Beli seznam

[White list]

E-poštno sporočilo pošiljatelja, ki ni na belem seznamu, e-poštni strežnik sprva zavrne. Če je bilo sporočilo poslano z e-poštnega strežnika, ki je nastavljen po standardih RFC, bo strežnik to e-poštno sporočilo v naslednjih minutah ponovno poskusil poslati in bo uspešno dostavljeno. Kombinacija IP-ja e-poštnega strežnika pošiljatelja, pošiljatelja, sporočila in prejemnika se nato samodejno vpiše na beli seznam, kar pomeni, da bodo v prihodnosti sporočila dostavljena brez dodatne časovne zakasnitve, če bodo poslana prek istega e-poštnega strežnika (IP-ja). Po uspešno prejetem zadnjem sporočilu kombinacija ostane na belem seznamu še naslednjih 30 dni.

Beli seznam

[White list]

Seznam elementov, izrazov ali spletnih naslovov, kjer se oglaševalske akcije lahko prikazujejo.

Besedilna povezava

[Link]

Besedilo, ki poveže uporabnika, če klikne nanj, z določeno spletno stranjo. Lahko se nahajajo na spletnih straneh, v spletni pošti ali e-novicah, običajno so modre barve s črto spodaj.

Besedilni oglasi

[Text ad]

Oglasi, ki vsebujejo poljubno besedilo in povezavo na oglaševalčevo spletno stran, ne vsebujejo pa grafičnih elementov (slik, animacij). Lahko so sestavljeni (naslov, vsebina, povezava) ali pa samo povezave v eni vrstici.

Bit na sekundo (b/s)

[Bits per second (b/s)]

Merska enota za prenos podatkov (bitov) prek mrežne povezave v eni sekundi. 1.000.000 b/s je 1 mb/s (mega bits per second).

Bitcoin

[Bitcoin]

Digitalna valuta in plačilni sistem »peer-to-peer«, predstavljen leta 2009 kot odprtokodna programska oprema. Oseba, ki ga je ustvarila, uporablja nadimek Satoshi Nakamoto. Transakcije s to valuto ne potrebujejo nobenega posrednika (banke), kar pomeni, da ni nikakršnih transakcijskih provizij, prav tako vam ni treba izdati svojega pravega imena. Vse več trgovcev ga sprejema: z njim lahko kupite storitve spletnega gostovanja, pico in celo kozmetiko.

Blog; Spletni dnevnik

[Blog]

Spletna stran, ki je sestavljena iz posameznih prispevkov enega ali več avtorjev, ki so običajno prikazani v obrnjenem kronološkem zaporedju, tako da se najnovejša objava prikaže najprej. Njegova značilnost je enostavno rokovanje, kar omogoča, da jih soustvarjajo tudi uporabniki z manj računalniškega znanja. Predvsem enostavnost oblikovanja ločuje blog od običajnega spletnega mesta. Od foruma se razlikuje v tem, da so uporabniki foruma med sabo bolj ali manj enakovredni (razen, če obstaja administrator foruma), pri blogu pa debato sproža avtor ali avtorska skupina, obiskovalci pa le komentirajo. Poleg besedil pogosto vsebujejo tudi slikovno in zvočno gradivo (če gre le za video vsebine, potem gre za videoblog ali vlog).

Blok

[Block]

Algoritem, ki se postavi v vrsto za drugimi algoritmi in tako tvori sistem verige blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih.

Bluetooth

[Bluetooth]

Standardna brezžična tehnologija za izmenjavo podatkov s fiksnih in mobilnih naprav na kratke razdalje (z uporabo kratkih radijskih valov UHF v pasu ISM od 2,4 do 2,485 GHz) ter za gradnjo osebnih računalniških omrežij (PAN). Modri zob so izumili leta 1994 v podjetju Ericsson. Med seboj lahko poveže več različnih naprav brez sinhronizacijskih problemov.

Bogate spletne aplikacije

[RIA; Rich internet aplications]

Imajo funkcije in lastnosti tradicionalnih aplikacij, ki se nahajajo na računalniških namizjih. Z njimi se procesne aktivnosti ne odvijajo več samo na strežnikih, uporabniški računalnik pa tako ni več uporabljen samo za prikazovanje statistične vsebine.