iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

E-bilten; E-novice; E-glasilo

[Newsletter]

Oblikovano elektronsko sporočilo s točno določenim ciljem. Vsebina e-glasil je največkrat marketinške narave in je temu primerno oblikovana tako vsebinsko kot grafično. Namen e-glasil je pospeševanje prodaje ali informiranje uporabnikov.

E-poštna avtomatizacija

[E-mail Automation]

Marketinški sistem, ki uporablja programsko opremo za samodejno pošiljanje e-poštnih sporočil na podlagi vnaprej določenih sprožilcev. Uporabi se več samodejnih e-poštnih sporočil v zaporedju, ki ustvarjajo uporabniške tokove in jih segmentirajo na podlagi vedenja.

E-poštni marketing

[E-mail marketing]

Oblika direktnega marketinga, ki uporablja elektronsko pošto kot sredstvo za sporočanje oglasnih sporočil prejemnikom.

E-poštni promet

[E-mail Traffic]

Promet, ustvarjen prek e-pošte, se nanaša na število obiskov spletnega mesta, ki so ga ustvarili posamezniki, ki so prejeli e-pošto določenega podjetja oz. organizacije. Količina e-poštnega prometa, ki ga prejme spletno mesto, lahko pomaga ugotoviti, ali so e-poštne kampanje učinkovite pri usmerjanju obiskovalcev na spletno mesto.

E-poštni strežnik

[MTA; Mail transfer agent; Message transfer agent; Mail relay]

Strežnik, ki je odgovoren za pošiljanje e-poštnih sporočil z enega računalnika na drugega.

E-revija

[Ezine]

Kratka oblika izraza »elektronska revija«. Gre za revije, objavljene na spletu, ki jih je mogoče pošiljati prek e-pošte ali pa jih naložiti s spletne strani.

E-trgovina; Spletna trgovina

[Webshop]

Trgovina na internetu.

eCPA; Efektivna cena na konverzijo/akcijo

[eCPA; Effective Cost per Action]

Uporablja se pri preračunavanju cene na konverzijo, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPC ali CPM.

eCPM; Efektivna cena na tisoč prikazov; Prihodki/Vsi prikazi x 1000

[eCPM; Effective Cost per Mille]

Prihodek na tisoč prikazov. Vrsta merjenja, ki oglaševalcem omogoča, da primerjajo razlike v stroških za akcije CPC (cena na klik) in CPM (cena na tisoč prikazov) ter ugotovijo, katera je stroškovno bolj učinkovita. Uporablja se pri preračunavanju cene na tisoč prikazov, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPC.

Edinstvena ponujena vrednost

[USP; Unique Selling Proposition]

Dejavnik podjetja, zaradi katerega je boljše ali drugačno od drugih. Razlikovalna prednost, ki podjetju omogoča, da stopi iz povprečja.

Edinstveni obiskovalec

[Unique Visitor]

Termin se nanaša na število različnih posameznikov, ki zahtevajo spletne strani znotraj spletnega mesta v določenem obdobju, ne glede na to, kako pogosto jih v tem obdobju obiščejo. Obiski kažejo, kolikokrat je bila stran obiskana, ne glede na to, koliko obiskovalcev je ustvarilo te obiske. Ko gre posameznik na spletno stran v torek in nato spet v sredo, se to zabeleži kot dva obiska enega obiskovalca.

Efektivna cena na klik

[eCPC; Effective Cost per Click]

Uporablja se pri preračunavanju cene na klik, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPM.

Efemerni podatki

[Ephemeral Data]

Izraz označuje podatke, ki niso shranjeni in izginejo, ko si jih ogledamo. Najlepši primer efemernih podatkov na področju družbenih tehnologij je Snapchat, kjer se po določenem času vsebine samodejno izbrišejo. Ta model so začela prevzemati tudi druga omrežja, npr. Instagram (Instagram Stories), Facebook (Facebook Stories) in WhatsApp (My Status).

Ekskluziva

[Exclusive]

Oglaševalec zakupi vse rotacije na vseh oglasnih mestih določenega spletnega mesta oziroma na straneh tega mesta (na primer naslovnica) in je vedno viden le njegov oglas.

