iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Šifra bloka

[Block Ciphers]

Metoda šifriranja, kjer se kriptografski ključ in algoritem uporabita za blok podatkov hkrati kot skupina in ne za posamezen bajt.

Šifriranje

[Encryption]

Postopek, pri katerem se z uporabo šifrirnega algoritma in šifrirnega ključa čistopis spremeni v tajnopis.

Širokopasovna internetna povezava

[Broadband]

Internetna povezava, ki je vedno vklopljena in zagotavlja višjo bitno hitrost (128 kb/s ali več) kot standardna klicna povezava. Omogoča boljšo spletno izkušnjo, saj se strani hitro nalagajo in prenosi potekajo hitreje.

Število ponovitev

[Loop Size]

Število ponovitev celotnega spletnega oglasa.