iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Administrator spletnega mesta

[Administrator; Admin]

Skrbnik spletnega mesta, ki upravlja z vsebinami in odpravlja morebitne napake.

AdSense

[AdSense]

Googlov program za serviranje oglasov. Lastniki spletnih mest se lahko vključijo v ta program in na svojih spletnih mestih omogočijo predvajanje različnih vrst oglasov (besedilne, slikovne in/ali video). Program vključuje tako iskalno in kontekstualno kot video (YouTube) in prikazno oglaševanje.

AdWords

[AdWords]

Googlov program, ki nudi oglaševanje po modelih zakupa CPC, CPM, CPA ipd. tako za besedilne in slikovne kot video oglase. Program omogoča lokalno in mednarodno distribucijo. Besedilni oglasi so kratki, sestavljeni iz ene vrstice za naslov in dveh za telo besedila. Slikovni oglasi pa so lahko vseh dimenzij, ki jih določa organizacija IAB.

Agencijska trgovalna platforma

[ATD; Agency Trading Desk]

Agencijska rešitev za trgovanje z oglasnim prostorom, ki temelji na strokovnem znanju in uporabi novih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Posebne skupine ljudi (trgovci) s platformo skrbijo za sprotno upravljanje akcij v realnem času. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Agilni marketing

[Agile marketing]

Agilni marketing je strategija za organizacijsko učinkovitost, ki spodbuja rast s poudarkom na skupinskem prizadevanju. Je pristop k trženju oz. sposobnost, da se hitro prilagajate trgu in njegovim zahtevam. Agilni marketing se posveča izboljšavi procesov, hitrosti, predvidljivosti, transparentnosti in prilagoditvi sprememb tržnih funkcij.

Algoritem

[Algorithm]

Algoritem je zaporedje navodil oziroma postopkov za reševanje nekega problema. V marketingu so njihove naloge pogosto povezane s pregledovanjem podatkov in formiranjem vedenjskih vzorcev, ki poizkušajo napovedati dejanja potrošnikov.

Algoritem za optimizacijo zakupa oglasnega inventarja z dražbo

[Bid Shading]

V programatičnem oglaševanju sta prisotni dve glavni vrsti dražbe: dražba glede na prvo ceno in dražba glede na drugo ceno. Algoritem za optimizacijo zakupa oglasnega inventarja z dražbo v programatičnem oglaševanju predstavlja kompromis med tema dvema najpogostejšima vrstama dražbe. Platforma za zakup analizira zgodovino licitacij in zmagovalnih ponudb na posameznem oglasnem inventarju ter pomaga oglaševalcem s pravo ponudbo doseči učinkovito ceno prikaza.

Alt besedilo

[Alt Text]

Okrajšava za alternativno besedilo, ki se pojavlja pri slikovnih elementih na spletu in v spletnih oglasih.

Analitika družbenih medijev

[Social Media Analytics]

Podatki, ki so zbrani z družbenih medijev in dajo oglaševalcem vpogled v to, katere kampanje delujejo in katere ne. Pomagajo tudi razumeti, katera občinstva oglaševalcev so največ vredna.

Analitika podatkov v realnem času

[Real-Time Analytics]

Analitika, pri kateri se uporabljajo logika, matematika in podatki za zagotavljanje vpogledov ter omogočanje boljšega in hitrejšega odločanja. Poročila se redno posodabljajo in vsak zadetek se zabeleži nekaj sekund po tem, ko se zgodi. Analitika zabeleži, koliko uporabnikov je v tem trenutku na vašem spletnem mestu, katere strani in dogodke si ogledujejo ter katere konverzije so bile izvedene.

Analitika stvari

[Analytics of Things]

Analiza podatkov, ki jih ustvarjajo naprave iz interneta stvari. Potrebna je zato, da se lahko povezane naprave odločajo na podlagi podatkov. Že danes je v veliko pomoč pri napovedni analitiki, še posebej v panogah, kot so promet, medicina in proizvodnja.

Analiza barv in oblik

[Color and Shape Analysis]

Umetna inteligenca se lahko uporablja za analizo in optimizacijo vizualnih elementov oglasov, kot so barve in oblike. S pomočjo algoritmov za strojno učenje lahko AI identificira, katere barvne sheme in oblikovni elementi najbolje delujejo v določenih kontekstih, in pomaga oblikovalcem pri ustvarjanju bolj privlačnih in učinkovitih oglasov.

Analiza Churn

[Churn Analysis]

Analiza Churn se nanaša na uporabo umetne inteligence za analizo podatkov o strankah in prepoznavanje vzorcev, ki lahko kažejo na tveganje izgube strank (churn). Ta pristop omogoča podjetjem, da bolje razumejo, kateri dejavniki prispevajo k zvestobi strank in sprejmejo ukrepe za zmanjšanje stopnje izgube strank ter izboljšanje trženja in odnosov s strankami.

Analiza čustev

[Sentiment Analysis]

Analiza čustev je uporaba naravnega procesiranja jezika (NLP) in umetne inteligence za razumevanje čustvene narave besedil, kot so komentarji uporabnikov in objave na družbenih medijih. Ta informacija se lahko uporabi za boljše ciljanje oglasov in prilagajanje oglasnih sporočil, da se poveča angažiranost uporabnikov.

Analiza konkurence

[Competitive Analysis]

Analiza podjetja in konkurenčnega okolja. V digitalnem marketingu se konkurenčna analiza nanaša na analizo spletnih tekmecev. Ta analiza vključuje konkurenčne prednosti in slabosti ter demografijo potrošnikov, potrošniške želje, strategije za izboljšanje položaja, ovire oz. pasti, ki podjetju omejujejo vstop na nove trge itd.

Analiza naravnega jezika

[NLP; Natural Language Processing]

Analiza naravnega jezika (NLP) je zmožnost računalnikov, da razumejo ali izločijo pomen iz naravnih človeških jezikov. Analiza na splošno vključuje računalniško interpretacijo besedila ali prepoznavanje govora.

Analiza RFM

[RFM Analysis]

Analiza RFM je proces analiziranja obnašanja strank. Običajno se uporablja pri trženju baz in neposrednem trženju, še posebej v maloprodajni industriji. RFM pomeni nedavnost (»recency«), frekvenco (»frequency«), denaro vrednost (»monetary«). Uporablja informacije o preteklem obnašanju potrošnikov, ki jim je enostavno slediti in so takoj na voljo.

Anonimni FTP

[Anonymous FTP]

Vrsta prenosa datotek, ki uporabniku omogoča dostop do oddaljenega računalnika, ne da bi moral ustvariti račun.

Anonimni vpis

[Anonymous Logon; Anonymous Login]

Uporabnik, ki se je povezal z računalnikom, ne da bi vpisal uporabniško ime in geslo.

Arhitektura podatkov

[Data Architecture]

Način, kako se podatki zbirajo, shranjujejo, uporabljajo in upravljajo v podjetjih in organizacijah.

Atribucijski model

[Attribution Model]

Pravilo ali niz pravil, ki določajo, kako se zasluge za prodajo oz. konverzijo dodelijo različnim stičnim točkam na konverzijski poti. Poznamo različne atribucijske modele, med katere sodijo zadnji klik, glede na položaj, časovni razkroj.

Avatar

[Avatar]

Vizualen prikaz uporabnika v digitalnem okolju. V večini primerov gre za sliko (forumi, blogi, družbena omrežja …), v igrah pa je avatar pogosto napreden 3D-model igranega subjekta.

Avtoenkoder

[Autoencoder]

Avtoenkoder je vrsta nevronske mreže, ki se uporablja za učenje učinkovitega kodiranja podatkov, običajno z namenom zmanjšanja dimenzije vhodnih podatkov. Avtoenkoderji so sestavljeni iz dveh delov: kodirnika, ki pretvori vhodne podatke v notranji (latentni) prostor, in dekodirnika, ki obnovi podatke iz notranjega prostora. Avtoenkoderji se uporabljajo za reševanje problemov, kot so zmanjševanje šuma, kompresija podatkov in generiranje novih primerov podobnih podatkov.

Avtoenkoder VQ-VAE

[VQ-VAE; Vector Quantized Variational Autoencoder]

VQ-VAE je vrsta avtoenkoderja, ki uporablja vektorsko kvantizacijo za zmanjšanje dimenzij podatkov in učinkovito kodiranje slik. DALL-E 2 uporablja VQ-VAE za pretvorbo slik v diskretne latentne kode, ki jih je mogoče nato uporabiti za generiranje ali manipulacijo slik.

Avtomatizacija besedilnih oglasov

[Automated Text Ads]

Umetna inteligenca se lahko uporablja za samodejno generiranje besedilnih oglasov, ki temeljijo na podatkih o izdelkih, storitvah ali ciljnih skupinah. To vključuje uporabo naprednih algoritmov za učenje jezikov in analizo teksta, da bi ustvarili učinkovite oglase, ki pritegnejo pozornost uporabnikov in spodbujajo konverzije.

Avtomatizacija doma

[Home Automation]

Avtomatizacija določenih elementov v gospodinjstvu, ki jih upravlja en ali več računalnikov ali pa so prek internetne povezave v upravljanju storitve v oblaku. Avtomatizacija omogoča upravljanje osnovnih funkcij v našem domu, kot je nadzor luči, vrat in klimatskih naprav. Avtomatizacija doma se včasih imenuje tudi pametni dom.

Avtomatizirano ocenjevanje

[Automated Grading]

Umetna inteligenca se lahko uporablja za avtomatizirano ocenjevanje nalog, esejev ali izpitov. AI sistemi analizirajo študentska dela, upoštevajo pravilnost, slovnico, stil in vsebino ter dodelijo ocene v skladu s predhodno določenimi merili. To lahko zmanjša obremenitev učiteljev in zagotovi hitrejše povratne informacije študentom.

Avtomatizirano testiranje kreativ

[Automated Creative Testing]

Avtomatizirano testiranje kreativ se nanaša na uporabo umetne inteligence za analizo učinkovitosti različnih kreativnih elementov, kot so slike, besedilo in videoposnetki, v okviru oglaševalske kampanje. Ta pristop omogoča hitro primerjavo med več različicami kreativ in prilagajanje oglaševalske kampanje glede na rezultate testiranja.

Avtomatsko generiranje videoposnetkov

[Automatic Video Generation]

Avtomatsko generiranje videoposnetkov je tehnologija, ki uporablja algoritme umetne inteligence za ustvarjanje videoposnetkov na podlagi vhodnih podatkov, kot so slike, besedilo ali zvočni posnetki. Ta tehnika omogoča hitro in učinkovito proizvodnjo videov za različne namene, kot so oglaševanje, izobraževanje in zabava.

Avtomatsko urejanje videoposnetkov

[Automatic Video Editing]

Avtomatsko urejanje videoposnetkov je postopek, pri katerem se uporabljajo algoritmi umetne inteligence za analizo, urejanje in sestavljanje videoposnetkov. Ta tehnika omogoča hitrejšo in bolj učinkovito obdelavo videoposnetkov, kar prihrani čas in zmanjša stroške video produkcije.

Avtoriteta domene

[Domain Authority]

Ocena, ki rangira od 1 do 100 po logaritmični lestvici. Avtoriteta domene pove, kako močna je določena spletna stran in kakšno težavnost lahko pričakujemo pri organskem pozicioniranju na iskalniku.

Avtoriteta spletne (pod)strani

[Page Authority; PA]

Ocena, ki rangira od 1 do 100 po logaritmični lestvici. Avtoriteta strani nam pove, kako močna je posamezna podstran in kako uspešno se bo lahko prikazala oz. uvrstila med zadetke.

Barvni model RGB

[RGB Color Model]

Kratica, ki prihaja iz angleščine in pomeni »red«, »green« in »blue«, ki so tudi osnovne barve modela. Vsaka od teh barv se lahko pojavi v 256 odtenkih, kar skupno znaša 256³ (16.777.216 barv). Barve RGB se pogosto zapisujejo v šestnajstiških trojčkih (predvsem spletne barve v HTML-ju in CSS-ju). Trojček vsebuje tri šestnajstiške vrednosti, ki ponazarjajo količino osnovne barve. Tako FF0000 ponazarja rdečo barvo.
V digitalni obliki lahko definiramo barvo s številom med 0 in 255, s kombinacijo teh treh števil pa kombinacijo treh osnovnih barv.
Na primer: (0, 0, 0) je črna; (255, 255, 255) je bela; (255, 0, 0) je rdeča; (0, 255, 0) je zelena; (0, 0, 255) je modra; (255, 255, 0) je rumena; (0, 255, 255) je cian; (255, 0, 255) je magenta.

Bayesov izrek; Bayesov obrazec

[Bayes' Theorem]

Bayesov izrek (ali Bayesov obrazec) je matematična formula v verjetnostnem računu in statistiki, ki določa verjetnost odvisnega dogodka, upoštevajoč pogoje ali druge dogodke, ki lahko na dogodek vplivajo.

Bayesov teorem

[Bayes Theorem]

Bayesov teorem predvideva, da je vedno prisotna neka predhodna verjetnost. To sklepanje se je iz naravoslovnih ved razširilo tudi na ostala področja, zadnje čase pa se uporablja tudi v marketingu. Takšno sklepanje omogoča sprejemanje odločitev in vrednotenje marketinških raziskav na podlagi negotovih in omejenih podatkov.

Beli klobuk

[White Hat]

Termin se v internetnem slengu nanaša na etičnega hekerja ali strokovnjaka za varnost računalniških sistemov, ki je specializiran za penetracijske teste in druge metode, ki zagotavljajo boljšo varnost informacijskih sistemov. Etično hekanje se kot digitalni termin nanaša na področje, ki je širše od penetracijskih testov, predstavlja pa delovanje v širše dobro.

Beli seznam

[White List]

Seznam dovoljenih pošiljateljev, elementov, izrazov ali spletnih naslovov.

Besedilna povezava

[Link]

Besedilo, ki poveže uporabnika, če klikne nanj, z določeno spletno stranjo. Lahko so na spletnih straneh, v spletni pošti ali e-novicah, običajno so modre barve s črto spodaj.

Besedilni oglasi

[Text Ad]

Oglasi, ki vsebujejo poljubno besedilo in povezavo na oglaševalčevo spletno stran, ne vsebujejo pa grafičnih elementov (slik, animacij). Lahko so sestavljeni (naslov, vsebina, povezava) ali pa gre samo za povezave v eni vrstici.

Bit na sekundo (b/s)

[Bits Per Second (b/s)]

Merska enota za prenos podatkov (bitov) prek mrežne povezave v eni sekundi. 1.000.000 b/s je 1 Mb/s (mega bits per second).

Bitcoin

[Bitcoin]

Digitalna valuta in plačilni sistem »peer-to-peer«, predstavljen leta 2009 kot odprtokodna programska oprema. Oseba, ki ga je ustvarila, uporablja nadimek Satoshi Nakamoto. Transakcije s to valuto ne potrebujejo nobenega posrednika (banke) in so popolnoma anonimne.

Blog; Spletni dnevnik

[Blog]

Spletno mesto, ki je sestavljeno iz posameznih prispevkov enega ali več avtorjev, ki so običajno prikazani v obrnjenem kronološkem zaporedju, tako da se najnovejša objava prikaže najprej. Njegova značilnost je enostavno rokovanje, kar omogoča, da jih soustvarjajo tudi uporabniki z manj računalniškega znanja. Predvsem enostavnost oblikovanja ločuje blog od običajnega spletnega mesta. Od foruma se razlikuje v tem, da so uporabniki foruma med sabo bolj ali manj enakovredni (razen, če obstaja administrator foruma), pri blogu pa debato sproža avtor ali avtorska skupina, obiskovalci pa le komentirajo. Poleg besedil pogosto vsebujejo tudi slikovno in zvočno gradivo (če gre le za video vsebine, potem gre za videoblog ali vlog).

Blok

[Block]

Algoritem, ki se postavi v vrsto za drugimi algoritmi in tako tvori sistem veriženja blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih.

Bluetooth

[Bluetooth]

Standardna brezžična tehnologija za izmenjavo podatkov s fiksnih in mobilnih naprav na kratke razdalje (z uporabo kratkih radijskih valov UHF v pasu ISM od 2,4 do 2,485 GHz) ter za gradnjo osebnih računalniških omrežij (PAN). Tehnologijo so izumili leta 1994 v podjetju Ericsson. Med seboj lahko poveže več različnih naprav brez sinhronizacijskih težav.

Bogate spletne aplikacije

[RIA; Rich Internet Applications]

Imajo funkcije in lastnosti tradicionalnih aplikacij, ki so nameščene na računalnikih. Z njimi se procesne aktivnosti ne odvijajo le na strežnikih, uporabniški računalnik pa tako ni več uporabljen samo za prikazovanje statične vsebine.

Bogatenje podatkov

[Data Augmentation]

Bogatenje podatkov v podatkovni analizi je tehnika, ki se uporablja za povečanje količine podatkov z dodajanjem nekoliko spremenjenih kopij že obstoječih podatkov ali na novo ustvarjenih sintetičnih podatkov iz obstoječih podatkov. Ta tehnika pomaga zmanjšati prekomerno prilagajanje pri usposabljanju strojnega učenja ali preveliko vzorčenje pri analizi podatkov.

Brezžična tehnologija kratkega dosega

[Near Field Communication; NFC]

Tehnologija, ki omogoča, da mobilne naprave komunicirajo z radijskimi valovi, kadar so blizu ena drugi. NFC se uporablja za skupno rabo datotek, brezžična plačila, podjetja pa lahko uporabljajo NFC za interaktivno povezavo izdelkov z mobilnimi napravami potrošnikov.

Čas, preživet na strani ali oglasu

[Dwell Time]

Dejanski čas, ki ga uporabnik nameni spletnemu mestu, preden ga zapusti. Načeloma velja, da daljši, ko je ta čas, bolje je, saj to nakazuje, da je obiskovalec pregledal večino (če ne vso) vsebine spletne strani, preden jo je zapustil. Povprečen čas, ki ga uporabnik nameni oglasni enoti v digitalnih medijih. Danes je postala to zelo priljubljena metrika, s katero se preverja vpliv oglasov na potrošnike. V poštev pride samo pri obogatenih oglasnih formatih, s katerimi imajo lahko uporabniki različne interakcije.

Časovni zamik

[Time Shift]

Gledanje televizijskega programa ali poslušanje radijskega programa v drugem obdobju, kot je ta dejansko predvajan na radiu oziroma televiziji (TiVo, VoD).

Časovni žig

[Timestamp]

Nanaša se na datum in čas, ko je bila objavljena določena vsebina, kot je blog ali objava na družbenih medijih.

Časovno obdobje oglasa

[Ad Flight]

Časovni obseg, ko je oglas oz. oglasno mesto aktivno.

Celostno obvladovanje kakovosti

[TQM; Total Quality Management]

Pristop k dolgoročnemu uspehu, ki temelji na zadovoljstvu strank. Vsi člani organizacije sodelujejo pri izboljšanju procesov, izdelkov, storitev in notranje kulture. Poenostavitev nabora omenjenih stvari zagotavlja boljšo izkušnjo s strankami.

Celovito upravljanje z inventarjem

[Inventory Management]

Postopek strateškega upravljanja založnikovega oglasnega inventarja, ki vključuje namizne računalnike, mobilne naprave, video oglase in vsebinsko oglaševanje na vseh prodajnih kanalih.

Cena na akcijo

[CPA; Cost per Action]

Strošek, ki ga oglaševalec plača za vsako dejanje uporabnika (na primer vpis v bazo, registracija, izpolnitev ankete, nakup).

Cena na klik

[CPC; Cost per Click; PPC; Pay per Click]

Strošek, ki ga oglaševalec plača za vsak (različen) klik uporabnika na njegov oglas.

Cena na obisk

[CPV; Cost per visit]

Model, pri katerem se izračun stroškov opravi na podlagi dejanskih obiskov za tipično oglaševalsko kampanjo.

Cena na tisoč

[Cost Per Thousand; CPT]

Strošek doseganja tisoč ljudi v ciljni skupini v akciji.

Cena na tisoč prikazov

[CPM, Cost per Thousand]

Oblika zakupa oglasnega prostora, pri katerem se oglasni prostor zakupuje po posameznih ogledih uporabnikov. CPM je izražena v enoti tisoč ogledov (cost per mille – mille v latinščini pomeni tisoč).

Certificiranje oglasov

[Ads Certification; Ads.cert]

Nadgradnja ads.txt, ki uporablja kriptografsko podpisane zahteve za trgovanje z oglasnim prostorom, kar pokaže jasno dobavno pot in zagotavlja pristnost takšnega inventarja.

Ciljana oddaja

[Narrowcast]

Ciljana oddaja je zvočna ali video oddaja, ki za razliko od tradicionalnega oddajanja cilja na specifično občinstvo. S tem izrazom bi lahko opisali številne poddaje (podcaste), vendar se z naraščajočo priljubljenostjo podcasti uporabljajo tudi za bolj splošne vsebine, namenjene širšemu občinstvu.

Ciljanje glede na poštno številko

[Zip Code Targeting]

Geografsko ciljanje v realnem času na podlagi potrošnikove poštne številke.

Ciljano oglaševanje

[Target Advertising]

Oglaševanje v digitalnih medijih, ki skuša doseči točno določeno ciljno skupino na podlagi demografskih, psihografskih, geografskih ali kontekstualnih analiz. V zvezi s tem se pojavljajo najnovejše oblike ciljanega oglaševanja – ciljanje glede na vedenje spletnih obiskovalcev, t. i. vedenjsko ciljanje, semantično ciljanje itd.

Ciljna publika; Ciljno občinstvo

[Target Audience; Target Population]

Skupina posameznikov, ki jim je namenjena določena vsebina, nagovarjamo pa jih prek oglasov in drugih marketinških aktivnosti. Gre za potencialne kupce našega izdelka ali storitve, ki jih po opisu in pridobljenih informacijah ter določilih naročnika želimo doseči. Določajo jo demografske spremenljivke, nakupovalne značilnosti ali značilnosti posedovanja dobrin.

CRM; Upravljanje odnosov s strankami

[CRM; Customer Relationship Management]

Področje marketinga, ki se osredotoča na upravljanje odnosov s strankami podjetja. Vključuje pred-, med- in ponakupni odnos podjetja/prodajalca s stranko/kupcem s ciljem doseganja zadovoljstva stranke in posledično ponovnega nakupa (ter posredno večjega dobička podjetja).

Črni seznam

[Black List]

Seznam spletnih mest, izrazov ali elementov, kjer se oglaševalske akcije ne smejo prikazovati.

Črni seznam v realnem času

[RBL; Realtime blackhole list]

Seznam IP-naslovov, ki jim želimo preprečiti širjenje neželene pošte. RBL običajno zabeleži naslove IP strežnikov ponudnikov internetnih storitev (ISP), ki so odgovorni za pošiljanje neželene pošte, in tistih ponudnikov, ki so jim ugrabili dostop za pošiljanje neželene pošte.

Daljše vsebine

[Long-Form Content]

Daljše vsebine so v primerjavi s klasično vsebino bolj poglobljene, izčrpne in podrobneje opisujejo izbrano tematiko. Dokazano je, da daljša vsebina ustvarja več potencialnih uporabnikov promovirane storitve/izdelka kot krajši članki, pritegne več povratnih povezav in deljenj ter podaljša trajanje obiska spletne strani.

Datoteka SIG

[SIG file]

Podpisna datoteka (ang. signature). Kratko besedilo na koncu sporočila, ki identificira pošiljatelja in daje dodatne informacije o njem.

Delež občinstva

[Audience Share]

Delež doseženih uporabnikov, ki je obiskal določeno stran v danem obdobju v primerjavi z vsemi uporabniki.

Delež prikazov

[Impression Share]

Razmerje med številom prikazov, ki jih prejmejo vaši oglasi, in številom prikazov, na katere bi se vaš oglas lahko prikazal. Na delež prikazov vplivajo številni dejavniki, na primer proračun in ponudbe za ključne besede.

Delitvena ekonomija

[Sharing Economy]

Gre za hibridni tržni model, v katerem več posameznikov souporablja eno dobrino, na primer avto, kolo, stanovanje ali hišo, hišne pripomočke, orodja, zemljišče; pri vsem pa ima prednost dostopnost (deljenje) pred lastništvom. Navadno se to dogaja s pomočjo spletnih storitev, ki temeljijo na skupnosti. Najbolj znana svetovna primera sta Airbnb in Uber, slovenska pa Prevozi.org in Najel.bi.

Demografsko ciljanje

[Demographic Targeting]

Metoda ciljanja, pri kateri se oglase prikazuje samo uporabnikom s točno določenimi demografskimi značilnostmi (starost, spol, dohodek, kraj bivanja).

Deterministični podatki

[Deterministic Data]

Podatki, ki lahko natančno določijo potrošnika za ciljanje oglasov, kot so podatki za prijavo obiskovalca na spletno mesto. Druge deterministične podatkovne točke so kreditne kartice, telefonske številke in naslovi.

Digitalna agencija

[Digital Marketing Agency]

Specializirana agencija, ki ponuja storitve s področja komuniciranja in trženja v digitalnih medijih. Lahko ponuja celostne rešitve ali pa je specializirana le za posamezne storitve, kot so iskalni marketing, spletno oblikovanje, razvoj aplikacij, komuniciranje na družbenih medijih in storitve na področju mobilnega marketinga.

Digitalna generacija

[Digital Generation; Gen-D]

Posamezniki, ki so odraščali v dobi prostega dostopa do komunikacijskih tehnologij in digitalnih informacij. Generacija predstavlja tehnološko osveščene potrošnike, ki dobro sprejemajo nove tehnološke inovacije. Generacija sicer ni časovno opredeljena, umestitev je bolj odvisna od načina odraščanja in kasnejšega delovanja v družbi. Največji del te generacije predstavljajo milenijci oziroma generacija Y.

Digitalna identiteta

[Digital Identity]

Spletna ali omrežna identiteta, ki jo posameznik, organizacija ali elektronska naprava prejme za vstop v kibernetski prostor. Posameznik ima lahko več različnih digitalnih identitet. Ključna vloga je zagotavljanje varnosti in zasebnosti.

Digitalna marketinška strategija

[Digital Marketing Strategy]

Strukturirani marketinški načrti. Strategije se štejejo za marketinške ukrepe, ki marketinškim strokovnjakom pomagajo dosegati njihove marketinške cilje. Za doseganje teh ciljev se uporabljajo digitalni kanali, ki vključujejo plačane, organske in lastne medije.

Digitalna potrošniška izkušnja

[Digital Customer Experience; DCX]

Vsota digitalnih interakcij med potrošnikom in blagovno znamko. Meri se v občutkih, ki jih blagovna znamka sproži na vseh digitalnih stičnih točkah s svojimi potrošniki.

Digitalna prelomnica

[Digital Disruption]

Spremembe, ki se zgodijo, ko nove digitalne tehnologije in poslovni modeli vplivajo na ponujeno vrednost izdelka ali storitve, družbene interakcije, poslovanje in tudi na naše mišljenje zaradi moči ter hitrosti, s katerima se dogajajo te spremembe. Digitalna prelomnica je lahko tako grožnja kot priložnost, dogaja pa se lahko na več ravneh: prelomnica na ravni posameznika (mobilna povezljivost je spremenila mejo med zasebnostjo in službo); prelomnica na ravni podjetja (družbeni mediji vplivajo na to, kako potujejo informacije v podjetju); prelomnica na ravni industrije (digitalizacija medijskih vsebin in uporabniško ustvarjena vsebina vplivata na tradicionalne vrednostne verige ustvarjanja vsebine in dostave); prelomnica na ravni družbenih sistemov (sodelovanje na družbenih omrežjih vpliva na tradicionalne prakse ustvarjanja javnega mnenja) ipd.

Digitalna preobrazba

[Digital Transformation]

Spremembe, povezane z uporabo digitalne tehnologije na vseh področjih človeške družbe. Digitalna preobrazba predstavlja tretjo fazo v sprejemanju digitalne tehnologije: digitalna pismenost → digitalna uporaba → digitalna preobrazba. Ta faza pomeni, da digitalne tehnologije same po sebi omogočajo nove vrste inovativnosti in ustvarjalnosti na določenem področju ter niso zgolj krepitev in podpora tradicionalnim metodam. V ožjem smislu se lahko digitalna preobrazba nanaša na pojem brezpapirno poslovanje.

Digitalna strategija

[Digital Strategy]

Strategija za največje možno izboljšanje poslovanja s poudarkom na pametni uporabi množice podatkov in novih tehnologij, ki omogočajo nove digitalne možnosti za poslovanje. Uspešna digitalna strategija zahteva sodelovanje multidisciplinarne ekipe z znanjem s področij upravljanja, marketinga in informacijskih tehnologij. Z namenom, da bi sodobnemu uporabniku dostavila konsistentno uporabniško izkušnjo, si digitalna strategija prizadeva premostiti prepad med marketinškimi in tehnološkimi odločevalci. S tem postane oblika strateškega upravljanja, ki se pogosto obravnava kot del splošne poslovne strategije.

Digitalna vzdržnost; Razstrupljanje

[Digital Abstinence]

Se pojavi, ko se ljudje vzdržijo uporabe pametnega telefona ali drugih elektronskih naprav. Dobesedno se razstrupljajo.

Digitalna zbirališča

[Digital Hangouts]

Digitalni prostor, kjer se mladi zbirajo in sodelujejo v razpravi prek besedilnih, zvočnih ali video pogovorov. Pogovor lahko poteka ena-na-ena ali v skupini. Digitalna zbirališča približujejo in združujejo digitalno skupnost. Najbolj znane platforme trenutno so Google Hangouts, Slack in Houseparty.

Digitalni domačin

[Digital Native]

Posameznik, ki se je rodil po splošnem sprejetju digitalne tehnologije. Izraz se ne nanaša na določeno generacijo, pač pa obsega vse posameznike, ki so odraščali s tehnologijami, kot so internet, računalniki, mobilne naprave ipd. Izpostavljenost tehnologiji v njihovih zgodnjih letih jim omogoča njeno boljše razumevanje v primerjavi s tistimi, ki so se rodili pred tem obdobjem.

Digitalni marketinški načrt

[Digital Marketing Plan]

Strukturiran načrt digitalnega marketinga. Načrt je strateški in se uporablja za promocijo blagovnih znamk, izdelkov in storitev. Digitalne tehnologije se uporabljajo za doseganje najustreznejšega/najbolj primernega občinstva, kar vodi do najboljših stopenj konverzije.

Digitalni odtis

[Digital Footprint]

Obstajata pasivni in aktivni digitalni odtis. Pasivni je ustvarjen, ko se podatki o uporabniku zbirajo brez njegove vednosti, aktivni pa, ko uporabnik sam zavestno in namenoma posreduje svoje osebne podatke z namenom deljenja teh informacij na spletnih mestih ali v družbenih medijih.

Digitalni podpis

[Digital signature]

Niz podatkov v elektronski obliki, ki so logično povezani z drugimi podatki (npr. z digitalnimi dokumenti). Uporablja se za preverjanje pristnosti teh podatkov in identifikacijo podpisnika.

Digitalni priseljenec

[Digital Immigrant]

Posameznik, ki se je rodil pred splošnim sprejetjem digitalne tehnologije. Termin se lahko nanaša tudi na tiste posameznike, ki so sicer bili rojeni po tem obdobju, pa tehnologiji niso bili izpostavljeni v svojih zgodnjih letih. So nasprotje digitalnim domačinom, ki so bili tehnologiji izpostavljeni že v otroštvu.

Digitalni prstni odtis

[Hash]

Bistven element elektronskega preverjanja resničnosti podatkov, saj služi kot neke vrste ključ. Z bloki lahko upravljajo tisti, ki imajo ustrezen ključ, ki je po naravi zelo podoben kvalificiranim digitalnim potrdilom spletnih bank.

Digitalno potrdilo SSL; Certifikat SSL

[SSL Certificate]

Omogoča proces varovanega prenosa podatkov z uporabo enkripcije z javnim ključem in digitalnim potrdilom. Protokol Secure Sockets Layer (kratica SSL) in njegov naslednik Transport Layer Security (TLS) sta kriptografska protokola, ki omogočata varno komunikacijo v medmrežju, na primer pri brskanju po spletu ter pri e-poštnem in takojšnem komuniciranju. Med protokoloma obstajajo majhne razlike, načeloma pa sta enaka.

Protokol SSL je zelo razširjen povsod, kjer se pojavlja potreba po prenosu podatkov zaupne narave (npr. osebni podatki in številke kreditnih kartic), torej pri spletnih trgovinah, spletnem bančništvu ipd. Precej prezrto ostaja dejstvo, da SSL pred vdorom ščiti podatke le med pošiljanjem, ne pa tudi po tem, ko prispejo na ciljni računalnik.

Digitalno zunanje oglaševanje

[DOOH; Digital out of Home]

Digitalni mediji, ki se jih uporablja v marketinške namene in se nahajajo izven naših domov. Termin se navadno nanaša na oglaševalske mreže. Gre za oglaševanje potrošnikom, medtem ko so ti na poti in na javnih mestih (med čakanjem v čakalnici pri zdravniku, na avtobusni postaji, na letališču) ali na določenih komercialnih lokacijah (na primer v trgovini).

Dimenzija oglasa

[Ad Size]

Merjena je v slikovnih točkah oziroma pikslih (širina x višina). Na primer: 468×60 ima 468 točk širine in 60 točk višine. Najpogostejše dimenzije oglasov so 300×250, 250×250, 125×125, 468×60, 728×90, 120×600, 160×600 …

Dimenzionalnost podatkov

[Data Dimensionality]

Dimenzionalnost podatkov se nanaša na število značilnosti ali atributov, ki opisujejo vsak vzorec v naboru podatkov. Višja dimenzionalnost podatkov lahko poveča zmogljivost modela pri reševanju kompleksnih nalog, vendar lahko tudi poveča računalniške zahteve in povzroči težave, kot je prenaučenje (ang. overfitting).

Dinamična optimizacija

[Dynamic Optimization]

Uporaba algoritmov in drugih matematičnih izračunov za uparjanje oglaševanja z določeno ciljno skupino.

Dinamična optimizacija kreativ

[Dynamic Creative Optimization; DCO]

Tehnologija, ki ustvarja personalizirane oglase na podlagi podatkov, pridobljenih v realnem času. Različne komponente oglasa (ozadje, grafika, teksti, postavitev …) se glede na različne podatke dinamično zgradijo ob serviranju in tako ustvarjajo skoraj neomejeno število različnih kreativ. Dinamično optimizacijo kreativ se pogosto uporablja pri ponovnem ciljanju, ki prikazuje oglase na podlagi zgodovine uporabnikovega brskanja po spletu (npr. ogledani izdelki ali izdelki v košarici) ali pri testiranju različnih nagovorov oglasnih sporočil (t. i. A/B testing).

Dinamična optimizacija kreativ

[Dynamic Ad Display – Real Time Creative]

Dinamični oglasni prikaz je tehnika, ki se uporablja za samodejno prilagajanje oglasnih kreativ in vsebine v realnem času glede na podatke o uporabniku, kot so njihovi interesi, vedenje ali demografski podatki. Umetna inteligenca omogoča analizo velikih količin podatkov in izbiro najbolj ustreznih oglasov za posameznega uporabnika, kar povečuje verjetnost angažiranosti in konverzij.

Dinamični IP-naslov

[Dynamic IP Address]

Dinamični IP-naslov se spremeni vsakič, ko uporabnik dostopa na internet.

Dinamično ciljano TV-oglaševanje

[Addressable TV]

Možnost prikazovanja ciljanega oglaševanja na digitalni televiziji v realnem času na podlagi analize ciljne populacije znotraj določenega gospodinjstva z uporabo geografskih, demografskih, vedenjskih, tehnoloških in ostalih parametrov.

Dinamično oglaševanje

[Dynamic Advertising]

Oglaševanje, ki temelji na katalogu izdelkov oz. storitev. Deluje tako, da se vsebina za oglas samodejno izbira iz kataloga in prilagaja na podlagi podatkov o uporabniku (zgodovina brskanja, interesi, lokacija, čas …). Vse informacije o izdelkih oz. storitvah se urejajo direktno v katalogu. Prednost dinamičnega oglaševanja je prav v tem, da ni potrebno ročno nastavljati oglasov za široko ponudbo izdelkov oz. storitev, ampak se ti generirajo samodejno. Dinamično oglaševanje najpogosteje uporabljajo spletne trgovine.

Direktni marketing

[Direct Marketing]

Oblika oglaševanja, ki omogoča podjetjem in neprofitnim organizacijam neposredno komuniciranje s kupci z oglaševalskimi tehnikami, ki vključujejo besedilna sporočila prek mobilnih telefonov, e-pošto, interaktivne potrošniške spletne strani, prikazno oglaševanje, trženje baz podatkov, letake, distribucijo katalogov, promocijska pisma, ciljane televizijske oglase, časopisne/revijalne oglase, ki ustvarjajo odziv, ter oglaševanje na prostem.

Direktorij

[Directory]

Spletna stran, ki vsebuje zbirko kategoričnih podatkov o drugih spletnih straneh, vključno s povezavami do njih.

Distilacija znanja

[Knowledge Distillation]

Distilacija znanja je tehnika, pri kateri se znanje velikega modela transformer prenese na manjši, bolj učinkovit model. To se doseže z usposabljanjem manjšega modela, da posnema izhode ali odločitve večjega modela, kar omogoča manjšemu modelu, da doseže podobno zmogljivost z manjšim številom parametrov in nižjimi računalniškimi zahtevami.

Distribuirana elektronska denarnica kriptovalut

[Distributed Ledger; Shared Ledger]

Razpršena glavna knjiga transakcij; porazdeljena evidenca transakcij.

DMP; Platforma za upravljanje podatkov

[DMP; Data Management Platform]

Platforma, ki oglaševalcem, agencijam, založnikom in drugim omogoča, da spremljajo svojo ciljno publiko in podatke o akcijah ter jih združujejo s podatki iz svojih ostalih poslovnih aktivnosti. Na podlagi pametnih podatkov platforma omogoča učinkovitejši zakup medijev in boljše načrtovanje akcij s pomočjo vedenjskega ciljanja ter z razširitvijo ciljne publike. Oglaševalci in agencije platformo DMP običajno uporabljajo za boljši zakup, založniki pa za segmentacijo občinstva in bolj učinkovito prodajo oglasnega prostora.

Dnevniška datoteka

[Log File]

Vrsta računalniške datoteke na strežniku, ki hrani podatke o aktivnostih (strežniški dnevnik).

DNS; Strežnik DNS

[DNS; Domain Name Server]

Prevede domene v IP-naslove. Medtem ko se računalniki, povezani v internet, med seboj najdejo s pomočjo IP-naslova, si ljudje lažje zapomnimo ime domene (URL). DNS je vmesnik za pretvorbo med naslovom, ki ga pozna človek, ter naslovom, ki ga pozna računalnik.

Dobičkonosnost naložbe glede na oglaševanje

[Return On Advertising Spend; ROAS]

Oznaka za povračilo sredstev, ki so bila porabljena za oglaševanje. Gre za metriko, ki se v oglaševanju uporablja za merjenje učinkovitosti denarnega vložka v oglaševanje. ROAS je kvocient med prihodki iz naslova oglaševanja in stroški oglaševanja.

Dodelitev

[Attribution]

Kako konverzijo povežemo z oglasom? Kaj pa, če je uporabnik videl več oglasov? Kateri je »odgovoren« za konverzijo? Najpreprostejši dodelitveni model je model »zadnji klik« oziroma »zadnji dogodek«, ko dodelimo zasluge za konverzijo oglasu, ki ga je uporabnik nazadnje videl, preden je opravil želeno konverzijo. Obstaja pa še mnogo drugih atribucijskih modelov, kot je model večkanalne distribucije, kjer se gleda tako spletne kot nespletne kanale.

Dokončna zavrnitev e-poštnega sporočila

[Hard bounce]

Kazalnik, da se je nedostavljeno e-poštno sporočilo vrnilo, ker e-naslov ni veljaven. Ponudniki za pošiljanje e-poštnih sporočil v primeru dokončne zavrnitve s seznamov samodejno izbrišejo e-naslov. Izbrisani e-naslovi ne bodo vključeni v bodoče kampanje. Obstaja veliko razlogov, zaradi katerih se lahko e-sporočilo vrne: prejemnik e-poštnega sporočila ne obstaja, domena prejemnika ne obstaja ali pa nam je e-poštni strežnik prejemnika popolnoma blokiral dostavo sporočila.

Dolga ključna besedna zveza

[Long-Tail Keyword]

Ključna besedna zveza, ki vsebuje tri ali več besed. Daljše ključne besedne zveze se uporabljajo za ciljanje bolj specifičnih, nišnih ciljnih skupin oz. izdelkov.

Dolžina obiska

[Time on Site]

Trajanje (v sekundah) obiska posameznega obiskovalca, ki se lahko meri za celotna spletna mesta, posamezno spletno stran ali pa kot čas izpostavitve posameznemu oglasu.

Domača spletna stran

[Homepage]

Tudi naslovnica spletnega mesta. Je spletni dokument, ki se prvi prikaže, ko uporabnik obišče spletno mesto. Uporablja se tudi v povezavi s spletnim brskalnikom. Takrat gre za spletno stran, ki se prva prikaže, ko uporabnik odpre spletni brskalnik (privzeta stran).

Domena

[Domain]

Domena je del spletnega naslova. Vsako spletno mesto ima svojo domeno.

Donosnost naložbe v marketing

[Return on marketing investment; ROMI]

Donosnost naložbe v marketingu je metrika, ki se uporablja za merjenje splošne učinkovitosti marketinških kampanj z namenom, da bi marketinški strokovnjaki v prihodnosti sprejemali boljše odločitve glede marketinških naložb. ROMI se računa kot količnik med prihodki iz naslova marketinških aktivnosti in marketinških stroškov oziroma naložb za izvajanje teh aktivnosti. Najpogosteje se uporablja v digitalnem marketingu kot izkaz uspešnosti marketinških kampanj.

