki so različne, zapletene in večjega obsega.

Množicanje

[Crowdfunding]

Zbiranje denarja za zagon podjetja ali proizvodnjo novega izdelka s pomočjo prispevkov posameznikov. Danes se to zbiranje denarja dogaja predvsem s pomočjo interneta. Množicanje je oblika alternativnega financiranja, ki je nastala zunaj tradicionalnih finančnih sistemov. Model temelji na treh ustvarjalcih: 1. začetnik projekta, ki predlaga idejo/projekt, ki bi jo/ga želel financirati; 2. posamezniki ali skupine, ki idejo/projekt (finančno) podpirajo in 3. platforma (organizacija), ki poveže med seboj obe strani (na primer Kickstarter). Etimologija besedne zveze je množica + žicanje.

Množične prilagoditve

[Mass Customisation]

Pristop, ki združuje učinkovitost množične proizvodnje s trženjskimi pristopi prilagajanja osebnim zahtevam in željam. Na primer, programske rešitve je mogoče zasnovati tako, da imajo prilagodljive elemente, kar pomeni, da si lahko uporabniki sami prilagodijo isti izdelek.

Mobilna aplikacija

[Mobile Application; Mobile App]

Aplikacija, razvita za delovanje na pametnih mobilnih napravah.

Mobilna trgovina

[M-Store; Mobile Store]

Možnost nakupovanja izdelkov ali naročanja storitev prek mobilnih naprav.

Mobilni marketing

[Mobile Marketing]

Marketing na mobilnih napravah. Omogoča časovno in lokacijsko natančno ciljanje uporabnikov ter personalizirane informacije, ki promovirajo blago, storitve in ideje.

Mobilno poslovanje

[Mobile commerce; M-commerce]

Nakup in prodaja izdelkov in storitev prek brezžičnih prenosnih naprav, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Uporabniki za dostop do spletnih nakupovalnih platform tako ne potrebujejo namiznega računalnika.

Model BERT

[Bidirectional Encoder Representations from Transformers]

BERT je model globokega učenja, zasnovan za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na arhitekturi Transformer. BERT je bil predhodno treniran na velikem naboru besedil in se uporablja za različne naloge NLP, kot so razvrščanje besedil, vprašanje in odgovor ter razumevanje pomena besed v kontekstu.

Model CPE; Cena na klik potencialnih strank

[CPE; Cost per engagement]

Model zakupa, pri katerem oglaševalci plačajo le, ko se uporabniki aktivno ukvarjajo z oglasi.

Model CPI; Cena na namestitev

[CPI; Cost per Install]

Model zakupa, ki se uporablja pri mobilnih aplikacijah. Pri tej obliki zakupa oglasnega prostora oglaševalec plača vsakič, ko uporabnik namesti aplikacijo na svojo napravo.

Model CPL; Cena na potencialno stranko

[CPL; Cost per Lead]

Model zakupa oglasnega prostora, pri katerem se oglasni prostor zakupuje glede na klike potencialnih strank, ki vodijo v konverzijo. CPL se izračuna tako, da celotni znesek, porabljen za oglaševalsko akcijo, delimo s številom ustvarjenih potencialnih strank.

Model CPS; Cena na nakup; Model CPA; Cena na prodajo

[CPS; Cost per Acquisition; CPA; Cost per Sale]

Model zakupa oglasnega prostora, pri katerem oglaševalec plača le ob izvedenem nakupu. Tak način zakupa je razmeroma nizko tvegan, ker oglaševalec plača samo, ko je prihodek zagotovljen. Številna medijska podjetja takih modelov zakupa oglasnega prostora ne prodajajo, saj morajo prevzeti celotno tveganje. Če ne pride do nakupa, tudi oni ne prejmejo denarja.

Model CPV; Cena na ogled

[Model CPV; Cost per view]

Model zakupa oglasnega prostora, pri katerem oglaševalec plača za vsako predvajanje videoposnetka. S ponudbami za CPV opredelite najvišjo vsoto, ki ste jo pripravljeni plačati za posamezno predvajanje videoposnetka. S CPV-jem boste plačali za oglede videa ali interakcije, kot so kliki na poziv k nakupu in na spremljevalne pasice.

Model T5

[Text-to-Text Transfer Transformer]

T5 je model globokega učenja za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na arhitekturi transformer. T5 je bil zasnovan za obvladovanje številnih nalog NLP s preoblikovanjem vseh nalog v skupno “besedilo-v-besedilo” (text-to-text) obliko, kar omogoča enostavnejše usposabljanje in prenos znanja med različnimi nalogami.

