Deli

Pri oglaševanju je postala dobra zgodba ključnega pomena za uspešnost blagovne znamke. Zgodbe, ki predstavljajo, kako, kaj in zakaj blagovna znamka nekaj ponuja, ustvarjajo razliko na trgu.

Oglaševanje, ki podpira zgodbo blagovne znamke - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Marketinški strokovnjaki vedo, da lahko pripovedovanje zgodb pomaga voditi potrošnike po nakupni poti in da lahko oglaševanje povede potrošnika od začetne predstavitve prek povečanja zavedanja do nakupne namere in zvestobe. V zgodbah veliko vlogo igra personalizirana komunikacija. Priporočljivo je, da oglaševalci poskrbijo za sporočila, prilagojena potrošniku, saj lahko le tako izstopajo v vse večji komunikacijski gneči. Najpomembnejša komponenta je tako način dostave relevantnega personaliziranega oglaševalskega sporočila, posredovanega ob pravem času in na pravem mestu.

Sodobno oglaševanje ponuja marketingašem ogromno priložnosti za ustvarjanje personalizirane, potrošniku prilagojene komunikacije. Transakcije pri digitalnem oglaševanju nastanejo v milisekundah, pri čemer marketinška avtomatizacija omogoča, da se podatki analizirajo in izvedejo v trenutku. Tako se ustvarjajo trenutni oglasi, ki lahko uporabljajo različne podatkovne vire.

Pripovedovanje zgodbe skozi dinamične oglase - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Pripovedovanje zgodbe skozi dinamične oglase

Oglaševanje v realnem času podpira kreativnost in ustvarjanje zgodbe z uporabo dinamičnih oglasov, ki izboljšajo tako učinkovitost in optimizacijo kot tudi personalizacijo. Poenostavljeno povedano, dinamični oglasi omogočajo avtomatizirano prikazovanje več različic enakega oglasa, kar ponuja možnost, da lahko isti oglas sporoča drugačno vsebino glede na to, komu se prikazuje. Prav personalizirana zgodba je ena izmed komponent, ki je ključna za dobro digitalno potrošniško izkušnjo.

V iPROMu menimo, da je za uspeh podjetja zelo pomembna individualna izkušnja potrošnika z blagovno znamko. To nam omogoča tehnologija iPROM Cloud, ki zagotavlja dinamično optimizacijo akcij v realnem času in avtomatiziran proces zakupa medijskega prostora. Oglejmo si primer: Letalski prevoznik želi ustvariti kampanjo, ki prikazuje različne možnosti letov glede na potovalni interes svojega občinstva. Namesto da oblikuje tisoče različnih oglasov, ustvari en dinamičen oglas in zagotovi, da se elementi, kot sta besedilo in slika, spreminjajo glede na to, kdo je izpostavljen oglasu ali kateri leti so na voljo v določenem času.

Dinamični oglasi ne le prihranijo veliko časa, ampak imajo možnost uporabe podatkovnih tokov v realnem času, s čimer omogočajo ustvarjanje na stotine prilagojenih oglasnih kreativ. Za pripravo sporočil z velikim učinkom se izkorišča različne podatkovne vire in pristope, na primer splošne spletne podatke, podatke v odvisnosti od časa, vedenjsko vzorce, lokacijske in demografske podatke ter podatke iz sistemov za upravljanje odnosov s kupci (CRM). Rezultati takšnega pristopa so možnost uporabe lokalnih podatkov, hitrejše zaključevanje potrošniške zanke ter oblikovanje sekvence sporočil, ki odraža temeljna sporočila blagovne znamke. Prav podatki so tisti, ki ustvarjajo zgodbe, ki omogočajo personalizacijo in kasneje boljšo potrošniško izkušnjo, ki je ključ do uspešnosti podjetij.

