Datoteka SIG

[SIG file]

Kratko besedilo na koncu sporočila, ki identificira pošiljatelja in daje dodatne informacije o njem.

Delitvena ekonomija

[Sharing economy]

Gre za hibridni tržni model, v katerem več posameznikov uporablja eno dobrino, na primer avto, kolo, stanovanje ali hišo, hišne pripomočke, orodja, zemljišče; pri vsem pa ima prednost dostopnost (deljenje) pred lastništvom. Navadno se to dogaja s pomočjo spletnih storitev, ki temeljijo na skupnosti. Trenutno tudi pri nas najbolj znana svetovna primera sta Airbnb in Uber, slovenska pa Prevozi.org in Najel.bi.

Deljenje virov sicer ni nova stvar ne na področju medpodjetniškega poslovanja (na primer deljenje težkih strojev v kmetijstvu) ne na področju poslovanja s končnimi kupci (na primer samopostrežne pralnice perila). So pa trije dejavniki, zaradi katerih se je to deljenje dobrin močno razširilo na številne panoge. Najprej, vedenje kupcev se je močno spremenilo in raje delijo stvari med sabo, kot si jih lastijo. Drugič, spletna družbena omrežja in elektronski trgi lažje povezujejo kupce med seboj. Tretjič, zaradi mobilnih naprav in elektronskih storitev je deljenje izdelkov in storitev veliko bolj priročno in preprosto (na primer aplikacija na pametnem telefonu namesto dejanskega ključa za hišo).

Demografsko ciljanje

[Demographic targeting]

Metoda ciljanja, pri kateri se oglase prikazuje samo uporabnikom s točno določenimi demografskimi značilnostmi (starost, spol, dohodek, kraj bivanja).

Digitalna agencija

[Digital Marketing Agency]

Specializirana agencija, ki ponuja storitve na področju digitalnega komuniciranja in trženja. Lahko ponujajo celostne rešitve na področju digitalnega komuniciranja in trženja ali pa se med seboj razlikujejo po tem, da so specializirane za različne storitve, na primer spletno oblikovanje, razvoj aplikacij, svetovanje pri spletni prodaji, komuniciranje v družbenih medijih, storitve na področju mobilnega marketinga itd.

Digitalna generacija

[Digital Generation; Gen-D]

Posamezniki, ki so rastli v dobi preprostega dostopa do digitalnih informacij in komunikacijskih tehnologij. Generacija predstavlja tehnološko pametne potrošnike, ki dobro sprejemajo nove tehnološke inovacije. Generacija sicer ni časovno opredeljena, umestitev je bolj odvisna od načina odraščanja in kasnejšega delovanja v družbi. Največji del te generacije predstavljajo milenijci.

Digitalna identiteta

[Digital identity]

Spletna ali omrežna identiteta, ki jo posameznik, organizacija ali elektronska naprava prejme za vstop v kibernetski prostor. Posameznik ima lahko več različnih digitalnih identitet. Ključna vloga je zagotavljanje varnosti in zasebnosti.

Digitalna prelomnica

[Digital disruption]

Spremembe, ki se zgodijo, ko nove digitalne tehnologije in poslovni modeli vplivajo na ponujeno vrednost izdelka ali storitve, družbene interakcije, poslovanje in tudi na naše mišljenje zaradi moči ter hitrosti, s katerima se dogajajo te spremembe. Digitalna prelomnica je lahko tako grožnja kot priložnost, dogaja pa se lahko na več ravneh: prelomnica na ravni posameznika (mobilna povezljivost je spremenila mejo med zasebnostjo in službo); prelomnica na ravni podjetja (družbeni mediji vplivajo na to, kako potujejo informacije v podjetju); prelomnica na ravni industrije (digitalizacija medijskih vsebin in uporabniško generirana vsebina vplivata na tradicionalne vrednostne verige ustvarjanja vsebine in dostave); prelomnica na ravni družbenih sistemov (sodelovanje na družbenih omrežjih vpliva na tradicionalne prakse ustvarjanja javnega mnenja) ipd.

Digitalna preobrazba

[Digital transformation]

Spremembe, povezane z uporabo digitalne tehnologije na vseh področjih človeške družbe. Digitalna preobrazba predstavlja tretjo fazo v sprejemanju digitalne tehnologije: digitalna pismenost → digitalna uporaba → digitalna preobrazba. Ta faza pomeni, da digitalne tehnologije same po sebi omogočajo nove vrste inovativnosti in ustvarjalnosti na določenem področju ter niso zgolj krepitev in podpora tradicionalnim metodam.

