iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

IAB; Urad za interaktivno oglaševanje

[IAB; Interactive Advertising Bureau]

Vodilno svetovno združenje za digitalno oglaševanje, ustanovljeno leta 1996. IAB določa in nadzoruje standarde ter prakse na področju digitalnega oglaševanja.

Identifikacijska oznaka računa

[Account ID]

Evidenčna številka, ki se uporablja za identifikacijo naročnika oz. potrošnika in za vodenje evidence porabe kupcev za namene zaračunavanja.

Identiteta blagovne znamke

[Brand Identity]

Vidni elementi blagovne znamke, kot so barva, oblikovanje in logotip. Blagovne znamke se na tak način razlikujejo od konkurence ter vplivajo na zaznavanje in dojemanje blagovne znamke med potrošniki.

IDoT; Identiteta stvari

[IDoT; Identity of Things]

Področje, ki vključuje določanje edinstvenih identifikatorjev in povezanih metapodatkov napravam in predmetom (stvarem). To jim omogoča povezovanje in učinkovito komuniciranje prek interneta.

IFrame

[IFrame; Inline frame]

Gradnik spletnih mest, ki omogoča vključitev druge spletne strani ali dokumenta med vsebino posamezne spletne strani. V spletnem oglaševanju se običajno uporabljajo za vključitev oglasa z oglasnega strežnika v vsebino spletne strani, ki jo servira spletni strežnik.

Igričarska umetna inteligenca

[Game AI]

Igričarska umetna inteligenca je vrsta umetne inteligence, ki uporablja algoritem za nadomestitev naključnosti v video igrah. To je računalniško vedenje, ki ga uporabljajo liki, ki niso igralci, da ustvarijo človeški podobno inteligenco in reaktivno vedenje igralca v igrah.

Igrifikacija

[Gamification]

Vnos igričarskih elementov in principov v neigričarske kontekste. Igrifikacija pogosto uporablja elemente iger v neigričarskih kontekstih z namenom izboljšanja vključenosti uporabnika, organizacijske storilnosti, učenja, zaposlovanja in ocenjevanja zaposlenih, enostavnosti in uporabnosti sistema, telesne dejavnosti, za zmanjšanje prometnih prekrškov in volilne apatije ipd.

Ikona strani

[Favicon]

Majhna ikona (16×16 ali 32×32 slikovnih točk) se uporablja za znamčenje spletnega mesta in uporabnikom pomaga pri identifikaciji spletnih mest, ki jih imajo vnesene med zaznamke.

Ime profila

[Handle]

Na družbenih omrežjih (npr. Twitter, Instagram) je ime profila tisto, s čimer se predstavljate v omrežju. Začne se z znakom @.

Indeks sorodnosti; Kazalnik učinkovitosti

[Affinity Index; Efficiency Indicator]

Kazalnik, ki opisuje stopnjo, do katere ciljno občinstvo ustreza celotnemu prebivalstvu analizirane platforme. Kazalnik prikazuje, koliko se vrednosti za ciljno skupino razlikujejo od vrednosti, dobljenih za drugo primerjalno skupino.

Infografika

[Infographic]

Vizualna predstavitev informacij, podatkov ali znanja na hiter in jasen način. Postopek priprave infografik imenujemo tudi vizualizacija podatkov ali informacijsko oblikovanje.

Integracija podatkov

[Data Intergration]

Integracija podatkov je postopek združevanja podatkov iz različnih virov v en sam enoten pogled. Pomaga pri upravljanju in obdelavi različnih vrst podatkov z zagotavljanjem standardiziranega pogleda na podatke, kar olajša analizo in obdelavo.

Inteligentni učiteljski pomočniki

[Intelligent Tutoring Systems]

Inteligentni učiteljski pomočniki so AI sistemi, ki posnemajo interakcije med učencem in učiteljem ter zagotavljajo personalizirano usmerjanje in podporo. Uporabljajo algoritme strojnega učenja in analizo podatkov za razumevanje potreb posameznih učencev ter prilagajanje vsebine in povratnih informacij.

