iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Generacija alfa

[Generation Alpha; Alpha; Generation Glass]

Predstavniki generacije alfa so rojeni med 2010 in 2025. Ta generacija bo najbolj izobražena generacija do sedaj, imela bo najboljši dostop do vse tehnologije na trgu in globalno gledano bo najbogatejša generacija do sedaj. Predstavniki te generacije so bili že od rojstva izpostavljeni novi tehnologiji in so uporabljali tablični računalnik za zabavo, izobraževanje in namesto dude (kot pomiritev).

Generacija baby boom

[Baby Boom]

Demografska skupina oseb, ki je rojena po drugi svetovni vojni (med letoma 1946 in 1964). Kot skupina je najbogatejša, najbolj aktivna in najbolj fizično sposobna generacija do sedaj. To je tudi generacija z najvišjimi ravnmi dohodkov.

Generacija C

[Generation C]

Skupina ljudi, ki je ne določajo ne starost ne družbenoekonomski status ne etičnost ne geografija, pač pa njihovo razmišljanje in odnos. Kar jih razlikuje od drugih, je njihova povezljivost. To so ljudje, ki jim veliko pomenijo ustvarjanje in filtriranje vsebin, povezanost in skupnost. 80 odstotkov milenijcev je sicer pripadnikov generacije C, ta pa je jedro uporabnikov YouTuba.

Generacija net

[Net Generation, Net Gen]

Predstavniki generacije so se rodili in odraščali z osebnim računalnikom in internetom. Generacija se razlikuje glede na področje in razvoj: v ZDA se je generacija ustvarila od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pri nas pa od prve polovice devetdesetih let naprej. Metode učenja so bile zaradi uporabe interneta drugačne od prejšnjih generacij.

Generacija pretočnih video vsebin

[»Cord-cutter« Generation]

Vzpon interneta je ustvaril generacijo ljudi, ki so odpovedali naročnino na kabelsko ali satelitsko televizijo in raje uporabljajo storitve, ki predvajajo TV-serije prek spleta (Netflix, Amazon Video ipd.).

Generacija X

[Generation X; Gen X]

Generacija, ki se je rodila po generaciji baby boom, in sicer v obdobju med zgodnjimi šestdesetimi in zgodnjimi osemdesetimi leti.

Generacija xennial

[Generation Xennial; Xennial]

Mikro generacija, ki je bila rojena nekje med generacijo X in generacijo milenijcev. Predstavniki generacije so rojeni med letoma 1977 in 1983. Izkusili so analogno otroštvo, ki je značilno za generacijo X (in nazaj), in digitalno odraščanje. Posedujejo cinizem generacije X in optimizem milenijcev.

Generacija Y

[Generation Y; Gen Y]

Demografska skupina ljudi, ki sledi generaciji X. Ni natančnih podatkov, kdaj se je ta skupina začela in kdaj končala. Kot začetek se najpogosteje navaja zgodnja osemdeseta leta prejšnjega stoletja, zgodnja leta drugega tisočletja pa kot konec te skupine.

Generacija Z

[Generation Z; Gen Z]

Generacija, ki je prišla po generaciji Y. Njeni predstavniki so rojeni med letoma 1995 in 2010. Generacija, ki je odraščala z internetom že od ranega otroštva in je navajena na tehnologijo na dotik. Gre za iznajdljive posameznike, ki odraščajo v svetu hipnih informacij in svoje odgovore na rešitve iščejo predvsem digitalno. Zaradi odraščanja v času gospodarske krize so postali še posebej iznajdljivi ter svoje hobije s pomočjo tehnologije spreminjajo v svojo službo. So generacija inovatorjev in voditelji zagonskih podjetij. Digitalnemu sporazumevanju dajejo prednost pred razpravo v živo. Ne zgledujejo se po TV-zvezdnikih, temveč po zvezdnikih z YouTuba.

Generativna umetna inteligenca

[Generative AI]

Generativna umetna inteligenca je vrsta tehnologije umetne inteligence, ki lahko ustvari različne vrste vsebine, vključno z besedilom, slikami, zvokom in sintetičnimi podatki. Navdih črpa iz obstoječih podatkov, hkrati pa ustvarja nove in nepričakovane rezultate, s čimer orje ledino v svetu oblikovanja izdelkov, umetnosti in še veliko več. Najbolj je znana po zaslugi nedavnih dosežkov na tem področju, kot so ChatGPT in Midjourney ter številne druge rešitve, ki jih poganja AI.

