Deli

LJUBLJANA, 18.9.2009 – iPROM je predstavil novo programsko rešitev za neodvisno merjenje in centralno poročanje o vseh do sedaj uveljavljenih oblikah spletnega oglaševanja – na enotni osnovi. Nova programska rešitev iPROM NEOS (nadzor in evaluacija oglaševanja na spletu) ponuja standardizirano poročanje o poteku oglaševalskih akcij, ki se istočasno odvijajo pri različnih ponudnikih spletnega oglaševanja ter vključujejo različne oglaševalske modele. Rešitev, ki prinaša uporabnikom visoko dodano vrednost, je iPROM razvil za oglaševalce, agencije in zakupnike medijskega prostora, ki potrebujejo natančen ter celovit pregled nad doseženimi rezultati pri vseh oblikah in kombinacijah zakupa oglasnega prostora na spletu.

V iPROMu so rešitev oblikovali predvsem v želji, da bi oglaševalcem, oglaševalskim agencijam in zakupnikom medijskega prostora olajšali delo pri vključevanju spletnega oglaševanja v medijski splet. Istočasno jim želijo zagotoviti pregled nad vloženimi sredstvi, doseženimi rezultati in izbiro ustreznih možnosti pri vseh oblikah zakupa spletnega oglasnega prostora. iPROM NEOS tako s stališča širokih zmožnosti ter vse večjih oglaševalskih proračunov predstavlja nepogrešljivo osnovo za spremljanje in medijsko načrtovanje tako enostavnih kot tudi kompleksnih oglaševalskih akcij.

“Sodobne spletne oglaševalske akcije so kompleksne in se običajno odvijajo pri več ponudnikih hkrati, pri čemer obsegajo kombinacijo navadnih spletnih oglasov, trženja prek e-pošte, tekstovnih povezav ter vseh naprednejših oblik spletnih oglasov – večpredstavnih oglasov,” je dejal Simon Cetin, direktor podjetja iPROM.

Z obstoječimi rešitvami in vedno večjo ponudbo na slovenskem trgu je bilo razpršenim spletnim oglaševalskim akcijam do sedaj praktično nemogoče učinkovito in v celoti slediti ter primerjati poročila o rezultatih.

“Uspešne oglaševalske akcije na internetu danes brez natančnega in centraliziranega nadzora praktično ni več možno realizirati. S tem ko ima naročnik enoten in standardiziran pregled nad učinkovitostjo posameznih oblik spletnega oglaševanja ter potekom oglaševanja v različnih spletnih medijih oziroma pri ponudnikih, pridobi nepogrešljive podatke za optimalno vključevanje spletnega oglaševanja v medijski načrt pri svojih nadaljnjih promocijskih aktivnostih,” je pojasnil Dejan Struna, vodja marketinga v podjetju iPROM.
S tem ko oglaševalci primerjajo izkoristek oglaševalskih sredstev po posameznih modelih obračunavanja, kot so cena na klik (CNK), cena na ogled (CNO), pavšalni zakup ter druge oblike zakupa oglasnega prostora, lahko enostavno ugotovijo, kateri način jim za določeno akcijo ponuja najboljše razmerje med vloženimi sredstvi, dosegom in doseženimi rezultati.

iPROM z novimi rešitvami utrjuje položaj podjetja z najširšo paleto spletnih oglaševalskih storitev v Sloveniji. Kot prvi ponudnik standardiziranega zakupa spletnega oglasnega prostora je tako tudi edini, ki lahko vedno bolj zahtevnim domačim in tujim oglaševalcem ponudi popoln spletni oglaševalski servis.

iPROM NEOS bo do konca letošnjega leta iPROMovim naročnikom na voljo brezplačno, drugi interesenti pa bodo lahko rešitev najeli.


Dodatno gradivo

Jedro programske rešitve iPROM NEOS je nadgrajen sistem za poročanje platforme iPROM AdServer. Glavne prednosti rešitve NEOS so:

Enostavna povezljivost: Rešitev je povezljiva z oglasnimi strežniki različnih ponudnikov oziroma z ostalimi rešitvami za distribucijo oglasnega inventarja. Zagotavlja učinkovito sledenje porazdeljenemu spletnemu oglasnemu inventarju pri različnih ponudnikih spletnega oglaševanja, pri čemer nudi izčrpna standardizirana statistična poročila in metrike o poteku akcij. Oglaševalci lahko zato spremljajo večje število oglasov oziroma oglaševalskih akcij na različnih medijih hkrati, obenem pa dostopajo do enotnih poročil o poteku akcij, generiranih v realnem času, ne glede na obliko in model oglaševanja. NEOS je zasnovan na najnovejših standardih organizacije IAB, zato so poročila primerljiva s poročili mednarodnih ponudnikov spletnega oglaševanja pri mednarodnih spletnih oglaševalskih akcijah.

