Deli

Naložbe v digitalno oglaševanje bodo v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom v povprečju zrasle za sedem odstotkov. Delež oglaševalskega proračuna, ki ga posamezno podjetje v Sloveniji v povprečju nameni za digitalno oglaševanje, pa dosega že 52 odstotkov celotnih oglaševalskih naložb, kaže aktualna raziskava iPROMa in Valicona o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja v letu 2024.

Povprečna rast naložb v digitalno oglaševanje v 2024 - iPROM - Sporočilo za javnost

V povprečju bodo naložbe v zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih zrasle za 11 odstotkov, naložbe v produkcijo vsebin za digitalne medije pa za tri odstotke.

Raziskavo sta družbi izvedli med novembrom 2023 in januarjem 2024, v njej pa je sodelovalo 117 slovenskih odločevalcev na področju oglaševanja in trženja. Družbi raziskavo izvajata že od leta 2019 na osnovi iste metodologije, kar omogoča primerjavo rezultatov in spremljanje trendov na področju digitalnega oglaševanja v Sloveniji.

»Digitalno oglaševanje v Sloveniji je dozorelo in skupaj obsega že 52 odstotkov celotnega vlaganja. V letu 2019 je bil ta delež nekaj več kot tretjina, zato ocenjujem, da je digitalno oglaševanje doseglo svojo zrelo fazo v razvoju in začenja s prevlado. Hkrati zelo verjetno trenutne tržne razmere dodajajo dodatno gorivo za prihodnjo rast ter razvoj digitalnega oglaševanja,« rezultate raziskave komentira Matjaž Robinšak, direktor raziskav in partner v družbi Valicon.

V 2024 v Sloveniji že 52 odstotkov celotnega proračuna namenjenega za digitalno oglaševanje

V zadnjih petih letih delež naložb v digitalno oglaševanje kontinuirano narašča in po napovedih odločevalcev za trženje v Sloveniji v povprečju dosega že 52-odstotni delež oglaševalskega proračuna za leto 2024.

Povprečna naložba v digitalno oglaševanje v času - iPROM - Sporočilo za javnost

Najbolj digitalizirana je panoga turizem

Delež oglaševalskega proračuna namenjen digitalnemu oglaševanju - iPROM - Sporočilo za javnost

Raziskava je pokazala, da kar 56 odstotkov slovenskih oglaševalcev digitalnemu oglaševanju namenja več kot 50 odstotkov naložb v celoten oglaševalski kolač, 41 odstotkov oglaševalcev mu namenja do 40 odstotkov, samo trije odstotki slovenskih oglaševalcev pa se digitalnega oglaševanja ne poslužujejo.

Med panogami, kjer so naložbe v digitalno oglaševanje ključne, prevladuje turizem, kjer kar 86 odstotkov oglaševalcev digitalnemu oglaševanju nameni 50 odstotkov sredstev ali več, v panogi storitve je takih kar 57 odstotkov, v panogi trgovina 49 odstotkov, v ostalih panogah pa 45 odstotkov.

Med oblikami digitalnega oglaševanja prevladujeta prikazno oglaševanje in oglaševanje na družbenih medijih

Oblike digitalnega oglaševanja v letu 2024 - iPROM - Sporočilo za javnost

Vsi oglaševalci, ki bodo v letu 2024 sredstva namenili digitalnemu oglaševanju, se bodo v največji meri posluževali prikaznega oglaševanja (98 %) in oglaševanja na družbenih medijih (91 %). Iskalni marketing bo v svoje digitalne oglaševalske strategije vključilo 85 odstotkov anketiranih, e-poštni marketing 73 odstotkov, marketing z vplivneži pa bo izvajalo 63 odstotkov slovenskih oglaševalcev, kažejo povprečni rezultati raziskave iPROMa in Valicona.

Največ naložb, kar 34 odstotkov, v povprečju slovenski oglaševalci namenijo za prikazno oglaševanje

Razporeditev sredstev znotraj digitalnega oglaševanja v času - iPROM - Sporočilo za medije

Največ naložb, kar 34 odstotkov, slovenski oglaševalci v povprečju namenijo za prikazno oglaševanje, kar kaže na kontinuiran trend rasti naložb v prikazno oglaševanje v zadnjih treh letih. Naložbe za oglaševanje na družbenih medijih ostajajo na enaki ravni kot 2022 in obsegajo 20 odstotkov proračuna za digitalno oglaševanje, naložbe v iskalni marketing predstavljajo 18 odstotkov, v e-poštni marketing 10 odstotkov, v marketing z vplivneži pa devet odstotkov digitalnega oglaševalskega kolača.

