iPROM Slovar

IŠČI PO SLOVARJU

Iskanje po slovarju: »Smart data«


Pametni podatki

[Smart Data]

Podatki, ki jih iz množice podatkov (Big Data) pretvorimo v relevantne informacije. To storimo s pametnimi algoritmi, ki iz velikih podatkovnih zbirk pridobijo, sintetizirajo, analizirajo in posledično osmislijo nepregleden nabor informacij. S tem dajo pametni podatki množici podatkov uporabno vrednost, ki lastniku podatkov omogoča bolj preudarne in strateške odločitve.