IAB; Urad za interaktivno oglaševanje

[IAB; Interactive Advertising Bureau]

Vodilno svetovno združenje za digitalno oglaševanje, ustanovljeno leta 1996. Samo v ZDA ima več kot 300 članov. IAB določa in nadzoruje standarde ter prakse na področju digitalnega oglaševanja.

IDoT; Identiteta stvari

[IDoT; Identity of Things]

Področje, ki vključuje določanje edinstvenih identifikatorjev in povezanih metapodatkov napravam in predmetom (stvarem). Tako se jim omogoči povezovanje in učinkovito komuniciranje prek interneta.

IFrame

[IFrame; Inline frame]

Gradnik spletnih strani, ki omogoča vključitev druge spletne strani ali dokumenta med vsebino posamezne spletne strani. V spletnem oglaševanju se okviri IFrame ponavadi uporabljajo za vključitev oglasa z oglasnega strežnika v vsebino spletne strani, ki jo servira spletni strežnik.

Igrifikacija

[Gamification]

Vnos igričarskih elementov in principov v neigričarske kontekste. Igrifikacija pogosto uporablja oblikovne elemente iger v neigričarskih kontekstih z namenom izboljšanja vključenosti uporabnika, organizacijske storilnosti, učenja, zaposlovanja in ocenjevanja zaposlenih, enostavnosti in uporabnosti sistema, telesne dejavnosti; za zmanjšanje prometnih prekrškov in volilne apatije ipd.

Ikona strani

[Favicon]

Majhna ikona, ki jo uporabljajo uporabniki za identifikacijo spletnih strani in jo imajo vneseno med zaznamke.

Ime profila

[Handle]

Na Twitterju je ime profila tisto, s katerim ste znani na omrežju. Začne se z znakom @.

Infografika

[Infographic]

Vizualna predstavitev informacij, podatkov ali znanja na hiter in jasen način. Proces priprave infografike imenujemo tudi vizualizacija podatkov ali informacijsko oblikovanje.

Internet stvari

[Internet of things (IoT)]

Internet stvari je mreža fizičnih predmetov oziroma naprav, vozil, stavb in drugih objektov, ki jim integracija z elektroniko, programsko opremo, senzorji in omrežno povezljivostjo omogoča zbiranje in izmenjavo podatkov. V grobem internet stvari zajema tri vrste komunikacije: komunikacijo stvari z ljudmi, komunikacijo med stvarmi in komunikacijo med napravami.

Internet stvari temelji na povezovanju ogromne količine naprav, ki imajo vgrajene senzorje, ki jim omogočajo povezovanje in komuniciranje med seboj in z najrazličnejšimi aplikacijami. Internet stvari upravljanje povezanih naprav omogoča preko obstoječe omrežne infrastrukture (WiFi, mobilne tehnologije UMTS, 3G, 4G/LTE in druge, povezavne tehnologije) in s tem odpira možnosti za bolj neposredno integracijo podatkov iz virtualnega v fizični svet, kar izboljšuje učinkovitost in natančnost delovanja povezanih naprav ter odpira nove poslovne modele in priložnosti.

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov interneta prihodnosti, ki bo z uporabo standardiziranih komunikacijskih protokolov in omrežne infrastrukture, sposobne samostojne konfiguracije, razširil internet na fizične predmete, ki nas obdajajo v vsakdanjem življenju. Povezane naprave, ki bodo sposobne komunikacije med seboj ali s končnimi uporabniki, bodo prinesle dodano vrednost v obliki informacij in postale aktivne na najbolj raznolikih področjih.

Ko je internet stvari povezan s senzorji in aktuatorji, lahko tehnologijo vključimo v bolj splošno kategorijo kiber-fizičnih sistemov, ki združuje pametna omrežja, pametne hiše, inteligentne transporte in pametna mesta. Vsako stvar, povezano v internet stvari, je moč identificirati preko njenega unikatnega sistema, obenem pa se lahko tako povezana naprava vključi v obstoječe internetne infrastrukture.

