Generacija baby boom

[Baby boom]

Demografska skupina oseb, ki je rojena po drugi svetovni vojni (med letoma 1946 in 1964). Kot skupina je najbogatejša, najbolj aktivna in najbolj fizično sposobna generacija do sedaj. To je tudi generacija z najvišjimi ravnmi dohodkov.

Generacija C

[Generation C]

Skupina ljudi, ki je ne določajo ne starost ne družbenoekonomski status ne etičnost ne geografija, pač pa njihovo razmišljanje in odnos. Kar jih razlikuje od drugih, je njihova povezljivost. To so ljudje, ki jim veliko pomenijo ustvarjanje in filtriranje vsebin, povezanost in skupnost. 80 odstotkov milenijcev je sicer pripadnikov generacije C, ta pa je jedro Youtubovega občinstva.

Generacija pretočnih video vsebin

[»Cord-cutter« generation]

Vzpon interneta je ustvaril generacijo ljudi, ki so odpovedali naročnino na kabelsko ali satelitsko TV in raje uporabljajo storitve, ki predvajajo TV-serije prek spleta (Netflix, Amazon Video ipd.).

Generacija X

[Generation X; Gen X]

Generacija, ki se je rodila po generaciji baby boom, in sicer v obdobju med zgodnjimi 60. in zgodnjimi 80. leti.

Generacija Y; Milenijci; Milenijska generacija

[Generation Y; Gen Y]

Demografska skupina ljudi, ki sledi generaciji X. Ni natančnih podatkov, kdaj se je ta skupina začela in kdaj končala. Najpogosteje se uporablja zgodnja 80. leta prejšnjega stoletja kot začetek, zgodnja dvatisoča pa kot konec te skupine.

Generacija Z

[Generation Z; Gen Z]

Skupina ljudi, rojena za milenijsko generacijo. Ni točno določenega leta, kdaj naj bi se ta generacija začela, najpogosteje pa vanjo vključujemo tiste, ki so rojeni od sredine leta 2000 do danes. Gre torej za generacijo, ki se trenutno rojeva.

Geografsko ciljanje

[Geographic Targeting]

Prikazovanje vsebin uporabnikom glede na njihovo geografsko lokacijo. Pri tej metodi se določi fizična lokacija uporabnika za serviranje oglasov (država, regija, mesto, poštna številka, organizacija, ISP ipd.). V Sloveniji se po kraju bivanja ne da ciljati, saj je ugotavljanje lokacije po IP-naslovu uporabnika natančno le na ravni države. Na nižji ravni (regija, mesto) pa to v Sloveniji zaradi omrežij ponudnikov interneta (ISP) ni mogoče. Internetni ponudniki v Sloveniji namreč po večini uporabljajo isti nabor IP-naslovov za vse dinamične IP-naslovnike, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. V praksi to pomeni, da ima lahko danes naprava IP-naslov v Gorici, jutri pa v Murski Soboti, zaradi česar je te naslove nemogoče pripisati bolj točni geografski lokaciji. Lahko pa se geografsko ciljanje uporablja v drugih državah prek platform, kot sta Facebook in Google, kjer je možna omejitev po regijah, mestih ipd.

GIF

[GIF]

Graphical Interchange Format. Format za grafično izmenjavo. Računalniški format za rastrsko grafiko, pri izdelavi spletnih oglasov bolj pogost kot format JPEG, predvsem ker omogoča animiranje. GIF89 ali animirani GIF se uporablja za animirane spletne pasice, ki imajo v primerjavi z navadnimi spletnimi pasicami višjo stopnjo klikov.

Globoki splet

[Deep web]

Imenovan tudi globoka mreža. Nevidni oz. skriti splet predstavlja večinski del spleta, ki ga spletni iskalniki ne dosežejo oziroma o njem nimajo nikakršnih podatkov o vsebini ali lokaciji. Na njem najdemo informacije, ki so lahko pomembne, pa tudi podatke, ki za nas niso koristni.

Znano je, da na globokem spletu cveti kriminal, saj je tam najbolj skrit in anonimen. Skriva pa tudi veliko političnih in drugih poslovnih informacij, ki niso za splošno javnost. Uporabniki so s tem ustvarili splet, ki za širšo javnost ni in ne sme biti pomemben, saj želijo nekaj prikriti in shraniti za svoje potrebe oz. za potrebe le nekaterih uporabnikov.

Google Analytics

[Google Analytics]

Gre za najbolj razširjeno brezplačno storitev spremljanja statistik spletnih mest in strani. Z njo lahko spremljamo zelo podrobne statistike o prometu na spletnem mestu in virih tega prometa, merimo pa tudi konverzije in spletno prodajo. Ponuja jo podjetje Google.

Gradniki

[Widgets]

Dodatki z drugih spletnih strani, ki vključujejo fotografije, videoposnetke, koledarje in podobno. Omogočajo večjo uporabnost za člane določene spletne skupnosti, saj imajo vse želeno zbrano na eni strani.

Grafični uporabniški vmesnik

[GUI; Graphical user interface]

Vizualni vmesnik, ki uporabnikom omogoča, da samo s klikom ali pritiskom na zaslon pridejo do želenega programa, aplikacije ipd.

Gverilski marketing

[Guerilla marketing]

Oglaševalska strategija, pri kateri se uporabi poceni in nekonvencionalne metode (grafiti, »flash mob« ipd.) za posredovanje ali promocijo ideje ali izdelka. Cilj tovrstne strategije je doseči virusni učinek (ustno komunikacijo) in končno prodajo oglaševanega izdelka ali storitve.