Doseg

[Reach]

Metrika, ki izraža: 1) Število različnih obiskovalcev določene spletne strani v določenem časovnem obdobju. 2) Število enkratnih uporabnikov, ki jim je bil prikazan oglas.

Dostava TV vsebin prek interneta; Vsebine OTT

[OTT; Over The Top]

Filmska in televizijska vsebina, ki jo uporabniki spremljajo prek interneta (na primer Netflix in HBO), ne da bi se za to morali naročiti na kabelsko ali satelitsko (plačljivo) televizijo.

Dostop do izobraževalnih virov

[Access to Educational Resources]

Umetna inteligenca lahko pomaga pri odkrivanju in dostopu do ustreznih izobraževalnih virov, kot so učbeniki, članki, videoposnetki ali spletne tečaje. AI sistemi lahko analizirajo interese, sposobnosti in cilje posameznega učenca ter samodejno priporočajo učne vire, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam. Poleg tega lahko AI pomaga pri iskanju novih virov z analizo velikih količin spletnih vsebin in identifikacijo kakovostnih materialov, ki jih je mogoče vključiti v učne načrte ali dodatne študijske vire.

Dražba druge cene

[Second-Price]

V programatičnem oglaševanju sta prisotni dve glavni vrsti dražbe: dražba glede na prvo ceno in dražba glede na drugo ceno. Dražba glede na drugo ceno je zaprta vrsta dražbe, pri kateri vsak ponudnik neodvisno predloži ponudbo, ne da bi bil seznanjen z drugimi ponudbami. Zmagovalec je ponudnik z najvišjo ponudbo. Cena, ki jo plača najvišji ponudnik, je enaka drugi najvišji ponudbi ali t. i. drugi ceni. Če torej dva ponudnika za prikaz ponudita 10 in 15 evrov, zmaga ponudnik, ki je ponudil 15 evrov, cena prikaza pa je 1 cent več, kot je bila druga ponudba, torej 10,01 evra.

Dražba po principu slapovnega modela

[Waterfall Auction]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem se skuša prodati posamezen prikaz oglasa na različnih platformah v padajočem vrstnem redu glede na prednost in ceno.

Dražba prve cene

[First-Price]

V programatičnem oglaševanju sta prisotni dve glavni vrsti dražbe: dražba glede na prvo ceno in dražba glede na drugo ceno. Dražba prve cene je vrsta dražbe, pri
kateri vsak ponudnik neodvisno predloži ponudbo, ne da bi bil seznanjen z drugimi ponudbami. Prikaz oglasa je prodan ponudniku, ki je predložil najvišjo ponudbo. Cena, ki jo mora plačati najboljši ponudnik, je enaka njegovi ponudbi. Ekonomisti jo imenujejo tudi ponudba prve cene.

Družabno označevanje

[Folksonomies; Social Tagging]

Sistem klasifikacije, ki izhaja iz kolaborativne prakse ter metode ustvarjanja in upravljanja »tagov«, ki označujejo in kategorizirajo vsebino.

Družbena kultura

[Crowdculture]

Izraz opisuje, kako digitalne množice ustvarjajo sodobno kulturo. Ta koncept na novo postavlja pravila ustvarjanja in dojemanja blagovnih znamk.

Družbena omrežja

[Social Network]

Spletna mesta, kjer se uporabniki zbirajo in ustvarjajo vsebine, jih delijo med seboj in sodelujejo ter si pomagajo z informacijami. Nastala so v obdobju spleta 2.0. Med družbena omrežja spadajo blogi, podcasti, videocasti, wikiji, forumi, družbeni zaznamki (folksonomije), spletne skupnosti itd.

Družbena televizija

[Social TV]

Povezanost televizije in družbenih medijev. Na milijone ljudi danes deli svoje izkušnje ob gledanju televizije z drugimi gledalci prek družbenih medijev, kot sta Twitter in Facebook, z uporabo pametnih telefonov in tablic. TV-mreže in imetniki pravic vse pogosteje delijo video posnetke na teh platformah za promocijo svojih vsebin (da privabijo čim več gledalcev). Termin se nanaša na tehnologije, ki obkrožajo televizijo ter spodbujajo komunikacijo in družbeno interakcijo, ki je povezana s programsko vsebino.

Družbeni mediji

[Social Media]

Aplikacije, spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo socialne mreže ali odnose med ljudmi, ki imajo skupna zanimanja, dejavnosti ipd. Te spletne aplikacije posameznikom omogočajo ustvarjanje javnega ali delno javnega profila znotraj omejenega sistema, ustvarjanje seznamov uporabnikov, s katerimi delijo vsebine in povezave, prikazovanje in pretok njihovih vsebin in seznamov povezav in povezav drugih znotraj sistema.

Družbeni vpliv singularnosti

[Social Impact of Singularity]

Družbeni vpliv singularnosti se nanaša na potencialne posledice in spremembe v družbi, ki bi jih lahko povzročila tehnološka singularnost. Te spremembe bi lahko vključevale vse od revolucionarnih izboljšav v medicini, izobraževanju in gospodarstvu do morebitnih negativnih učinkov, kot so izguba zaposlitev, etične dileme in tveganja za varnost.

Družbeni zaznamki

[Social Bookmarks]

Centralizirana spletna storitev, ki omogoča uporabnikom dodajanje, beleženje, urejanje in deljenje zaznamkov spletnih dokumentov. Največ teh storitev je bilo predstavljenih po letu 1996. Delicious je populariziral termin družbenih zaznamkov in »tagging«. Gre za pomembno funkcijo sistema družbenih zaznamkov (folksonomije), saj uporabnikom omogoča prilagodljivo organizacijo njihovih zaznamkov in razvoj skupnih slovarjev.

Državljansko novinarstvo

[Citizen Journalism]

Novinarstvo, ki ga izvajajo posamezni predstavniki javnosti (civilna družba) in ne poklicni novinarji.

DSP; Platforma za povpraševanje

[DSP; Demand Side Platform]

Tehnološka platforma z algoritmom za licitiranje. Prek enotne platforme za povpraševanje DSP lahko kupci (oglaševalci, trgovalne enote, agencijske trgovalne platforme) centralizirajo vse svoje aktivnosti programatičnega zakupa digitalnih medijev, ki jih izvajajo prek različnih platform SSP, oglasnih borz in oglaševalskih omrežij. Platforma za povpraševanje DSP je zasnovana tako, da v realnem času zagotavlja najboljšo ceno (CPM), pri čemer upošteva izračunano vrednost oglasnega prostora glede na cilje akcije. Platforma DSP deluje v interesu kupca oglasnega prostora. V številnih primerih nudi dodatne storitve, kot je centraliziran obračun.

DTR; Hitrost prenosa podatkov

[DTR; Data Transfer Rate]

Količina podatkov (besedilo, video, slike, animacije), ki jih lahko v določenem času prenesemo prek internetne povezave. Merska enota je bit na sekundo (b/s).

Dvostopenjski partnerski program

[Two-tier Affiliate Program]

Poslovni dogovor med spletnim trgovcem (podjetjem, ki na internetu prodaja izdelke) in drugimi neodvisnimi lastniki spletnih mest (partnerji). Gre za strukturo partnerskega programa, s katero podružnice zaslužijo provizije za svoje konverzije in konverzije spletnih skrbnikov, na katere se nanašajo.

E-bilten; E-novice; E-glasilo

[Newsletter]

Oblikovano elektronsko sporočilo s točno določenim ciljem. Vsebina e-glasil je največkrat marketinške narave in je temu primerno oblikovana tako vsebinsko kot grafično. Namen e-glasil je pospeševanje prodaje ali informiranje uporabnikov.

E-poštna avtomatizacija

[E-mail Automation]

Marketinški sistem, ki uporablja programsko opremo za samodejno pošiljanje e-poštnih sporočil na podlagi vnaprej določenih sprožilcev. Uporabi se več samodejnih e-poštnih sporočil v zaporedju, ki ustvarjajo uporabniške tokove in jih segmentirajo na podlagi vedenja.

E-poštni marketing

[E-mail marketing]

Oblika direktnega marketinga, ki uporablja elektronsko pošto kot sredstvo za sporočanje oglasnih sporočil prejemnikom.

E-poštni promet

[E-mail Traffic]

Promet, ustvarjen prek e-pošte, se nanaša na število obiskov spletnega mesta, ki so ga ustvarili posamezniki, ki so prejeli e-pošto določenega podjetja oz. organizacije. Količina e-poštnega prometa, ki ga prejme spletno mesto, lahko pomaga ugotoviti, ali so e-poštne kampanje učinkovite pri usmerjanju obiskovalcev na spletno mesto.

E-poštni strežnik

[MTA; Mail transfer agent; Message transfer agent; Mail relay]

Strežnik, ki je odgovoren za pošiljanje e-poštnih sporočil z enega računalnika na drugega.

E-revija

[Ezine]

Kratka oblika izraza »elektronska revija«. Gre za revije, objavljene na spletu, ki jih je mogoče pošiljati prek e-pošte ali pa jih naložiti s spletne strani.

E-trgovina; Spletna trgovina

[Webshop]

Trgovina na internetu.

eCPA; Efektivna cena na konverzijo/akcijo

[eCPA; Effective Cost per Action]

Uporablja se pri preračunavanju cene na konverzijo, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPC ali CPM.

eCPM; Efektivna cena na tisoč prikazov; Prihodki/Vsi prikazi x 1000

[eCPM; Effective Cost per Mille]

Prihodek na tisoč prikazov. Vrsta merjenja, ki oglaševalcem omogoča, da primerjajo razlike v stroških za akcije CPC (cena na klik) in CPM (cena na tisoč prikazov) ter ugotovijo, katera je stroškovno bolj učinkovita. Uporablja se pri preračunavanju cene na tisoč prikazov, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPC.

Edinstvena ponujena vrednost

[USP; Unique Selling Proposition]

Dejavnik podjetja, zaradi katerega je boljše ali drugačno od drugih. Razlikovalna prednost, ki podjetju omogoča, da stopi iz povprečja.

Edinstveni obiskovalec

[Unique Visitor]

Termin se nanaša na število različnih posameznikov, ki zahtevajo spletne strani znotraj spletnega mesta v določenem obdobju, ne glede na to, kako pogosto jih v tem obdobju obiščejo. Obiski kažejo, kolikokrat je bila stran obiskana, ne glede na to, koliko obiskovalcev je ustvarilo te obiske. Ko gre posameznik na spletno stran v torek in nato spet v sredo, se to zabeleži kot dva obiska enega obiskovalca.

Efektivna cena na klik

[eCPC; Effective Cost per Click]

Uporablja se pri preračunavanju cene na klik, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPM.

Efemerni podatki

[Ephemeral Data]

Izraz označuje podatke, ki niso shranjeni in izginejo, ko si jih ogledamo. Najlepši primer efemernih podatkov na področju družbenih tehnologij je Snapchat, kjer se po določenem času vsebine samodejno izbrišejo. Ta model so začela prevzemati tudi druga omrežja, npr. Instagram (Instagram Stories), Facebook (Facebook Stories) in WhatsApp (My Status).

Ekskluziva

[Exclusive]

Oglaševalec zakupi vse rotacije na vseh oglasnih mestih določenega spletnega mesta oziroma na straneh tega mesta (na primer naslovnica) in je vedno viden le njegov oglas.

Eksperimentalni marketing; Marketing v živo; Participativni marketing

[Engagement Marketing]

Gre za marketinško strategijo, ki neposredno vključuje potrošnike, jih vabi in spodbuja k sodelovanju pri razvoju blagovne znamke. Na potrošnike ne gleda kot na pasivne prejemnike sporočil, saj tovrstni marketing temelji na aktivni vključenosti potrošnikov v produkcijo in soustvarjanje marketinških programov in v razvoj odnosa z blagovno znamko.

Ekspertni sistem

[KBS; Knowledge-based System]

Ekspertni sistem oziroma sistem, ki temelji na znanju, je aplikacija, ki uporablja bazo znanja za reševanje zapletenih vprašanj. Skupna elementa, ki ju imajo vsi sistemi, temelječi na znanju, sta želja po eksplicitnem izražanju znanja in mehanizem sklepanja, ki mu omogoča ustvarjanje novih informacij.

Eksplozija inteligence

[Intelligence Explosion]

Eksplozija inteligence je pojav, ki bi se lahko zgodil ob doseganju singularnosti, ko bi se umetna inteligenca začela samostojno izboljševati in povečevati svojo zmogljivost eksponentno. To bi lahko vodilo do AI, ki bi bila neprimerljivo bolj napredna in inteligentna od človeške zavesti.

Eksponentna regresija

[Logistic Regression]

Eksponentna regresija je statistična metoda za analizo odnosov med spremenljivkami, ki se uporablja za reševanje problemov razvrščanja. Ta metoda se uporablja v strojnem učenju za napovedovanje verjetnosti pripadnosti določenemu razredu na podlagi ene ali več vhodnih spremenljivk.

EM

[EM]

Merska enota za velikost pisave in drugih elementov znotraj spletne aplikacije glede na velikost nadrejenega elementa. Npr.: pisava 1 EM je enaka velikosti pisave v slikovnih točkah, ki je že določena v nadrejenem elementu.

Emoji

[Emoji]

Gre za ideograme in smeške, ki se jih uporablja v elektronski komunikaciji in na spletnih straneh. Od emotikonov se razlikujejo po tem, da se emojiji prej osredotočajo na idejo, ki jo skuša prek njih sporočiti pisec sporočila, kot pa na njegova čustva. Uporaba emojijev izvira z Japonske in v dobesednem prevodu pomeni »slikovni znak«. Uporabljeni simboli prihajajo iz različnih žanrov in jih je precej več kot emotikonov (slike obrazne mimike, splošni predmeti, mesta, prevozi, vremenski pojavi, živali, poslovne ikone itd.).

Emotikon

[Emoticon]

Gre za grafično predstavitev obraznega izraza. Uporabi se lahko ločila, številke in črke, s katerimi se v pisni obliki izrazi posameznikovo čustvo ali razpoloženje. Beseda emotikon je sestavljena iz besed emotion (čustvo) in icon (ikona) in je primer metakomunikacije.

Enovito modelianje

[End-to-End Modeling]

Enovito modeliranje je pristop k strojnemu učenju, kjer se model usposobi za neposredno mapiranje vhodnih podatkov (npr. zvočnega signala) na želeni izhod (npr. besedilo). Ta metoda se pogosto uporablja pri razvoju sistemov za samodejno prepoznavanje govora, saj omogoča boljše razumevanje celotnega procesa prepoznavanja.

Etične dileme singularnosti

[Ethical Dilemmas of Singularity]

Etične dileme singularnosti se nanašajo na vprašanja in izzive, povezane z nastankom superinteligentne AI. To vključuje vprašanja o nadzoru nad AI, varnosti, zasebnosti, odgovornosti, pravicah in vplivu na človeško vrednost in identiteto. Razprave o etičnih dilemah singularnosti so pomembne za oblikovanje politik in strategij za obvladovanje potencialnih tveganj in koristi, povezanih s hitrim razvojem umetne inteligence.

Etika umetne inteligence

[AI ethics]

Etika tehnologije se ukvarja izrecno z umetno inteligentnimi sistemi. Pristranskosti lahko pomembno vplivajo na algoritme strojnega učenja, ki se učijo iz podatkov, kot so spol, rasa, starost in ekonomski status.

Evidenca; Glavna knjiga

[Ledger]

Zbirka podatkov pri veriženju blokov, ki se hrani distribuirano (v več kopijah pri udeležencih sistema).

Facebook časovnica

[Facebook Timeline]

Funkcija v družbenem omrežju Facebook, ki uporabnikom omogoča časovni pregled vseh njihovih aktivnosti od trenutka, ko so se prijavili v omrežje. Časovnica združuje zid in informacije profila na eni strani. Uporabniku prijazna rešitev omogoča pregled dogodkov oz. aktivnosti v določenem dnevu, mesecu ali letu in s tem možnost obujanja spominov.

Facebook Oglas

[Facebook Ad]

Ena izmed možnosti oglaševanja na Facebooku. Gre za ustvarjanje oglasov, ki se ne pojavijo na časovnici naše strani na Facebooku, prikazujejo pa se uporabnikom, ki ustrezajo parametrom izbranega ciljnega občinstva. Izbiramo lahko med različnimi oglasnimi formati, za pripravo pa potrebujemo Ads Manager ali mobilno aplikacijo Ads.

Facebook promovirana objava

[Facebook Promoted Post]

Ena izmed možnosti oglaševanja na Facebooku. Objavo lahko enostavno promoviramo s klikom na gumb »Boost« oz. »Promoviraj objavo« na časovnici strani na Facebooku, vendar smo pri nastavitvah oglaševanja precej omejeni. Pri promociji objav znotraj Ads Managerja pa so omogočene tudi bolj napredne nastavitve – posebne ciljne skupine, razporeditev proračuna, podrobnejše statistike oglaševanja ipd.

Facebook upravitelj oglaševanja

[Facebook Ad Manager]

Oglaševalski vmesnik na Facebooku, ki dovoljuje upravljanje oglasov ter spremljanje analitike na Facebooku in Instagramu.

Facebook zid

[Facebook Wall]

Prostor na profilu, kjer uporabniki in njihovi prijatelji lahko delijo svoje misli, fotografije, spletne strani in video posnetke. Vidnost objav je lahko prilagojena določenemu občinstvu. Objave na časovnici se našim prijateljem pokažejo tudi na prvi strani, ki jo je Facebook poimenoval Vir novic (ang. News feed).

Filtriranje

[Filtering]

Na ravni oglasnega strežnika in izvedbe oglaševalskih akcij predstavlja filtriranje del ciljanja oglasov, ki preprečuje prikaz oglasa uporabnikom, ki ne ustrezajo določenim kriterijem (na primer določen operacijski sistem ali določena vrsta spletnega brskalnika). Na ravni procesiranja in obdelave statističnih poročil predstavlja filtriranje izključitev vseh aktivnosti robotov in drugih neprimernih podatkov, ki ne sodijo v končno statistično poročilo in tako tudi niso obračunani oglaševalcem.

Fino uravnavanje

[Fine-tuning]

Fino uravnavanje je postopek prilagajanja predhodno treniranega modela, kot je ChatGPT, na določeno nalogo ali domeno z dodatnim učenjem na manjšem naboru podatkov. Ta proces omogoča modelu, da se prilagodi na posebne zahteve naloge ali uporabnika, kar izboljša njegovo natančnost in uporabnost.

Flash™

[Flash™]

Računalniška tehnologija podjetja Adobe, ki je postala standard za animacijo, video, zvok ter druge večpredstavnostne in interaktivne vsebine. Nadomestil jo je HTML5.

Follow Friday

[Follow Friday]

Tedenska tradicija, ki poteka na družbenih medijih. Vsak petek z uporabo oznake #ff priporočate svojim sledilcem zanimive osebe, ki naj jim sledijo.

Fonetična analiza

[Phonetic Analysis]

Fonetična analiza je postopek raziskovanja in razumevanja zvokov, ki sestavljajo govor. V kontekstu prepoznavanja govora se fonetična analiza uporablja za razumevanje različnih zvokov, ki jih proizvaja govorec, in kako so ti zvoki povezani z besedami.

Forum

[Forum]

Spletna skupnost, kjer lahko uporabniki berejo in objavljajo svoja mnenja in poglede na določene teme.

Freemium

[Freemium]

Plačilna strategija, pri kateri je osnovni izdelek ali storitev (programska oprema, medij, igra ali spletna storitev) na voljo brezplačno, za »premium« del tega izdelka ali storitve pa je treba plačati.

Frekvenca

[Frequency]

Termin, ki pove, kolikokrat je isti uporabnik videl določen oglas v določenem časovnem obdobju. Frekvenca prikazovanja oglasnega sporočila na spletnem mediju pomeni, da lahko posamezen oglas uporabniku prikazujemo z natančno določeno frekvenco, saj se v zbirko podatkov zapisuje tudi to, kolikokrat je posameznik oglasno sporočilo že videl in kolikokrat ga mora glede na nastavitve še videti. Oglasni strežnik te podatke obdeluje in v nadaljevanju uporablja za ustrezno posredovanje oglasa posamezniku. Posamezniku lahko oglasno sporočilo prikažemo le enkrat ali pa večkrat, odvisno od ciljev akcije.

FTP; Internetni protokol za prenos datotek

[FTP; File Transfer Protocol]

Protokol FTP se uporablja za prenos datotek prek interneta. Najpogosteje se uporablja, ko uporabniki želijo, da datoteke prenesejo tudi drugi. Hkrati se uporablja tudi za nalaganje spletnih strani pri gradnji spletnega mesta ali za prenos digitalnih fotografij na spletno mesto za njihovo skupno rabo.

Generacija alfa

[Generation Alpha; Alpha; Generation Glass]

Predstavniki generacije alfa so rojeni med 2010 in 2025. Ta generacija bo najbolj izobražena generacija do sedaj, imela bo najboljši dostop do vse tehnologije na trgu in globalno gledano bo najbogatejša generacija do sedaj. Predstavniki te generacije so bili že od rojstva izpostavljeni novi tehnologiji in so uporabljali tablični računalnik za zabavo, izobraževanje in namesto dude (kot pomiritev).

Generacija baby boom

[Baby Boom]

Demografska skupina oseb, ki je rojena po drugi svetovni vojni (med letoma 1946 in 1964). Kot skupina je najbogatejša, najbolj aktivna in najbolj fizično sposobna generacija do sedaj. To je tudi generacija z najvišjimi ravnmi dohodkov.

Generacija C

[Generation C]

Skupina ljudi, ki je ne določajo ne starost ne družbenoekonomski status ne etičnost ne geografija, pač pa njihovo razmišljanje in odnos. Kar jih razlikuje od drugih, je njihova povezljivost. To so ljudje, ki jim veliko pomenijo ustvarjanje in filtriranje vsebin, povezanost in skupnost. 80 odstotkov milenijcev je sicer pripadnikov generacije C, ta pa je jedro uporabnikov YouTuba.

Generacija net

[Net Generation, Net Gen]

Predstavniki generacije so se rodili in odraščali z osebnim računalnikom in internetom. Generacija se razlikuje glede na področje in razvoj: v ZDA se je generacija ustvarila od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pri nas pa od prve polovice devetdesetih let naprej. Metode učenja so bile zaradi uporabe interneta drugačne od prejšnjih generacij.

Generacija pretočnih video vsebin

[»Cord-cutter« Generation]

Vzpon interneta je ustvaril generacijo ljudi, ki so odpovedali naročnino na kabelsko ali satelitsko televizijo in raje uporabljajo storitve, ki predvajajo TV-serije prek spleta (Netflix, Amazon Video ipd.).

Generacija X

[Generation X; Gen X]

Generacija, ki se je rodila po generaciji baby boom, in sicer v obdobju med zgodnjimi šestdesetimi in zgodnjimi osemdesetimi leti.

Generacija xennial

[Generation Xennial; Xennial]

Mikro generacija, ki je bila rojena nekje med generacijo X in generacijo milenijcev. Predstavniki generacije so rojeni med letoma 1977 in 1983. Izkusili so analogno otroštvo, ki je značilno za generacijo X (in nazaj), in digitalno odraščanje. Posedujejo cinizem generacije X in optimizem milenijcev.

Generacija Y

[Generation Y; Gen Y]

Demografska skupina ljudi, ki sledi generaciji X. Ni natančnih podatkov, kdaj se je ta skupina začela in kdaj končala. Kot začetek se najpogosteje navaja zgodnja osemdeseta leta prejšnjega stoletja, zgodnja leta drugega tisočletja pa kot konec te skupine.

Generacija Z

[Generation Z; Gen Z]

Generacija, ki je prišla po generaciji Y. Njeni predstavniki so rojeni med letoma 1995 in 2010. Generacija, ki je odraščala z internetom že od ranega otroštva in je navajena na tehnologijo na dotik. Gre za iznajdljive posameznike, ki odraščajo v svetu hipnih informacij in svoje odgovore na rešitve iščejo predvsem digitalno. Zaradi odraščanja v času gospodarske krize so postali še posebej iznajdljivi ter svoje hobije s pomočjo tehnologije spreminjajo v svojo službo. So generacija inovatorjev in voditelji zagonskih podjetij. Digitalnemu sporazumevanju dajejo prednost pred razpravo v živo. Ne zgledujejo se po TV-zvezdnikih, temveč po zvezdnikih z YouTuba.

Generativna umetna inteligenca

[Generative AI]

Generativna umetna inteligenca je vrsta tehnologije umetne inteligence, ki lahko ustvari različne vrste vsebine, vključno z besedilom, slikami, zvokom in sintetičnimi podatki. Navdih črpa iz obstoječih podatkov, hkrati pa ustvarja nove in nepričakovane rezultate, s čimer orje ledino v svetu oblikovanja izdelkov, umetnosti in še veliko več. Najbolj je znana po zaslugi nedavnih dosežkov na tem področju, kot so ChatGPT in Midjourney ter številne druge rešitve, ki jih poganja AI.

Generativni dizajn

[Generative Design]

Generativni dizajn je pristop, pri katerem se umetna inteligenca in algoritmi uporabljajo za samodejno ustvarjanje več možnosti oblikovanja in kreativnih konceptov na podlagi določenih vhodnih parametrov. Ta tehnika omogoča oblikovalcem, da hitreje raziskujejo različne možnosti in najdejo optimalne rešitve za določen oglas ali kreativni projekt.

Generativni konkurenčni modeli

[GANs; Generative Adversarial Networks]

Generativni konkurenčni modeli so vrsta algoritmov strojnega učenja, ki uporabljajo dve nevronski mreži – eno za generiranje novih primerov podatkov (generator) in drugo za oceno njihove verodostojnosti (diskriminator). GAN-ji so še posebej uporabni pri generiranju realističnih slik, videoposnetkov in drugih vrst podatkov.

Generativni prednabor modelov

[GPT; Generative Pre-trained Transformer]

Generativni prednabori modelov, splošno znani kot GPT, so družina modelov nevronskih mrež, ki uporabljajo arhitekturo transformatorja in predstavljajo ključen napredek na področju umetne inteligence, ki poganja generativne aplikacije, kot je ChatGPT. Modeli GPT omogočajo aplikacijam ustvarjanje besedil in vsebin (slike, glasba in drugo), podobna tistim, ki jih ustvarjajo ljudje, ter odgovarjanje na vprašanja na pogovorni način. Organizacije v različnih panogah uporabljajo modele GPT in generativno umetno inteligenco za robote za vprašanja in odgovore, povzemanje besedil, ustvarjanje vsebine in iskanje.

Modeli GPT in zlasti arhitektura transformatorja, ki jo uporabljajo, predstavljajo pomemben preboj na področju raziskav umetne inteligence. Vzpon modelov GPT je prelomna točka v široki uveljavitvi strojnega učenja, saj je tehnologijo zdaj mogoče uporabiti za avtomatizacijo in izboljšanje širokega nabora opravil, od prevajanja jezikov in povzemanja dokumentov do pisanja prispevkov na blogih, razvoja spletnih strani, oblikovanja vizualnih podob, ustvarjanja animacij, pisanja kode, raziskovanja zapletenih tem in celo sestavljanja pesmi. Vrednost teh modelov je v njihovi hitrosti in obsegu, v katerem lahko delujejo.

Modeli GPT so spodbudili raziskave na področju umetne inteligence v smeri doseganja splošne umetne inteligence, kar pomeni, da lahko stroji pomagajo organizacijam doseči nove ravni storilnosti ter na novo izumiti njihove aplikacije in izkušnje strank.

Geografsko ciljanje

[Geographic Targeting]

Prikazovanje vsebin uporabnikom glede na njihovo geografsko lokacijo. Pri tej metodi se določi fizična lokacija uporabnika za prikazovanje oglasov (država, regija, mesto, poštna številka, organizacija, ISP ipd.). V Sloveniji se po kraju bivanja ne da ciljati, saj je ugotavljanje lokacije po IP-naslovu uporabnika natančno le na ravni države. Na nižji ravni (regija, mesto) pa to v Sloveniji zaradi omrežij ponudnikov interneta (ISP) ni mogoče. Internetni ponudniki v Sloveniji namreč večinoma uporabljajo isti nabor IP-naslovov za vse dinamične IP-naslovnike, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. V praksi to pomeni, da ima lahko danes naprava IP-naslov v Novi Gorici, jutri pa v Murski Soboti, zaradi česar je te naslove nemogoče pripisati bolj točni geografski lokaciji. Lahko pa se geografsko ciljanje uporablja v drugih državah prek platform, kot sta Facebook in Google, kjer je možna omejitev po regijah, mestih ipd.

Geografsko omejevanje

[Geofencing]

Oblika marketinga, temelječa na lokaciji. Postavlja virtualne meje okoli specifične lokacije. Običajno gre za začrtan krog na zemljevidu, ki kaže, na katerem območju bomo ciljali.

Geolokacijski marketing

[Geomarketing]

Metoda določanja geolokacije obiskovalca spletnega mesta in posredovanja različnih vsebin temu obiskovalcu na podlagi njegove lokacije, kot so država, regija, mesto, poštna številka.

GIF

[GIF]

Graphical Interchange Format. Format za izmenjavo grafičnih vsebin. Računalniški format za rastrsko grafiko, ki omogoča tudi animiranje. GIF89 ali animirani GIF se uporablja za animirane spletne pasice, ki imajo v primerjavi z navadnimi spletnimi pasicami višjo stopnjo klikov.

Glasovna biometrija

[Voice Biometrics]

Glasovna biometrija je tehnika za prepoznavanje posameznikov na podlagi edinstvenih značilnosti njihovega glasu. Ta metoda se pogosto uporablja v varnostnih in preverjanju pristnosti aplikacij, kot so varnostne ključavnice ali telefonske bančne storitve.

Glasovno iskanje

[Voice Search]

Tehnologija za prepoznavanje govora, ki uporabnikom omogoča iskanje po izgovorjenih besedah, namesto da jih vnašajo v iskalno polje. Rast uporabe pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav, ki omogočajo dostop do spleta, je spodbudila rast glasovnega iskanja.

Globoka ponovitev učenja

[Deep Reinforcement Learning]

Globoka ponovitev učenja je napredna metoda strojnega učenja, ki združuje globoko učenje z algoritmi za krepitev učenja. V kontekstu video produkcije se lahko ta tehnika uporablja za usposabljanje modelov umetne inteligence, ki avtomatsko izvajajo zapletene naloge, kot so animacija likov, načrtovanje kamer in svetlobne postavitve.

Globoka rezidualna mreža; Globoka preostala mreža

[Deep ResNet; Deep Residual Network]

Globoka rezidualna mreža je vrsta specializirane nevronske mreže, ki pomaga pri obravnavi bolj izpopolnjenih nalog in modelov globokega učenja.

Globoka videomanipulacija; Tehnologija globoke videomanipulacije

[Deepfake; Deepfake technology]

Tehnologija globoke manipulacije (deepfake) je metoda za manipulacijo video posnetkov, slik in zvoka z uporabo zmogljivih računalnikov in globokega učenja.
Globoka manipulacija je ustvarjena s kombinacijo tehnik, pri katerih računalnik obdela in integrira slike obrazov iz številnih različnih zornih kotov v eno samo končno sliko, tako da zamenja podobo ene osebe z drugo v videu in drugih digitalnih medijih. Rezultat je lahko zelo prepričljiv, saj slika/podoba osebe nemoteno prehaja med zamenjavo obrazov v realnem času. Obstajajo pomisleki, da se tehnologija globoke manipulacije lahko uporablja za ustvarjanje lažnih novic in zavajajočih, ponarejenih videoposnetkov.

Globoki splet

[Deep web]

Imenovan tudi globoka mreža. Nevidni oz. skriti splet predstavlja večinski del spleta, ki ga spletni iskalniki ne dosežejo oziroma o njem nimajo nikakršnih podatkov o vsebini ali lokaciji. Na njem najdemo informacije, ki so lahko pomembne, pa tudi podatke, ki za nas niso koristni. Znano je, da na globokem spletu cveti kriminal, saj je tam najbolj skrit in anonimen. Skriva pa tudi veliko političnih in drugih poslovnih informacij, ki niso za splošno javnost. Uporabniki so s tem ustvarili splet, ki za širšo javnost ni in ne sme biti pomemben, saj želijo nekaj prikriti in shraniti za svoje potrebe oz. za potrebe le nekaterih uporabnikov.

Globoko učenje

[DL; Deep learning]

Globoko učenje je podmnožica strojnega učenja, ki uporablja nevronske mreže z več plastmi za modeliranje kompleksnih vzorcev in hierarhij informacij. Ta pristop omogoča računalnikom, da se učijo iz velikih količin podatkov in izvajajo naloge, kot so prepoznavanje govora, prevajanje jezika in razumevanje naravnega jezika.

Google Analytics

[Google Analytics]

Najbolj razširjena brezplačna storitev spremljanja statistik spletnih mest in strani. Z njo lahko spremljamo zelo podrobne statistike o prometu obiskovalcev na spletnem mestu in virih tega prometa, merimo pa tudi konverzije in spletno prodajo. Ponuja jo podjetje Google.

Gostota ključnih besed

[Keyword Density]

Nanaša se na odstotek pogostosti pojavljanja ključne besede na spletni strani glede na skupno število vseh besed na spletni strani.

Govorna sinteza

[TTS; Text-to-Speech]

Govorna sinteza je tehnologija, ki pretvarja besedilo v človeško zveneč govor. Ta tehnika se uporablja v različnih aplikacijah, kot so virtualni pomočniki, e-knjige in naprave za pomoč slepim ali slabovidnim osebam.

Gradniki

[Widgets]

Dodatki z drugih spletnih strani, ki vključujejo fotografije, videoposnetke, koledarje in podobno. Omogočajo večjo uporabnost za člane določene spletne skupnosti, saj imajo vse želeno zbrano na eni strani.

Graf naprav

[Device Graph]

Tudi zemljevid za upravljanje identitete. Zemljevid, ki posameznika poveže z vsemi napravami, ki jih uporablja. To so lahko računalniki, mobilni telefoni, tablice in ostale naprave, povezane z internetom. Poznamo deterministični in probabilistični graf naprav.

Grafični uporabniški vmesnik

[GUI; Graphical User Interface]

Vizualni vmesnik, ki uporabnikom omogoča, da samo s klikom ali pritiskom na zaslon pridejo do želenega programa, aplikacije, ipd.

Gverilski marketing

[Guerilla marketing]

Oglaševalska strategija, pri kateri se uporabi poceni in nekonvencionalne metode (grafiti, »flash mob« ipd.) za posredovanje ali promocijo ideje ali izdelka. Cilj tovrstne strategije je doseči virusni učinek (komunikacijo od ust do ust) in končno prodajo oglaševanega izdelka ali storitve.

Hashtag; Ključnik; Lojtrica; #

[Hashtag; #]

Beseda ali fraza, zapisana brez presledkov, ki ima na začetku simbol »hash« (#). Gre za obliko metapodatkovne oznake. Simbol se uporablja predvsem znotraj družbenih medijev in omogoča uporabnikom razvrščanje sporočil po želenih besedah ali frazah, pred katere postavijo znak #.

Hibridne aplikacije

[Hybrid Apps]

Aplikacije, ki delujejo na različnih platformah (računalniki, mobilne naprave, tablični računalniki) ter so kombinacija izvirne aplikacije (tiste, ki je lokalno shranjena v vaši napravi) in spletne aplikacije (do katere dostopate prek interneta). Primera sta Gmail in Twitter.

Hiperpovezava; Nadpovezava

[Hyperlink]

Kaže referenco na podatke, ki jim lahko neposredno sledimo prek grafike ali niza besed. Pokaže lahko na nov spletni dokument (na primer spletno stran ali sliko) ali pa na specifičen element znotraj spletne strani (ali dokumenta).

HTML

[HTML; Hyper Text Markup Language]

Računalniški programski jezik, v katerem so sestavljene spletne strani. Danes obstaja že več vrst jezikov za izdelovanje spletnih strani, vse pa so se razvile iz jezika HTML (na primer XHTML).

HTML5

[HTML5]

Peta različica HTML, ki med drugim omogoča prikazovanje animiranih oglasov tudi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih, ki ne podpirajo tehnologije Flash.

HTTP

[HTTP; Hyper Text Transfer Protocol]

Najpogostejši protokol za prenos vsebin prek spleta. Zaradi višje stopnje varnosti se uporablja tudi kriptirani protokol HTTP (SSL), katerega kratica je HTTPS.

IAB; Urad za interaktivno oglaševanje

[IAB; Interactive Advertising Bureau]

Vodilno svetovno združenje za digitalno oglaševanje, ustanovljeno leta 1996. IAB določa in nadzoruje standarde ter prakse na področju digitalnega oglaševanja.

Identifikacijska oznaka računa

[Account ID]

Evidenčna številka, ki se uporablja za identifikacijo naročnika oz. potrošnika in za vodenje evidence porabe kupcev za namene zaračunavanja.

Identiteta blagovne znamke

[Brand Identity]

Vidni elementi blagovne znamke, kot so barva, oblikovanje in logotip. Blagovne znamke se na tak način razlikujejo od konkurence ter vplivajo na zaznavanje in dojemanje blagovne znamke med potrošniki.

IDoT; Identiteta stvari

[IDoT; Identity of Things]

Področje, ki vključuje določanje edinstvenih identifikatorjev in povezanih metapodatkov napravam in predmetom (stvarem). To jim omogoča povezovanje in učinkovito komuniciranje prek interneta.

IFrame

[IFrame; Inline frame]

Gradnik spletnih mest, ki omogoča vključitev druge spletne strani ali dokumenta med vsebino posamezne spletne strani. V spletnem oglaševanju se običajno uporabljajo za vključitev oglasa z oglasnega strežnika v vsebino spletne strani, ki jo servira spletni strežnik.

Igričarska umetna inteligenca

[Game AI]

Igričarska umetna inteligenca je vrsta umetne inteligence, ki uporablja algoritem za nadomestitev naključnosti v video igrah. To je računalniško vedenje, ki ga uporabljajo liki, ki niso igralci, da ustvarijo človeški podobno inteligenco in reaktivno vedenje igralca v igrah.

Igrifikacija

[Gamification]

Vnos igričarskih elementov in principov v neigričarske kontekste. Igrifikacija pogosto uporablja elemente iger v neigričarskih kontekstih z namenom izboljšanja vključenosti uporabnika, organizacijske storilnosti, učenja, zaposlovanja in ocenjevanja zaposlenih, enostavnosti in uporabnosti sistema, telesne dejavnosti, za zmanjšanje prometnih prekrškov in volilne apatije ipd.

Ikona strani

[Favicon]

Majhna ikona (16×16 ali 32×32 slikovnih točk) se uporablja za znamčenje spletnega mesta in uporabnikom pomaga pri identifikaciji spletnih mest, ki jih imajo vnesene med zaznamke.

Ime profila

[Handle]

Na družbenih omrežjih (npr. Twitter, Instagram) je ime profila tisto, s čimer se predstavljate v omrežju. Začne se z znakom @.

Indeks sorodnosti; Kazalnik učinkovitosti

[Affinity Index; Efficiency Indicator]

Kazalnik, ki opisuje stopnjo, do katere ciljno občinstvo ustreza celotnemu prebivalstvu analizirane platforme. Kazalnik prikazuje, koliko se vrednosti za ciljno skupino razlikujejo od vrednosti, dobljenih za drugo primerjalno skupino.

Infografika

[Infographic]

Vizualna predstavitev informacij, podatkov ali znanja na hiter in jasen način. Postopek priprave infografik imenujemo tudi vizualizacija podatkov ali informacijsko oblikovanje.

Integracija podatkov

[Data Intergration]

Integracija podatkov je postopek združevanja podatkov iz različnih virov v en sam enoten pogled. Pomaga pri upravljanju in obdelavi različnih vrst podatkov z zagotavljanjem standardiziranega pogleda na podatke, kar olajša analizo in obdelavo.

Inteligentni učiteljski pomočniki

[Intelligent Tutoring Systems]

Inteligentni učiteljski pomočniki so AI sistemi, ki posnemajo interakcije med učencem in učiteljem ter zagotavljajo personalizirano usmerjanje in podporo. Uporabljajo algoritme strojnega učenja in analizo podatkov za razumevanje potreb posameznih učencev ter prilagajanje vsebine in povratnih informacij.

Internet stvari

[Internet of Things (IoT)]

Internet stvari je mreža fizičnih predmetov oziroma naprav, vozil, stavb in drugih objektov, ki jim integracija z elektroniko, s programsko opremo, z različnimi tipali in omrežno povezljivostjo omogoča zbiranje in izmenjavo podatkov. V grobem internet stvari zajema tri vrste komunikacije: komunikacijo stvari z ljudmi, komunikacijo med stvarmi in komunikacijo med napravami. S tem so postavljeni temelji za bolj neposredno integracijo podatkov med virtualnim in fizičnim svetom, kar izboljšuje učinkovitost in natančnost delovanja povezanih naprav ter odpira nove poslovne modele in priložnosti.

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov interneta prihodnosti, ki bo z uporabo standardiziranih komunikacijskih protokolov in omrežne infrastrukture, sposobne samostojne konfiguracije, razširil internet na fizične predmete, ki nas obdajajo v vsakdanjem življenju. Povezane naprave, ki bodo sposobne komunikacije med seboj ali s končnimi uporabniki, bodo prinesle dodano vrednost v obliki informacij in postale aktivne na najbolj raznolikih področjih.

