Deli

Digitalni medijski kolač bo dosegel magičnih 100 milijonov evrov. Naložbe v digitalno oglaševanje še naprej rastejo in bodo v letu 2022 zabeležile 15-odstotno rast, posamezen oglaševalec pa bo v povprečju za tovrstno obliko oglaševanja namenil že skoraj 550 tisoč evrov. Naložbe v zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih bodo zrastle za 14 odstotkov. V povprečju bo posamezno podjetje za zakup v digitalnih medijih namenilo že 425 tisoč evrov, kaže aktualna raziskava iPROMa in Valicona o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja v letu 2022.

Raziskavo sta družbi izvedli letos med januarjem in aprilom, v njej pa je sodelovalo 194 slovenskih odločevalcev na področju oglaševanja in trženja. Letos bodo v Sloveniji naložbe v digitalno oglaševanje višje za 15 odstotkov (indeks 115), za zakup prostora v digitalnih medijih pa za 14 odstotkov (indeks 114).

»Leto 2021 smo na domačem trgu zaključili nad pričakovanji, saj so naložbe v digitalno oglaševanje v preteklem letu zrastle za 15 odstotkov. Podjetja so v lanskem letu digitalu namenila 90 milijonov evrov. V letošnjem letu bodo naložbe v digital krepko presegle 100 milijonov evrov. Oglaševanje v digitalnih medijih je med vsemi oblikami oglaševanja danes nedvomno prva in vodilna izbira najuspešnejših podjetij in blagovnih znamk,« je letošnje rezultate komentiral Simon Cetin, partner in ustanovitelj družbe iPROM.

Nekaj manj kot tretjina digitalnega oglaševalskega kolača za prikazno oglaševanje

Največ naložb, kar 31 odstotkov oziroma približno 170 tisoč (137 tisoč v 2021) evrov na oglaševalca, bodo oglaševalci v Sloveniji namenili za prikazno oglaševanje. Ta delež kolača se je v letošnjem letu povečal z dobre četrtine. Prikazno oglaševanje je utrdilo svoj položaj med ostalimi oblikami oglaševanja. V oglaševanje na družbenih omrežjih se bo letos v povprečju vložilo petino sredstev kolača, v iskalni marketing pa bodo oglaševalci vložili 15 odstotkov sredstev. E-poštni marketing bo ena od oblik oglaševanja, v katero bodo letos oglaševalci vlagali manj (10 %) in tudi delež vložka se bo zmanjšal z 80 tisoč na 50 tisoč evrov.

iPROM in Valicon - Digitalno oglaševanje v 2022: Razporeditev sredstev v digitalno oglaševanje po oblikah 2022 - iPROM - Sporočilo za medije

Obliki digitalnega oglaševanja, ki ju bo uporabilo največ oglaševalcev, ostajata prikazno oglaševanje in oglaševanje na družbenih medijih

V tem letu bo nekaj manj kot 70 odstotkov oglaševalcev v Sloveniji v svoje digitalne oglaševalske strategije zagotovo vključilo prikazno oglaševanje. Zagotovo se bo za prikazno oglaševanje odločilo 67 odstotkov podjetij in 94 odstotkov zagotovo ali verjetno. Za oglaševanje na družbenih medijih se bo letos zagotovo odločilo 68 odstotkov podjetij, zagotovo in verjetno skupaj pa 87 odstotkov, kar je v primerjavi z letom 2021 za sedem odstotnih točk manj. Prav tako se bo letos nekoliko manjši delež odločal za iskalni marketing (zagotovo 48 %) in e-poštni marketing (zagotovo 47 %), vendar bosta obe obliki še vedno pomemben gradnik digitalnega oglaševanja.

iPROM in Valicon - Digitalno oglaševanje v 2022: Oblike digitalnega oglaševanja v letu 2022 - iPROM - Sporočilo za medije

Povprečen proračun za digitalno oglaševanje je letos tik pod 550 tisoč evri, rasteta tako zakup kot produkcija

Celoten kolač za digitalno oglaševanje bo v letu 2022 v povprečju zrastel za 15 odstotkov in bo na posameznega oglaševalca v povprečju znašal 546 tisoč evrov.

Proračun za zakup prostora v digitalnih medijih na oglaševalca se je letos povečal s 393 tisoč na 425 tisoč evrov, kar predstavlja 14-odstotno rast. Medtem bo produkcija vsebin za digitalno oglaševanje v letu 2022 zrastla za 31 odstotkov in bo skupaj v povprečju na oglaševalca znašala že 109.500 evrov.

