P2P; Omrežja enakovrednih

[P2P; Peer-to-peer]

Decentralizirana vrsta omrežja, kjer posamezna vozlišča v omrežju, imenovana »kolegi« (»peer«), delujejo kot »ponudniki« in »kupci« virov (med seboj so si enakopravni). Nasprotno temu je centraliziran model, imenovan odjemalec-strežnik, kjer vozlišča odjemalca prosijo za dostop do virov, ki jih zagotavlja centralni strežnik.

Pajek

[Spider]

Program, ki samodejno sledi povezavam na spletu. Iskalniki jih na primer uporabljajo z namenom indeksiranja spletnih strani.

Pametne naprave

[Smart Devices]

Elektronska naprava, ki omogoča povezovanje, skupno rabo in interakcijo s svojimi uporabniki in drugimi pametnimi napravami. Pametne naprave so po velikosti ponavadi majhne, imajo pa običajno moč nekaj gigabajtov.

Pametne pogodbe

[Smart Contracts]

Pogodba, ki je v celoti napisana na verigi blokov. To pomeni, da se bodo pogoji, zapisani na algoritmu, izvršili samodejno z nekim sprožilnim dejavnikom. Brez posrednikov in vpletanja tretjih oseb. Pametna pogodba omogoča sklepanje sočasnih multilateralnih poslov. Pogodba se nato prilagaja zunanjim dejavnikom in se sproti izvršuje samodejno, takoj ko se izpolnijo posamezni pogodbeni pogoji

Pametni podatki

[Smart Data]

Pametni podatki so tiste informacije, ki jih iz množice podatkov (Big Data) pretvorimo v relevantne. To storimo s pomočjo pametnih algoritmov, ki iz velikih podatkovnih zbirk pridobijo, sintetizirajo, analizirajo in posledično osmislijo nepregleden nabor informacij. S tem pametni podatki množici podatkov dajo aplikativno in uporabno vrednost, ki lastniku podatkov omogoča bolj preudarne in strateške odločitve.

Pametni stroji

[Smart Machine]

Stroji z možnostjo samoučenja. Svoje vedenje in delovanje prilagajajo na podlagi izkušenj oz. učenja, niso v popolni odvisnosti od ljudi in pri svojem delu pokažejo nepričakovane rezultate.

Partnerski program

[Affiliate]

Poslovni dogovor med spletnim trgovcem (podjetjem, ki na internetu prodaja izdelke) in drugimi neodvisnimi lastniki spletnih strani (partnerji), s katerim slednji promovirajo ponudbo prvega ter so za to nagrajeni s provizijo. Primer: partner na svoji spletni strani oglašuje izdelke spletnega trgovca ter tako usmerja obiskovalce na spletno stran trgovca. Vsakič, ko obiskovalec opravi nakup na spletni strani trgovca, je partner nagrajen s provizijo od ustvarjene prodaje.

Partnersko trženje

[Affiliate marketing]

Način prodajanja oglasnega prostora, pri katerem se lastnika dveh različnih spletnih strani dogovorita za višino provizije za vsak prodani oglas.

Pasica

[Banner]

Tudi oglasna pasica. Oblika klasičnega spletnega oglasa, ki poleg besedila vključuje tudi grafiko in ponuja povezavo s spletno stranjo oglaševalca. Lahko je različnih formatov (GIF, JPEG, Flash, HTML, Java, JavaScript itd.) in različnih dimenzij (468×60, 728×90, 160×600, 876×180, 300×250 itd.). V tisku se pojavlja skupaj z uredniško vsebino. V tem se razlikuje od malih oglasov, ki se navadno pojavljajo na posebnih straneh oziroma odsekih v časopisih in so omejeni zgolj na kratko besedilo.

Pasična izgorelost

[Banner burnout]

Stanje, ko pada učinek oglasa oziroma ko se začne manjšati CTR oglasa, ker je uporabnik prevečkrat videl isti oglas.

Pasična slepota

[Banner blindness]

Nagnjenje spletnih obiskovalcev, da ignorirajo spletne pasice, tudi če te vsebujejo informacije, ki jih obiskovalci aktivno iščejo. Do pasične slepote pride zaradi informacijske preobremenjenosti potrošnikov.

