LAN; Lokalno računalniško omrežje

[LAN; Local Area Network]

Skupina med seboj povezanih računalnikov, ki se fizično nahajajo na eni lokaciji.

Lastni mediji

[Owned media]

So tisti mediji oz. kanali, nad katerimi ima podjetje popoln nadzor in ki so dejansko v njegovi lasti. Mednje prištevamo spletno stran ali blog podjetja. Podobno, kot se obrestuje naložba v lastniško stanovanje, velja tudi za lastniške medije. Tudi tu gre za dolgoročno naložbo, kjer hitrih zmag v večini primerov ni.

Lastni podatki

[1st party data]

Informacije o uporabnikih, zbrane na podlagi lastnih piškotkov (1st party Cookies). Podatke običajno beležijo spletni založniki ali trgovci potem, ko uporabnik obišče digitalni medij.

Lebdeči oglas

[Floating ad]

Oglas, ki se prikaže prek spletne strani v višjem sloju, kot se nahaja spletna stran. Ni vezan na vsebino spletne strani, zato daje občutek, kot da lebdi prek vsebine spletne strani.

Licitacije v realnem času

[RTB; Real-Time Bidding]

Protokol, ki omogoča določanje cene prikaza oglasa v realnem času glede na ponudbo in povpraševanje. Nakup poteka prek avtomatiziranih spletnih tržnic, ki povezujejo prodajalce (založnike) in kupce (oglaševalce) prek enotnega protokola (OpenRTB).