Spletni medijski zakup pri enem ponudniku: Zaradi povezljivosti z različnimi rešitvami za spletno oglaševanje različnih ponudnikov je možen celotni spletni medijski zakup pri enem ponudniku, kar poenostavlja in povečuje učinkovitost medijskega zakupa spletnega oglasnega prostora.

Nadzor nad spletnimi oglaševalskimi akcijami naročnika: Z enotnim poročanjem na standardni osnovi pridobijo naročniki učinkovito orodje, s katerim nadzor nad razpršenimi spletnimi oglaševalskimi akcijami prevzamejo sami. S tem ko nadzor prevzamejo naročniki, le-ti pridobijo tudi nadzor nad porabo proračuna ter ugotovijo dejansko povrnitev investicije v spletno oglaševanje glede na posamezni spletni oglaševalski medij oziroma oglaševalski model. Ker je NEOS povezljiv tudi s spletnimi stranmi oglaševalca, ponuja še dodatne prednosti pri zahtevnejših oblikah evaluacij.

Terminsko pregledovanje akcij: NEOS prinaša zmožnost terminskega pregledovanja akcij, ki omogoča pregledovanje poteka akcije s posameznimi oglasi na različnih medijih do ure natančno. Poleg tega nudi podatke o številu prikazanih oglasov in neposrednih odzivov nanje ter vrsto drugih kombinacij poročil, ki so ključnega pomena pri vrednotenju kompleksnejših oglaševalskih akcij. Pridobljeni podatki so lahko v nadaljevanju uporabljeni za različne izračune, kot je prekrivanje medijev po dosegu, doseg posameznega oglasa glede na medij oziroma kampanjo, doseg medija glede na kampanjo ter skupen doseg akcije.

Poročanje na zahtevo: Modul Report-on-demand omogoča izračun posameznih specifičnih poročil na željo uporabnika. Namenjen je oblikovanju prilagojenih naprednih poročil, ki se po oglaševalčevi izbiri parametrov in vhodnih podatkov samodejno generirajo iz obsežne zbirke podatkov. Poročilo se po zaključeni obdelavi podatkov samodejno posreduje naročniku prek e-pošte.

Zbirka znanja: Obsežna zbirka arhiviranih podatkov o preteklih oglaševalskih aktivnostih rešitev tvori izčrpno zbirko znanja za pomoč pri načrtovanju akcij v prihodnosti. Oglaševalcem ponuja znanje in izkušnje za nove spletne oglaševalske akcije, oglaševalskim agencijam pa potrebne referenčne podatke za ponujanje kakovostnih svetovalnih storitev ter medijsko načrtovanje svojim obstoječim in prihodnjim strankam.

O podjetju iPROM

iPROM je vodilni regijski ponudnik medijskih in tehnoloških rešitev za digitalno oglaševanje na odprtem spletu. Smo hiša znanja in izkušenj, ki naročnikom poenostavljamo kompleksnost trženja v digitalnem okolju. S kombinacijo visoke tehnologije in najpopolnejših podatkov o vedenju potrošnikov na trgu naročnikom omogočamo, da posredujejo prava oglasna sporočila pravi osebi ob pravem času na pravo napravo, spletnim založnikom pa pomagamo pri povečevanju prihodkov.

iPROM je visokotehnološko podjetje, ki na enem mestu združuje najširši nabor svetovalnih, analitičnih, medijskih in programskih rešitev za izvedbo oglaševanja v digitalnih medijih. Stalno vlaganje v tehnološki razvoj je tisto, kar nas postavlja pred konkurenco, naše naročnike pa na prvo mesto v glavah njihovih ciljnih občinstev.

Deli

Arhiv

iPROM kontakt

Za več informacij se obrnite na:

Maja Gorjanc

Svetovalka za marketing