Ad blocker

[Ad blocker]

Programska oprema, ki preprečuje prikazovanje spletnih oglasov. To so največkrat t. i. dodatki (plug-ins), ki jih uporabniki namestijo v svoj spletni brskalnik.

Administrator spletne strani

[Administrator; Admin]

Skrbnik spletne strani, ki ažurira spletno stran in odpravlja morebitne napake.

AdSense

[AdSense]

Googlov program za serviranje oglasov. Lastniki spletnih strani se lahko vključijo v ta program in na svojih straneh omogočijo predvajanje različnih vrst oglasov (besedilne, slikovne in/ali video). Program vključuje tako iskalno in kontekstualno kot video (YouTube) in prikazno oglaševanje.

AdWords

[AdWords]

Googlov program, ki nudi oglaševanje po modelih zakupa CPC, CPM, CPA ipd. tako za besedilne in slikovne kot video oglase. Program omogoča lokalno in mednarodno distribucijo. Besedilni oglasi so kratki, sestavljeni iz ene vrstice za naslov in dveh za telo besedila. Slikovni oglasi pa so lahko vseh dimenzij, ki jih določa organizacija IAB.

Agencijska trgovalna platforma

[ATD; Agency Trading Desk]

Agencijska rešitev za trgovanje z oglasnim prostorom, ki temelji na strokovnem znanju in uporabi novih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Posebne skupine ljudi (trgovci) s pomočjo platforme skrbijo za sprotno upravljanje akcij v realnem času. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Agilni Marketing

[Agile marketing]

Agilni marketing je strategija za organizacijsko učinkovitost, ki spodbuja rast s poudarkom na skupinskem prizadevanju. Je pristop k trženju oz. sposobnost, da se hitro prilagajate trgu in njegovim zahtevam. Agilni marketing se posveča izboljšavi procesov, hitrosti, predvidljivosti, transparentnosti in prilagoditvi sprememb tržnih funkcij.

Algoritem

[Algorithm]

Navodilo, s katerim se rešuje določen problem. Je zaporedje ukazov, s katerimi, če jim sledimo v določenem vrstnem redu, opravimo nalogo. Točne definicije algoritmov se razlikujejo glede na to, komu je določen algoritem namenjen.

Alt besedilo

[Alt]

Okrajšava za alternativno besedilo, ki se pojavlja pri slikovnih oglasih.

Analitika družbenih medijev

[Social Media Analytics]

Podatki, ki so zbrani iz družbenih medijev in dajo oglaševalcem vpogled v to, katere kampanje delujejo in katere ne. Pomagajo tudi razumeti, kdo so občinstva oglaševalcev, ki so najbolj vredna.

Analitika podatkov v realnem času

[Real-Time Analytics]

Analitika, pri kateri se uporabljajo logika, matematika in podatki za zagotavljanje vpogledov ter omogočanje boljšega in hitrejšega odločanja. Poročila se redno posodabljajo in vsak zadetek se zabeleži nekaj sekund po tem, ko se zgodi. Analitika zabeleži, koliko uporabnikov je v tem trenutku na vašem spletnem mestu, katere strani in dogodke si ogledujejo ter katere konverzije so bile izvedene.

Analitika stvari

[Analytics of things]

Analiza podatkov, ki jih ustvarjajo naprave iz interneta stvari. Analitika interneta stvari je analitika stvari. Potrebna je zato, da so lahko povezane naprave pametne in da se lahko pametno odločajo. Je pa analitika stvari še v fazi razvoja, zato bo treba še precej časa in truda, da se bo z njo dosegalo prave poslovne vrednosti. Že danes pa je v veliko pomoč pri napovedni analitiki, še posebej v industrijskih panogah, kot so promet, medicina in proizvodnja.

Aplikacija

[Aplication; App]

Program ali skupina programov, ki je namenjena končnemu uporabniku. Programska oprema za aplikacije vključuje stvari, kot so zbirke podatkov, urejevalniki besedil, spletni brskalniki in preglednice.

Atribucija

[Attribution]

Lahko konverzijo povežemo z oglasom? Kaj pa, če je uporabnik videl več oglasov? Kateri je »odgovoren« za konverzijo? Najpreprostejši atribucijski model je model »zadnji klik« oziroma »zadnji dogodek«, ki pripisuje zasluge za konverzijo oglasu, ki ga je uporabnik nazadnje videl, preden je opravil želeno konverzijo. Obstaja pa še mnogo drugih atribucijskih modelov, kot je model večkanalne distribucije, kjer se gleda tako spletne kot nespletne kanale.

Avatar

[Avatar]

Grafični prikaz uporabnika ali njegovega alter ega ali značaja. Lahko gre za tridimenzionalno obliko predstavitve (na primer pri igrah ali v virtualnih svetovih) ali za dvodimenzionalno obliko (kot ikona na internetnih forumih in v drugih spletnih skupnostih). Beseda izhaja iz hindujske mitologije, kjer naj bi duhovi prihajali iz nebes in se utelešali v ljudeh.

Avtomatizacija doma

[Home automation]

Avtomatizacija določenih aktivnosti v gospodinjstvu, ki jih upravlja en ali več računalnikov. Avtomatizacija omogoča upravljanje osnovnih funkcij v našem domu, kot je npr. nadzor luči, vrat in klimatskih naprav. Avtomatizacija doma se včasih imenuje tudi pametni dom.

Beli seznam

[White list]

E-poštno sporočilo pošiljatelja, ki ni na belem seznamu, e-poštni strežnik sprva zavrne. Če je bilo sporočilo poslano z e-poštnega strežnika, ki je nastavljen po standardih RFC, bo strežnik to e-poštno sporočilo v naslednjih minutah ponovno poskusil poslati in bo uspešno dostavljeno. Kombinacija IP-ja e-poštnega strežnika pošiljatelja, pošiljatelja, sporočila in prejemnika se nato samodejno vpiše na beli seznam, kar pomeni, da bodo v prihodnosti sporočila dostavljena brez dodatne časovne zakasnitve, če bodo poslana prek istega e-poštnega strežnika (IP-ja). Po uspešno prejetem zadnjem sporočilu kombinacija ostane na belem seznamu še naslednjih 30 dni.

Beli seznam

[White list]

Seznam elementov, izrazov ali spletnih naslovov, kjer se oglaševalske akcije lahko prikazujejo.

Besedilna povezava

[Link]

Besedilo, ki poveže uporabnika, če klikne nanj, z določeno spletno stranjo. Lahko se nahajajo na spletnih straneh, v spletni pošti ali e-novicah, običajno so modre barve s črto spodaj.

Besedilni oglasi

[Text ad]

Oglasi, ki vsebujejo poljubno besedilo in povezavo na oglaševalčevo spletno stran, ne vsebujejo pa grafičnih elementov (slik, animacij). Lahko so sestavljeni (naslov, vsebina, povezava) ali pa samo povezave v eni vrstici.

Bit na sekundo (b/s)

[Bits per second (b/s)]

Merska enota za prenos podatkov (bitov) prek mrežne povezave v eni sekundi. 1.000.000 b/s je 1 mb/s (mega bits per second).

Bitcoin

[Bitcoin]

Digitalna valuta in plačilni sistem »peer-to-peer«, predstavljen leta 2009 kot odprtokodna programska oprema. Oseba, ki ga je ustvarila, uporablja nadimek Satoshi Nakamoto. Transakcije s to valuto ne potrebujejo nobenega posrednika (banke), kar pomeni, da ni nikakršnih transakcijskih provizij, prav tako vam ni treba izdati svojega pravega imena. Vse več trgovcev ga sprejema: z njim lahko kupite storitve spletnega gostovanja, pico in celo kozmetiko.

Blog; Spletni dnevnik

[Blog]

Spletna stran, ki je sestavljena iz posameznih prispevkov enega ali več avtorjev, ki so običajno prikazani v obrnjenem kronološkem zaporedju, tako da se najnovejša objava prikaže najprej. Njegova značilnost je enostavno rokovanje, kar omogoča, da jih soustvarjajo tudi uporabniki z manj računalniškega znanja. Predvsem enostavnost oblikovanja ločuje blog od običajnega spletnega mesta. Od foruma se razlikuje v tem, da so uporabniki foruma med sabo bolj ali manj enakovredni (razen, če obstaja administrator foruma), pri blogu pa debato sproža avtor ali avtorska skupina, obiskovalci pa le komentirajo. Poleg besedil pogosto vsebujejo tudi slikovno in zvočno gradivo (če gre le za video vsebine, potem gre za videoblog ali vlog).

Blok

[Block]

Algoritem, ki se postavi v vrsto za drugimi algoritmi in tako tvori sistem verige blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih.

Bluetooth

[Bluetooth]

Standardna brezžična tehnologija za izmenjavo podatkov s fiksnih in mobilnih naprav na kratke razdalje (z uporabo kratkih radijskih valov UHF v pasu ISM od 2,4 do 2,485 GHz) ter za gradnjo osebnih računalniških omrežij (PAN). Modri zob so izumili leta 1994 v podjetju Ericsson. Med seboj lahko poveže več različnih naprav brez sinhronizacijskih problemov.

Bogate spletne aplikacije

[RIA; Rich internet aplications]

Imajo funkcije in lastnosti tradicionalnih aplikacij, ki se nahajajo na računalniških namizjih. Z njimi se procesne aktivnosti ne odvijajo več samo na strežnikih, uporabniški računalnik pa tako ni več uporabljen samo za prikazovanje statistične vsebine.

Čas, preživet na strani ali oglasu

[Dwell time]

Dejanski čas, ki ga uporabnik nameni spletni strani, preden se vrne nazaj v iskalnik. Načeloma velja, da daljši, ko je ta čas, bolje je, saj to nakazuje, da je obiskovalec pregledal večino (če ne vso) vsebine spletne strani, preden jo je zapustil.

Povprečen čas, ki ga uporabnik nameni oglasni enoti v digitalnih medijih. Danes je postala to zelo priljubljena metrika, s katero se preverja vpliv oglasov na potrošnike. V poštev pa pride samo pri obogatenih oglasnih formatih, s katerimi imajo lahko uporabniki različne interakcije.

Časovni zamik

[Time shift]

Poslušanje radijskega programa oziroma gledanje televizijskega programa v drugem obdobju, kot pa je le-ta dejansko predvajan na radiu oziroma TV-ju (TiVo, VoD).

Celostno obvladovanje kakovosti

[TQM; Total Quality Management]

Pristop k dolgoročnemu uspehu, ki temelji na zadovoljstvu strank. Vsi člani organizacije sodelujejo pri izboljšanju procesov, izdelkov, storitev in notranje kulture. Poenostavitev nabora omenjenih stvari zagotavlja boljšo izkušnjo s strankami.

Celovito upravljanje z inventarjem

[Inventory management]

Postopek strateškega upravljanja založnikovega oglasnega inventarja, ki vključuje namizje, mobilne naprave, video oglase in vsebinsko oglaševanje na vseh prodajnih kanalih.

Cena na akcijo

[CPA; Cost per action]

Oglaševalec plača za vsako dejanje uporabnika (na primer vpis v bazo, registracija, izpolnitev ankete, nakup).

Cena na klik

[CPC; Cost per Click; PPC; Pay per click]

Oglaševalec plača za vsak (različen) klik uporabnika na njegov oglas.

Cena na obisk

[CPV; Cost per visit]

Model, pri katerem se izračun stroškov opravi na podlagi dejanskih obiskov za tipično oglaševalsko kampanjo.

Cena na tisoč prikazov

[CPM, Cost per thousand]

Oblika zakupa oglasnega prostora, pri katerem se oglasni prostor zakupuje po posameznih ogledih. CPM je izražena v enoti tisoč (na primer če je CPM 10 enot, pomeni, da tisoč prikazov znese 10 enot).

Ciljana oddaja

[Narrowcast]

Ciljana oddaja je zvočna ali video oddaja, ki za razliko od tradicionalnega oddajanja cilja na specifično občinstvo. S tem izrazom bi lahko opisali številne poddaje (podcaste), vendar se z naraščajočo priljubljenostjo podcasti uporabljajo tudi za bolj splošne vsebine, namenjene širšemu občinstvu.

Ciljano oglaševanje

[Target Advertising]

Spletno oglaševanje, ki skuša doseči točno določeno ciljno skupino na podlagi demografskih, psihografskih, geografskih ali kontekstualnih analiz. V zvezi s tem se pojavljajo najnovejše oblike ciljanega oglaševanja – ciljanje glede na vedenje spletnih obiskovalcev, t. i. vedenjsko ciljanje, semantično ciljanje itd.

Ciljna publika; Ciljno občinstvo

[Target audience; Target Population]

Skupina posameznikov, ki jim je namenjena določena vsebina ali izdelek, nagovarjamo pa jih prek oglasov in drugih marketinških aktivnosti. Gre za potencialne kupce našega izdelka ali storitve, ki jih po opisu in pridobljenih informacijah ter določilih naročnika želimo doseči. Določajo jo demografske spremenljivke, nakupovalne značilnosti ali značilnosti posedovanja dobrin.

CRM; Upravljanje odnosov s strankami

[CRM; Customer relationship management]

Področje marketinga, ki se osredotoča na upravljanje odnosov s strankami podjetja. Vključuje pred-, med- in ponakupni odnos podjetja/prodajalca s stranko/kupcem s ciljem doseganja zadovoljstva stranke in posledično ponovnega nakupa (ter posredno večjega dobička podjetja).

Črni seznam

[Black list]

Seznam elementov, izrazov ali spletnih naslovov, kjer se oglaševalske akcije ne smejo prikazovati.

Črni seznam v realnem času

[RBL; Realtime blackhole list]

Seznam IP-naslovov, ki se jim želi preprečiti širjenje neželene pošte. RBL običajno zabeleži naslove IP strežnikov ponudnikov internetnih storitev, ki so odgovorni za pošiljanje neželene pošte, in tistih ponudnikov, ki so jim ugrabili dostop za pošiljanje neželene pošte.