Eksperimentalni marketing; Marketing v živo; Participativni marketing

[Engagement Marketing]

Gre za marketinško strategijo, ki neposredno vključuje potrošnike, jih vabi in spodbuja k sodelovanju pri razvoju blagovne znamke. Na potrošnike ne gleda kot na pasivne prejemnike sporočil, saj tovrstni marketing temelji na aktivni vključenosti potrošnikov v produkcijo in soustvarjanje marketinških programov in v razvoj odnosa z blagovno znamko.

Ekspertni sistem

[KBS; Knowledge-based System]

Ekspertni sistem oziroma sistem, ki temelji na znanju, je aplikacija, ki uporablja bazo znanja za reševanje zapletenih vprašanj. Skupna elementa, ki ju imajo vsi sistemi, temelječi na znanju, sta želja po eksplicitnem izražanju znanja in mehanizem sklepanja, ki mu omogoča ustvarjanje novih informacij.

Eksplozija inteligence

[Intelligence Explosion]

Eksplozija inteligence je pojav, ki bi se lahko zgodil ob doseganju singularnosti, ko bi se umetna inteligenca začela samostojno izboljševati in povečevati svojo zmogljivost eksponentno. To bi lahko vodilo do AI, ki bi bila neprimerljivo bolj napredna in inteligentna od človeške zavesti.

Eksponentna regresija

[Logistic Regression]

Eksponentna regresija je statistična metoda za analizo odnosov med spremenljivkami, ki se uporablja za reševanje problemov razvrščanja. Ta metoda se uporablja v strojnem učenju za napovedovanje verjetnosti pripadnosti določenemu razredu na podlagi ene ali več vhodnih spremenljivk.

EM

[EM]

Merska enota za velikost pisave in drugih elementov znotraj spletne aplikacije glede na velikost nadrejenega elementa. Npr.: pisava 1 EM je enaka velikosti pisave v slikovnih točkah, ki je že določena v nadrejenem elementu.

Emoji

[Emoji]

Gre za ideograme in smeške, ki se jih uporablja v elektronski komunikaciji in na spletnih straneh. Od emotikonov se razlikujejo po tem, da se emojiji prej osredotočajo na idejo, ki jo skuša prek njih sporočiti pisec sporočila, kot pa na njegova čustva. Uporaba emojijev izvira z Japonske in v dobesednem prevodu pomeni »slikovni znak«. Uporabljeni simboli prihajajo iz različnih žanrov in jih je precej več kot emotikonov (slike obrazne mimike, splošni predmeti, mesta, prevozi, vremenski pojavi, živali, poslovne ikone itd.).

Emotikon

[Emoticon]

Gre za grafično predstavitev obraznega izraza. Uporabi se lahko ločila, številke in črke, s katerimi se v pisni obliki izrazi posameznikovo čustvo ali razpoloženje. Beseda emotikon je sestavljena iz besed emotion (čustvo) in icon (ikona) in je primer metakomunikacije.

Enovito modelianje

[End-to-End Modeling]

Enovito modeliranje je pristop k strojnemu učenju, kjer se model usposobi za neposredno mapiranje vhodnih podatkov (npr. zvočnega signala) na želeni izhod (npr. besedilo). Ta metoda se pogosto uporablja pri razvoju sistemov za samodejno prepoznavanje govora, saj omogoča boljše razumevanje celotnega procesa prepoznavanja.

Etične dileme singularnosti

[Ethical Dilemmas of Singularity]

Etične dileme singularnosti se nanašajo na vprašanja in izzive, povezane z nastankom superinteligentne AI. To vključuje vprašanja o nadzoru nad AI, varnosti, zasebnosti, odgovornosti, pravicah in vplivu na človeško vrednost in identiteto. Razprave o etičnih dilemah singularnosti so pomembne za oblikovanje politik in strategij za obvladovanje potencialnih tveganj in koristi, povezanih s hitrim razvojem umetne inteligence.

Etika umetne inteligence

[AI ethics]

Etika tehnologije se ukvarja izrecno z umetno inteligentnimi sistemi. Pristranskosti lahko pomembno vplivajo na algoritme strojnega učenja, ki se učijo iz podatkov, kot so spol, rasa, starost in ekonomski status.

Evidenca; Glavna knjiga

[Ledger]

Zbirka podatkov pri veriženju blokov, ki se hrani distribuirano (v več kopijah pri udeležencih sistema).