Internet stvari

[Internet of Things (IoT)]

Internet stvari je mreža fizičnih predmetov oziroma naprav, vozil, stavb in drugih objektov, ki jim integracija z elektroniko, s programsko opremo, z različnimi tipali in omrežno povezljivostjo omogoča zbiranje in izmenjavo podatkov. V grobem internet stvari zajema tri vrste komunikacije: komunikacijo stvari z ljudmi, komunikacijo med stvarmi in komunikacijo med napravami. S tem so postavljeni temelji za bolj neposredno integracijo podatkov med virtualnim in fizičnim svetom, kar izboljšuje učinkovitost in natančnost delovanja povezanih naprav ter odpira nove poslovne modele in priložnosti.

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov interneta prihodnosti, ki bo z uporabo standardiziranih komunikacijskih protokolov in omrežne infrastrukture, sposobne samostojne konfiguracije, razširil internet na fizične predmete, ki nas obdajajo v vsakdanjem življenju. Povezane naprave, ki bodo sposobne komunikacije med seboj ali s končnimi uporabniki, bodo prinesle dodano vrednost v obliki informacij in postale aktivne na najbolj raznolikih področjih.

Ko je internet stvari povezan s tipali in z aktuatorji, lahko tehnologijo vključimo v bolj splošno kategorijo kiber-fizičnih sistemov, ki združuje pametna omrežja, pametne hiše, inteligentne transporte in pametna mesta. Vsako stvar, povezano v internet stvari, je mogoče identificirati prek njenega edinstvenega sistema, obenem pa se lahko tako povezana naprava vključi v obstoječe internetne infrastrukture.

Ravno tako, kot je to povzročila mrežna povezljivost naprav, je pričakovati, da bodo stvari, povezane v internet stvari, ustvarile in pridobivale velike količine podatkovnih zbirk (Big Data) iz različnih lokacij, s tem pa povečale potrebo po njihovem učinkovitem shranjevanju in obdelavi. Zbiranje podatkov znotraj interneta stvari poteka neprestano in neodvisno od ljudi.

Najnovejša različica programske opreme iPROM AdServer, predstavljena v začetku leta 2016, omogoča centralizirano upravljanje s komercialnimi vsebinami na napravah, povezanih v internet stvari.

Internetna kavarna

[Internet Café]

Običajno lokal, kjer lahko obiskovalci dostopajo do interneta prek računalnikov, ki so v lokalu.

Internetna nevtralnost

[Net Neutrality; Network Neutrality; Internet Neutrality; Net Equality]

Načelo, ki pravi, da morajo ponudniki internetnih storitev in vlade obravnavati vse podatke na internetu enako in ne smejo diskriminirati ali različno obravnavati uporabnikov, vsebin, spletnih strani, platform, vrst priključne opreme ali načinov komuniciranja. Izraz je leta 2003 skoval profesor medijskega prava Tim Wu z univerze Columbia.

Internetna televizija; Spletna televizija

[Digital TV]

Digitalno predvajanje televizijske vsebine prek interneta. Splošni termin, ki obsega posredovanje televizijskih oddaj in drugih video vsebin prek interneta s t. i. pretočno tehnologijo.

Internetna zasebnost

[Internet Privacy]

Vključuje pravico do zasebnosti in varnosti osebnih podatkov. Obsega shranjevanje, spreminjanje namena, posredovanje tretjim osebam ali prikazovanje informacij, ki se nanašajo na internetnega uporabnika. Internetna zasebnost spada v področje računalniške zasebnosti.

Internetne drobtinice

[Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti arhitekturo spletne strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani.

Internetne drobtinice, temelječe na hierarhiji

[Hierarchy-Based Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti arhitekturo spletne strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani. Običajno so v obliki »Domov -> 2. nivo -> 3. nivo«.

Internetne drobtinice, temelječe na zgodovini

[History-Based Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti njegovo potovanje po spletni strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani. Najbolj pogosto jih najdemo v obliki gumba “Nazaj na rezultate”.

Internetne drobtinice, temelječe na značilnostih

[Attribute-Based Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti kategorijsko razdelitev spletne strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani. Običajno so v obliki »Domov > Kategorija > Podkategorija > Ponudba«.

Internetni bot

[Internet Bot; web Robot; www Robot; Bot]

Programska aplikacija, ki opravlja avtomatizirane naloge (skripte) prek interneta. Te naloge so običajno preproste in se ponavljajo, boti pa jih opravljajo hitreje, kot bi to lahko počel človek. Najbolj razširjeni so boti v spletnih iskalnikih, kjer avtomatizirana skripta zbira, analizira in shranjuje informacije s spletnih strežnikov.