Datoteka SIG

[SIG file]

Kratko besedilo na koncu sporočila, ki identificira pošiljatelja in daje dodatne informacije o njem.

Delitvena ekonomija

[Sharing economy]

Gre za hibridni tržni model, v katerem več posameznikov uporablja eno dobrino, na primer avto, kolo, stanovanje ali hišo, hišne pripomočke, orodja, zemljišče; pri vsem pa ima prednost dostopnost (deljenje) pred lastništvom. Navadno se to dogaja s pomočjo spletnih storitev, ki temeljijo na skupnosti. Trenutno tudi pri nas najbolj znana svetovna primera sta Airbnb in Uber, slovenska pa Prevozi.org in Najel.bi.

Deljenje virov sicer ni nova stvar ne na področju medpodjetniškega poslovanja (na primer deljenje težkih strojev v kmetijstvu) ne na področju poslovanja s končnimi kupci (na primer samopostrežne pralnice perila). So pa trije dejavniki, zaradi katerih se je to deljenje dobrin močno razširilo na številne panoge. Najprej, vedenje kupcev se je močno spremenilo in raje delijo stvari med sabo, kot si jih lastijo. Drugič, spletna družbena omrežja in elektronski trgi lažje povezujejo kupce med seboj. Tretjič, zaradi mobilnih naprav in elektronskih storitev je deljenje izdelkov in storitev veliko bolj priročno in preprosto (na primer aplikacija na pametnem telefonu namesto dejanskega ključa za hišo).

Demografsko ciljanje

[Demographic targeting]

Metoda ciljanja, pri kateri se oglase prikazuje samo uporabnikom s točno določenimi demografskimi značilnostmi (starost, spol, dohodek, kraj bivanja).

Digitalna agencija

[Digital Marketing Agency]

Specializirana agencija, ki ponuja storitve na področju digitalnega komuniciranja in trženja. Lahko ponujajo celostne rešitve na področju digitalnega komuniciranja in trženja ali pa se med seboj razlikujejo po tem, da so specializirane za različne storitve, na primer spletno oblikovanje, razvoj aplikacij, svetovanje pri spletni prodaji, komuniciranje v družbenih medijih, storitve na področju mobilnega marketinga itd.

Digitalna generacija

[Digital Generation; Gen-D]

Posamezniki, ki so rastli v dobi preprostega dostopa do digitalnih informacij in komunikacijskih tehnologij. Generacija predstavlja tehnološko pametne potrošnike, ki dobro sprejemajo nove tehnološke inovacije. Generacija sicer ni časovno opredeljena, umestitev je bolj odvisna od načina odraščanja in kasnejšega delovanja v družbi. Največji del te generacije predstavljajo milenijci.

Digitalna identiteta

[Digital identity]

Spletna ali omrežna identiteta, ki jo posameznik, organizacija ali elektronska naprava prejme za vstop v kibernetski prostor. Posameznik ima lahko več različnih digitalnih identitet. Ključna vloga je zagotavljanje varnosti in zasebnosti.

Digitalna prelomnica

[Digital disruption]

Spremembe, ki se zgodijo, ko nove digitalne tehnologije in poslovni modeli vplivajo na ponujeno vrednost izdelka ali storitve, družbene interakcije, poslovanje in tudi na naše mišljenje zaradi moči ter hitrosti, s katerima se dogajajo te spremembe. Digitalna prelomnica je lahko tako grožnja kot priložnost, dogaja pa se lahko na več ravneh: prelomnica na ravni posameznika (mobilna povezljivost je spremenila mejo med zasebnostjo in službo); prelomnica na ravni podjetja (družbeni mediji vplivajo na to, kako potujejo informacije v podjetju); prelomnica na ravni industrije (digitalizacija medijskih vsebin in uporabniško generirana vsebina vplivata na tradicionalne vrednostne verige ustvarjanja vsebine in dostave); prelomnica na ravni družbenih sistemov (sodelovanje na družbenih omrežjih vpliva na tradicionalne prakse ustvarjanja javnega mnenja) ipd.

Digitalna preobrazba

[Digital transformation]

Spremembe, povezane z uporabo digitalne tehnologije na vseh področjih človeške družbe. Digitalna preobrazba predstavlja tretjo fazo v sprejemanju digitalne tehnologije: digitalna pismenost → digitalna uporaba → digitalna preobrazba. Ta faza pomeni, da digitalne tehnologije same po sebi omogočajo nove vrste inovativnosti in ustvarjalnosti na določenem področju ter niso zgolj krepitev in podpora tradicionalnim metodam.

V ožjem smislu se lahko digitalna preobrazba nanaša na pojem brezpapirno.

Digitalna preobrazba vpliva tako na posamezna podjetja kot tudi na cele segmente družbe, kot so vlade, množično komuniciranje, umetnost, medicina in znanost.

Digitalna strategija

[Digital strategy]

Strategija za maksimalno izboljšanje poslovanja s poudarkom na pametni izrabi množice podatkov in novih tehnologij, ki omogočajo nove digitalne možnosti za poslovanje.

Uspešna digitalna strategija zahteva sodelovanje multidisciplinarne ekipe z znanjem s področij upravljanja, marketinga in informacijske tehnologije. Z namenom, da bi sodobnemu uporabniku dostavila konsistentno uporabniško izkušnjo, si digitalna strategija prizadeva zmanjšati prepad med marketinškimi in tehnološkimi odločevalci. S tem postane oblika strateškega upravljanja, ki se pogosto obravnava kot del splošne poslovne strategije.

Digitalna strategija se oblikuje in izvaja z različnimi pristopi. Formulacija običajno vključuje postopek določanja vizije, ciljev, priložnosti in s tem povezanih dejavnosti organizacije z namenom povečanja poslovnih prednosti njenih digitalnih pobud. To sega od osredotočenosti podjetja na priložnosti in tveganja, ki jih lahko ustvari digitalno okolje, in pogosto vključuje informacije o kupcih, sodelovanje, raziskovanje novih izdelkov/trgov, optimizacijo prodaje in storitev, inovacije in upravljanje, do bolj marketinških in na kupca osredotočenih prizadevanj, kot so spletna mesta, mobilni kanal, spletna prodaja, družbena omrežja, optimizacija spletnih strani za iskalnike in oglaševanje.

Digitalna vzdržnost; Razstrupljanje

[Digital abstinence]

Se pojavi, ko se ljudje vzdržijo uporabe pametnega telefona ali druge elektronske naprave. Dobesedno se razstrupljajo.

Digitalna zbirališča

[Digital Hangouts]

Digitalni prostor, kjer se mladi zbirajo in sodelujejo v razpravi preko besedilnih, zvokovnih ali video pogovorov. Pogovor lahko poteka ena-na-ena ali v skupini. Digitalna zbirališča približujejo in združujejo digitalno skupnost. Najbolj znani platformi sta trenutno Houseparty in Google Hangouts.

Digitalni domačin

[Digital native]

Posameznik, ki se je rodil po splošnem sprejetju digitalne tehnologije. Izraz se ne nanaša na določeno generacijo, pač pa obsega vse posameznike, ki so odraščali s tehnologijami, kot so internet, računalniki, mobilne naprave ipd. Izpostavljenost tehnologiji v njihovih zgodnjih letih jim omogoča njeno boljše razumevanje v primerjavi s tistimi, ki so se rodili pred tem.

Digitalni odtis

[Digital footprint]

Obstajata pasivni in aktivni digitalni odtis. Pasivni je ustvarjen, ko se podatki o uporabniku zbirajo brez njegove vednosti, aktivni pa, ko uporabnik sam namenoma posreduje svoje osebne podatke z namenom deljenja teh informacij na spletnih mestih ali družbenih medijih.

Digitalni podpis

[Digital signature]

Niz podatkov v elektronski obliki, ki so vsebovani, dodani ali logično povezani z drugimi podatki (npr. z digitalnimi dokumenti). Uporablja se za preverjanje prisotnosti teh podatkov in identifikacijo podpisnika.

Digitalni priseljenec

[Digital Immigrant]

Posameznik, ki se je rodil pred splošnim sprejetjem digitalne tehnologije. Termin se lahko nanaša tudi na tiste posameznike, ki so sicer bili rojeni po tem obdobju, pa tehnologiji niso bili izpostavljeni v svojih zgodnjih letih. So nasprotje digitalnim domačinom, ki so bili tehnologiji izpostavljeni že v otroštvu.

Digitalni prstni odtis

[Hash]

Bistven element elektronskega preverjanja resničnosti podatkov, saj služi kot neke vrste ključ. Z bloki lahko upravljajo tisti, ki imajo ustrezen ključ, ki je po naravi zelo podoben kvalificiranim digitalnim potrdilom spletnih bank.

Digitalno zunanje oglaševanje

[DOOH; Digital out-of-home]

Digitalni mediji, ki se jih uporablja v marketinške namene in se nahajajo izven naših domov. Termin se navadno nanaša na mreže, ki temeljijo na oglaševanju. Gre za oglaševanje potrošnikom, medtem ko so na poti in na javnih mestih (med čakanjem v čakalnici pri zdravniku, na avtobusni postaji) ali na določenih komercialnih lokacijah (na primer v trgovini).

Dimenzija oglasa

[Ad size]

Merjena je v točkah oziroma pikslih (širina x dolžina). Na primer: 468×60 ima 468 točk širine in 60 točk višine. Najpogostejše dimenzije oglasov so štirikotniki (300×250, 250×250, 125×125), pasice (468×60, 728×90) in nebotičniki (120×600, 160×600).

Dinamična optimizacija

[Dynamic optimization]

Uporaba algoritmov in drugih matematičnih izračunov za uparjanje oglaševanja z določeno ciljno skupino.

Dinamični IP-naslov

[Dynamic IP address]

Dinamični IP-naslov se spremeni vsakič, ko se uporabnik prijavi na internet.

Direktni marketing

[Direct marketing]

Oblika oglaševanja, ki omogoča podjetjem in neprofitnim organizacijam neposredno komuniciranje s kupci z oglaševalskimi tehnikami, ki vključujejo besedilna sporočila prek mobilnih telefonov, e-pošto, interaktivne potrošniške spletne strani, prikazno oglaševanje, trženje baz podatkov, letake, distribucijo katalogov, promocijska pisma, ciljane televizijske oglase, časopisne/revijalne oglase, ki ustvarjajo odziv, ter oglaševanje na prostem.

Distribucijski program za večkanalno video programiranje

[Multi-Channel Video Programming Distributor]

Ponudnik storitev, ki nudi video programerske vsebine, do katerih lahko ponavadi dostopamo z naročnino. Vključuje ponudnike kabelskih, satelitskih in telekomunikacijskih storitev.

Distribuirana elektronska denarnica kriptovalut

[Distributed Ledger; Shared Ledger]

Razpršena glavna knjiga transakcij; porazdeljena evidenca transakcij

DMP; Platforma za upravljanje podatkov

[DMP; Data Management Platform]

Platforma, ki oglaševalcem, agencijam, založnikom in drugim omogoča, da spremljajo svojo ciljno publiko in podatke o akcijah ter jih združuje s podatki iz svojih ostalih poslovnih aktivnosti. Na podlagi pametnih podatkov platforma omogoča učinkovitejši zakup medijev in boljše načrtovanje akcij s pomočjo vedenjskega ciljanja ter razširitvijo ciljne publike. Oglaševalci in agencije platformo DMP običajno uporabljajo za boljši nakup, založniki pa za segmentacijo občinstva in bolj učinkovito prodajo.

Dnevniška datoteka

[Log file]

Vrsta računalniške datoteke na strežniku, ki hrani podatke o aktivnostih (strežnikov dnevnik).

DNS; Strežnik DNS

[DNS; Domain name server]

Prevede domene v IP-naslove. Medtem ko se računalniki, povezani v internet, med seboj najdejo s pomočjo IP-naslova, si ljudje lažje zapomnimo ime domene. DNS je vmesnik za pretvorbo med naslovom, ki ga pozna človek, ter naslovom, ki ga pozna računalnik.

Dokončna zavrnitev e-poštnega sporočila

[Hard bounce]

Kazalnik, da se je nedostavljeno e-poštno sporočilo vrnilo, ker e-naslov ni veljaven. Ponudniki za pošiljanje e-poštnih sporočil v primeru dokončne zavrnitve s seznamov samodejno izbrišejo e-naslov. Izbrisani e-naslovi ne bodo vključeni v bodoče kampanje. Obstaja veliko razlogov, zaradi katerih se lahko e-sporočilo vrne: prejemnik e-poštnega sporočila ne obstaja, domena prejemnika ne obstaja ali pa nam je strežnik e-pošte prejemnika popolnoma blokiral dostavo sporočila.

Dolžina obiska

[Time on site]

Trajanje (v sekundah) obiska posameznega obiskovalca, ki se lahko meri za celotna spletna mesta, posamezno spletno stran ali pa kot čas izpostavitve posameznemu oglasu.

Domača spletna stran

[Homepage]

Tudi naslovnica spletnega mesta. Je spletni dokument, ki se prvi prikaže, ko uporabnik obišče spletno mesto. Uporablja se tudi v povezavi s spletnim brskalnikom. Takrat gre za spletno stran, ki se prva prikaže, ko uporabnik odpre spletni brskalnik (privzeta stran).

Domena

[Domain]

Domena je del spletnega naslova. Vsako spletno mesto ima svojo domeno.

Doseg

[Reach]

1) Število različnih obiskovalcev določene spletne strani v določenem časovnem obdobju. 2) Število enkratnih uporabnikov, ki jim je bil serviran oglas.

