Deli

iPROM je razvil novo programsko orodje za spremljanje odloženih učinkov prikazovanja oglasov v spletnih medijih. Gre za prvo tovrstno analitično orodje v Sloveniji in eno prvih na svetovnem trgu, namenjeno oglaševalcem za odkrivanje vplivov izpostavljanja oglasnih sporočil na cilje spletnih oglaševalskih akcij.
iPROM je s tem uspešno nadgradil projekt analize vpliva spletnega oglaševanja na spletno prodajo izdelkov široke potrošnje, začet konec leta 2005. Podatki so pridobljeni na podlagi spremljanja vedenjskih vzorcev uporabnikov po izpostavitvi različnim komunikacijskim sporočilom na različnih spletnih medijih. S tem so pridobili status standardne komponente načrtovanja oglaševalskih akcij, ciljanja in optimizacije za maksimalno donosnost vlaganj v spletno komuniciranje.

 

Izpostavitve oglasu v določenem časovnem obdobju, vir: iPROM

Temeljna izziva vseh, ki želijo z vključevanjem digitalnega komuniciranja izboljšati poslovne rezultate, sta merjenje učinkov različnih oblik komuniciranja v spletnih medijih in vloga posameznih komunikacijskih kanalov, kot so spletni oglasi, video oglaševanje, elektronska pošta, iskalni marketing, blogi ter družabne mreže. Po drugi strani pa pluralnost medijev na spletu in s tem čedalje večje število komunikacijskih kanalov ponuja oglaševalcem vse več priložnosti za doseganje ciljnih občinstev. Dejstvo je, da merjenje učinkovitosti oglaševanja ni več mogoče samo z merjenjem števila klikov na spletni oglas, saj je zadnja raziskava ComScora pokazala, da le še 16 odstotkov spletnih uporabnikov klika na oglase. Ista raziskava še ugotavlja, da prikazni oglasi, ne glede na število klikov, generirajo občutno večji obisk na straneh oglaševalcev, ki niso neposredno povezane s spletnimi oglasi.
»Pridobivanje potencialnih strank običajno poteka s pomočjo več različnih spletnih medijev in pogosto prek različnih kanalov,« je dejal Simon Cetin, direktor iPROMA. »Pri klasičnem merjenju učinkov oglaševalske akcije se zasluge za pridobitev nove stranke lahko pripišejo enemu ali dvema kanaloma, ostale pa se prezre, čeprav je njihov doprinos morda ključen. Uporabnik je lahko na enem mediju izpostavljen grafičnemu oglasu, na drugem prebere besedilo, povezano z izdelkom, čez tri dni pa s pomočjo iskalnika izdelek poišče in ga tudi naroči,« pojasnjuje Cetin.

Novo iPROMOVO analitično orodje v osnovi omogoča merjenje vplivov kombinacije in zaporedja prikazovanja oglasnih sporočil na uporabnike interneta v povezavi z obiskanostjo oglaševalčeve spletne strani. V svoji nadgrajeni različici pa omogoča tudi merjenje učinkov izpostavljanja oglasnih sporočil na ciljne aktivnosti obiskovalcev oglaševane spletne strani, kot so naročilo, prijava na e-novice, tisk kupona in druge konverzije.

Spletni oglaševalci z novim orodjem lažje in natančneje vrednotijo svoje naložbe v različne oblike spletnega komuniciranja. Končni rezultat sta optimiziran medijski načrt in oglasna kreativa, s katerima lahko oglaševalci svoja sredstva natančno razporedijo tja, kjer imajo največji učinek. Pri tem niso omejeni zgolj na klike in neposredne obiske spletnega mesta, temveč imajo na voljo oceno celovitega učinka oglasne akcije.
Novo iPROMOVO orodje poleg boljšega načrtovanja komunikacijskih aktivnosti v spletnih medijih omogoča tudi realnočasovno optimizacijo glede na odložene konverzije in ne le glede na parcialne meritve, ki so trenutno na voljo pri drugih ponudnikih spletnega oglaševanja v Sloveniji.
Na tak način je iPROM pomagal optimizirati spletno medijsko načrtovanje podjetju Studio Moderna, pri katerem so ugotovili, da se kar 61,4 odstotka spletnih nakupov zgodi v roku enega dneva po izpostavitvi spletnemu oglasu, 16,9 odstotka nakupov pa več kot en teden po stiku s prvim oglasnim sporočilom. Na podlagi celovitejše meritve Studio Moderna pri svojem medijskem načrtovanju odslej upošteva tudi zapozneli učinek prikaznega oglaševanja v kombinaciji z drugimi kanali, kot je iskalni marketing.

Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) ter posredovani kontakt prejemnika (elektronski naslov) potrebujemo, da lahko na prejemnikov elektronski naslov posredujemo vaše sporočilo. Prejetih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. Z vnosom vaših podatkov in podatkov prejemnika, izjavljate, da imate od prejemnika pridobljeno privolitev za posredovanje njegovega/njenega kontakta. V kolikor podatkov ne boste oddali, želenega sporočila ne bomo mogli posredovati. Več o vaših pravicah in varstvu osebnih podatkov izveste tukaj.

Arhiv

iPROM kontakt

Za več informacij se obrnite na:

Maja Gorjanc

Svetovalka za marketing