spirit
mgrt
eu-sklad

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

 

Naziv operacije: Optimizacija procesov in organiziranosti podjetja iPROM

Kratica operacije: OPOP

 

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Operacija zajema celostno reorganizacijo poslovanja podjetja, s poudarkom na posodobitvi poslovnih procesov, ki bodo prispevali k prihranku časa, standardizaciji poslovanja ter doseganju večje dodane vrednosti. Slednje bo podjetju omogočilo izboljšanje metrik poslovanja na domačem trgu ter aktivnejše širjenje na tuje trge.

 

Celostna prenova organiziranosti teh procesov zajema:

 

Optimizacija procesov bo pokrivala naslednje ključne poslovne funkcije:

Dodatno je cilj v podjetju spodbuditi komunikacijo znotraj oddelkov in med oddelki, predvsem z vidika razumevanja novih inovativnih produktov in storitev ter kompetenc podjetij ter zbiranjem razvojnih idej. Končni cilj je razbiti »silose« znanja in poskrbeti za ustrezni pretok.

 

Finančna podpora:

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Rezultati operacije:

Izvedba operacij bo izboljšala konkurenčnost podjetja iz več vidikov in sicer vsaj:

Načrtuje se, da bo izvedba operacije imela pozitivni vpliv na povečanje tržnega deleža predvsem na tujih trgih, povečanju prihodkov in dobičkonosnosti podjetja, povečanju dodane vrednosti podjetja in dodane vrednosti na zaposlenega ter novih zaposlitvah.