Dostava TV-vsebin prek interneta; Vsebine OTT

[OTT; Over the top]

Filmska in televizijska vsebina, ki jo uporabniki konzumiramo prek interneta (na primer Netflix in HBO), ne da bi se za to morali naročiti na kabelsko ali satelitsko (plačljivo) televizijo (na primer Comcast in Time Warner Cable).

Dražba po principu slapovnega modela

[Waterfall auction]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem se skuša prodati posamezen prikaz oglasa na različnih platformah v padajočem vrstnem redu glede na prednost in ceno.

Družabno označevanje

[Folksonomies; Soccial Tagging]

Sistem klasifikacije, ki izhaja iz kolaborativne prakse ter metode ustvarjanja in upravljanja »tagov«, ki označujejo in kategorizirajo vsebino.

Družbena kultura

[Crowdculture]

Izraz opisuje, kako digitalne množice ustvarjajo sodobno kulturo. Ta koncept na novo postavlja pravila ustvarjanja blagovnih znamk.

Družbena omrežja

[Social network]

Spletna mesta, kjer se uporabniki zbirajo in ustvarjajo vsebine, jih delijo med seboj in sodelujejo ter si pomagajo z informacijami in pri njihovi organizaciji. Nastali so v obdobju spleta 2.0. Med orodja družbenih medijev spadajo blogi, podcasti, videocasti, wikiji, forumi, družbeni zaznamki (folksonomije), spletne skupnosti itd.

Družbena televizija

[Social TV]

Povezanost televizije in družbenih medijev. Na milijone ljudi danes deli svoje TV-izkušnje z drugimi gledalci prek družbenih omrežij, kot sta Twitter in Facebook, z uporabo pametnih telefonov in tablic. TV-mreže in imetniki pravic vse pogosteje delijo video posnetke na teh platformah za monetizacijo svojih serij (da privabijo čim več gledalcev).

Termin se v bistvu nanaša na tehnologije, ki obkrožajo televizijo ter spodbujajo komunikacijo in družbeno interakcijo, ki je povezana s programsko vsebino.

Družbeni mediji

[Social media]

Aplikacije, spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo socialne mreže ali socialne odnose med ljudmi, ki imajo skupna zanimanja, dejavnosti ipd. Te spletne aplikacije posameznikom omogočajo ustvarjanje javnega ali delno javnega profila znotraj omejenega sistema, ustvarjanje seznamov uporabnikov, s katerimi delijo povezave, prikazovanje in pretok njihovih seznamov povezav in povezav drugih znotraj sistema.

Družbeni zaznamki

[Social bookmarks]

Centralizirana spletna storitev, ki omogoča uporabnikom dodajanje, beleženje, urejanje in deljenje zaznamkov spletnih dokumentov. Največ teh storitev je bilo predstavljenih po letu 1996. Delicious je populariziral termin družbenih zaznamkov in »tagging«. Gre za pomembno funkcijo sistema družbenih zaznamkov, saj uporabnikom omogoča prilagodljivo organizacijo njihovih zaznamkov in razvoj skupnih slovarjev, znanih pod imenom folksonomije.

Državljansko novinarstvo

[Citizen journalism]

Novinarstvo, ki ga izvajajo predstavniki javnosti in ne profesionalni novinarji

DSP; Platforma za povpraševanje

[DSP; Demand Side Platform]

Tehnološka platforma z algoritmom za licitiranje. Prek enotne platforme za povpraševanje DSP lahko kupci (oglaševalci, trgovalne enote, agencijske trgovalne platforme) centralizirajo vse svoje aktivnosti programatičnega zakupa digitalnih medijev, ki jih izvajajo prek različnih platform SSP, oglasnih borz in oglaševalskih omrežij. Platforma za povpraševanje DSP je zasnovana tako, da v realnem času zagotavlja najboljšo ceno (CPM), pri čemer upošteva izračunano vrednost oglasnega prostora s cilji akcije. Platforma DSP deluje v interesu kupca. V številnih primerih nudi dodatne storitve, kot je centraliziran obračun.

DTR; Hitrost prenosa podatkov

[DTR; Data Transfer Rate]

Količina podatkov (besedilo, video, slike, animacije), ki jih lahko v določenem času prenesemo prek internetne povezave. Merska enota je bit na sekundo (b/s).

Dvostopenjski partnerski program

[Two-tier Affiliate Program]

Struktura partnerskega programa, s katero podružnice zaslužijo provizije za svoje konverzije in konverzije spletnih skrbnikov, na katere se nanašajo.

E-bilten; E-novice; E-glasilo

[Newsletter]

Gre za oblikovano elektronsko sporočilo s točno določenim ciljem. Vsebina e-glasil je največkrat marketinške narave in je temu primerno oblikovana tako vsebinsko kot grafično. Namen e-glasil je pospeševanje prodaje ali informiranje uporabnikov.

E-poštni marketing

[Email marketing]

Oblika direktnega marketinga, ki uporablja elektronsko pošto kot sredstvo za sporočanje oglasnih sporočil občinstvu.

E-poštni strežnik

[MTA; Mail transfer agent; Message transfer agent; Mail relay]

Programska oprema, ki je odgovorna za pošiljanje e-poštnih sporočil z enega računalnika na drugega.

E-revija

[Ezine]

Kratka oblika izraza “elektronska revija”. Gre za revije, objavljene na spletu, ki jih je mogoče pošiljati prek e-pošte ali pa jih naložiti s spletne strani.

E-trgovina; Spletna trgovina

[Web shop]

Trgovina na internetu.

eCPA; Efektivna cena na konverzijo/akcijo

[eCPA; Effective Cost per Action]

Uporablja se pri preračunavanju cene na konverzijo, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPC ali CPM.

eCPC; Efektivna cena na klik

[eCPC; Effective Cost per Click]

Uporablja se pri preračunavanju cene na klik, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPM.

eCPM; Efektivna cena na tisoč prikazov; Prihodki/Vsi prikazi x 1000

[eCPM; Effective Cost per Mille]

Prihodek na tisoč prikazov. Vrsta merjenja, ki oglaševalcem omogoča, da primerjajo razlike v stroških za akcije CPC (cena na klik) in CPM (cena na tisoč prikazov) ter ugotovijo, katera je bolj stroškovno učinkovita. Uporablja se pri preračunavanju cene na tisoč prikazov, ko se oglasni prostor zakupuje po modelu CPC.

Edinstvena ponujena vrednost

[USP; Unique selling proposition]

Dejavnik podjetja, zaradi katerega je boljše ali drugačno od drugih. Podjetju omogoča, da izstopi iz povprečja.

Edinstveni obiskovalec

[Unique visitor]

Termin se nanaša na število različnih posameznikov, ki zahtevajo spletne strani znotraj spletnega mesta v določenem obdobju, ne glede na to, kako pogosto jih v tem obdobju obiščejo. Obiski pomenijo, kolikokrat je bila stran obiskana, ne glede na to, koliko obiskovalcev je ustvarilo te obiske. Ko gre posameznik na spletno stran v torek in nato spet v sredo, se to zabeleži kot dva obiska enega obiskovalca. Namen te metrike je razumevanje vedenja uporabnikov na spletnih straneh.

En obiskovalec lahko naredi več obiskov v določenem obdobju, zato je lahko število obiskov večje kot število obiskovalcev. Obiskovalec se včasih imenuje edinstveni obiskovalec zato, da je jasno, da je vsak obiskovalec štet samo enkrat.

Efemerni podatki

[Ephemeral data]

Izraz označuje podatke, ki niso shranjeni in izginejo, ko si jih ogledamo. Najlepši primer efemernih podatkov na področju družbenih tehnologij je Snapchat, kjer se po določenem času vsebine samodejno izbrišejo. Ta model so začela prevzemati tudi druga omrežja npr.; Instagram (Instagram Stories), Facebook (Facebook Stories) in WhatsApp (My Status).

Ekskluziva

[Exclusive]

Oglaševalec zakupi vse rotacije na vseh oglasnih mestih določenega spletnega mesta oziroma na straneh tega mesta (na primer naslovnica) in je vedno viden le njegov oglas.

Eksperimentalni marketing; Marketing v živo; Participativni marketing

[Engagement marketing]

Gre za marketinško strategijo, ki neposredno vključuje potrošnike, jih vabi in spodbuja k sodelovanju pri razvoju blagovne znamke. Na potrošnike ne gleda kot na pasivne prejemnike sporočil, saj tovrstni marketing temelji na aktivni vključenosti potrošnikov v produkcijo in soustvarjanje marketinških programov, v razvoj odnosa z blagovno znamko.

EM

[EM]

Merska enota za velikost pisave in drugih elementov znotraj spletne aplikacije glede na velikost nadrejenega elementa. Npr.: pisava 1 EM je enaka velikosti pisave v slikovnih točkah, ki je že določena v nadrejenem elementu.

Emoji

[Emoji]

Gre za ideograme in smeške, ki se jih uporablja v elektronski komunikaciji in na spletnih straneh. Od emotikonov se razlikujejo po tem, da se emojiji prej osredotočajo na idejo, ki jo skuša prek njih sporočiti pisec sporočila, kot pa na njegova čustva. Uporaba emojijev izvira iz Japonske in v dobesednem prevodu pomeni »slikovni znak«. Uporabljeni simboli prihajajo iz različnih žanrov in jih je precej več kot emotikonov (slike obrazne mimike, splošni predmeti, mesta, prevozi, vremenski pojavi, živali, poslovne ikone itd.).

Emotikon

[Emoticon]

Gre za grafično predstavitev obraznega izraza. Uporabi se lahko ločila, številke in črke, s katerimi se v pisni obliki izrazi posameznikovo čustvo ali razpoloženje. Beseda emotikon je sestavljena iz besed emotion (čustvo) in icon (ikona) in je primer metakomunikacije.

Evidenca; Glavna knjiga

[Ledger]

Zbirka podatkov pri veriženju blokov, ki jo hranimo distribuirano (v več kopijah pri udeležencih sistema).

Facebookov zid

[Facebook Wall]

Prostor na profilu, kjer uporabniki in njihovi prijatelji lahko delijo svoje misli, fotografije, spletne strani in video posnetke. Vidnost objav lahko prilagodijo določenemu občinstvu. Objave na časovnici se med drugim našim prijateljem pokažejo tudi na prvi strani, ki jo je Facebook poimenoval Vir novic (ang. News feed).

Facebookova časovnica

[Facebook Timeline]

Funkcija v družbenem omrežju Facebook, ki uporabnikom omogoča časovni pregled vseh njihovih aktivnosti od trenutka, ko so se prijavili v omrežje. Ustvarjalno in vizualno zasnovana časovnica združuje zid in informacije profila na eni strani. Uporabniku prijazna rešitev omogoča pregled dogodkov oz. aktivnosti v določenem dnevu, mesecu ali letu in s tem možnost obujanja spominov.

Filtriranje

[Filtering]

Na ravni oglasnega strežnika in izvedbe oglaševalskih akcij predstavlja filtriranje del ciljanja oglasov, ki preprečuje prikaz oglasa uporabnikom, ki ne ustrezajo določenim kriterijem (na primer določen operacijski sistem ali določen tip spletnega brskalnika). Na ravni procesiranja in obdelave statističnih poročil predstavlja filtriranje izključitev vseh robotskih aktivnosti in drugih neprimernih podatkov, ki ne sodijo v končno statistično poročilo in tako tudi niso obračunani oglaševalcem.

Flash™

[Flash™]

Računalniška tehnologija podjetja Adobe, ki je postala standard za animacijo, video, zvok ter druge večpredstavnostne in interaktivne vsebine.

Follow Friday

[Follow Friday]

Tedenski dogodek, ki ga vsak petek gosti Twitter. Na tem dogodku lahko priporočate svojim sledilcem, naj sledijo še več ljudem.Označen je s hashtagom #ff.

Forum

[Forum]

Spletna skupnost, kjer lahko uporabniki berejo in objavljajo svoja mnenja in poglede na določene teme.

Freemium

[Freemium]

Plačilna strategija, pri kateri je osnovni izdelek ali storitev (programska oprema, medij, igra ali spletna storitev) na voljo brezplačno, za »premium« del tega izdelka ali storitve pa je treba plačati.

Frekvenca

[Frequency]

Termin, ki pove, kolikokrat je isti uporabnik videl določen oglas v določenem časovnem obdobju. Frekvenca prikazovanja oglasnega sporočila na spletnem mediju pomeni, da lahko posamezen oglas uporabniku prikazujemo z natančno določeno frekvenco, saj se v zbirko podatkov zapisuje tudi to, kolikokrat je posameznik oglasno sporočilo že videl in kolikokrat ga mora glede na nastavitve še videti. Oglasni strežnik te podatke obdeluje in v nadaljevanju uporablja za ustrezno posredovanje oglasa posamezniku. Posamezniku lahko oglasno sporočilo prikažemo le enkrat ali pa večkrat, odvisno od ciljev akcije.

FTP; Internetni protokol za prenos datotek

[FTP; File Transfer Protocol]

Protokol FTP se uporablja za prenos datotek prek interneta. Najpogosteje se uporablja, ko uporabniki želijo, da datoteke prenesejo tudi drugi. Hkrati se uporablja tudi za nalaganje spletnih strani pri gradnji spletnega mesta ali za prenos digitalnih fotografij na spletno mesto za njihovo skupno rabo.

Generacija alfa

[Generation Alpha; Alpha; Generation Glass]

Predstavniki generacije alfa so rojeni med letoma 2010 in 2025. Ta generacija bo najbolj izobražena generacija do sedaj, imela bo najboljši dostop do vse tehnologije na trgu in globalno gledano bo najbogatejša generacija do sedaj. Predstavniki te generacije so bili že od rojstva izpostavljeni novi tehnologiji in so uporabljali tablični računalnik za zabavo, izobraževanje in namesto dude (kot pomiritev).

