Deli

Vsak portal mora imeti oblikvane splošne pogooje (imenovani tudi pogoji uporabe) in politiko varovanja osebnih podatkov. V praksi pa se pogosto dogaja, da veliko malih in tudi velikih portalov nima pravilno urejenih, niti nima vseh zakonsko potrebnih pravnih vsebin v njih. Problem se večkrat ponovi zaradi nestrokovne izdelave, neangažiranja pravnika, ki dobro pozna področje internetnega poslovanja, storitev informacijske družbe in zakonskih določb, ali ker splošne pogoje portali enostavno prekopirajo od konkurenčnega portala, z mislijo, da je konkurenca verjetno to naredila pravilno. V ta namen bi v tem zapisu rad izpostavil ključne določbe, ki bi jih moral upoštevati vsak spletni portal, še posebej, če omogoča objavo vsebin, generiranih s strani uporabnikov, ali če preko spleta sprejema naročila oziroma prodaja.

KAKO PRIPRAVITI USTREZNE SPLOŠNE POGOJE?

Predvsem morate dobro poznati tveganja, pred katerimi se morate zavarovati, in zakonodajne zahteve. Zavedajte se, da je potrebno za vsak portal individualno izdelati splošne pogoje, saj s pravnega vidika vsaka funkcionalna ali tehnična malenkost lahko zahteva svojevrstno, drugačno pravno ureditev.

7 DOLOČB, KI NE SMEJO MANJKATI V SPLOŠNIH POGOJIH:

 

1. Opis tehnike za sklenitev pogodbe na daljavo (pri e-trgovinah)

Nakup ali oddaja naročila preko spleta je v večini primerov pogodba na daljavo, ki je zakonsko posebej urejena. Potrebno je točno opisati tehnični postopek sklenitve pogodbe na daljavo in opredeliti trenutek, ko je pogodba na daljavo sklenjena oziroma ko je uporabnik z njo zavezan.

2. Izključitev odgovornosti

Običajno portal ne želi jamčiti za pravilnost vsebin in za škodo, ki bi uporabniku zaradi nje lahko nastala, ne glede na to, ali gre ali ne, za napako v vsebini. Prav tako verjetno želite izključiti odgovornost za nedelovanje portala in morebitno škodo uporabnika, povezano s tem.

3. Odgovornost za vsebine, ki jih posredujejo uporabniki

Splošno pravilo sicer je, da ponudniki ne odgovarjajo za vsebine, ki jih kreirajo in prispevajo uporabniki (npr. pri forumih). Kljub temu je v  splošnih pogojih nujno točno opredeliti pravila: kaj dovoljujete, da se objavlja, in kakšni so ukrepi ob kršitvah. Prav tako je treba predvideti nek postopek v primerih, ko se nekdo pritoži, da mu vsebine povzročajo škodo, ali ko zahteva njihovo odstranitev s portala. Čeprav zakonodaja ne zahteva aktivnega nadzora uporabniških vsebin, ste lahko, ko ste obveščeni o kršitvi, za škodo, ki nastane tretji osebi, soodgovorni.

4. Podatki o podjetju

Objavljeni morajo biti: firma, sedež, elektronski naslov, matična številka, davčna številka, posebna dovoljenja (če so potrebna) in predstavnik nadzornega organa (če obstaja).

5. Varovanje osebnih podatkov

Običajno ločeno urejeno v “Politiki varovanja zasebnosti” (lahko poimenovana tudi drugače, npr.  “Varstvo osebnih podatkov in čas hrambe”). Obdelovalcem osebnih podatkov zakon zelo strogo določa, katere podatke lahko zbirajo, kako jih lahko obdelujejo, kakšno privolitev je potrebno pridobiti in o čem je potrebno uporabnika obvestiti.

6. Avtorske oz. pravice intelektualne lastnine

Avtorske vsebine na spletni strani so po zakonu zaščitene, lahko pa na to in na posledice kršitve še izrecno opozorite v splošnih pogojih. Ti lahko vsebujejo tudi določbe o dovoljeni rabi in pogojih zanjo (npr. CC licence ipd.).

7. Pravica do odstopa od pogodbe

Priporočam, da zaradi lastne zaščite  opredelite možnosti za odstop od pogodbe na daljavo z vaše strani. Navesti morate tudi zakonski (vsaj) štirinajstdnevni rok, v katerem uporabnik po zakonu lahko odstopi od pogodbe na daljavo (predlagam, da opišete tudi, kako to naredi). Če te informacije v splošnih pogojih ni, se rok za odstop od pogodbe podaljša na 90 dni.

Upoštevanje vseh navedenih določb seveda še ne pomeni, da ste zadostili vsem zakonodajnim zahtevam oz. ste zadostno pravno zavarovali svoje spletno poslovanje. Če ste v dvomih, se posvetujte s pravnimi strokovnjaki.

 

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

O avtorju

Boris Kozlevčar, partner, pravna pisarna JK Group