Deli

Danes lahko med programatičnim in digitalnim oglaševanjem potegnemo vzporednico. Programatično oglaševanje pomeni veliko več kot zgolj avtomatizacijo postopkov trgovanja. S številnimi tehnološkimi rešitvami oglaševalcem zagotavlja, da bodo njihove kampanje veliko bolj učinkovite, nadzorovane in skladne s cilji, ki jih zasledujejo. S tem pridobijo tako naročniki (oglaševalci oz. agencije) kot ponudniki oglasnega prostora (založniki).

Tehnološki trendi programatičnega oglaševanja - iPROM - Menja strokovnjkov

Personalizacija: kako doseči velike 4 P-je oglaševanja – pravo sporočilo, pravi uporabnik, pravi čas, prava naprava

Živimo v svetu, preplavljenim z ogromno količino informacij ter sporočil. Oglaševalci tekmujejo za pozornost uporabnikov na vsakem koraku, oglaševalskem kanalu, platformi ter napravi. Ravno zaradi prenasičenosti smo se vsi kot uporabniki digitalnih (in tudi nedigitalnih) okolij naučili nepomembna sporočila enostavno prezreti; pri izrazito nadležnih in neprimernih pa nam pomaga tudi programska oprema za blokiranje.

Cilj personaliziranega oglaševanja je to preseči in z uporabnikom komunicirati relevantno, torej z vsebino, ki je zanj pomembna in na katero se pozitivno oziroma dobro odziva. Pri tem nam pomaga tehnologija, ki omogoča, da iz množice uporabnikov spleta z dodatnimi značilnostmi dobimo vzorce posameznikov, ki jih določajo demografske značilnosti, zanimanja, vedenjski vzorci, nakupovalne navade ipd.

Tehnološki trendi programatičnega oglaševanja

Na podlagi dodatnih značilnosti se oglaševalci veliko lažje in ciljno odločajo, koga nagovoriti. Kljub temu je doseganje prave ciljne publike le prvi korak k personaliziranemu oglaševanju v pravem pomenu besede.

Za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje in relevantne komunikacije je pravemu uporabniku treba prikazati pravo vsebino in ga nagovoriti s pravim sporočilom. To dosegamo z dinamičnimi programatičnimi kreativami, ki oglas prilagodijo in ga iz različnih elementov sestavijo za vsakega posameznika posebej. Iteracije oglasa se tako prilagajajo glede na spol, lokacijo ali celo vreme na posamezni lokaciji. Pri tem se glede na posameznikove nakupovalne navade ter zgodovino interakcij z oglasi iz prejšnjih, podobnih kampanj spreminja tudi nagovor k posamezni interakciji (CTA).

Podatki in zakaj so ti danes največja vrednost

Podatki in predvsem njihova ustrezna interpretacija so osnova za napredne načine ciljanja in prilagojeno prikazovanje oglasov. Več podatkov o uporabnikih imamo, lažje se odločamo, podrobnejše lahko segmentiramo in z uporabniki ustreznejše komuniciramo.

Seveda pa zgolj kopičenje podatkov ni dovolj. Velika količina agregiranih podatkov sama po sebi zaseda le veliko prostora. Podatki pravo vrednost dobijo, ko jih ustrezno analiziramo in iz njih izluščimo uporabne informacije, pomembne v odločitvenih procesih. Vse to v realnem času.

Tehnološki trendi programatičnega oglaševanja

Zmožnost odločanja v realnem času je nadvse pomembna, saj se programatične transakcije izvajajo zelo hitro (čas se meri v milisekundah), tega pa ljudje nismo sposobni procesirati. Zato smo razvili sisteme za upravljanje s podatki, poznane pod kratico DMP (Data Management Platform). Te platforme oglaševalcem, agencijam, založnikom in drugim omogočajo, da temeljiteje spremljajo svojo ciljno publiko in podatke o oglaševalskih kampanjah združujejo s podatki iz ostalih poslovnih aktivnosti. DMP združuje internetne podatke o uporabnikih, pridobljene iz različnih virov, v skupen imenovalec. Omogoča nam, da v enem sistemu upravljamo lastne (CRM, analitični podatki, spletna trgovina ipd.) in druge podatke (analitika kampanje, podatki z drugih digitalnih kanalov). Napredni algoritmi profiliranja znotraj DMP-ja poskrbijo za ustrezno povezavo med podatki in omogočajo izredno specifično ciljanje publike.

Z dobrim znanjem, načrtovanjem in s sprejemanjem poslovnih odločitev lahko izkoristimo polno moč programatičnega oglaševanja. Njegova prihodnost so zagotovo natančno ciljanje, programatične kreative (kreativa, ki je prilagojena in narejena za potrebe točno določenega gledalca), DMP in strojno učenje, s katerimi bodo računalniki obdelali podatke in izluščili ven samo pametne podatke. Računalnik bo s pomočjo pametnih podatkov našel najboljšo kreativo, ki jo bo prikazal pravi osebi na pravi napravi ob pravem času. Programatični ekosistem bo s centralizirano platformo povezal interese založnikov in oglaševalcev ter jim omogočil vzpostavitev kakovostnega dialoga s potrošniki. Programatični zakup pa se iz spletnih medijev in drugih platform vse hitreje seli tudi na TV, digitalne zunanje zaslone in radio.

Deli

O avtorju

Luka Andrejak je samostojni podjetnik in programer z izkušnjami predvsem s področja programatičnega ekosistema, znotraj katerega raziskuje nove tehnološke rešitve. Njegova edinstvena spoznanja, do katerih je prišel s svojim neumornim delom in predanim raziskovanjem, uspešno pomagajo pri dopolnitvi iPROMovih tehničnih rešitev. Njegov pogled seže v mednarodne vode, zato so storitve, ki jih Luka danes ponuja še posebej pomembne pri pripravi iPROMa za vstop na tuje trge.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv