T1

[T1]

Oblika hitre internetne povezave, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo 154.000 b/s oziroma 1,54 mb/s.

T3

[T3]

Oblika hitre internetne povezave, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo 4.500.000 b/s oziroma 45 mb/s.

TCP/IP protokol; Transportni sloj TCP/IP

[TCP/IP protocol; Transmission control protocol; Internet protocol]

Komunikacijski protokol, ki povezuje med seboj nepovezane mreže v internet. Skrbi za prenos podatkov na zahtevani naslov.

Tehnologija razpršene evidence

[Distributed Ledger Technology]

Nov način za digitalno varno shranjevanje podatkov določene oblike. Podatke, ki jih lahko zapišemo kot zaporedje transakcij ali, splošneje, vnosov, shranjujemo v verigi zaporednih blokov, katerih zaporedje in pristnost sta zavarovana z matematičnimi algoritmi.

Tehnologija veriženja blokov; Veriga podatkovnih blokov

[Blockchain]

Tehnologija temelji na veriženju neprodornih algoritmov, na katerih je zapisana vsota podatkov o neki transakciji – lahko gre za prenos zneska, izvršljivo pogodbo ali prenos drugih podatkov. Vsaka transakcija dobi svoj blok – algoritem, ki se postavi v vrsto z drugimi algoritmi in tako tvori sistem verige blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih. Koncept je prvič leta 2008 predstavil moški pod vzdevkom Satoshi Nakamoto, leto dni kasneje pa se je sistemu pridružila trenutno najbolj poznana digitalna valuta bitcoin.

Tehnološko ciljanje

[Technical Targeting]

Uporabljajo ga predvsem spletni oglaševalci, ki so osredotočeni na specifične cilje. S pomočjo tega ciljanja si oglaševalci zagotovijo plačilno učinkovitost, prilagodljivost in merljiv proces ciljanja. Oglaševalec s pomočjo posebne programske opreme (oglasni strežnik) oglase prikazuje samo izbranim uporabnikom. Tehnološko lahko ciljamo uporabnike glede na tip brskalnika (na primer Firefox, MS Internet Explorer), operacijski sistem (na primer Windows XP, Linux, Macintosh), ponudnika interneta, domene, hitrost povezave dostopa v internet, ločljivost uporabniških zaslonov in glede na druge tehnične značilnosti.

Tekstopisec

[Copy]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki idejo oglasa prenese na papir. Dobro je, da pozna tehnologijo drugih profilov, ki sodelujejo pri nastanku oglasa. Tekstopisec najpogosteje sodeluje z umetniškim oziroma kreativnim direktorjem.

Tekstopisje

[Copywriting]

Pisanje besedil oz. strokovno tekstopisje je veščina, s katero lahko uspešno predstavimo svoje storitve, povečamo prodajo izdelkov, ustvarimo prodorna in prepoznavna besedila ter moč besed v vseh pogledih obrnemo sebi v prid.

Temna objava

[Dark post]

Objava, ki ni vidna na strani časovnice na Facebooku, se imenuje »temna objava«. To je objava, ki je pripravljena kot oglas v orodju za upravljanje oglasov na Facebooku. Razlikujejo se od sponzorirane objave, ki je ustvarjena kot običajna objava in je vidna na časovnici uporabniškega profila, vendar se njihov položaj izboljša z denarnim vložkom. Namen temne objave je ustvariti sporočilo za določeno ciljno občinstvo, hkrati pa z njo ne »zasuti zida« tistim, za katere je informacija irelevantna.

Temni splet

[Dark web]

Gre za manjši del globokega spleta. Do temnega spleta je mogoče dostopati le s posebno programsko opremo, konfiguracijo ali z dovoljenjem, pogosto z uporabo nestandardnih komunikacijskih protokolov in vrat. Značilni primeri so omrežja »prijatelj do prijatelja«, ki se običajno uporabljajo za izmenjavo datotek s povezavo »peer-to-peer«, in zasebne mreže (npr. Tor).

