Majhen oddajnik

[Beacon]

Majhna, brezžična in energijsko varčna tipala ali oddajniki, ki zmorejo poslati signal od nekaj centimetrov do več metrov daleč na vse naprave, ki lahko tovrsten signal sprejemajo in so v dometu oddajnika. Ko mobilna naprava zazna njihov signal, lahko uporabniku pošlje obvestilo o ponudbi, ki bi ga v neposredni bližini utegnila zanimati.

Majhni podatki

[Small data]

Podatki, ki so dovolj majhni, da jih človek lahko razume. Gre za podatke, ki so tako majhni v velikosti in formatu, da so dostopni, informativni in imajo praktično vrednost.

Če se množica podatkov nanaša na naprave, se majhni podatki nanašajo na ljudi. Edini način za razumevanje množic podatkov je, da se podatke pomanjša v majhne, vizualno privlačne predmete, ki predstavljajo različne vidike velikih naborov podatkov in jih ljudje lahko razumejo (na primer histogram, ki prikazuje podatkovne projekcije in odnose, karta, graf ipd.). Pri majhnih podatkih gre torej za poenostavljene množice podatkov.

Mali oglasi

[Classifieds]

Oglasi za prodajo, nakup ali oddajo rabljenih ali novih storitev in izdelkov fizičnih ter pravnih oseb na spletnih mestih, kot so Bolha.com, Mojoglasnik.com, Avto.net, Amazon.com, Ebay.com idr.

Maratonsko gledanje TV-serij

[Binge-watching]

Praksa gledanja običajno ene TV-serije v daljšem časovnem obdobju. Gre za nov kulturni fenomen, ki je postal priljubljen z vzponom spletnih medijskih storitev, kot so Netflix, Hulu in Amazon Video, kjer lahko gledalec TV-serije in filme gleda na zahtevo.

Marketing v družbenih medijih

[SMM; Social Media Marketing]

Marketing, ki skuša ustvariti vsebino, ki bo privabila pozornost in spodbudila bralce k deljenju znotraj družbenih omrežij. Rezultat je torej elektronska komunikacija od ust do ust in se nanaša na vsako izjavo o dogodku, izdelku, storitvi, blagovni znamki ali podjetju, ki jo potrošnik deli prek interneta (spletna mesta, družbena omrežja, programi za neposredno sporočanje idr.). Ta vrsta marketinga sodi v kategorijo prisluženih medijev.

Marketing v realnem času

[Real-time marketing]

Marketing, ki temelji na aktualnih dogodkih. Namesto vnaprej izdelanega marketinškega načrta in izvedbe na podlagi le-tega marketing v realnem času izdela strategijo, ki temelji na trenutnih, pomembnih trendih in takojšnjem odzivu s strani potrošnikov. Cilj tovrstnega marketinga je povezati potrošnike z izdelkom ali s storitvijo, ki ga/jo potrebujejo zdaj, v tem trenutku.

Marketing z dovoljenjem

[Permission Marketing]

Oglaševalci pred pričetkom svojih oglaševalskih aktivnosti pridobijo dovoljenje s strani potrošnikov, na primer vprašajo za dovoljenje za pošiljanje e-novic. Najpogosteje ga uporabljajo v digitalnem oglaševanju (e-poštni marketing in iskalni marketing), pa tudi v direktnem marketingu (pošiljanje katalogov).

Marketinška avtomatizacija

[Marketing automation]

Programske platforme in tehnologije, s katerimi marketinški oddelki in organizacije učinkoviteje izvajajo svoje aktivnosti prek različnih spletnih kanalov (e-pošta, družbeni mediji, spletne strani itd.) in avtomatizirajo ponavljajoče se dejavnosti. Avtomatizacija marketinških procesov obsega strateško načrtovanje in upravljanje kampanj, segmentacijo ciljnega občinstva, konverzijske akcije ipd.

Medijski načrt

[Media plan]

Celosten vpogled v celoten medijski zakup oglaševalske akcije.

Medijski podatki za oglaševalce

[Media kit]

Informacije s strani založnika o oglaševanju na tem spletnem mestu (načini oglaševanja, dimenzije oglasov, cenik oglaševanja, tehnična navodila ipd.).

Medosebni marketing

[H2H (Human to human) marketing]

Če želimo danes nekaj oglaševati, mora biti to relevantno in uporabno za potrošnike. Z neomejenim dostopom do interneta sodobni potrošnik zelo dobro ve, kaj hoče in kje lahko to dobi.

Medosebni marketing pomeni gradnjo človeškega odnosa namesto konverzij. Ta trend pomeni, da oseba stopi v stik z drugo osebo, da doda vrednost svojemu življenju. Ideja zadaj pa je, da se potrošnik počuti pomembnega, da so njegove potrebe zadovoljene in da se podjetje zaveda, da je njihov čas dragocen.

Meme

[Meme]

Ideje, šale ali koncepti, ki jih ljudje delijo z drugimi. Memi so lahko slike ali video posnetki z besedilom. Običajno se mem pojavlja v obliki slike s spremnim besedilom.

Meta oznaka

[Meta tag]

Omogoča označevanje pomembnih ključnih besed, povezanih s spletno stranjo na način, ki je pomemben za iskalnike, a jih obiskovalci navadno ne vidijo. Danes niso več tako pomembni kot nekoč, še vedno pa igrajo vlogo pri optimizaciji spletnih strani (SEO).