Model XLNet

[XLNet]

XLNet je model globokega učenja za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na arhitekturi transformer. XLNet združuje dve ključni ideji: prenos učenja, ki je značilno za BERT, in avtoregresivno modeliranje, uporabljeno v modelih, kot je GPT. XLNet se od BERT-a razlikuje po tem, da je zasnovan za obvladovanje težav s preoblikovanjem besedil in boljše razumevanje dolgosežnih odvisnosti med besedami.

Modeli pozornosti

[Attention Models]

Modeli pozornosti so mehanizmi, ki se uporabljajo v nevronskih mrežah za izboljšanje obdelave zaporednih podatkov, kot so besedila. Modeli pozornosti omogočajo mreži, da se osredotoči na pomembne dele zaporedja in bolje upošteva kontekst pri opravljanju nalog, kot so prevajanje, povzemanje in generiranje besedila.

Modeliranje podatkov

[Data Modeling]

Določanje vrste podatkov, kako bodo strukturirani, organizirani in kakšni so odnosi med njimi.

Modeliranje podobnih občinstev

[Lookalike Modeling; Lookalike Audience Segmentation]

Modeliranje podobnih občinstev je postopek, pri katerem umetna inteligenca analizira obstoječe ciljne skupine in identificira nove uporabnike, ki imajo podobne značilnosti ali vedenje. Ta pristop omogoča oglaševalcem, da razširijo svoje ciljno občinstvo in povečajo doseg oglaševalskih akcij, hkrati pa ohranjajo visoko stopnjo ciljanja.

Moderator

[Moderator]

Oseba, ki jo pooblasti administrator foruma in pomaga, da razprava ostane produktivna in korektna ter da se drži forumskih pravil.

Modna beseda; Priljubljena beseda; Krilatica; Brenčavka

[Buzzword]

Beseda ali besedna zveza, ki za določen čas postane zelo priljubljena. Modne besede pogosto izhajajo iz tehničnih terminov, a je večina tehničnega pomena iz njih odstranjena. Tako so namenjene predvsem delanju vtisa na druge. Pogosto izvirajo iz žargona, akronimov in neologizmov. Poslovni jezik je še posebej dovzeten za tovrstne besede (npr. sinergija, dinamično, kiber, strategija, misliti izven okvirov itd.).

Mouseover; Oglas z interakcijo

[Mouseover]

Vsebina, ki se sproži, ko uporabnik postavi kazalnik miške prek določenega elementa (najpogosteje spletnega oglasa). Med akcije štejemo raztegovanje oglasa, predvajanje animacije, vklop zvoka ipd. Za sprožitev akcije klik ni potreben.

Možnost naslavljanja; Naslovljivost

[Addressability]

Sposobnost usmerjanja sporočila na napravo, brskalnik, segment in/ali posameznika. Segmenti se lahko ujemajo ali oblikujejo prek vedenjskih, demografskih in geografskih dejavnikov.

MP3

[MP3]

Kompresiran računalniški format za shranjevanje zvočnih datotek. Datoteke v zapisu MP3 so tudi do 12-krat manjše pri skoraj enaki kakovosti zvoka kot nekompresirane zvočne datoteke WAV.

MPEG

[MPEG]

Moving Picture Experts Group. Kompresiran računalniški format za shranjevanje video vsebin skupaj z zvokom.

Mreža za dostavo vsebin

[CDN; Content Delivery Network]

Mreža spletnih strežnikov, strateško nameščenih po celem svetu z namenom omogočanja hitrega nalaganja spletnih strani, datotek in drugih vsebin. Bliže kot je uporabnik strežniku, hitreje se mu bodo naložile vsebine na računalnik. Te mreže so še posebej pomembne za založnike in platforme z globalnim dosegom, saj so se današnji uporabniki že navadili na takojšen dostop do česarkoli in kadarkoli.

Mreženje na spletu

[Social Networking]

Proces ustvarjanja, grajenja in negovanja virtualnih skupnosti in odnosov med ljudmi na spletu.

Mrtva povezava

[Link rot]

Spletna povezava, ki z uporabo tehnologije JavaScript prikrije svojo destinacijo v statusni vrstici spletnega brskalnika, tako da uporabniki ne vedo vnaprej, kam jih ta povezava vodi.

Multivariatno testiranje

[Multivariate Testing]

Metoda v tržnih raziskavah, kjer se spreminja več spremenljivk v kontrolnem scenariju in preskušajo nadomestne strategije z namenom izboljšanja učinkovitosti končne marketinške strategije.