Obisk spletne strani

[Page visit]

Več zaporednih zahtevkov spletnega mesta s strani enega uporabnika v eni seji. Uporabnik v eni seji opravi en obisk ter enega ali več ogledov spletne strani (pageview).

Oblika uporabniškega vmesnika

[UI; User Interface Design]

Gumbi, meniji in drsniki so del ključnih komponent, ki uporabniku omogočijo opravljanje nalog in navigacijo po spletnem mestu ali aplikaciji. Oblikovalec stilizira in grafično opremi žične modele, ki jih kasneje pripravi oblikovalec uporabniške izkušnje.

Obogatena resničnost

[AR; Augmented reality]

Živ, neposreden ali posreden pogled na fizično, resnično okolje, čigar elementi so obogateni (ali dopolnjeni) z računalniško ustvarjenimi dodatki, kot so zvok, video, grafika ali GPS-podatki. Termin je povezan s širšim konceptom, imenovanim posredovana resničnost, v kateri se pogled na resničnost spremeni s pomočjo računalnika. Nasprotje temu je virtualna resničnost (povezava). Obogatenje resničnosti se običajno dogaja v realnem času in v semantični povezavi z elementi v okolju (npr. prikazovanje rezultatov na televiziji med tekmo). Z napredno tehnologijo pa lahko informacije o resničnem svetu postanejo interaktivne in digitalno spremenljive.

Obogateni izvlečki

[Rich Snippets]

Opis strukturiranih podatkov, ki jih operaterji spletnega mesta dodajajo v obstoječi HTML, kar omogoča uporabnikom razumevanje in nudi informacije o spletnih straneh. Spletni iskalniki so izvlečke začeli uporabljati za bogatejše rezultate pri iskanju.

Ocena kakovosti

[Quality Score]

Ocena kakovosti vaših oglasov, ključnih besed in ciljnih strani. Oglasi višje kakovosti so lahko podlaga za zagotavljanje nižjih cen in boljših položajev oglasov.

Ocena verjetnosti ponovnega nakupa

[NPS; Net promoter score]

Metrika, ki meri verjetnost ponovnega nakupa oziroma zvestobo stranke. Meritve vsebujejo izkušnje s strankami in napovedujejo rast poslovanja.

Odprta tržnica

[Open market]

Odprto trgovalno okolje za vse digitalne oglaševalce za prodajo in nakup nezasedenih oglasnih zmogljivosti. V tovrstnih licitacijah ni neposredne komunikacije med kupcem in prodajalcem, saj postopek trgovanja z obeh strani (prodaja, nakup) poteka avtomatizirano preko DSP- in SSP-platform.

Oglas med predvajanjem

[In-stream ad]

Oglas s predvajanjem video vsebin. Posebna oblika oglaševanja z video oglasi, pri kateri se video oglas prikaže uporabnikom pred ali med predvajanjem video vsebin na zahtevo (streaming) ali po njem.

Oglaševalska agencija

[Advertising agency]

Poenostavljeno poimenovanje za podjetje, ki v imenu naročnika izpelje oglaševalsko akcijo. Praviloma ponuja storitve, kot so medijsko načrtovanje, kreativna zasnova in izvedba oglasnega gradiva, zakup oglasnega prostora ter izdelava poročila o izvedeni oglaševalski akciji.

Oglaševalska akcija

[Advertising campaign]

Vključuje načrtovanje, zasnovo oglasa (kreativa), zakup oglasnega prostora in spremljanje učinkovitosti oglasa pri ciljni skupini.

Oglaševalska mreža

[Advertising network]

Podjetje, ki služi kot posrednik med založniki in oglaševalci. Mreže običajno združujejo založnike in oglaševalce ter upravljajo neprodani oglasni prostor. Imajo zelo širok spekter poslovnih modelov in naročnikov.

Oglaševalski brif; Oglaševalski napotki

[Advertising brief]

Temeljit dokument o sodelovanju med oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju snovanja, priprave in izvedbe akcij trženjskega komuniciranja.

Oglaševalski cenik

[Rate card]

Cenik oglasnega prostora določene spletne strani oz. medija. Stopnja cene se pogosto spreminja, saj je odvisna od posameznega dogovora in pogajalske moči oglaševalca. Pogosto vsebuje tudi tehnična navodila za pripravo spletnega oglasa.

Oglaševanje na omrežju

[RON; Run Of Network]

Model zakupa oglasnega prostora. Gre za nesegmentirano oglaševanje na vseh pridruženih spletnih straneh neke oglaševalske mreže. Ta način oglaševanja dosega največji doseg med nesegmentiranim občinstvom na spletu in najnižjo ceno zakupa.

Oglaševanje na spletnem mestu

[ROS; Run Of Site]

Model zakupa oglasnega prostora. Oglaševanje na vseh spletnih straneh spletnega mesta. Nasprotno od modela ROC, kjer gre za oglaševanje le na spletnih straneh znotraj posamezne kategorije, ali RON, kjer gre za oglaševanje na vseh spletnih straneh.

Oglaševanje v besedilu

[In-text advertising]

Oglasi, ki se prikažejo znotraj besedila in se ujemajo z določenimi besedami ali frazami.

Oglaševanje v kategoriji

[ROC; Run Of Category]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Oglasne borze

Avtomatizirane spletne tržnice, ki omogočajo nakup in prodajo oglasnega prostora različnim strankam (oglaševalcem, oglaševalskim mrežam in platformam za povpraševanje – DSP), običajno prek licitacij.