Ko je internet stvari povezan s tipali in z aktuatorji, lahko tehnologijo vključimo v bolj splošno kategorijo kiber-fizičnih sistemov, ki združuje pametna omrežja, pametne hiše, inteligentne transporte in pametna mesta. Vsako stvar, povezano v internet stvari, je mogoče identificirati prek njenega edinstvenega sistema, obenem pa se lahko tako povezana naprava vključi v obstoječe internetne infrastrukture.

Ravno tako, kot je to povzročila mrežna povezljivost naprav, je pričakovati, da bodo stvari, povezane v internet stvari, ustvarile in pridobivale velike količine podatkovnih zbirk (Big Data) iz različnih lokacij, s tem pa povečale potrebo po njihovem učinkovitem shranjevanju in obdelavi. Zbiranje podatkov znotraj interneta stvari poteka neprestano in neodvisno od ljudi.

Najnovejša različica programske opreme iPROM AdServer, predstavljena v začetku leta 2016, omogoča centralizirano upravljanje s komercialnimi vsebinami na napravah, povezanih v internet stvari.

Internetna kavarna

[Internet Café]

Običajno lokal, kjer lahko obiskovalci dostopajo do interneta prek računalnikov, ki so v lokalu.

Internetna nevtralnost

[Net Neutrality; Network Neutrality; Internet Neutrality; Net Equality]

Načelo, ki pravi, da morajo ponudniki internetnih storitev in vlade obravnavati vse podatke na internetu enako in ne smejo diskriminirati ali različno obravnavati uporabnikov, vsebin, spletnih strani, platform, vrst priključne opreme ali načinov komuniciranja. Izraz je leta 2003 skoval profesor medijskega prava Tim Wu z univerze Columbia.

Internetna televizija; Spletna televizija

[Digital TV]

Digitalno predvajanje televizijske vsebine prek interneta. Splošni termin, ki obsega posredovanje televizijskih oddaj in drugih video vsebin prek interneta s t. i. pretočno tehnologijo.

Internetna zasebnost

[Internet Privacy]

Vključuje pravico do zasebnosti in varnosti osebnih podatkov. Obsega shranjevanje, spreminjanje namena, posredovanje tretjim osebam ali prikazovanje informacij, ki se nanašajo na internetnega uporabnika. Internetna zasebnost spada v področje računalniške zasebnosti.

Internetne drobtinice

[Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti arhitekturo spletne strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani.

Internetne drobtinice, temelječe na hierarhiji

[Hierarchy-Based Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti arhitekturo spletne strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani. Običajno so v obliki »Domov -> 2. nivo -> 3. nivo«.

Internetne drobtinice, temelječe na zgodovini

[History-Based Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti njegovo potovanje po spletni strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani. Najbolj pogosto jih najdemo v obliki gumba “Nazaj na rezultate”.

Internetne drobtinice, temelječe na značilnostih

[Attribute-Based Breadcrumbs]

Navigacijske povezave na spletni strani, ki uporabniku pomagajo bolje razumeti kategorijsko razdelitev spletne strani. Povezave se pogosto pojavljajo blizu naslova spletne strani. Običajno so v obliki »Domov > Kategorija > Podkategorija > Ponudba«.

Internetni bot

[Internet Bot; web Robot; www Robot; Bot]

Programska aplikacija, ki opravlja avtomatizirane naloge (skripte) prek interneta. Te naloge so običajno preproste in se ponavljajo, boti pa jih opravljajo hitreje, kot bi to lahko počel človek. Najbolj razširjeni so boti v spletnih iskalnikih, kjer avtomatizirana skripta zbira, analizira in shranjuje informacije s spletnih strežnikov.

Internetni sleng

[Internet Slang]

Predstavlja različne slenge, ki jih na internetu uporabljajo različni ljudje. Primer je LOL, ki pomeni »smejati se na glas« (ang. laughing out loud). Skupno definicijo internetnega slenga je težko podati, saj se njegova narava vseskozi spreminja. Razumemo pa ga lahko kot vrsto slenga, ki so ga skovali in popularizirali internetni uporabniki. Namen besed, ki so del internetnega slenga, je prihraniti prostor in čas pri pisanju. Tako so akronimi, krajšave in simboli na tipkovnicah pogosti elementi internetnega slenga. Internetni sleng izvira iz zgodnjih dni interneta, določeni pojmi pa so celo iz dni pred internetom. Uporablja se ga v klepetalnicah, na družbenih omrežjih, v spletnih igrah, video igrah in spletnih skupnostih.

Internetno sporočilo za javnost

[Internet Press Release]

Sporočilo za javnost, ki je objavljeno na spletu in je optimizirano za spletne iskalnike.

Interni programatični zakup

[Programmatic In-house]

Podjetje ali blagovna znamka programatični zakup izvaja interno oziroma brez zunanjega partnerja (običajno je to spletna medijska agencija). V tem primeru se poveže neposredno s ponudnikom tehnoloških platform (DMP in DSP) in interno ekipo strokovnjakov izobrazi o postopkih programatičnega zakupa. Na ta način večja podjetja centralizirajo in hkrati zaščitijo lastne podatke ter optimizirajo svoje poslovanje.

Intranet

[Intranet]

Sestavljen je iz več med seboj povezanih računalnikov v lokalnem omrežju oziroma iz povezav med temi lokalnimi omrežji, ki uporabljajo TCP/IP-protokol. Intranet najdemo v posameznih podjetjih ali celotnih korporacijah, dostop do intraneta pa ima le določen krog uporabnikov (na primer zaposleni v podjetju).

Inženiring pozivov

[Prompt engineering]

Inženiring pozivov vključuje razvoj, optimizacijo in prilagajanje pozivov za AI modele, s čimer izboljšuje njihovo delovanje pri reševanju različnih nalog. Ta postopek pomaga prilagajati AI modele zahtevam specifičnih aplikacij, kar povečuje njihovo uporabnost in učinkovitost.

IoE; Internet vsega

[IoE; Internet of Everything]

Internet vsega (IoE) so naprave in potrošniški izdelki, povezani z internetom in opremljeni z razširjenimi digitalnimi možnostmi. Gre za filozofijo, pri kateri tehnologijo prihodnosti sestavljajo številne različne vrste aparatov, naprav in predmetov s povezavo do interneta. Izraz je pomensko deloma enak internetu stvari (IoT).

IP naslov

[IP Address]

Številčni naslov (na primer 207.235.5.120), ki ga domenski strežnik (DNS) prevede v domeno (na primer iprom.si). Vsaka elektronska naprava, povezana v omrežje s TCP/IP-protokolom, ima IP-naslov.

ISDN; Integrirane storitve prek digitalnega omrežja

[ISDN; Integrated Services Digital Network]

Digitalna internetna povezava, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 128.000 b/s prek standardne telefonske linije. Modem ISDN ni hitrejši od kabelskega ali DSL-modema, vendar je hitrejši od analognega modema, ki lahko dosega hitrosti prenosa do 56.000 b/s.

Iskalni marketing

[SEM; Search Engine Marketing]

Označuje vse metode in taktike, ki omogočajo povečanje obiskanosti spletnih strani prek iskalnikov oziroma rezultatov iskanj s spletnimi iskalniki.

Iskalni niz

[Search Query]

Besedne zveze, ki jih uporabniki vpišejo v spletne iskalnike, ti pa znotraj njih iščejo ključne besede, na podlagi katerih prikažejo ustrezne organske sezname iskanj.

Iskalnik

[Search Engine]

Spletna storitev, ki je namenjena iskanju informacij po svetovnem spletu. Informacije so sestavljene iz spletnih strani, podob, novic, video vsebin in drugih vrst datotek.

Iskanje podobnih uporabnikov

[Look-alike Modeling]

Postopek iskanja uporabnikov, ki so podobni že obstoječim strankam. Vključuje modeliranje uporabnikov na podlagi njihovega spletnega vedenja in znanih lastnosti.

ISP; Ponudnik dostopa do interneta

[ISP; Internet Service Provider]

Podjetje, ki vam omogoči dostop do interneta. Najpogostejša načina za vzpostavljanje povezave z ISP-jem sta prek telefonske linije (povezava na klic) ali širokopasovne povezave (optični kabel, kabelska ali DSL).

Iterativni postopek

[Iterative Process]

Iterativni postopek je bistven pristop pri oblikovanju pozivov in inženiringu pozivov. Ta pristop vključuje večkratno preizkušanje, prilagajanje in optimizacijo pozivov, da se doseže najboljše rezultate in nenehno izboljšuje delovanje AI modelov.

Izboljšanje sodelovanja

[Collaboration Enhancement]

Umetna inteligenca se lahko uporablja za spodbujanje sodelovanja med učenci in učitelji z analizo podatkov o njihovih interakcijah, učnih slogih in potrebah. AI lahko pomaga pri prilagajanju učnih načrtov in orodij ter priporoča strategije za izboljšanje komunikacije in sodelovanja v izobraževalnih okoljih.

Izginjajoča vsebina

[Ephemeral Content]

Kratkotrajna vsebina se nanaša na vsebine, ki so na voljo le za kratek čas. Lahko ima različne oblike, vključno s fotografijami, prenosi v živo, predstavitvami izdelkov … Takšne vsebine je možno deliti na več platformah, med drugim na Snapchatu, Instagramu in Facebooku. Uporabniki lahko takšno vsebino pošiljajo posameznikom ali skupinam ali pa objavljajo javno dostopne zgodbe.

Izginjajoče sporočilo

[Ephemeral Message; Dissapearing Message]

Možnost izginjajočih sporočil, ki se je pojavila na številnih družbenih medijih in platformah za sporočanje. Izginjajoča sporočila vam omogočajo, da izberete, kdaj naj besedila, fotografije in video posnetki izginejo iz pogovora, s čimer se lahko odločite, kaj bo in kaj ne bo trajen del zgodovine vašega pogovora.

Izhodna povezava

[Outbound Link]

Povezava, ki pelje na spletno stran izven spletnega mesta, kjer se v določenem trenutku nahaja uporabnik.

Izhodni marketing; Klasični marketing; Tradicionalni marketing

[Outbound Marketing]

Tradicionalna oblika marketinga, kjer podjetje začenja komunikacijo in pošilja sporočila občinstvu. Primeri: sejmi, televizijski, radijski in tiskani oglasi, klici in e-poštno sporočanje.

Izkustveni marketing

[Experiential Marketing; XM]

Marketinška strategija, ki neposredno vključuje potrošnike in jih spodbuja k sodelovanju pri razvoju izkušenj z blagovno znamko. Marketinški strokovnjaki verjamejo, da bi morali biti potrošniki dejavno vključeni v proizvodnjo in soustvarjanje marketinških programov in v razvijanje neposrednih odnosov z blagovno znamko.

Izkustveni podatki

[Experience Data; X Data]

Izkustveni podatki razkrivajo občutke, ki vplivajo na odločitve potrošnikov ali zaposlenih, povezane z blagovnimi znamkami oz. izdelki. Operativni podatki so tisto, kar se je zgodilo, izkustveni podatki pa so razlog, zakaj se je nekaj zgodilo. Zagotavljajo bogatejše in bolj natančno razumevanje čustev povezanih z izkušnjo.

Izločanje prekrivanja med mediji po dosegu; K uporabniku usmerjeno ciljanje

[User Centric Targeting; User-Centric Targeting]

Izločanje prekrivanja med mediji po dosegu za doseganje večjega števila edinstvenih uporabnikov.

Izmenjava spletnih oglasov

[Ad Exchange]

Sistem, ki omogoča storitev izmenjave spletnih oglasov vsem spletnim mestom, ki sodelujejo v sistemu. Razmerje med številom prikazanih oglasov naročnika je odvisno od tega, koliko prikazov ustvari naročnik na svojem spletnem mestu, najpogosteje pa je to razmerje 1 : 2 – en prikaz naročnikovega oglasa za dva prikaza drugih oglasov na naročnikovem spletnem mestu.

Izogibanje oglasom

[Ad Avoidance]

Obnašanje, ki ga zaznamuje odklonilen odnos do oglaševanja in se odraža v izogibanju, preprečevanju ali celo nasilnem uničenju oglasov.

Java®

[Java®]

Programski jezik. Njegova prednost je prenosljivost, saj je podprt na večini računalniških sistemov, prav tako pa tudi na sodobnih mobilnih telefonih. Na internetu omogoča izdelavo spletnih aplikacij in tudi t. i. appletov, ki predstavljajo interaktivne/večpredstavne spletne vsebine.

JavaScript

[JavaScript]

Programska jezikovna podlaga, ki se uporablja za dodajanje interaktivne in dinamične vsebine na spletnih straneh (na primer rotacija spletnih pasic, opozorila, preverjanje vnosov ipd.).

Javna glavna knjiga transakcij; Javna evidenca transakcij

[Public Ledger]

Mreža, kjer se izmenjujejo in beležijo transakcije. Ta služi kot register zapisov in informacij. Po tej mreži potujejo bloki, na katerih je zapisana vsebina transakcije.

Javni ključ

[Public Key]

Šifrirni ključ za asimetrično šifriranje, ki je javno dostopen in skupaj s pripadajočim zasebnim ključem tvori par ključev, potrebnih za dešifriranje.

Jezik XML

[Extensible Markup Language; XML]

Jezik XML se uporablja za opis podatkov. Gre za prilagodljiv način za ustvarjanje informacijskih formatov in elektronsko izmenjavo strukturiranih podatkov prek interneta ali korporativnih omrežij.

Jezikovni model ALBERT

[A Lite BERT]

ALBERT je različica modela BERT, ki je zasnovana za zmanjšanje velikosti in povečanje hitrosti usposabljanja in napovedovanja, ne da bi pri tem žrtvovala zmogljivost. ALBERT doseže to z uporabo tehnik, kot so deljenje parametrov med plastmi in zmanjšanje velikosti vektorskih vložitev, kar vodi do manjše zahteve po računalniških virih in hitrejših rezultatih.

Jezikovni model DistilBERT

[DistilBERT]

DistilBERT je manjša in bolj učinkovita različica modela BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), ki je bil ustvarjen z uporabo tehnike distilacije znanja. DistilBERT ohranja večino zmogljivosti izvirnega BERT modela, vendar zahteva manj računalniških virov in časa za usposabljanje in napovedovanje, kar ga naredi bolj primernega za vgradnjo v realnočasovne aplikacije in na napravah z omejenimi viri.

Jezikovni model n-gramov

[N-gram Language model]

N-gram je zaporedje n besed ali znakov v besedilu, ki se uporablja pri modeliranju jezika za napovedovanje naslednje besede ali znaka na podlagi zgodovine. N-grami so osnovni gradniki statističnih jezikovnih modelov in se uporabljajo za analizo in razumevanje strukture jezika.

Jezikovni model RoBERTa

[Robustly Optimized BERT Pretraining Approach]

RoBERTa je različica modela BERT, ki je bila optimizirana z večjim naborom podatkov, daljšim časom usposabljanja in spremembami v postopku usposabljanja. RoBERTa je bil zasnovan za izboljšanje zmogljivosti BERT-a na širokem spektru nalog NLP, kot so razumevanje branja, generiranje besedil in analiza čustev.

JPEG

[JPEG; Joint Photographic Experts Group]

Slikovni format. Datotečna oblika za shranjevanje in prenašanje slik prek interneta.

JSON

[JSON; JavaScript Object Notation]

Enostaven format zapisa za programsko izmenjavo podatkov, ki je neodvisen od programskega jezika in omogoča preprosto komunikacijo med različnimi sistemi.

Kanali digitalnega marketinga

[Digital Marketing Channels]

Podjetja uporabljajo digitalne kanale za doseganje ciljnega občinstva ter povečanje prepoznavnosti blagovne znamke in prodaje. Digitalni kanali so spletna mesta, iskalniki, mobilne aplikacije, e-pošta, družbeni mediji in digitalni zasloni.

Kanonična oznaka

[Canonical Tag ]

S kanonično oznako se iskalnikom pokaže, da določen URL predstavlja glavno različico strani. Uporaba kanonične oznake preprečuje težave, ki jih povzroča “podvojena” vsebina, ki se pojavlja na več povezavah. Poenostavljeno, kanonična oznaka iskalnikom pove, katero različico URL-ja želite prikazati v rezultatih iskanja.

Kaskadne stilske podloge

[Cascading Style Sheet; CSS]

Podloge, predstavljene v formaciji slogovnega jezika, ki skrbi za predstavitev oz. videz spletnih strani. Z njimi definiramo stil elementov HTML v smislu pravil, kako se naj ti prikažejo na strani. Kaskadne stilske podloge lahko določajo barve, velikosti, odmike, poravnave, obrobe, pozicije in vrsto drugih značilnosti, prav tako pa omogočajo da nadziramo dejavnosti, ki jih uporabnik nad elementi strani izvaja (npr. prekritje povezave z miško).

Klasifikacija slik

[Image Classification]

Klasifikacija slik je postopek kategoriziranja in označevanja skupin slikovnih točk ali vektorjev znotraj slike na podlagi posebnih pravil. Zakon kategorizacije je mogoče oblikovati z uporabo ene ali več spektralnih ali teksturnih značilnosti. Splošni metodi razvrščanja sta »nadzorovana« in »nenadzorovana«.

Klepet

[Chat]

Internetna komunikacija, ki v realnem času poteka med dvema ali več posamezniki.

Klepetalni bot

[Chatbot]

Klepetalni bot je storitev, ki jo poganjajo pravila in včasih umetna inteligenca ter omogoča interakcijo prek vmesnika za klepet. Najdemo jih v vseh bolj razširjenih aplikacijah za spletni klepet (Facebook Messenger, Slack, Telegram, besedilna sporočila itd.). Primeri klepetalnih botov so vremenski bot (podatke o vremenu dobite, kadarkoli želite), nakupovalni bot (pomaga vam izbrati živila in jih naročiti), novičarski bot (obvesti vas, ko se zgodi kaj zanimivega) in drugi.

Klepetalni bot ChatGPT

[ChatGPT]

Klepetalnega robota, ki ga poganja umetna inteligenca, je novembra 2022 predstavilo zagonsko podjetje OpenAI s sedežem v San Franciscu. ChatGPT uporablja analizo naravnega jezika (NLP) za simulacijo človeškega pogovora. Omogoča vnašanje kompleksnih vprašanj, na katere klepetalni robot odgovarja v pogovornem jeziku. Bot ChatGPT si zapomni nit vašega pogovornega okna in uporabi prejšnja vprašanja in odgovore za informiranje v svojih naslednjih odzivih. Za podajanje odgovorov se zanaša na ogromne količine podatkov, ki so na voljo na spletu.

Klik

[Click]

Dogodek, ko uporabnik klikne na oglas in je s tem preusmerjen na pristajalno stran oglaševalca.

Ključna beseda

[Keyword]

Uporabnika poveže z določeno iskano spletno stranjo in določenim oglasom, ki je povezan s to ključno besedo.

Ključna fraza

[Keyword Phrase]

Ključne fraze se uporablja takrat, ko samo ključna beseda ne pove dovolj. Gre za kombinacije dveh ali več besed, ki najbolje opišejo želeno.

Ključni kazalniki uspešnosti

[KPI; Key Performance Indicator]

Pri oblikovanju strategije digitalnega nastopa se določi več ključnih kazalnikov uspešnosti oziroma ciljev, ki jih je mogoče spremljati med oglaševalskimi in komunikacijskimi dejavnostmi. Na podlagi doseganja ciljev se pokaže uspešnost posameznih aktivnosti, vključenih v oglaševalsko akcijo. Akcijo je mogoče optimizirati že med potekom ali pa se rezultate uporabi pri načrtovanju novih aktivnosti.

Kognitivno modeliranje

[Cognitive Modeling]

Kognitivno modeliranje je področje računalništva, ki se ukvarja s simulacijo človeškega reševanja problemov in miselnega procesiranja v računalniškem modelu. Takšen model je mogoče uporabiti za simulacijo ali napovedovanje človeškega vedenja ali uspešnosti pri nalogah, podobnih modeliranim, ter za izboljšanje interakcije med človekom in računalnikom.

Kognitivno računalništvo

[Cognitive Computing]

Kognitivno računalništvo opisuje tehnologije, temelječe na znanstvenih načelih umetne inteligence in obdelave signalov, ki vključujejo strojno samoučenje, interakcijo med človekom in računalnikom, obdelavo naravnega jezika, rudarjenje podatkov in drugo. Njegov cilj je reševanje kompleksnih problemov, za katere sta značilna negotovost in dvoumnost, oziroma izzivov, ki jih rešuje le človekova kognitivna misel.

Koledar vsebin in načrtovanje objav

[Content Calendar; Content Scheduling]

Za ustvarjanje pozitivne podobe in zveste publike na družbenih omrežjih je zelo pomembna naša lastna organiziranost. Uredniški koledar vsebuje vse objave, ki bodo v določenem časovnem obdobju (teden, mesec, četrtletje) objavljene na določen kanal (FB, IG, Twitter), objave pa lahko na nekaterih družbenih medijih načrtujemo (schedule) in vnesemo že vnaprej.

Kondicionalna generacija

[Conditional Generation]

Kondicionalna generacija je pristop k generiranju podatkov, pri katerem model upošteva dodatne informacije ali pogoje, ki jih je treba izpolniti. DALL-E 2 je primer kondicionalnega generativnega modela, saj generira slike, ki ustrezajo določenim besedilnim opisom, pri čemer upošteva pogoje, ki jih določa besedilo.

Konkurenčne primerjave

[Competitive benchmarking]

Postopek nenehne primerjave praks podjetja in meril uspešnosti z najbolj uspešno konkurenco.

Kontaktni obrazec

[Contact Form]

Komponenta spletnega mesta, spletne strani ali e-poštnega sporočila, ki uporabniku omogoča, da stopi v stik z lastnikom spletne strani. Poznamo tudi kontaktne obrazce znotraj oglasov, ki omogočajo stik neposredno iz oglasa, brez dodatnega obiska spletnega mesta.

Kontekst

[Context]

Kontekst v pogovoru se nanaša na informacije, ki so potrebne za razumevanje pomena izjav in vprašanj. ChatGPT uporablja kontekst, kot so prejšnje izjave v pogovoru, da generira ustrezne in smiselne odgovore, ki upoštevajo zgodovino interakcij med uporabnikom in sistemom.

Kontekstualizacija

[Contextualization]

Kontekstualizacija je ključna za zagotavljanje ustrezne podlage AI modelom, kar omogoča boljše razumevanje vhodnih podatkov in ustvarjanje smiselnih, relevantnih ter kohorentnih odgovorov. Brez ustreznega konteksta lahko AI modeli generirajo nepovezane ali neustrezne rezultate.

Kontekstualna povezava inventarja

[Contextual Link Inventory]

Razširitev iskalnikov, na katerih so ciljne povezave do spletnih mest.

Kontekstualno ciljanje

[Contextual Targeting]

Z uporabo te strategije oglaševalec prikazuje oglase na tistih spletnih straneh, ki so vsebinsko povezane z oglasom. Oglasi tako dosežejo uporabnike, ki se zanimajo za določeno vsebinsko področje. Naročnik samostojno določi nabor ključnih besed ali tematik, na osnovi katerih želi prikazovati oglase.

Konverzija

[Conversion]

Točka, na kateri prejemnik marketinškega sporočila izvede želeno dejanje. Pri konverziji gre za to, da dosežemo, da nekdo odgovori na naš poziv k dejanju. Lahko označuje tudi kakršnokoli zaželeno akcijo obiskovalca na spletni strani (npr. ogled video posnetka, prenos cenika v formatu PDF, oddaja povpraševanja, nakup itd.).

Konvolucijske nevronske mreže

[CNN; Convolutional Neural Network]

Konvolucijske nevronske mreže so globoke umetne nevronske mreže, ki se uporabljajo za razvrščanje slik (npr. prepoznavanje, kaj vidijo), njihovo združevanje po podobnosti (iskanje fotografij) in prepoznavanje predmetov v prizorih.

Kraja vsebine spletne strani

[Pagejacking]

Oblika vsiljene vsebine (spam) med rezultati iskanj. Izvede se jo tako, da se naredi kopijo priljubljene spletne strani, ki spletnemu pajku (web crawler) kaže vsebino, podobno izvirni spletni strani, ko pa uporabnik klikne nanjo, ne pride na izvirno stran, pač pa na nepovezane, celo zlonamerne spletne strani. Spamerji uporabljajo to tehniko, da dosežejo čim višja mesta na straneh z rezultati za določene ključne besede.

Kreativna optimizacija

[Creative Optimization]

Kreativna optimizacija je postopek izboljšanja učinkovitosti oglasnih kreativ z uporabo umetne inteligence za analizo podatkov in prilagajanje različnih elementov, kot so besedilo, slike, videoposnetki, barve in oblike. Ta pristop omogoča oglaševalcem, da najdejo najboljše kombinacije kreativnih elementov, ki pritegnejo pozornost ciljnega občinstva in spodbujajo konverzije.

Kreativna rešitev

[Creative]

Skupek idej in konceptov, ki jih združimo v izdelkih različnih oblik (zvok, slika idr.) z namenom predstavitve storitve ali izdelka. Končna oblika kreativne ideje so oglasi, ki idejo posnemajo in so hkrati prilagojeni svojemu namenu oziroma kanalu (internet, TV, zunanje površine, tisk idr.).

Kreativna sinteza

[Creative Synthesis]

Kreativna sinteza je postopek, pri katerem umetna inteligenca združuje različne kreativne elemente in ideje, da ustvari nove in inovativne rešitve za oglase ali druge oblikovalske projekte. Ta pristop se lahko uporablja za raziskovanje novih konceptov in kombinacij elementov, ki jih človeški oblikovalci morda ne bi razmislili.

Kreativni direktor

[Creative Director]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki je zadolžena za oblikovanje vizualne podobe sporočila oziroma projekta. Praviloma vodi skupino ljudi, odgovornih za uresničitev ideje (izvedbeni oblikovalec, producent itd.).

Kreativni raziskovalni algoritmi

[Creative Exploration Algorithms]

Kreativni raziskovalni algoritmi so vrsta umetne inteligence, ki se uporablja za raziskovanje različnih kreativnih idej in rešitev na podlagi določenih vhodnih parametrov in ciljev. Ti algoritmi lahko pomagajo oblikovalcem pri odkrivanju novih in zanimivih konceptov, ki jih morda ne bi našli s tradicionalnimi metodami oblikovanja.

Kriptovaluta

[Cryptocurrency]

Digitalna valuta, denar, ki nima materializirane oblike in ga ne regulirajo finančne institucije. Trenutne kriptovalute temeljijo na različnih sistemih kriptografije in imajo različne cilje. Povišana uporaba kriptovalut in vse hitrejši razvoj tehnologije postavljata vprašanja o nadomestitvi običajnih fiat valut. Na trgu je več sto različnih kriptovalut, najbolj znane so med drugim bitcoin, ethereum, litecoin, peercoin, ripple in quark. Najbolj razširjena je bitcoin, ki temelji na decentraliziranem omrežju uporabnikov, ki po načelu omrežja enakovrednih (peer-to-peer) s kriptografijo omogoča transakcije bitcoinov.

Kvalificirane potencialne stranke

[Qualified Lead]

Uporabniki, ki se zavedajo ponudbe blagovne znamke in želijo o njej izvedeti še več. Takšnim potencialnim potrošnikom pripisujemo večjo možnost, da dejansko postanejo potrošniki določene blagovne znamke.

Kvantno računalništvo

[Quantum Computing]

Kvantno računalništvo se uporablja za računanje z uporabo kvantno-mehanskih pojavov, kot sta superpozicija in prepletenost. Ta izračun se lahko izvede teoretično ali v resnici, za njegovo izvedbo pa se uporablja kvantni računalnik.

LAN; Lokalno računalniško omrežje

[LAN; Local Area Network]

Skupina med seboj povezanih računalnikov, ki se fizično nahajajo na eni lokaciji.

Lastni mediji

[Owned Media]

Mediji oz. kanali, nad katerimi ima podjetje popoln nadzor in ki so dejansko v njegovi lasti. Mednje prištevamo spletno mesto ali blog podjetja. Podobno, kot se obrestuje naložba v lastniško stanovanje, velja tudi za lastniške medije. Tudi tu gre za dolgoročno naložbo, kjer hitrih zmag v večini primerov ni.

Lastni podatki

[First Party Data; 1st Party Data]

Lastni podatki so tisti, ki jih zberete sami, bodisi preko lastne spletne strani, lastne analitike, spremljanja nakupnih navad vaših obiskovalcev, spremljanja interakcij uporabnikov poslanih elektronskih sporočil, informacije iz vaših aplikacij, iz komunikacije z vašimi strankami prek klicnega centra, itd.. Uporaba tovrstnih podatkov ima praviloma tudi zelo dobre rezultate, kajti uporabniki imajo jasno relacijo z oglaševalcem, ki jim s pomočjo teh podatkov ponuja visoko relevantno vsebino.

Latentni prostor

[Latent Space]

Latentni prostor je zmanjšana dimenzionalna predstavitev vhodnih podatkov, ki učinkovito kodira pomembne značilnosti podatkov. DALL-E 2 uporablja latentni prostor za modeliranje razmerij med besedili in slikami ter za generiranje slik, ki ustrezajo danim besedilnim opisom.

Latentno semantično indeksiranje; Tehnologija LSI

[Latent Semantic Indexing; LSI]

Metoda indeksiranja vsebine na podlagi matematičnega pristopa za prepoznavo skritih vzorcev v razmerjih med besedami in koncepti v nestrukturiranih zbirkah besedil.

Lažni sledilci

[Fake Followers; Ghost Followers]

Lažni sledilci navadno vključujejo robote ali neaktivne račune, ki profilom ne sledijo zaradi resničnega zanimanja za tematike, ki jih ponujajo. Znani so tudi kot sledilci duhovi ali zombi sledilci. Nahajajo se na vseh družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in Twitter.

Lebdeči oglas

[Floating Ad]

Oglas, ki se prikaže prek spletne strani v višjem sloju, kot je prikazana vsebina spletne strani. Ni vezan na vsebino spletne strani, zato daje občutek, kot da lebdi prek vsebine spletne strani.

Licitacije v realnem času

[RTB; Real-Time Bidding]

Protokol, ki omogoča določanje cene prikaza oglasa v realnem času glede na ponudbo in povpraševanje. Nakup poteka prek avtomatiziranih spletnih tržnic, ki povezujejo prodajalce (založnike) in kupce (oglaševalce) prek enotnega protokola (OpenRTB).

Licitacije v realnem času 3.0

[Real-Time Bidding 3.0.; RTB 3.0.]

Nova različica protokola za trgovanje z oglasnim prostorom v realnem času. Lahko spremeni avtomatizirano nakupovanje in prodajo oglasov; če ga vsi partnerji sprejmejo. Struktura RTB 3.0 zmanjša podvajanje kode in zahtevkov, kar vodi v hitrejše iteracije. Prav tako zahteva, da vsi sodelujoči v dobavni verigi zagotovijo overjen podpis za vse prikaze, kar bo kupcem oglasov omogočilo večjo prepoznavnost in nadzor nad izvorom oglasnega inventarja, ki ga kupujejo.

Ločljivost

[Resolution]

Ločljivost slike oz. fotografije je podatek o tem, kako podrobna je. Večja ločljivost pomeni večje število podrobnosti, ki jih je mogoče razbrati s slike oz. fotografije.
Pogosto jo povezujemo z dimenzijami slike oz. fotografije ali s standardnimi merskimi enotami.
Na primer: slika oz. fotografija širine 2048 slikovnih točk (pikslov) in višine 1536 slikovnih točk ima skupno 2048 x 1536 = 3.145.728 slikovnih točk oziroma 3,1 megapiksel.
Digitalna slika nima točno določene velikosti ali ločljivosti, le število slikovnih točk v vsaki smeri.

Ločljivost

[Resolution]

Ko govorimo o ločljivosti, ponavadi govorimo o ostrini in jasnosti slike ali fotografije. Termin se pogosto uporablja kot merilo kakovosti ekranov (monitorji, televizorji), tiskalnikov, digitalnih fotografij ter drugih strojnih in programskih tehnologij.

Ločljivost slike

[Image Resolution]

Podatek o tem, kako podrobna je slika. Večja ločljivost pomeni večje število podrobnosti, ki jih je mogoče razbrati s slike.

Lokacijski marketing

[Location-Based Marketing]

Uporaba mobilnega trženja za ciljanje uporabnikov mobilnih telefonov znotraj določenega geografskega območja.

Lokacijski podatki

[Location Data; Location Based Data]

Informacije, ki jih mobilna naprava zagotavlja o svojem trenutnem položaju. Z možnostjo »Spremeni lokacijo« je mogoče simulirati lokacijsko temelječe aplikacije in s tem sprožiti interakcije.

Lokalni SEO

[Local SEO]

Marketinški strokovnjaki izvajajo lokalni SEO za promocijo podjetij na lokalni ravni. Uporablja se kot pomoč podjetjem pri promociji izdelkov in storitev lokalnim strankam.

Magnet za pridobivanje novih strank

[Lead Magnet]

Privlačna brezplačna vsebina (npr. brezplačna e-knjiga ali vodič), ki jo podjetje ponudi potencialnim strankam v zameno za njihov e-poštni naslov ali drug kontaktni podatek.

Majhen oddajnik

[Beacon]

Majhna, brezžična in energijsko varčna tipala ali oddajniki, ki zmorejo poslati signal od nekaj centimetrov do več metrov daleč na vse naprave, ki lahko tovrsten signal sprejemajo in so v dometu oddajnika. Ko mobilna naprava zazna njihov signal, lahko uporabniku ali drugi napravi pošlje obvestilo o ponudbi ali informacije, ki temeljijo na podatkih iz okolja.

Majhni podatki

[Small Data]

Podatki, ki so dovolj majhni, da jih človek lahko razume. Gre za podatke, ki so tako majhni v velikosti in formatu, da so dostopni, informativni in imajo praktično vrednost.

Če se množica podatkov nanaša na naprave, se majhni podatki nanašajo na ljudi. Edini način za razumevanje množice podatkov je, da se podatke pomanjša v majhne, vizualno privlačne predmete, ki predstavljajo različne vidike velikih naborov podatkov in jih ljudje lahko razumejo (na primer histogram, ki prikazuje podatkovne projekcije in odnose, karta, graf ipd.). Pri majhnih podatkih gre torej za poenostavljene množice podatkov.

Mali oglasi

[Classifieds]

Oglasi za prodajo, nakup ali oddajo rabljenih ali novih storitev in izdelkov fizičnih ter pravnih oseb na spletnih mestih, kot so Bolha.com, Avto.net, Amazon.com, Ebay.com idr.

Maratonsko gledanje TV serij

[Binge Watching]

Praksa gledanja običajno ene televizijske serije zaporedoma in v daljšem časovnem obdobju. Gre za nov kulturni fenomen, ki je postal priljubljen z vzponom spletnih medijskih storitev, kot so Netflix, Hulu in Amazon Video, kjer lahko gledalec televizijske serije in filme gleda na zahtevo.

Marketing v družbenih medijih

[SMM; Social Media Marketing]

Marketing, ki skuša ustvariti vsebino, ki bo privabila pozornost in spodbudila uporabnike k interakcijam na družbenih omrežjih. Rezultat je torej elektronska komunikacija od ust do ust in se nanaša na vsako izjavo o dogodku, izdelku, storitvi, blagovni znamki ali podjetju, ki jo potrošnik deli prek interneta (spletna mesta, družbena omrežja, programi za neposredno sporočanje idr.). Ta vrsta marketinga sodi v kategorijo prisluženih medijev.

Marketing v realnem času

[Real-time Marketing]

Marketing, ki temelji na aktualnih dogodkih. Namesto vnaprej izdelanega marketinškega načrta in izvedbe na podlagi le-tega marketing v realnem času izdela strategijo, temelječo na aktualnih dogodkih, pomembnih trendih in takojšnjem odzivu s strani potrošnikov. Cilj tovrstnega marketinga je povezati potrošnike z izdelkom ali s storitvijo, ki ga/jo potrebujejo zdaj, v tem trenutku.

Marketing z dovoljenjem

[Permission Marketing]

Oglaševalci pred pričetkom svojih oglaševalskih aktivnosti pridobijo dovoljenje s strani potrošnikov, na primer vprašajo za dovoljenje za pošiljanje e-novic. Najpogosteje ga uporabljajo v digitalnem oglaševanju (e-poštni marketing in iskalni marketing), pa tudi v direktnem marketingu (pošiljanje katalogov).

Marketing z vplivneži; Vplivnostni marketing

[Influencer Marketing]

Marketinška taktika, pri kateri se identificirajo ključni posamezniki, ki lahko vplivajo na ciljno skupino oglaševalca. Te vplivneže se na različne načine skuša privabiti, da promovirajo oglaševalčeve vsebine. Spodbude za njihovo sodelovanje so neopredmetene (promocija njihove blagovne znamke) ali opredmetene (plačilo v denarju ali izdelkih).

Marketing zaprte zanke

[Closed-Loop Marketing]

Praksa marketinga zaprte zanke je zmožna izvajati, slediti in prikazati, kako so marketinška prizadevanja vplivala na rast poslovanja, in odkrivati bolj ali manj dobičkonosne vire obiska.

Marketing, temelječ na ljudeh/potrošniku

[People-Based Marketing]

Blagovnim znamkam omogoča ustvariti povezan sistem trženja, osredotočen na posameznega potrošnika. V realnem času zbira vedenjske podatke o potrošniku v kombinaciji z lastnimi podatki blagovne znamke. S takšnim trženjem se lahko blagovne znamke strateško odzovejo na potrošnike v realnem času ter pridobivajo nove potrošnike in tako nov vir prihodka.

Marketing, temelječ na osebnosti

[Personality-Based Marketing]

Marketing, temelječ na osebnosti, je mogoče opisati kot marketing, ki se osredotoča na zanimanja in osebnostne značilnosti posameznika. Z marketingom, temelječim na osebnosti, se povezujeta antropologija in psihologija, ki pod drobnogledom preučujeta osebnostne značilnosti posameznikov. Marketing, temelječ na osebnostnih lastnostih, je pomemben, ker omogoča določanje vedenja uporabnikov, ki izhaja iz njihovih zanimanj oz. osebnostnih značilnosti.

Marketing, temelječ na strankah

[ABM; Account Based Marketing]

Marketing, temelječ na strankah, zahteva, da marketing in prodaja končno spregovorita isti jezik. Gre za način, ki se uporablja v B2B-segmentu, kjer lahko podjetja, ki prodajajo, natančno ciljajo druga določena podjetja ali celo oddelke oz. stranke in jim prikazujejo specifično vsebino. Tako se marketinški strokovnjaki bolje osredotočijo na določen segment in ustvarijo ponudbo, ki ga bo najbolj prepričala.

Marketinška aktivacija

[Marketing Activation]

Del trženjskega procesa, ki ponavadi sledi fazi načrtovanja, v kateri vodje načrtujejo trženjske aktivnosti. Le-temu sledi faza povratnih informacij, v kateri se rezultati vrednotijo s tržno analitiko.

Marketinška avtomatizacija

[Marketing Automation]

Programske platforme in tehnologije, s katerimi marketinški oddelki in organizacije učinkoviteje izvajajo svoje aktivnosti prek različnih spletnih kanalov (e-pošta, družbeni mediji, spletne strani itd.) in avtomatizirajo ponavljajoče se dejavnosti. Avtomatizacija marketinških procesov obsega strateško načrtovanje in upravljanje kampanj, segmentacijo ciljnega občinstva, konverzijske akcije ipd.

Marketinška komunikacija

[Marcom; Marcomm]

Komunikacija, usmerjena v interakcijo s strankami oz. z uporabniki z uporabo enega ali več različnih medijev: pošta, časopisi in revije, televizija, radio, panoji, telemarketing in internet. Marketinška komunikacija lahko uporablja enoten pristop, vse bolj pogosto pa združuje več različnih.

Marketinška tehnologija; Martech; Marteh

[Martech]

Izraz za poimenovanje prepletanja marketinga in tehnologije. Marketing v digitalni dobi je že po naravi tehnološko zasnovan in martech se nanaša predvsem na glavne pobude, prizadevanja in orodja, ki izkoriščajo tehnologijo za doseganje tržnih ciljev.

Maska za jezikovno modeliranje

[MLM; Masked Language Modeling]

Maska za jezikovno modeliranje je pristop k treniranju nevronskih mrež za generiranje besedila, pri katerem se del besed v naboru podatkov naključno zakrije, model pa se nato uči napovedati te zakrite besede na podlagi konteksta. Ta pristop se uporablja v nekaterih arhitekturah, kot je BERT, vendar ne v arhitekturi GPT, na kateri temelji ChatGPT.

MCM; Upravljanje mobilnih vsebin

[MCM; Mobile content management]

Vrsta sistema za upravljanje vsebin, ki omogoča upravljanje vsebin na mobilnih napravah, kot je pametni telefon. Hiter razvoj mobilnih naprav povečuje potrebo po upravljanju mobilnih vsebin. Tehnologija upravljanja mobilnih vsebin je bila sprva osredotočena na trgovine z mobilnimi vsebinami za končne uporabnike, kot so melodije zvonjenja, igre, besedilno sporočanje in novice. Sedaj so se sistemi za upravljanje mobilnih vsebin razvili tudi na področju medpodjetniškega poslovanja in za komunikacijo podjetij z zaposlenimi. Podjetja lahko tako svojim poslovnim partnerjem in mobilnim zaposlenim čedalje bolj učinkovito zagotavljajo bolj pravočasne informacije in funkcionalnosti.

Medijski načrt

[Media Plan]

Celosten vpogled v celoten medijski zakup oglaševalske akcije.

Medijski podatki za oglaševalce

[Media Kit]

Informacije s strani založnika o oglaševanju na njegovem spletnem mestu (načini oglaševanja, dimenzije oglasov, cenik oglaševanja, tehnična navodila ipd.).

