LAN; Lokalno računalniško omrežje

[LAN; Local Area Network]

Skupina med seboj povezanih računalnikov, ki se fizično nahajajo na eni lokaciji.

Lastni mediji

[Owned Media]

Mediji oz. kanali, nad katerimi ima podjetje popoln nadzor in ki so dejansko v njegovi lasti. Mednje prištevamo spletno mesto ali blog podjetja. Podobno, kot se obrestuje naložba v lastniško stanovanje, velja tudi za lastniške medije. Tudi tu gre za dolgoročno naložbo, kjer hitrih zmag v večini primerov ni.

Lastni podatki

[1st Party Data]

Lastni podatki so tisti, ki jih zberete sami, bodisi preko lastne spletne strani, lastne analitike, spremljanja nakupnih navad vaših obiskovalcev, spremljanja interakcij uporabnikov poslanih elektronskih sporočil, informacije iz vaših aplikacij, iz komunikacije z vašimi strankami preko klicnega centra, itd.. Uporaba tovrstnih podatkov ima praviloma tudi zelo dobre rezultate, kajti uporabniki imajo jasno relacijo z oglaševalcem, ki jim s pomočjo teh podatkov, ponuja visoko relevantno vsebino.

Lebdeči oglas

[Floating Ad]

Oglas, ki se prikaže prek spletne strani v višjem sloju, kot je prikazana vsebina spletne strani. Ni vezan na vsebino spletne strani, zato daje občutek, kot da lebdi prek vsebine spletne strani.

Licitacije v realnem času

[RTB; Real-Time Bidding]

Protokol, ki omogoča določanje cene prikaza oglasa v realnem času glede na ponudbo in povpraševanje. Nakup poteka prek avtomatiziranih spletnih tržnic, ki povezujejo prodajalce (založnike) in kupce (oglaševalce) prek enotnega protokola (OpenRTB).