Generacija baby boom

[Baby boom]

Demografska skupina oseb, ki je rojena po drugi svetovni vojni (med letoma 1946 in 1964). Kot skupina je najbogatejša, najbolj aktivna in najbolj fizično sposobna generacija do sedaj. To je tudi generacija z najvišjimi ravnmi dohodkov.

Generacija C

[Generation C]

Skupina ljudi, ki je ne določajo ne starost ne družbenoekonomski status ne etičnost ne geografija, pač pa njihovo razmišljanje in odnos. Kar jih razlikuje od drugih, je njihova povezljivost. To so ljudje, ki jim veliko pomenijo ustvarjanje in filtriranje vsebin, povezanost in skupnost. 80 odstotkov milenijcev je sicer pripadnikov generacije C, ta pa je jedro Youtubovega občinstva.

Generacija net

[Net Generation, Net Gen]

Predstavniki generacije so se rodili in odraščali sočasno z osebnim računalnikom in internetom. Generacija se razlikuje glede na področje in razvoj: v ZDA se je generacija ustvarila od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pri nas pa od prve polovice devetdesetih let naprej. Metode učenja so bile zaradi uporabe interneta drugačne od prejšnjih generacij.

Generacija pretočnih video vsebin

[»Cord-cutter« generation]

Vzpon interneta je ustvaril generacijo ljudi, ki so odpovedali naročnino na kabelsko ali satelitsko TV in raje uporabljajo storitve, ki predvajajo TV-serije prek spleta (Netflix, Amazon Video ipd.).

Generacija X

[Generation X; Gen X]

Generacija, ki se je rodila po generaciji baby boom, in sicer v obdobju med zgodnjimi 60. in zgodnjimi 80. leti.

Generacija xennial

[Generation Xennial; Xennial]

Mikro generacija, ki je bila rojena nekje med generacijo X in generacijo milenijcev. Predstavniki generacije so rojeni med letoma 1977 in 1983. Izkusili so analogno otroštvo, ki je značilno za generacijo X (in nazaj), in digitalno odraščanje. Posedujejo cinizem generacije X in optimizem milenijcev.

Generacija Y

[Generation Y; Gen Y]

Demografska skupina ljudi, ki sledi generaciji X. Ni natančnih podatkov, kdaj se je ta skupina začela in kdaj končala. Najpogosteje se uporablja zgodnja 80. leta prejšnjega stoletja kot začetek, zgodnja dvatisoča pa kot konec te skupine.

Generacija Z

[Generation Z; Gen Z]

Generacija, ki je prišla po generaciji Y. Njeni predstavniki so rojeni med letoma 1995 in 2010. Generacija, ki je odraščala z internetom že od ranega otroštva in je navajena na tehnologijo na dotik. Gre za iznajdljive posameznike, ki odraščajo v svetu hipnih informacij in svoje odgovore na rešitve iščejo predvsem digitalno. Zaradi odraščanja v času ekonomske krize so postali še posebej iznajdljivi ter svoje hobije s pomočjo tehnologije spreminjajo v svojo službo. So generacija inovatorjev in voditelji zagonskih podjetij. Digitalnemu sporazumevanju dajejo prednost pred razpravo v živo. Ne zgledujejo se po TV-zvezdnikih, temveč po zvezdnikih z YouTuba.

Geografsko ciljanje

[Geographic Targeting]

Prikazovanje vsebin uporabnikom glede na njihovo geografsko lokacijo. Pri tej metodi se določi fizična lokacija uporabnika za serviranje oglasov (država, regija, mesto, poštna številka, organizacija, ISP ipd.). V Sloveniji se po kraju bivanja ne da ciljati, saj je ugotavljanje lokacije po IP-naslovu uporabnika natančno le na ravni države. Na nižji ravni (regija, mesto) pa to v Sloveniji zaradi omrežij ponudnikov interneta (ISP) ni mogoče. Internetni ponudniki v Sloveniji namreč po večini uporabljajo isti nabor IP-naslovov za vse dinamične IP-naslovnike, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. V praksi to pomeni, da ima lahko danes naprava IP-naslov v Gorici, jutri pa v Murski Soboti, zaradi česar je te naslove nemogoče pripisati bolj točni geografski lokaciji. Lahko pa se geografsko ciljanje uporablja v drugih državah prek platform, kot sta Facebook in Google, kjer je možna omejitev po regijah, mestih ipd.

GIF

[GIF]

Graphical Interchange Format. Format za grafično izmenjavo. Računalniški format za rastrsko grafiko, pri izdelavi spletnih oglasov bolj pogost kot format JPEG, predvsem ker omogoča animiranje. GIF89 ali animirani GIF se uporablja za animirane spletne pasice, ki imajo v primerjavi z navadnimi spletnimi pasicami višjo stopnjo klikov.

Globoki splet

[Deep web]

Imenovan tudi globoka mreža. Nevidni oz. skriti splet predstavlja večinski del spleta, ki ga spletni iskalniki ne dosežejo oziroma o njem nimajo nikakršnih podatkov o vsebini ali lokaciji. Na njem najdemo informacije, ki so lahko pomembne, pa tudi podatke, ki za nas niso koristni.

Znano je, da na globokem spletu cveti kriminal, saj je tam najbolj skrit in anonimen. Skriva pa tudi veliko političnih in drugih poslovnih informacij, ki niso za splošno javnost. Uporabniki so s tem ustvarili splet, ki za širšo javnost ni in ne sme biti pomemben, saj želijo nekaj prikriti in shraniti za svoje potrebe oz. za potrebe le nekaterih uporabnikov.

Google Analytics

[Google Analytics]

Gre za najbolj razširjeno brezplačno storitev spremljanja statistik spletnih mest in strani. Z njo lahko spremljamo zelo podrobne statistike o prometu na spletnem mestu in virih tega prometa, merimo pa tudi konverzije in spletno prodajo. Ponuja jo podjetje Google.

Gradniki

[Widgets]

Dodatki z drugih spletnih strani, ki vključujejo fotografije, videoposnetke, koledarje in podobno. Omogočajo večjo uporabnost za člane določene spletne skupnosti, saj imajo vse želeno zbrano na eni strani.

Grafični uporabniški vmesnik

[GUI; Graphical user interface]

Vizualni vmesnik, ki uporabnikom omogoča, da samo s klikom ali pritiskom na zaslon pridejo do želenega programa, aplikacije ipd.

Gverilski marketing

[Guerilla marketing]

Oglaševalska strategija, pri kateri se uporabi poceni in nekonvencionalne metode (grafiti, »flash mob« ipd.) za posredovanje ali promocijo ideje ali izdelka. Cilj tovrstne strategije je doseči virusni učinek (ustno komunikacijo) in končno prodajo oglaševanega izdelka ali storitve.

Hashtag; Ključnik; Lojtrica; #

[Hashtag; #]

Beseda ali fraza, zapisana brez presledkov, ki ima na začetku simbol »hash« (#). Gre za obliko metapodatkovnega taga. Simbol se uporablja predvsem znotraj družbenih medijev in omogoča uporabnikom razvrščanje sporočil po želenih besedah ali frazah, pred katere postavijo znak #.

Hiperpovezava; Nadpovezava

[Hyperlink]

Kaže referenco na podatke, ki jim lahko neposredno sledimo prek grafike ali niza besed. Pokaže lahko na nov spletni dokument (na primer spletno stran ali sliko) ali pa na specifični element znotraj spletne strani (ali dokumenta), v kateri se nahaja.

HTML

[HTML; Hyper Text Markup Language]

Računalniški programski jezik, v katerem so sestavljene spletne strani. Danes obstaja že več vrst jezikov za izdelovanje spletnih strani, vse pa so se razvile iz jezika HTML (na primer XHTML).

HTML5

[HTML5]

Gre za peto različico HMTL-ja, ki med drugim omogoča prikazovanje oglasov tudi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih, ki ne podpirajo tehnologije Flash.

HTTP

[HTTP; Hyper-Text Transfer Protocol]

Najpogostejši protokol za prenos dokumentov prek spleta. Zaradi varnosti dela na internetu se uporablja tudi kriptirani protokol HTTP (SSL), katerega kratica je HTTPS.

IAB; Urad za interaktivno oglaševanje

[IAB; Interactive Advertising Bureau]

Vodilno svetovno združenje za digitalno oglaševanje, ustanovljeno leta 1996. Samo v ZDA ima več kot 300 članov. IAB določa in nadzoruje standarde ter prakse na področju digitalnega oglaševanja.

IDoT; Identiteta stvari

[IDoT; Identity of Things]

Področje, ki vključuje določanje edinstvenih identifikatorjev in povezanih metapodatkov napravam in predmetom (stvarem). Tako se jim omogoči povezovanje in učinkovito komuniciranje prek interneta.

IFrame

[IFrame; Inline frame]

Gradnik spletnih strani, ki omogoča vključitev druge spletne strani ali dokumenta med vsebino posamezne spletne strani. V spletnem oglaševanju se okviri IFrame ponavadi uporabljajo za vključitev oglasa z oglasnega strežnika v vsebino spletne strani, ki jo servira spletni strežnik.

Igrifikacija

[Gamification]

Vnos igričarskih elementov in principov v neigričarske kontekste. Igrifikacija pogosto uporablja oblikovne elemente iger v neigričarskih kontekstih z namenom izboljšanja vključenosti uporabnika, organizacijske storilnosti, učenja, zaposlovanja in ocenjevanja zaposlenih, enostavnosti in uporabnosti sistema, telesne dejavnosti; za zmanjšanje prometnih prekrškov in volilne apatije ipd.

Ikona strani

[Favicon]

Majhna ikona, ki jo uporabljajo uporabniki za identifikacijo spletnih strani in jo imajo vneseno med zaznamke.

Ime profila

[Handle]

Na Twitterju je ime profila tisto, s katerim ste znani na omrežju. Začne se z znakom @.

Infografika

[Infographic]

Vizualna predstavitev informacij, podatkov ali znanja na hiter in jasen način. Proces priprave infografike imenujemo tudi vizualizacija podatkov ali informacijsko oblikovanje.

Internet stvari

[Internet of things (IoT)]

Internet stvari je mreža fizičnih predmetov oziroma naprav, vozil, stavb in drugih objektov, ki jim integracija z elektroniko, programsko opremo, senzorji in omrežno povezljivostjo omogoča zbiranje in izmenjavo podatkov. V grobem internet stvari zajema tri vrste komunikacije: komunikacijo stvari z ljudmi, komunikacijo med stvarmi in komunikacijo med napravami.

Internet stvari temelji na povezovanju ogromne količine naprav, ki imajo vgrajene senzorje, ki jim omogočajo povezovanje in komuniciranje med seboj in z najrazličnejšimi aplikacijami. Internet stvari upravljanje povezanih naprav omogoča preko obstoječe omrežne infrastrukture (WiFi, mobilne tehnologije UMTS, 3G, 4G/LTE in druge, povezavne tehnologije) in s tem odpira možnosti za bolj neposredno integracijo podatkov iz virtualnega v fizični svet, kar izboljšuje učinkovitost in natančnost delovanja povezanih naprav ter odpira nove poslovne modele in priložnosti.

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov interneta prihodnosti, ki bo z uporabo standardiziranih komunikacijskih protokolov in omrežne infrastrukture, sposobne samostojne konfiguracije, razširil internet na fizične predmete, ki nas obdajajo v vsakdanjem življenju. Povezane naprave, ki bodo sposobne komunikacije med seboj ali s končnimi uporabniki, bodo prinesle dodano vrednost v obliki informacij in postale aktivne na najbolj raznolikih področjih.

Ko je internet stvari povezan s senzorji in aktuatorji, lahko tehnologijo vključimo v bolj splošno kategorijo kiber-fizičnih sistemov, ki združuje pametna omrežja, pametne hiše, inteligentne transporte in pametna mesta. Vsako stvar, povezano v internet stvari, je moč identificirati preko njenega unikatnega sistema, obenem pa se lahko tako povezana naprava vključi v obstoječe internetne infrastrukture.

Ravno tako kot je to povzročila mrežna povezljivost naprav, je pričakovati, da bodo stvari, povezane v internet stvari, generirale in pridobivale velike količine podatkovnih zbirk (Big Data) iz različnih lokacij, s tem pa povečale potrebo po njihovem učinkovitem shranjevanju in obdelavi. Zbiranje podatkov znotraj interneta stvari poteka neprestano in neodvisno od ljudi.

Najnovejša različica programske opreme iPROM AdServer, predstavljena v začetku leta 2016, omogoča centralizirano upravljanje s komercialnimi vsebinami na napravah, povezanih v internet stvari.

Internetna kavarna

[Internet café]

Običajno lokal, kjer obiskovalci lahko dostopajo do interneta.

Internetna nevtralnost

[Net neutrality; Network neutrality; Internet neutrality; Net equality]

Načelo, ki pravi, da morajo ponudniki internetnih storitev in vlade obravnavati vse podatke na internetu enako in ne smejo diskriminirati ali različno obravnavati uporabnikov, vsebin, spletnih strani, platform, vrst priključne opreme ali načinov komuniciranja. Izraz je leta 2003 skoval profesor medijskega prava Tim Wu z Univerze v Kolumbiji.

Internetna televizija; Spletna televizija

[Digital TV]

Digitalno predvajanje televizijske vsebine prek interneta. Splošni termin, ki obsega posredovanje TV-oddaj in drugih video vsebin prek interneta s pomočjo t. i. tehnologije streaming.

Internetna zasebnost

[Internet privacy]

Vključuje pravico do zasebnosti, ki se tiče shranjevanja, spreminjanja namena, posredovanja tretjim osebam ali prikazovanja informacij, ki se nanašajo na internetnega uporabnika. Internetna zasebnost spada v področje računalniške zasebnosti.

Internetni bot

[Internet bot; web robot; www robot; bot]

Programska aplikacija, ki opravlja avtomatizirane naloge (skripte) prek interneta. Te naloge so običajno preproste in se ponavljajo, boti pa jih opravljajo hitreje, kot bi to lahko počel človek. Najbolj razširjeni so boti v spletnih iskalnikih, kjer avtomatizirana skripta zbira, analizira in shranjuje informacije s spletnih strežnikov.