Metrike vključenosti

[Inclusion metrics]

Večino oglaševalcev zanima merjenje učinkovitosti njihovega oglaševanja. Najpreprostejši način za merjenje učinkovitosti imajo direktni oglaševalci, saj uporabljajo način CPA (cost per aqusition). Obstaja pa še nekaj drugih načinov merjenja vpliva oglasa na kupca, in sicer prek potrošnikove vključenosti: ali je uporabnik pogledal cel video oglas, ali je šel čez oglas z miško, kako dolgo se je zadržal na oglasu, je odigral igro itd.

Mikro stran

[Microsite]

Spletni oglas, ki po kliku nanj ne preusmeri uporabnika na stran oglaševalca, ampak mu v sklopu oglasa ponudi dodatne informacije. Tako lahko uporabnik dobi več informacij o oglaševanem izdelku, ne da bi zapustil spletno stran, na kateri se nahaja.

Mikrobloganje

[Microblogging]

Se nanaša na platforme, ki omogočajo objavo informacij v kratkih stavkih, ki niso daljši od 140 znakov naenkrat prek telefona ali spleta. Twitter je hitro postal prevladujoči svetovni igralec na tem področju in je danes že sinonim za mikrobloganje.

Mišolovka

[Mousetrapping]

Uporaba trikov, ki jih omogoča brskalnik, z namenom ujeti in zadržati uporabnika na določeni spletni strani. Ponavadi se to naredi z onemogočenjem gumba »nazaj« ali z nenehnim odpiranjem okna »pop-up« (pop-up, oglasi pop under).

Množica podatkov

[Big data]

Množica podatkov navadno vključuje podatkovne nize z velikostmi, ki presegajo zmožnosti »navadnih« programskih orodij za zajem, selekcijo, upravljanje in obdelavo podatkov v še dopustnem času. Določanje, kdaj so nizi podatkov dovolj veliki, da postanejo množica podatkov, se stalno spreminja. Od leta 2012 naprej je ta razpon od nekaj deset terabajtov do več petabajtov podatkov. Množica podatkov zahteva vrsto tehnik in tehnologij z novimi načini integracije, ki omogočajo vpogled v podatkovne baze, ki so različne, zapletene in v velikem obsegu.

Množica podatkov predstavlja informacijska sredstva, za katera so značilna velik obseg, velika hitrost in raznolikost, kar zahteva posebno tehnologijo in analitične metode za njihovo preoblikovanje v vrednost.

Množicanje

[Crowdfunding]

Zbiranje denarja s pomočjo prispevkov posameznikov. Danes se to zbiranje denarja dogaja predvsem s pomočjo interneta.

Množicanje je oblika alternativnega financiranja, ki je nastala zunaj tradicionalnih finančnih sistemov. Model temelji na treh ustvarjalcih: 1. začetnik projekta, ki predlaga idejo/projekt, ki bi jo/ga želel financirati; 2. posamezniki ali skupine, ki idejo/projekt (finančno) podpirajo in 3. platforma (organizacija), ki poveže med seboj obe strani (na primer Kickstarter).

Etimologija besedne zveze je množica + žicanje.

Mobilna aplikacija

[Mobile application; Mobile app]

Mobilna aplikacija je kakršnakoli programska aplikacija, razvita za delovanje na pametnih mobilnih telefonih.

Mobilna trgovina

[M-Store; Mobile Store]

Možnost nakupovanja prek mobilnih naprav.

Mobilni marketing

[Mobile marketing]

Marketing na mobilnih napravah, kot je pametni telefon, ali z njimi. Tovrstni marketing omogoča časovno in lokacijsko natančno ciljanje uporabnikov ter personalizirane informacije, ki promovirajo blago, storitve in ideje.

Moderator

[Moderator]

Oseba, ki jo pooblasti administrator foruma in pomaga, da razprava ostane produktivna ter se drži forumskih pravil.

Modna beseda, tudi priljubljena beseda, krilatica

[Buzzword]

Beseda ali besedna zveza, ki za določen čas postane zelo priljubljena. Modne besede pogosto izhajajo iz tehničnih terminov, a je večina tehničnega pomena iz njih odstranjena. Tako so namenjene predvsem delanju vtisa na druge. Pogosto izvirajo iz žargona, akronimov in neologizmov. Poslovni jezik je še posebej dovzeten za tovrstne besede (npr. sinergija, dinamično, kiber, strategija, “misliti zunaj okvirjev” itd.).

MP3

[MP3]

Kompresirani računalniški format za shranjevanje zvočnih datotek. Datoteke v zapisu MP3 so tudi do 12-krat manjše pri skoraj enaki kakovosti zvoka kot nekompresirane zvočne datoteke WAV.

MPEG

[MPEG]

Moving Picture Experts Group. Kompresirani računalniški format za shranjevanje video vsebin skupaj z zvokom.

MRAID; Mobilni oglasi z bogato vsebino

[MRAID; Mobile Rich-Media Ad Interface Definitions]

Standardiziran nabor ukazov, zasnovan za integracijo z jezikoma HTML5 in JavaScript, ki opredeljuje skupne aplikacijske vmesnike za prikazovanje bogatih vsebin v različnih mobilnih aplikacijah.

Mreža za dostavo vsebin

[CDN; Content delivery network]

Mreža strežnikov, strateško nameščenih z namenom omogočanja hitrega nalaganja spletnih strani, datotek in drugih vsebin. Bliže kot je uporabnik strežniku, hitreje se mu bodo naložile stvari na računalnik. Te mreže so še posebej pomembne za založnike in platforme z globalnim dosegom, saj so se današnji uporabniki že navadili na takojšen dostop do česarkoli in kadarkoli.

Mrtva povezava

[Link rot]

Spletna povezava, ki s pomočjo uporabe tehnologije JavaScript prikrije njeno destinacijo v statusni vrstici spletnega brskalnika, tako da uporabniki ne vedo vnaprej, kam jih ta povezava vodi.