Ravno tako kot je to povzročila mrežna povezljivost naprav, je pričakovati, da bodo stvari, povezane v internet stvari, generirale in pridobivale velike količine podatkovnih zbirk (Big Data) iz različnih lokacij, s tem pa povečale potrebo po njihovem učinkovitem shranjevanju in obdelavi. Zbiranje podatkov znotraj interneta stvari poteka neprestano in neodvisno od ljudi.

Najnovejša različica programske opreme iPROM AdServer, predstavljena v začetku leta 2016, omogoča centralizirano upravljanje s komercialnimi vsebinami na napravah, povezanih v internet stvari.

Internetna kavarna

[Internet café]

Običajno lokal, kjer obiskovalci lahko dostopajo do interneta.

Internetna nevtralnost

[Net neutrality; Network neutrality; Internet neutrality; Net equality]

Načelo, ki pravi, da morajo ponudniki internetnih storitev in vlade obravnavati vse podatke na internetu enako in ne smejo diskriminirati ali različno obravnavati uporabnikov, vsebin, spletnih strani, platform, vrst priključne opreme ali načinov komuniciranja. Izraz je leta 2003 skoval profesor medijskega prava Tim Wu z Univerze v Kolumbiji.

Internetna televizija; Spletna televizija

[Digital TV]

Digitalno predvajanje televizijske vsebine prek interneta. Splošni termin, ki obsega posredovanje TV-oddaj in drugih video vsebin prek interneta s pomočjo t. i. tehnologije streaming.

Internetna zasebnost

[Internet privacy]

Vključuje pravico do zasebnosti, ki se tiče shranjevanja, spreminjanja namena, posredovanja tretjim osebam ali prikazovanja informacij, ki se nanašajo na internetnega uporabnika. Internetna zasebnost spada v področje računalniške zasebnosti.

Internetni bot

[Internet bot; web robot; www robot; bot]

Programska aplikacija, ki opravlja avtomatizirane naloge (skripte) prek interneta. Te naloge so običajno preproste in se ponavljajo, boti pa jih opravljajo hitreje, kot bi to lahko počel človek. Najbolj razširjeni so boti v spletnih iskalnikih, kjer avtomatizirana skripta zbira, analizira in shranjuje informacije s spletnih strežnikov.

Internetni sleng

[Internet slang]

Predstavlja različne slenge, ki jih na internetu uporabljajo različni ljudje. Primer je LOL, ki pomeni »smejati se na glas« (»laugh out loud«). Skupno definicijo internetna slenga je težko podati, saj se njegova narava vseskozi spreminja. Razumemo pa ga lahko kot vrsto slenga, ki so ga skovali in popularizirali internetni uporabniki. Namen besed, ki so del internetnega slenga, je prihraniti prostor pri pisanju na internetu. Tako so akronimi, krajšave in simboli na tipkovnicah pogoste vrste internetnega slenga.

Internetni sleng izvira iz zgodnjih dni interneta, določeni pojmi pa so celo iz dni pred internetom. Uporablja se ga v klepetalnicah, na družbenih omrežjih, v spletnih igrah, video igrah in spletnih skupnostih.

Internetno sporočilo za javnost

[Internet press release]

Sporočilo za javnost, ki je objavljeno na spletu in je optimizirano za spletne iskalnike.

Interni programatični zakup

[Programmatic in-house]

Podjetje ali blagovna znamka programatični zakup izvaja interno oziroma brez zunanjega partnerja (običajno je to spletna medijska agencija). V tem primeru se poveže neposredno s ponudnikom tehnoloških platform (DMP in DSP) in o postopkih programatičnega trgovanja izobrazi interno ekipo strokovnjakov. Na ta način večja podjetja centralizirajo in hkrati zaščitijo lastne podatke ter optimizirajo svoje poslovanje.