V ožjem smislu se lahko digitalna preobrazba nanaša na pojem brezpapirno.

Digitalna preobrazba vpliva tako na posamezna podjetja kot tudi na cele segmente družbe, kot so vlade, množično komuniciranje, umetnost, medicina in znanost.

Digitalna strategija

[Digital strategy]

Strategija za maksimalno izboljšanje poslovanja s poudarkom na pametni izrabi množice podatkov in novih tehnologij, ki omogočajo nove digitalne možnosti za poslovanje.

Uspešna digitalna strategija zahteva sodelovanje multidisciplinarne ekipe z znanjem s področij upravljanja, marketinga in informacijske tehnologije. Z namenom, da bi sodobnemu uporabniku dostavila konsistentno uporabniško izkušnjo, si digitalna strategija prizadeva zmanjšati prepad med marketinškimi in tehnološkimi odločevalci. S tem postane oblika strateškega upravljanja, ki se pogosto obravnava kot del splošne poslovne strategije.

Digitalna strategija se oblikuje in izvaja z različnimi pristopi. Formulacija običajno vključuje postopek določanja vizije, ciljev, priložnosti in s tem povezanih dejavnosti organizacije z namenom povečanja poslovnih prednosti njenih digitalnih pobud. To sega od osredotočenosti podjetja na priložnosti in tveganja, ki jih lahko ustvari digitalno okolje, in pogosto vključuje informacije o kupcih, sodelovanje, raziskovanje novih izdelkov/trgov, optimizacijo prodaje in storitev, inovacije in upravljanje, do bolj marketinških in na kupca osredotočenih prizadevanj, kot so spletna mesta, mobilni kanal, spletna prodaja, družbena omrežja, optimizacija spletnih strani za iskalnike in oglaševanje.

Digitalna vzdržnost; Razstrupljanje

[Digital abstinence]

Se pojavi, ko se ljudje vzdržijo uporabe pametnega telefona ali druge elektronske naprave. Dobesedno se razstrupljajo.

Digitalna zbirališča

[Digital Hangouts]

Digitalni prostor, kjer se mladi zbirajo in sodelujejo v razpravi preko besedilnih, zvokovnih ali video pogovorov. Pogovor lahko poteka ena-na-ena ali v skupini. Digitalna zbirališča približujejo in združujejo digitalno skupnost. Najbolj znani platformi sta trenutno Houseparty in Google Hangouts.

Digitalni domačin

[Digital native]

Posameznik, ki se je rodil po splošnem sprejetju digitalne tehnologije. Izraz se ne nanaša na določeno generacijo, pač pa obsega vse posameznike, ki so odraščali s tehnologijami, kot so internet, računalniki, mobilne naprave ipd. Izpostavljenost tehnologiji v njihovih zgodnjih letih jim omogoča njeno boljše razumevanje v primerjavi s tistimi, ki so se rodili pred tem.

Digitalni odtis

[Digital footprint]

Obstajata pasivni in aktivni digitalni odtis. Pasivni je ustvarjen, ko se podatki o uporabniku zbirajo brez njegove vednosti, aktivni pa, ko uporabnik sam namenoma posreduje svoje osebne podatke z namenom deljenja teh informacij na spletnih mestih ali družbenih medijih.

Digitalni podpis

[Digital signature]

Niz podatkov v elektronski obliki, ki so vsebovani, dodani ali logično povezani z drugimi podatki (npr. z digitalnimi dokumenti). Uporablja se za preverjanje prisotnosti teh podatkov in identifikacijo podpisnika.

Digitalni priseljenec

[Digital Immigrant]

Posameznik, ki se je rodil pred splošnim sprejetjem digitalne tehnologije. Termin se lahko nanaša tudi na tiste posameznike, ki so sicer bili rojeni po tem obdobju, pa tehnologiji niso bili izpostavljeni v svojih zgodnjih letih. So nasprotje digitalnim domačinom, ki so bili tehnologiji izpostavljeni že v otroštvu.

Digitalni prstni odtis

[Hash]

Bistven element elektronskega preverjanja resničnosti podatkov, saj služi kot neke vrste ključ. Z bloki lahko upravljajo tisti, ki imajo ustrezen ključ, ki je po naravi zelo podoben kvalificiranim digitalnim potrdilom spletnih bank.

Digitalno zunanje oglaševanje

[DOOH; Digital out-of-home]

Digitalni mediji, ki se jih uporablja v marketinške namene in se nahajajo izven naših domov. Termin se navadno nanaša na mreže, ki temeljijo na oglaševanju. Gre za oglaševanje potrošnikom, medtem ko so na poti in na javnih mestih (med čakanjem v čakalnici pri zdravniku, na avtobusni postaji) ali na določenih komercialnih lokacijah (na primer v trgovini).

