iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Barvni model RGB

[RGB Color Model]

Kratica, ki prihaja iz angleščine in pomeni »red«, »green« in »blue«, ki so tudi osnovne barve modela. Vsaka od teh barv se lahko pojavi v 256 odtenkih, kar skupno znaša 256³ (16.777.216 barv). Barve RGB se pogosto zapisujejo v šestnajstiških trojčkih (predvsem spletne barve v HTML-ju in CSS-ju). Trojček vsebuje tri šestnajstiške vrednosti, ki ponazarjajo količino osnovne barve. Tako FF0000 ponazarja rdečo barvo.
V digitalni obliki lahko definiramo barvo s številom med 0 in 255, s kombinacijo teh treh števil pa kombinacijo treh osnovnih barv.
Na primer: (0, 0, 0) je črna; (255, 255, 255) je bela; (255, 0, 0) je rdeča; (0, 255, 0) je zelena; (0, 0, 255) je modra; (255, 255, 0) je rumena; (0, 255, 255) je cian; (255, 0, 255) je magenta.

Bayesov izrek; Bayesov obrazec

[Bayes' Theorem]

Bayesov izrek (ali Bayesov obrazec) je matematična formula v verjetnostnem računu in statistiki, ki določa verjetnost odvisnega dogodka, upoštevajoč pogoje ali druge dogodke, ki lahko na dogodek vplivajo.

Bayesov teorem

[Bayes Theorem]

Bayesov teorem predvideva, da je vedno prisotna neka predhodna verjetnost. To sklepanje se je iz naravoslovnih ved razširilo tudi na ostala področja, zadnje čase pa se uporablja tudi v marketingu. Takšno sklepanje omogoča sprejemanje odločitev in vrednotenje marketinških raziskav na podlagi negotovih in omejenih podatkov.

Beli klobuk

[White Hat]

Termin se v internetnem slengu nanaša na etičnega hekerja ali strokovnjaka za varnost računalniških sistemov, ki je specializiran za penetracijske teste in druge metode, ki zagotavljajo boljšo varnost informacijskih sistemov. Etično hekanje se kot digitalni termin nanaša na področje, ki je širše od penetracijskih testov, predstavlja pa delovanje v širše dobro.

Beli seznam

[White List]

Seznam dovoljenih pošiljateljev, elementov, izrazov ali spletnih naslovov.

Besedilna povezava

[Link]

Besedilo, ki poveže uporabnika, če klikne nanj, z določeno spletno stranjo. Lahko so na spletnih straneh, v spletni pošti ali e-novicah, običajno so modre barve s črto spodaj.

Besedilni oglasi

[Text Ad]

Oglasi, ki vsebujejo poljubno besedilo in povezavo na oglaševalčevo spletno stran, ne vsebujejo pa grafičnih elementov (slik, animacij). Lahko so sestavljeni (naslov, vsebina, povezava) ali pa gre samo za povezave v eni vrstici.

Bit na sekundo (b/s)

[Bits Per Second (b/s)]

Merska enota za prenos podatkov (bitov) prek mrežne povezave v eni sekundi. 1.000.000 b/s je 1 Mb/s (mega bits per second).

Bitcoin

[Bitcoin]

Digitalna valuta in plačilni sistem »peer-to-peer«, predstavljen leta 2009 kot odprtokodna programska oprema. Oseba, ki ga je ustvarila, uporablja nadimek Satoshi Nakamoto. Transakcije s to valuto ne potrebujejo nobenega posrednika (banke) in so popolnoma anonimne.

Blog; Spletni dnevnik

[Blog]

Spletno mesto, ki je sestavljeno iz posameznih prispevkov enega ali več avtorjev, ki so običajno prikazani v obrnjenem kronološkem zaporedju, tako da se najnovejša objava prikaže najprej. Njegova značilnost je enostavno rokovanje, kar omogoča, da jih soustvarjajo tudi uporabniki z manj računalniškega znanja. Predvsem enostavnost oblikovanja ločuje blog od običajnega spletnega mesta. Od foruma se razlikuje v tem, da so uporabniki foruma med sabo bolj ali manj enakovredni (razen, če obstaja administrator foruma), pri blogu pa debato sproža avtor ali avtorska skupina, obiskovalci pa le komentirajo. Poleg besedil pogosto vsebujejo tudi slikovno in zvočno gradivo (če gre le za video vsebine, potem gre za videoblog ali vlog).

Blok

[Block]

Algoritem, ki se postavi v vrsto za drugimi algoritmi in tako tvori sistem veriženja blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih.

Bluetooth

[Bluetooth]

Standardna brezžična tehnologija za izmenjavo podatkov s fiksnih in mobilnih naprav na kratke razdalje (z uporabo kratkih radijskih valov UHF v pasu ISM od 2,4 do 2,485 GHz) ter za gradnjo osebnih računalniških omrežij (PAN). Tehnologijo so izumili leta 1994 v podjetju Ericsson. Med seboj lahko poveže več različnih naprav brez sinhronizacijskih težav.

Bogate spletne aplikacije

[RIA; Rich Internet Applications]

Imajo funkcije in lastnosti tradicionalnih aplikacij, ki so nameščene na računalnikih. Z njimi se procesne aktivnosti ne odvijajo le na strežnikih, uporabniški računalnik pa tako ni več uporabljen samo za prikazovanje statične vsebine.

Bogatenje podatkov

[Data Augmentation]

Bogatenje podatkov v podatkovni analizi je tehnika, ki se uporablja za povečanje količine podatkov z dodajanjem nekoliko spremenjenih kopij že obstoječih podatkov ali na novo ustvarjenih sintetičnih podatkov iz obstoječih podatkov. Ta tehnika pomaga zmanjšati prekomerno prilagajanje pri usposabljanju strojnega učenja ali preveliko vzorčenje pri analizi podatkov.

Brezžična tehnologija kratkega dosega

[Near Field Communication; NFC]

Tehnologija, ki omogoča, da mobilne naprave komunicirajo z radijskimi valovi, kadar so blizu ena drugi. NFC se uporablja za skupno rabo datotek, brezžična plačila, podjetja pa lahko uporabljajo NFC za interaktivno povezavo izdelkov z mobilnimi napravami potrošnikov.