Pasovna širina

[Bandwidth]

Termin, ki pove, koliko podatkov se lahko prenese v določenem časovnem obdobju po nekem komunikacijskem kanalu. Za prenos se najpogosteje uporablja enota kb/s (kilobiti na sekundo).

Past

[Trap door]

Spletni oglas, ki uporabnika pripelje na spletno stran, s katere pa se potem težko vrne na spletno stran, na kateri je kliknil na oglas.

Pavšal

[Flat rate; Flat fee]

Časovni zakup oglasnega prostora.

Persone

[Buyer personas]

Ustvarjena in strnjena predstavitev popolne stranke/kupca. Predstavitev temelji na resničnih podatkih in preudarno izbranih predvidevanjih: kdo so naši obiskovalci (demografija), kakšni so njihovi motivi (motivacija), kaj jih zanima (cilji) in kako načrtujejo (načini obnašanja).

Piškotek

[Cookie]

Podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za samo delovanje spletne strani (recimo za spletni nakup) ter za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o uporabnikih, kot so preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Plačilo za klik

[Pay per click]

Pove nam, koliko je podjetje zaslužilo z vsemi obiskovalci spletne strani. Izračuna se tako, da celoten zaslužek od obiskovalcev spletne strani delimo s številom obiskovalcev.

Plačljivi mediji

[Paid media]

Zajemajo področje oglaševanja v medijih – na iskalnikih, v platformah za prikazno oglaševanje, na družbenih omrežjih, v obliki sponzoriranih advertorialov (PR-vsebin) in objav ipd. Z velikim dosegom in možnostjo izredno natančnega ciljanja so plačljivi mediji oziroma kupljen doseg vnaprej določenega občinstva, ki bo izpostavljeno oglasnim sporočilom, odlični za promocijo blagovne znamke, za hitre akcije, za pridobivanje novih strank ali aktivacijo obstoječe publike.

Platforma; Sistem

[Platform]

Platforma računalnika ali operacijskega sistema (OS). Primer: računalniški platformi PC in Macintosh ter programske platforme Windows, Unix in MacOS.

Podatki partnerjev

[2nd party data]

Lastni podatki, ki jih dobimo neposredno od vira. Oglaševalec se lahko dogovori z določenim založnikom prek platforme za upravljanje podatkov (DMP) ali kako drugače, da mu ponudi posebne podatke, občinstva … Pogoji prodaje so določeni z obeh strani vnaprej, delitev visokokakovostnih podatkov pa oglaševalcu omogoča dostop do številnih občinstev, do katerih prej ni imel dostopa. Na primer, če imate v lasti novičarsko spletno mesto in se povežete s podjetjem, ki se ukvarja z lepoto in zdravjem, lahko nenadoma ponudite svojim oglaševalcem podatke o zdravju in lepoti, ki jih prej niste imeli.

Podatki tretjih oseb

[3rd party data]

Podatki, pridobljeni na tujih platformah in spletnih mestih. Obstajajo tudi podjetja, ki prodajajo podatke teh ponudnikov. Ob nakupu le-teh morajo biti kupci previdni in paziti na številne dejavnike, na primer, ali podjetje uporablja modelirane podatke ali podatke, pridobljene z registracijo.

Podatkovni marketing

[Data-driven marketing]

Strategija, pri kateri uporabimo podatke potrošnikov za optimalno in usmerjeno medijsko nakupovanje in kreativno sporočanje. Dvigu kakovosti in količine podatkov je sledila eksplozivna rast tehnologije za kreativno proizvodnjo in avtomatizacijo. Marketinška tehnologija sedaj omogoča personalizacijo na različnih ravneh trženja. Uporaba in aktiviranje podatkov (po navadi samodejno ali polsamodejno), omogoča bistveno boljšo pripravo strategije. Prav tako pa prinaša boljši ROI.