Testiranje uporabnosti

[Usability testing]

Tehnika testiranja, uporabljena pri zasnovi programske opreme, vmesnikov ali tehnologije za končne uporabnike. Meri uporabnost in enostavnost uporabe določene funkcije ali predmetov. Testiranje uporabnosti je pomembno za razvoj strategij za ugotavljanje, ali sistemi delujejo praktično in razumljivo, ko pridejo v stik z uporabniki.

Tokenizacija

[Tokenization]

Pri elektronskem poslovanju pretvorba, šifriranje občutljivih podatkov v varen zapis v obliki žetona.

Trgovalna enota

[Trading unit]

Agencijska enota za trgovanje, ki ima strokovno znanje glede uporabe novih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Ta skupina ljudi (imenujejo se trgovci) v svoji vlogi skrbi za sprotno upravljanje akcij. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trgovalna platforma

[Trading Desk]

Agencijska rešitev za trgovanje z oglasnim prostorom na podlagi strokovnega znanja in uporabe novih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Posebne skupine ljudi (trgovci) s pomočjo platforme skrbijo za sprotno upravljanje akcij v realnem času. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trženje znanim strankam

[ABM; Account Based Marketing]

Trženje znanim strankam zahteva, da trženje in prodaja končno spregovorita isti jezik. Ne gre več le za priložnosti, saj morajo tržniki razumeti, kako ciljati izbrane stranke na podoben način kot prodajni predstavniki. Prednosti trženja znanim strankam segajo od boljše razporeditve virov do izboljšanih meril za razvrščanje v prodajnem lijaku.

Tržna niša

[Niche market]

Majhen del trga, na katerega se osredotoča določen izdelek. Tržno nišo določajo tako značilnosti izdelka, ki so namenjeni zadovoljevanju specifičnih marketinških potreb, kot tudi cenovni razpon, kakovost izdelka in demografija ciljne skupine.

TV povsod; Avtenticirano pretakanje vsebin, Avtenticirane video vsebine na zahtevo

[TV everywhere; authenticated streaming, authenticated video on-demand]

Poslovni model, pri katerem morajo za dostop do pretočnih video vsebin prek TV-kanalov uporabniki potrditi svojo istovetnost (da so obstoječi naročniki na kanal prek računa, ki jim ga je dodelil ponudnik televizijskih programov za dostop do vsebine).

Ta model omogoča ponudnikom televizijskih programov, da svojim strankam ponujajo možnost dostopa do vsebin s svojih kanalov prek internetnih storitev in mobilnih aplikacij – bodisi v živo bodisi na zahtevo kot del naročnine na storitev. Time Warner Cable je predlagal koncept v letu 2009, v letu 2010 pa so številni televizijski ponudniki in omrežja začeli uvajati storitev TVpovsod za svoje naročnike, vključno z velikimi mrežami, kot so TBS, TNT, ESPN in HBO.

Tvit; Čivk

[Tweet]

Sporočilo, dolgo 280 znakov, objavljeno na družbenem omrežju Twitter.

Tvitati; Čivkati

[To tweet]

Napisati 280 znakov dolgo sporočilo na družbenem omrežju Twitter.

Tviter; Čivkač

[Tweeter]

Oseba, ki uporablja družbeno omrežje Twitter.

Tvitersfera

[Twittersphere]

Skupek računov na Twitterju.

Tweens

[Tweens]

Nova ciljna skupina, ki zajema otroke med devetim in dvanajstim letom, t. i. nedozorele potrošnike. Pogosteje kot dečki se v to skupino uvrščajo deklice. Zelo rade si barvajo lase, uporabljajo poceni ličila, nepristne tetovaže, oprijete majčke, razkrivajo popek in obožujejo Britney Spears. Njihovi deloholični starši navadno ljubezen do otrok kompenzirajo z denarjem.