Dimenzija oglasa

[Ad size]

Merjena je v točkah oziroma pikslih (širina x dolžina). Na primer: 468×60 ima 468 točk širine in 60 točk višine. Najpogostejše dimenzije oglasov so štirikotniki (300×250, 250×250, 125×125), pasice (468×60, 728×90) in nebotičniki (120×600, 160×600).

Dinamična optimizacija

[Dynamic optimization]

Uporaba algoritmov in drugih matematičnih izračunov za uparjanje oglaševanja z določeno ciljno skupino.

Dinamični IP-naslov

[Dynamic IP address]

Dinamični IP-naslov se spremeni vsakič, ko se uporabnik prijavi na internet.

Direktni marketing

[Direct marketing]

Oblika oglaševanja, ki omogoča podjetjem in neprofitnim organizacijam neposredno komuniciranje s kupci z oglaševalskimi tehnikami, ki vključujejo besedilna sporočila prek mobilnih telefonov, e-pošto, interaktivne potrošniške spletne strani, prikazno oglaševanje, trženje baz podatkov, letake, distribucijo katalogov, promocijska pisma, ciljane televizijske oglase, časopisne/revijalne oglase, ki ustvarjajo odziv, ter oglaševanje na prostem.

Distribucijski program za večkanalno video programiranje

[Multi-Channel Video Programming Distributor]

Ponudnik storitev, ki nudi video programerske vsebine, do katerih lahko ponavadi dostopamo z naročnino. Vključuje ponudnike kabelskih, satelitskih in telekomunikacijskih storitev.

Distribuirana elektronska denarnica kriptovalut

[Distributed Ledger; Shared Ledger]

Razpršena glavna knjiga transakcij; porazdeljena evidenca transakcij

DMP; Platforma za upravljanje podatkov

[DMP; Data Management Platform]

Platforma, ki oglaševalcem, agencijam, založnikom in drugim omogoča, da spremljajo svojo ciljno publiko in podatke o akcijah ter jih združuje s podatki iz svojih ostalih poslovnih aktivnosti. Na podlagi pametnih podatkov platforma omogoča učinkovitejši zakup medijev in boljše načrtovanje akcij s pomočjo vedenjskega ciljanja ter razširitvijo ciljne publike. Oglaševalci in agencije platformo DMP običajno uporabljajo za boljši nakup, založniki pa za segmentacijo občinstva in bolj učinkovito prodajo.

Dnevniška datoteka

[Log file]

Vrsta računalniške datoteke na strežniku, ki hrani podatke o aktivnostih (strežnikov dnevnik).

DNS; Strežnik DNS

[DNS; Domain name server]

Prevede domene v IP-naslove. Medtem ko se računalniki, povezani v internet, med seboj najdejo s pomočjo IP-naslova, si ljudje lažje zapomnimo ime domene. DNS je vmesnik za pretvorbo med naslovom, ki ga pozna človek, ter naslovom, ki ga pozna računalnik.

Dokončna zavrnitev e-poštnega sporočila

[Hard bounce]

Kazalnik, da se je nedostavljeno e-poštno sporočilo vrnilo, ker e-naslov ni veljaven. Ponudniki za pošiljanje e-poštnih sporočil v primeru dokončne zavrnitve s seznamov samodejno izbrišejo e-naslov. Izbrisani e-naslovi ne bodo vključeni v bodoče kampanje. Obstaja veliko razlogov, zaradi katerih se lahko e-sporočilo vrne: prejemnik e-poštnega sporočila ne obstaja, domena prejemnika ne obstaja ali pa nam je strežnik e-pošte prejemnika popolnoma blokiral dostavo sporočila.

Dolžina obiska

[Time on site]

Trajanje (v sekundah) obiska posameznega obiskovalca, ki se lahko meri za celotna spletna mesta, posamezno spletno stran ali pa kot čas izpostavitve posameznemu oglasu.

Domača spletna stran

[Homepage]

Tudi naslovnica spletnega mesta. Je spletni dokument, ki se prvi prikaže, ko uporabnik obišče spletno mesto. Uporablja se tudi v povezavi s spletnim brskalnikom. Takrat gre za spletno stran, ki se prva prikaže, ko uporabnik odpre spletni brskalnik (privzeta stran).

Domena

[Domain]

Domena je del spletnega naslova. Vsako spletno mesto ima svojo domeno.

Doseg

[Reach]

1) Število različnih obiskovalcev določene spletne strani v določenem časovnem obdobju. 2) Število enkratnih uporabnikov, ki jim je bil serviran oglas.