Poddaja; Podcast; Videocast

[Podcast; Videocast]

Avdio in video vsebine, ki jih avtorji objavljajo na internetu. Uporabnik jih lahko samodejno naloži na svoj računalnik. Primer sta Google Reader in iTunes, podcaste imajo tudi spletna mesta tradicionalnih medijev in druga spletna mesta.

Podrsati

[To swipe]

Izraz (na družabnem omrežju za zmenke Tinder) se uporablja, ko uporabnik s pomikom prsta na desno (ali levo) na zaslonu na dotik pokaže, ali se mu zdi drug uporabnik privlačen (ali neprivlačen).

Podstran

[Subpage]

Podstran je stran, ločena od katere druge z znakom / (poševnico navzpred). Uporaba te možnosti za strani v osnovnem imenskem prostoru (članki) ni mogoča. Pogost način za začetek podstrani je izdelava nove povezave, ki se začne z znakom / (poševnico). Stran, na katero taka povezava kaže, obravnavamo kot podrejeno gostiteljski strani.

Pogosta vprašanja

[FAQ; Frequently asked questions]

Seznam vprašanj, za katera se predvideva, da so pogosto zastavljena, in odgovorov nanje. Vedno se nanašajo na določeno temo. Ponavadi se ti seznami pojavljajo na spletnih mestih, forumih …; torej povsod tam, kjer je večja verjetnost pojavljanja teh vprašanj.

Pogostost ključne besede

[Keyword Frequency]

Kolikokrat se pojavi določena ključna beseda na spletni strani. Zelo visoka stopnja pogostosti nakazuje na t. i. spam spletno stran, medtem ko zelo nizka stopnja pogostosti nakazuje na slabo povezanost med ključno besedo in spletno stranjo.

Pojavni oglas

[Pop up ad]

Oglas, ki je vrinjen na spletno stran in se uporabniku prikaže bodisi ob prihodu na spletno mesto bodisi med samim pregledovanjem spletnih strani.

Pojavno okno

[Pop-up; Pop under]

Oblika oglasa, ki se prikaže v drugem, manjšem oknu brskalnika. Cena te vrste oglasa je višja, saj je opaznost večja, so pa nezaželena oblika oglasov pri uporabnikih.

Pomnilnik

[Computer data storage]

Spomin računalnika, ki beleži v zadnjem času najpogosteje iskane vsebine, dokumente, spletne strani in jih zato hitreje prikaže. Lahko je lokalni pomnilnik (na primer na brskalniku) ali pa je del celotne mreže.

Ponovno ciljanje

[Retargeting]

Oblika ciljanja, ki omogoča ponovno doseganje ljudi, ki so že obiskali oglaševalčevo spletno stran na način, da jim oglaševalec pokaže zanje pomembne oglase, ko se nahajajo kjerkoli na spletu. Ko na primer uporabniki zapustijo oglaševalčevo stran, ne da bi karkoli kupili, se lahko oglaševalec s ponovnim trženjem znova poveže z njimi. Lahko jim prikazuje posebej zanje prilagojene oglase, ki jih spodbujajo, da se vrnejo na stran in opravijo nakup.

Ponovno trženje

[Remarketing]

Oglaševalski proces, ki omogoča, da z oglasom dosežemo uporabnike, ki so že obiskali našo spletno stran in pokazali zanimanje za naše izdelke ali storitve, obisk spletne strani pa so zapustili pred samim nakupom. Ponovno trženje je namenjeno ciljni skupini potencialnih uporabnikov, zato je tovrstno oglaševanje učinkovitejše in ima potencialno višjo povrnitev naložbe ter pripomore k pospeševanju poslovanja.

Poročanje

[Reporting]

Pri digitalnem oglaševanju gre za poročanje naročniku o poteku njegove oglaševalske akcije. Osnovno poročanje vključuje čas oglaševanja, oglasne formate, digitalne medije in osnovne rezultate: prikaze oglasa, klike na oglas, doseg uporabnikov in OTS oziroma povprečno število izpostavitev. Z vključitvijo vrednosti oglaševanja so možni tudi podatki o končni povprečni ceni prikaza, klika, ceni na uporabnika ipd.

