Deli

Cilji

  • Ozaveščanje malih in srednjih podjetij iz ciljnega segmenta o novi uredbi
  • Informiranje ciljne skupine oziroma odločevalcev v MSP-jih o obveznostih, ki jim jih nalaga nova uredba o embalažnini
  • Identificiranje potencialnih novih strank (leadov) in pridobivanje novih strank, ki so vključene v Interserohovo shemo ravnanja z odpadno embalažo

V začetku aprila je vlada Republike Slovenije sprejela posodobitev Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki od vseh podjetij, ki dajejo embalažo na trg v RS, zahteva, da poročajo o embalažnini. Na trgu se je tako vzpostavil nov segment strank, ki so postale zavezanci za embalažnino in so morale v 30 dneh od sprejetja uredbe v aprilu skleniti pogodbo z družbo, ki ima pravico ravnati z odpadno embalažo.

Družba za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh je ob spremenjeni zakonodaji želela novim potencialnim strankam pristopiti proaktivno s celovito komunikacijsko kampanjo. V sodelovanju z naročnikom ter oblikovalko in snovalko konceptov Bojano Fajmut smo zasnovali komunikacijsko kampanjo Skupaj delamo dobro, s katero smo ozaveščali o pomembnosti partnerstva in zaupanja ter skrbi za okolje.

Identifikacija potencialnih strank in ozaveščanje ciljnega segmenta podjetij

V prvem koraku smo vzpostaviti priložnostno spletno mesto, na katerem smo objavili ključne informacije ter aktualne novice o novi uredbi in veljavni zakonodaji. Promovirali smo ga prek oglasov v digitalnih medijih in na iskalniku. Pripravili smo tudi serijo novic s področja embalažnine in potencialne stranke iz obstoječe baze začeli redno obveščati prek e-novic.

Izobraževanje potencialnih strank o novi uredbi in prihajajočih obveznosti

V naslednjem koraku smo za potencialne stranke organizirali tudi serijo spletnih seminarjev, prek katerih je družba Interseroh natančneje informirala o obveznostih, ki jih nalaga nova zakonodaja. Udeležence spletnih seminarjev smo pridobivali prek oglasov v digitalnih medijih.

Družba Interseroh je s strategijo nastopa na spletu uspešno nagovorila nov segment strank - iPROM - Študije primerov

Sklenitev sodelovanja z družbo Interseroh prek spleta v treh enostavnih korakih

Z nastopom uredbe je naročnik po vzoru hčerinskega podjetja iz Avstrije vzpostavil tudi enostavno spletno trgovino, ki je omogočala, da stranka, ki se je odločila za sodelovanje z družbo Interseroh Slovenija, sklene sodelovanje v treh enostavnih korakih: 1) informativni izračun, 2) sklenitev pogodbe in 3) podpis pogodbe za prenos obveznosti na družbo Interseroh.

Spletno trgovino smo promovirali s kratkim pojasnjevalnim videom, ki smo ga oglaševali na družbenih medijih, delili prek e-novic, zainteresirane za embalažnino pa smo nagovarjali z oglaševanjem na iskalniku. Naročnik je v sklopu kampanje zagotovil tudi podporo prodaji prek klicnega centra in prek poprodajnih dejavnosti na trgu.

Družba Interseroh z digitalno oglaševalsko kampanjo uspešno privabila potencialne stranke

Z oglaševalskimi dejavnostmi v digitalnih medijih smo na podlagi vedenjskega ciljanja v kombinaciji s ponovnim ciljanjem nagovarjali ozko ciljno skupino in dosegli več kot pol milijona uporabnikov, ki so bodisi izkazali interes za relevantne poslovne vsebine bodisi so odločevalci v malih in srednjih podjetjih. Na priložnostno spletno mesto smo preusmerili več kot 5500 zainteresiranih obiskovalcev, ki so si skupaj ogledali več kot 11.000 strani.