Internetni sleng

[Internet slang]

Predstavlja različne slenge, ki jih na internetu uporabljajo različni ljudje. Primer je LOL, ki pomeni »smejati se na glas« (»laugh out loud«). Skupno definicijo internetna slenga je težko podati, saj se njegova narava vseskozi spreminja. Razumemo pa ga lahko kot vrsto slenga, ki so ga skovali in popularizirali internetni uporabniki. Namen besed, ki so del internetnega slenga, je prihraniti prostor pri pisanju na internetu. Tako so akronimi, krajšave in simboli na tipkovnicah pogoste vrste internetnega slenga.

Internetni sleng izvira iz zgodnjih dni interneta, določeni pojmi pa so celo iz dni pred internetom. Uporablja se ga v klepetalnicah, na družbenih omrežjih, v spletnih igrah, video igrah in spletnih skupnostih.

Internetno sporočilo za javnost

[Internet press release]

Sporočilo za javnost, ki je objavljeno na spletu in je optimizirano za spletne iskalnike.

Interni programatični zakup

[Programmatic in-house]

Podjetje ali blagovna znamka programatični zakup izvaja interno oziroma brez zunanjega partnerja (običajno je to spletna medijska agencija). V tem primeru se poveže neposredno s ponudnikom tehnoloških platform (DMP in DSP) in o postopkih programatičnega trgovanja izobrazi interno ekipo strokovnjakov. Na ta način večja podjetja centralizirajo in hkrati zaščitijo lastne podatke ter optimizirajo svoje poslovanje.

Intranet

[Intranet]

Sestavljen je iz več med seboj povezanih računalnikov v lokalno omrežje oziroma iz povezav med temi lokalnimi omrežji, ki uporabljajo TCP/IP-protokol. Intranet najdemo v posameznih podjetjih ali celotnih korporacijah, dostop do intraneta pa ima le določen krog uporabnikov (na primer zaposleni v podjetju).

IoE; Internet vsega

[IoE; Internet of Everything]

Internet vsega (IoE) so naprave in potrošniški izdelki, povezani z internetom in opremljeni z razširjenimi digitalnimi možnostmi. Gre za filozofijo, pri kateri tehnologijo prihodnosti sestavljajo številne različne vrste aparatov, naprav in predmetov, povezanih z globalnim internetom. Izraz je pomensko deloma enak internetu stvari (IoT).

IP-naslov

[IP address]

Številčni naslov (na primer 207.235.5.120), ki ga domenski strežnik (DNS) prevede v domeno (na primer iprom.si). Vsaka elektronska naprava, povezana v omrežje s TCP/IP-protokolom, ima svoj IP-naslov.

ISDN; Integrirane storitve prek digitalnega omrežja

[ISDN; Integrated Services Digital Network]

Digitalna internetna povezava, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 128.000 b/s prek standardne telefonske linije. Modem ISDN ni hitrejši od kabelskega ali DSL-modema, vendar hitrejši od analognega s prenosom 56.000 b/s.

Iskalni marketing

[SEM; Search Engine Marketing]

Označuje vse metode, ki omogočajo povečanje obiskanosti spletnih strani prek iskalnikov oziroma rezultatov iskanj s spletnimi iskalniki.

Iskalnik

[Search Engine]

Program, ki je namenjen iskanju informacij po svetovnem spletu. Informacije so sestavljene iz strani, podob, novic, video vsebin in drugih vrst datotek.

Iskanje podobnih uporabnikov

[Look-alike Modeling]

Postopek iskanja uporabnikov, ki so podobni že obstoječim strankam. Vključujejo modeliranje uporabnikov na podlagi njihovega spletnega vedenja in znanih lastnosti.

ISP; Ponudnik dostopa do interneta

[ISP; Internet Service Provider]

Podjetje, ki vam omogoči dostop do interneta. Najpogostejša načina za vzpostavljanje povezave z ISP-jem sta prek telefonske linije (povezava na klic) ali širokopasovna povezava (kabelska ali DSL).

Izginjajoče sporočilo

[Ephemeral message; Dissapearing message]

Možnost efemernih sporočil, ki se je pojavila na številnih platformah družbenih medijev. Izginjajoča sporočila vam omogočajo, da izberete, kdaj naj fotografije in video posnetki izginejo iz pogovora, s čimer se lahko odločite, kaj bo in kaj ne bo trajen del zgodovine vašega pogovora.

Izhodna povezava

[Outbound link]

Povezava, ki pelje na spletno stran zunaj spletne strani, kjer se v določenem trenutku nahaja uporabnik.

Izhodni marketing; Klasični marketing; Tradicionalni marketing

[Outbound marketing]

Tradicionalna oblika marketinga, kjer podjetje začenja pogovor in pošilja sporočila občinstvu. Primeri: sejmi, TV-oglasi, radijski in tiskani oglasi, klici in e-poštno sporočanje.

Izmenjava spletnih oglasov

[AdExchange]

Sistem, ki omogoča storitev brezplačne izmenjave spletnih oglasov vsem spletnim mestom, sodelujočim v sistemu. Razmerje med številom prikazanih oglasov naročnika je odvisno od tega, koliko prikazov ustvari naročnik na svoji spletni strani, najpogosteje pa je to razmerje 1 : 2 – en prikaz naročnikovega oglasa za dva prikaza drugih oglasov na naročnikovi spletni strani.

Izogibanje oglasom

[Ad avoidance]

Obnašanje, ki ga zaznamuje nebrzdano sovraštvo do oglaševanja, ki se odraža v izogibanju, preprečevanju ali celo nasilnem uničenju oglasov.

Java®

[Java®]

Programski jezik. Njegova prednost je prenosljivost, saj je podprt na večini računalniških sistemov, prav tako pa tudi na sodobnih mobilnih telefonih. Na internetu omogoča izdelavo spletnih aplikacij in tudi t. i. »appletov«, ki predstavljajo interaktivne/večpredstavne spletne vsebine.

JavaScript

[JavaScript]

Jezikovna podlaga, ki se uporablja za dodajanje interaktivne in dinamične vsebine na spletnih straneh (na primer rotacija spletnih pasic, opozorila, preverjanje vnosov ipd.).

Javna glavna knjiga transakcij; Javna evidenca transakcij

[Public ledger]

Mreža, kjer se izmenjujejo in beležijo transakcije. Ta služi kot register zapisov in informacij. Po tej mreži potujejo bloki, na katerih je zapisana vsebina transakcije.

Javni ključ

[Public Key]

Šifrirni ključ za asimetrično šifriranje, ki je javno dostopen in skupaj s pripadajočim zasebnim ključem tvori par ključev.

Javno zbiranje zagonskega kapitala

[ICO; Initial Coin Offering]

Postopek, ko snovalec in izdajatelj določene nove kriptovalute le-to uveljavi, uspešno kotira na eni izmed borz kriptovalut ter narudari prvo zalogo kovancev in jih prvič ponudi javnosti v zameno za eno izmed klasičnih valut.

JPEG

[JPEG; Joint Photographic Experts Group]

Slikovni format. Oblika za shranjevanje in prenašanje slik prek interneta.

JSON

[JSON; JavaScript Object Notation]

Enostaven format zapisa za programsko izmenjavo podatkov, ki je neodvisen od programskega jezika in omogoča preprosto komunikacijo med različnimi sistemi.

Klepet

[Chat]

Internetna komunikacija, ki v realnem času poteka med dvema ali več posamezniki.

Klepetalni bot

[Chatbot]

Klepetalni bot je storitev, ki jo poganjajo pravila in včasih umetna inteligenca ter omogoča interakcijo preko vmesnika za klepet. Najdemo jih v vseh bolj razširjenih aplikacijah za spletni klepet (Facebook Messenger, Slack, Telegram, besedilna sporočila itd.). Primeri klepetalnih botov so: vremenski bot (podatke o vremenu dobite, kadarkoli želite), nakupovalni bot (pomaga vam izbrati živila in jih naročiti), novičarski bot (obvesti vas, ko se zgodi kaj zanimivega), osebni finančni bot (pomaga vam pri upravljanju vašega denarja), bot, ki je vaš prijatelj (na Kitajskem obstaja bot po imenu Xiaoice, ki ga je razvil Microsoft, z njim pa se pogovarja že prek 20 milijonov ljudi).

Klik

[Click]

Dogodek, ko uporabnik klikne na oglas in je s tem preusmerjen na spletno stran oglaševalca.

Ključna beseda

[Keyword]

Uporabnika poveže z določeno iskano spletno stranjo in določenim oglasom, ki je povezan s to ključno besedo.

Ključni kazalniki uspešnosti

[KPI; Key performance indicator]

Pri oblikovanju strategije digitalnega nastopa se določi več pokazateljev uspešnosti oziroma ciljev, ki jih je mogoče spremljati med oglaševalskimi dejavnostmi ali po njih. Na podlagi doseganja ciljev se pokaže uspešnost posameznih aktivnosti, vključenih v oglaševalsko akcijo. Akcijo je mogoče optimizirati že med potekom ali pa se rezultate uporabi pri načrtovanju novih aktivnosti.

Konkurenčne primerjave

[Competitive benchmarking]

Konstanten postopek primerjave praks podjetja in meril uspešnosti z najbolj uspešno konkurenco.

Kontekstualna povezava inventarja

[Contextual Link Inventory]

Razširitev iskalnikov, na katerih so ciljne povezave do spletnih mest.

Kontekstualno ciljanje

[Contextual Targeting]

Z uporabo te strategije oglaševalec prikazuje oglase na tistih spletnih straneh, ki so vsebinsko povezane z oglasom. Oglasi tako dosežejo uporabnike, ki se zanimajo za določeno vsebinsko področje. Naročnik samostojno določi nabor ključnih besed, na osnovi katerih želi prikazovati oglase.

Konverzija

[Conversion]

Točka, na kateri prejemnik marketinškega sporočila izvede želeno dejanje. Pri konverziji gre za to, da dosežemo, da nekdo odgovori na naš poziv k dejanju. Lahko označuje tudi kakršnokoli zaželeno akcijo obiskovalca na spletni strani (na primer ogled video posnetka, prenos cenika v formatu PDF, oddaja povpraševanja, nakup itd.).

Kraja vsebine spletne strani

[Pagejacking]

Oblika vsiljene vsebine (spam) s strani iskalnikov. Izvede se jo tako, da se naredi kopijo priljubljene spletne strani, ki spletnemu pajku (web crawler) kaže vsebino, podobno izvirni spletni strani, ko pa uporabnik klikne nanjo, ne pride na izvirno stran, pač pa na nepovezane, celo zlonamerne spletne strani. Spamerji uporabljajo to tehniko, da dosežejo čim višja mesta na straneh z rezultati za določene ključne besede.

Kreativna rešitev

[Creative]

Skupek idej in konceptov, ki jih združimo v izdelkih različnih oblik (zvok, slika idr.) z namenom personalizirane predstavitve storitve ali izdelka. Končna oblika kreativne ideje so oglasi, ki idejo posnemajo in so hkrati prilagojeni svojemu namenu oziroma kanalu (internet, TV, zunanje površine, tisk idr.).

Kreativni direktor

[Creative direct]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki je zadolžena za oblikovanje vizualne podobe sporočila oziroma projekta. Praviloma vodi skupino ljudi, odgovornih za realizacijo ideje (izvedbeni oblikovalec, producent itd.).

Kriptovaluta

[Cryptocurrency]

Digitalna valuta, denar, ki nima materializirane oblike in ga ne regulirajo finančne institucije. Trenutne kriptovalute temeljijo na različnih sistemih kriptografije in imajo različne cilje. Povišana uporaba kriptovalut in vse hitrejši razvoj tehnologije postavljata vprašanje o nadomestitvi običajne valute. Na trgu imamo nekaj sto različnih kriptovalut, najbolj znane so bitcoin, litecoin, peercoin, ripple in quark. Najbolj uspešna je bitcoin, ki temelji na decentraliziranem omrežju uporabnikov, ki po načelu omrežja enakovrednih (peer-to-peer) s kriptografijo omogoča transakcije bitcoinov.

LAN; Lokalno računalniško omrežje

[LAN; Local Area Network]

Skupina med seboj povezanih računalnikov, ki se fizično nahajajo na eni lokaciji.

Lastni mediji

[Owned media]

So tisti mediji oz. kanali, nad katerimi ima podjetje popoln nadzor in ki so dejansko v njegovi lasti. Mednje prištevamo spletno stran ali blog podjetja. Podobno, kot se obrestuje naložba v lastniško stanovanje, velja tudi za lastniške medije. Tudi tu gre za dolgoročno naložbo, kjer hitrih zmag v večini primerov ni.

Lastni podatki

[1st party data]

Informacije o uporabnikih, zbrane na podlagi lastnih piškotkov (1st party Cookies). Podatke običajno beležijo spletni založniki ali trgovci potem, ko uporabnik obišče digitalni medij.

Lebdeči oglas

[Floating ad]

Oglas, ki se prikaže prek spletne strani v višjem sloju, kot se nahaja spletna stran. Ni vezan na vsebino spletne strani, zato daje občutek, kot da lebdi prek vsebine spletne strani.

Licitacije v realnem času

[RTB; Real-Time Bidding]

Protokol, ki omogoča določanje cene prikaza oglasa v realnem času glede na ponudbo in povpraševanje. Nakup poteka prek avtomatiziranih spletnih tržnic, ki povezujejo prodajalce (založnike) in kupce (oglaševalce) prek enotnega protokola (OpenRTB).