Portal

[Portal]

Spletna stran, ki vsebuje najrazličnejše informacije: zadnje novice, vreme, povezave na druge spletne strani, igre, spletno pošto, nakupovanje prek spleta itd. Portali ponavadi predstavljajo vstopno točko za začetek iskanja informacij na internetu.

Poslovna inteligenca

[Business Intelligence]

Niz strategij, procesov, aplikacij, podatkov, izdelkov, tehnologij in tehničnih arhitektur, ki se jih uporablja za podporo zbiranju, analizi, predstavitvi in širjenju poslovnih informacij. Tehnologije za poslovno inteligenco zagotavljajo zgodovinske, trenutne in napovedne poglede na poslovanje podjetja. Skupne funkcije tehnologij poslovne inteligence so poročanje, spletno analitično procesiranje, analiziranje, rudarjenje po podatkih, rudarjenje po procesih in druge. Te funkcije zmorejo upravljati z množicami podatkov, s čimer pomagajo identificirati, razvijati in ustvarjati nove strateške poslovne priložnosti.

Poslovno družbeno omrežje

[Enterprise social network]

Uporaba spletnih družbenih omrežij med ljudmi, ki si delijo poslovni interes in/ali dejavnost. Zajema intranete in druge klasične programske platforme, ki jih uporabljajo večja podjetja za organizacijo svoje komunikacije, sodelovanja in drugih vidikov svojih intranetov.

Posnetek snap; Snap

[Snap]

Fotografija, ki posname dogajanje v trenutku in je pripravljena za takojšnje deljenje na družbenih omrežjih. Izraz izvira iz Snapchata, vendar se uporablja tudi pri ostalih omrežjih.

Pospeševanje rasti

[Growth hacking]

Pospeševanje rasti opisuje proces hitrega eksperimentiranja pri razvoju izdelkov in trženju preko različnih kanalov, pri čemer je cilj odkriti najbolj učinkovite načine za rast in širitev poslovanja. Pri pospeševanju rasti gre bolj za miselnost kot pa za nabor točno določenih orodij ter se nanaša na nabor tako tradicionalnih kot tudi neobičajnih trženjskih poizkusov, ki vodijo k rasti poslovanja. Hekerji rasti so tržniki, inženirji in produktni vodje, ki so si za cilj zadali pridobivati nove uporabnike in komunicirati z njimi. Pogosto se osredotočajo na cenovno ugodne alternative tradicionalnemu trženju in torej uporabljajo družabne medije, viralno trženje ali usmerjeno oglaševanje, namesto da bi kupovali prostor v bolj tradicionalnih medijih, kot so radio, tiskani mediji in televizija. Pospeševanje rasti je še posebej razširjeno med zagonskimi podjetji, ko je cilj hitra rast v zgodnji fazi obstoja podjetja.

Pot uporabnika

[Click-stream; Pathway]

Pot, po kateri je šel uporabnik z enega spletnega mesta na drugo oziroma z ene strani na drugo. Informacija je pomembna lastniku (založniku) spletnega mesta, saj mu pokaže premikanje uporabnika po njegovem spletnem mestu.

Potrjen račun

[Verified Account]

Javna osebnost, za katero istovetnost jamči podjetje, ki je lastnik družbene platforme.

Požarna pregrada

[Firewall]

Lokalno omrežje, ki ščiti pred vdori, virusi in drugimi morebitnimi težavami, ki lahko omrežje napadejo oziroma okužijo prek interneta. Poznamo tako strojne kot programske požarne zidove, njihovo toleranco oziroma prepustnost pa določa sistemski administrator.

Poziv k dejanju

[CTA; Call to Action]

Besede, ki pozivajo bralca, poslušalca ali gledalca promocijskega sporočila, da takoj ukrepa. Oglasi brez poziva k dejanju se štejejo kot nepopolni in neučinkoviti. Primeri poziva k dejanju: »piši zdaj«, »klikni tukaj« ali »pokliči zdaj«.

Pravilnik za uporabo družbenih omrežij

[SMP; Social media policy]

Pisni dokument, ki določa, kako naj se zaposleni vedejo na družbenih omrežjih, obenem pa jim svetuje, kako naj kar najbolje uporabljajo ta omrežja. Njegov namen je zaščititi ugled podjetja, saj določa, kaj zaposleni lahko in česa ne smejo početi znotraj družbenih omrežij.

