Deli

Cilji

  • Doseči 5-odstotno odzivnost uporabnikov na anketno vprašanje
  • Pridobiti 300 rešenih anket

Semenarna Ljubljana je želela preveriti, kako cenovno občutljivi so potrošniki njihovih izdelkov, in prepoznati vzorce uporabnikov, ki so za nakupe tovrstnih izdelkov dovzetni. Zato je pred nadaljnjimi oglaševalskimi aktivnostmi med uporabniki digitalnih medijev izvedla hitro spletno raziskavo z enostavno anketo o razponu cene, ki so jo potrošniki pripravljeni plačati za posamezno semensko vrečko.

Da bi v spletno raziskavo zajeli kar največji odstotek spletnih uporabnikov, smo v iPROMu izvedli oglaševalsko akcijo v slovenskih digitalnih medijih, tako da smo z izvedbo hitre raziskave določili ciljno skupino potrošnikov, ki je izkazala zanimanje za tovrstne izdelke.

S tehnologijo iPROM Cloud smo prepoznano ciljno skupino učinkovito nagovorili prek oglasnih formatov (iPROM Mobile AdBreak™ in iPROM Mobile Scroll Ad ™), v katere smo vključili oglasno rešitev iPROM Anketa, ki omogoča hitro in enostavno sodelovanje v anketi.

Prepoznavanje nakupne namere z uporabo ankete nam je omogočilo, da smo z oglaševanjem v slovenskih spletnih medijih izvedeli preference potrošnikov o ceni izdelkov, prepoznali skupino uporabnikov, ki izkazuje nakupno namero za izdelke Semenarne Ljubljana, z uporabo platforme za upravljanje podatkov iPROM DMP pa smo lahko ugotovili tudi medijske navade teh uporabnikov.

Referenca - Semenarna Ljubljana z interaktivno iPROM Anketo v treh dneh za skoraj štirikrat presegla pričakovano odzivnost - iPROM - Študije primerov

Kombinacija natančne identifikacije ciljne skupine in naprednega ciljanja na osnovi napovedovanja nakupne namere nam je omogočila hiter odziv in najboljši izkoristek medijskih sredstev. V kratki in učinkoviti tridnevni oglaševalski akciji smo s programatičnim zakupom v slovenskih digitalnih medijih dosegli preko 300.000 uporabnikov spleta, zabeležili več kot 18-odstotno stopnjo konverzije (ang. conversion rate) na anketno vprašanje in prejeli več kot 400 odgovorov na zastavljena vprašanja. Posameznega uporabnika, ki je ustrezal prepoznani ciljni skupini, smo oglasu v povprečju izpostavili 2,75-krat.