Intranet

[Intranet]

Sestavljen je iz več med seboj povezanih računalnikov v lokalno omrežje oziroma iz povezav med temi lokalnimi omrežji, ki uporabljajo TCP/IP-protokol. Intranet najdemo v posameznih podjetjih ali celotnih korporacijah, dostop do intraneta pa ima le določen krog uporabnikov (na primer zaposleni v podjetju).

IoE; Internet vsega

[IoE; Internet of Everything]

Internet vsega (IoE) so naprave in potrošniški izdelki, povezani z internetom in opremljeni z razširjenimi digitalnimi možnostmi. Gre za filozofijo, pri kateri tehnologijo prihodnosti sestavljajo številne različne vrste aparatov, naprav in predmetov, povezanih z globalnim internetom. Izraz je pomensko deloma enak internetu stvari (IoT).

IP-naslov

[IP address]

Številčni naslov (na primer 207.235.5.120), ki ga domenski strežnik (DNS) prevede v domeno (na primer iprom.si). Vsaka elektronska naprava, povezana v omrežje s TCP/IP-protokolom, ima svoj IP-naslov.

ISDN; Integrirane storitve prek digitalnega omrežja

[ISDN; Integrated Services Digital Network]

Digitalna internetna povezava, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 128.000 b/s prek standardne telefonske linije. Modem ISDN ni hitrejši od kabelskega ali DSL-modema, vendar hitrejši od analognega s prenosom 56.000 b/s.

Iskalni marketing

[SEM; Search Engine Marketing]

Označuje vse metode, ki omogočajo povečanje obiskanosti spletnih strani prek iskalnikov oziroma rezultatov iskanj s spletnimi iskalniki.

Iskalnik

[Search Engine]

Program, ki je namenjen iskanju informacij po svetovnem spletu. Informacije so sestavljene iz strani, podob, novic, video vsebin in drugih vrst datotek.

Iskanje podobnih uporabnikov

[Look-alike Modeling]

Postopek iskanja uporabnikov, ki so podobni že obstoječim strankam. Vključujejo modeliranje uporabnikov na podlagi njihovega spletnega vedenja in znanih lastnosti.

ISP; Ponudnik dostopa do interneta

[ISP; Internet Service Provider]

Podjetje, ki vam omogoči dostop do interneta. Najpogostejša načina za vzpostavljanje povezave z ISP-jem sta prek telefonske linije (povezava na klic) ali širokopasovna povezava (kabelska ali DSL).

Izginjajoče sporočilo

[Ephemeral message; Dissapearing message]

Možnost efemernih sporočil, ki se je pojavila na številnih platformah družbenih medijev. Izginjajoča sporočila vam omogočajo, da izberete, kdaj naj fotografije in video posnetki izginejo iz pogovora, s čimer se lahko odločite, kaj bo in kaj ne bo trajen del zgodovine vašega pogovora.

Izhodna povezava

[Outbound link]

Povezava, ki pelje na spletno stran zunaj spletne strani, kjer se v določenem trenutku nahaja uporabnik.

Izhodni marketing; Klasični marketing; Tradicionalni marketing

[Outbound marketing]

Tradicionalna oblika marketinga, kjer podjetje začenja pogovor in pošilja sporočila občinstvu. Primeri: sejmi, TV-oglasi, radijski in tiskani oglasi, klici in e-poštno sporočanje.

Izmenjava spletnih oglasov

[AdExchange]

Sistem, ki omogoča storitev brezplačne izmenjave spletnih oglasov vsem spletnim mestom, sodelujočim v sistemu. Razmerje med številom prikazanih oglasov naročnika je odvisno od tega, koliko prikazov ustvari naročnik na svoji spletni strani, najpogosteje pa je to razmerje 1 : 2 – en prikaz naročnikovega oglasa za dva prikaza drugih oglasov na naročnikovi spletni strani.

Izogibanje oglasom

[Ad avoidance]

Obnašanje, ki ga zaznamuje nebrzdano sovraštvo do oglaševanja, ki se odraža v izogibanju, preprečevanju ali celo nasilnem uničenju oglasov.