iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

LAN; Lokalno računalniško omrežje

[LAN; Local Area Network]

Skupina med seboj povezanih računalnikov, ki se fizično nahajajo na eni lokaciji.

Lastni mediji

[Owned Media]

Mediji oz. kanali, nad katerimi ima podjetje popoln nadzor in ki so dejansko v njegovi lasti. Mednje prištevamo spletno mesto ali blog podjetja. Podobno, kot se obrestuje naložba v lastniško stanovanje, velja tudi za lastniške medije. Tudi tu gre za dolgoročno naložbo, kjer hitrih zmag v večini primerov ni.

Lastni podatki

[First Party Data; 1st Party Data]

Lastni podatki so tisti, ki jih zberete sami, bodisi preko lastne spletne strani, lastne analitike, spremljanja nakupnih navad vaših obiskovalcev, spremljanja interakcij uporabnikov poslanih elektronskih sporočil, informacije iz vaših aplikacij, iz komunikacije z vašimi strankami prek klicnega centra, itd.. Uporaba tovrstnih podatkov ima praviloma tudi zelo dobre rezultate, kajti uporabniki imajo jasno relacijo z oglaševalcem, ki jim s pomočjo teh podatkov ponuja visoko relevantno vsebino.

Latentni prostor

[Latent Space]

Latentni prostor je zmanjšana dimenzionalna predstavitev vhodnih podatkov, ki učinkovito kodira pomembne značilnosti podatkov. DALL-E 2 uporablja latentni prostor za modeliranje razmerij med besedili in slikami ter za generiranje slik, ki ustrezajo danim besedilnim opisom.

Latentno semantično indeksiranje; Tehnologija LSI

[Latent Semantic Indexing; LSI]

Metoda indeksiranja vsebine na podlagi matematičnega pristopa za prepoznavo skritih vzorcev v razmerjih med besedami in koncepti v nestrukturiranih zbirkah besedil.

Lažni sledilci

[Fake Followers; Ghost Followers]

Lažni sledilci navadno vključujejo robote ali neaktivne račune, ki profilom ne sledijo zaradi resničnega zanimanja za tematike, ki jih ponujajo. Znani so tudi kot sledilci duhovi ali zombi sledilci. Nahajajo se na vseh družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in Twitter.

Lebdeči oglas

[Floating Ad]

Oglas, ki se prikaže prek spletne strani v višjem sloju, kot je prikazana vsebina spletne strani. Ni vezan na vsebino spletne strani, zato daje občutek, kot da lebdi prek vsebine spletne strani.

Licitacije v realnem času

[RTB; Real-Time Bidding]

Protokol, ki omogoča določanje cene prikaza oglasa v realnem času glede na ponudbo in povpraševanje. Nakup poteka prek avtomatiziranih spletnih tržnic, ki povezujejo prodajalce (založnike) in kupce (oglaševalce) prek enotnega protokola (OpenRTB).

Licitacije v realnem času 3.0

[Real-Time Bidding 3.0.; RTB 3.0.]

Nova različica protokola za trgovanje z oglasnim prostorom v realnem času. Lahko spremeni avtomatizirano nakupovanje in prodajo oglasov; če ga vsi partnerji sprejmejo. Struktura RTB 3.0 zmanjša podvajanje kode in zahtevkov, kar vodi v hitrejše iteracije. Prav tako zahteva, da vsi sodelujoči v dobavni verigi zagotovijo overjen podpis za vse prikaze, kar bo kupcem oglasov omogočilo večjo prepoznavnost in nadzor nad izvorom oglasnega inventarja, ki ga kupujejo.

Ločljivost

[Resolution]

Ločljivost slike oz. fotografije je podatek o tem, kako podrobna je. Večja ločljivost pomeni večje število podrobnosti, ki jih je mogoče razbrati s slike oz. fotografije.
Pogosto jo povezujemo z dimenzijami slike oz. fotografije ali s standardnimi merskimi enotami.
Na primer: slika oz. fotografija širine 2048 slikovnih točk (pikslov) in višine 1536 slikovnih točk ima skupno 2048 x 1536 = 3.145.728 slikovnih točk oziroma 3,1 megapiksel.
Digitalna slika nima točno določene velikosti ali ločljivosti, le število slikovnih točk v vsaki smeri.

Ločljivost

[Resolution]

Ko govorimo o ločljivosti, ponavadi govorimo o ostrini in jasnosti slike ali fotografije. Termin se pogosto uporablja kot merilo kakovosti ekranov (monitorji, televizorji), tiskalnikov, digitalnih fotografij ter drugih strojnih in programskih tehnologij.

Ločljivost slike

[Image Resolution]

Podatek o tem, kako podrobna je slika. Večja ločljivost pomeni večje število podrobnosti, ki jih je mogoče razbrati s slike.

Lokacijski marketing

[Location-Based Marketing]

Uporaba mobilnega trženja za ciljanje uporabnikov mobilnih telefonov znotraj določenega geografskega območja.

Lokacijski podatki

[Location Data; Location Based Data]

Informacije, ki jih mobilna naprava zagotavlja o svojem trenutnem položaju. Z možnostjo »Spremeni lokacijo« je mogoče simulirati lokacijsko temelječe aplikacije in s tem sprožiti interakcije.

Lokalni SEO

[Local SEO]

Marketinški strokovnjaki izvajajo lokalni SEO za promocijo podjetij na lokalni ravni. Uporablja se kot pomoč podjetjem pri promociji izdelkov in storitev lokalnim strankam.