Majhen oddajnik

[Beacon]

Majhna, brezžična in energijsko varčna tipala ali oddajniki, ki zmorejo poslati signal od nekaj centimetrov do več metrov daleč na vse naprave, ki lahko tovrsten signal sprejemajo in so v dometu oddajnika. Ko mobilna naprava zazna njihov signal, lahko uporabniku pošlje obvestilo o ponudbi, ki bi ga v neposredni bližini utegnila zanimati.

Majhni podatki

[Small data]

Podatki, ki so dovolj majhni, da jih človek lahko razume. Gre za podatke, ki so tako majhni v velikosti in formatu, da so dostopni, informativni in imajo praktično vrednost.

Če se množica podatkov nanaša na naprave, se majhni podatki nanašajo na ljudi. Edini način za razumevanje množic podatkov je, da se podatke pomanjša v majhne, vizualno privlačne predmete, ki predstavljajo različne vidike velikih naborov podatkov in jih ljudje lahko razumejo (na primer histogram, ki prikazuje podatkovne projekcije in odnose, karta, graf ipd.). Pri majhnih podatkih gre torej za poenostavljene množice podatkov.

Mali oglasi

[Classifieds]

Oglasi za prodajo, nakup ali oddajo rabljenih ali novih storitev in izdelkov fizičnih ter pravnih oseb na spletnih mestih, kot so Bolha.com, Mojoglasnik.com, Avto.net, Amazon.com, Ebay.com idr.

Maratonsko gledanje TV-serij

[Binge-watching]

Praksa gledanja običajno ene TV-serije v daljšem časovnem obdobju. Gre za nov kulturni fenomen, ki je postal priljubljen z vzponom spletnih medijskih storitev, kot so Netflix, Hulu in Amazon Video, kjer lahko gledalec TV-serije in filme gleda na zahtevo.

Marketing v družbenih medijih

[SMM; Social Media Marketing]

Marketing, ki skuša ustvariti vsebino, ki bo privabila pozornost in spodbudila bralce k deljenju znotraj družbenih omrežij. Rezultat je torej elektronska komunikacija od ust do ust in se nanaša na vsako izjavo o dogodku, izdelku, storitvi, blagovni znamki ali podjetju, ki jo potrošnik deli prek interneta (spletna mesta, družbena omrežja, programi za neposredno sporočanje idr.). Ta vrsta marketinga sodi v kategorijo prisluženih medijev.

Marketing v realnem času

[Real-time marketing]

Marketing, ki temelji na aktualnih dogodkih. Namesto vnaprej izdelanega marketinškega načrta in izvedbe na podlagi le-tega marketing v realnem času izdela strategijo, ki temelji na trenutnih, pomembnih trendih in takojšnjem odzivu s strani potrošnikov. Cilj tovrstnega marketinga je povezati potrošnike z izdelkom ali s storitvijo, ki ga/jo potrebujejo zdaj, v tem trenutku.

Marketing z dovoljenjem

[Permission Marketing]

Oglaševalci pred pričetkom svojih oglaševalskih aktivnosti pridobijo dovoljenje s strani potrošnikov, na primer vprašajo za dovoljenje za pošiljanje e-novic. Najpogosteje ga uporabljajo v digitalnem oglaševanju (e-poštni marketing in iskalni marketing), pa tudi v direktnem marketingu (pošiljanje katalogov).

Marketing z vplivneži; Vplivnostni marketing

[Influencer marketing]

Marketinška taktika, pri kateri se identificirajo ključni posamezniki, ki lahko »premaknejo« ciljno skupino oglaševalca. Te vplivneže se na različne načine skuša privabiti, da promovirajo oglaševalčeve vsebine. Spodbude za njihovo sodelovanje so lahko neopredmetene (dodatna verodostojnost, promocija njihove blagovne znamke) ali opredmetene (denar).

Marketinška avtomatizacija

[Marketing automation]

Programske platforme in tehnologije, s katerimi marketinški oddelki in organizacije učinkoviteje izvajajo svoje aktivnosti prek različnih spletnih kanalov (e-pošta, družbeni mediji, spletne strani itd.) in avtomatizirajo ponavljajoče se dejavnosti. Avtomatizacija marketinških procesov obsega strateško načrtovanje in upravljanje kampanj, segmentacijo ciljnega občinstva, konverzijske akcije ipd.

Marketinška komunikacija

[Marcom; Marcomm]

Komunikacija, usmerjena v interakcijo s strankami oz. uporabniki z uporabo enega ali več različnih medijev: pošta, časopisi in revije, televizija, radio, panoji, telemarketing in internet. Marketinška komunikacija lahko uporablja enoten pristop, vse bolj pogosto pa združuje več različnih.

Marketinška tehnologija; Martech; Marteh

[Martech]

Izraz za poimenovanje marketinga in tehnologije. Marketing v digitalni dobi je že po naravi tehnološko zasnovan in martech se nanaša predvsem na glavne pobude, prizadevanja in orodja, ki izkoriščajo tehnologijo za doseganje tržnih ciljev.

MCM; Upravljanje mobilnih vsebin

[MCM; Mobile content management]

Vrsta sistema za upravljanje vsebin, ki lahko shranjuje in zagotavlja vsebine ter storitve na mobilnih napravah, kot je npr. pametni telefon. Hiter razvoj mobilnih naprav povečuje potrebo po upravljanju mobilnih vsebin. Tehnologija upravljanja mobilnih vsebin je bila sprva osredotočena na trgovine z mobilnimi vsebinami za končne uporabnike, kot so melodije zvonjenja, igre, besedilno sporočanje in novice. Sedaj so se sistemi za upravljanje mobilnih vsebin razvili tudi na področju medpodjetniškega poslovanja in za komunikacijo podjetij z zaposlenimi. Podjetja lahko tako svojim poslovnim partnerjem in mobilnim zaposlenim čedalje bolj učinkovito zagotavljajo bolj pravočasne informacije in funkcionalnosti.

Medijski načrt

[Media plan]

Celosten vpogled v celoten medijski zakup oglaševalske akcije.

Medijski podatki za oglaševalce

[Media kit]

Informacije s strani založnika o oglaševanju na tem spletnem mestu (načini oglaševanja, dimenzije oglasov, cenik oglaševanja, tehnična navodila ipd.).

Medosebni marketing

[H2H (Human to human) marketing]

Če želimo danes nekaj oglaševati, mora biti to relevantno in uporabno za potrošnike. Z neomejenim dostopom do interneta sodobni potrošnik zelo dobro ve, kaj hoče in kje lahko to dobi.

Medosebni marketing pomeni gradnjo človeškega odnosa namesto konverzij. Ta trend pomeni, da oseba stopi v stik z drugo osebo, da doda vrednost svojemu življenju. Ideja zadaj pa je, da se potrošnik počuti pomembnega, da so njegove potrebe zadovoljene in da se podjetje zaveda, da je njihov čas dragocen.

Meme

[Meme]

Ideje, šale ali koncepti, ki jih ljudje delijo z drugimi. Memi so lahko slike ali video posnetki z besedilom. Običajno se mem pojavlja v obliki slike s spremnim besedilom.

Meta oznaka

[Meta tag]

Omogoča označevanje pomembnih ključnih besed, povezanih s spletno stranjo na način, ki je pomemben za iskalnike, a jih obiskovalci navadno ne vidijo. Danes niso več tako pomembni kot nekoč, še vedno pa igrajo vlogo pri optimizaciji spletnih strani (SEO).

Metrike vključenosti

[Inclusion metrics]

Večino oglaševalcev zanima merjenje učinkovitosti njihovega oglaševanja. Najpreprostejši način za merjenje učinkovitosti imajo direktni oglaševalci, saj uporabljajo način CPA (cost per aqusition). Obstaja pa še nekaj drugih načinov merjenja vpliva oglasa na kupca, in sicer prek potrošnikove vključenosti: ali je uporabnik pogledal cel video oglas, ali je šel čez oglas z miško, kako dolgo se je zadržal na oglasu, je odigral igro itd.

Mikro ciljanje; Nišno ciljanje

[Microtargeting; Micro-niche targeting]

Strategija trženja, ki uporablja podatke potrošnikov in demografske podatke za prepoznavanje zanimanj posameznikov ali zelo majhnih skupin podobno mislečih posameznikov ter vpliva na njihove misli ali dejanja. Podjetje pri tej strategiji dobro pozna svoje ciljno občinstvo, tako da mu sporočilo pošlje prek želenega komunikacijskega kanala.

Mikro stran

[Microsite]

Spletni oglas, ki po kliku nanj ne preusmeri uporabnika na stran oglaševalca, ampak mu v sklopu oglasa ponudi dodatne informacije. Tako lahko uporabnik dobi več informacij o oglaševanem izdelku, ne da bi zapustil spletno stran, na kateri se nahaja.

Mikrobloganje

[Microblogging]

Se nanaša na platforme, ki omogočajo objavo informacij v kratkih stavkih, ki niso daljši od 140 znakov naenkrat prek telefona ali spleta. Twitter je hitro postal prevladujoči svetovni igralec na tem področju in je danes že sinonim za mikrobloganje.

Milenijci; Milenijska generacija

[Millennials; Millennial Generation; Echo Boomers]

Milenijci povezujejo dve generaciji: celotno generacijo Y in prvi del generacije Z. Predstavniki te generacije so osebe, rojene med letoma 1980 in 2001. Glavna značilnost dveh vej milenijcev je ta, da je prvi del odraščal z računalniki, mobilnimi telefoni in video igricami, drugi del pa s tablicami, pametnimi telefoni in z aplikacijami. Skupna značilnost obeh delov generacije je preobrazba komunikacije in identitete. Milenijci so znani po svojem optimizmu glede prihodnosti in nerealnih pričakovanj. Zgodnji milenijci so šli mnogokrat ponovno skozi šolanje, pričakuje pa se, da bodo ekonomsko manj uspešni od svojih staršev.

Mišolovka

[Mousetrapping]

Uporaba trikov, ki jih omogoča brskalnik, z namenom ujeti in zadržati uporabnika na določeni spletni strani. Ponavadi se to naredi z onemogočenjem gumba »nazaj« ali z nenehnim odpiranjem okna »pop-up« (pop-up, oglasi pop under).

Množica podatkov

[Big data]

Množica podatkov navadno vključuje podatkovne nize z velikostmi, ki presegajo zmožnosti »navadnih« programskih orodij za zajem, selekcijo, upravljanje in obdelavo podatkov v še dopustnem času. Določanje, kdaj so nizi podatkov dovolj veliki, da postanejo množica podatkov, se stalno spreminja. Od leta 2012 naprej je ta razpon od nekaj deset terabajtov do več petabajtov podatkov. Množica podatkov zahteva vrsto tehnik in tehnologij z novimi načini integracije, ki omogočajo vpogled v podatkovne baze, ki so različne, zapletene in v velikem obsegu.

Množica podatkov predstavlja informacijska sredstva, za katera so značilna velik obseg, velika hitrost in raznolikost, kar zahteva posebno tehnologijo in analitične metode za njihovo preoblikovanje v vrednost.

Množicanje

[Crowdfunding]

Zbiranje denarja s pomočjo prispevkov posameznikov. Danes se to zbiranje denarja dogaja predvsem s pomočjo interneta.

Množicanje je oblika alternativnega financiranja, ki je nastala zunaj tradicionalnih finančnih sistemov. Model temelji na treh ustvarjalcih: 1. začetnik projekta, ki predlaga idejo/projekt, ki bi jo/ga želel financirati; 2. posamezniki ali skupine, ki idejo/projekt (finančno) podpirajo in 3. platforma (organizacija), ki poveže med seboj obe strani (na primer Kickstarter).

Etimologija besedne zveze je množica + žicanje.

Množične prilagoditve

[Mass customisation]

Pristop, ki združuje učinkovitost množične proizvodnje s trženjskimi pristopi prilagajanja osebnim zahtevam. Na primer, programske rešitve je mogoče zasnovati tako, da imajo prilagodljive elemente, kar pomeni, da si lahko uporabniki sami prilagodijo isti izdelek.

Mobilna aplikacija

[Mobile application; Mobile app]

Mobilna aplikacija je kakršnakoli programska aplikacija, razvita za delovanje na pametnih mobilnih telefonih.

Mobilna trgovina

[M-Store; Mobile Store]

Možnost nakupovanja prek mobilnih naprav.

Mobilni marketing

[Mobile marketing]

Marketing na mobilnih napravah, kot je pametni telefon, ali z njimi. Tovrstni marketing omogoča časovno in lokacijsko natančno ciljanje uporabnikov ter personalizirane informacije, ki promovirajo blago, storitve in ideje.

Model CPE; Cena na klik potencialnih strank

[CPE; Cost per engagement]

Model, pri katerem oglaševalci plačujejo samo, ko se uporabniki aktivno ukvarjajo z oglasi.

Model CPI; Cena na namestitev

[CPI; Cost per Install]

Model se uporablja pri mobilnih aplikacijah. Pri tej obliki zakupa oglasnega prostora oglaševalec plača vsakič, ko osebe namestijo aplikacijo.

Model CPL; Cena na potencialno stranko

[CPL; Cost per Lead]

Oblika zakupa oglasnega prostora, pri katerem se oglasni prostor zakupuje glede na klike potencialnih strank, ki vodijo v konverzijo. CPL se izračuna tako, da celotni znesek, porabljen za oglaševalsko akcijo, delimo z ustvarjenimi potencialnimi strankami.

Model CPS; Cena na nakup; Model CPA; Cena na prodajo

[CPS; Cost per Acquisition; CPA; Cost per Sale]

Oblika zakupa oglasnega prostora, pri katerem oglaševalec plača le v primeru izvedenega nakupa. Tak način zakupa je razmeroma nizko tvegan, ker oglaševalec plača samo, ko je prihodek zagotovljen. Številna medijska podjetja takih modelov zakupa oglasnega prostora ne prodajajo, saj morajo prevzeti vse tveganje pri nakupu oglasov. Če ne pride do nakupa, tudi oni ne prejmejo denarja.