Tehnologija oglasa ne predstavlja omejitev - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Tehnologija oglasa ne predstavlja omejitev

Takšen pristop k oglaševanju oglaševalcem odpre številne možnosti. O poteku in vsebini oglasov se lahko odločajo, še preden določijo tehnologijo. Kot sem pisal že v enem prejšnjih blogov, sta se v praksi uveljavila dva tehnološka pristopa ustvarjanja programatičnih kreativ, ki se razlikujeta predvsem po delovnih tokovih in aplikacijah – platforme/orodja za izgradnjo kreative in tehnološke rešitve za dinamično optimizacijo kreativ.
Obema je skupno predvsem to, da tako na področju spletnega oglaševanja dosegata zelo visoko učinkovitost in oglaševalcu ustvarita čim več priložnosti, ki prispevajo bodisi k boljši realizaciji nakupnega procesa bodisi k večji prepoznavnosti blagovne znamke.

Izbira tehnologije za izdelavo in serviranje oglasov pa je odvisna od posameznega spletnega oglaševalca. V iPROMu na primer z lastno tehnološko rešitvijo za obdelavo in uporabo velikih količin podatkov za učinkovito in dinamično spletno oglaševanje iPROM Real-time Creative zagotavljamo avtomatiziran proces izdelave oglasnih kreativ v realnem času na podlagi pridobljenih podatkov o vedenju uporabnika in v kombinaciji z vnaprej določenimi parametri, kot so faza nakupnega procesa, v kateri se posameznik nahaja, geolokacija, vreme, menjalni tečaji, čas v dnevu in tednu ter drugi razpoložljivi parametri.

Rešitev omogoča, da se elementi oglasa sestavijo v realnem času v oglasno kreativo, ki je prilagojena zanimanjem ciljanega posameznika. iPROM Real-time Creative naročnikom zagotavlja inovativno in učinkovito nagovarjanje posameznika s tisto različico oglasne kreative, ki je zanj najbolj relevantna, za oglaševalca pa najbolj učinkovita.

Jedro tehnološke rešitve pa seveda predstavlja uporaba podatkov. Bolj kot poznamo uporabnika oz. potrošnika, natančneje in učinkoviteje mu lahko prilagodimo oglasna sporočila.

Podatki kreirajo zgodbo - iPROM - Mnenja strokovnjakov - Luka Andrejak

Podatki kreirajo zgodbo

Spletni oglasi imajo pred oglaševanjem v drugih medijih posebno prednost. To so podatki, na osnovi katerih nastajajo natančna poročila o uporabniški interakciji z oglasi. V iPROMu nam je v pomoč platforma za upravljanje podatkov iPROM DMP, ki omogoča spremljanje vedenjskih vzorcev ciljnih skupin, beleži podatke o izvedenih oglaševalskih akcijah ter jih združuje z ostalimi relevantnimi podatki. Za potrebe bolj natančnega ciljanja in optimizacije finančnih sredstev zbira anonimizirane podatke o vedenjskih vzorcih uporabnikov in jih hrani v skrbno varovanih podatkovnih silosih.

Te informacije se lahko uporabi za pametno optimizacijo ciljanja, pomagajo pa tudi pri izvajanju kompleksnih in prilagojenih kampanj. Seveda obstaja več načinov, kako se uporabnika poveže z oglasom, vsi ustvarjajo dogodke, ki se beležijo na strani oglasnega strežnika. Na osnovi teh podatkov se oblikuje segment uporabnika v realnem času, kar se uporabi pri ustvarjanju oglasne kreative, ki podpira oglaševalčevo zgodbo.
Takšno povezovanje analitike, podatkov in kreative pa na koncu zgradi temeljno ogrodje za vašo zgodbo. Ste ga že kdaj preizkusili v praksi?

Deli

O avtorju

Luka Andrejak je samostojni podjetnik in programer z izkušnjami predvsem s področja programatičnega ekosistema, znotraj katerega raziskuje nove tehnološke rešitve. Njegova edinstvena spoznanja, do katerih je prišel s svojim neumornim delom in predanim raziskovanjem, uspešno pomagajo pri dopolnitvi iPROMovih tehničnih rešitev. Njegov pogled seže v mednarodne vode, zato so storitve, ki jih Luka danes ponuja še posebej pomembne pri pripravi iPROMa za vstop na tuje trge.

Vsi prispevki avtorja

Arhiv