Oglasni format

[Ad format]

Oblika spletnega oglasa, ki je lahko klasična pasica (banner) dimenzij 468×60, 728×90, 160×600 itd. ali napredni oglas različnih dimenzij (celostranski oglas, ohranjevalnik zaslona, video oglas itd.). Standarde za dimenzije spletnih oglasov določa združenje IAB (Interactive Advertising Bureau).

Oglasni odmor

[Webmercial]

Animirani celostranski oglas z zvočnimi učinki. Običajno se pojavlja med spletnimi stranmi in traja od 5 do 30 sekund. Uporaben je za gradnjo zavedanja o blagovni znamki.

Oglasni prevzem

Vrsta spletnega oglaševanja, kjer oglaševalec na določenem mediju zakupi vsa oglasna mesta. V tem primeru je ob prikazu spletne strani hkrati prisoten na vseh oglasnih mestih.

Oglasni prostor

[Ad space]

Prostor na spletni strani, ki je namenjen oglasom. Oglasni prostor večkrat imenujemo tudi oglasna površina.

Oglasni strežnik

[Ad server]

Spletni strežnik z nameščeno posebno programsko opremo, ki omogoča izbiranje, serviranje ter merjenje spletnih oglasov. 

Ogled spletne strani

[Pageview]

Zahtevek za naložitev ene HTML-datoteke ali spletne strani znotraj spletnega mesta.

Optimizacija donosa

[Yield optimization]

Uporaba podatkovne analize in optimizacijskih tehnik za povečanje učinkovitosti in prihodkov z naslova prodaje oglasnega prostora v digitalnih medijih. Z naraščajočo količino podatkov, ki so na voljo v industriji, postaja optimizacija donosa vse bolj kompleksno opravilo. To pogosto vključuje analiziranje množic podatkov za uresničitev uspešnih in otipljivih rezultatov.

Za založnike spletnih medijev lahko optimizacija donosa vključuje analizo obstoječih podatkov z namenom ugotavljanja, kateri oglasni inventar deluje in kateri ne. Ključni del optimizacije donosa je razumevanje točno določenih elementov ali razmer oglasnega inventarja in njihovo izkoriščanje za povečanje učinkovitosti.

Optimizacija mobilnih aplikacij za trgovine

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja vidnosti mobilne aplikacije v trgovini z aplikacijami (kot sta iTunes ali Google Play za Androide). Optimizacija za trgovine z aplikacijami je tesno povezana z optimizacijo za iskalnike, saj prav tako vključuje proces za visoko uvrstitev v iskalniku znotraj trgovine. To pa pripelje do večkrat naložene aplikacije kot sicer.

Optimizacija za družbene medije

[SMO; Social media optimization]

Skupek metod za doseganje publicitete s pomočjo družbenih medijev. Metode vključujejo na primer dodajanje virov RSS (real simple syndication), zaznamkov (zaznamki), slik na portale s slikami, snemanje video vsebin in njihovo objavljanje vsepovsod po spletu idr. V bistvu gre za pridobivanje obiskovalcev iz vsega, kar ni iskalnik.

Organsko iskanje

[Organic search]

Proces, s pomočjo katerega uporabniki najdejo spletne strani, le-te pa za postavitev med iskalne zadetke v iskalniku ne plačujejo.

Osebni ogled

[Showrooming]

Gre za prakso, kjer kupci preverijo izdelek v fizični trgovini, potem pa ga kupijo na spletu, včasih po nižji ceni. Spletne trgovine dostikrat nudijo nižje cene kot fizične trgovine, saj nimajo toliko stroškov s poslovanjem. Nasprotje temu je webrooming, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini.

OT; Operativne tehnologije

[OT; Operational Technology]

Za razliko od informacijskih tehnologij gre za tehnologije, povezane z nadzorom in avtomatizacijo. Informacijske tehnologije pomagajo izvajati poslovne procese, operativne tehnologije pa pomagajo pri izvajanju fizičnih interakcij, ki nadzorujejo ustvarjanje vrednosti.

Otipljivi internet; Visoko odzivni internet

[Tactile internet]

Izjemno nizka latenca v kombinaciji z visoko razpoložljivostjo, zanesljivostjo in varnostjo so ključne značilnosti otipljivega interneta. V povezavi z računalništvom v oblaku, virtualno in obogateno resničnostjo se otipljivi internet ukvarja s krajšanjem odzivnih časov na milisekunde na področjih industrijske avtomatike, transportnih sistemov, zdravja, izobraževanja in iger. S svojimi značilnostmi pomaga pri simulacijah gibanja, telekirurgiji, telesno prizadetim osebam, pri rehabilitaciji bolnikov po operacijah …

OTS; Frekvenca prikazovanja

[OTS; Opportunity To See]

Podatek, ki pove, kolikokrat je povprečno uporabnik v času poteka oglaševalske akcije imel priložnost videti oglas.

Označiti

[Tag]

Označiti vsebino z določenim ključnikom ali označiti prisotnost osebe v vsebini.

Oznaka; Ključna beseda

[Tag; Keyword]

Termin se navezuje na družbene medije, kjer uporabniki določeni fotografiji, besedilu ali/in video vsebini pripišejo določen »tag«. To uporabnikom omogoča, da s pomočjo iskalnika iščejo oziroma brskajo po seznamu priljubljenih tagov.