Deli

SKB banka je v zadnjem četrtletju preteklega leta z uporabo prediktivne analitike in najnaprednejših iPROMovih oblik ciljanja v kombinaciji z dinamičnimi kreativami podvojila število zbranih potencialnih strank za najem potrošniškega kredita.

Cilji

  • Spodbuditi zavedanje o ponudbi potrošniških kreditov SKB banke s poudarkom na segmentu potrošnikov, ki niso komitenti SKB banke, in spodbuditi obisk spletne strani
  • Povečati število opravljenih informativnih izračunov za potrošniške kredite in pospešiti število oddanih naročil na sestanek
  • Spodbuditi slovenske potrošnike, ki se zanimajo za potrošnike kredite, k izvedbi informativnega izračuna in oddaji kontaktnega obrazca

SKB banka je želela z digitalno oglaševalsko akcijo vzpodbuditi zanimanje za kreditiranje nakupov avtomobila, prenove doma in drugih izdatkov (npr. računalnik, naraščaj, nadstandardne zdravstvene storitve, izobraževanje …). Med ključne parametre za vrednotenje uspešnosti akcije so uvrstili število informativnih izračunov in oddanih naročil na sestanek v poslovalnici.

Družba iPROM je v sodelovanju z družbo Valicon in SKB banko pripravila digitalno medijsko strategijo, ki je vključevala napovedno modeliranje. Oglaševanje z naprednimi oblikami ciljanja ob uporabi napovednih modelov je potekalo v vsebinskih in družbenih medijih ter na iskalnikih.

SKB banka z novimi pristopi na področju digitalnega oglaševanja podvojila delež potencialnih najemnikov potrošniškega kredita - iPROM - Študije primerov

Z naprednim prediktivnim ciljanjem ob uporabi napovednega modela do natančnejšega doseganja ciljne skupine

V prvem delu oglaševalske akcije je iPROM v sodelovanju z družbo Valicon na osnovi podatkov, pridobljenih iz preteklih akcij, v povezavi z vedenjskimi vzorci uporabnikov digitalnih medijev izvedel napovedno analizo. Z uporabo strojnega učenja in statističnih algoritmov je identificiral potencialne segmente kreditojemalcev, izdelan napovedni model pa integriral v platformo za upravljanje s podatki iPROM DMP, s katero SKB banka na osnovi preteklih akcij gradi zasebno podatkovno skladišče – iPROM Private DMP.

V drugem delu je iPROM z uporabo tehnološke rešitve iPROM Programmatic Platform oglasna sporočila prikazoval le tistim uporabnikom interneta, ki jih zanima najem kredita za nakup avtomobila, prenovo doma ali izpolnitev drugih želja. Oglasna sporočila so se tako prikazovala posameznikom, za katere lahko z 90-odstotno verjetnostjo trdimo, da so predstavniki identificiranega ciljnega segmenta.

V tretjem delu pa je iPROM oglaševanje dodatno nadgradil s ponovnim ciljanjem uporabnikov oz. t. i. remarketingom. V digitalnih medijih je prikazoval oglase tistim uporabnikom, ki so si med potekom akcije na spletnih straneh SKB banke ogledali relevantne bančne produkte, vendar niso neposredno opravili informativnega izračuna oz. oddali povpraševanja, in tako povečal konverzijo za dodatnih 8 odstotkov.

Z inovativnim dinamičnim ozadjem za samodejni izračun potrošniškega kredita do višje odzivnosti

iPROM je za doseganje ciljev oglaševalske akcije uporabil najsodobnejšo tehnologijo na področju digitalnih oglasnih formatov iPROM Real-time Creative. V strategijo je tako vključil preizkušen in avtorsko razvit format, ki je SKB banki omogočil samodejno prilagajanje oglasne vsebine glede na izhodišče posameznega uporabnika digitalnih medijev. Pri ciljni skupini za avtomobilske kredite so kot osnovo v iPROMu uporabili dinamično ozadje s samodejnim izračunom potrošniškega kredita, s katerim je uporabnik že na samem mediju lahko opravil izračun kredita za konkreten avtomobil.

S to rešitvijo je iPROM naročniku ponudil učinkovito rešitev, ki je potencialni stranki v fazi raziskovanja v nakupnem procesu avtomobila ponudila v realnem času zanj pomembno in prilagojeno vsebino.

Napredno ciljanje in sodobne kreativne rešitve za večji tržni delež SKB banke na področju potrošniških kreditov

V 6-tedenskem obdobju trajanja oglaševalske akcije v fazi spodbujanja zavedanja je iPROM na spletno stran SKB banke pripeljal več kot 38.000 za kredite zainteresiranih posameznikov. Med vsemi obiskovalci spletne strani SKB banke je bilo kar 80 odstotkov takšnih, ki so jo obiskali prvič.
Skupno so zainteresirani posamezniki opravili več kot 12.000 informativnih izračunov.

»V oktobru in novembru 2020 smo v SKB banki vidno povečali število novih strank med najemniki potrošniških kreditov. Z uporabo prediktivnega ciljanja, segmentiranega oglaševanja ter prodajno usmerjenimi pristajalnimi spletnimi stranmi pa smo podvojili število zbranih kontaktov potencialnih kreditojemalcev, ki smo jih lahko povabili k sklenitvi potrošniškega kredita,« je povedala Maja Treven, direktorica marketinga v SKB banki.