Model CPV; Cena na ogled

[Model CPV; Cost per view]

Oblika zakupa oglasnega prostora, pri katerem plačate za vsako predvajanje videoposnetka. S ponudbami za CPV Googlu poveste najvišjo vsoto, ki ste jo pripravljeni plačati za posamezno predvajanje videoposnetka. S CPV-jem boste plačali za oglede videa ali interakcije, kot so kliki na poziv k nakupu in spremljevalne pasice.

Moderator

[Moderator]

Oseba, ki jo pooblasti administrator foruma in pomaga, da razprava ostane produktivna ter se drži forumskih pravil.

Modna beseda; Priljubljena beseda; Krilatica

[Buzzword]

Beseda ali besedna zveza, ki za določen čas postane zelo priljubljena. Modne besede pogosto izhajajo iz tehničnih terminov, a je večina tehničnega pomena iz njih odstranjena. Tako so namenjene predvsem delanju vtisa na druge. Pogosto izvirajo iz žargona, akronimov in neologizmov. Poslovni jezik je še posebej dovzeten za tovrstne besede (npr. sinergija, dinamično, kiber, strategija, “misliti zunaj okvirjev” itd.).

Mouseover; Oglas z interakcijo

[Mouseover]

Akcija, ki se sproži, ko uporabnik postavi miškin kazalec prek določenega objekta (najpogosteje spletnega oglasa). Med akcije štejemo raztegovanje oglasa, predvajanje animacije, vklop zvoka ipd. Za sprožitev akcije ni potreben klik.

Možnost naslavljanja; Naslovljivost

[Addressability]

Sposobnost usmerjanja sporočila na napravo, brskalnik, segment in/ali posameznika. Segmenti se lahko ujemajo ali oblikujejo preko vedenjskih, demografskih in geografskih dejavnikov.

MP3

[MP3]

Kompresirani računalniški format za shranjevanje zvočnih datotek. Datoteke v zapisu MP3 so tudi do 12-krat manjše pri skoraj enaki kakovosti zvoka kot nekompresirane zvočne datoteke WAV.

MPEG

[MPEG]

Moving Picture Experts Group. Kompresirani računalniški format za shranjevanje video vsebin skupaj z zvokom.

MRAID; Mobilni oglasi z bogato vsebino

[MRAID; Mobile Rich-Media Ad Interface Definitions]

Standardiziran nabor ukazov, zasnovan za integracijo z jezikoma HTML5 in JavaScript, ki opredeljuje skupne aplikacijske vmesnike za prikazovanje bogatih vsebin v različnih mobilnih aplikacijah.

Mreža za dostavo vsebin

[CDN; Content delivery network]

Mreža strežnikov, strateško nameščenih z namenom omogočanja hitrega nalaganja spletnih strani, datotek in drugih vsebin. Bliže kot je uporabnik strežniku, hitreje se mu bodo naložile stvari na računalnik. Te mreže so še posebej pomembne za založnike in platforme z globalnim dosegom, saj so se današnji uporabniki že navadili na takojšen dostop do česarkoli in kadarkoli.

Mrtva povezava

[Link rot]

Spletna povezava, ki s pomočjo uporabe tehnologije JavaScript prikrije njeno destinacijo v statusni vrstici spletnega brskalnika, tako da uporabniki ne vedo vnaprej, kam jih ta povezava vodi.

Na zahtevo

[On-demand]

Prikaz različnih vsebin (video in avdio), šele ko uporabnik poda zahtevo za prikaz s klikom na gumb »predvajaj«.

Nadzor blagovne znamke

[Brand Safety]

Cilj založnikov in oglaševalcev, ki želijo zagotoviti, da njihove blagovne znamke ohranijo svojo celovitost. Orodja za zaščito blagovne znamke avtomatizirajo postopek za preprečevanje pojavljanja spornih vsebin na straneh založnikov ter zagotovijo, da se oglasi z blagovno znamko ne pojavljajo ob spornih vsebinah.

Nagrada za uspešno izvedeno kampanjo

[Success fee]

Oglaševalec in agencija se lahko dogovorita, da dobi agencija v primeru doseganja ali preseganja zastavljenih ciljev določen bonus.

Nakupna pot potrošnika

[Buyer journey; Marketing journey]

Aktivni raziskovalni proces, ki ga kupec opravi pred nakupom.

Nakupno vedenje potrošnika

[Consumer Buying Behavior]

Proces, v katerem se posamezniki odločajo, kaj, kdaj, kje, kako in od koga kupiti blago ali prejeti storitev. Vedenje vključuje mentalno in fizično dejavnost, ki je potrebna za odločitev v procesu nakupa. Poznamo več različnih vrst nakupnih vedenj, ena izmed izstopajočih je impulzivni nakup, pri katerem potrošniki kupujejo brez premisleka in se za nakup odločijo v trenutku na podlagi zunanjih dražljajev, ki v potrošniku vzbudijo vznemirjenje in potrebo po takojšnjem nakupu.

Nakupovalna košarica; E-košarica; Košarica

[Shopping cart; Shopping basket; Basket]

Del programske opreme na spletni strani trgovine, ki omogoča obiskovalcem izbiro izdelkov za potencialni nakup. Košarica je vmesnik med spletno stranjo podjetja in njegovo bolj globoko infrastrukturo, ki potrošniku omogoča, da pregleda, izbere ali spremeni vsebino. Ob nakupu programska oprema izračuna vrednost skupnega naročila s poštnino in pakiranjem.

Nalaganje

[Imposition]

Prenos podatkov z lokalnega računalnika na oddaljeni računalnik oziroma strežnik prek omrežja. Najpogostejši primer je pošiljanje elektronske pošte.

Naprava z napravo

[Machine-to-machine]

Nanaša se na neposredno komunikacijo med napravami z uporabo katerega koli žičnega ali brezžičnega komunikacijskega kanala. V današnjih časih ta komunikacija pogosto poteka prek interneta stvari (IoT).

Napredni oglasi; Večpredstavni oglasi; Multimedijski oglasi

[Multimedi/Rich Media Ad]

Oglasi z bogatejšo grafiko, avdio ali video tehniko. V primerjavi s statičnimi ali animiranimi spletnimi pasicami v formatu GIF ponujajo večpredstavni oglasi uporabniku možnost interakcije s spletno pasico, ne da bi pri tem zapustil spletno stran. Narejeni so v oblikah HTML, Schockwave ali Flash. Oblike: raztegljivi oglasi, lebdeči oglasi, ohranjevalnik zaslona, video oglas, t. i. in-stream video oglas itd. Ti oglasi so učinkoviti zlasti za doseganje visoke stopnje klikov, utrjevanje prepoznavnosti blagovne znamke in neposredno interakcijo z uporabnikom.

Naslovljivo TV-oglaševanje

[Addressable TV]

Tehnologija televizijskega oglaševanja, ki omogoča selektivno nagovarjanje uporabnikov in prikazovanje različnih oglasov različnim segmentiranim ciljnim skupinam, ki gledajo isti TV-program preko IPTV-ja. Segmenti se lahko definirajo preko vedenjskih, demografskih in geografskih dejavnikov.

Nativno oglaševanje

[Native advertising]

Način spletnega oglaševanja, kjer skuša oglaševalec pozornost pridobiti tako, da potrošnikom predvaja takšne vsebine, ki so v skladu z uporabniško izkušnjo glede na spletno mesto, kjer oglašuje. Oglasni formati so tako po obliki kot funkciji skladni z uporabniško izkušnjo. Namen tovrstnega oglaševanja je, da je plačljivo oglaševanje videti manj vsiljivo in se s tem poveča verjetnost klikov na oglase.

Nebotičnik; Vertikalna pasica

[Wide Skyscraper; Vertical banner]

Oglas v obliki podolgovatega pravokotnika (dimenzija 160×600).

Negovanje potencialnih strank

[Lead Nurturing]

Proces razvijanja odnosa s kupci v vsaki fazi prodajnega lijaka in na vsakem koraku nakupne poti potrošnika. Osredotoča se na trženjska in komunikacijska prizadevanja pri poslušanju njihovih potreb ter zagotavljanju informacij in odgovorov, ki jih potrebujejo.

Neposredni odziv

[Direct response]

Termin se uporablja za oglaševanje, katerega namen je pridobiti neposreden odziv, ki je specifičen in merljiv. V prikaznem oglaševanju na primer je direktni odziv lahko klik na oglas, nakup, naročilo na e-novice ipd.

Neposredni programatični zakup

[Programmatic direct]

Programska oprema za programatični zakup omogoča vnaprejšnji zakup zajamčenih prikazov digitalnih oglasov na določenih spletnih straneh založnikov. Pogosto pomeni neposredni dogovor med založnikom in oglaševalcem za premium oglasni inventar po fiksni ceni za določeno število prikazov.

Neposredno sporočanje; Spletni klepet

[Instant messaging]

Oblika besedilne komunikacije v realnem času med dvema ali več ljudmi. Besedilo se prenaša prek računalnikov, ki so med seboj povezani v mrežo (na primer internet).

Nosljiva tehnologija

[Wearable technology]

Obleke in modni dodatki, ki vključujejo računalnik in napredne elektronske tehnologije, zaradi katerih imajo neko dodatno funkcionalnost oz. lastnost. So del interneta stvari, saj so del mreže fizičnih objektov ali stvari, ki imajo vključeno elektroniko, programsko opremo, tipala in povezljivost, ki jim omogoča izmenjavo podatkov s proizvajalcem, operaterjem in/ali drugo povezano napravo, pri čemer ni potrebno človeško posredovanje.

Nostalgični četrtek; #TBT

[#TBT; throw-back Thursday]

Ta kratica oziroma oznaka se uporablja v aplikacijah družabnih medijev, kot je Instagram, in na spletnih straneh, kot so Facebook, Twitter, YouTube, Reddit itd. Oznaka TBT se običajno uporablja ob četrtkih, ko uporabniki nalagajo fotografije dogodkov in stvari iz preteklosti.

Novičarski tok; Vir novic

[News Feed; Web Feed]

Neprekinjen prenos podatkov, kjer se prikazujejo objave naših prijateljev in strani, ki jim sledimo. Prikazane novice in informacije so uporabnikom ponujene glede na njihova zanimanja. Umetna inteligenca, ki se skriva v ozadju sistema, skrbi, da vsak uporabnik dobi točno tisto, kar ga zares zanima. Novičarski tok oz. vir novic je verjetno najbolj poznan po trenutno največjem družbenem omrežju Facebook in tistim uporabnikom, ki do Googla dostopajo prek pametnih telefonov.

Obisk spletne strani

[Page visit]

Več zaporednih zahtevkov spletnega mesta s strani enega uporabnika v eni seji. Uporabnik v eni seji opravi en obisk ter enega ali več ogledov spletne strani (pageview).

Oblika uporabniškega vmesnika

[UI; User Interface Design]

Gumbi, meniji in drsniki so del ključnih komponent, ki uporabniku omogočijo opravljanje nalog in navigacijo po spletnem mestu ali aplikaciji. Oblikovalec stilizira in grafično opremi žične modele, ki jih kasneje pripravi oblikovalec uporabniške izkušnje.

Obogatena resničnost

[AR; Augmented reality]

Živ, neposreden ali posreden pogled na fizično, resnično okolje, čigar elementi so obogateni (ali dopolnjeni) z računalniško ustvarjenimi dodatki, kot so zvok, video, grafika ali GPS-podatki. Termin je povezan s širšim konceptom, imenovanim posredovana resničnost, v kateri se pogled na resničnost spremeni s pomočjo računalnika. Nasprotje temu je virtualna resničnost (povezava). Obogatenje resničnosti se običajno dogaja v realnem času in v semantični povezavi z elementi v okolju (npr. prikazovanje rezultatov na televiziji med tekmo). Z napredno tehnologijo pa lahko informacije o resničnem svetu postanejo interaktivne in digitalno spremenljive.

Obogateni izvlečki

[Rich Snippets]

Opis strukturiranih podatkov, ki jih operaterji spletnega mesta dodajajo v obstoječi HTML, kar omogoča uporabnikom razumevanje in nudi informacije o spletnih straneh. Spletni iskalniki so izvlečke začeli uporabljati za bogatejše rezultate pri iskanju.

Ocena kakovosti

[Quality Score]

Ocena kakovosti vaših oglasov, ključnih besed in ciljnih strani. Oglasi višje kakovosti so lahko podlaga za zagotavljanje nižjih cen in boljših položajev oglasov.

Ocena verjetnosti ponovnega nakupa

[NPS; Net promoter score]

Metrika, ki meri verjetnost ponovnega nakupa oziroma zvestobo stranke. Meritve vsebujejo izkušnje s strankami in napovedujejo rast poslovanja.

Odprta tržnica

[Open market]

Odprto trgovalno okolje za vse digitalne oglaševalce za prodajo in nakup nezasedenih oglasnih zmogljivosti. V tovrstnih licitacijah ni neposredne komunikacije med kupcem in prodajalcem, saj postopek trgovanja z obeh strani (prodaja, nakup) poteka avtomatizirano preko DSP- in SSP-platform.

Oglas med predvajanjem

[In-stream ad]

Oglas s predvajanjem video vsebin. Posebna oblika oglaševanja z video oglasi, pri kateri se video oglas prikaže uporabnikom pred ali med predvajanjem video vsebin na zahtevo (streaming) ali po njem.

Oglaševalska agencija

[Advertising agency]

Poenostavljeno poimenovanje za podjetje, ki v imenu naročnika izpelje oglaševalsko akcijo. Praviloma ponuja storitve, kot so medijsko načrtovanje, kreativna zasnova in izvedba oglasnega gradiva, zakup oglasnega prostora ter izdelava poročila o izvedeni oglaševalski akciji.