Medosebni marketing

[H2H (Human to Human) Marketing]

Medosebni marketing pomeni gradnjo človeškega odnosa namesto konverzij. Ta trend pomeni, da oseba stopi v stik z drugo osebo. Osnovna ideja tega koncepta je, da se potrošnik počuti pomembnega, da so njegove potrebe zadovoljene in da se podjetje zaveda, da je njegov čas dragocen. Če želimo danes nekaj oglaševati, mora biti to relevantno in uporabno za potrošnike. Z dostopom do interneta sodobni potrošnik zelo dobro ve, kaj hoče in kje lahko to dobi.

Meme

[Meme]

Ideje, šale ali koncepti, ki jih ljudje delijo z drugimi. Memeji so lahko slike ali video posnetki z besedilom. Običajno se meme pojavlja v obliki slike s spremnim besedilom.

Meta ključne besede

[Meta Keywords]

Posebna vrsta metaoznak, ki se pojavljajo v HTML-kodi spletne strani in iskalnikom pomagajo prepoznati tematiko določene strani. Od običajnih ključnih besed se razlikujejo po tem, da so vidne le v izvorni kodi in ne na spletni strani.

Meta naslov

[Meta Title]

Tudi naslov strani. Besedilo, ki iskalnikom in uporabnikom pomaga razumeti, kakšno vsebino vsebuje specifična spletna stran ali podstran.

Meta opis

[Meta Description]

HTML oznaka, ki opisuje pomen oz. vsebino določene spletne strani. Meta opis je prikazan pod naslovom spletne strani v rezultatih iskanja in je običajno omejen na 160 znakov. Če je besedilo daljše od 160 znakov, se ob prikazu v iskalniku lahko samodejno odreže in se nadaljuje s tremi pikami.

Meta oznaka

[Meta Tag]

Omogoča označevanje pomembnih ključnih besed, povezanih s spletno stranjo na način, ki je pomemben za iskalnike, a jih obiskovalci navadno ne vidijo. Danes niso več tako pomembne kot nekoč, še vedno pa igrajo vlogo pri optimizaciji spletnih strani (SEO).

Metapodatki

[Metadata]

Podatki, ki opisujejo druge podatke. Metapodatki povzemajo osnovne informacije o podatkih, ki omogočajo lažje iskanje in delo z določenimi primerki podatkov. Med te podatke spadajo podatki, kot so avtor datoteke, datumi ustvarjanja in spremenjeni datum ter velikost datoteke. Zmožnost filtriranja s temi metapodatki omogoča, da nekdo lažje najde določen dokument.

Metrike vključenosti

[Inclusion Metrics]

Večino oglaševalcev zanima merjenje učinkovitosti njihovega oglaševanja. Najpreprostejši način za merjenje učinkovitosti imajo direktni oglaševalci, saj uporabljajo način CPA (cost per aqusition). Obstaja pa še nekaj drugih načinov merjenja vpliva oglasa na kupca, in sicer prek potrošnikove vključenosti (ali je uporabnik pogledal cel video oglas, ali je šel čez oglas z miško, kako dolgo se je zadržal na oglasu, je odigral igro itd.).

Mikro ciljanje; Nišno ciljanje

[Microtargeting; Micro-niche targeting]

Strategija trženja, ki uporablja podatke potrošnikov in demografske podatke za prepoznavanje zanimanj posameznikov ali zelo majhnih skupin podobno mislečih posameznikov ter vpliva na njihove misli ali dejanja. Podjetje pri tej strategiji dobro pozna svoje ciljno občinstvo, tako da mu sporočilo pošlje prek potrošniku najbolj ustreznega komunikacijskega kanala.

Mikrobloganje

[Microblogging]

Platforme, ki omogočajo objavo informacij v kratkih objavah, ki so običajno omejene z največjim dovoljenim številom znakov v objavi (npr. 280 znakov na Twitterju). Twitter je hitro postal prevladujoči svetovni igralec na tem področju in je danes že sinonim za mikrobloganje.

Milenijci; Milenijska generacija

[Millennials; Millennial Generation; Echo Boomers]

Milenijci povezujejo dve generaciji: celotno generacijo Y in prvi del generacije Z. Predstavniki te generacije so osebe, rojene med letoma 1980 in 2001. Glavna značilnost dveh vej milenijcev je ta, da je prvi del odraščal z računalniki, mobilnimi telefoni in video igricami, drugi del pa s tablicami, pametnimi telefoni in z aplikacijami. Skupna značilnost obeh je preobrazba komunikacije in smisla identitete. Milenijci so znani po svojem optimizmu glede prihodnosti in nerealnih pričakovanj. Zgodnji milenijci so šli mnogokrat ponovno skozi šolanje, pričakuje pa se, da bodo ekonomsko manj uspešni od svojih staršev.

Mišolovka

[Mousetrapping]

Uporaba trikov, ki jih omogoča brskalnik, z namenom ujeti in zadržati uporabnika na določeni spletni strani. Ponavadi se to naredi z onemogočenjem gumba »nazaj« ali z nenehnim odpiranjem oken »pop-up« (oglasi pop-up in pop-under).

Množica podatkov

[Big Data]

Množica podatkov navadno vključuje podatkovne nize z velikostmi, ki presegajo zmožnosti »navadnih« programskih orodij za zajem, izbor, upravljanje in obdelavo podatkov v še dopustnem času. Določanje, kdaj so nizi podatkov dovolj veliki, da postanejo množični, se stalno spreminja. Od leta 2012 naprej je ta razpon od nekaj deset terabajtov do več petabajtov podatkov. Množica podatkov zahteva vrsto tehnik in tehnologij z novimi načini integracije, ki omogočajo vpogled v podatkovne baze, ki so različne, zapletene in večjega obsega.

Množicanje

[Crowdfunding]

Zbiranje denarja za zagon podjetja ali proizvodnjo novega izdelka s pomočjo prispevkov posameznikov. Danes se to zbiranje denarja dogaja predvsem s pomočjo interneta. Množicanje je oblika alternativnega financiranja, ki je nastala zunaj tradicionalnih finančnih sistemov. Model temelji na treh ustvarjalcih: 1. začetnik projekta, ki predlaga idejo/projekt, ki bi jo/ga želel financirati; 2. posamezniki ali skupine, ki idejo/projekt (finančno) podpirajo in 3. platforma (organizacija), ki poveže med seboj obe strani (na primer Kickstarter). Etimologija besedne zveze je množica + žicanje.

Množične prilagoditve

[Mass Customisation]

Pristop, ki združuje učinkovitost množične proizvodnje s trženjskimi pristopi prilagajanja osebnim zahtevam in željam. Na primer, programske rešitve je mogoče zasnovati tako, da imajo prilagodljive elemente, kar pomeni, da si lahko uporabniki sami prilagodijo isti izdelek.

Mobilna aplikacija

[Mobile Application; Mobile App]

Aplikacija, razvita za delovanje na pametnih mobilnih napravah.

Mobilna trgovina

[M-Store; Mobile Store]

Možnost nakupovanja izdelkov ali naročanja storitev prek mobilnih naprav.

Mobilni marketing

[Mobile Marketing]

Marketing na mobilnih napravah. Omogoča časovno in lokacijsko natančno ciljanje uporabnikov ter personalizirane informacije, ki promovirajo blago, storitve in ideje.

Mobilno poslovanje

[Mobile commerce; M-commerce]

Nakup in prodaja izdelkov in storitev prek brezžičnih prenosnih naprav, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Uporabniki za dostop do spletnih nakupovalnih platform tako ne potrebujejo namiznega računalnika.

Model BERT

[Bidirectional Encoder Representations from Transformers]

BERT je model globokega učenja, zasnovan za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na arhitekturi Transformer. BERT je bil predhodno treniran na velikem naboru besedil in se uporablja za različne naloge NLP, kot so razvrščanje besedil, vprašanje in odgovor ter razumevanje pomena besed v kontekstu.

Model CPE; Cena na klik potencialnih strank

[CPE; Cost per engagement]

Model zakupa, pri katerem oglaševalci plačajo le, ko se uporabniki aktivno ukvarjajo z oglasi.

Model CPI; Cena na namestitev

[CPI; Cost per Install]

Model zakupa, ki se uporablja pri mobilnih aplikacijah. Pri tej obliki zakupa oglasnega prostora oglaševalec plača vsakič, ko uporabnik namesti aplikacijo na svojo napravo.

Model CPL; Cena na potencialno stranko

[CPL; Cost per Lead]

Model zakupa oglasnega prostora, pri katerem se oglasni prostor zakupuje glede na klike potencialnih strank, ki vodijo v konverzijo. CPL se izračuna tako, da celotni znesek, porabljen za oglaševalsko akcijo, delimo s številom ustvarjenih potencialnih strank.

Model CPS; Cena na nakup; Model CPA; Cena na prodajo

[CPS; Cost per Acquisition; CPA; Cost per Sale]

Model zakupa oglasnega prostora, pri katerem oglaševalec plača le ob izvedenem nakupu. Tak način zakupa je razmeroma nizko tvegan, ker oglaševalec plača samo, ko je prihodek zagotovljen. Številna medijska podjetja takih modelov zakupa oglasnega prostora ne prodajajo, saj morajo prevzeti celotno tveganje. Če ne pride do nakupa, tudi oni ne prejmejo denarja.

Model CPV; Cena na ogled

[Model CPV; Cost per view]

Model zakupa oglasnega prostora, pri katerem oglaševalec plača za vsako predvajanje videoposnetka. S ponudbami za CPV opredelite najvišjo vsoto, ki ste jo pripravljeni plačati za posamezno predvajanje videoposnetka. S CPV-jem boste plačali za oglede videa ali interakcije, kot so kliki na poziv k nakupu in na spremljevalne pasice.

Model T5

[Text-to-Text Transfer Transformer]

T5 je model globokega učenja za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na arhitekturi transformer. T5 je bil zasnovan za obvladovanje številnih nalog NLP s preoblikovanjem vseh nalog v skupno “besedilo-v-besedilo” (text-to-text) obliko, kar omogoča enostavnejše usposabljanje in prenos znanja med različnimi nalogami.

Model XLNet

[XLNet]

XLNet je model globokega učenja za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na arhitekturi transformer. XLNet združuje dve ključni ideji: prenos učenja, ki je značilno za BERT, in avtoregresivno modeliranje, uporabljeno v modelih, kot je GPT. XLNet se od BERT-a razlikuje po tem, da je zasnovan za obvladovanje težav s preoblikovanjem besedil in boljše razumevanje dolgosežnih odvisnosti med besedami.

Modeli pozornosti

[Attention Models]

Modeli pozornosti so mehanizmi, ki se uporabljajo v nevronskih mrežah za izboljšanje obdelave zaporednih podatkov, kot so besedila. Modeli pozornosti omogočajo mreži, da se osredotoči na pomembne dele zaporedja in bolje upošteva kontekst pri opravljanju nalog, kot so prevajanje, povzemanje in generiranje besedila.

Modeliranje podatkov

[Data Modeling]

Določanje vrste podatkov, kako bodo strukturirani, organizirani in kakšni so odnosi med njimi.

Modeliranje podobnih občinstev

[Lookalike Modeling; Lookalike Audience Segmentation]

Modeliranje podobnih občinstev je postopek, pri katerem umetna inteligenca analizira obstoječe ciljne skupine in identificira nove uporabnike, ki imajo podobne značilnosti ali vedenje. Ta pristop omogoča oglaševalcem, da razširijo svoje ciljno občinstvo in povečajo doseg oglaševalskih akcij, hkrati pa ohranjajo visoko stopnjo ciljanja.

Moderator

[Moderator]

Oseba, ki jo pooblasti administrator foruma in pomaga, da razprava ostane produktivna in korektna ter da se drži forumskih pravil.

Modna beseda; Priljubljena beseda; Krilatica; Brenčavka

[Buzzword]

Beseda ali besedna zveza, ki za določen čas postane zelo priljubljena. Modne besede pogosto izhajajo iz tehničnih terminov, a je večina tehničnega pomena iz njih odstranjena. Tako so namenjene predvsem delanju vtisa na druge. Pogosto izvirajo iz žargona, akronimov in neologizmov. Poslovni jezik je še posebej dovzeten za tovrstne besede (npr. sinergija, dinamično, kiber, strategija, misliti izven okvirov itd.).

Mouseover; Oglas z interakcijo

[Mouseover]

Vsebina, ki se sproži, ko uporabnik postavi kazalnik miške prek določenega elementa (najpogosteje spletnega oglasa). Med akcije štejemo raztegovanje oglasa, predvajanje animacije, vklop zvoka ipd. Za sprožitev akcije klik ni potreben.

Možnost naslavljanja; Naslovljivost

[Addressability]

Sposobnost usmerjanja sporočila na napravo, brskalnik, segment in/ali posameznika. Segmenti se lahko ujemajo ali oblikujejo prek vedenjskih, demografskih in geografskih dejavnikov.

MP3

[MP3]

Kompresiran računalniški format za shranjevanje zvočnih datotek. Datoteke v zapisu MP3 so tudi do 12-krat manjše pri skoraj enaki kakovosti zvoka kot nekompresirane zvočne datoteke WAV.

MPEG

[MPEG]

Moving Picture Experts Group. Kompresiran računalniški format za shranjevanje video vsebin skupaj z zvokom.

Mreža za dostavo vsebin

[CDN; Content Delivery Network]

Mreža spletnih strežnikov, strateško nameščenih po celem svetu z namenom omogočanja hitrega nalaganja spletnih strani, datotek in drugih vsebin. Bliže kot je uporabnik strežniku, hitreje se mu bodo naložile vsebine na računalnik. Te mreže so še posebej pomembne za založnike in platforme z globalnim dosegom, saj so se današnji uporabniki že navadili na takojšen dostop do česarkoli in kadarkoli.

Mreženje na spletu

[Social Networking]

Proces ustvarjanja, grajenja in negovanja virtualnih skupnosti in odnosov med ljudmi na spletu.

Mrtva povezava

[Link rot]

Spletna povezava, ki z uporabo tehnologije JavaScript prikrije svojo destinacijo v statusni vrstici spletnega brskalnika, tako da uporabniki ne vedo vnaprej, kam jih ta povezava vodi.

Multivariatno testiranje

[Multivariate Testing]

Metoda v tržnih raziskavah, kjer se spreminja več spremenljivk v kontrolnem scenariju in preskušajo nadomestne strategije z namenom izboljšanja učinkovitosti končne marketinške strategije.

Na zahtevo

[On-demand]

Prikaz različnih vsebin (video in avdio), šele ko uporabnik poda zahtevo za prikaz s klikom na gumb »predvajaj«.

Nadzor blagovne znamke

[Brand Safety]

Cilj založnikov in oglaševalcev, ki želijo zagotoviti, da njihove blagovne znamke ohranijo svojo celovitost. Orodja za zaščito blagovne znamke avtomatizirajo postopek za preprečevanje pojavljanja spornih vsebin na straneh založnikov ter zagotovijo, da se oglasi z blagovno znamko ne pojavljajo ob spornih vsebinah.

Nadzorna plošča

[Dashboard]

Grafičen prikaz podatkov na uporabniku prijazen in pregleden način.

Nadzorna plošča za digitalni marketing

[Digital Marketing Dashboard]

Programska oprema, ki omogoča spremljanje uspešnosti spletnih marketinških dejavnosti. Medtem ko digitalne marketinške dejavnosti obsegajo več kanalov, se ta nadzorna plošča osredotoča na statistiko pridobivanja novih potrošnikov in prikazuje napredek pri doseganju ciljev.

Nadzorovano učenje

[Supervised Learning]

Nadzorovano učenje je pristop k strojnemu učenju, pri katerem algoritem “uči” iz označenih podatkov, ki vsebujejo vhodne in ciljne vrednosti. Ta pristop se uporablja za reševanje problemov, ki zahtevajo napovedovanje ali razvrščanje.

Nagrada za uspešno izvedeno kampanjo

[Success Fee]

Oglaševalec in agencija se lahko dogovorita, da dobi agencija v primeru doseganja ali preseganja zastavljenih ciljev določeno nagrado.

Naključni gozd

[Random Forest]

Naključni gozd je ansambelska metoda strojnega učenja, ki združuje več odločitvenih dreves za izboljšanje natančnosti in stabilnosti modela. Ta pristop zmanjšuje verjetnost prenaučenja in izboljšuje splošno zmogljivost.

Nakupna pot potrošnika

[Buyer Journey; Marketing Journey]

Okvir, ki prikaže napredovanje potrošnika od raziskovalnega prek odločitvenega procesa do faze nakupa.

Nakupno vedenje potrošnika

[Consumer Buying Behavior]

Proces, v katerem se posamezniki odločajo, kaj, kdaj, kje, kako in od koga kupiti blago ali prejeti storitev. Vedenje vključuje duševno in fizično dejavnost, ki je potrebna za odločitev v procesu nakupa. Poznamo več različnih vrst nakupnih vedenj, ena izmed izstopajočih je impulzivni nakup, pri katerem potrošniki kupujejo brez premisleka in se za nakup odločijo v trenutku na podlagi zunanjih dražljajev, ki v potrošniku vzbudijo vznemirjenje in potrebo po takojšnjem nakupu.

Nakupovalna košarica; E-košarica; Košarica

[Shopping cart; Shopping basket; Basket]

Del programske opreme na spletni strani trgovine, ki omogoča obiskovalcem izbiro izdelkov za potencialni nakup. Košarica je vmesnik med spletno stranjo podjetja in njegovo bolj globoko infrastrukturo, ki potrošniku omogoča, da pregleda, izbere ali spremeni vsebino. Ob nakupu programska oprema izračuna vrednost skupnega naročila s poštnino in pakiranjem.

Napad za zavrnitev storitve; Napad DDoS

[Distributed Denial of Service; DDoS Attack]

Napad DDoS oz. napad za zavrnitev storitve deluje tako, da napadalci strežnik zasujejo s prometom v takšnem obsegu, da ne zmore obdelati vseh zahtevkov in odgovoriti nanje. Zato postane strežnik neobičajno počasen in na koncu povsem neodziven.

Napovedovanje tržnih trendov

[Market Trend Forecasting]

Umetna inteligenca se uporablja za analizo velikih količin zgodovinskih in trenutnih podatkov ter identifikacijo prihodnjih tržnih trendov, ki bi lahko vplivali na poslovanje in strategije podjetja. Napovedovanje tržnih trendov podjetjem pomaga sprejemati bolj informirane odločitve o razvoju izdelkov, marketinških akcijah in strateškem načrtovanju.

Naprava z napravo

[Machine-to-Machine]

Nanaša se na neposredno komunikacijo med napravami prek kateregakoli žičnega ali brezžičnega komunikacijskega kanala. V današnjih časih ta komunikacija pogosto poteka prek interneta stvari (IoT).

Napredni mobilni oglasi; Večpredstavni mobilni oglasi; Multimedijski mobilni oglasi

[Mobile Rich-Media Ad Interface Definitions; MRAID]

Standard, postavljen s strani IAB-ja, ki rešuje integracijo večpredstavnih oglasov, prikazanih v mobilnih aplikacijah na različnih platformah.

Napredni oglasi; Večpredstavni oglasi; Multimedijski oglasi

[Multimedia/Rich Media Ad]

Oglasi z bogatejšo grafiko, avdio ali video tehniko. V primerjavi s statičnimi ali z animiranimi spletnimi pasicami v formatu GIF ponujajo večpredstavni oglasi uporabniku možnost interakcije s spletno pasico, ne da bi pri tem zapustil spletno stran. Narejeni so z uporabo jezika HTML5. Oblike: raztegljivi oglasi, lebdeči oglasi, ohranjevalnik zaslona, video oglas, t. i. in-stream video oglas itd.

Naslovljivo TV-oglaševanje

[Addressable TV]

Tehnologija televizijskega oglaševanja, ki omogoča selektivno nagovarjanje uporabnikov in prikazovanje različnih oglasov različnim segmentiranim ciljnim skupinam, ki gledajo isti televizijski program prek IPTV. Segmenti se lahko definirajo glede na vedenjske, demografske in geografske dejavnike.

Nasprotniško strojno učenje

[Adversarial Machine Learning]

Nasprotniško strojno učenje je vrsta strojnega učenja, ki poskuša utrditi modele z uporabo škodljivih vnosov. To izboljša zaznavanje v okoljih, kot so filtriranje nezaželene pošte, odkrivanje zlonamerne programske opreme in biometrična identifikacija.

Nativne aplikacije

[Native Apps]

Aplikacije, ustvarjene posebej za določene platforme. Delujejo samo na platformah, za katere so bile narejene. Primer takšne aplikacije je e-pošta za iOS.

Nativno oglaševanje

[Native Advertising]

Način spletnega oglaševanja, kjer skuša oglaševalec pozornost pridobiti tako, da potrošnikom ponuja oglasne vsebine, ki so v skladu z uporabniško izkušnjo glede na spletno mesto, kjer oglašuje. Oglasni formati so tako po obliki kot funkciji skladni z uporabniško izkušnjo. Namen tovrstnega oglaševanja je, da je plačljivo oglaševanje videti manj vsiljivo, s čimer se poveča verjetnost klikov na oglase.

Navigacija

[Navigation]

Nanaša se na možnost premikanja po različnih delih spletnega mesta ali aplikacije ter na povezave in druge elemente na spletni strani, ki uporabniku omogočajo premikanje po spletnem mestu.

Navzkrižna prodaja

[Cross Sell]

Prodajna tehnika, s katero potrošnika prepričamo v nakup v večji vrednosti. Tipična tehnika navzkrižne prodaje je nagovarjanje k nakupu izdelkov, ki so povezani z že kupljenim izdelkom.

Nebotičnik; Vertikalna pasica

[Wide Skyscraper; Vertical Banner]

Oglas v obliki pokončnega pravokotnika (dimenzija 160×600).

Nega odnosov s potencialnimi kupci

[Lead Nurturing]

Nega odnosov s potencialnimi kupci predstavlja aktivnosti, pri katerih pridobljenim kontaktom pošiljamo koristne e-vsebine, jih ponovno ciljamo na družbenih omrežjih in skušamo stopiti v stik z njimi ter tako ustvariti novo stranko.

Negovanje potencialnih strank

[Lead Nurturing]

Proces razvijanja odnosa s kupci v vsaki fazi prodajnega lijaka in na vsakem koraku nakupne poti potrošnika. Osredotoča se na trženjska in komunikacijska prizadevanja pri poslušanju njihovih potreb ter zagotavljanju informacij in odgovorov, ki jih potrebujejo.

Nemoteči marketing

[Non-Disruptive Marketing]

Če je oglaševanje natančno ciljano in vsebuje ustrezno vsebino, se potrošnikom ne zdi moteče ali vsiljivo.

Nenadzorovano učenje

[Unsupervised Learning]

Nenadzorovano učenje je oblika strojnega učenja, ki se usposablja z neoznačenimi podatki. Najpogostejša vrsta nenadzorovanega učenja je združevanje podatkovnih točk na podlagi njihovih podobnosti v funkcijah ali lastnostih.

Neobdelani podatki; Izvorni podatki

[Raw Data]

Neobdelani podatki, znani tudi kot izvorni podatki, so podatki (npr. številke, odčitki instrumentov …), zbrani iz vira. Neobdelani podatki niso očiščeni s strani raziskovalcev, da bi odstranili odstopanja, očitne napake pri branju instrumentov ali napake pri vnosu podatkov ali kakršni koli analizi.

Neposreden odziv

[Direct Response]

Termin se uporablja za oglaševanje, katerega namen je pridobiti neposreden odziv, ki je specifičen in merljiv. Pri prikaznem oglaševanju na primer je neposreden odziv lahko klik na oglas, nakup, naročilo na e-novice ipd.

Neposredni podatki

[Zero-party data]

Neposredni podatki so vrsta podatkov, ki jih stranka namerno in proaktivno deli z vami. Niso pridobljeni na podlagi nakupnih navad ali naprav, prav tako ne iz podatkov, zbranih s pomočjo spletnih piškotkov.

Neposredni programatični zakup

[Programmatic Direct]

Programska oprema za programatični zakup omogoča vnaprejšnji zakup zajamčenih prikazov digitalnih oglasov na določenih spletnih straneh založnikov. Pogosto pomeni neposreden dogovor med založnikom in oglaševalcem za premium oglasni inventar po fiksni ceni za določeno število prikazov.

Neposredni promet na spletni strani

[Direct Traffic]

Eden najpogostejših virov obiskov spletnega mesta, ki ga ustvarjajo obiskovalci, ki so URL spletnega mesta ročno vnesli v svoj brskalnik, kliknili zaznamek ali spletno mesto obiskali prek drugega neoznačenega vira izvora. Neposredni promet je opredeljen kot obisk brez referenčnega spletnega mesta.

Neposredno sporočanje; Spletni klepet

[Instant Messaging]

Oblika besedilne komunikacije v realnem času med dvema ali več uporabniki. Besedilo se prenaša prek računalnikov, ki so med seboj povezani v mrežo (na primer internet).

Nestrukturirani podatki

[Unstructured Data]

Izraz se nanaša na podatke, ki imajo lahko več virov, kot so spletne digitalne datoteke, besedilni dokumenti, sporočila SMS, video posnetki, fotografije, glasovi, … Večina danes ustvarjenih podatkov je nestrukturirana, kar je eden od ključev za rast umetne inteligence.

Nevronska mreža

[Neural Network]

Nevronska mreža je računalniški sistem, ki deluje kot človeški možgani. Čeprav raziskovalci še vedno poskušajo zgraditi računalniški model človeških možganov, lahko sedanje nevronske mreže že dosežejo marsikaj glede govora, vida in strategije družabnih iger.

Nevronska mreža s povratno zanko

[RNN; Recurrent Neural Network]

Nevronska mreža s povratno zanko je nevronska mreža, ki razume zaporedne podatke in vzorce, ustvarja rezultate, ki izhajajo iz teh izračunov, in se uči.

Nevronska mreža z dolgim kratkoročnim spominom; Omrežje LSTM

[LSTMs; Long Short-term Memory Networks]

Dolgi kratkoročni spomin je umetna nevronska mreža, ki se uporablja na področju umetne inteligence in globokega učenja. Za razliko od standardnih usmerjenih nevronskih mrež ima ta nevronska mreža povratne povezave oz. zanke. Takšna ponavljajoča se nevronska mreža (RNN) lahko obdeluje ne samo posamezne podatkovne točke (kot so slike), ampak tudi celotne sekvence podatkov (kot je govor ali video). Zaradi te lastnosti so omrežja LSTM primerna za obdelavo in napovedovanje podatkov. Omrežje LSTM je na primer uporabno za naloge, kot so nesegmentirano, povezano prepoznavanje rokopisa, prepoznavanje govora, strojno prevajanje in zaznavanje govorne dejavnosti.

Ničelna tarifa

[Zero-Rating]

Izraz, ki se uporablja za opis prakse mobilnih operaterjev, ki potrošnikom ponuja možnost, da do vsebin oz. določenih aplikacij ali storitev dostopajo brezplačno. Primer tega je Facebook Zero, ki je v regijah v razvoju v Afriki in jugovzhodni Aziji na voljo brezplačno. Več kot 200 milijonov uporabnikov Facebooka na ta način do Facebooka dostopa brez doplačila za prenos podatkov.

Nosljiva tehnologija

[Wearable Technology]

Obleke in modni dodatki, ki vključujejo napredne elektronske tehnologije, zaradi katerih imajo dodatne funkcionalnosti oz. lastnosti. So del interneta stvari, saj so del mreže fizičnih objektov ali stvari, ki imajo vključeno elektroniko, programsko opremo, tipala in povezljivost, ki jim omogoča izmenjavo podatkov s proizvajalcem, operaterjem in/ali drugo povezano napravo, pri čemer ni potrebno človeško posredovanje.

Nostalgični četrtek; #TBT

[#TBT; Throwback Thursday]

Ta kratica oziroma oznaka se uporablja v družbenih medijih, npr. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Reddit itd. Oznaka TBT se običajno uporablja ob četrtkih, ko uporabniki nalagajo fotografije ali video posnetke iz preteklih dogodkov.

Novičarski tok; Vir novic

[News Feed; Web Feed]

Neprekinjen tok podatkov, kjer se prikazujejo vsebine. Prikazane novice in informacije so uporabnikom ponujene glede na njihova zanimanja. Algoritmi in umetna inteligenca, ki se skrivajo v ozadju sistema, skrbijo, da vsak uporabnik dobi točno tisto, kar ga zares zanima. Novičarski tok oz. vir novic je verjetno najbolj poznan po trenutno največjem družbenem omrežju Facebook in tistim uporabnikom, ki do Googla dostopajo prek pametnih telefonov.

Obisk spletne strani

[Page Visit]

Več zaporednih zahtevkov spletnega mesta s strani enega uporabnika v eni seji. Uporabnik v eni seji opravi en obisk (page visit) in enega ali več ogledov spletne strani (page view).

Oblika uporabniškega vmesnika

[UI; User Interface Design]

Gumbi, meniji in drsniki so del ključnih komponent, ki uporabniku omogočijo opravljanje nalog in navigacijo po spletnem mestu ali aplikaciji. Oblikovalec uporabniškega vmesnika pripravi žične modele, ki jih potem grafični oblikovalec opremi.

Oblikovanje pozivov

[Prompt design]

Oblikovanje pozivov se nanaša na postopek ustvarjanja učinkovitih vhodnih vnosov za AI modele, kot je GPT. S pravilnim oblikovanjem pozivov se poskuša doseči točen, uporaben in ustrezen izhod, kar omogoča boljše delovanje AI modela in zadovoljstvo uporabnika.

Obogatena resničnost

[AR; Augmented Reality]

Živ, neposreden ali posreden pogled na fizično, resnično okolje, čigar elementi so obogateni z računalniško ustvarjenimi dodatki, kot so zvok, video, grafika ali GPS-podatki. Obogatenje resničnosti se običajno dogaja v realnem času in v semantični povezavi z elementi v okolju (npr. prikazovanje rezultatov na televiziji med tekmo). Z napredno tehnologijo pa lahko informacije o resničnem svetu postanejo interaktivne.

Obogateni izvlečki

[Rich Snippets]

Opis strukturiranih podatkov, ki jih upravitelji spletnega mesta dodajajo v obstoječi HTML, kar omogoča uporabnikom razumevanje in nudi informacije o spletnih straneh. Spletni iskalniki so izvlečke začeli uporabljati za bogatejši prikaz rezultatov pri iskanju.

Obseg učinkovitosti

[Effective Range]

Odstotek oseb iz ciljne skupine, ki jih je oglaševalska akcija dosegla in so si zapomnili sporočilo oglasa.

Ocena kakovosti

[Quality Score]

Ocena kakovosti oglasov, ključnih besed in ciljnih strani. Oglasi višje kakovosti so lahko podlaga za zagotavljanje nižjih cen in boljših položajev oglasov.

Ocena učinkovitosti

[Performance Evaluation]

Ocena učinkovitosti je postopek merjenja točnosti, koherence in uporabnosti odgovorov, ki jih generira AI model, za preverjanje kakovosti pozivov in inženiringa pozivov. Ta postopek omogoča izboljšanje modelov in zagotavlja visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov.

Odločitveno drevo

[Decision Tree]

Slikovita ponazoritev procesa sprejemanja odločitve, pri čemer vsaka veja drevesa predstavlja določen potek dejanja. Odločitvena drevesa se začnejo v korenskem vozlišču, sestavljenem iz vseh ustreznih podatkov, ki se analizirajo, razvejajo se v notranja vozlišča, znana tudi kot odločitvena vozlišča, in se nato končajo v listnih vozliščih, znanih tudi kot končna vozlišča, ki predstavljajo vse možne rezultate danega procesa odločanja.

Odločitveno modeliranje

[Decision Modeling]

Odločitveno modeliranje je pristop, ki uporablja matematične in računalniške modele za analizo in optimizacijo odločitev v poslovnih in organizacijskih okoljih. Umetna inteligenca se lahko uporablja za izboljšanje teh modelov, kar omogoča boljše in bolj informirane odločitve.

Odprta tržnica

[Open Market]

Odprto trgovalno okolje za vse digitalne oglaševalce za prodajo in nakup nezasedenih oglasnih zmogljivosti. V tovrstnih dražbah ni neposredne komunikacije med kupcem in prodajalcem, saj postopek trgovanja z obeh strani (prodaja, nakup) poteka avtomatizirano prek platform DSP in SSP.

Odprti splet

[Open Web]

Odprt splet se splošno definira kot del interneta, ki je javno dostopen in omogoča svobodno dostopnost informacij, vsebin in storitev brez omejitev ali zahtev po prijavi. Gre za odprto platformo, kjer lahko uporabniki svobodno komunicirajo, izmenjujejo podatke in sodelujejo brez prevelikih ovir. Na odprtem spletu so spletna mesta, ki so dostopna vsem uporabnikom, ne glede na geografsko lokacijo, napravo ali operacijski sistem. Omogoča širok spekter dejavnosti, kot so iskanje informacij, brskanje po vsebinah, dostop do storitev, komunikacija, izobraževanje, trgovina in še več.Ena od ključnih značilnosti odprtega spleta je svoboda izražanja in dostopa do informacij.

Odprti splet v oglaševanju se nanaša na prakso oglaševanja na javno dostopnih in odprto dostopnih platformah na internetu. Gre za oglaševanje, ki se izvaja preko spletnih mest, ki so dostopna vsem uporabnikom interneta, brez omejitev ali zahtev po prijavi. Odprti splet omogoča oglaševalcem doseči široko občinstvo in učinkovito komunicirati s svojo ciljno skupino. Oglaševanje na odprtem spletu je pogosto podprto s programatičnim oglaševanjem, kjer se oglasi ciljno prikazujejo uporabnikom na podlagi njihovih interesov, demografskih podatkov in obnašanja na spletu. Ta pristop omogoča bolj personalizirano izkušnjo oglaševanja in boljše ujemanje oglasa z uporabnikovimi potrebami.

Odzivnost

[Responsiveness]

Odzivnost se nanaša na sposobnost ChatGPT, da hitro in učinkovito odgovori na vprašanja ali izjave uporabnikov. ChatGPT je zasnovan tako, da optimizira svojo odzivnost in generira smiselne ter ustrezne odgovore v realnem času, kar zagotavlja naravno in tekoče pogovorno izkušnjo.

Oglas med predvajanjem

[In-stream Ad]

Oblika oglaševanja z video oglasi, pri kateri se video oglas prikaže uporabnikom pred ali med predvajanjem video vsebin ali po njem.

Oglaševalska agencija

[Advertising Agency]

Poenostavljeno poimenovanje za podjetje, ki za naročnika izpelje oglaševalsko akcijo. Praviloma ponuja storitve, kot so medijsko načrtovanje, kreativna zasnova in izvedba oglasnega gradiva, zakup oglasnega prostora ter izdelava poročil o izvedeni oglaševalski akciji.

Oglaševalska akcija

[Advertising Campaign]

Vključuje načrtovanje, zasnovo oglasov (kreativa), zakup oglasnega prostora in spremljanje učinkovitosti oglasa pri ciljni skupini.

Oglaševalska mreža

[Advertising Network]

Podjetje, ki deluje kot posrednik med založniki in oglaševalci. Mreže običajno združujejo založnike in oglaševalce ter upravljajo neprodani oglasni prostor. Imajo zelo širok nabor poslovnih modelov in naročnikov.

Oglaševalska tehnologija

[Ad-Tech; AdTech; Advertising Technology]

Oglaševalska tehnologija se na splošno nanaša na različne vrste analitike in digitalnih orodij, ki se uporabljajo v okviru oglaševanja. Razprave o oglaševalski tehnologiji se pogosto osredotočajo na obsežne in kompleksne sisteme, ki se uporabljajo za usmerjanje oglaševanja posameznikom in specifičnim ciljnim skupinam.

Oglaševalska tehnologija

[Ad-Tech; Advertising technology]

Nanaša se na sisteme, programsko opremo ali orodja, ki se uporabljajo za izvajanje, ustvarjanje, upravljanje in optimiziranje programatičnih oglaševalskih kampanj.

Oglaševalski brif; Oglaševalski napotki

[Advertising Brief]

Temeljit dokument o sodelovanju med oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju priprave in izvedbe akcij trženjskega komuniciranja.

Oglaševalski cenik

[Rate Card]

Cenik oglasnega prostora določenega spletnega mesta oz. medija. Cena je odvisna od posameznega dogovora in pogajalske moči oglaševalca. Pogosto cenik vsebuje tudi tehnična navodila za pripravo spletnega oglasa.

Oglaševanje na omrežju

[RON; Run Of Network]

Model zakupa oglasnega prostora. Gre za nesegmentirano oglaševanje na vseh pridruženih spletnih mestih neke oglaševalske mreže. Ta način oglaševanja dosega največji doseg med nesegmentiranim občinstvom na spletu in najnižjo ceno zakupa.

Oglaševanje na podlagi lokacije

[Location-Based Advertising]

Oblika oglaševanja, ki združuje mobilno oglaševanje z lokacijskimi storitvami. Tehnologija se uporablja za natančno določanje lokacije potrošnikov in zagotavljanje oglasov za posamezne lokacije na mobilnih napravah uporabnikov.

Oglaševanje na spletnem mestu

[ROS; Run Of Site]

Model zakupa oglasnega prostora. Oglaševanje na vseh spletnih straneh spletnega mesta. Nasprotno od modela ROC, kjer gre za oglaševanje le na spletnih straneh znotraj posamezne kategorije, ali RON, kjer gre za oglaševanje na vseh spletnih straneh.

Oglaševanje spodnjemu delu lijaka

[Bottom of the Funnel Marketing]

Potrošnikom v spodnjem delu nakupnega lijaka zagotavljate nakupne možnosti z določeno ponudbo in jasno izraženimi razlogi za nakup. Potencialne stranke so na tej točki že opravile svoje raziskave, izvedele več o določeni blagovni znamki in so v zadnjem delu nakupnega procesa.

Oglaševanje sredinskemu delu prodajnega lijaka

[Middle of the Funnel Marketing]

V srednji fazi nakupnega postopka potrošniki raziskujejo različne možnosti nakupa in pregledujejo spletne strani, različne ponudbe ali študije primerov. Oglaševanje v tem delu predstavlja zelo pomemben del prodajnega lijaka, kjer lahko ustvarite povezavo s potencialnim potrošnikom.

Oglaševanje v besedilu

[In-text Advertising]

Oglasi, ki se prikažejo znotraj besedila in se ujemajo z določenimi besedami ali frazami.

Oglaševanje v kategoriji

[ROC; Run Of Category]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Oglaševanje v video igrah

[In-Game Advertising; IGA]

Oglas je lahko v igro vključen kot ozadje, lahko se pojavlja med premorom ob nalaganju igre, lahko gre za umeščanje izdelkov.

Oglaševanje znotraj aplikacije

[In-App Advertising]

Umeščanje oglasov v aplikacije, ki jih imajo uporabniki na pametnih napravah. Ker raste aktivno število uporabnikov aplikacij, s tem narašča tudi oglaševanje v njih.

Oglasi v videoposnetkih

[In-Stream Video Ads]

Video oglasi, ki so potrošniku predvajani pred video vsebino, med njo ali po njej.

Oglasna koda; Servirna koda

[Adtag]

Delček kode, ki ga je treba vstaviti v HTML-kodo spletne strani, na kateri naj bi bil prikazan oglas. Oglasna koda se ustvari in postavi pri vsaki umestitvi oglasa na spletni strani.

Oglasna pasica

[Banner]

Oblika klasičnega spletnega oglasa, ki poleg besedila vključuje tudi grafiko in ponuja povezavo s spletno stranjo oglaševalca. Lahko je različnih formatov (GIF, JPEG, Flash, HTML, Java, JavaScript itd.) in različnih dimenzij (468×60, 728×90, 160×600, 876×180, 300×250 itd.). V tisku se pojavlja skupaj z uredniško vsebino. V tem se razlikuje od malih oglasov, ki se navadno pojavljajo na posebnih straneh oziroma odsekih v časopisih in so omejeni zgolj na kratko besedilo.

Oglasni format

[Ad Format]

Oblika spletnega oglasa. Lahko je statična pasica (banner) dimenzij 468×60, 728×90, 160×600 itd. ali napredni oglas različnih dimenzij (celostranski oglas, ohranjevalnik zaslona, video oglas itd.). Standarde za dimenzije spletnih oglasov določa združenje IAB (Interactive Advertising Bureau).

Oglasni prostor

[Ad Space]

Prostor na spletni strani, ki je namenjen oglasom. Oglasni prostor večkrat imenujemo tudi oglasna površina.

Oglasni strežnik

[Ad Server; AdServer]

Spletni strežnik z nameščeno posebno programsko opremo, ki omogoča izbiranje, serviranje ter merjenje spletnih oglasov.

Ogled spletne strani

[Pageview]

Zahtevek za naložitev ene spletne strani znotraj spletnega mesta.

Ohranjanje potrošnikov

[Customer Retention]

Ohranjanje potrošnikov se nanaša na dejavnosti, ki jih podjetja in organizacije izvajajo, da bi zmanjšale število napak v odnosu s potrošniki. Cilj programov za ohranjanje potrošnikov je ohranjanje čim večjega števila potrošnikov, kar podjetja pogosto izvajajo s programi zvestobe.

Okrepitev učenja

[RL; Reinforcement Learning]

Okrepitev učenja je pristop k strojnemu učenju, pri katerem algoritem uči z interakcijo z okoljem in prejemanjem povratne informacije v obliki nagrad ali kazni. Ta pristop se uporablja za reševanje problemov, ki zahtevajo dinamično odločanje in prilagajanje v času, kot so robotika, igre in avtonomna vozila.