Internetni sleng

[Internet Slang]

Predstavlja različne slenge, ki jih na internetu uporabljajo različni ljudje. Primer je LOL, ki pomeni »smejati se na glas« (ang. laughing out loud). Skupno definicijo internetnega slenga je težko podati, saj se njegova narava vseskozi spreminja. Razumemo pa ga lahko kot vrsto slenga, ki so ga skovali in popularizirali internetni uporabniki. Namen besed, ki so del internetnega slenga, je prihraniti prostor in čas pri pisanju. Tako so akronimi, krajšave in simboli na tipkovnicah pogosti elementi internetnega slenga. Internetni sleng izvira iz zgodnjih dni interneta, določeni pojmi pa so celo iz dni pred internetom. Uporablja se ga v klepetalnicah, na družbenih omrežjih, v spletnih igrah, video igrah in spletnih skupnostih.

Internetno sporočilo za javnost

[Internet Press Release]

Sporočilo za javnost, ki je objavljeno na spletu in je optimizirano za spletne iskalnike.

Interni programatični zakup

[Programmatic In-house]

Podjetje ali blagovna znamka programatični zakup izvaja interno oziroma brez zunanjega partnerja (običajno je to spletna medijska agencija). V tem primeru se poveže neposredno s ponudnikom tehnoloških platform (DMP in DSP) in interno ekipo strokovnjakov izobrazi o postopkih programatičnega zakupa. Na ta način večja podjetja centralizirajo in hkrati zaščitijo lastne podatke ter optimizirajo svoje poslovanje.

Intranet

[Intranet]

Sestavljen je iz več med seboj povezanih računalnikov v lokalnem omrežju oziroma iz povezav med temi lokalnimi omrežji, ki uporabljajo TCP/IP-protokol. Intranet najdemo v posameznih podjetjih ali celotnih korporacijah, dostop do intraneta pa ima le določen krog uporabnikov (na primer zaposleni v podjetju).

Inženiring pozivov

[Prompt engineering]

Inženiring pozivov vključuje razvoj, optimizacijo in prilagajanje pozivov za AI modele, s čimer izboljšuje njihovo delovanje pri reševanju različnih nalog. Ta postopek pomaga prilagajati AI modele zahtevam specifičnih aplikacij, kar povečuje njihovo uporabnost in učinkovitost.

IoE; Internet vsega

[IoE; Internet of Everything]

Internet vsega (IoE) so naprave in potrošniški izdelki, povezani z internetom in opremljeni z razširjenimi digitalnimi možnostmi. Gre za filozofijo, pri kateri tehnologijo prihodnosti sestavljajo številne različne vrste aparatov, naprav in predmetov s povezavo do interneta. Izraz je pomensko deloma enak internetu stvari (IoT).

IP naslov

[IP Address]

Številčni naslov (na primer 207.235.5.120), ki ga domenski strežnik (DNS) prevede v domeno (na primer iprom.si). Vsaka elektronska naprava, povezana v omrežje s TCP/IP-protokolom, ima IP-naslov.

ISDN; Integrirane storitve prek digitalnega omrežja

[ISDN; Integrated Services Digital Network]

Digitalna internetna povezava, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 128.000 b/s prek standardne telefonske linije. Modem ISDN ni hitrejši od kabelskega ali DSL-modema, vendar je hitrejši od analognega modema, ki lahko dosega hitrosti prenosa do 56.000 b/s.

Iskalni marketing

[SEM; Search Engine Marketing]

Označuje vse metode in taktike, ki omogočajo povečanje obiskanosti spletnih strani prek iskalnikov oziroma rezultatov iskanj s spletnimi iskalniki.

Iskalni niz

[Search Query]

Besedne zveze, ki jih uporabniki vpišejo v spletne iskalnike, ti pa znotraj njih iščejo ključne besede, na podlagi katerih prikažejo ustrezne organske sezname iskanj.

Iskalnik

[Search Engine]

Spletna storitev, ki je namenjena iskanju informacij po svetovnem spletu. Informacije so sestavljene iz spletnih strani, podob, novic, video vsebin in drugih vrst datotek.

Iskanje podobnih uporabnikov

[Look-alike Modeling]

Postopek iskanja uporabnikov, ki so podobni že obstoječim strankam. Vključuje modeliranje uporabnikov na podlagi njihovega spletnega vedenja in znanih lastnosti.

