iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Celostno obvladovanje kakovosti

[TQM; Total Quality Management]

Pristop k dolgoročnemu uspehu, ki temelji na zadovoljstvu strank. Vsi člani organizacije sodelujejo pri izboljšanju procesov, izdelkov, storitev in notranje kulture. Poenostavitev nabora omenjenih stvari zagotavlja boljšo izkušnjo s strankami.

Celovito upravljanje z inventarjem

[Inventory Management]

Postopek strateškega upravljanja založnikovega oglasnega inventarja, ki vključuje namizne računalnike, mobilne naprave, video oglase in vsebinsko oglaševanje na vseh prodajnih kanalih.

Cena na akcijo

[CPA; Cost per Action]

Strošek, ki ga oglaševalec plača za vsako dejanje uporabnika (na primer vpis v bazo, registracija, izpolnitev ankete, nakup).

Cena na klik

[CPC; Cost per Click; PPC; Pay per Click]

Strošek, ki ga oglaševalec plača za vsak (različen) klik uporabnika na njegov oglas.

Cena na obisk

[CPV; Cost per visit]

Model, pri katerem se izračun stroškov opravi na podlagi dejanskih obiskov za tipično oglaševalsko kampanjo.

Cena na tisoč

[Cost Per Thousand; CPT]

Strošek doseganja tisoč ljudi v ciljni skupini v akciji.

Cena na tisoč prikazov

[CPM, Cost per Thousand]

Oblika zakupa oglasnega prostora, pri katerem se oglasni prostor zakupuje po posameznih ogledih uporabnikov. CPM je izražena v enoti tisoč ogledov (cost per mille – mille v latinščini pomeni tisoč).

Certificiranje oglasov

[Ads Certification; Ads.cert]

Nadgradnja ads.txt, ki uporablja kriptografsko podpisane zahteve za trgovanje z oglasnim prostorom, kar pokaže jasno dobavno pot in zagotavlja pristnost takšnega inventarja.

Ciljana oddaja

[Narrowcast]

Ciljana oddaja je zvočna ali video oddaja, ki za razliko od tradicionalnega oddajanja cilja na specifično občinstvo. S tem izrazom bi lahko opisali številne poddaje (podcaste), vendar se z naraščajočo priljubljenostjo podcasti uporabljajo tudi za bolj splošne vsebine, namenjene širšemu občinstvu.

Ciljanje glede na poštno številko

[Zip Code Targeting]

Geografsko ciljanje v realnem času na podlagi potrošnikove poštne številke.

Ciljano oglaševanje

[Target Advertising]

Oglaševanje v digitalnih medijih, ki skuša doseči točno določeno ciljno skupino na podlagi demografskih, psihografskih, geografskih ali kontekstualnih analiz. V zvezi s tem se pojavljajo najnovejše oblike ciljanega oglaševanja – ciljanje glede na vedenje spletnih obiskovalcev, t. i. vedenjsko ciljanje, semantično ciljanje itd.

Ciljna publika; Ciljno občinstvo

[Target Audience; Target Population]

Skupina posameznikov, ki jim je namenjena določena vsebina, nagovarjamo pa jih prek oglasov in drugih marketinških aktivnosti. Gre za potencialne kupce našega izdelka ali storitve, ki jih po opisu in pridobljenih informacijah ter določilih naročnika želimo doseči. Določajo jo demografske spremenljivke, nakupovalne značilnosti ali značilnosti posedovanja dobrin.

CRM; Upravljanje odnosov s strankami

[CRM; Customer Relationship Management]

Področje marketinga, ki se osredotoča na upravljanje odnosov s strankami podjetja. Vključuje pred-, med- in ponakupni odnos podjetja/prodajalca s stranko/kupcem s ciljem doseganja zadovoljstva stranke in posledično ponovnega nakupa (ter posredno večjega dobička podjetja).