Deli

Iskanje podobnih uporabnikov

Postopek iskanja uporabnikov, ki so podobni že obstoječim strankam. Vključuje modeliranje uporabnikov na podlagi njihovega spletnega vedenja in znanih lastnosti.