Geografsko ciljanje

[Geographic Targeting]

Prikazovanje vsebin uporabnikom glede na njihovo geografsko lokacijo. Pri tej metodi se določi fizična lokacija uporabnika za prikazovanje oglasov (država, regija, mesto, poštna številka, organizacija, ISP ipd.). V Sloveniji se po kraju bivanja ne da ciljati, saj je ugotavljanje lokacije po IP-naslovu uporabnika natančno le na ravni države. Na nižji ravni (regija, mesto) pa to v Sloveniji zaradi omrežij ponudnikov interneta (ISP) ni mogoče. Internetni ponudniki v Sloveniji namreč večinoma uporabljajo isti nabor IP-naslovov za vse dinamične IP-naslovnike, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. V praksi to pomeni, da ima lahko danes naprava IP-naslov v Novi Gorici, jutri pa v Murski Soboti, zaradi česar je te naslove nemogoče pripisati bolj točni geografski lokaciji. Lahko pa se geografsko ciljanje uporablja v drugih državah prek platform, kot sta Facebook in Google, kjer je možna omejitev po regijah, mestih ipd.

Geografsko omejevanje

[Geofencing]

Oblika marketinga, temelječa na lokaciji. Postavlja virtualne meje okoli specifične lokacije. Običajno gre za začrtan krog na zemljevidu, ki kaže, na katerem območju bomo ciljali.

Geolokacijski marketing

[Geomarketing]

Metoda določanja geolokacije obiskovalca spletnega mesta in posredovanja različnih vsebin temu obiskovalcu na podlagi njegove lokacije, kot so država, regija, mesto, poštna številka.

GIF

[GIF]

Graphical Interchange Format. Format za izmenjavo grafičnih vsebin. Računalniški format za rastrsko grafiko, ki omogoča tudi animiranje. GIF89 ali animirani GIF se uporablja za animirane spletne pasice, ki imajo v primerjavi z navadnimi spletnimi pasicami višjo stopnjo klikov.

Glasovno iskanje

[Voice Search]

Tehnologija za prepoznavanje govora, ki uporabnikom omogoča iskanje po izgovorjenih besedah, namesto da jih vnašajo v iskalno polje. Rast uporabe pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav, ki omogočajo dostop do spleta, je spodbudila rast glasovnega iskanja.

Globoki splet

[Deep web]

Imenovan tudi globoka mreža. Nevidni oz. skriti splet predstavlja večinski del spleta, ki ga spletni iskalniki ne dosežejo oziroma o njem nimajo nikakršnih podatkov o vsebini ali lokaciji. Na njem najdemo informacije, ki so lahko pomembne, pa tudi podatke, ki za nas niso koristni. Znano je, da na globokem spletu cveti kriminal, saj je tam najbolj skrit in anonimen. Skriva pa tudi veliko političnih in drugih poslovnih informacij, ki niso za splošno javnost. Uporabniki so s tem ustvarili splet, ki za širšo javnost ni in ne sme biti pomemben, saj želijo nekaj prikriti in shraniti za svoje potrebe oz. za potrebe le nekaterih uporabnikov.

Google Analytics

[Google Analytics]

Najbolj razširjena brezplačna storitev spremljanja statistik spletnih mest in strani. Z njo lahko spremljamo zelo podrobne statistike o prometu obiskovalcev na spletnem mestu in virih tega prometa, merimo pa tudi konverzije in spletno prodajo. Ponuja jo podjetje Google.

Gostota ključnih besed

[Keyword Density]

Nanaša se na odstotek pogostosti pojavljanja ključne besede na spletni strani glede na skupno število vseh besed na spletni strani.

Gradniki

[Widgets]

Dodatki z drugih spletnih strani, ki vključujejo fotografije, videoposnetke, koledarje in podobno. Omogočajo večjo uporabnost za člane določene spletne skupnosti, saj imajo vse želeno zbrano na eni strani.

Graf naprav

[Device Graph]

Tudi zemljevid za upravljanje identitete. Zemljevid, ki posameznika poveže z vsemi napravami, ki jih uporablja. To so lahko računalniki, mobilni telefoni, tablice in ostale naprave, povezane z internetom. Poznamo deterministični in probabilistični graf naprav.

Grafični uporabniški vmesnik

[GUI; Graphical User Interface]

Vizualni vmesnik, ki uporabnikom omogoča, da samo s klikom ali pritiskom na zaslon pridejo do želenega programa, aplikacije, ipd.

Gverilski marketing

[Guerilla marketing]

Oglaševalska strategija, pri kateri se uporabi poceni in nekonvencionalne metode (grafiti, »flash mob« ipd.) za posredovanje ali promocijo ideje ali izdelka. Cilj tovrstne strategije je doseči virusni učinek (komunikacijo od ust do ust) in končno prodajo oglaševanega izdelka ali storitve.