Deli

iPROM je pripravil novo analizo tehnoloških značilnosti naprav, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do digitalnih vsebin. iPROM podatke beleži in obdeluje prek tehnološke platforme iPROM Cloud, raziskavo pa pripravlja že od leta 2004.

Ključne ugotovitve raziskave

Rast mobilnega dostopa se upočasnjuje. V letu 2017 se je delež mobilnih naprav, ki jih slovenski uporabniki uporabljajo za dostop do digitalnih vsebin, povečal z 51,1 % na 56,5 %, kar v primerjavi s preteklimi tremi leti kaže na trend upočasnitve rasti. iPROM-ova letna primerjava je pokazala, da je delež mobilnega dostopa med letoma 2016 in 2017 zrasel za 5,4 odstotne točke, medtem ko je bila rast med letoma 2015 in 2016 večja, in sicer je znašala 15,3 odstotnih točk.

Namizni in prenosni računalniki so še vedno ključni pri poglobljenem pregledovanju digitalnih vsebin. Primerjava ogledanih strani na slovenskih spletnih medijih kaže, da jih uporabniki aktivneje ter bolj poglobljeno pregledujejo prek namiznih in prenosnih računalnikov, kar pomeni, da v celotnem procesu uporabe interneta računalniki še vedno ohranjajo vodilno vlogo, saj delež ogledanih strani prek računalnikov (72,0 %) ostaja na podobni ravni kot v lanskem letu.

Slovenski spletni mediji sledijo mobilnemu trendu. Slovenski digitalni trg je na mobilni trend (t. i. mobile-ready) že bolje pripravljen, kar potrjujejo tudi podatki o mobilnih različicah slovenskih spletnih medijev. V letu 2017 je svoja spletna mesta mobilnim napravam prilagodila že večina (> 50 %). V obdobju zadnjih dveh let se je delež mobilnim napravam prilagojenih strani povečal za 36,2 odstotni točki.

Chrome ostaja najbolj priljubljen brskalnik. Na namiznih in prenosnih računalnikih Chrome ohranja enak delež kot lani in prevladuje z 50,9 %. Firefox (24,0 %) in MSIE (15,2 %) izgubljata delež, in sicer na račun rasti uporabe brskalnika EDGE (4,6 %).

Največ mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android; na računalnikih prevladuje Windows. Veča se število mobilnih naprav, ki delujejo na operacijskem sistemu Android (76,2 %). Delež naprav z operacijskim sistemom iOS je v letu 2017 zabeležil padec v višini 9,2 odstotni točki v primerjavi z enakim obdobjem lani. Padec deleža sistema iOS ne kaže na manjšo priljubjenost naprav Apple, temveč je posledica rasti Androida, saj se na trgu povečuje število pametnih naprav, ki jih v večini poganja operacijski sistem Android. Na namiznih in prenosnih računalnikih s 94,9 % kraljuje operacijski sistem Windows, od tega 42,0 % predstavlja različica Windows 10, ki je v tem letu prevladala nad različico Windows 7.

Analiza in rezultati

1. Primerjava naprav, s katerimi slovenski uporabniki interneta dostopajo do digitalnih vsebin

Primerjava naprav, s katerimi slovenski uporabniki interneta dostopajo do digitalnih vsebin

Ugotovitev: iPROM-ova raziskava ugotavlja, da se je v zadnjem letu dostop do digitalnih vsebin prek mobilnih naprav upočasnil. Letna primerjava kaže, da se je med letoma 2016 in 2017 delež povečal zgolj za 5,4 odstotne točke. Med letoma 2016 in 2017 je tako zabeležil 10,6 % rast, med letoma 2015 in 2016 pa je bila ta precej višja, in sicer 42,6 %.

2. Delež in trend rasti vsebin, prilagojenih mobilnim napravam

Delež in trend rasti vsebin, prilagojenih mobilnim napravam

Ugotovitev: iPROM-ovi podatki kažejo, da je v letu 2017 večji del slovenskih digitalnih vsebin (> 50 %) prilagojenih mobilnim napravam. Letna primerjava je pokazala, da se je med 2016 in 2017 delež digitalnih vsebin, prilagojenih mobilnim napravam, povečal za 17,2 odstotni točki, leto pred tem pa za 19,0 odstotnih točk.

3. Primerjava med napravami, uporabljenimi za medijsko potrošnjo digitalnih vsebin z računalniki in mobilnimi napravami

Primerjava med napravami, uporabljenimi za medijsko potrošnjo digitalnih vsebin z računalniki in mobilnimi napravami

Ugotovitev: iPROM-ova primerjava potrošnje digitalnih vsebin z različnimi napravami kaže, da so uporabniki, ki do spleta dostopajo prek namiznih in prenosnih računalnikov, dejavnejši; digitalnim vsebinam se posvečajo več časa, pregledajo več različnih dokumentov in vsebino pregledujejo bolj poglobljeno. Z vidika medijske potrošnje tako namizni in prenosni računalniki ohranjajo vodilno vlogo.

4. Uporaba in trend rabe spletnih brskalnikov na različnih napravah

Uporaba in trend rabe spletnih brskalnikov na različnih napravah

Ugotovitev: iPROM-ova dvoletna primerjava priljubljenosti rabe spletnih brskalnikov na namiznih in prenosnih računalnikih kaže na prevlado brskalnika Chrome. Njegova rast na računalnikih se je ustavila na podobni ravni kot lani z 50,9 %, medtem ko je uporaba na mobilnih napravah zrasla za 15,8 odstotnih točk (na 73,1 %). To rast je mogoče pripisati predvsem vse večji rasti mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android. Na stacionarnih računalnikih uporaba Firefoxa (24,0 %) in brskalnika MSIE (15,2 %) pada, in sicer na račun rasti, ki jo je beleži brskalnik EDGE (4,6 %).

5. Delež uporabe in trend rabe operacijskih sistemov na različnih napravah

Delež uporabe in trend rabe operacijskih sistemov na različnih napravah
Ugotovitev: iPROM-ova analiza kaže, da se je delež naprav z operacijskim sistemom iOS v obdobju med aprilom 2015 in aprilom 2017 zmanjšal za 25,1 odstotno točko (med letom 2016 in 2017 je zabeležil padec za 9,2 odstotni točki). V letu 2017 je delež mobilnih naprav z nameščenim sistemom Android 76,2 %. Na prenosnih in namiznih računalnikih s 94,9 % deležem prevladuje sistem Windows, od tega je z 42 % najbolj priljubljena različica Windows 10, ki je letos prehitela različico Windows 7.

Uporabljena metodologija

Podatki, na katerih temelji iPROM-ova analiza tehnoloških značilnosti naprav, s katerimi slovenski uporabniki interneta dostopajo do digitalnih vsebin, so vsako leto zajeti v enakem obdobju, in sicer aprila. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 1,2 milijona slovenskih uporabnikov interneta in je po standardu organizacije IAB zajemala 14,2 milijarde meritvenih zahtevkov.

Množico pridobljenih podatkov o vedenju uporabnikov na tehnološki platformi iPROM Cloud, je iPROM analiziral s tehnološko rešitvijo iPROM AdServer, ki je namenjena distribuciji, ciljanju in sledenju oglasnega gradiva na spletu. Z učinkovitim podatkovnim rudarjenjem, ki vključuje tudi natančne vpoglede v vedenjske vzorce uporabnikov, lahko podjetja podrobno razumejo želje in pričakovanja svojih ciljnih skupin in skladno s tem načrtujejo svoje komunikacijske aktivnosti v digitalnih medijih.

Deli