Šifra bloka

[Block Ciphers]

Metoda šifriranja, kjer se kriptografski ključ in algoritem uporabita za blok podatkov hkrati kot skupina in ne za posamezen bajt.

Šifriranje

[Encryption]

Postopek, pri katerem se z uporabo šifrirnega algoritma in šifrirnega ključa čistopis spremeni v tajnopis.

Število ponovitev

[Loop Size]

Število ponovitev celotnega spletnega oglasa.