Okrepljeno učenje

[Reinforcement Learning]

Okrepljeno učenje je vrsta strojnega učenja, ki vključuje algoritem, ki se uči z interakcijo z okolico in je nato kaznovan ali nagrajen, odvisno od tega, kako deluje.

Omejen Boltzmannov stroj

[RBMs; Restricted Boltzmann Machines]

Boltzmannov stroj je generativni model, ki modelira porazdelitev podatkov in je po učenju sposoben ustvarjanja novih primerov. Uporablja se za različne naloge, vključno s sodelovalnim filtriranjem, zmanjšanjem dimenzionalnosti in učenjem funkcij.

Omejitev frekvence prikazovanja na uporabnika

[Frequency Capping; Ad Frequency]

Tehnika v digitalnem marketingu, ki uravnava število prikazov oglasa na spletu. Z uporabo piškotkov uporabnika interneta lahko oglaševalec nadzoruje, kolikokrat se bo njegov oglas prikazal uporabniku (frekvenca prikazov).

Omemba na družbenih medijih

[Mention]

Izraz, ki se nanaša na omembe na družbenih medijih, ki jih uporabniki ustvarijo z neposredno omembo drugega uporabnika ali blagovne znamke v objavah ali komentarjih.

Omrežje 1G

[1G Network; 1G]

Prva generacija tehnologije mobilnih telefonov. Gre za analogno tehnologijo, mobilni telefoni pa so imeli slabše baterije in slabo kakovost zvoka. Gre za analogne standarde telekomunikacij, ki so bili uvedeni v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Omrežje 2G

[2G Network; 2G]

Glavna razlika med omrežjema 1G in 2G je v tem, da so bili radijski signali, ki jih je uporabljalo omrežje 1G, analogni, medtem ko je omrežje 2G digitalno. Glavni cilj te generacije je bil zagotoviti varen in zanesljiv komunikacijski kanal. Napredek tehnologije od 1G do 2G je uvedel številne temeljne storitve, ki jih uporabljamo še danes – npr. SMS in MMS, gostovanje, konferenčni klici, zadrževanje klicev in zaračunavanje na podlagi storitev.

Omrežje 3G

[3G Network, 3G]

Omrežje 3G je postavilo standarde za brezžične tehnologije, ki jih uporabljamo še danes. Brskanje prek spleta, e-pošta, prenos video posnetkov, skupna raba slikovnega gradiva in druge tehnologije pametnih telefonov so bili predstavljeni v tretji generaciji. Cilj omrežja 3G je omogočiti prenos večje količine podatkov, podpreti širši obseg aplikacij in zagotoviti prenos podatkov z nižjimi stroški.

Omrežje 4G

[4G Network; 4G]

Namen omrežja 4G je uporabnikom zagotoviti hitrost storitev, visoko kakovost in visoko zmogljivost, hkrati pa izboljšati varnost ter znižati stroške klicev in podatkovnih storitev. Tehnologija 4G omogoča spremenjen mobilni dostop do spleta, IP-telefonijo, visokoločljivo mobilno televizijo, videokonference, 3D-televizijo in druge storitve v oblaku.

Omrežje 5G

[5G Network; 5G]

Omrežje 5G med drugimi izboljšavami obljublja bistveno višje hitrosti prenosa podatkov in večjo gostoto povezav. Nekateri načrti za 5G vključujejo komunikacijo med napravami, boljšo porabo baterije in izboljšano splošno brezžično pokritost. Največja hitrost 5G je 35,46 Gb/s, kar je več kot 35-krat hitreje kot 4G.

OpenAI Codex

[OpenAI Codex]

OpenAI Codex je model globokega učenja, ki temelji na arhitekturi GPT, zasnovan za generiranje in razumevanje programske kode. Codex je bil usposobljen na naboru podatkov, ki vsebuje primere programske kode in naravnojezikovnih opisov, kar omogoča AI, da razume, prevaja in generira kode v različnih programskih jezikih.

Operativni podatki

[Operational Data; O Data]

Operativni podatki so trdne številke, kot so stroški, računovodski podatki in prodaja. So podatki za obveščanje o poslovnih odločitvah podjetja. Operativni podatki povedo, kaj se je zgodilo, ne povedo pa, zakaj se je nekaj zgodilo.

Opis na Instagramu

[Instagram Bio]

Opis na Instagramu je prostor pod uporabniškim imenom, ki je namenjen informacijam o blagovni znamki. Navadno vključuje kratko predstavitev podjetja, slogan in tudi povezavo do spletnega mesta podjetja.

Optično prepoznavanje znakov

[OCR; Optical Character Recognition]

Optično prepoznavanje znakov je tehnologija, ki omogoča pretvorbo tiskanih ali ročno pisanih besedil v strojno berljivo obliko. OCR algoritmi uporabljajo računalniški vid in strojno učenje za prepoznavanje črk in številk.

Optimizacija donosa

[Yield Optimization]

Uporaba podatkovne analize in optimizacijskih tehnik za povečanje učinkovitosti in prihodkov z naslova prodaje oglasnega prostora v digitalnih medijih. Z naraščajočo količino podatkov, ki so na voljo v industriji, postaja optimizacija donosa vse bolj kompleksno opravilo. To pogosto vključuje analiziranje množice podatkov za uresničitev uspešnih in otipljivih rezultatov.

Za založnike spletnih medijev lahko optimizacija donosa vključuje analizo obstoječih podatkov z namenom ugotavljanja, kateri oglasni inventar deluje in kateri ne. Ključni del optimizacije donosa je razumevanje točno določenih elementov ali trenutnih razmer oglasnega inventarja in njihovo izkoriščanje za povečanje učinkovitosti.

Optimizacija konverzijske stopnje

[Conversion Rate Optimization; CRO]

Sistematičen postopek zviševanja odstotka (stopnje) obiskovalcev spletnega mesta, ki opravijo želeno dejanje. Vključuje analizo dejanj, ki jih obiskovalec opravi, in odpravljanje ovir, ki stojijo na poti do konverzije.

Optimizacija mobilnih aplikacij za tržnice aplikacij

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja prepoznavnosti mobilne aplikacije v trgovini z aplikacijami. Višje je vaša aplikacija uvrščena med rezultati iskanja v trgovini z aplikacijami, bolj vidna je potencialnim uporabnikom. Ta povečana prepoznavnost običajno pomeni več prometa na stran aplikacije v trgovini z aplikacijami.

Optimizacija mobilnih aplikacij za tržnice aplikacij

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja vidnosti mobilne aplikacije v tržnici aplikacij (kot sta App Store ali Google Play za Androide). Je tesno povezana z optimizacijo za iskalnike, saj vključuje tudi tehnike, s katerimi izboljšujemo uvrstitev v iskalnih rezultatih znotraj tržnice. To vodi k izboljšanju števila organskih ogledov aplikacije na tržnici.

Optimizacija poti oskrbe z oglasnim prostorom

[Supply-Path Optimization]

Algoritem, ki ga uporabljajo platforme za optimizacijo postopkov zakupa oglasnega prostora na strani povpraševanja SSP. Vsak DSP je razvil lastno strategijo za optimizacijo poti ponudbe. Nekateri ga uporabljajo za zbiranje ponudb, ki so najbolj pomembne in imajo največjo možnost za zmago, druge za izklop SSP-jev, ki ne podpirajo dražb s prvo ceno (First-price auction).

Organski promet na spletni strani

[Organic Traffic]

Organski promet na spletni strani se nanaša na obiskovalce, ki obiščejo spletno mesto prek organskih ali neplačanih rezultatov v iskalniku.

Organski rezultati iskanja

[Organic Search Results]

Iskanja v spletnem iskalniku, ki se pojavijo v ločenem razdelku (običajno glavnem delu strani) od plačanih seznamov. Tu navedeni rezultati niso bili plačani in so razvrščeni s pomočjo pajkov ali algoritmov glede na relevantnost izraza in kakovost spletnega mesta.

Organsko iskanje

[Organic Search]

Metoda za vnos enega ali več iskalnih izrazov kot en niz besedila v spletni iskalnik. Organski rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama na eni ali več straneh. Razporeditev rezultatov temelji na ustreznosti za uporabnika glede na uporabljene iskalne izraze. Plačljivi oglasi, ki se prikazujejo nad in pod seznami organskega iskanja niso del organskih rezultatov.

Orodja digitalnega marketinga

[Digital Marketing Tools]

Specifični digitalni mediji oziroma programska tehnologija, ki marketinškim strokovnjakom omogoča doseganje potrošnikov s ciljano in z merljivo komunikacijo. Orodja za digitalni marketing vključujejo SEO, interaktivne spletne oglase, mobilni marketing, elektronsko pošto in spletna partnerstva, kot so sponzorstva. Spletna analitika se kombinira z uporabo orodij za digitalni marketing ter se uporablja za sledenje in vizualizacijo rezultatov oglaševalskih akcij, zbiranje podatkov ter obveščanje o spletnih aktivnostih uporabnikov, IP-naslovih in iskanih ključnih besedah. Z združevanjem orodij za digitalni marketing in spletno analitiko lahko marketinški strokovnjaki zbrane informacije uporabijo za boljše definiranje ciljne skupine.

Orodje za strojno učenje

[MLOps; Machine Learning Operations (MLOps)]

Orodja za strojno učenje ustvarjajo pravilnike, norme in najboljše prakse za nove modele strojnega učenja. Modeli strojnega učenja so najprej razviti in testirani v eksperimentalnih okoljih. Ko se oceni, da je algoritem primeren za široko uporabo, se ga prenese v produkcijske sisteme prek orodij za strojno učenje (MLOps). Orodja MLOps lahko izvajajo širok nabor nalog, vendar so pogosto razdeljena v dve skupini: administracija platforme in upravljanje posameznih komponent.

Osebni ogled

[Showrooming]

Praksa, pri kateri kupci preverijo izdelek v fizični trgovini, potem pa ga kupijo na spletu, včasih po nižji ceni. Spletne trgovine dostikrat nudijo nižje cene kot fizične, saj imajo nižje obratovalne stroške. Nasprotje temu je webrooming, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini.

Osredotočenost na potrošnika

[Customer-Centric]

Način poslovanja s potrošnikom na način, ki zagotavlja pozitivno uporabniško izkušnjo pred in med prodajo ter po njej s ciljem spodbujanja ponavljajočega nakupa, zvestobe kupcev in dobička. Osredotočenost na potrošnika se ne odraža le v tem, da podjetje nudi odlično storitev, pač pa v celotni izkušnji, ki je sestavljena iz izkušenj v fazi ozaveščanja, skozi proces nakupovanja in ponakupne storitve. Gre za strategijo, ki temelji na postavljanju potrošnika na prvo mesto.

OT; Operativne tehnologije

[OT; Operational Technology]

Za razliko od informacijskih tehnologij gre za tehnologije, povezane z nadzorom in avtomatizacijo. Informacijske tehnologije pomagajo izvajati poslovne procese, operativne tehnologije pa pomagajo pri izvajanju fizičnih interakcij, ki nadzorujejo ustvarjanje vrednosti.

Otipljivi internet; Visoko odzivni internet

[Tactile Internet]

Izjemno nizka latenca v kombinaciji z visoko razpoložljivostjo, zanesljivostjo in varnostjo so ključne značilnosti otipljivega interneta. V povezavi z računalništvom v oblaku, virtualno in obogateno resničnostjo se otipljivi internet ukvarja s krajšanjem odzivnih časov na milisekunde na področjih industrijske avtomatike, transportnih sistemov, zdravja, izobraževanja in iger. S svojimi značilnostmi pomaga pri simulacijah gibanja, telekirurgiji, telesno prizadetim osebam, pri rehabilitaciji bolnikov po operacijah …

OTS; Frekvenca prikazovanja

[OTS; Opportunity To See]

Podatek, ki pove, kolikokrat je povprečno uporabnik v času poteka oglaševalske akcije imel priložnost videti oglas.

Oznaka Hreflang

[Hreflang Tag]

HTML-koda spletnega mesta, ki iskalnikom pove, kateri jezik je uporabljen na strani. Za spletna mesta s stranmi v več jezikih so te oznake še posebej koristne. »Oznake hreflang« pomagajo iskalnikom pri prikazovanju strani določenemu občinstvu, na primer špansko spletno stran španskim govorcem.

Oznaka; Ključna beseda

[Tag; Keyword]

Termin se navezuje na družbene medije, kjer uporabniki določeni fotografiji, besedilu ali/in video vsebini pripišejo določeno oznako, ki se običajno prične z znakom #, npr. #slovar. To uporabnikom omogoča, da z iskalnikom iščejo oziroma brskajo po seznamu priljubljenih oznak.

P2P; Omrežja enakovrednih

[P2P; Peer-to-Peer]

Decentralizirana vrsta omrežja, kjer posamezna vozlišča, imenovana kolegi (»peer«), v omrežju delujejo enakopravno. Nasprotje tega je centraliziran model, imenovan odjemalec-strežnik, kjer vozlišča odjemalca prosijo za dostop do virov, ki jih zagotavlja centralni strežnik.

Pajek

[Spider]

Program, ki samodejno sledi povezavam na spletu. Iskalniki jih uporabljajo z namenom indeksiranja vsebin spletnih strani.

Pametna optimizacija

[Intelligent Optimization]

Princip ustvarjanja največje vrednosti za potrošnike in lastnika strani s pomočjo strojnega učenja, dizajna strani, prodajnih lijakov, avtomatizacije in podatkov.

Pametne naprave

[Smart Devices]

Elektronska naprava, ki omogoča povezovanje, skupno rabo in interakcijo s svojimi uporabniki in z drugimi pametnimi napravami.

Pametne pogodbe

[Smart Contracts]

Pogodba, ki je v celoti napisana na verigi blokov. Ko so pogoji, zapisani v pogodbi, izpolnjeni, se pogodba izvrši samodejno, brez posrednikov in vpletanja tretjih oseb. Pametna pogodba omogoča sklepanje sočasnih multilateralnih poslov. Pogodba se nato prilagaja zunanjim dejavnikom in se sproti izvršuje samodejno, takoj ko se izpolnijo posamezni pogodbeni pogoji.

Pametne vsebine

[Smart Content]

Pametne vsebine se nanašajo na personalizirane vsebine, ki so oblikovane na podlagi potrošnikovih želja oz. potreb. To so npr. vsebine, kjer je dodano potrošnikovo ime, personalizirana e-poštna sporočila, personalizirane spodbude na nakupni poti potrošnika …

Pametni podatki

[Smart Data]

Podatki, ki jih iz množice podatkov (Big Data) pretvorimo v relevantne informacije. To storimo s pametnimi algoritmi, ki iz velikih podatkovnih zbirk pridobijo, sintetizirajo, analizirajo in posledično osmislijo nepregleden nabor informacij. S tem dajo pametni podatki množici podatkov uporabno vrednost, ki lastniku podatkov omogoča bolj preudarne in strateške odločitve.

Pametni stroji

[Smart Machine]

Stroji z možnostjo samoučenja. Svoje vedenje in delovanje prilagajajo na podlagi izkušenj oz. učenja, niso v popolni odvisnosti od ljudi in pri svojem delovanju pokažejo nepričakovane rezultate.

Parametri

[Parameters]

Parametri so spremenljivke v modelu transformer, ki se prilagajajo med procesom učenja. Ti vključujejo uteži in pristranskosti (biases) v mreži, ki se posodabljajo, da bi model kar najbolje prilagodili podatkom. Več parametrov v modelu povečuje njegovo zmogljivost in kompleksnost, vendar zahteva tudi več računalniških virov in časa za usposabljanje.

Partnerski program

[Affiliate]

Poslovni dogovor med spletnim trgovcem (podjetjem, ki na internetu prodaja izdelke) in drugimi neodvisnimi lastniki spletnih mest (partnerji), v okviru katerega slednji promovirajo ponudbo prvega ter so za to nagrajeni s provizijo. Primer: partner na svoji spletni strani oglašuje izdelke spletnega trgovca ter tako usmerja obiskovalce na spletno stran trgovca. Vsakič, ko obiskovalec opravi nakup na spletni strani trgovca, je partner nagrajen s provizijo od ustvarjene prodaje.

Pasična izgorelost

[Banner burnout]

Stanje, ko pada učinek oglasa oziroma, ko se začne manjšati CTR oglasa, ker je uporabnik prevečkrat videl isti oglas.

Pasična slepota

[Banner Blindness]

Nagnjenje spletnih obiskovalcev, da ignorirajo spletne pasice, tudi če te vsebujejo informacije, ki jih obiskovalci aktivno iščejo. Do pasične slepote pride zaradi informacijske preobremenjenosti potrošnikov.

Pasična utrujenost

[Banner Fatigue]

Pasična utrujenost se zgodi, ko je potrošnik prepogosto videl pasico in je ne opazi več. V najboljših primerih vodi pasična utrujenost do zmanjšanja odzivnosti in v najslabših do negativnih učinkov oglaševanja.

Pasovna širina

[Bandwidth]

Enota, ki pove, koliko podatkov se lahko prenese v določenem časovnem obdobju po nekem komunikacijskem kanalu. Najpogosteje se uporablja enota kb/s (kilobiti na sekundo).

Past

[Trap Door]

Spletni oglas, ki uporabnika pripelje na spletno stran, s katere pa se potem težko vrne na spletno stran, na kateri je kliknil na oglas.

Pavšal

[Flat Rate; Flat Fee]

Časovni zakup oglasnega prostora.

Personalizacija

[Personalization]

Strategija, v kateri podjetja zagotavljajo individualizirano vsebino prejemnikom prek zbiranja podatkov, analize in uporabe tehnologije za avtomatizacijo.

Persone

[Buyer personas]

Ustvarjena in strnjena predstavitev stranke/kupca v obliki točno določene osebe. Predstavitev temelji na resničnih podatkih in preudarno izbranih predvidevanjih: kdo so naši obiskovalci (demografija), kakšni so njihovi motivi (motivacija), kaj jih zanima (cilji) in kako načrtujejo nakup (načini obnašanja).

Piksel; Slikovna točka

[Pixel]

V računalništvu okrajšava za izraz »picture element« ali slikovni element. Predstavlja najmanjšo naslovljivo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali nariše. Nima oblike ali določene velikosti, le informacije o značilnostih slike (vrednost barve, intenziteta). Na zaslonu pa je slikovna točka omejena z obliko in velikostjo, predstavlja pa tudi mersko enoto, s katero se izraža ločljivost prikazane slike.

Piškotek

[Cookie]

Podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za samo delovanje spletne strani (recimo za spletni nakup) ter za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o uporabnikih, kot so naklonjenost do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Plačljivi mediji

[Paid Media]

Zajemajo področje oglaševanja v digitalnih medijih – zakup prostora na iskalnikih, v platformah za prikazno oglaševanje, na družbenih omrežjih, v obliki sponzoriranih, plačljivih člankov (t.i. advertoriali, PR vsebine) in objav ipd. Z velikim dosegom in možnostjo izredno natančnega ciljanja so plačljivi mediji oziroma kupljen doseg vnaprej določenega občinstva, ki bo izpostavljeno oglasnim sporočilom, odlični za promocijo blagovne znamke, za hitre akcije, za pridobivanje novih strank ali aktivacijo obstoječe publike.

Platforma podatkov o strankah

[Customer Data Platform]

Sistem upravljanja s podatki, ki ustvarja trajno enotno bazo podatkov o strankah, ki je dostopna drugim podatkovnim sistemom. Podatki so zbrani iz več virov, očiščeni in združeni z namenom, da se ustvari en profil stranke.

Platforma za upravljanje podatkov o potrošnikih/kupcih

[Customer Data Platform; CDP]

Sistem, ki hrani lastne podatke in analizira potrošnike, ki jih podjetja že poznajo. Te podatke združuje ter omogoča bolj utemeljene in učinkovite odločitve. CDP hrani veliko podatkov, vključno s podatki o prodaji in o digitalnih sledeh potrošnikov, podatki o uspešnosti, ki vključujejo podatke o klikih na oglase, odpiranju e-poštnih sporočil … Prav zato CDP ponuja natančen pregled podatkov, s katerimi podjetja ustvarjajo marketing, osredotočen na ljudi.

Platforma za upravljanje prvoosebnih podatkov za oglaševalce

[First Party Data Management Platform for Advertisers; First-Party Data Management Platform for Advertisers]

Platforma za upravljanje prvoosebnih podatkov je oglaševalskotehnološka rešitev, ki podjetjem in organizacijam omogoča gradnjo lastnih podatkovnih skladišč za upravljanje prvoosebnih podatkov za namene digitalnega oglaševanja.

Prvoosebni podatki se lahko uporabljajo za ciljano nagovarjanje ciljnih skupin v digitalnih medijih in se varno shranjujejo v lastnem podatkovnem skladišču oglaševalca, tako da so zaščiteni pred dostopom tretjih oseb.

Platforma za upravljanje soglasja

[Consent Management Platform; CMP]

Spomin računalnika, ki beleži v zadnjem času najpogosteje iskane vsebine, dokumente, spletne strani in jih zato hitreje prikaže. Lahko je lokalni pomnilnik (na primer na brskalniku) ali pa je del celotne mreže. Platforma, ki jo lahko izdajatelji uporabljajo za zahtevo, sprejemanje in shranjevanje soglasij uporabnikov.

Platforma; Sistem

[Platform]

Platforma računalnika ali operacijskega sistema (OS). Primer: računalniški platformi PC in Macintosh ter programske platforme Windows, Unix in macOS.

Pod robom brskalnika

[BTF; Below The Fold]

Izraz se nanaša na del spletne strani, do katerega uporabnik dostopa s premikanjem miške navzdol, da si ga ogleda. Izraz izhaja še iz časa časopisov, ko so bili ti na prodajnih mestih ponavadi zloženi na pol, manj pomembne informacije pa so bile umeščene »pod pregibom«. Danes se izraz uporablja pri oblikovanju spletnih strani in pomeni vsebino, ki se nahaja pod dnom okna brskalnika. To se spreminja od naprave do naprave, pri mobilnih napravah pa je dinamično.

Podatki partnerjev

[Second Party Data; 2nd Party Data]

Relativno nova oblika podatkov, ki predstavljajo lastne podatke partnerskih podjetij, katere smo bodisi kupili bodisi pridobili prek sodelovanja z zaupanja vrednim partnerjem. Običajno se tovrstne podatke pridobi preko sodelovanja, kjer imata nekonkurenčna partnerja vzajemen, dopolnjujoč interes pri isti ciljni populaciji.

Podatki tretjih oseb

[Third Party Data; 3rd Party Data]

Tretjeosebni oz. tuji podatki se praviloma agregirajo iz več različnih virov in jih je možno kupiti oz. uporabiti proti plačilu pri komunikacijskih aktivnostih. Ti podatki so praviloma vsebinsko lahko zelo široki in ponujajo v primerjavi z lastnimi podatki in podatki partnerjev največje število parametrov, ki jih oglaševalec lahko uporabi za usmerjanje relevantnih sporočil ciljni populaciji. Pri uporabi tovrstnih podatkov uporabniki nimajo neke direktne relacije z oglaševalcem, vendar so, glede na zajete parametre, ustrezni za nagovor.

Podatkovna množica ali nabor podatkov

[Dataset; Data set]

Podatkovna množica je zbirka podatkov. V primeru tabelaričnih podatkov nabor podatkov ustreza eni ali več tabelam baze podatkov, kjer vsak stolpec tabele predstavlja določeno spremenljivko, vsaka vrstica pa ustreza danemu zapisu zadevnega nabora podatkov.

Podatkovna točka

[Data Point]

Vsako dejstvo ali podatek je na splošno podatkovna točka. Predstavljena je lahko kvantitativno ali grafično in je običajno izdelana iz meritve ali raziskave v statističnem ali analitičnem kontekstu. Podatkovnih točk ne smemo zamenjevati z informacijskimi drobci, pridobljenimi z analizo podatkov, ki pogosto združuje podatke za pridobitev vpogledov.

Podatkovna znanost

[Data Science]

Podatkovna znanost združuje matematiko in statistiko, specializirano programiranje, napredno analitiko, umetno inteligenco (AI) in strojno učenje s strokovnim znanjem o specifičnih temah, da bi odkrila uporabne vpoglede, skrite v podatkih podjetja ali organizacije. Te vpoglede je mogoče uporabiti za vodenje odločanja in strateškega načrtovanja.

Podatkovne sledi

[Data Exhaust]

Podatkovne sledi se nanašajo na podatke, ki so ustvarjeni kot rezultat aktivnosti uporabnikov digitalnih naprav. Sestavljajo jih zabeležene odločitve uporabnikov, njihova dejanja in preference, podatki o vsaki interakciji  oz. poizvedbi z digitalno naravo. Na spletu se to izraža kot podatkovna sled, ki je zelo pomembna in lahko govori o uporabniku in njegovi nakupni poti.

Podatkovni arhitekt

[Data Architect]

Podatkovni arhitekt je oseba, ki se ukvarja s podatkovno arhitekturo, področjem študija, ki se ukvarja z načrtovanjem, ustvarjanjem, uvajanjem in upravljanjem podatkovne arhitekture organizacije.

Podatkovni cevovod

[Data Pipeline]

Podatkovni cevovod je metoda, pri kateri se neobdelani podatki zbirajo iz različnih podatkovnih virov in nato prenesejo v shrambo podatkov, kot je podatkovno jezero ali skladišče podatkov. Preden podatki pritečejo v skladišče podatkov, so običajno obdelani.

Podatkovni silos

[Data Silos]

Podatkovni silos je repozitorij podatkov, ki ga nadzoruje en oddelek ali poslovna enota in je ločen od preostale organizacije. Podatki v silosu so običajno shranjeni v samostojnem sistemu in pogosto niso združljivi z drugimi nizi podatkov.

Podatkovno jezero

[Data Lake]

Odlagališča, kjer je shranjena velika količina neobdelanih podatkov v svoji izvorni obliki, vključno s strukturiranimi, polstrukturiranimi in z nestrukturiranimi podatki. Podatkovna struktura in zahteve niso opredeljene, dokler podatki niso potrebni.

Podatkovno rudarjenje

[Data Mining]

Praksa preučevanja velikih količin podatkov na spletu predvsem o spletnem prometu, oglaševanju in obnašanju uporabnikov z namenom, da bi našli vzorce znotraj teh podatkov ter korelacije med njimi.

Podatkovno skladišče

[Data Warehouse]

Podatkovno skladišče je zbirka korporativnih informacij in podatkov, pridobljenih iz operativnih sistemov in zunanjih virov podatkov. Skladišče podatkov je zasnovano za podporo poslovnim odločitvam z omogočanjem konsolidacije, analize in poročanja na različnih skupnih ravneh.

V podatkovnem skladišču se podatki iz mnogih virov izvlečejo v eno območje, preoblikujejo glede na potrebe sistema za podporo odločanju in shranijo v skladišče.

Podkast

[Podcast]

Epizodični avdio ali video zapisi, ki so uporabniku na voljo na zahtevo, ob naročilu na določen kanal pa jih lahko prejmejo tudi takoj ob izidu. Pogosto gre za tematske debate, okrogle mize ali preglede trendov in novosti.

Podoba blagovne znamke

[Brand Image]

Podoba blagovne znamke se nanaša na dojemanje blagovne znamke med potrošniki. Gre za podobo blagovne znamke, ki si jo ustvarijo potrošniki.

Podporni vektorski stroji

[SVM; Support Vector Machines]

Podporni vektorski stroji so nadzorovani algoritmi strojnega učenja, ki se uporabljajo za razvrščanje ali regresijo. SVM modeli delujejo z iskanjem optimalne meje med razredi, ki maksimizira razdaljo med njimi.

Podstran

[Subpage]

Spletna stran, ločena od nadrejene spletne strani z znakom / (poševnica). Stran je običajno vsebinsko podrejena nadrejeni vsebini.

Podvajanje vsebine

[Duplicate Content]

Pojavljanje dveh ali več URL-jev, ki prikazujeta enako vsebino. Do težav lahko prihaja pri optimizaciji spletnih strani za iskalnike, kjer iskalnik težje določi, katera podvojena vsebina je bolj relevantna.

Pogosta vprašanja; Pogosto zastavljena vprašanja

[FAQ; Frequently Asked Questions]

Seznam vprašanj, ki jih pogosto zastavljajo uporabniki, in odgovorov nanje. Običajno se navezujejo na določeno temo. Ponavadi se ti seznami pojavljajo na spletnih mestih ali forumih, torej povsod tam, kjer je večja verjetnost pojavljanja teh vprašanj.

Pogostost ključne besede

[Keyword Frequency]

Kolikokrat se pojavi določena ključna beseda na spletni strani. Zelo visoka stopnja pogostosti nakazuje na t. i. spam spletno stran, medtem ko zelo nizka stopnja pogostosti nakazuje na slabo povezanost med ključno besedo in vsebino spletne strani.

Pogovorna umetna inteligenca

[Conversational AI]

Pogovorna umetna inteligenca je izraz, ki opisuje tehnologije za avtomatizirano sporočanje in rešitve, ki poenostavljajo medosebne človeške interakcije z uporabo pogovornih robotov.
Združuje razumevanje naravnega jezika (NLU), obdelavo naravnega jezika (NLP) in modele strojnega učenja za posnemanje človeškega zaznavanja in sodelovanja. Nadomesti lahko človeško komunikacijo s prepoznavanjem govora in besedila, razumevanjem namena, razlikovanjem jezikov in odzivom na način, ki posnema človeški pogovor. Zato učinkovito gradi povezave med blagovnimi znamkami ter njihovimi strankami, ambasadorji in sledilci.

Pogovorni marketing

[Conversational Marketing]

Metoda komunikacije med podjetji in potrošniki z namenom, da se skrajša potrošnikova nakupna pot. Pogovorni marketing se vzpostavlja s klepetalnimi boti, ki odgovarjajo na vprašanja potrošnikov in pripravljajo ponudbe ali s klepetom v živo.

Pojavni oglas

[Pop-Up Ad]

Oglas, ki je vrinjen na spletno stran in se uporabniku prikaže bodisi ob prihodu na spletno mesto bodisi med samim pregledovanjem spletnih strani.

Pojavno okno

[Pop-up; Pop-under]

Oblika oglasa, ki se prikaže v ločenem, običajno manjšem oknu brskalnika ali v ločenem zavihku. Cena te vrste oglasa je višja, saj je opaznost večja, gre pa za nezaželeno obliko oglasov pri uporabnikih.

Pomenska anotacija; Semantični sistem opomb

[Semantic Annotation]

Oblika semantično temelječega indeksiranja, s katerim označujemo različne iskalne poizvedbe ali elemente za povečanje ustreznosti zadetka.

Pomnilnik

[Computer Data Storage]

Spomin računalnika, ki beleži v zadnjem času najpogosteje iskane vsebine, dokumente, spletne strani in jih zato hitreje prikaže. Lahko je lokalni pomnilnik (na primer na brskalniku) ali pa je del celotne mreže.

Ponovno ciljanje

[Retargeting]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Ponovno trženje

[Remarketing]

Oglaševalski proces, ki omogoča, da z oglasom dosežemo uporabnike, ki so že obiskali našo spletno stran in pokazali zanimanje za naše izdelke ali storitve, spletno stran pa so zapustili pred samim nakupom. Ponovno trženje je namenjeno ciljni skupini potencialnih uporabnikov, zato je tovrstno oglaševanje učinkovitejše in ima potencialno višjo povrnitev naložbe ter pripomore k pospeševanju poslovanja.

Pooblaščeni digitalni prodajalci

[Authorized Digital Sellers; Ads.txt]

Besedilna datoteka, ki jo je odobril IAB, katere namen je omogočiti prodajo oglasnega inventarja zgolj pooblaščenim prodajalcem. Datoteko podjetja gostijo na svojih spletnih strežnikih, pri čemer so navedene tudi druge platfrome, pooblaščene za prodajo oglasnega prostora.

Porazdeljeni računalniški sistem

[Distributed Computing]

Razdeljeno računalništvo je računalniški koncept, ki se v svojem splošnem pomenu nanaša na več računalniških sistemov, ki delujejo na enem samem problemu. Pri porazdeljenem računalništvu je ena težava razdeljena na veliko delov, vsak del pa rešujejo različni računalniki. Dokler so računalniki povezani v mrežo, lahko med seboj komunicirajo za rešitev težave. Če so pravilno izvedeni, računalniki delujejo kot ena entiteta.

Poročanje

[Reporting]

Pri digitalnem oglaševanju gre za poročanje naročniku o poteku njegove oglaševalske akcije. Osnovno poročanje običajno vključuje čas oglaševanja, oglasne formate, digitalne medije in osnovne rezultate: prikaze oglasa, klike na oglas, doseg uporabnikov in OTS oziroma povprečno število izpostavitev. Z vključitvijo vrednosti oglaševanja so možni tudi podatki o končni povprečni ceni prikaza, klika, ceni na uporabnika ipd.

Portal

[Portal]

Spletno mesto, ki vsebuje najrazličnejše informacije: zadnje novice, vreme, povezave na druge spletne strani, igre, spletno pošto, nakupovanje prek spleta itd. Portali ponavadi predstavljajo vstopno točko za začetek iskanja informacij na internetu.

Poslovanje med končnimi kupci

[Customer to Customer; C2C]

Inovativni načini, ki omogočajo, da so potrošniki v interakciji z drugimi potrošniki. Tradicionalni trgi so zahtevali odnos podjetje-potrošnik, kjer je potrošnik od podjetja kupil izdelek ali storitev. V odnosu potrošnik-potrošnik podjetja zagotavljajo okolje, kjer lahko potrošnik potrošniku prodaja izdelke ali storitve.

Poslovanje med podjetji

[Business to Business; B2B]

Podjetja, katerih osnovna dejavnost je osredotočena na prodajo izdelkov ali storitev drugemu podjetju.

Poslovanje na družbenih medijih

[Social Commerce]

Oblika spletnega poslovanja, ki družbene medije uporablja kot pomoč pri ustvarjanju konverzij oz. nakupov. Ta vrsta prodaje na družbenih medijih se zanaša na ocene in mnenja uporabnikov o določenih izdelkih, spletne skupnosti in oglaševanje na družbenih medijih, ki prispeva k prodaji.

Poslovanje s končnimi kupci

[Business to Customer; B2C]

Podjetja, katerih osnovna dejavnost je osredotočena na prodajo izdelkov ali storitev neposredno potrošnikom.

Poslovna inteligenca

[Business Intelligence]

Niz strategij, procesov, aplikacij, podatkov, izdelkov, tehnologij in tehničnih arhitektur, ki se jih uporablja za podporo zbiranju, analizi, predstavitvi in širjenju poslovnih informacij. Tehnologije za poslovno inteligenco zagotavljajo zgodovinske, trenutne in napovedne poglede na poslovanje podjetja. Skupne funkcije tehnologij poslovne inteligence so poročanje, spletno analitično procesiranje, analiziranje, rudarjenje po podatkih, rudarjenje po procesih in druge. Te funkcije zmorejo upravljati z množicami podatkov, s čimer pomagajo identificirati, razvijati in ustvarjati nove strateške poslovne priložnosti.

Poslovno družbeno omrežje

[Enterprise Social Network]

Uporaba spletnih družbenih omrežij med ljudmi, ki si delijo poslovni interes in/ali dejavnost. Zajema intranete in druge platforme, ki jih uporabljajo podjetja za organizacijo svoje komunikacije, sodelovanja in drugih vidikov svojega poslovanja.

Posnetek snap; Snap

[Snap]

Fotografija, ki zajame dogajanje in je pripravljena za takojšnje deljenje na družbenih omrežjih. Izraz izvira iz Snapchata, vendar se uporablja tudi pri ostalih omrežjih.

Pospeševanje rasti

[Growth hacking]

Proces hitrega eksperimentiranja pri razvoju izdelkov in trženju prek različnih kanalov, pri čemer je cilj odkriti najbolj učinkovite načine za rast in širitev poslovanja. Pri pospeševanju rasti gre bolj za miselnost kot pa za nabor točno določenih orodij ter se nanaša na nabor tako tradicionalnih kot tudi neobičajnih trženjskih eksperimentov na različnih področjih, ki vodijo k rasti poslovanja. Hekerji rasti so tržniki, inženirji in produktni vodje, ki so si za cilj zadali pridobivati nove uporabnike in komunicirati z njimi. Pogosto se osredotočajo na cenovno ugodne alternative tradicionalnemu trženju in torej uporabljajo družbene medije, viralno trženje ali usmerjeno oglaševanje, namesto kupovanja prostora v bolj tradicionalnih medijih, kot so radio, tiskani mediji in televizija. Pospeševanje rasti je še posebej razširjeno med zagonskimi podjetji, ko je cilj hitra rast v zgodnji fazi obstoja podjetja.

Posredniški strežnik; Namestniški strežnik

[Proxy server]

Strežnik, ki se nahaja med spletno stranjo in uporabnikom ter shranjuje vsebine (med katerimi se nahajajo tudi spletni oglasi), do katerih uporabnik dostopa, v svoj pomnilnik (cache). Ob morebitnih ponovnih obiskih tega uporabnika ali drugih uporabnikov do iste vsebine bo posredniški strežnik prikazal vsebino iz svojega hitrega pomnilnika ter tako pospešil prikazovanje spletnih strani. Zaradi vse hitrejših internetnih povezav se posredniški strežniki vse manj uporabljajo.

Pot uporabnika

[User Flow]

Pot, ki jo običajni uporabniki uberejo ob začetku poti na spletnem mestu in se usmerijo proti dejanju na spletnem mestu. Ustvarjanje gladke poti, ki je uporabnikom intuitivna za sledenje, je del oblikovanja uporabniške izkušnje (UX).

Pot uporabnika

[Click-stream; Pathway]

Pot, po kateri je šel uporabnik z enega spletnega mesta na drugo oziroma z ene strani na drugo. Informacija je pomembna lastniku (založniku) spletnega mesta, saj mu pokaže premikanje uporabnika po njegovem spletnem mestu.

Pot uporabnika po spletni strani

[Clickstream]

Spremljanje vseh posameznih premikov uporabnika po spletni strani. Zaznani in shranjeni so vsi kliki na slike, povezave ali objekte na spletni strani. Zbrane informacije se lahko uporabi za analiziranje potrošnikovih preferenc in navad.

Poudarjanje ključne besede

[Keyword Prominence]

Umeščanje ključnih besed ali besednih zvez v pomembnejše elemente spletne strani. Takšni elementi so med drugimi glava spletne strani, metaoznake, uvodni odstavek ali začetek stavka. Besedo se lahko poudari tudi npr. s poudarjanjem ali z vstavljanjem povezave.

Povečanje vrednosti nakupa

[Upselling]

Način, ko marketinški strokovnjaki spodbujajo nakup dražjega izdelka namesto izdelka, za katerega se potrošnik prvotno zanima. Primer takšnega nakupa bi bil prenosni računalnik, ki za višjo ceno ponuja več prostora za shranjevanje datotek. Lahko gre tudi za nakup dodatnega izdelka, ki ga potrošnik ni nameraval kupiti.

Požarna pregrada

[Firewall]

Lokalno omrežje, ki ščiti pred vdori, virusi in drugimi morebitnimi težavami, ki lahko omrežje napadejo oziroma okužijo prek interneta. Poznamo tako strojne kot programske požarne zidove, njihovo toleranco oziroma prepustnost pa določa sistemski administrator.

Pozicioniranje

[Positioning]

Pozicioniranje blagovne znamke se nanaša na njeno zaznavanje v glavah potrošnikov ter je rezultat njenega komuniciranja in delovanja. Za uspešno pozicioniranje je priporočljivo, da blagovna znamka izbere razlikovalno prednost, po kateri se loči od konkurence.

Poziv k dejanju

[CTA; Call to Action]

Nagovor, ki poziva bralca, poslušalca ali gledalca promocijskega sporočila, da takoj ukrepa. Oglasi brez poziva k dejanju se štejejo kot nepopolni in neučinkoviti. Primeri poziva k dejanju: »piši zdaj«, »klikni tukaj« ali »pokliči zdaj«.

Pravilnik za uporabo družbenih omrežij

[SMP; Social Media Policy]

Dokument, ki določa, kako naj se zaposleni vedejo na družbenih omrežjih, obenem pa jim priporoča, kako naj kar najbolje uporabljajo ta omrežja. Njegov namen je zaščititi ugled podjetja, saj določa, kaj zaposleni lahko in česa ne smejo početi na družbenih omrežjih.

Preddražba

[Header Bidding]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem založnik ponudi svoj inventar različnim oglaševalcem hkrati, ti pa med seboj tekmujejo po principu dražbe. Z istočasno licitacijo se skuša doseči najboljšo monetizacijo in rešiti pomanjkljivosti slapovnega modela.

Prediktivna analitika; Napovedna analitika

[Predictive Analytics]

Vrsta analitike, ki se na podlagi tehnologije uči iz podatkov, da bi predvidela prihodnje vedenje posameznikov ter s tem pripomogla k pravim in zanesljivejšim odločitvam. V osnovi to pomeni, da potrebujemo informacije iz preteklosti, iz katerih bomo napovedali, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

Predloga za prikazovanje video oglasov

[Video Ad Serving Template; VAST]

Predloga, ki definira strukturo oglasov, predvajanih z video predvajalnikom. Z uporabo sheme XML se s predlogo VAST prenesejo pomembni podatki o oglasu, kot so kreativa oglasa ter merilne povezave.

Predpisna analitika

[Prescriptive Analytics]

Predpisna analitika je oblika analize podatkov, ki uporablja tehnologijo za pomoč podjetjem pri sprejemanju boljših presoj z analizo neobdelanih podatkov. Vključuje analizo dejavnikov, kot so možne situacije ali scenariji, dostopni viri, pretekla in sedanja uspešnost, ter ponuja priporočila za ukrepanje ali strategijo v časovnem okviru, ki sega od takojšnjega do dolgoročnega. Podjetja jo lahko uporabljajo za sprejemanje odločitev v katerem koli časovnem obsegu, od takojšnjih do dolgoročnih.

