Izjava o varovanju in obdelavi osebnih podatkov

V postopku prodaje in nakupa storitev podjetja iPROM, d.o.o. podjetje iPROM, d.o.o., Ulica Ivice Pirjevčeve 16, 1211 Ljubljana – Šmartno (v nadaljevanju: Upravljavec) od Strank pridobi določene osebne podatke, pri čemer se Stranka strinja z obdelavo teh osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o varovanju in obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: soglasje za obdelavo osebnih podatkov).

Šteje se, da se Stranka v celoti strinja s to Izjavo in jo potrjuje, ko izvede postopek registracije na spletnem mestu https://iprom.si/spletna-patrola-prijava/ in potrdi prejem elektronskega sporočila ob prijavi.

Upravljavec bo z osebnimi podatki Strank upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošnimi akti Upravljavca in to Izjavo, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki jih Upravljavec pridobi od Stranke, so:

Ime in priimek
Elektronski naslov *

* obvezno polje

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih pridobi od Stranke, poveže z drugimi osebnimi podatki Strank, ki jih pridobi v javno dostopnih bazah podatkov, kot je npr. javni telefonski imenik in druge javno dostopne baze in zbirke osebnih podatkov, s čimer Stranka izrecno soglaša.

Vsi pridobljeni osebni podatki Strank so namenjeni izključno za posredovanje Spletne patrole ter za druge poslovne, promocijske in informacijske namene Upravljavca. Osebne podatke bo Upravljavec uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Upravljavec zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke za naslednje namene in dejavnosti:

Stranke imajo kadarkoli pravico zahtevati od Upravljavca, da njihove osebne podatke izbriše iz zbirk (baz) osebnih podatkov Upravljavca.
To Izjavo o varovanju in obdelavi osebnih podatkov lahko Upravljavec občasno posodobi. Vselej se za razmerje med Stranko in Upravljavcem v povezavi z osebnimi podatki Stranke uporablja zadnja verzija te Izjave.

Kolikor Stranka želi, da njene osebne podatke Upravljavec izbriše iz zbirk (baz) osebnih podatkov, nam to prosim sporočite na naslov: info@iprom.si.


Upravljavec:
iPROM, d.o.o.
Šlandrova ulica 4 B
1231 Ljubljana – Črnuče