ISP; Ponudnik dostopa do interneta

[ISP; Internet Service Provider]

Podjetje, ki vam omogoči dostop do interneta. Najpogostejša načina za vzpostavljanje povezave z ISP-jem sta prek telefonske linije (povezava na klic) ali širokopasovne povezave (optični kabel, kabelska ali DSL).

Iterativni postopek

[Iterative Process]

Iterativni postopek je bistven pristop pri oblikovanju pozivov in inženiringu pozivov. Ta pristop vključuje večkratno preizkušanje, prilagajanje in optimizacijo pozivov, da se doseže najboljše rezultate in nenehno izboljšuje delovanje AI modelov.

Izboljšanje sodelovanja

[Collaboration Enhancement]

Umetna inteligenca se lahko uporablja za spodbujanje sodelovanja med učenci in učitelji z analizo podatkov o njihovih interakcijah, učnih slogih in potrebah. AI lahko pomaga pri prilagajanju učnih načrtov in orodij ter priporoča strategije za izboljšanje komunikacije in sodelovanja v izobraževalnih okoljih.

Izginjajoča vsebina

[Ephemeral Content]

Kratkotrajna vsebina se nanaša na vsebine, ki so na voljo le za kratek čas. Lahko ima različne oblike, vključno s fotografijami, prenosi v živo, predstavitvami izdelkov … Takšne vsebine je možno deliti na več platformah, med drugim na Snapchatu, Instagramu in Facebooku. Uporabniki lahko takšno vsebino pošiljajo posameznikom ali skupinam ali pa objavljajo javno dostopne zgodbe.

Izginjajoče sporočilo

[Ephemeral Message; Dissapearing Message]

Možnost izginjajočih sporočil, ki se je pojavila na številnih družbenih medijih in platformah za sporočanje. Izginjajoča sporočila vam omogočajo, da izberete, kdaj naj besedila, fotografije in video posnetki izginejo iz pogovora, s čimer se lahko odločite, kaj bo in kaj ne bo trajen del zgodovine vašega pogovora.

Izhodna povezava

[Outbound Link]

Povezava, ki pelje na spletno stran izven spletnega mesta, kjer se v določenem trenutku nahaja uporabnik.

Izhodni marketing; Klasični marketing; Tradicionalni marketing

[Outbound Marketing]

Tradicionalna oblika marketinga, kjer podjetje začenja komunikacijo in pošilja sporočila občinstvu. Primeri: sejmi, televizijski, radijski in tiskani oglasi, klici in e-poštno sporočanje.

Izkustveni marketing

[Experiential Marketing; XM]

Marketinška strategija, ki neposredno vključuje potrošnike in jih spodbuja k sodelovanju pri razvoju izkušenj z blagovno znamko. Marketinški strokovnjaki verjamejo, da bi morali biti potrošniki dejavno vključeni v proizvodnjo in soustvarjanje marketinških programov in v razvijanje neposrednih odnosov z blagovno znamko.

Izkustveni podatki

[Experience Data; X Data]

Izkustveni podatki razkrivajo občutke, ki vplivajo na odločitve potrošnikov ali zaposlenih, povezane z blagovnimi znamkami oz. izdelki. Operativni podatki so tisto, kar se je zgodilo, izkustveni podatki pa so razlog, zakaj se je nekaj zgodilo. Zagotavljajo bogatejše in bolj natančno razumevanje čustev povezanih z izkušnjo.

Izločanje prekrivanja med mediji po dosegu; K uporabniku usmerjeno ciljanje

[User Centric Targeting; User-Centric Targeting]

Izločanje prekrivanja med mediji po dosegu za doseganje večjega števila edinstvenih uporabnikov.

Izmenjava spletnih oglasov

[Ad Exchange]

Sistem, ki omogoča storitev izmenjave spletnih oglasov vsem spletnim mestom, ki sodelujejo v sistemu. Razmerje med številom prikazanih oglasov naročnika je odvisno od tega, koliko prikazov ustvari naročnik na svojem spletnem mestu, najpogosteje pa je to razmerje 1 : 2 – en prikaz naročnikovega oglasa za dva prikaza drugih oglasov na naročnikovem spletnem mestu.

Izogibanje oglasom

[Ad Avoidance]

Obnašanje, ki ga zaznamuje odklonilen odnos do oglaševanja in se odraža v izogibanju, preprečevanju ali celo nasilnem uničenju oglasov.