Predpomnilnik

[Cache]

Majhen in hiter pomnilnik, ki se uporablja za začasno hrambo podatkov z namenom pohitritve iskanja ali nalaganja podatkov. Predpomnilniki so po zmogljivosti manjši od glavnega pomnilnika, zato se uporabljajo različne strategije za brisanje podatkov, ki niso več v uporabi oziroma zaradi sprememb niso več pravilni.

Predstavitev ideje

[Pitch]

Kratek nagovor, predstavitev ali dejanje, s katerim se poskuša nekoga prepričati, da nekaj kupi ali naredi.

Prekinitveni formati

[Interruptive Formats]

Oblike spletnega oglaševanja, ki se prikažejo na zaslonih uporabnikov na vrhu spletne vsebine (in včasih pred prikazom spletnih strani) in segajo od statičnih, enostranskih zaslonov do polno aktivnih animiranih oglasov.

Prekinjena povezava

[Broken Link]

Prekinjena povezava vodi do strani, ki ne obstaja več, ker je bila izbrisana ali je bil URL spremenjen. Navadno se prikaže obvestilo, da strani ni bilo mogoče najti.

Prekrivajoča vsebina

[Overlay]

Vsebina, ki prekriva drugo vsebino. Primeri tega so pojavni obrazci, pojavna oglasna sporočila, lebdeči oglasi in tudi obogatena resničnost, ki prekriva vsebino iz resničnega sveta.

Prenaučenje

[Overfitting]

Prenaučenje je problem, ki se pojavi, ko se strojni učni model preveč prilagodi na nabor podatkov za usposabljanje in posledično slabo deluje na novih, nepoznanih podatkih. Tehnike, kot so regularizacija, zgodnje ustavljanje in bogatenje nabora podatkov, se uporabljajo za zmanjšanje tveganja prenaučenja in izboljšanje splošne učinkovitosti modela.

Prenehati slediti

[Unfollow]

Prenehati s spremljanjem določenega uporabnika.

Prenos govora/glasu prek omrežja IP, IP-telefonija

[VoIP; Voice Over Internet Protocol; IP Telephony]

Prenos glasu in zvoka prek interneta. Predstavlja alternativo klasičnemu klicanju prek telefonskih omrežij. Glavna prednost prenosa prek omrežja IP je neodvisnost od klasičnega telefonskega signala.

Preobrazba podatkov

[Data Transformation]

Preobrazba podatkov je proces pretvorbe, čiščenja in strukturiranja podatkov v uporabno obliko, ki jo je mogoče analizirati za podporo procesom odločanja in za spodbujanje rasti organizacije.

Preostala nevronska mreža

[ResNets; Residual Neural Networks]

Preostale nevronske mreže so nevronske mreže, ki uporabljajo preskočne povezave za pomoč pri ublažitvi težave z izginjajočim gradientom, ki se lahko pojavi v globokih nevronskih mrežah. Običajno se uporabljajo za naloge, kot so prepoznavanje slik, zaznavanje objektov in semantična segmentacija.

Prepletanje

[Convolution]

Prepletanje je matematična operacija, ki se uporablja v globokem učenju, zlasti v konvolucijskih nevronskih mrežah (CNN). Prepletanje združuje vhodne podatke s težami (filtri) za izračun funkcij, ki jih je mogoče uporabiti za zaznavanje značilnosti, kot so robovi, koti in teksture v slikah.

Prepoznava slik

[Image Recognition]

Prepoznava slike je postopek prepoznavanja predmeta ali značilnosti na sliki ali v videu. Uporablja se v številnih aplikacijah, kot so odkrivanje napak, medicinsko slikanje in varnostni nadzor.

Prepoznavanje čustev na obrazu

[FER; Facial Emotion Recognition]

Prepoznavanje čustev na obrazu je tehnologija, ki analizira izraze na obrazu iz statičnih slik in videoposnetkov, da razkrije informacije o čustvenem stanju osebe. Zapletenost obraznih izrazov, potencialna uporaba tehnologije v katerem koli kontekstu in vključevanje novih tehnologij, kot je umetna inteligenca, povzročajo velika tveganja glede zasebnosti.

Prepoznavanje govora

[Speech Recognition]

Prepoznavanje govora je področje umetne inteligence, ki se ukvarja z razumevanjem in pretvorbo človeškega govora v tekst. Uporablja se v številnih aplikacijah, kot so pomočniki z glasovnim upravljanjem, diktafoni in sistemi za prepoznavanje narečij.

Prepoznavanje potrošnikovih želja

[Demand Generation]

Metoda, pri kateri se oglaševalec prilagodi potencialnemu potrošniku glede na njegove preference, želje in pričakovanja. Gre za koncept dolgoročnejšega razmerja s potrošnikom na personaliziran način.

Prepoznavanje vzorcev

[Pattern Recognition]

Razlika med prepoznavanjem vzorcev in strojnim učenjem je včasih zabrisana, vendar je cilj te discipline odkrivanje vzorcev in trendov v podatkih.

Preslikava identitete

[Identity Mapping]

Preslikava identitete je postopek uporabe definiranih odnosov med uporabniškimi identitetami v podjetju, tako da lahko aplikacije in operacijski sistemi preslikajo eno uporabniško identiteto v drugo. Zmožnost preslikave med identitetami je bistvena za omogočanje enotne prijave, saj vam omogoča, da ločite postopek preverjanja pristnosti od postopka avtorizacije. Preslikava identitete omogoča uporabniku, da se prijavi v sistem in se overi na podlagi poverilnic ene uporabniške identitete, nato pa lahko dostopa do naslednjega sistema ali vira, ne da bi mu bilo treba posredovati nove poverilnice.

Pretočne video vsebine

[Streaming Media]

Večpredstavnostne vsebine, ki se prenašajo prek interneta ali drugih omrežij in se predvajajo sprotno z nalaganjem ali z majhno zakasnitvijo v živo ali na zahtevo (npr. Netflix).

Preusmeritev 301

[301 Redirect]

Trajna preusmeritev, ki je uporabljena, ko želimo, da stara stran izgine in se namesto nje pojavi nova stran.

Preusmeritev 302

[302 Redirect]

Začasna sprememba, ki je sicer manj praktična od preusmeritve 301. Uporabna je npr. v primeru, ko se testira določeno spletno stran in se uporabnike tako preusmeri na drug naslov.

Preusmeritev 404

[404 Error]

Klasična napaka, do katere pride, ko spletni strežnik ne najde URL-naslova, do katerega želi priti uporabnik. Do napake lahko pride, ker spletna stran v času iskanja ni bila na voljo, je bila izbrisana ali pa se je spremenil URL-naslov spletne strani.

Prežalec; Opazovalec

[Lurker]

Član spletne skupnosti, ki le opazuje, a ne sodeluje.

Pridobivaje potencialnih strank

[Lead Generation]

Gradnja baze potencialnih kupcev. Nove stike se lahko uporabi za baze za e-novice ali za prodajo. Metode ustvarjanja novih stikov navadno sodijo v sklop oglaševanja, lahko pa vključujejo tudi neplačljive vire, kot so organski zadetki v iskalnikih ali priporočila obstoječih kupcev.

Prikaz oglasa

[Ad impression]

Merilo, ki pove, kolikokrat je bil oglas prikazan (ne glede na to, ali je bil opravljen klik ali ne). Vsakič, ko je oglas prikazan, se to šteje kot en prikaz.

Prikazi

[Impressions]

Prikazi odražajo oglede določene spletne strani. Število potencialnih prikazov se uporablja za izračun cene prikaza oglasa.

Prikazi znotraj družbenih medijev

[Social Impressions]

Metrika, ki izraža, kolikokrat je bila vsebina, objavljena na družbenih medijih, videna. Primer: če so trije ljudje videli en tvit dvakrat, to pomeni šest prikazov tvita. Prikazi niso doseg, ki pomeni število posameznikov, ki so določeno vsebino videli.

Prikazno oglaševanje

[Display Advertising]

Vrsta oglaševanja, ki vključuje vizualne oglase. So v standardiziranih oblikah in lahko vključujejo besedilo, logotip, slike in video ali animacijo.

Prikazno omrežje

[Display Network]

Termin, s katerim označujemo omrežje spletnih mest in aplikacij, ki prikazujejo prikazne oglase.

Prikazovanje oglasov glede na posamezne časovne parametre

[Scheduling]

Prilagajanje jakosti oglaševanja, nabora medijev ter razporeditve oglaševalskega proračuna glede na želene rezultate kampanje oziroma glede na cilje kampanje.

Prikazovanje spletnih oglasov

[Ad Serving]

Proces, v katerem je spletni oglas ustrezno izbran in nato prikazan na uporabnikovem računalniku. Spletne oglase običajno servira spletni založnik ali pa podjetje, ki upravlja z oglasnim strežnikom. Spletni oglasi so lahko neposredno vključeni v vsebino spletnih strani, lahko pa so servirani tudi ločeno (na primer lebdeči oglasi ali pop-up oglasi).

Prilagajanje vsebine in oglasov

[Content and Ad Personalization]

Umetna inteligenca se uporablja za analizo podatkov o uporabnikih in njihovem vedenju, da bi zagotovila bolj prilagojeno izkušnjo na spletnih straneh in v aplikacijah. To vključuje prikazovanje oglasov in vsebine, ki so bolj verjetno relevantne za posameznega uporabnika, kar povečuje verjetnost angažiranosti in konverzij. Ta pristop se pogosto uporablja skupaj z modeliranjem podobnih občinstev in segmentacijo občinstva na podlagi značilnosti za optimizacijo oglaševalskih akcij.

Prilagodljivo oblikovanje spletne strani

[Responsive Web Design; RWD]

Pristop k spletnemu oblikovanju, zaradi česar so spletne strani dobro prikazane na različnih napravah in velikostih oken ali zaslonov. Medijske poizvedbe dovoljujejo strani, da uporablja različna pravila slogov CSS, ki temeljijo na značilnostih naprave, na kateri se prikaže spletno mesto, najpogosteje je to širina brskalnika.

Prilagodljivo učenje

[Adaptive Learning]

Prilagodljivo učenje je pristop, ki uporablja umetno inteligenco za prilagajanje učnega načrta in vsebine glede na edinstvene potrebe in sposobnosti posameznega učenca. Sistem spremlja napredek učencev in samodejno prilagaja težavnost nalog, da zagotovi optimalno raven izziva in spodbuja učinkovito učenje.

Prilagodljivost

[Adaptability]

Prilagodljivost se nanaša na sposobnost AI modela, da se prilagodi novim nalogam, spremembam v podatkih in spreminjajočemu se okolju. Pomembno je, da se modeli prilagodijo specifičnim potrebam uporabnikov, kar zagotavlja dolgoročno uspešnost in učinkovitost AI sistemov.

Priljubljenost povezave

[Link Popularity]

Nanaša se na število in kakovost vhodnih povezav na spletno stran z drugih spletnih strani.

Primerjalna analiza

[Benchmarking]

Analiza, pri kateri ovrednotimo prakse, tehnologijo in vrednost kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Definiramo ciljno publiko in ključne dejavnike, potrebne za uspeh. Gre za iskanje razlik pri izvedbah in vključuje učenje od najboljših praks drugih podjetij, ki jih potem implementiramo v svoje poslovanje.

Primerjalno oglaševanje

[Comparative Advertising]

Vrsta oglaševanja, pri katerem svoj izdelek primerjamo s konkurenčnim. Ta vrsta oglaševanja je smiselna, če imata na primer tako vaš izdelek kot tudi konkurenčen enako ceno, vendar je vaš kakovostnejši.

Pripadnost uporabnikov

[Affinities]

Pripadnost uporabnikov se meri z dejanskimi zanimanji ciljnega občinstva. Odzive se lahko spremlja z analitičnimi orodji, ki marketinškim analitikom dajejo vpogled v razmišljanje, občutke in želje njihovih potrošnikov.

Priporočilni sistemi

[Recommendation Engines]

Priporočilni sistem je oblika filtriranja podatkov, katerega namen je uporaba informacij za napovedovanje uporabniških želja in priporočilo predmetov, za katere je verjetno, da jih bodo zanimali.

Priporočilni sistemi

[Recommendation Systems]

Priporočilni sistemi so vrsta umetne inteligence, ki se uporablja za analizo podatkov o uporabnikih, izdelkih ali storitvah ter za generiranje personaliziranih priporočil, ki so verjetno relevantna in privlačna za posameznega uporabnika. Ti sistemi se pogosto uporabljajo v spletnem trženju, e-trgovini in digitalnem oglaševanju za povečanje angažiranosti in konverzij.

Priporočilo

[Referral]

Priporočila obstoječih strank, ki pritegnejo nove stranke, da preizkusijo določen izdelek ali storitev. Podjetja, ki uporabljajo to strategijo, obstoječim strankam ponujajo nagrade ali ugodnosti za vsako novo stranko, pridobljeno prek njihovega priporočila.

Pripovedovanje zgodb

[Storytelling]

Družbena in kulturna dejavnost deljenja zgodb, pogosto z improvizacijo, s teatralnostjo ali z olepševanjem. Zgodbe ali pripovedi so se pripovedovale v vsaki civilizaciji za zabavo, učenje, ohranjanje družbe in posredovanje vrednot. Ključni elementi vsake zgodbe so zgradba, značaji in način pripovedovanja. Pripovedovanje zgodb je pomembna tehnika znotraj strategije vsebinskega marketinga in je nujna za vse, ki želijo izstopati.

Prisluženi mediji

[Earned Media; Free Media]

Publiciteta, ki ni pridobljena z oglaševanjem, ampak prek drugih promocijskih aktivnosti, kot sta uredniški vpliv in vpliv prek družbenih omrežij. Pomemben poudarek tukaj je, da teh medijev ni mogoče kupiti ali si jih lastiti, pridobi se jih lahko le organsko.

Pristajalna spletna stran

[Landing Page]

Prva stran, ki jo uporabnik vidi po tistem, ko klikne na oglas. Ta stran je lahko katerakoli stran vašega spletnega mesta, tudi domača stran. Skoraj vedno, ko uporabnika preusmerite na svoje spletno mesto z oglasa, je priporočljivo, da ga preusmerite na posebno spletno stran, ki vključuje prilagojene informacije, kar bo povečalo stopnjo konverzije vaše pristajalne spletne strani.

Prisvojitev novic

[Newsjacking]

Termin, ki opisuje postopek dodajanja misli oz. mnenj posamezika ali podjetja določeni priljubljeni in aktualni tematiki. Podjetja oz. posamezniki to počnejo, da v času priljubljenosti določene tematike pridobijo več pozornosti in tako medijsko novico obrnejo v svoj prid. Omenjeni postopek prav tako pozitivno vpliva na SEO, saj vključuje besede in besedne zveze, ki so v določenem časovnem obdobju med najbolj iskanimi.

Prodaja cenejšega izdelka

[Downsell]

Prodajna strategija, ki skuša potrošnikom prodati cenejši izdelek od tistega, ki so ga sprva zavrnili. Če si potrošnik najprej ogleduje izdelek za 100 €, ampak ne opravi nakupa, mu ponudimo podoben izdelek za nižjo ceno.

Prodajni lijak; Nakupni lijak

[Purchase funnel; Purchasing funnel]

Shema ali marketinški model prodajnega oz. nakupnega procesa. Model ponazarja teoretično pot od trenutka prvega stika uporabnika z vašo blagovno znamko do končnega cilja, ki je po navadi nakup izdelka ali storitve. Model je pomemben pri trženju podjetja, saj zagotavlja razumevanje in sledenje obnašanja potencialnega kupca v celotnem prodajnem procesu. Prodajni lijak vam lahko pomaga pri načrtovanju marketinških akcij, označevanju področij za izboljševanje stopnje konverzije, razvoju prodajnega procesa in oblikovanju sistema upravljanja odnosov v strankami (CRM).

Programatična kreativa

[Programmatic Creative]

Pametna kreativa, pri kateri je vsaka oseba izpostavljena oglasu, ki je prilagojen posebej zanjo, ne glede na napravo ali stran, na kateri je.

Programatična kreativa omogoča, da je vsebina oglasa programatično manipulirana ter tako bolj relevantna in personalizirana, omogoča pa tudi stalno povratno informacijo za nadaljnjo optimizacijo. Ne gre torej za prikazovanje splošne kreative, pač pa kreative, ki je prilagojena in narejena za potrebe točno določenega uporabnika. Programatična kreativa z uporabo podatkov ustvarja boljše kreative – takšne, ki vzbudijo pozornost in povečajo rezultate kampanj.

Programatični zakup oglasnega prostora

[Programmatic Ad Buying]

Zakup oglasnega prostora in izvedba oglaševanja v digitalnih medijih s programsko opremo. Programska oprema skrbi za avtomatizacijo in združevanje poslovnih procesov na področju spletnega oglaševanja (zakup oglasnega prostora, ciljanje, analitika, realnočasovna optimizacija akcij glede na rezultate) v avtomatiziran proces. S tovrstno programsko opremo običajno upravljajo spletne medijske agencije. iPROM v ta namen uporablja lastno tehnologijo iPROM Cloud.

Programatično avdio oglaševanje

[Programmatic Audio Advertising]

Uporaba tehnologije za avtomatizacijo zakupa medijskega prostora in vstavljanja oglasov v zvočne vsebine, kot so podkasti, digitalni radijski programi in storitve pretakanja glasbe, kot je Spotify.

Programatično nativno oglaševanje

[Programmatic Native Advertising]

Gre za združitev nativnega oglaševanja in programatične tehnologije. Nekateri ponudniki že obljubljajo, da lahko tudi za nativno oglaševanje uporabijo programatično tehnologijo tako, da združijo zanimanja bralcev z oglaševalčevimi cilji. Uspeh programatičnega nativnega oglaševanja je v veliki meri odvisen od pripravljenosti založnikov, da svoj prostor odprejo programatičnim platformam.

Programatično TV oglaševanje

[Programmatic TV Advertising]

Avtomatiziran in na podatkih temelječ pristop k zakupu oglasnega prostora na linearni televiziji, povezani televiziji. Gre za pomemben premik v industrijskih standardih, saj se oglaševalci ne zanašajo zgolj na gledanost oddaj, da določijo želena občinstva za svoje oglase, pač pa s programatično tehnologijo uporabljajo podatke o občinstvih, da kar najbolj optimizirajo prikazovanje oglasov. Primer: moški z letnim dohodkom 50.000 dolarjev in z mobilno napravo Android. Ni pomembno, ali se oglas prikaže med oddajo X Factor ali X Games, pomembno je, da jo gleda ciljna oseba. To omogoča prikazovanje različnih oglasov različnim gospodinjstvom, ki gledajo isti program.

Programček

[Applet]

Program, ki je napisan v programskem jeziku Java in med drugim omogoča gledanje preprostih animacij, interakcijo z uporabnikom in prikaz dinamičnih vsebin na spletnih mestih. Zaradi počasnosti in strojne zahtevnosti se že nekaj časa namesto tega uporablja HTML5.

Programska knjižnica SDK

[SDK Code; Software Development Kit]

Zbirka podprogramov (oziroma funkcij) za pomoč pri izdelavi oziroma razvoju programske opreme. Razvijalcem nudi rešitve za določene tematske probleme, saj vsebuje izdelano kodo in podatke, ki se jih da uporabiti v neodvisnih programih. Vsebuje torej že končne funkcije ali podatke, ki programerju olajšajo delo, saj mu določenih operacij ni treba ponovno pisati.

Programska oprema kot storitev

[Software as a Service; SaaS]

Gre za način distribucije oz. najemanja programske opreme kot storitve v oblaku. Uporabniki dostopajo do programske opreme prek brskalnika ali enostavne aplikacije, medtem ko so poslovna programska oprema in uporabnikovi podatki shranjeni v oblaku.

Programski hrošč

[Software Bug]

Pomankljivost ali napaka v programski kodi, ki se izrazi z napačnim delovanjem ali odpovedjo.

Programski vmesnik

[API; Application Programming Interface]

Niz protokolov in orodij za gradnjo programskih aplikacij. API določa, kako je treba sestavne dele različne programske opreme uporabiti in kako naj sodelujejo in komunicirajo med sabo. Dober API z zagotavljanjem gradnikov omogoča enostavnejši razvoj novih programskih aplikacij.

Progresivne spletne aplikacije

[Progressive Web Apps]

Progresivna spletna aplikacija omogoča razvijalcem, da ustvarijo mobilno spletno mesto, ki lahko deluje tudi brez spletne povezave, se naloži izjemno hitro in se obnaša podobno kot klasične mobilne aplikacije. Uporabniki jo lahko shranijo na domači zaslon mobilne naprave in jo odprejo enako kot aplikacijo. To omogoča, da je interakcija s spletno stranjo podobna kot z aplikacijo, le da je ni treba posebej namestiti na svojo napravo.

Promet spletnega mesta

[Traffic]

Vse seje in obiskovalci spletnega mesta. Lahko ga delimo glede na vir prometa: organski (organic) ali plačljivi (paid) promet prek iskalnikov, družbena omrežja, posredovan promet, neposreden prihod z vpisom spletnega naslova …

Promocijski (PR) članek; Članek z oglasno vsebino

[Advertorial]

Oglas v obliki članka, ki je oblikovan tako, da ne izstopa od ostale (uredniške) vsebine na spletni strani.

Promoviranje objave

[Boost]

Promovirana objava je objava na Facebook strani podjetja oz. blagovne znamke, kjer se za večji doseg ciljne skupine nameni določeno količino finančnih sredstev. Gre za najpreprostejši način oglaševanja na Facebooku. Promovirane objave se od oglasov na Facebooku razlikujejo po tem, da niso ustvarjene v upravitelju oglasov. Zato tudi niso razpoložljivi vsi oglasni formati in možnosti ciljanja.

Prostor za razkritje podatkov

[Data Clean Room]

Termin opisuje zaprte ekosisteme, kot so Google, Facebook in Amazon, ki z oglaševalci delijo agregirane podatke, ne pa podatkov na ravni posameznega potrošnika.

Protokol

[Protocol]

S standardi določeno zaporedje ukazov, po katerih se izvajajo procesi v računalnikih, omrežjih in na internetu. Protokoli določajo pravila za izmenjevanje podatkov ter informacij med napravami v telekomunikacijah, prav tako pa skrbijo za odpravo napak in nemoten pretok podatkov. Na internetu se največkrat srečamo s protokoli TCP/IP, HTTP, FTP, IMAP, POP3, TELNET in drugimi.

Protokol Open Graph

[OG; Open Graph protocol]

Protokol omogoča razvijalcem enostavno integracijo vsebin spletnega mesta v Facebookov Social Graph in prikaz informacij s spletnega mesta na Facebooku.

Protokol RSS

[RSS; Really Simple Syndication]

Način distribucije vsebin prek formata XML, največkrat gre za naslove in povzetke. Z RSS-om lahko omilimo informacijsko zasičenost, saj nam omogoča personalizacijo vsebin, ki nas zanimajo.

Psihografski podatki

[Psychographic Data; Psyhographics]

Podatki o osebnostnih lastnostih, zanimanjih ter drugih značilnostih uporabnikov posamezne spletne strani, ki oglaševalcem omogočajo boljše načrtovanje oglaševanja.

Računalniška inteligenca

[Machine Intelligence]

Računalniška inteligenca je krovni izraz za strojno in globoko učenje ter običajne algoritme.

Računalniški vid

[Computer Vision]

Računalniški vid je interdisciplinarno znanstveno področje, ki se ukvarja s tem, kako lahko računalniki pridobijo visoko raven razumevanja iz digitalnih slik ali videoposnetkov. Z vidika inženirstva si prizadeva razumeti in avtomatizirati naloge, ki jih lahko opravi človeški vidni sistem. Naloge računalniškega vida vključujejo metode za pridobivanje, obdelavo, analiziranje in razumevanje digitalnih slik ter ekstrakcijo visokodimenzionalnih podatkov iz resničnega sveta za izdelavo numeričnih ali simbolnih informacij, npr. v oblikah sklepov.

Računalniško ustvarjena grafika

[CGI; Computer Generated Imagery]

Računalniško ustvarjena grafika se nanaša na uporabo računalniških algoritmov in programske opreme za ustvarjanje vizualnih elementov, kot so 3D modeli, animacije in posebni učinki. Ta tehnika se pogosto uporablja v video produkciji za ustvarjanje realističnih prizorov, ki bi bili sicer težko ali nemogoče posneti v živo.

Računalništvo v oblaku

[Cloud Computing]

Področje informacijske tehnologije, pri katerem so dinamično razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot spletna storitev. V osnovi koncept računalništva v oblaku združuje pojme programska oprema kot storitev (Saas), platforma kot storitev (Paas) in infrastruktura kot storitev (IaaS).

Rastrska slika

[Raster Image]

Rastrska slika je sestavljena iz številnih slikovnih točk ali posameznih gradnikov, ki tvorijo celotno sliko. JPEG, GIF, TIFF in PNG so najpogostejše vrste datotek rastrskih slik, ki jih je mogoče najti na spletu ali v tiskanih katalogih.

Razdrobljenost trga

[Market Fragmentation]

Vizija Henryja Forda, da en izdelek ustreza vsem, je že zdavnaj propadla. Paradigma, da je eno sporočilo primerno za vse, pa je preživela do danes. Končno tudi oglaševalci začenjajo sprejemati, da so različnim potrošnikom zanimivi različni elementi istega izdelka. En sam izdelek je lahko predstavljen na različne načine, od njegovih izpostavljenih prednosti do izbranih kreativ.

Raziskava ključnih besed

[Keyword Research]

Proces raziskovanja ključnih besed, izrazov ali besednih zvez, ki se nanašajo na določen subjekt in so kasneje uporabljene za oglaševanje.

Različica beta

[Beta Version]

Preizkusna različica izdelka ali storitve pred končno izdajo.

Različni uporabniki

[Users]

Celotno število različnih obiskovalcev določene spletne strani v nekem časovnem obdobju. Edini način za natančno merjenje tega števila je, da od obiskovalcev zahtevamo prijavo za dostop do spletne strani, zelo dober približek pa predstavlja podatek »doseg«.

Razprševanje

[Hashing]

Način za skrivanje osebnih podatkov pri izmenjavi med partnerji za oglaševalske tehnologije. Na primer, če oglaševalec od založnika zahteva, da z oglasi cilja uporabnike na e-poštnem seznamu, je mogoče njihove naslove skriti tako, kot da bi jih prevedli v drug jezik, ki ga razume le računalnik.

Razpršitev

[Atomisation]

Postopek razčlenitve, preoblikovanja in ciljanja vsebine na tak način, da jo je mogoče distribuirati prek različnih kanalov na različnih točkah uporabniške poti. Na primer, dolg informativni dokument je mogoče razdeliti na manjše kose in jih objaviti na blogih, v e-pošti ali prek družbenih medijev.

Raztegljiva pasica

[Expandable Banner]

Pasica, ki se poveča v trenutku, ko uporabnik klikne nanjo ali podrsa čez njo.

Razumevanje naravnega jezika

[NLU; Natural Language Understanding]

Razumevanje naravnega jezika je edinstvena kategorija analize naravnega jezika, ki vključuje modeliranje razumevanja človeškega branja oziroma razčlenjevanje in prevajanje vnosa po naravnih jezikovnih načelih. Cilj razumevanja naravnega jezika kot dela analize naravnega jezika je pomagati računalniku pri razumevanju predvidenega pomena jezika – ob upoštevanju njegovih posebnosti in slovničnih napak.

Razumevanje pomena besedila

[Textual Entailment]

Razumevanje pomena besedila je naloga naravnega procesiranja jezika, ki vključuje določanje, ali eno besedilo logično sledi iz drugega. To se pogosto uporablja za oceno zmogljivosti jezikovnih modelov pri razumevanju pomena in logičnih odnosov med besedili ter za reševanje nalog, kot so povzemanje, analiza argumentov in vprašanje in odgovor.

Razumevanje potrošnikov

[Customer Intelligence]

Postopek zbiranja in analiziranja informacij o strankah ter njihovih podrobnostih in dejavnostih, da bi ustvarili globlje in učinkovitejše odnose z njimi ter izboljšali odločanje prodajalcev.

RealAudio®; RealVideo

[RealAudio®; RealVideo]

Najstarejša in še vedno uporabljana tehnologija za poslušanje zvočnih vsebin ter gledanje video posnetkov v realnem času. Tehnologija omogoča neposredno predvajanje teh vsebin iz arhiva (»streaming«), prav tako pa tudi neposredno prenašanje videa in zvoka (»live streaming«).

Realno-časovno

[Real-time]

Termin, ki najpogosteje opisuje trenutne rezultate oglaševalske kampanje. Primer: oglaševalec potrebuje trenutne statistike o tem, kaj se dogaja z njegovo oglaševalsko akcijo, in ne statistike, ki se ustvarja v določenih časovnih intervalih (dnevno ali tedensko). Izraz najdemo tudi pri ogledovanju video vsebin, poslušanju zvoka, komuniciranju in drugih internetnih storitvah. V tem primeru se prenos in prikaz (predvajanje) podatkov izvajata v realnem času.

Registracija

[Registration]

Običajna je za spletna mesta, ki uporabniku nudijo oblikovanje edinstvenega profila, v katerem so shranjene njegove nastavitve ter druge nastavitve in vsebine, povezane s portalom. Uporaba profila omogoča uporabniku shranjevanje nastavitev in s tem lažjo izbiro pri naslednjem obisku ali pa mu na ta način spletno mesto nudi svojo storitev in je uporaba profila ozko povezana z varnostjo in identiteto (na primer spletna banka). Za registracijo se od uporabnika pobere osnovne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov ipd.), na podlagi katerih se ustvarita uporabniško ime in geslo, ki služita za prijavo.

Repozicioniranje

[Repositioning]

Delovanje in komuniciranje podjetja s ciljem spremembe njegovega položaja oz. izdelka v glavah potrošnikov. Podjetja se za repozicioniranje odločajo zaradi različnih razlogov, med katerimi so prevelika konkurenca v obstoječi panogi, nastanek nove kategorije ali drugačno povpraševanje na trgu.

Retrospektivni petek; #FBF

[Flashback Friday; #flashbackfriday; #FBF]

Retrospektivni petek ima podoben pomen kot nostalgični četrtek (#TBT – Throwback Thursday). Oznako #FBF se uporabi, ko na družbenih omrežjih delimo fotografijo spominov, ki jih ne želimo pozabiti. #FBF uporabljajo osebe, ki so pozabile deliti fotografijo na nostalgični četrtek ali pa rade delijo svoje spomine.

Retvit; Poobjava

[Retweet]

Deljenje že objavljenjega sporočila na družbenem omrežju Twitter naprej svojim sledilcem. Poobjava je lahko v izvirni obliki ali z dodanim komentarjem.

Robno računalništvo

[Edge Computing]

Robno računalništvo omogoča obdelavo podatkov na robu omrežja, bližje viru podatkov. Ta pristop zmanjšuje zakasnitev, povezano s prenosom podatkov na osrednjo lokacijo za obdelavo, kar omogoča hitrejšo obdelavo podatkovnih tokov visoke hitrosti.

Robots.txt

[Robots.txt]

Besedilna datoteka, shranjena na strežniku spletnega mesta, ki komunicira z iskalnimi pajki. Robotom za indeksiranje (pajki) je povedano, katere datoteke in mape so lahko ogledane in katere ne. Robots.txt lahko indeksirane strani spletnega skrbnika omeji na želene strani.

Robotska avtomatizacija procesov

[RPA; Robotic Process Automation]

Programska oprema za avtomatizacijo, ki jo poganja umetna inteligenca, prevzame izvedbo preprostih, ponavljajočih se in dolgotrajnih rutinskih postopkov. Z uporabo robotske avtomatizacije procesov imajo zaposleni več časa za produktivne dejavnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost za podjetje.

Robotska obdelava

[Robotics]

Robotska obdelava je interdisciplinarno področje, ki vključuje razvoj in uporabo robotov za izvajanje nalog, ki so običajno opravljene s človeško interakcijo. Umetna inteligenca igra ključno vlogo pri razvoju avtonomnih robotov, ki se lahko učijo, prilagajajo in izboljšujejo svoje delovanje.

Rotacija

[Rotation]

Pojavljanje spletnega oglasa v različnih časovnih obdobjih oziroma terminih. Vsakič, ko se spletna stran ponovno naloži, pride do nove rotacije. Če oglaševalec zahteva oglaševanje brez rotacije, je to ekskluziva.

RPK; Razmerje med kliki in prikazi

[CTR; Click-Through Rate]

Podatek, ki oglaševalcem predstavi učinkovitost spletnega oglasa. Pove, kolikšen delež uporabnikov je kliknil na oglas in si ogledal spletno stran oglaševalca (razmerje med številom klikov na oglas in številom prikazov/predvajanj oglasa). CTR izračunamo tako, da število klikov delimo s številom prikazov. Primer: prikazni oglas ima 13 klikov in 1000 prikazov, torej je CTR v vrednosti 13/1000 = 0,013 = 1,3 %).

Rudarjenje

[Mining]

Postopek pri tehnologiji veriženja blokov, ko uporabniki, ki premorejo ustrezno strojno opremo in znanje, z reševanjem algoritmov ustvarjajo nove konce verige. Ko uporabnik oziroma njegov računalnik najde ustrezno vrednost, pošlje predlog bloka ostalim uporabnikom v potrditev. To je še en korak v zagotavljanju varnosti trgovanja s spletnimi valutami, saj prepreči, da bi se bloki podvajali. Ker je rudarjenje zahtevno za uporabnika in za njegov računalnik, se mu trud povrne tako, da za nagrado prejme nekaj enot kriptovalute.

Samodejni odgovor

[Autoresponder]

Običajno se navezuje na e-poštno sporočilo, ki je uporabniku poslano samodejno. Primer samodejnih odgovorov so sporočila dobrodošlice, ki so samodejno poslana ob uporabnikovi prijavi na e-novice.

Samodejno prepoznavanje govora

[ASR; Automatic Speech Recognition]

Samodejno prepoznavanje govora je uporaba računalniške strojne in programske tehnike za prepoznavanje in obdelavo človeškega glasu. Uporablja se za identifikacijo besed, ki jih je oseba izgovorila, ali za preverjanje identitete osebe, ki govori v sistem.

Samodejno prepoznavanje vsebin

[Automatic Content Recognition; ACR]

Tehnologija, ki samodejno prepoznava vsebino digitalne datoteke.

Samooglaševanje; Samopromocija

[Self-Promotion]

Ko ni prodanih oglasov, upravitelj spletne strani oglašuje bodisi svoje izdelke bodisi kaj drugega, kar je v njegovi lasti.

Segmentacija občinstva na podlagi značilnosti

[Feature-based Audience Segmentation]

Ta pristop vključuje uporabo umetne inteligence za analizo podatkov o uporabnikih in razdelitev občinstva na segmente glede na določene značilnosti, kot so demografski podatki, interesi ali vedenje. To omogoča oglaševalcem, da bolje prilagodijo svoje oglase in sporočila vsakemu segmentu, kar povečuje učinkovitost oglaševalskih akcij.

Segmentacija potrošnikov

[Customer Segmentation]

Proces združevanja potrošnikov v skupine po različnih kriterijih, npr. po demografiji, geografiji, vedenju, stopnji pripravljenosti za nakup ipd. Izbiro (kombinacije) kriterijev za segmentacijo smiselno prilagodimo glede na potrebe podjetja. Posamezniki, ki jih združimo v isti segment, naj si bodo čim bolj podobni po izbranih relevantnih kriterijih, segmenti pa med seboj čim bolj različni. Segmenti naj bodo merljivi, dobičkonosni, stabilni, dosegljivi ter usklajeni z vrednotami, s poslanstvom in z želenim pozicioniranjem na trgu.

Seja

[Session]

Metrika, ki izraža: 1) Zaporedje aktivnosti enega uporabnika na enem spletnem mestu. V sklop seje se štejejo vsi zahtevki posameznega uporabnika, pri čemer je lahko najdaljša neaktivnost 30 minut. 2) Zaporedje opravil, ki jih naredi uporabnik in jim lahko sledimo prek zaporedja spletnih mest.

Selfie; Selfi; Sebek

[Selfie]

Fotografija samega sebe, navadno narejena z mobilnim telefonom, ki ga med fotografiranjem držimo v roki ali pa si pomagamo s selfi palico. Selfiji se ponavadi delijo na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter in Instagram.

Sellers.json

[Sellers.json]

Mehanizem, s katerim lahko zakupniki odkrijejo, kdo so podjetja, ki so neposredni prodajalci ali posredniki pri prodaji digitalnega oglaševanja.

Semantično ciljanje

[Semantic Targeting]

S semantičnim ciljanjem ugotavljamo, kaj je dejanski vsebinski kontekst, in na tej podlagi umestimo oglas, ki bo skladen s to vsebino. Če na primer na spletni strani piše sončno vreme, o čem je točno govora? O super počitnicah ob morju, o negi kože ali bi tam morda oglaševali polete na Florido? Pogosto se ga napačno enači s kontekstualnim ciljanjem.

Sentimentalna analiza

[Sentiment Analysis]

Sentimentalna analiza je tehnika, pri kateri umetna inteligenca analizira besedilo, kot so mnenja strank, objave na družbenih omrežjih ali pregledi izdelkov, in razume čustva, ki se izražajo v tem besedilu. To podjetjem omogoča boljše razumevanje dojemanja njihove blagovne znamke, izdelkov ali storitev, kar lahko uporabijo za izboljšanje trženja in zadovoljstva strank.

SEO; Optimizacija spletnih strani za iskalnike

[SEO; Search Engine Optimization]

Tehnično spreminjanje kode, strukture in vsebine spletnih strani, predelave besedil ter pridobivanje kakovostnih vhodnih povezav; vse z namenom boljšega uvrščanja spletnih strani v organskih rezultatih spletnih iskalnikov.

Seznam e-poštnih naslovov

[E-mail List]

Seznam vseh zbranih e-poštnih naslovov, ki jih marketinški strokovnjaki uporabljajo za oglaševalske akcije.

Shockwave

[Shockwave]

Programska tehnologija za večpredstavnost oziroma računalniško animacijo. V preteklosti pogosta tehnologija za izdelavo spletnih oglasov, danes jo vse bolj nadomešča HTML5.

Šibka umetna inteligenca

[Weak AI]

Izraz šibka umetna inteligenca se nanaša na nezaveden računalniški sistem, ki deluje pod nastavljenimi parametri in se osredotoča na eno samo dejavnost ali majhno število dejavnosti. Šibka umetna inteligenca je najbolj razširjena vrsta umetne inteligence, ki se trenutno uporablja.

Sidrno besedilo

[Anchor Text]

Vidno besedilo, na katerega je mogoče klikniti. Ponavadi se pojavi v drugačni barvi kot besedilo v okolici in je pogosto poudarjeno. Dobro sidrno besedilo pove, kaj lahko uporabnik pričakuje, če klikne na povezavo.

Šifra bloka

[Block Ciphers]

Metoda šifriranja, kjer se kriptografski ključ in algoritem uporabita za blok podatkov hkrati kot skupina in ne za posamezen bajt.

Šifriranje

[Encryption]

Postopek, pri katerem se z uporabo šifrirnega algoritma in šifrirnega ključa čistopis spremeni v tajnopis.

Signali potrošnikov

[Buyer Signal]

Podatki o dejavnostih potrošnikov, s katerimi marketinški strokovnjaki prepoznajo, da so potrošniki zainteresirani in po možnosti pripravljeni na nakup izdelka ali storitve, povezane z določeno ponudbo.

Singularnost

[Singularity]

Singularnost ali tehnološka singularnost je hipotetični trenutek v prihodnosti, ko bo umetna inteligenca (AI) dosegla stopnjo razvoja, kjer bo sposobna izboljšati samo sebe z neverjetno hitrostjo. To bi lahko povzročilo nepredvidljive spremembe v družbi, tehnologiji in človeški kulturi.

SIoT; Družbeni splet stvari

[SIoT; Social Internet of Things; Social Web of Things]

Dodajanje družbenih značilnosti internetu stvari. To je vključevanje naših družbenih življenj v internet povezanih stvari. Primer družbenega spleta stvari je televizijski sprejemnik, ki vas obvesti, da bo čez uro na sporedu vaša najljubša oddaja, obenem pa vam prikaže tudi prijatelje, ki jim je oddaja všeč, da si jo lahko skupaj ogledate.

Širokopasovna internetna povezava

[Broadband]

Internetna povezava, ki je vedno vklopljena in zagotavlja višjo bitno hitrost (128 kb/s ali več) kot standardna klicna povezava. Omogoča boljšo spletno izkušnjo, saj se strani hitro nalagajo in prenosi potekajo hitreje.

Sistem za podporo odločanju

[DSS; Decision Support System]

Sistem za podporo odločanju je računalniški program ali aplikacija, ki uporablja podatke, modele in analitične metode za podporo odločanju v organizacijah. Umetna inteligenca se lahko uporablja za izboljšanje teh sistemov, tako da zagotavlja boljše vpoglede, napovedi in priporočila za uporabnike.

Sistem za upravljanje baz podatkov

[Database Management System; DMS]

Sistemi za upravljanje baz podatkov, ki se uporabljajo za dodajanje, posodobitev, organiziranje ali iskanje podatkov ter odnosov med njimi. Vsebuje tudi vizualno predstavitev podatkov.

Sistem za upravljanje relacijskih baz podatkov; Relacijski DMS

[Relational Database Management System; RDMS]

Sistemi za upravljanje relacijskih baz podatkov, ki se uporabljajo za dodajanje, posodobitev, organiziranje ali iskanje podatkov ter odnosov med njimi. Lahko vsebuje tudi vizualno predstavitev podatkov.