Med razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja sta ključni učinkovitost in možnost evalvacije

Razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja - iPROM - Sporočilo za javnost

Raziskava iPROMa in Valicona je med odločevalci za trženje, ki se poslužujejo digitalnega oglaševanja, preverila tudi ključne razloge za izbiro te vrste oglaševanja. Med najpomembnejšimi razlogi izstopata učinkovitost (97 %) in možnost evalvacije oglaševalske akcije (97 %), sledijo napredno ciljanje (92 %), možnost optimizacije oglasnih akcij (91 %), transparentnost (90 %), skladnost z zakonodajo (90 %), komunikacija s potrošniki (87 %), podatki o vedenjskih vzorcih (83 %) in ugled ponudnika (81 %).

Večina oglaševalcev bo v 2024 v povprečju povečala ali ohranila naložbe za celoten oglaševalski kolač

Proračun za celotno oglaševanje za 2024 glede na leto 2023 - iPROM - Sporočilo za javnost

Slovenski oglaševalci bodo po napovedih odločevalcev za trženje v letu 2024 povečali naložbe (43 %) ali ohranili lanskoletno raven naložb (44 %) za celotno oglaševanje. Največje povečanje naložb za oglaševanje bo po napovedih v panogah turizem (64 % ) in trgovina (51 %), medtem ko bodo oglaševalci iz panoge storitve v največji meri ohranili oglaševalske proračune na enaki ravni kot v preteklem letu. Podoben trend s 50 odstotki oglaševalcev, ki ohranjajo raven naložb v 2024, izkazuje tudi panoga drugo.

»Po podatkih s trga vidimo, da se naložbe v digitalno oglaševanje odzivajo na trenutne razmere na trgu in se glede na panogo spreminjajo. Podjetja seveda spremljajo potrošniški sentiment in se odzivajo nanj tudi z naložbami v tržno-komunikacijske aktivnosti. Digitalno oglaševanje v skupnem digitalnem kolaču ohranja pomembno mesto, saj podjetja v veliki večini proračune za digitalno oglaševanje povečujejo oziroma ohranjajo, včasih tudi na račun zmanjšanja naložb v druge medije. Prikazno oglaševanje ohranja primat najpomembnejše oblike digitalnega oglaševanja, saj kot del strategij oglaševanja nad črto pomembno krepi moč in priklic blagovne znamke ter spodbuja konverzije,« dodaja Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu.

Metodologija raziskave

Raziskavo o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja družbi iPROM in Valicon izvajata od leta 2019. Namen raziskave je ugotoviti glavne trende na področju digitalnega oglaševanja v Sloveniji. Metodologija raziskave se ne spreminja, izjemoma se letno vsebina dopolni, s čimer je omogočena primerljivost rezultatov po letih.

Raziskava se izvaja s spletno anketo z metodo CAWI, k sodelovanju pa povabijo slovensko strokovno javnost. V letošnji raziskavi, ki je potekala med 15. novembrom 2023 in 15. januarjem 2024, je sodelovalo 117 odločevalcev na področju oglaševanja in trženja v Sloveniji.

O podjetju iPROM

iPROM je vodilni regijski ponudnik medijskih in tehnoloških rešitev za digitalno oglaševanje na odprtem spletu. Smo hiša znanja in izkušenj, ki naročnikom poenostavljamo kompleksnost trženja v digitalnem okolju. S kombinacijo visoke tehnologije in najpopolnejših podatkov o vedenju potrošnikov na trgu naročnikom omogočamo, da posredujejo prava oglasna sporočila pravi osebi ob pravem času na pravo napravo, spletnim založnikom pa pomagamo pri povečevanju prihodkov.

iPROM je visokotehnološko podjetje, ki na enem mestu združuje najširši nabor svetovalnih, analitičnih, medijskih in programskih rešitev za izvedbo oglaševanja v digitalnih medijih. Stalno vlaganje v tehnološki razvoj je tisto, kar nas postavlja pred konkurenco, naše naročnike pa na prvo mesto v glavah njihovih ciljnih občinstev.

Deli

Arhiv

iPROM kontakt

Za več informacij se obrnite na:

Tanja Fon

Vodja korporativnega komuniciranja