Deli

Naložbe v digitalno oglaševanje še naprej rastejo in bodo v letu 2021 zabeležile 8-odstotno rast, posamezen oglaševalec pa bo v povprečju za tovrstno obliko oglaševanja namenil dobrega pol milijona evrov. Naložbe v zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih bodo zrastle za 14 odstotkov. V poprečju bo posamezno podjetje za zakup v digitalnih medijih namenilo skoraj 400.000 evrov, kaže aktualna raziskava iPROMa in Valicona o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja v letu 2021. Raziskavo sta družbi izvedli letos med marcem in junijem, sodelovalo pa je 225 slovenskih odločevalcev na področju oglaševanja in trženja.

Letos bodo v Sloveniji naložbe v digitalno oglaševanje višje za 8 odstotkov, za zakup prostora v digitalnih medijih za 14 odstotkov

»Analize podatkov raziskav v obdobju 2019-2021 kažejo na stalno letno rast naložb podjetij v digitalno oglaševanje, ki so se v luči lanskoletnih razmer na trgu celo okrepile in so presegle napovedi oglaševalcev v pričetku leta 2020. Lani smo namreč z raziskavo zaznali 29-odstotno rast investicij v zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih, letošnja raziskava pa je pokazala, da je bila dejanska rast 31-odstotna. Glede na rezultate raziskave bodo po moji oceni letos naložbe v digitalno oglaševanje v Sloveniji presegle 90 milijonov evrov, že drugo leto pa lahko pričakujemo, da bomo dosegli prelomnih 100 milijonov evrov,« rezultate komentira Simon Cetin, partner v družbi iPROM.

Dobra četrtina digitalnega oglaševalskega kolača za prikazno oglaševanje

Največ naložb, kar 27 odstotkov oziroma približno 136.700 evrov na oglaševalca, bodo oglaševalci v Sloveniji namenili za prikazno oglaševanje. Ta delež je skoraj enak kot lani, kar kaže na to, da prikazno oglaševanje ohranja prvo mesto med oblikami oglaševanja.

Na drugo mesto se je prebil e-poštni marketing z 21 odstotki (povprečni vložek 107.800 evrov), ki mu sledi oglaševanje na družbenih medijih s 16 odstotki (povprečni vložek 80.000 evrov).

Največja zaznana sprememba v primerjavi s preteklim letom je upad naložb v iskalni marketing, ki so lani zavzemale 18-odstotni delež digitalnega oglaševalskega kolača, letos pa le še 11-odstotni.

Razporeditev sredstev znotraj digitalnega oglaševanja - iPROM - Press

Najgosteje uporabljeni obliki sta prikazno oglaševanje in oglaševanje na družbenih medijih

V tem letu bodo oglaševalci v Sloveniji v svoje digitalne oglaševalske strategije najverjetneje vključili prikazno oglaševanje (94 odstotkov podjetij) in oglaševanje na družbenih medijih (94 odstotkov podjetij). Prikazno oglaševanje je glede na izkazane deleže v lanskem letu po pogostosti uporabe dohitelo oglaševanje na družbenih medijih.

Po pogostosti uporabe oblik digitalnega oglaševanja si podobno kot v letu 2020 sledijo iskalni marketing (83 %), e-poštni marketing (80 %) in marketing s pomočjo vplivnežev (61 %).

Oblike digitalnega oglaševanja v letu 2021 - iPROM - Press

Učinkovitost ostaja vodilni razlog za uporabo digitalnega oglaševanja

Glavni razlog za uporabo digitalnega oglaševanja je njegova učinkovitost, kar je v letošnji raziskavi dejalo že 73 odstotkov vprašanih. Na pomembnosti je pridobila tudi skladnost z zakonodajo, saj jo kot zelo pomembno navaja 65 odstotkov oglaševalcev.

Po pomembnosti so odločevalci izpostavili še naslednje ključne razloge: evalvacijo oglaševalske akcije (58 %), transparentnost (54 %), komunikacijo s potrošniki (52 %), napredno ciljanje (51 %) ter možnost optimizacije v realnem času (50 %).

Povprečni proračun za digitalno oglaševanje znaša dobrega pol milijona evrov, proračun za zakup prostora v digitalnih medijih pa skoraj 400.000 evrov

Povprečni letni proračun za digitalno oglaševanje v letu 2021 v Sloveniji znaša dobrega pol milijona evrov na posameznega oglaševalca in bo v primerjavi z letom 2020 višji za 8 odstotkov. Od tega povprečni letni proračun za zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih znaša skoraj 400.000 evrov na podjetje in je primerjavi z letom 2020 zrastel za 14 odstotkov.

Investicije v digitalno oglaševanje v 2021 na podjetje - iPROM - Press

Vse panoge beležijo pozitiven trend rasti naložb v digitalno oglaševanje

Trend rasti naložb v digitalno oglaševanje beležijo vse panoge, pri čemer najbolj raste kategorija Drugo, kjer povprečna naložba v digitalno oglaševanje znaša 856.500 evrov (29 odstotkov več kot v letu 2020). V to kategorijo se uvrščajo največji oglaševalci iz kategorije Lepota in zdravje.

V trgovinski panogi bo proračun za digitalno oglaševanje znašal 666.200 evrov (2-odstotna rast v primerjavi z letom 2020), ki ji sledita storitvena panoga z 264.200 evri (1-odstotna rast) in turizem s 182.500 evri (9-odstotna rast).

Investicije v digitalno oglaševanje po panogah 2021 - iPROM - Press

»Povečanje obsega naložb v digitalno oglaševanje po panogah ne preseneča in odraža trend razvoja digitalnega prostora kot celote, ki je v času zdravstvene krize zaradi ukrepov oziroma zaprtij fizičnih poslovalnic še dodatno zaživel. Pri tem velja poudariti, da smo že v preteklih letih zaznali pozitiven trend uporabe digitalnega oglaševanja. Panoge, kjer je bilo poslovanje močno upočasnjeno v času zaprtij, so s pridom izkoriščale obdobje zatišij oziroma sprostitve ukrepov, kar očitno načrtujejo tudi naprej. Ostale panoge pa so še bolj izkoristile potencial digitalnega oglaševanje in poudarile pomen digitalnih kanalov v svojih komunikacijskih strategijah. Trend rasti se vsekakor nadaljuje,« pojasnjuje Matjaž Robinšak, direktor raziskav in partner v družbi Valicon.

»Na podlagi pozitivnega trenda rasti naložb v digitalno oglaševanje v vseh panogah lahko sklepamo, da smo se z uporabo digitalnih medijev in tehnologij za digitalno komuniciranje uspešno prilagodili razmeram. Gospodarstvo danes še bolj premišljeno in načrtno izkorišča digitalno oglaševanje, ki ima v danih gospodarskih razmerah pomembno vlogo,« zaključuje Simon Cetin iz družbe iPROM.

Metodologija raziskave

Raziskavo o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja družbi iPROM in Valicon izvajata od leta 2019 dalje. Namen raziskave je ugotoviti glavne trende na področju digitalnega oglaševanja v Sloveniji. Metodologija raziskave se ne spreminja, izjemoma se letno vsebina dopolni, s čimer je omogočena primerljivost rezultatov po letih.

Raziskava se izvaja s spletno anketo z metodo CAWI, k sodelovanju pa povabijo slovensko strokovno javnost. V letošnji raziskavi, ki je potekala med 17. marcem in 2. junijem 2021, je sodelovalo 225 odločevalcev na področju oglaševanja in trženja v Sloveniji.

O podjetju Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, prek izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

Deli