Preddražba

[Header bidding]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem založnik ponudi svoj inventar različnim oglaševalcem hkrati, ti pa med seboj tekmujejo po principu dražbe. Z istočasno licitacijo se skuša doseči najboljšo monetizacijo in rešiti pomanjkljivosti slapovnega modela.

Prediktivna analitika; Napovedna analitika

[Predictive Analytics]

Vrsta analitike, ki se na podlagi tehnologije uči iz izkušenj, da bi predvidela prihodnje vedenje posameznikov ter s tem pripomogla k pravim in zanesljivejšim odločitvam. V osnovi to pomeni, da potrebujemo informacije iz preteklosti, iz katerih se bomo naučili in predvideli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

Predstavitev ideje

[Pitch]

Kratek govor ali dejanje, s katerim se poskuša nekoga prepričati, da nekaj kupi ali naredi.

Prelisičenje pomnilnika

[Tweaking; Overclocking RAM]

Prijem, s katerim se prepreči, da bi se spletni oglas shranil v pomnilnik računalnika in s tem povzročil premajhno število prikazov oglasa. Ponavadi se izvaja s pomočjo naključne številke ali trenutne ure, ki se ju pripne oglasu.

Prenehati slediti

[Unfollow]

Prenehati s spremljanjem določenega uporabnika.

Prepoznavanje potrošnikovih želja

[Demand Generation]

Metoda, pri kateri se oglaševalec prilagodi potencialnemu potrošniku glede na njegove preference in želje. Gre za koncept dolgoročnejšega razmerja s potrošnikom na personaliziran način.

Pretočne video vsebine

[Streaming media]

Večpredstavnostne vsebine, ki se prenašajo prek interneta ali drugih omrežij in se predvajajo sprotno z nalaganjem ali z majhno zakasnitvijo v živo ali na zahtevo (npr. Netflix).

Pridobivaje potencialnih strank

[Lead generation]

Gradnja baze potencialnih kupcev. Nove stike se lahko uporabi za baze za e-novice ali za prodajo. Metode ustvarjanja novih stikov navadno sodijo v sklop oglaševanja, lahko pa vključujejo tudi neplačljive vire, kot so organski zadetki v iskalnikih ali priporočila obstoječih kupcev.

Prikaz oglasa

[Ad impression]

Merilo, ki pove, kolikokrat je bil oglas prikazan (ne glede na to, ali je bil opravljen klik ali ne). Vsakič, ko je oglas prikazan, se to šteje kot en prikaz.

Prikazi

[Impressions]

Prikazi odražajo oglede določene spletne strani. Število potencialnih prikazov se uporablja za izračun stroškov prikaza oglasa.

Prikazi znotraj družbenih omrežij

[Social Impressions]

Kolikokrat je bila vsebina, objavljena na družbenih omrežij, videna. Primer: če so trije ljudje videli en tvit dvakrat, to pomeni šest prikazov tvita. Prikazi niso doseg, ki pomeni število enkratnih ljudi, ki so določeno vsebino videli.

Prikazno oglaševanje

[Display Advertising]

Vrsta oglaševanja, ki vključuje prikazne oglase, imenovane tudi pasice. So v standardiziranih oblikah (dimenzijah) in lahko vključujejo besedilo, logotip, slike in zadnje čase tudi večpredstavne elemente.

Prikazovanje spletnih oglasov

[Ad serving]

Proces, v katerem je spletni oglas ustrezno izbran in nato prikazan na uporabnikovem računalniku. Spletne oglase običajno servira spletni založnik ali pa podjetje, ki upravlja z oglasnim strežnikom. Spletni oglasi so lahko neposredno vključeni v vsebino spletnih strani, lahko pa so servirani tudi ločeno (na primer lebdeči oglasi ali pop-up oglasi).

