Iskanje po slovarju: »open rate«


Stopnja odprtih e-poštnih sporočil

[Open rate]

Meritev, ki nam pokaže, koliko ljudi je odprlo naša e-poštna sporočila. Najpogosteje se meritev računa v odstotkih z deljenjem števila odprtih e-poštnih sporočil s številom naslovnikov, ki smo jim sporočilo poslali.