Sistem za upravljanje z vsebino

[CMS; Content Management System]

Upraviteljem spletnih mest omogoča, da urejajo besedilo in slike na teh mestih brez specializiranega programerskega znanja jezika HTML. Te sisteme lahko ureja kdorkoli z minimalnim računalniškim znanjem prek internetne povezave.

Siva e-pošta

[Graymail]

Siva e-poštna sporočila so sporočila, na katera se je prejemnik sicer naročil, a jih v resnici ne želi prejemati. Gre za množična e-poštna sporočila, ki se po definiciji ne ujemajo z vsiljeno e-pošto (prejemnik je namreč “izbral” njihovo prejemanje). Zanimanje prejemnikov za to vrsto e-pošiljk se sčasoma zmanjšuje, zaradi česar se poveča verjetnost, da jo bodo prejemniki uvrstili med vsiljeno e-pošto. V nekaterih primerih lahko siva e-pošta obsega do 82 odstotkov prejetih e-poštnih sporočil povprečnega uporabnika.

Sivi seznam

[Greylisting]

Metoda, ki ščiti e-poštni račun pred nezaželeno pošto. E-poštni strežnik z uporabo metode sivega seznama začasno zavrne elektronska sporočila, ki so poslana z IP-naslova neznanega pošiljatelja. Legitimno sporočilo, ki je bilo poslano prek običajnega e-poštnega strežnika, nastavljenega po standardih RFC, bo po zavrnitvi v roku nekaj minut ponovno poslano in tokrat tudi uspešno dostavljeno.

Skaliranje modelov

[Model Scaling]

Skaliranje modelov je postopek povečanja velikosti modela transformer z dodajanjem parametrov, števila plasti ali širine plasti. Skaliranje modelov lahko izboljša njegovo zmogljivost in sposobnost obvladovanja kompleksnih nalog, vendar povečuje tudi računalniške zahteve in tveganje za prenaučenje.

Skica spletnega mesta; Žični model

[Wireframe]

Shematski prikaz videza spletnega mesta; predstavlja skeletni okvir spletnega mesta. Prikazuje postavitev in razporeditev vsebinskih elementov, vključno z elementi vmesnika in navigacijskimi meniji ter kako delujejo skupaj. Pri žični postavitvi ne gre za tipografski slog, barve ali grafiko spletnega mesta, saj je glavni poudarek na funkcionalnosti in vsebini.

Skladiščenje podatkov

[Data Warehousing]

Skladiščenje podatkov vključuje shranjevanje in upravljanje podatkov iz različnih virov v osrednjem repozitoriju. Omogoča strukturiran in organiziran pogled na podatke, kar olajša upravljanje in obdelavo različnih vrst podatkov.

Skrbnik strank

[Account Executive; Account Manager]

Oseba, ki v agenciji skrbi za izvajanje aktivnosti določenega naročnika. Skrbnik običajno podrobno pozna izdelke, storitve in cilje naročnika in svetuje pri učinkoviti izvedbi uspešnih promocijskih akcij in strategij.

Sledenje konverzijam

[Conversion tracking]

Orodje, ki prikazuje, kaj se zgodi, ko kupec klikne na vaše oglase: ali je kupil izdelek, se prijavil na e-novice, poklical vaše podjetje ali si prenesel aplikacijo. Ko stranka opravi dejanje, ki je ovrednoteno, se to imenuje konverzija.

Sledenje med več napravami

[Cross Device Tracking]

Sledenje med več napravami se nanaša na tehnologijo, ki omogoča sledenje uporabnikom na več napravah, kot so pametni telefoni, pametni televizorji in osebni računalniki.

Sledenje prek naprav

[Cross-Device Tracking]

Metoda, ki skuša identificirati internetne uporabnike, ki se nahajajo na različnih napravah (pametni telefoni, tablice, namizni računalniki). Cilj sledenja prek naprav je, da podjetje natančno ve, da je oseba, ki je uporabila pametni telefon X, ista oseba, ki je uporabila tudi tablico Y in prenosnik Z. To oglaševalcu omogoča primerno ponovno ciljanje kupcev.

Sledilec

[Follower]

Uporabnik družbenega omrežja, ki je naročen na spremljanje objav drugega uporabnika.

Sledilni zid

[Tracking Wall]

Koncept prikazovanja spletne vsebine uporabnikom, pri katerem se mora uporabnik strinjati z zbiranjem in obdelovanjem podatkov v oglaševalske namene. Če se uporabnik ne strinja, se mu vsebina ne prikaže.

Slediti

[To Follow]

Spremljati določenega uporabnika na družbenem omrežju.

Slepi obiski; Lažni obiski

[Fake pageviews]

Obiski uporabnikov, ki so na neko spletno stran prišli po pomoti, na primer zaradi zavajajočega oglasa, napačne spletne povezave ali pa so bili nevede samodejno preusmerjeni. Oglaševanje, katerega posledica so slepi obiski, sicer poveča obiskanost spletnih strani, ima pa zelo slab učinek tako pri prodaji kot tudi pri ugledu blagovne znamke.

Slikovna točka

[Pixel; px]

1) Najmanjša merska enota za vsako točko, ki sestavlja neko grafično podobo. Vsaka točka ima določeno svetilnost in/ali barvo. Dimenzije večine digitalnih oglasov se meri v slikovnih točkah. 2) Merilni piksel oziroma slikovna točka za sledenje ali ponovno trženje je del programske kode, ki se nahaja v transparentni točki na spletni strani ali določeni oglasni enoti ter se uporablja za sledenje uporabnikom; običajno se za ta namen uporablja piškotke.

Slogan; Geslo; Parola

[Slogan]

Besedna zveza oziroma stavek, ki izraža vse pomembne lastnosti nekega izdelka, podjetja itd. Običajno je to nosilna tema oglaševalske akcije in se pojavlja na pasici kot besedilo, na katerega lahko uporabnik klikne.

SMTP; Preprost protokol za prenos elektronske pošte

[SMTP; Simple Mail Transfer Protocol]

Protokol za pošiljanje elektronske pošte prek interneta.

Sodelovanje med človekom in umetno inteligenco

[Human-AI Collaboration]

Sodelovanje med človekom in umetno inteligenco vključuje združevanje človeške kreativnosti in intuicije z zmogljivostmi umetne inteligence za analizo podatkov in generiranje rešitev. Ta pristop lahko pripomore k bolj učinkovitemu in inovativnemu oblikovalskemu procesu, saj se človeški oblikovalci in sistem umetne inteligence dopolnjujejo pri iskanju najboljših rešitev.

Sorodno občinstvo

[Lookalike Audience]

Algoritmično zbrana skupina uporabnikov spletne skupnosti oz. digitalnih medijev, ki so v enem parametru podobni drugi skupini članov. Je način doseganja novih ljudi, ki se zanimajo za podjetje, ker so podobni potrošnikom, ki so pomembni za to podjetje. Sorodno občinstvo je mogoče dobiti na več različnih načinov (na primer ljudje, ki so všečkali vašo stran na Facebooku ali obiskali vaše spletno mesto ipd.).

SOZ; Slovenska oglaševalska zbornica

[The Slovenian Advertising Chamber]

Nevladna organizacija v Sloveniji, ki zastopa interese oglaševalcev, oglaševalskih agencij in medijev. Zavzema se za visoke oglaševalske standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. V ta namen sprejema Slovenski oglaševalski kodeks in uveljavlja njegova določila. Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ-a se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja: Slovensko združenje medijev (SZM), Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in Slovensko združenje oglaševalcev (SZO).

Spamdeksiranje

[Spamdexing]

Pri spletnem oglaševanju je spamdeksiranje namerna manipulacija indeksov iskalnikov. Vključuje številne metode, kot sta vzpostavljanje povezav in ponavljanje nepovezanih besednih zvez, da se manipulira z relevantnostjo.

Splet 1.0

[Web 1.0]

Statični splet (static web), kjer je uporabnik pasiven prejemnik informacij s spletnih mest, ki jih ustvarjajo drugi.

Splet 2.0

[Web 2.0]

Opisuje svetovni splet, ki poudarja uporabniško ustvarjeno vsebino, uporabnost in interoperabilnost (pomeni, da spletno mesto deluje dobro z drugimi izdelki, sistemi in napravami) za končnega uporabnika. Termin se ne nanaša na posodabljanje tehnoloških specifikacij, temveč na spremembe v izdelovanju in uporabi spletnih strani. Tako lahko splet 2.0 omogoča uporabnikom interakcijo in sodelovanje drug z drugim v dialogu na družbenih omrežjih kot ustvarjalcev uporabniško ustvarjenih vsebin, kar je nasprotno prvi generaciji svetovnega spleta (splet 1.0), ko so bili ljudje samo pasivni prejemniki informacij. Primeri spleta 2.0 so družbena omrežja, wikiji, deljenje video vsebin, folksonomije, spletne aplikacije ipd. Tehnologije spleta 2.0 so omogočile, da je internet postal vse bolj odprta in prilagodljiva platforma za izražanje ter tako povzročil spremembe v ravnanju uporabnikov.

Splet 3.0

[Web 3.0]

Semantični splet, tretja generacija svetovnega spleta, imenovan tudi pametni splet. Podatki so distribuirani, razdrobljeni, vseprisotni na spletu. To je splet za ljudi in tudi pametne stroje (umetno inteligenco), ki znajo te podatke razumeti, analizirati in ponuditi ljudem.

Splet 4.0

[Web 4.0]

Splet 4.0 oz. »Web of things« je najnovejši korak evolucije svetovnega spleta, ki se je pojavil v drugem desetletju 21. stoletja. S spletom 4.0 je močno povezan internet stvari (IoT), ki predstavlja nabor procesov in tehnologij, kot so pametni domovi, vseprisotne naprave in pametna mesta. Internet stvari skrbi za pravilno komuniciranje pametnih naprav, splet 4.0 pa predstavlja način predstavitve podatkov, zajetih iz pametnih naprav, povezanih v internet stvari.

Spletna analitika

[Web Analytics]

Merjenje, zbiranje, analiza in poročanje o internetnih podatkih za namene razumevanja in optimizacije spletne uporabe. Najpogosteje uporabljen sistem za spletno analitiko, ki je v osnovni različici brezplačen, je Google Analytics.

Spletna aplikacija

[Web app]

Kakršnakoli programska aplikacija, ki teče znotraj spletnega brskalnika ali pa je razvita s pomočjo programskih jezikov, ki se lahko izvajajo znotraj spletnih brskalnikov.

Spletna obstojnost

[Web Site Stickiness]

Pogosto je merjena v obliki časa, ki ga uporabnik preživi na spletnem mestu v določenem časovnem obdobju (npr. mesečno). Včasih je merjena tudi v obliki števila obiskanih podstrani na spletnem mestu.

Spletna revija

[Web Magazine; Zine]

Revije, objavljene na spletu. Pokrivajo zelo specifične teme in imajo zato tudi zelo specifično ciljno skupino.

Spletna serija

[Web Series]

Serija video vsebin s scenarijem, ponavadi v epizodah, pripravljena posebej za prikazovanje na internetu.

Spletna skupnost

[Web Community]

Družbene mreže se manifestirajo v spletnih skupnostih, ki omogočajo povezovanje prijateljev, znancev ali neznancev s sorodnimi zanimanji (na primer Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ali Flickr).

Spletna stran

[Web Page]

Dokument na svetovnem spletu (www). Vsaka stran je identificirana z enkratnim URL naslovom (Uniform Resource Locator).

Spletne aplikacije

[Web Apps]

Spletna mesta, ki so videti kot aplikacije in tudi delujejo tako. Primeri takšnih aplikacij so Facebook, Pandora in Google Dokumenti.

Spletni bonton

[Netiquette]

Pravila dostojnega obnašanja na internetu, predvsem v komuniciranju na družbenih omrežjih, prek elektronske pošte, pri objavljanju na forumih, komuniciranju prek klepetalnic ipd. (na primer pisanje z velikimi črkami, uporaba smeškov itd.).

Spletni brskalnik

[Web Browser]

Računalniški program, ki nam omogoča brskanje po spletu ter prikazovanje dokumentov HTML in večpredstavnih vsebin. Sodobni brskalniki podpirajo kombinacijo standardnih in novejših standardov HTML in XHTML, ki naj bi se enako prikazovali na vseh spletnih brskalnikih. Prvi brskalnik je začel delovati v letu 1991 pod imenom WorldWideWeb, postavil pa ga je Tim Berners Lee. Trenutno so najbolj razširjeni brskalniki Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, EDGE, Safari in Opera.

Spletni odnosi z javnostmi

[Spletni odnosi z javnostmi]

Prisluženo, neplačano medijsko poročanje na spletu z digitalnimi publikacijami, blogi in drugimi spletnimi vsebinami. Podoben je tradicionalnim odnosom z javnostmi, le da se dogaja na spletu.

Spletni ogled; Spletno raziskovanje izdelka

[Webrooming]

Nakupovalna praksa, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini. Gre za obratno logiko kot pri showroomingu.

Spletni pajek

[Web Crawler; Web Spider]

Program ali avtomatizirana skripta, ki brska po spletu na metodičen, avtomatiziran način. Drugi, manj pogosti izrazi zanj so mravlje (ants), samodejni indeksatorji (automatic indexers), boti (bots) in črvi (worms).

Spletni ponedeljek

[Cyber Monday]

Marketinški termin za ponedeljek, ki pride za zahvalnim dnevom v ZDA. Termin so skovala podjetja, da bi prepričala kupce v spletne nakupe. Običajno so na ta dan določeni izdelki ali skupine izdelkov občutno znižani. Gre za spletni odgovor na črni petek (Black Friday), ko trgovci ponudijo popuste v fizičnih trgovinah. Prvič je bil predstavljen 28. novembra 2005 v sporočilu za javnost spletne trgovine Shop.org z naslovom »Kibernetski ponedeljek hitro postaja eden največjih spletnih nakupovalnih dni v letu«.

Spletni seminar

[Webinar]

Točno določena vrsta spletne konference (spletna konferenca), kjer gre za enosmerno komunikacijo (od govornika do občinstva), občinstvo pa ima omejene možnosti interakcije z govornikom. Lahko pa je webinar tudi participativen, kar pomeni, da lahko z anketami ter s vprašanji in z odgovori poslušalci sočasno sodelujejo z govornikom.

Spletni strežnik

[Web Server]

Namenska strojna in programska oprema, ki je namenjena serviranju spletnih vsebin uporabnikom prek interneta.

Spletni strgalnik

[Web Scraper]

Spletni strgalnik se uporablja za avtomatizacijo operacij. Gre za vrsto podvajanja, pri kateri se podatki s spleta zbirajo in kopirajo v osrednjo lokalno bazo podatkov ali preglednico za prihodnje iskanje ali analizo.

Spletni video oglasi

[Webmercial]

Beseda izhaja iz klasičnega televizijskega oglaševanja in opisuje ustvarjanje video vsebin, podobnih televizijskim oglasom, le da so ustvarjeni izključno za splet. Elementi spletnega video oglasa so podobni televizijskim, saj vključujejo zvočne posnetke, glasbo in grafike, prednost spletnih video oglasov pa je predvsem stroškovna učinkovitost.

Spletni vir; Novičarski vir

[News Feed]

Format podatkov, ki se uporablja za oskrbovanje uporabnikov s pogosto posodobljeno vsebino. Distributerji vsebin sindicirajo spletni vir, tako da se lahko uporabniki nanj naročijo. Izdelovanje kolekcij spletnih virov na enem mestu se imenuje združevanje. To pa delajo t. i. agregatorji.

Spletni začetnik

[Newbie]

Termin, ki označuje novega, ponavadi neizkušenega uporabnika.

Spletno mesto

[Website]

Mesto (lokacija) na svetovnem spletu (www). Vsako mesto vključuje domačo stran, ki je prvi dokument, ki ga vidi uporabnik, ko vstopi na spletno mesto. Mesto lahko vključuje še druge dokumente in datoteke. Vsako mesto ima v lasti in ga upravlja posameznik, podjetje ali organizacija.

Spletno ribarjenje

[Phishing]

Nezakonit način zavajanja uporabnikov, namenjen pridobivanju občutljivih podatkov (številka kreditne kartice, gesla, osebni podatki ipd.). Napadalec, ki spletno ribarjenje izvaja, skuša pridobiti podatke tako, da pod pretvezo prepriča žrtev o nujnosti posredovanja teh podatkov.

Spletno upravljanje ugleda

[Online Reputation Management; ORM]

Oblikovanje in izvedba strategij na spletu, s katerimi želimo pozitivno vplivati na javno dojemanje organizacije ali osebe. Spletno upravljanje ugleda pomaga pri nadzoru nad javno podobo podjetja oz. blagovne ali osebne znamke v digitalnem ekosistemu.

Sploščitev

[Flattening]

Sploščitev je postopek zmanjševanja dimenzionalnosti podatkov z združevanjem več značilnosti ali atributov v en sam vektor. Ta postopek se pogosto uporablja pri pripravi podatkov za vnos v nevronske mreže, zlasti pri obdelavi slik, kjer se lahko večdimenzionalne matrike slik spremenijo v enodimenzionalne vektorje, ki jih lahko model lažje obdela.

Splošna umetna inteligenca

[General AI]

Splošna AI je umetna inteligenca, ki lahko uspešno izvede katero koli intelektualno dejavnost, ki jo lahko izvede človek. Izraz »splošna umetna inteligenca« se včasih zamenjuje z izrazom »močna umetna inteligenca«, čeprav ne gre za popolnoma isto stvar.

Spodbujen klik

[Incentivized Click]

Vrsta klika, kjer uporabnik klikne na oglas z namenom pridobitve neke prednosti zase. To se kaže v nižji kakovosti obiskovalcev spletne strani.

Sponzorirane povezave

[Sponsored Links]

Po modelu cena na klik (CPC) prek licitacij oglasnega prostora oglaševalci zakupujejo posamezne ključne besede in s tem oglasni prostor v iskalnih rezultatih spletnih iskalnikov. Pri tem so organski iskalni rezultati vidno ločeni od plačljivih iskalnih rezultatov. Primer tovrstnega oglaševanja predstavlja Google AdWords.

Sponzorstvo

[Sponsorship]

V digitalnem oglaševanju izraz, ki označuje, da oglaševalec plača sponzorstvo določene rubrike na spletni strani. Lahko gre za sponzorstvo z oglasi ali vsebinami, v katerem je omenjeno, kdo je sponzor.

Sporočilo za družbene medije

[Social Media Press Release; Social Media News Release]

Gre za preoblikovano tradicionalno sporočilo za medije. Vsebina je razporejena v sklope, slog ni tako uraden, vsebuje pa vse pomembne informacije.

Spremljanje družbenih medijev

[Social Media Listening; Social Media Monitoring]

Proces identifikacije in ocenjevanja, kaj je bilo na družbenih medijih povedanega o podjetju, posamezniku, izdelku ali blagovni znamki. Na voljo je kar nekaj orodij za spremljanje družbenih medijev, ki pomagajo pri iskanju pravih pogovorov in rešitev za probleme potrošnikov.

Spremljevalna naprava

[Companion Device]

Na področju nosljivih naprav je spremljevalna naprava tista, ki za zagotavljanje vseh funkcionalnosti potrebuje matično napravo, kot je pametni telefon. Njeno nasprotje je samostojna naprava, ki lahko vse naloge opravi sama. Spremljevalna nosljiva naprava za komunikacijo z matično napravo običajno uporablja standard Bluetooth.

SSP; Platforma za ponudnike

[SSP; Supply Side Platform]

Tehnološka platforma za centralizirano avtomatizirano prodajo oglasnega prostora širokemu naboru potencialnih oglaševalcev. Algoritem samodejne optimizacije donosa založnikom omogoča prodajo posameznega prikaza najboljšemu ponudniku po najvišji ceni. Platforma SSP je povezana z različnimi platformami za povpraševanje (DSP, oglasne borze in oglasna omrežja) in deluje v interesu založnika. V številnih primerih lahko platforma za ponudnike SSP nudi tudi dodatne storitve, kot so komercialne pogodbe z oglasnimi borzami in centralizirano obračunavanje.

Stalna povezava

[Permalink]

URL, ki se nanaša na določeno spletno stran, članek ali objavo na blogu, katere povezava naj bi ostala nespremenjena tudi v prihodnosti.

Standardno obvestilo

[Boilerplate]

Standardno besedilo, ki pogosto vsebuje podrobnosti o podjetju, kot je matična številka podjetja, in se običajno vstavi v nogo dokumentov in spletnih strani.

Statični IP naslov

[Static IP Address]

IP naslov, ki ob vsaki ponovni prijavi uporabnika na internet ostaja enak. Glej tudi dinamični IP naslov.

Statistike v realnem času

[Real-time Data]

Statistike, kjer lahko oglaševalci ves čas spremljajo statistiko svojih spletnih strani ali oglaševalske akcije (na primer promet, število obiskovalcev ali število izvršenih akcij).

Število plasti

[Number of Layers]

Število plasti se nanaša na globino modela transformer, kar pomeni število zaporednih kodirnikov in dekodirnikov v arhitekturi. Več plasti omogoča modelu, da se nauči bolj zapletenih in abstraktnih značilnosti podatkov, kar izboljšuje njegovo zmogljivost, vendar povečuje tudi število parametrov in računalniške zahteve.

Število ponovitev

[Loop Size]

Število ponovitev celotnega spletnega oglasa.

Stopnja dokončanja ogleda videoposnetka

[Video Completion Rate]

Razmerje med številom ogledov videa od začetka do konca in številom ogledov začetka videoposnetka.

Stopnja izgubljanja uporabnikov

[Churn Rate]

Meritev, ki se uporablja za izračun zadržanja potrošnikov. Podjetjem pomaga ugotoviti, koliko strank v določenem časovnem obdobju izgubljajo.

Stopnja konverzije

[CR; Conversion rate]

Povprečno število konverzij na klik oglasa, prikazano v odstotkih. Stopnjo konverzije se izračuna tako, da število konverzij delimo s številom skupnih klikov oglasov, ki jim je mogoče slediti v izbranem časovnem obdobju.

Stopnja napačne klasifikacije

[Misclassification Rate]

Metrika, ki nam pove odstotek opazovanj, ki jih je nek klasifikacijski model nepravilno predvidel.

Stopnja odprtih e-poštnih sporočil

[Open rate]

Meritev, ki nam pokaže, koliko ljudi je odprlo naša e-poštna sporočila. Najpogosteje se meritev računa v odstotkih z deljenjem števila odprtih e-poštnih sporočil s številom naslovnikov, ki smo jim sporočilo poslali.

Stopnja ogledov ene strani

[Bounce Rate]

Odstotek sej brskanja, ki se zaključijo po ogledu ene strani spletnega mesta. Uporablja se v analizi spletnega prometa. Gre za merilo, ki kaže na učinkovitost spletnega mesta pri spodbujanju uporabnikov k nadaljevanju obiska spletnega mesta. Izražen je v odstotkih in predstavlja delež obiskov, ki se končajo na prvi strani spletnega mesta, ki jo obiskovalec obišče.

Stopnja opustitve

[Abandonment Rate]

Izraz, ki se uporablja za opis dejavnosti obiskovalca na spletni strani, ki stran zapusti, preden zaključi želeno dejanje. Primer je opustitev spletnega nakupa, ki se nanaša na obiskovalce, ki v svojo spletno nakupovalno košarico dodajajo izdelke, vendar nakupa ne dokončajo.

Stopnja posredovanj

[Pass-along Rate]

Odstotek ljudi, ki pošlje naprej sporočilo ali datoteko.

Stopnja predvajanja videa

[Video Play Rate]

Razmerje med predvajanjem videa in številom ogledov strani, kjer se video predvaja.

Stopnja priporočil potrošnikov; NPS

[Net Promoter Score; NPS]

Meritev, kako verjetno bi nekdo priporočil podjetje ali storitev drugim na lestvici 1–10. Z uporabo te meritve zadovoljstva strank lahko podjetja ugotovijo, kako zvesti so potrošniki in kako vrednotijo izdelek ali storitev.

Stopnja vključenosti

[Engagement rate]

Metrika, ki meri stopnjo vključenosti uporabnikov. Pove nam, v kolikšni meri se ljudje odzivajo na vsebine, ki jih objavljamo. Dejavniki, ki merijo stopnjo vključenosti, so komentarji, všečki, deljenje vsebin in druge aktivnosti na družbenih omrežjih.

Stran rezultatov v iskalniku

[Search Engine Results Page; SERP]

Seznam rezultatov, ki jih prikaže iskalnik glede iskalno frazo, ki je bila vnešena v iskalnik. SERP prikazuje dve vrsti rezultatov in sicer plačane ter organske.

Stran, oblikovana za mobilne naprave

[Mobile First]

Oblikovanje strani na podlagi mobilnih naprav je strategija oblikovanja na podlagi potreb mobilnih uporabnikov. Namesto, da je spletno mesto ustvarjeno na podlagi namizne uporabniške izkušnje, se stran prilagodi v mobilno polje. Stran je ustvarjena tako, da predpostavlja, da je večina uporabnikov mobilnih.

Stran, prilagojena mobilnim napravam

[Mobile Responsive]

Strani, prilagojene mobilnim napravam, sestavlja tehnični pristop k oblikovanju spletnih strani, kjer se CSS uporablja za prilagajanje mesta napravi, na kateri je prikazana. Spletno mesto je največkrat najprej ustvarjeno za uporabnike namiznih računalnikov, nato pa je kasneje prilagojeno še za mobilne naprave.

Strategija »mobilno najprej«

[Mobile-first Strategy]

Podjetja pri pripravi svojih spletnih mest in drugih oblik digitalne komunikacije v ospredje postavljajo mobilno uporabniško izkušnjo.

Strategija ciljanja; Ciljanje

[Targeting strategy; Targeting]

Izbira potencialnih kupcev, ki jim želi podjetje prodajati izdelke ali storitve. Strategija ciljanja vključuje segmentacijo trga, izbiro primernih segmentov in določanje izdelkov, ki bodo ponujeni v določenih segmentih. Podjetja, ki ponujajo več izdelkov, lahko določijo, ali se bo v različnih segmentih prodajal splošen izdelek ali pa se bo prilagodil glede na raznolikost trga, zrelost, raven konkurence in pričakovan obseg prodaje.

Strežnik

[Server]

Namenska strojna in programska oprema, ki prek omrežne ali internetne povezave uporabnikom omogoča različne storitve (na primer serviranje spletnih oglasov ali izmenjevanje elektronske pošte).

Strojno prevajanje

[Machine Translation]

Strojno prevajanje je postopek, pri katerem računalniški program analizira besedilo in brez posredovanja človeka izdela ciljno besedilo. Izraza ne smemo zamešati z računalniško podprtim prevajanjem, ki zajema predvsem prevajalska namizja s pomnilniki prevodov. Sistemi za strojno prevajanje so se nekoč razvijali na podlagi pravil (leksikonov, oblikoslovnih in skladenjskih analizatorjev ter komponent za razreševanje večpomenskosti), danes pa so najbolj razširjeni prevajalniki, ki se učijo iz velikih količin že prevedenih besedil. Strojno prevajanje uporablja analizo naravnega govora (NLP) za prevajanje jezika v besedilnih in govornih pogovorih.

Strojno učenje

[Machine Learning]

Področje računalniške znanosti in umetne inteligence, ki se osredotoča na tiste oblike sistemov, ki se lahko učijo, odločajo in predvidevajo na podlagi podatkov. Strojno učenje računalnikom omogoča, da delujejo in se odločajo s pomočjo podatkov in ne eksplicitnega programiranja. Programi strojnega učenja so zasnovani tako, da se zaradi izpostavljenosti novim podatkom učijo in napredujejo skozi čas. Strojno učenje igra pomembno vlogo pri številnih novih tehnoloških dosežkih, kot so samovozeči avtomobili, računalniški vid ter sistemi za prepoznavanje govora.

Strojno učenje za oblikovanje

[Machine Learning for Design]

Umetna inteligenca s pomočjo strojnega učenja lahko pomaga pri oblikovanju kreativnih rešitev, tako da analizira vzorce v preteklih uspešnih projektih in uporablja te ugotovitve za ustvarjanje novih dizajnov, ki so verjetno učinkoviti. Ta pristop lahko pospeši in poenostavi oblikovalski proces ter omogoča boljše rezultate oglaševalskih kampanj.

Strojno zaznavanje

[Machine Perception]

Sposobnost sistema, da pridobi in dojame informacije iz okolja na enak način, kot to počne človek s svojimi čutili.

Stroški pridobitve nove stranke

[CAC; Customer Acquisition Cost]

Metrika, ki opredeljuje stroške, povezane s prepričevanjem kupca za nakup izdelka ali storitve. Večinoma vključuje stroške marketinga (tržne raziskave, analitika, pridobivanje in ohranjanje kontakta, oglaševanje), včasih pa je treba upoštevati tudi stroške izdelkov in prodaje. Metrika nam pomaga pri določanju vrednosti enega kupca za podjetje.

Šumni podatki

[Noisy Data]

Šumni podatki so podatki z veliko količino dodatnih nesmiselnih informacij, imenovanih šum. To vključuje tudi vse podatke, ki jih uporabniški sistem ne more razumeti in pravilno interpretirati. Mnogi sistemi na primer ne morejo uporabljati nestrukturiranega besedila. Šumni podatki lahko negativno vplivajo na rezultate kakršne koli analize podatkov in napačne zaključke, če z njimi ne ravnate pravilno. Statistična analiza se včasih uporablja za odstranjevanje šuma iz šumnih podatkov.

Taktike digitalnega marketinga

[Digital Marketing Tactics]

Digitalne tehnike, ki se uporabljajo za doseganje ciljne publike. Marketinški strokovnjaki uporabljajo različne tehnike, kot so spletne strani, obogatene z vsebinami in s ključnimi besedami, PPC kampanje za krepitev prepoznavnosti blagovne znamke in komuniciranje na družbenih omrežjih. Taktike digitalnega marketinga vključujejo npr. SEO, e-poštni marketing, analizo ključnih besed/konkurenčnosti, upravljanje ugleda ter pisanje člankov in blogov.

TCP/IP protokol; Transportni sloj TCP/IP

[TCP/IP protocol; Transmission control protocol; Internet protocol]

Komunikacijski protokol, ki povezuje med seboj nepovezane mreže v internet. Skrbi za prenos podatkov na zahtevani naslov.

Tehnika nebotičnika

[Skyscraper Technique]

Metoda optimizacije za iskalnike za izgradnjo mreže kakovostnih povezav do spletne strani. Ideja, ki stoji za to tehniko, je vzeti vsebino konkurenčne spletne strani, ki ima visoko pozicijo v iskalnih rezultatih, graditi na njej (zato “nebotičnik”) ter narediti boljšo in popolnejšo vsebino. Ko je ta pripravljena, stopite v stik s skrbniki spletnih strani, ki imajo povezave do vaših tekmecev, in jim ponudite boljšo (vašo) alternativo.

Tehnologija optičnega branja; Optično prepoznavanje znakov

[OCR; Optical Character Recognition]

Je tehnologija, kjer lahko z uporabo optičnega čitalnika tiskan dokument prenesemo v računalnik kot tipkano besedilo.

Tehnologija prepoznavanja obraza

[Facial Recognition]

Prepoznavanje obraza je računalniški program, ki lahko prepozna ali avtentificira osebo. Eden od pristopov k temu je primerjava določenih obraznih potez na sliki z zbirko podatkov o obrazih. Je eden najbolj iskanih izrazov umetne inteligence.

Tehnologija razpršene evidence

[Distributed Ledger Technology]

Nov način za digitalno varno shranjevanje določenih oblik podatkov. Podatke, ki jih lahko zapišemo kot zaporedje transakcij ali, splošneje, vnosov, shranjujemo v verigi zaporednih blokov, katerih zaporedje in pristnost sta zavarovana z matematičnimi algoritmi.

Tehnologija veriženja blokov; Veriga podatkovnih blokov

[Blockchain]

Tehnologija temelji na veriženju neprodornih algoritmov, na katerih je zapisana vsota podatkov o neki transakciji – lahko gre za prenos zneska, izvršljivo pogodbo ali prenos drugih podatkov. Vsaka transakcija dobi svoj blok – algoritem, ki se postavi v vrsto z drugimi algoritmi in tako tvori sistem verige blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih. Koncept je prvič leta 2008 predstavila oseba z vzdevkom Satoshi Nakamoto, leto dni kasneje pa se je sistemu pridružila trenutno najbolj poznana digitalna valuta bitcoin.

Tehnološko ciljanje

[Technical Targeting]

Uporabljajo ga predvsem spletni oglaševalci, ki so osredotočeni na specifične cilje. S takim ciljanjem si oglaševalci zagotovijo plačilno učinkovitost, prilagodljivost in merljiv proces ciljanja. Oglaševalec s posebno programsko opremo (oglasni strežnik) oglase prikazuje samo izbranim uporabnikom. Tehnološko lahko ciljamo uporabnike glede na tip brskalnika (na primer Chrome, Firefox, MS Internet Explorer), operacijski sistem (na primer Windows, MacOS, Linux), ponudnika interneta, domene, hitrost povezave dostopa v internet, ločljivost uporabniških zaslonov in glede na druge tehnične značilnosti.

Tekst-slika modeli

[Text-to-Image Models]

Tekst-slika modeli so vrsta generativnih modelov, ki pretvarjajo naravnojezikovne opise v vizualne predstavitve, kot so slike. DALL-E 2 je primer takšnega modela, ki se uči ustvarjati realistične in koherentne slike na podlagi besedilnih opisov.

Tekst/besedilo

[Copy]

Besedilo v oglasih – tako v digitalnem kot tradicionalnem oglaševanju. Besedilo je lahko zapisano ob slikovnem ali video gradivu, lahko pa je uporabljeno tudi v glasovni obliki v videu ali le z zvokom npr. v radijskem oglasu.

Tekstopisec

[Copywriter]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki idejo oglasa prenese v besedilo. Tekstopisec najpogosteje tesno sodeluje z umetniškim oziroma kreativnim direktorjem.

Tekstopisje

[Copywriting]

Pisanje besedil oz. strokovno tekstopisje je veščina, s katero lahko uspešno predstavimo svoje storitve, povečamo prodajo izdelkov, ustvarimo prodorna in prepoznavna besedila.

Temna objava

[Dark Post]

Objava, ki ni vidna na strani časovnice na Facebooku, se imenuje temna objava. To je objava, ki je pripravljena kot oglas v orodju za upravljanje oglasov na Facebooku. Razlikujejo se od sponzorirane objave, ki je ustvarjena kot običajna objava in je vidna na časovnici uporabniškega profila. Namen temne objave je ustvariti sporočilo za izbrano ciljno občinstvo, hkrati pa z njo ne »zasuti zida« tistim, za katere sporočilo ni pomembno.

Temni splet

[Dark Web]

Gre za manjši del globokega spleta. Do temnega spleta je mogoče dostopati le s posebno programsko opremo, konfiguracijo ali z dovoljenjem, pogosto z uporabo nestandardnih komunikacijskih protokolov in tehnologij. Značilni primeri so omrežja »prijatelj do prijatelja«, ki se običajno uporabljajo za izmenjavo datotek s povezavo »peer-to-peer«, in zasebne mreže (npr. Tor).

Teorija naučljivosti

[Computational Learning Theory]

Teorija naučljivosti je področje strojnega učenja, ki se ukvarja z ustvarjanjem in analiziranjem učečih se algoritmov.

Testiranje A/B (ločeno testiranje)

[A/B Testing; Split Testing]

Testiranje dveh različnih nastavitev na podlagi odziva uporabnikov. Test ocenjuje, katera verzija je bolj učinkovita (npr. dva oglasa, dve spletni strani …) glede na postavljen cilj. Na podlagi A/B testiranja potrdimo ali ovržemo postavljeno hipotezo, s katero smo začeli test, in implementiramo najboljšo možnost.

Testiranje uporabnosti

[Usability testing]

Tehnika testiranja, uporabljena pri zasnovi programske opreme, vmesnikov ali tehnologije za končne uporabnike. Meri uporabnost in enostavnost uporabe določene funkcije ali predmetov. Testiranje uporabnosti je pomembno za razvoj strategij za ugotavljanje, ali sistemi delujejo praktično in razumljivo pri dejanski uporabi.

Težave potrošnikov

[Customer Pain Point]

Težave, s katerimi se srečujejo potrošniki in potencialni potrošniki. Težave so lahko raznolike in edinstvene za vsakega potrošnika. Mednje sodijo težave, povezane s financami, procesne težave in težave s podporo.

Tlačenje ključnih besed

[Keyword Stuffing]

Ko spletna stran z namenom manipuliranja iskalnika prepogosto uporablja ključno besedo, kar onemogoča normalno berljivost vsebine.

Točka bruto gledanosti

[Gross Ratings Point; GRP]

Standardna meritev v TV-oglaševanju, s katero merimo vpliv oglaševanja. GRP se izračuna tako, da delež ciljne skupine, ki smo jo z oglaševanjem dosegli, pomnožimo s frekvenco izpostavitve. Na primer: če z oglaševanjem dosežemo 30 % ciljne skupine in če te uporabnike
v povprečju 4-krat izpostavimo oglasu, smo dosegli 120 GRP (30 * 4 = 120 GRP).

Tokenizacija

[Tokenization]

Šifriranje občutljivih podatkov za varen zapis v obliki žetona pri elektronskem poslovanju.

Toplotna mapa

[Heatmap]

Grafičen prikaz e-poštnega sporočila, spletnega mesta ali oglasa, ki prikazuje primerjavo klikabilnih elementov (meni, pozivi k dejanju, kategorije ipd.) med seboj ali primerjavo najbolj gledanih elementov e-poštnega sporočila, spletnega mesta ali oglasa.

Transferno učenje

[Transfer Learning]

Transferno učenje je tehnika, ki združuje obstoječe znanje z novimi podatki in jih uporablja za reševanje novih dejavnosti.

Trgovalna enota

[Trading Unit]

Agencijska enota za trgovanje, ki ima strokovno znanje glede uporabe oglaševalskih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Ta skupina ljudi v svoji vlogi skrbi za sprotno upravljanje akcij. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trgovalna platforma

[Trading Desk]

Agencijska rešitev za trgovanje z oglasnim prostorom na podlagi strokovnega znanja in uporabe oglaševalskih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Posebne skupine ljudi (trgovci) s platformo skrbijo za sprotno upravljanje akcij v realnem času. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Tržna niša

[Niche Market]

Majhen del trga, na katerega se osredotoča določen izdelek. Tržno nišo določajo tako značilnosti izdelka, ki so namenjene zadovoljevanju posebnih marketinških potreb, kot tudi cenovni razpon, kakovost izdelka in demografija ciljne skupine.

TV povsod; Avtenticirano pretakanje vsebin, Avtenticirane video vsebine na zahtevo

[TV Everywhere; Authenticated Streaming, Authenticated Video on Demand]

Poslovni model, pri katerem morajo za dostop do pretočnih video vsebin prek TV-kanalov uporabniki potrditi svojo istovetnost (da so obstoječi naročniki na kanal prek računa, ki jim ga je dodelil ponudnik televizijskih programov za dostop do vsebine). Ta model omogoča ponudnikom televizijskih programov, da svojim strankam ponujajo možnost dostopa do vsebin s svojih kanalov prek internetnih storitev in mobilnih aplikacij – bodisi v živo bodisi na zahtevo kot del naročnine na storitev.

Tvit; Čivk

[Tweet]

Sporočilo, dolgo do 280 znakov, objavljeno na družbenem mediju Twitter.

Tvitati; Čivkati

[To Tweet]

Napisati do 280 znakov dolgo sporočilo na družbenem mediju Twitter.

Tviter; Čivkač

[Tweeter]

Oseba, ki uporablja družbeno omrežje Twitter.

Tvitersfera

[Twittersphere]

Skupek računov na Twitterju.

Tweens

[Tweens]

Nova ciljna skupina, ki zajema otroke med devetim in dvanajstim letom, t. i. nedozorele potrošnike. Pogosteje kot dečki se v to skupino uvrščajo deklice. Ta demografska skupina je po značilnostih, vrednotah in razmišljanju podobna tako otrokom kot tudi najstnikom. Njihovi deloholični starši navadno ljubezen do otrok nadomeščajo z denarjem.

Učenje asociacijskih pravil

[Association Rule Learning]

Metoda nenadzorovanega in na pravilih temelječega strojnega učenja, katerega cilj je prepoznavanje skupnih značilnosti ali povezav med spremenljivkami v naboru podatkov.

Učenje s pomočjo AI mentorjev

[AI-Mentored Learning]

AI mentorji so sistemi, ki uporabljajo umetno inteligenco za zagotavljanje individualizirane podpore učencem v obliki nasvetov, povratnih informacij in dodatnih virov. Ti mentorji lahko spremljajo napredek študentov, nudijo usmerjanje glede na njihove potrebe in cilje ter pomagajo izboljšati njihovo razumevanje in zadržanje informacij.

Učenje Zero-Shot

[Zero-Shot Learning]

Zero-Shot učenje se nanaša na sposobnost modela, da opravlja naloge, za katere ni bil posebej treniran. DALL-E 2 se ponaša s to sposobnostjo, saj lahko generira slike na podlagi besedilnih opisov, ki niso bili del njegovega nabora podatkov med treningom.

Ugrabljanje trendov v marketinške namene

[Trendjacking]

Praksa, pri kateri blagovna znamka uporabi pomemben trend, ki se pojavi znotraj družbenih medijev, v svoje marketinške namene (za promocijo svoje znamke). Gre za nekakšno obliko viralnega marketinga.

