iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Šibka umetna inteligenca

[Weak AI]

Izraz šibka umetna inteligenca se nanaša na nezaveden računalniški sistem, ki deluje pod nastavljenimi parametri in se osredotoča na eno samo dejavnost ali majhno število dejavnosti. Šibka umetna inteligenca je najbolj razširjena vrsta umetne inteligence, ki se trenutno uporablja.

Šifra bloka

[Block Ciphers]

Metoda šifriranja, kjer se kriptografski ključ in algoritem uporabita za blok podatkov hkrati kot skupina in ne za posamezen bajt.

Šifriranje

[Encryption]

Postopek, pri katerem se z uporabo šifrirnega algoritma in šifrirnega ključa čistopis spremeni v tajnopis.

Širokopasovna internetna povezava

[Broadband]

Internetna povezava, ki je vedno vklopljena in zagotavlja višjo bitno hitrost (128 kb/s ali več) kot standardna klicna povezava. Omogoča boljšo spletno izkušnjo, saj se strani hitro nalagajo in prenosi potekajo hitreje.

Število plasti

[Number of Layers]

Število plasti se nanaša na globino modela transformer, kar pomeni število zaporednih kodirnikov in dekodirnikov v arhitekturi. Več plasti omogoča modelu, da se nauči bolj zapletenih in abstraktnih značilnosti podatkov, kar izboljšuje njegovo zmogljivost, vendar povečuje tudi število parametrov in računalniške zahteve.

Število ponovitev

[Loop Size]

Število ponovitev celotnega spletnega oglasa.

Šumni podatki

[Noisy Data]

Šumni podatki so podatki z veliko količino dodatnih nesmiselnih informacij, imenovanih šum. To vključuje tudi vse podatke, ki jih uporabniški sistem ne more razumeti in pravilno interpretirati. Mnogi sistemi na primer ne morejo uporabljati nestrukturiranega besedila. Šumni podatki lahko negativno vplivajo na rezultate kakršne koli analize podatkov in napačne zaključke, če z njimi ne ravnate pravilno. Statistična analiza se včasih uporablja za odstranjevanje šuma iz šumnih podatkov.