Primerjalna analiza

[Benchmarking]

Analiza, pri kateri ovrednotimo prakse, tehnologijo in vrednost kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Definiramo ciljno publiko in določimo ključne dejavnike, potrebne za uspeh. Gre za iskanje razlik pri izvedbah in vključuje učenje od najboljših praks drugih podjetij, ki jih potem implementiramo v svoje poslovanje.

Primerjalno oglaševanje

[Comparative advertising]

Vrsta oglaševanja, v katerem svoj izdelek primerjamo s konkurenčnim. Ta vrsta oglaševanja je smiselna, če imata na primer tako naš izdelek kot tudi konkurenčni enako ceno, vendar je naš kakovostnejši.

Pripovedovanje zgodb

[Storytelling]

Družbena in kulturna dejavnost deljenja zgodb, pogosto z improvizacijo, s teatralnostjo ali z olepševanjem. Zgodbe ali pripovedi so se pripovedovale v vsaki družbi za zabavo, učenje, ohranjanje družbe in posredovanje vrednot. Ključni elementi vsake zgodbe so zgradba, značaji in način pripovedovanja.

Pripovedovanje zgodb je pomembna tehnika znotraj strategije vsebinskega marketinga in je nujna za vse, ki želijo izstopati.

Prisluženi mediji

[Earned media; Free media]

Publiciteta, ki ni pridobljena z oglaševanjem, ampak prek drugih promocijskih aktivnosti, kot sta uredniški vpliv in vpliv prek družbenih omrežij. Pomemben poudarek tukaj je, da teh medijev ni mogoče kupiti ali si jih lastiti, pridobi se jih lahko le organsko.

Pristajalna spletna stran

[Landing page]

Prva stran, ki jo oseba vidi po tistem, ko klikne na oglas. Ta stran je lahko katerakoli stran vašega spletnega mesta, tudi domača stran. Skoraj vedno, ko uporabnika preusmerite na svoje spletno mesto z oglasa, je priporočljivo, da ga preusmerite na posebno spletno stran, ki vključuje prilagojene informacije, kar bo povečalo stopnjo konverzije vaše pristajalne spletne strani.

Prodajni lijak; Nakupni lijak

[Purchase funnel; Purchasing funnel]

Shema ali marketinški model prodajnega oz. nakupnega procesa. Model ponazarja teoretično pot od trenutka prvega stika uporabnika z vašo blagovno znamko do končnega cilja, ki je po navadi nakup izdelka ali storitve. Model je pomemben pri trženju podjetja, saj zagotavlja razumevanje in sledenje obnašanja povprečnega kupca v celotnem prodajnem procesu. Prodajni lijak vam lahko pomaga pri načrtovanju marketinških akcij, označevanju področij za izboljševanje stopnje konverzije, razvoju prodajnega procesa in oblikovanju sistema upravljanja odnosov v strankami (CRM).

Programatična kreativa

[Programmatic creative]

Omogočanje pametne kreative, pri kateri je vsaka oseba izpostavljena oglasni kreativi, ki je prilagojena posebej zanjo, ne glede na napravo ali stran, na kateri se oseba nahaja.

Programatična kreativa omogoča, da je vsebina oglasa programatično manipulirana ter tako bolj relevantna in personalizirana, omogoča pa tudi stalno povratno informacijo za nadaljnjo optimizacijo. Ne gre torej za prikazovanje neke splošne kreative, pač pa kreative, ki je prilagojena in narejena za potrebe točno določenega gledalca. Namen programatične kreative je izraba podatkov za ustvarjanje in izvedbo boljših kreativ – takšnih, ki vzbudijo pozornost in povečajo rezultate kampanj. Študije kažejo, da naj bi optimizirane kreative izboljšale delovanje kampanj za od 30 do 50 odstotkov, pogosto pa še več.

Programatični zakup oglasnega prostora

[Programmatic ad buying]

Zakupovanje oglasnega prostora in izvedba oglaševanja v digitalnih medijih s pomočjo programske opreme. Programska oprema skrbi za avtomatizacijo in združevanje poslovnih procesov na področju spletnega oglaševanja (zakup oglasnega prostora, ciljanje, analitika, realno-časovna optimizacija akcij glede na rezultate) v avtomatiziran proces. S tovrstno programsko opremo običajno upravljajo spletne medijske agencije. iPROM v ta namen razvija in uporablja iPROM Cloud.