Digitalno oglasevanje_2022_iPROM_Valicon_Nalozbe v digitalno oglasevanje na podjetje

Naložbe v digitalno oglaševanje se z izjemo avtomobilizma povečujejo v vseh panogah

Trend rasti naložb v digitalno oglaševanje beležijo vse panoge (storitve, trgovina, zavarovalništvo in bančništvo, turizem, lepota in zdravje ter panoga drugo), pri čemer je bila najbolj močna rast zabeležena v kategorijah Turizem ter Lepota in zdravje. Povprečna naložba v kategoriji turizma bo 200 tisoč evrov, medtem ko bo v kategoriji lepote in zdravja celo nekaj manj kot 1,3 milijona evrov. Po dveh sezonah omejitev zaradi pandemije covida-19 je bilo v panogi turizma pričakovati ponovno večji obseg naložb. Na področju lepote in zdravja je mogoče opaziti posebnost slovenskega trga, saj veliko posameznih oglaševalcev posluje in oglašuje na širšem svetovnem trgu, hkrati pa področje farmacije povečuje intenzivnost naložb v digitalno oglaševanje.

V trgovinski panogi, ki je druga najmočnejša panoga po naložbah v digitalno oglaševanje, bo proračun za digitalno oglaševanje znašal okoli 830 tisoč evrov (9 % rast v primerjavi z letom 2021). Po obsegu sledi panoga finančnih storitev, kjer namerava povprečno podjetje v digitalno oglaševanje vložiti skoraj 430 tisoč evrov. V primerjavi z 2021 predstavlja to 26-odstotno povečanje.

iPROM in Valicon - Digitalno oglaševanje v 2022: Naložbe v digitalno oglaševanje po panogah 2022 - iPROM - Sporočilo za medije

Naložbe v oglaševanje rastejo v večini panog

Tudi rezultati splošne namere povečanja ali zmanjšanja proračunov nakazujejo, da se proračuni za oglaševanje še vedno povečujejo ali vsaj ohranjajo na isti ravni. Skoraj polovica (48 %) oglaševalcev poroča, da proračun za oglaševanje povečuje, le 12 odstotkov jih poroča o zmanjševanju obsega naložb. Delež oglaševalcev na področju turizma, ki povečujejo obseg vlaganj, je letos kar 85-odstoten.

iPROM in Valicon - Digitalno oglaševanje v 2022: Proračun za celotno oglaševanje za 2022 glede na leto 2021 - iPROM - Sporočilo za medije

V turizmu že skoraj 70 odstotkov oglaševalskega proračuna predstavlja digitalno oglaševanje

V splošnem digitalno oglaševanje zavzema 31 odstotkov oglaševalskega proračuna. Panoge, ki po tem deležu močneje odstopajo, so turizem z 68 odstotki, lepota in zdravje z 52 odstotki ter storitve in bančništvo/zavarovalništvo s po 47 odstotki.

iPROM in Valicon - Digitalno oglaševanje v 2022: Povprečen delež oglaševalskega proračuna, namenjen digitalnemu oglaševanju - iPROM - Sporočilo za medije

Razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja: učinkovitost, skladnost z zakonodajo in napredno ciljanje

iPROM in Valicon sta anketirane oglaševalce spraševala o pomembnosti posameznih razlogov pri odločitvi za naložbe v digitalno oglaševanje. Ti menijo, da je učinkovitost tista, ki najbolj vpliva na odločitev za uporabo digitalnega oglaševanja, saj jih 71 odstotkov ocenjuje to kot zelo pomembno. Skladnost z zakonodajo ocenjuje kot zelo pomembno 60 odstotkov anketiranih, napredno ciljanje pa 57 odstotkov. Med razlogi, ki jih vsaj polovica ocenjuje kot zelo pomembne, so še možnost evalvacije oglaševalskih akcij, večja transparentnost v digitalnem oglaševanju ter možnost komunikacije s ciljnimi potrošniki, ki je v digitalnem oglaševanju v primerjavi z drugimi oblikami oglaševanja veliko intenzivnejša in predvsem lažje dosegljiva.

Metodologija raziskave

Raziskavo o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja družbi iPROM in Valicon izvajata od leta 2019. Namen raziskave je ugotoviti glavne trende na področju digitalnega oglaševanja v Sloveniji. Metodologija raziskave se ne spreminja, izjemoma se letno vsebina dopolni, s čimer je omogočena primerljivost rezultatov po letih.

Raziskava se izvaja s spletno anketo z metodo CAWI, k sodelovanju pa povabijo slovensko strokovno javnost. V letošnji raziskavi, ki je potekala med 19. januarjem in 11. aprilom 2022, je sodelovalo 194 odločevalcev na področju oglaševanja in trženja v Sloveniji.

O podjetju Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, prek izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

Deli