UI; Umetna inteligenca

[AI; Artificial Intelligence]

Inteligenca, ki jo imajo naprave. V računalniški znanosti je popolna inteligentna naprava prilagodljivo, racionalno sredstvo, ki zaznava svoje okolje in sprejema odločitve, ki povečajo njegove možnosti za dosego zastavljenih ciljev.

Pogovorno se termin uporablja za naprave, ki posnemajo kognitivne funkcije ljudi, kot sta učenje in reševanje problemov. Ker postajajo naprave s časom vse zmogljivejše, so stvari, ki so še pred leti veljale za umetno inteligenco, danes izvzete iz definicije. Tak primer je optično prepoznavanje znakov, ki ne sodi več pod umetno inteligenco, ampak je to danes že rutinska tehnologija. Sposobnosti naprav, ki trenutno sodijo v kategorijo umetne inteligence, so razumevanje človeškega govora, tekmovanje v strateških igrah, samovozeči avtomobili in interpretacija kompleksnih podatkov.

Ujemanje potrošnikov

[Customer Match]

Omogoča prikazovanje oglasov strankam na podlagi pametnih podatkov.

Umetna inteligenca v upravljanju projektov

[AI in Project Management]

Umetna inteligenca v upravljanju projektov se nanaša na uporabo algoritmov umetne inteligence za optimizacijo in avtomatizacijo nalog, kot so razporejanje virov, spremljanje napredka in obvladovanje tveganj. To omogoča boljše načrtovanje, učinkovito izvedbo in hitrejše zaključevanje projektov.

Umetna inteligenca v upravljanju verige dobaviteljev

[AI in Supply Chain Management]

AI v upravljanju verige dobaviteljev se nanaša na uporabo algoritmov umetne inteligence za optimizacijo in avtomatizacijo nalog, povezanih z dobavo, transportom, skladiščenjem in distribucijo blaga. Ta tehnologija lahko izboljša učinkovitost, zmanjša stroške in poveča prožnost verige dobaviteljev.

Umetna inteligenca za optimizacijo delovne sile

[AI for Workforce Optimization]

AI za optimizacijo delovne sile vključuje uporabo algoritmov umetne inteligence za analizo, načrtovanje in razporejanje zaposlenih glede na njihove veščine, razpoložljivost in poslovne potrebe. Ta tehnologija lahko izboljša učinkovitost, zmanjša stroške in izboljša zadovoljstvo zaposlenih.

Umetna nevronska mreža

[Artificial Neural Network]

Umetne nevronske mreže so eno glavnih orodij, ki se uporabljajo pri strojnem učenju. Kot pove »nevronski« del njihovega imena, gre za sisteme, ki jih navdihujejo možgani in so namenjeni posnemanju načina, kako se ljudje učimo. So odlično orodje za iskanje vzorcev, ki so preveč zapleteni ali številni, da bi jih človeški programer lahko izluščil in naučil stroj, da jih prepozna.

Umetna splošna inteligenca

[AGI; Artificial General Intelligence]

Umetna splošna inteligenca se nanaša na vrsto ugledne umetne inteligence, ki lahko dobro opravlja različne vrste nalog in resnično simulira širino človeškega intelekta, namesto da se osredotoča na bolj specifične ali ožje vrste nalog. Izraza »močna umetna inteligenca« ali »polna umetna inteligenca« se uporabljata tudi za razpravo o širših ciljih umetne inteligence.

Umetna superinteligenca

[ASI; Artificial Superintelligence]

Umetna superinteligenca je opredeljena kot oblika umetne inteligence, ki je sposobna preseči človeško inteligenco z manifestacijo kognitivnih sposobnosti in razvojem lastnih miselnih sposobnosti. Umetna superinteligenca bi lahko imela le nekoliko višji IQ od povprečnega človeka ali pa bi bila veliko bolj inteligentna, primerljiva z razliko v kognitivni sposobnosti med mravljo in Nobelovim nagrajencem Rogerjem Penrosom.

Unix

[Unix]

Računalniški operacijski sistem (OS), ki ga uporablja večina spletnih strežnikov. Tudi operacijski sistem Linux izvira iz Unixa.

Uporabnik

[User]

Posameznik, ki ima dostop do interneta.

Uporabnikova pot na spletu

[User journey]

Ustvarjena in strnjena predstavitev stranke/kupca v obliki točno določene osebe. Predstavitev temelji na resničnih podatkih in preudarno izbranih predvidevanjih: kdo so naši obiskovalci (demografija), kakšni so njihovi motivi (motivacija), kaj jih zanima (cilji) in kako načrtujejo nakup (načini obnašanja).

Uporabniška izkušnja

[UX; User experience]

Uporabnikova celovita izkušnja pri uporabi izdelka ali sistema. Na spletu uporabniška izkušnja ni pomembna le pri spletnih trgovinah in drugih spletnih aplikacijah, temveč tudi pri spletnih predstavitvah podjetij. V digitalnem okolju govorimo tudi o DUX oz. digitalni uporabniški izkušnji.

Uporabniško ustvarjena vsebina

[User-Generated Content; UGC; Consumer Generated Media; CGM]

Vsebina, ki so jo ustvarili uporabniki in je dostopna drugim uporabnikom spletne platforme ali storitve. Lahko je v obliki besedilnega zapisa, video posnetka, fotografije ali zvočnega zapisa. Tovrstne vsebine so še posebej pogoste oziroma prevladujoče na družbenih medijih, vendar jih najdemo tudi drugje, kjer soobstajajo z uredniškimi vsebinami. Uporabniško ustvarjene vsebine imenujemo tudi potrošniški mediji (Consumer genera­ted media – CGM).

Uporabnost

[Usability]

V digitalnem marketingu se uporablja kot kvalitativen atribut. Kazalnik, ki nam pove, v kolikšni meri lahko uporabniki uporabijo izdelek za doseganje svojih ciljev z uspešnostjo, učinkovitostjo in zadovoljstvom v določenem kontekstu uporabe.

Upoštevanje privolitve

[Opt-in]

Sistem, ki prepoveduje pošiljanje oglasnih sporočil po e-pošti (e-novice) brez predhodne privolitve prejemnika. Elektronska obvestila bodo prejemali samo tisti uporabniki, ki so se nanje prijavili.

Upoštevanje zavrnitve

[Opt-out]

Sistem, ki prepoveduje pošiljanje oglasnih sporočil po e-pošti (e-novice) osebam, ki so izrecno izjavile, da takšnih sporočil ne želijo prejemati. Na seznam za elektronsko pošiljanje obvestil bodo dodani vsi uporabniki samodejno, vendar se bodo imeli možnost z njega odjaviti.

Upravitelj podatkov

[Data Manager]

Upravitelj podatkov je oseba, odgovorna za zakonito pridobivanje pravilne vrste podatkov za usposabljanje sistemov umetne inteligence s sodelovanjem s podatkovnimi znanstveniki. Upravitelj podatkov sodeluje s podatkovnimi arhitekti, da zagotovi, da so pridobljene informacije pravilno razvrščene in shranjene, tako da jih je mogoče analizirati in revidirati. Upravitelj podatkov mora tudi zagotoviti, da se življenjski cikel podatkov upravlja v skladu s pravnimi in organizacijskimi standardi, hkrati pa, da je zagotovljeno ustrezno upravljanje zbiranja, uporabe in odlaganja teh informacij.

Upravljalec oglaševalskih akcij v digitalnih medijih

[Traffic Manager]

Odgovoren je za izvedbo digitalnih oglaševalskih akcij, hkrati pa vodi ekipo strokovnjakov, ki skrbijo za izvedbo teh akcij. Sodeluje z različnimi ekipami, da zagotovi učinkovito upravljanje akcij v vseh digitalnih kanalih. Njegov cilj je doseči najboljši rezultat za naročnika, do katerega pride z realnočasovno optimizacijo in analizo množic podatkov, ki so mu na voljo. Gre za neke vrste inženirstvo v (digitalnem) marketingu.

Upravljanje kakovosti podatkov

[Data Quality Management]

Upravljanje kakovosti podatkov vključuje zagotavljanje, da so podatki točni, dosledni in popolni. Vključuje različne procese, kot so profiliranje, čiščenje in validacija podatkov.

Upravljanje matičnih podatkov

[Master Data Management]

Upravljanje matičnih podatkov se nanaša na celovito upravljanje ali ravnanje s podatki v sistemu, ki so večinoma deljeni na različnih platformah in delih poslovne podatkovne arhitekture. Vključuje ustvarjanje enotnega, poenotenega pogleda na vse zbrane podatke, kot so podatki o strankah, o izdelkih in o dobaviteljih, ter pomaga pri zagotavljanju točnosti in doslednosti podatkov z zagotavljanjem standardiziranega pogleda nanje.

Upravljanje mobilnosti v podjetju

[EMM; Enterprise Mobility Management]

Skupina ljudi, procesov in tehnologij, ki je osredotočena na urejanje mobilnih naprav, brezžičnih omrežij in drugih mobilno-računalniških storitev znotraj poslovnega konteksta. EMM postaja vse pomembnejši z razvojem pametnih naprav, ki jih uporabniki vse bolj uporabljajo na delovnem mestu.

Upravljanje podatkov

[Data Governance]

Upravljanje podatkov vključuje vzpostavitev politik, postopkov in nadzora za upravljanje in obdelavo podatkov. Pomaga pri zagotavljanju točnosti in doslednosti podatkov z zagotavljanjem okvira za upravljanje življenjskega cikla podatkov ter skladnosti s predpisi in standardi.

Upravljanje tveganj, povezanih z družbenimi mediji

[Social Media Risk Management]

Aktivna vključenost podjetij in blagovnih znamk v družbene medije ima precej koristi, hkrati pa predstavlja tudi potencialna tveganja. Če z njimi ne upravljamo pravilno, lahko družbena omrežja škodujejo ugledu podjetja, lahko pride tudi do uhajanja zaupnih informacij ali do kraje identitete. Za preprečitev tega mora organizacija pripraviti strategijo (jasno strukturo upravljanja) za zmanjšanje in obvladovanje teh tveganj.

Upravljanje uporabniške izkušnje

[Customer Experience Management]

Strategija, ki se uporablja za spremljanje in upravljanje vseh interakcij, ki jih ima podjetje s svojimi strankami. Podjetja uporabniško izkušnjo upravljajo z namenom, da bi ustvarila bolj kakovostne odnose, ki lahko blagovno znamko razlikujejo od ostalih blagovnih znamk v panogi. Upravljanje uporabniške izkušnje zagotavlja večjo zvestobo potrošnikov in podaljševanje življenjske vrednosti potrošnika.

Upravljanje z elektronskimi poslovnimi vsebinami

[ECM; Enterprise Content Management]

Skupek strategij, postopkov in orodij, ki jih uporabljamo za zajem, upravljanje, shranjevanje, trajno hrambo ter dostop do vsebin in dokumentov, povezanih z organizacijskimi procesi. Orodja in strategije ECM omogočajo organizacijam upravljanje z nestrukturiranimi informacijami, kjerkoli že so.

Upravljavec družbenih omrežij

[Community Manager]

Naloga upravljavca družbenih omrežij je, da tam zastopa blagovno znamko v vseh pogledih. Ustvarja svojo družbeno osebo in se aktivno druži s spletno skupnostjo ter se povezuje s potencialnimi kupci. Gre za aktivno, vključujočo in proaktivno storitev z marketinško agendo.

URL oglasa

[Destination URL]

Predstavlja URL strani, ki jo bodo uporabniki dosegli po kliku na določen oglas.

URL; Enolični krajevnik vira

[URL; Uniform Resource Locator]

Spletni naslov za neko spletno mesto ali stran.

Usmerjena nevronska mreža

[Feedforward Neural Network]

Usmerjen model je najpreprostejša oblika nevronske mreže, saj se informacije obdelujejo le v eno smer. Medtem ko gredo podatki lahko skozi več skritih vozlišč, se vedno premikajo v eno smer in nikoli nazaj. Usmerjene nevronske mreže so bile med prvimi in najuspešnejšimi učnimi algoritmi. Imenujejo se tudi globoke mreže ali preprosto nevronske mreže.

Usmerjevalnik

[Router]

Vmesnik, ki omogoča povezovanje določenega omrežja z drugimi omrežji (na primer lokalnega domačega omrežja ali omrežja v podjetju z internetom). Skrbi za ustrezno komunikacijo in usmerjanje podatkovnih paketov med posameznimi napravami.

Ustvarjanje naravnega jezika

[NLP; Natural Language Processing]

Ustvarjanje naravnega jezika pretvori strukturirane podatke v besedilo ali glas, ki ga lahko ljudje razumejo. Ukvarja se s tem, kaj računalnik piše ali pove kot zaključek komunikacijskega procesa.

Ustvarjanje prodaje prek družbenih omrežij

[Social Selling]

Strateški prodajni pristop, s katerim se z družbenimi mediji prilagodimo Kupcu 2.0 in povečamo svojo prodajno učinkovitost v vseh fazah prodajnega procesa. Termin se nanaša na zmožnost blagovne znamke oz. njenih skrbnikov, da potencialne potrošnike s komunikacijo na družbenih omrežjih vključujejo v nakupni proces. Dobri primeri so odgovarjanje na zastavljena vprašanja, zagotavljanje informativne vsebine in reševanje drugih težav potencialnih potrošnikov. S tem blagovna znamka pripomore k temu, da se potencialni potrošnik premika po prodajnem lijaku, ki vodi do nakupa.

Ustvarjanje vsebin

[Content Creation]

Besedna zveza v digitalnem svetu pomeni usvarjanje vsebin za namen objave in distribucije, bodisi na lastnem spletnem mestu, družbenih omrežjih bodisi tujih spletiščih. Vsebine so lahko promocijske ali informativne (posredno promocijske) narave.

UTM parametri

[UTM; Urchin Tracking Module]

Prilagojeni parametri, ki jih dodamo na konec URL naslova in omogočajo dodatno pošiljanje podatkov v spletno analitiko. Uporabljamo jih z namenom boljšega sledenja oglaševalskih akcij.

Uvodna stran

[Jump Page; Splash Page]

Spletna stran, ki se prikaže pred samo spletno stranjo kot uvod (največkrat t. i. intro animacija). Po zaključku predvajanja uvoda je uporabnik običajno samodejno preusmerjen na samo spletno mesto.

Vaba za klike

[Clickbait]

Slabšalni izraz, ki opisuje spletno vsebino, katere cilj je ustvarjanje spletnih prihodkov od oglaševanja. Opira se na senzacionalne naslove in privlačne slike, s katerimi skuša pridobiti čim več klikov ter spodbujati deljenje vsebin prek družbenih omrežij. Naslovi so običajno napisani tako, da zagotavljajo ravno toliko informacij, da postane bralec radoveden, obenem pa ne dovolj, da bi potešil svojo radovednost, dokler ne klikne na povezano vsebino.

Vdelati

[Embed]

Vključitev videoposnetka ali druge digitalne vsebine v spletno stran ali digitalno platformo.

Večji pametni telefon

[Phablet]

Pametni telefon s srednje velikim zaslonom, ki je manjši od tablice, a večji od običajne velikosti pametnega telefona.

Večkanalna atribucija

[Cross-Channel Attribution]

Uporaba napredne analitike za ugotavljanje, koliko je posamezna točka stika (tako v spletnih kot tradicionalnih kanalih) doprinesla k želenemu dejanju kupca.

Večkanalna komunikacija

[Multichannel Communication]

Večkanalna komunikacija pomeni, da blagovna znamka komunicira s potrošniki prek večih kanalov, kot so tisk, SMS, e-pošta, spletni portali in mobilne aplikacije. Z vidika notranjega upravljanja večkanalno komuniciranje vključuje pošiljanje gradiva in informacij prek večih različnih kanalov.

Večkanalno ciljanje

[Cross-Device Targeting]

Zmožnost serviranja ciljanega oglaševanja potrošnikom na več digitalnih napravah hkrati.

Večkanalno omrežje

[Multi-Channel Network]

Samostojni subjekt, ki z digitalno platformo ustvarjalcem vsebine omogoči programiranje, oglaševanje, vrednotenje in distribucijo njihove vsebine ter nudenje tehnične pomoči prek več različnih kanalov.

Večpredstavnost

[Multimedia]

Termin nanašajoč se na oglase, ki vključujejo nestandardne elemente: večje datoteke oglasov, video znotraj oglasa, funkcija Objavi na FB idr.

Večslojna nevronska mreža

[Multi-layer Neural Network]

Večslojna nevronska mreža vsebuje več kot eno plast umetnih nevronov ali vozlišč. Po zasnovi se zelo razlikujejo. Pomembno je omeniti, da medtem ko so bile enoslojne nevronske mreže uporabne na začetku razvoja umetne inteligence, ima velika večina danes uporabljanih omrežij večslojni model.

Večzaslonska uporaba medijev

[Cross-Device]

Uporabniki gledajo vsebine na več napravah hkrati. Največkrat potrošniki hkrati uporabljajo dve napravi. Tako je postala že precej razširjena navada hkratnega gledanja televizije in uporabe tablice ali pametnega telefona.

Večzaslonsko spremljanje

[Multiscreening]

Spremljanje vsebin prek več različnih vrst zaslonov, kot so televizija, pametni telefoni in tablični računalniki.

Vedenjsko ciljanje

[Behavioral Targeting]

Tehnologija za ciljanje na osnovi vedenjskih vzorcev pri prikazovanju oglasov na spletu upošteva aktivnost uporabnika na spletu. Če se glede na njegovo aktivnost ugotovi, da se glede na uporabniške navade uvršča med potencialne kupce določenega izdelka, mu oglasni strežnik prikaže oglas za tak izdelek. Doseženo je dvoje: oglaševalec je pokazal oglasno sporočilo potencialnemu kupcu, uporabnik interneta pa je videl oglasno sporočilo za izdelek, ki bi mu lahko ustrezal.

Vedenjsko oglaševanje

[Behavioral Advertising]

Tehnika, ki jo uporabljajo oglaševalci v digitalnih medijih za serviranje ciljnih oglasov potrošnikom glede na njihove vedenjske vzorce ter navade.

Vedno aktualna vsebina

[Evergreen Content]

Vsebina, ki jo uporabniki nenehno iščejo. Koristna je tudi pri optimizaciji spletnih strani za iskalnike, saj je vedno zanimiva. Takšne vsebine lahko pripomorejo k večjemu prometu na spletni strani, tudi če je vsebina stara že nekaj let.

Vektorska grafika

[Vector Graphic]

Vektorska grafika omogoča večjo prilagodljivost. Izrisuje se s pomočjo matematičnih formul in ni sestavljena iz posameznih slikovnih točk ter tako omogoča različne spremembe brez popačenja kakovosti. EPS, AI in SVG so najpogostejše vrste datotek vektorskih grafik.

Veliki jezikovni modeli

[Large Language Model]

Veliki jezikovni modeli so podpodročje umetne inteligence, ki uporablja ogromne količine besedilnih podatkov za simulacijo človeških pogovornih odzivov. Ti jezikovni modeli temeljijo na modelih globokega učenja, ki uporabljajo večplastne nevronske mreže za obdelavo, analizo in napovedovanje s kompleksnimi podatki za ustvarjanje odgovorov v naravnem jeziku.

Velikost modela

[Model Size]

Velikost modela se nanaša na število parametrov, ki sestavljajo nevronsko mrežo ali drug strojni učni model. Večji modeli imajo več parametrov in so običajno bolj zmogljivi ter sposobni obvladovati kompleksnejše naloge, vendar zahtevajo več računalniških virov in časa za usposabljanje ter več prostora za shranjevanje.

Velikost nabora podatkov

[Dataset Size]

Velikost nabora podatkov se nanaša na število primerov ali vzorcev v naboru podatkov, ki se uporablja za treniranje, validacijo in testiranje strojnih učnih modelov. Večji nabori podatkov omogočajo boljše usposabljanje modelov, vendar zahtevajo več računalniških virov in časa za obdelavo.

Veljavni zadetki

[Valid Hits]

Termin za razlikovanje med veljavnimi kliki uporabnikov in tistimi, ki so rezultat napake (na primer napaka spletnega strežnika) ali pa jih ustvarjajo samodejni programi (na primer pajki iskalnikov).

Verjetnostna ocena

[Probabilistic Analysis]

Uporaba podatkov za ugibanje, kdo so potrošniki na drugi strani zaslona. Vedeti, kje je oseba, v katerem časovnem pasu in na kateri napravi, je v pomoč, ne predstavlja pa 100-odstotne zanesljivosti.

Verjetnostni podatki

[Probabilistic Data]

Verjetnostni podatki o občinstvu običajno temeljijo na vedenjskih podatkih, ki so združeni in analizirani, da se določi verjetnost, da uporabnik pripada določeni demografski kategoriji ali razredu. Napredni algoritmi poskušajo identificirati različne vedenjske vzorce, kot so določene nakupne poti in brskanje po spletu. S tem je mogoče določiti verjetnost, ali je uporabnik moški ali ženska, mlajši ali starejši itd.

Vhodna povezava

[Inbound Link]

Vhodna povezava, ki je znana tudi kot povratna povezava, je vhodna povezava do spletnega mesta, ki prihaja z različnih spletnih mest.

Vhodni marketing

[Inbound Marketing]

Oglaševanje, ki poteka prek blogov, video vsebin, e-knjig, e-novic, belih knjig, SEO, družbenih medijev in drugih oblik vsebinskega marketinga, njegov namen pa je približati kupca blagovni znamki prek zanimive in relevantne vsebine.

Video analitika

[Video Analytics]

Video analitika se nanaša na uporabo algoritmov strojnega učenja za analizo in razumevanje vsebine videoposnetkov. Ta tehnologija se lahko uporablja za različne namene, kot so zaznavanje gibanja, prepoznavanje obrazov, analiza čustev in štetje objektov v videoposnetku.

Video na zahtevo

[VoD; Video on Demand]

Sistem, ki omogoča ogled video vsebin takoj (neposreden prenos) ali pa prenese vsebino na računalnik, video snemalnik ali drug prenosni medij, kjer se shrani za poznejše gledanje.

Video oglaševanje

[Video Advertising]

Izraz zajema prikazne oglase, ki vključujejo video vsebine in se lahko prikazujejo med kakršnokoli vsebino na spletu (med članki, igrami, video vsebino ipd.), ali pa se nanaša na oglaševanje, ki se odvija na internetnih video platformah. Oglasi so v tem primeru servirani pred ali med predvajanjem video vsebine ali po njem.

Videoblog; Video spletni dnevnik; Vlog

[Videoblog; Vlog]

Blog, kjer se za medij komuniciranja uporabi video zapis. Običajno so vlogi objavljeni na internetnih video platformah, kot je YouTube.

Vir podatkov

[Data Feed]

Stalen pritok novih strukturiranih podatkov, ki uporabnikom in/ali napravam zagotavlja informacije o zadnjih posodobitvah iz enega ali več različnih virov.

Viralni marketing

[Viral Marketing; WOM; Word of Mouth]

Marketing od ust do ust, tudi WOM (word of mouth). Za potrebe povečanja zavedanja o blagovni znamki se poslužuje viralnih vzvodov znotraj obstoječih družbenih medijev. Primer: oglas za nek izdelek, ki si ga med seboj pošiljajo uporabniki po elektronski pošti (gre za komunikacijo od ust do ust). V zadnjem času se viralni marketing izvaja tudi prek družbenih medijev, blogov, forumov, spletnih mest za delitev slik in video vsebin.

Virtualizacija podatkov

[Data Virtualization]

Postopek upravljanja podatkov, ki omogoča aplikaciji, da pridobi in obdeluje podatke, ne da bi bilo potrebno poznavanje tehničnih podrobnosti o podatkih (kako so podatki oblikovani ali kje so fizično shranjeni).

Vizualizacija podatkov

[Data Visualization]

Uporaba grafov, grafikonov, tabel, infografik itd. z namenom, da bi opredelili ugotovitve, ki izhajajo iz podatkov.

Vizualno iskanje

[Visual Search]

Vizualno iskanje lahko uporabniško izkušnjo prenese na povsem novo raven. Z vizualnim iskanjem lahko uporabniki naložijo sliko za iskanje in dobijo bolj specifične in natančne rezultate.

Vizualno prepoznavanje

[Visual Recognition]

Vizualno prepoznavanje je zmožnost računalniške programske opreme za prepoznavanje predmetov, lokacij, ljudi, besedila in dejavnosti na fotografijah in videoposnetkih.

Vključenost potrošnikov

[Customer engagement]

Poslovno-komunikacijska povezava med zunanjim deležnikom (potrošnik) in organizacijo (podjetje ali blagovna znamka) prek različnih komunikacijskih kanalov. Ta povezava je lahko odziv, interakcija, učinek ali celotna izkušnja potrošnika, ki se lahko odvije na spletu ali drugje.

Vključevanje uporabnikov

[User Onboarding]

Gre za proces večanja zadovoljstva uporabnikov, ki izhaja iz uporabe izdelka ali storitve. Običajno gre za računalniški program oz. mobilno aplikacijo.

Vključitev na strani strežnika

[SSI; Server Side Include]

Poseben ukaz znotraj statičnega dokumenta HTML, ki omogoči izvedbo zunanjega programa ob vsakem prenosu spletne strani. Zunanji program na strežniku tako lahko doda dinamično vsebino v sicer statično spletno stran, kot je naključno izbran oglas.

Vmesni oglasi

[Interstitial Ads]

Oglasi, ki se prikazujejo med dvema stranema z vsebinami. Znani so tudi kot prehodni oglasi. Primer takšnega oglasa je iPROM AdBreak™.

Vodja projektov

[Project Manager]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki je zadolžena za komunikacijo z naročnikom glede oglaševalske akcije ter vodenje in nadzor vseh aktivnosti, povezanih z oglaševalsko akcijo. Njeno delo je usklajevanje dela med oblikovalci in medijskimi načrtovalci v agenciji na eni strani ter med željami in zahtevami naročnika na drugi. Delovne naloge vodje projektov se razlikujejo od agencije do agencije.

Vozlišče

[Node]

Točka redistribucije ali zaključna točka komunikacijske verige. Lahko gre za fizično napravo, ki je zmožna ustvarjati, sprejemati in prenašati informacije prek komunikacijskega kanala.

Vplivnež na družbenih medijih

[Social Media Influencer]

Osebe, ki s svojo osebnostjo, prisotnostjo in z dejavnostmi učinkovito dosegajo ciljno skupino uporabnikov na družbenih medijih, ki je za podjetje zanimiva. Vplivneži so postali sestavni del prisluženih medijev v marketingu.

VR; Virtualna resničnost

[VR; Virtual Reality]

Računalniška tehnologija, ki uporablja realistične podobe, zvoke in druge občutke, ustvarjene s programsko opremo, z namenom posnemanja resničnega ali namišljenega okolja in simulira uporabnikovo fizično prisotnost tam, kar mu omogoča interakcijo s prostorom.

Oseba, ki uporablja virtualno resničnost, se običajno lahko razgleduje po umetno ustvarjenem svetu, se giba v njem in vstopa v interakcijo s predmeti ali z osebami, ki so prikazani tam. Virtualne resničnosti umetno ustvarjajo čutne izkušnje, ki lahko vključujejo pogled, dotik, sluh in redkeje vonj. Večina virtualnih resničnosti je prikazana na računalniškem monitorju, projekcijskem zaslonu ali se nahaja v slušalkah. Nekatere simulacije vključujejo dodatne senzorične informacije in zagotavljajo zvok prek zvočnikov ali slušalk.

Vračajoči se obiskovalci

[Returning Visitor]

Podatek o tem, kolikokrat se je obiskovalec vrnil na isto spletno stran v določenem časovnem obdobju.

Vrednost barve

[Color Value]

Vrednost barve za prikaz na spletu lahko zapišemo na več načinov: s poimenovanjem barve (red), s šestnajstiškim zapisom (#FF0000), jo določimo s posameznimi komponentami RGB (255,0,0), s posameznimi komponentami RGBA (255,0,0,1) ali z barvnim modelom HSL.

Vrh marketinškega lijaka

[Top of the Funnel Marketing]

Aktivnosti in kampanje, ki se osredotočajo na pridobivanje novih strank in na ciljanje uporabnikov v zgornjem delu marketinškega lijaka. Te aktivnosti vključujejo veliko vsebinskega marketinga, komuniciranje prek e-pošte in na družbenih medijih, pisanje blogov, SEO, plačano oglaševanje, brezplačne preizkuse …

Vrhnja internetna domena

[TLD; Top Level Domain]

Podaljšek, ki sledi imenu domene. Nekaj glavnih domen: .com za podjetja, .edu za vzgojne institucije, .net za internetna podjetja, .gov za vladne organizacije, .mil za vojaške organizacije in .org za neprofitne organizacije. Večina držav ima svoj lastni TLD, na primer Kanada (.ca), Velika Britanija (.uk), Slovenija (.si).

Vroča točka

[Hot Spot]

Območje na sliki ali delu besedila, ki se aktivira ob izboru. Najpogosteje se uporablja v večpredstavnostnih aplikacijah, kjer izbiranje vroče točke proži prikaz slike, zagon videa ali prikaz druge informacije.

Vsebinski marketing

[Content Marketing]

Umetnost komuniciranja s potrošniki brez prodajanja. Gre za marketing, pri katerem posredujemo informacije, s katerimi potrošniki dobivajo znanje in postajajo bolj ozaveščeni. Bistvo tega marketinga leži v prepričanju, da, če podjetje posreduje dosledne in koristne informacije svojim kupcem, ga bodo ti na koncu nagradili z nakupom in zvestobo.

Všeček

[Facebook like]

Funkcija, ki nam omogoča označitev komentarja ali drugih objavljenih vsebin na Facebooku, s čimer pokažemo svojo podporo. Funkcija oz. gumb všeček se je na Facebooku prvič pojavil februarja 2009 in s tem omogočil podporo brez besedilnega zapisa v komentarju. Sprva se je izraz uporabljal zgolj na družbenem omrežju Facebook, kasneje pa so ga (pogovorno) posvojila tudi druga družbena omrežja. Facebook je v letu 2016 poleg klasičnega všečka ponudil tudi pet drugih čustvenih odzivov: obožujem (love), neverjetno (wow), jeza (angry), žalost (sad) in smeh (haha).

Vsekanalni pristop

[Omnichannel]

Pristop k prodaji, ki si prizadeva potrošniku zagotoviti celovito prodajno izkušnjo ne glede na kanal in način nakupa (nakup prek spleta na računalniku ali prek mobilne naprave, prek telefona ali v fizični trgovini). Gre za združitev vseh spletnih in nespletnih naprav in kanalov v eno dosledno in izpopolnjeno uporabniško izkušnjo.

Vseprisotno računalništvo

[Ubiquitous Computing; Ubicomp]

Koncept v programskem inženiringu in računalništvu, kjer se računalništvo pojavlja kadarkoli in povsod. Uporabniki lahko med seboj povezujejo različne naprave (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.) z vsakdanjimi predmeti, kot so hladilnik in očala.

Vsiljena pošta

[Spam]

Nezaželena e-sporočila, ki jih podjetja ali posamezniki pošiljajo uporabnikom e-pošte.

Vtičnik

[Plug-in]

Računalniški program, ki omogoča razširitev delovanja posameznega programa. V spletnem oglaševanju se največkrat srečamo s plug-in programi spletnih brskalnikov (na primer Flash plug-in).

Vzajemne povezave

[Reciprocal Links]

Povezave med dvema spletnima stranema, ki pogosto temeljijo na dogovoru lastnikov spletnih mest za izmenjavo povezav.

Vzvratno veriženje

[Backward Chaining]

Algoritem vzvratnega veriženja je oblika razmišljanja, ki se začne s ciljem in deluje nazaj, tako da veriži pravila, da bi našli znana dejstva, ki podpirajo cilj. Vzvratno veriženje je znano tudi kot metoda sklepanja nazaj, kadar se uporablja mehanizem sklepanja.

Wiki

[Wiki]

Oblika spletnega mesta, ki ga urejajo uporabniki. Najbolj znan wiki je Wikipedia, t. i. prosta enciklopedija, dostopna tudi v slovenščini.

Začasna zavrnitev e-poštnega sporočila

[Soft bounce]

Kazalnik, ki nam pove, zakaj se je e-poštno sporočilo vrnilo. V tem primeru je za razliko od dokončne zavrnitve e-poštno sporočilo prišlo do e-poštnega strežnika prejemnika, vendar ga pred dostavitvijo prejemniku pošlje nazaj pošiljatelju. E-sporočilo je možno dostaviti ob naslednjem poskusu pošiljanja ali pa ročno. Obstaja veliko razlogov, zakaj e-sporočilo ni bilo dostavljeno. Med njimi so poln e-poštni nabiralnik prejemnika, začasna nedostopnost e-poštnega strežnika ali pa dejstvo, da prejemnik nima več e-poštnega nabiralnika na tem naslovu.

Začetno omrežje

[Inception Networks]

Začetno omrežje je globoka nevronska mreža z arhitekturno zasnovo, ki je sestavljena iz ponavljajočih se komponent, imenovanih začetni blok oziroma modul. Vsak izhod bloka deluje kot vhod v naslednji blok. To omrežje se uporablja za naloge klasifikacije slik in je zasnovano za izboljšanje učinkovitosti in natančnosti tradicionalnih konvolucijskih nevronskih mrež.

Zadetek

[Hit]

Termin, ki se nanaša na zahtevo na strežniku po določenem spletnem mestu, grafični, avdio in glasovni datoteki oziroma kateremkoli elementu spletnega mesta.

Zahtevek

[Demand]

Za začetek prenosa oziroma prikaz kateregakoli elementa mora spletni brskalnik najprej podati zahtevek na strežnik. Odgovor strežnika se nato prikaže v uporabnikovem brskalniku. Pri spletnem oglaševanju največkrat govorimo o zahtevkih za spletne oglase (ko uporabnikov spletni brskalnik na podlagi tolmačenja spletne strani poda zahtevek za prikaz oglasa). Tudi klik na spletni oglas predstavlja zahtevek, na katerega oglasni strežnik odgovori s spletnim naslovom, na katerega bo uporabnik preusmerjen.

Založnik

[Publisher]

Posameznik ali družba, ki je odgovorna za tiskanje in distribucijo digitalnih ali tiskanih publikacij. Založniki se ukvarjajo tudi s trženjem publikacij in ponavadi niso ustvarjalci gradiva.

Zanka zvestobe

[Loyalty Loop]

Zanka zvestobe je predstavljena v konceptu nakupne poti potrošnika in prikazuje, kako se potrošniki odločajo za nakup določenega izdelka oz. storitve. Osredotoča pa se tudi na verjetnost, ali bodo potrošniki nakup izvedli tudi v prihodnosti. Model prepozna, da z nakupom potrošniki mnenja in izkušnje predstavijo znancem in prijateljem, poleg tega pa vedno sproti ocenjujejo, ali bodo še naprej zaupali blagovni znamki. Na zanko zvestobe vplivajo komunikacija z blagovno znamko, dosedanje izkušnje, uresničevanje želja potrošnikov ipd.

Zaprti ekosistem

[Walled Garden]

Gre za zaprte ekosisteme/platforme/storitve v digitalnem okolju. Primera zaprtih ekosistemov sta Facebook in Google, ki omejujeta dostop do funkcionalnosti in drugih uporabnikov. S tem prideta do podatkov in jih tržita za potrebe oglaševanja znotraj zaprtega ekosistema. Vse operacije so nadzorovane s strani tistega, ki upravlja določen ekosistem.

Zapustna stopnja; Delež izhodov

[Exit Rate]

Odstotek sej brskanja, ki se zaključijo na določeni podstrani spletnega mesta. Uporablja se v analizi spletnega prometa. Zaključek seje pomeni, da uporabniki zaprejo zavihek v brskalniku ali naložijo drugo spletno mesto.

Zasebna tržnica

[Private Marketplace – PMP]

Nabor izbranega oglasnega inventarja založnikov (posebna postavitev oglasa ali poglobljeni podatki ter analitika), ki niso na voljo vsem kupcem v okviru licitacije na odprti tržnici (Open Market). Ta oglasni inventar je vključen v založnikovo platformo SSP in je na voljo le izbranim kupcem/ponudnikom, ki morajo za dostop in licitiranje uporabiti identifikacijsko oznako nakupa DEAL ID (edinstveni identifikator/numerični ključ).

Zasebni ključ

[Private Key]

Šifrirni ključ za asimetrično šifriranje, ki ga pozna samo lastnik in skupaj s pripadajočim javnim ključem tvori par ključev.

Zavračanje oglasov

[Ad Blocker]

Programska oprema, ki preprečuje prikazovanje spletnih oglasov. To so največkrat dodatki (plug-in, extension), ki jih uporabniki namestijo v svoj spletni brskalnik.

Zavrnjeno e-poštno sporočilo

[Bounce email]

E-poštna sporočila, ki niso bila dostavljena in se vrnejo pošiljatelju zaradi različnih razlogov. Poznamo dve vrsti zavrnjenih e-poštnih sporočil: dokončno in začasno zavrnjena e-poštna sporočila.

Zaznamek

[Bookmark]

Povezava, shranjena v spletnem brskalniku za njeno prihodnjo (enostavnejšo) uporabo.

Zaznavni zemljevid; Percepcijska mapa

[Perceptual Map]

Posameznikovo védenje o blagovnih znamkah lahko predstavimo na zaznavnem zemljevidu, ki je sestavljen na podlagi potrošnikovega znanja o znamkah. Znanje oz. védenje se v spominu organizira kot skupek prepričanj, ki jih imamo o določeni znamki glede na njeno konkurenčno ponudbo.

Zbiranje (in urejanje) vsebin

[Content Curation]

Proces pregledovanja vsebin v digitalnih medijih z namenom iskanja najboljše in najbolj pomembne vsebine za občinstva in njeno predstavitev na njim razumljiv način. Za razliko od vsebinskega marketinga zbiranje vsebin ne vključuje objave novih vsebin. Gre za ustvarjanje vrednosti za vaša občinstva s tem, da se jim prihrani čas in trud. Vsebin ne primanjkuje, ni pa vse vredno branja. Organizacija vsebin v smiselno povezane celote (blogi, e-glasila …) pomaga pri grajenju stalnega občinstva in kaže na vaše strokovno znanje na določenih področjih.

Zeleno zavajanje

[Greenwashing]

Zeleno zavajanje vključuje neutemeljene trditve, da bi potrošnike zavedli, da so izdelki podjetja okolju prijazni ali imajo večji pozitiven vpliv na okolje, kot ga dejansko imajo.

Železni trikotnik

[Iron Triangle]

Koncept, pri katerem mora blagovna znamka optimizirati vse tri elemente trikotnika pri izvedbi uspešne kampanje z vplivnostnim marketingom. Elementi železnega trikotnika so hitro, poceni in dobro.

Zemljepisna širina in dolžina

[Geographic Latitude and Longitude]

Zemljepisni koordinatni sistem se uporablja za ciljanje uporabnikov na podlagi lokacije, kar omogoča zelo natančno geografsko ciljanje uporabnikov z ustreznimi oglasi.

Žeton za dostop

[Access Token]

Žeton za dostop vsebuje dostopne podatke za dostop ter identificira uporabnika, njegove uporabniške pravice in v nekaterih primerih tudi specifično aplikacijo.

Zgodbe na družbenih medijih

[Stories]

Vsebinski formati na platformah, kot so Instagram, Facebook in Snapchat, kjer lahko uporabniki posnamejo in objavijo slike ali video vsebine v obliki diaprojekcije. Zgodbe je mogoče opremiti z različnimi filtri in učinki, ki jih ponujajo platforme, zgodba pa je nato na platformah drugim uporabnikom dostopna krajši čas, običajno je to 24 ur.

Zgornji del spletne strani

[ATF; Above the fold]

Zgornja polovica prve strani časopisa, kjer se nahaja pomembna novica ali fotografija. Časopisi so na prodajnih mestih ponavadi zloženi na pol, tako da kupci vidijo samo zgornjo polovico prve strani časopisa. Zanimive informacije na zgornjem delu naslovnice pritegnejo ljudi k nakupu časopisa. Temu prostoru dajejo prednost tudi oglaševalci, saj gre za najbolj vidno mesto v časopisu. Termin se uporablja tudi pri izdelavi spletnih strani in se nanaša na tisti del spletne strani, ki je viden brez premikanja z miško ali klikanja nanjo.

Zgoščevanje podatkov

[Data Compression]

Zgoščevanje podatkov je tehnika, s katero se zmanjšuje količina prostora za shranjevanje, ki je potreben za velike količine podatkov. Ta pristop pomaga zmanjšati stroške, povezane s shranjevanjem, in omogoča hitrejšo obdelavo podatkov.

Življenjska vrednost kupca

[Custumer Lifetime Value; CLV]

Življenjska vrednost kupca je napovedovanje čistega dobička, pripisanega celotnemu prihodnjemu odnosu s stranko.

Znanstvenik množice podatkov

[Big Data Scientist]

Strokovnjaki, ki znajo z uporabo algoritmov urediti velike količine neurejenih podatkov v podatke, ki imajo informacijsko vrednost.

Zunanja optimizacija strani

[Off-Page Optimization]

Optimizacija zunanje strani se nanaša na vse ukrepe, ki jih je mogoče udejanjiti izven dejanskega spletnega mesta z namenom izboljšanja položaja spletnega mesta v rezultatih iskanja. Večinoma gre za pristope, ki pomagajo ustvarjati čim več kakovostnih povratnih povezav.

Zvestoba blagovni znamki

[Brand Loyalty]

Pozitiven odnos potrošnikov do blagovne znamke oz. zavezanost potrošnikov blagovni znamki. Gre za zvest odnos potrošnika do blagovne znamke, ne glede na konkurenčne ukrepe ali spremembe izdelka. Zvestoba blagovni znamki se udejanji na različne načine, vključno z nakupi izdelkov blagovne znamke in s pozitivnimi referenčnimi govoricami.