Programatično nativno oglaševanje

[Programmatic native advertising]

Gre za združitev nativnega oglaševanja in programatične tehnologije. Nekateri ponudniki že obljubljajo, da lahko tudi za nativno oglaševanje uporabijo programatično tehnologijo tako, da združijo zanimanja bralcev z oglaševalčevimi cilji. Uspeh programatičnega nativnega oglaševanja je v veliki meri odvisen od pripravljenosti založnikov, da svoj prostor odprejo programatičnim platformam.

Programatično TV-oglaševanje

[Programmatic TV advertising]

Gre za podatkovno avtomatizacijo na občinstvu temelječih oglaševalskih transakcij. Menja industrijske standarde, saj se oglaševalci ne zanašajo zgolj na gledanost oddaj, da določijo želena občinstva za svoje oglase, pač pa s programatično tehnologijo uporabljajo podatke o občinstvih, da kar najbolj optimizirajo prikazovanje oglasov. Primer: moški z letnim dohodkom 50.000 dolarjev in z mobilno napravo Android. Ni pomembno, ali se oglas prikaže med oddajo X Factor ali X Games, pomembno je, da jo gleda ta ciljna skupina. Večina ciljanja na TV-ju danes še ni tako napredna, zato je programatični TV še v povojih.

Programček

[Applet]

Program, ki je napisan v programskem jeziku Java in med drugim omogoča gledanje preprostih animacij, interakcijo z uporabnikom in prikaz dinamičnih vsebin na spletnih straneh. Zaradi počasnosti in strojne zahtevnosti se že nekaj časa namesto tega uporablja HTML5.

Programski vmesnik

[API; Application Programming Interface]

Niz protokolov in orodij za gradnjo programskih aplikacij. API določa, kako je treba sestavne dele programske opreme uporabiti in kako naj sodelujejo med sabo pri načrtovanju komponent grafičnega uporabniškega vmesnika. Dober API z zagotavljanjem gradnikov omogoča lažji razvoj programske aplikacije.

Promocijski (PR) članek; Članek z oglasno vsebino

[Advertorial]

Oglas v obliki novinarskega članka, ki je oblikovan tako, da ne izstopa od ostale (uredniške) vsebine na spletni strani.

Protokol

[Protocol]

S standardi določeno zaporedje ukazov, po katerih se izvajajo procesi v računalnikih, omrežjih in na internetu. Protokoli določajo pravila za izmenjevanje podatkov ter informacij med napravami v telekomunikacijah, prav tako pa skrbijo za odpravo napak in nemoten pretok podatkov. Na internetu se največkrat srečamo s protokoli TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP (e-pošta), POP3, TELNET in drugimi.

Protokol Open Graph

[OG; Open Graph protocol]

Protokol omogoča enostavno integracijo spletne strani v družbeno mrežo (social graph). Integracija se zgodi v obliki informacijsko bogatega objekta. Najbolj znan primer integracije Open Graph protokola je Facebook, kjer vsaka stran dobi enako funkcionalnost, kot kateri koli drugi objekt na Facebooku. Protokol so ustvarili programerji Facebooka in se uporablja samo in izključno za nadzor povezovanja in izmenjavanja vsebin na tem družbenem omrežju.

Protokol RSS

[RSS; Really Simple Syndication]

Način distribucije vsebin prek XML-formata, največkrat gre za naslove in povzetke. Z RSS-om lahko omilimo informacijsko zasičenost, saj nam omogoča personalizacijo vsebin, ki nas zanimajo. Bloganje je povezano s pojmom RSS – s klikom na oranžni znak se uporabnik naroči na RSS-vir oziroma redno prejemanje zapisov na blogu.

Psihografski podatki

[Psychographic data; Psyhographics]

Podatki o osebnostnih lastnostih, zanimanjih ter drugih značilnostih uporabnikov posamezne spletne strani, ki oglaševalcem omogočajo boljše načrtovanje oglaševanja na najbolj ustreznih spletnih straneh.