Dostava TV-vsebin prek interneta; Vsebine OTT

[OTT; Over the top]

Filmska in televizijska vsebina, ki jo uporabniki konzumiramo prek interneta (na primer Netflix in HBO), ne da bi se za to morali naročiti na kabelsko ali satelitsko (plačljivo) televizijo (na primer Comcast in Time Warner Cable).

Dražba po principu slapovnega modela

[Waterfall auction]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem se skuša prodati posamezen prikaz oglasa na različnih platformah v padajočem vrstnem redu glede na prednost in ceno.

Družabno označevanje

[Folksonomies; Soccial Tagging]

Sistem klasifikacije, ki izhaja iz kolaborativne prakse ter metode ustvarjanja in upravljanja »tagov«, ki označujejo in kategorizirajo vsebino.

Družbena kultura

[Crowdculture]

Izraz opisuje, kako digitalne množice ustvarjajo sodobno kulturo. Ta koncept na novo postavlja pravila ustvarjanja blagovnih znamk.

Družbena omrežja

[Social network]

Spletna mesta, kjer se uporabniki zbirajo in ustvarjajo vsebine, jih delijo med seboj in sodelujejo ter si pomagajo z informacijami in pri njihovi organizaciji. Nastali so v obdobju spleta 2.0. Med orodja družbenih medijev spadajo blogi, podcasti, videocasti, wikiji, forumi, družbeni zaznamki (folksonomije), spletne skupnosti itd.

Družbena televizija

[Social TV]

Povezanost televizije in družbenih medijev. Na milijone ljudi danes deli svoje TV-izkušnje z drugimi gledalci prek družbenih omrežij, kot sta Twitter in Facebook, z uporabo pametnih telefonov in tablic. TV-mreže in imetniki pravic vse pogosteje delijo video posnetke na teh platformah za monetizacijo svojih serij (da privabijo čim več gledalcev).

Termin se v bistvu nanaša na tehnologije, ki obkrožajo televizijo ter spodbujajo komunikacijo in družbeno interakcijo, ki je povezana s programsko vsebino.

Družbeni mediji

[Social media]

Aplikacije, spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo socialne mreže ali socialne odnose med ljudmi, ki imajo skupna zanimanja, dejavnosti ipd. Te spletne aplikacije posameznikom omogočajo ustvarjanje javnega ali delno javnega profila znotraj omejenega sistema, ustvarjanje seznamov uporabnikov, s katerimi delijo povezave, prikazovanje in pretok njihovih seznamov povezav in povezav drugih znotraj sistema.

Družbeni zaznamki

[Social bookmarks]

Centralizirana spletna storitev, ki omogoča uporabnikom dodajanje, beleženje, urejanje in deljenje zaznamkov spletnih dokumentov. Največ teh storitev je bilo predstavljenih po letu 1996. Delicious je populariziral termin družbenih zaznamkov in »tagging«. Gre za pomembno funkcijo sistema družbenih zaznamkov, saj uporabnikom omogoča prilagodljivo organizacijo njihovih zaznamkov in razvoj skupnih slovarjev, znanih pod imenom folksonomije.

Državljansko novinarstvo

[Citizen journalism]

Novinarstvo, ki ga izvajajo predstavniki javnosti in ne profesionalni novinarji

DSP; Platforma za povpraševanje

[DSP; Demand Side Platform]

Tehnološka platforma z algoritmom za licitiranje. Prek enotne platforme za povpraševanje DSP lahko kupci (oglaševalci, trgovalne enote, agencijske trgovalne platforme) centralizirajo vse svoje aktivnosti programatičnega zakupa digitalnih medijev, ki jih izvajajo prek različnih platform SSP, oglasnih borz in oglaševalskih omrežij. Platforma za povpraševanje DSP je zasnovana tako, da v realnem času zagotavlja najboljšo ceno (CPM), pri čemer upošteva izračunano vrednost oglasnega prostora s cilji akcije. Platforma DSP deluje v interesu kupca. V številnih primerih nudi dodatne storitve, kot je centraliziran obračun.

DTR; Hitrost prenosa podatkov

[DTR; Data Transfer Rate]

Količina podatkov (besedilo, video, slike, animacije), ki jih lahko v določenem času prenesemo prek internetne povezave. Merska enota je bit na sekundo (b/s).

Dvostopenjski partnerski program

[Two-tier Affiliate Program]

Struktura partnerskega programa, s katero podružnice zaslužijo provizije za svoje konverzije in konverzije spletnih skrbnikov, na katere se nanašajo.