Oglaševalska akcija

[Advertising campaign]

Vključuje načrtovanje, zasnovo oglasa (kreativa), zakup oglasnega prostora in spremljanje učinkovitosti oglasa pri ciljni skupini.

Oglaševalska mreža

[Advertising network]

Podjetje, ki služi kot posrednik med založniki in oglaševalci. Mreže običajno združujejo založnike in oglaševalce ter upravljajo neprodani oglasni prostor. Imajo zelo širok spekter poslovnih modelov in naročnikov.

Oglaševalski brif; Oglaševalski napotki

[Advertising brief]

Temeljit dokument o sodelovanju med oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju snovanja, priprave in izvedbe akcij trženjskega komuniciranja.

Oglaševalski cenik

[Rate card]

Cenik oglasnega prostora določene spletne strani oz. medija. Stopnja cene se pogosto spreminja, saj je odvisna od posameznega dogovora in pogajalske moči oglaševalca. Pogosto vsebuje tudi tehnična navodila za pripravo spletnega oglasa.

Oglaševanje na omrežju

[RON; Run Of Network]

Model zakupa oglasnega prostora. Gre za nesegmentirano oglaševanje na vseh pridruženih spletnih straneh neke oglaševalske mreže. Ta način oglaševanja dosega največji doseg med nesegmentiranim občinstvom na spletu in najnižjo ceno zakupa.

Oglaševanje na spletnem mestu

[ROS; Run Of Site]

Model zakupa oglasnega prostora. Oglaševanje na vseh spletnih straneh spletnega mesta. Nasprotno od modela ROC, kjer gre za oglaševanje le na spletnih straneh znotraj posamezne kategorije, ali RON, kjer gre za oglaševanje na vseh spletnih straneh.

Oglaševanje v besedilu

[In-text advertising]

Oglasi, ki se prikažejo znotraj besedila in se ujemajo z določenimi besedami ali frazami.

Oglaševanje v kategoriji

[ROC; Run Of Category]

Model zakupa oglasnega prostora. Pomeni razpršeno oglaševanje na vseh spletnih straneh v določeni kategoriji in omogoča učinkovito doseganje ciljnih skupin s posameznega vsebinskega področja. Zaradi boljšega doseganja ciljnih skupin so cene zakupa višje.

Oglasne borze

Avtomatizirane spletne tržnice, ki omogočajo nakup in prodajo oglasnega prostora različnim strankam (oglaševalcem, oglaševalskim mrežam in platformam za povpraševanje – DSP), običajno prek licitacij.

Oglasni format

[Ad format]

Oblika spletnega oglasa, ki je lahko klasična pasica (banner) dimenzij 468×60, 728×90, 160×600 itd. ali napredni oglas različnih dimenzij (celostranski oglas, ohranjevalnik zaslona, video oglas itd.). Standarde za dimenzije spletnih oglasov določa združenje IAB (Interactive Advertising Bureau).

Oglasni odmor

[Webmercial]

Animirani celostranski oglas z zvočnimi učinki. Običajno se pojavlja med spletnimi stranmi in traja od 5 do 30 sekund. Uporaben je za gradnjo zavedanja o blagovni znamki.

Oglasni prevzem

Vrsta spletnega oglaševanja, kjer oglaševalec na določenem mediju zakupi vsa oglasna mesta. V tem primeru je ob prikazu spletne strani hkrati prisoten na vseh oglasnih mestih.

Oglasni prostor

[Ad space]

Prostor na spletni strani, ki je namenjen oglasom. Oglasni prostor večkrat imenujemo tudi oglasna površina.

Oglasni strežnik

[Ad server]

Spletni strežnik z nameščeno posebno programsko opremo, ki omogoča izbiranje, serviranje ter merjenje spletnih oglasov. 

Ogled spletne strani

[Pageview]

Zahtevek za naložitev ene HTML-datoteke ali spletne strani znotraj spletnega mesta.

Optimizacija donosa

[Yield optimization]

Uporaba podatkovne analize in optimizacijskih tehnik za povečanje učinkovitosti in prihodkov z naslova prodaje oglasnega prostora v digitalnih medijih. Z naraščajočo količino podatkov, ki so na voljo v industriji, postaja optimizacija donosa vse bolj kompleksno opravilo. To pogosto vključuje analiziranje množic podatkov za uresničitev uspešnih in otipljivih rezultatov.

Za založnike spletnih medijev lahko optimizacija donosa vključuje analizo obstoječih podatkov z namenom ugotavljanja, kateri oglasni inventar deluje in kateri ne. Ključni del optimizacije donosa je razumevanje točno določenih elementov ali razmer oglasnega inventarja in njihovo izkoriščanje za povečanje učinkovitosti.

Optimizacija mobilnih aplikacij za trgovine

[ASO; App Store Optimization]

Proces izboljšanja vidnosti mobilne aplikacije v trgovini z aplikacijami (kot sta iTunes ali Google Play za Androide). Optimizacija za trgovine z aplikacijami je tesno povezana z optimizacijo za iskalnike, saj prav tako vključuje proces za visoko uvrstitev v iskalniku znotraj trgovine. To pa pripelje do večkrat naložene aplikacije kot sicer.

Optimizacija za družbene medije

[SMO; Social media optimization]

Skupek metod za doseganje publicitete s pomočjo družbenih medijev. Metode vključujejo na primer dodajanje virov RSS (real simple syndication), zaznamkov (zaznamki), slik na portale s slikami, snemanje video vsebin in njihovo objavljanje vsepovsod po spletu idr. V bistvu gre za pridobivanje obiskovalcev iz vsega, kar ni iskalnik.

Organsko iskanje

[Organic search]

Proces, s pomočjo katerega uporabniki najdejo spletne strani, le-te pa za postavitev med iskalne zadetke v iskalniku ne plačujejo.

Osebni ogled

[Showrooming]

Gre za prakso, kjer kupci preverijo izdelek v fizični trgovini, potem pa ga kupijo na spletu, včasih po nižji ceni. Spletne trgovine dostikrat nudijo nižje cene kot fizične trgovine, saj nimajo toliko stroškov s poslovanjem. Nasprotje temu je webrooming, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini.

OT; Operativne tehnologije

[OT; Operational Technology]

Za razliko od informacijskih tehnologij gre za tehnologije, povezane z nadzorom in avtomatizacijo. Informacijske tehnologije pomagajo izvajati poslovne procese, operativne tehnologije pa pomagajo pri izvajanju fizičnih interakcij, ki nadzorujejo ustvarjanje vrednosti.

Otipljivi internet; Visoko odzivni internet

[Tactile internet]

Izjemno nizka latenca v kombinaciji z visoko razpoložljivostjo, zanesljivostjo in varnostjo so ključne značilnosti otipljivega interneta. V povezavi z računalništvom v oblaku, virtualno in obogateno resničnostjo se otipljivi internet ukvarja s krajšanjem odzivnih časov na milisekunde na področjih industrijske avtomatike, transportnih sistemov, zdravja, izobraževanja in iger. S svojimi značilnostmi pomaga pri simulacijah gibanja, telekirurgiji, telesno prizadetim osebam, pri rehabilitaciji bolnikov po operacijah …

OTS; Frekvenca prikazovanja

[OTS; Opportunity To See]

Podatek, ki pove, kolikokrat je povprečno uporabnik v času poteka oglaševalske akcije imel priložnost videti oglas.

Označiti

[Tag]

Označiti vsebino z določenim ključnikom ali označiti prisotnost osebe v vsebini.

Oznaka; Ključna beseda

[Tag; Keyword]

Termin se navezuje na družbene medije, kjer uporabniki določeni fotografiji, besedilu ali/in video vsebini pripišejo določen »tag«. To uporabnikom omogoča, da s pomočjo iskalnika iščejo oziroma brskajo po seznamu priljubljenih tagov.

P2P; Omrežja enakovrednih

[P2P; Peer-to-peer]

Decentralizirana vrsta omrežja, kjer posamezna vozlišča v omrežju, imenovana »kolegi« (»peer«), delujejo kot »ponudniki« in »kupci« virov (med seboj so si enakopravni). Nasprotno temu je centraliziran model, imenovan odjemalec-strežnik, kjer vozlišča odjemalca prosijo za dostop do virov, ki jih zagotavlja centralni strežnik.

Pajek

[Spider]

Program, ki samodejno sledi povezavam na spletu. Iskalniki jih na primer uporabljajo z namenom indeksiranja spletnih strani.

Pametne naprave

[Smart Devices]

Elektronska naprava, ki omogoča povezovanje, skupno rabo in interakcijo s svojimi uporabniki in drugimi pametnimi napravami. Pametne naprave so po velikosti ponavadi majhne, imajo pa običajno moč nekaj gigabajtov.

Pametne pogodbe

[Smart Contracts]

Pogodba, ki je v celoti napisana na verigi blokov. To pomeni, da se bodo pogoji, zapisani na algoritmu, izvršili samodejno z nekim sprožilnim dejavnikom. Brez posrednikov in vpletanja tretjih oseb. Pametna pogodba omogoča sklepanje sočasnih multilateralnih poslov. Pogodba se nato prilagaja zunanjim dejavnikom in se sproti izvršuje samodejno, takoj ko se izpolnijo posamezni pogodbeni pogoji

Pametni podatki

[Smart Data]

Pametni podatki so tiste informacije, ki jih iz množice podatkov (Big Data) pretvorimo v relevantne. To storimo s pomočjo pametnih algoritmov, ki iz velikih podatkovnih zbirk pridobijo, sintetizirajo, analizirajo in posledično osmislijo nepregleden nabor informacij. S tem pametni podatki množici podatkov dajo aplikativno in uporabno vrednost, ki lastniku podatkov omogoča bolj preudarne in strateške odločitve.

Pametni stroji

[Smart Machine]

Stroji z možnostjo samoučenja. Svoje vedenje in delovanje prilagajajo na podlagi izkušenj oz. učenja, niso v popolni odvisnosti od ljudi in pri svojem delu pokažejo nepričakovane rezultate.

Partnerski program

[Affiliate]

Poslovni dogovor med spletnim trgovcem (podjetjem, ki na internetu prodaja izdelke) in drugimi neodvisnimi lastniki spletnih strani (partnerji), s katerim slednji promovirajo ponudbo prvega ter so za to nagrajeni s provizijo. Primer: partner na svoji spletni strani oglašuje izdelke spletnega trgovca ter tako usmerja obiskovalce na spletno stran trgovca. Vsakič, ko obiskovalec opravi nakup na spletni strani trgovca, je partner nagrajen s provizijo od ustvarjene prodaje.

Partnersko trženje

[Affiliate marketing]

Način prodajanja oglasnega prostora, pri katerem se lastnika dveh različnih spletnih strani dogovorita za višino provizije za vsak prodani oglas.

Pasica

[Banner]

Tudi oglasna pasica. Oblika klasičnega spletnega oglasa, ki poleg besedila vključuje tudi grafiko in ponuja povezavo s spletno stranjo oglaševalca. Lahko je različnih formatov (GIF, JPEG, Flash, HTML, Java, JavaScript itd.) in različnih dimenzij (468×60, 728×90, 160×600, 876×180, 300×250 itd.). V tisku se pojavlja skupaj z uredniško vsebino. V tem se razlikuje od malih oglasov, ki se navadno pojavljajo na posebnih straneh oziroma odsekih v časopisih in so omejeni zgolj na kratko besedilo.

Pasična izgorelost

[Banner burnout]

Stanje, ko pada učinek oglasa oziroma ko se začne manjšati CTR oglasa, ker je uporabnik prevečkrat videl isti oglas.

Pasična slepota

[Banner blindness]

Nagnjenje spletnih obiskovalcev, da ignorirajo spletne pasice, tudi če te vsebujejo informacije, ki jih obiskovalci aktivno iščejo. Do pasične slepote pride zaradi informacijske preobremenjenosti potrošnikov.

Pasovna širina

[Bandwidth]

Termin, ki pove, koliko podatkov se lahko prenese v določenem časovnem obdobju po nekem komunikacijskem kanalu. Za prenos se najpogosteje uporablja enota kb/s (kilobiti na sekundo).

Past

[Trap door]

Spletni oglas, ki uporabnika pripelje na spletno stran, s katere pa se potem težko vrne na spletno stran, na kateri je kliknil na oglas.

Pavšal

[Flat rate; Flat fee]

Časovni zakup oglasnega prostora.

Persone

[Buyer personas]

Ustvarjena in strnjena predstavitev popolne stranke/kupca. Predstavitev temelji na resničnih podatkih in preudarno izbranih predvidevanjih: kdo so naši obiskovalci (demografija), kakšni so njihovi motivi (motivacija), kaj jih zanima (cilji) in kako načrtujejo (načini obnašanja).

Piškotek

[Cookie]

Podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za samo delovanje spletne strani (recimo za spletni nakup) ter za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o uporabnikih, kot so preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.

Plačilo za klik

[Pay per click]

Pove nam, koliko je podjetje zaslužilo z vsemi obiskovalci spletne strani. Izračuna se tako, da celoten zaslužek od obiskovalcev spletne strani delimo s številom obiskovalcev.

Plačljivi mediji

[Paid media]

Zajemajo področje oglaševanja v medijih – na iskalnikih, v platformah za prikazno oglaševanje, na družbenih omrežjih, v obliki sponzoriranih advertorialov (PR-vsebin) in objav ipd. Z velikim dosegom in možnostjo izredno natančnega ciljanja so plačljivi mediji oziroma kupljen doseg vnaprej določenega občinstva, ki bo izpostavljeno oglasnim sporočilom, odlični za promocijo blagovne znamke, za hitre akcije, za pridobivanje novih strank ali aktivacijo obstoječe publike.

Platforma; Sistem

[Platform]

Platforma računalnika ali operacijskega sistema (OS). Primer: računalniški platformi PC in Macintosh ter programske platforme Windows, Unix in MacOS.

Podatki partnerjev

[2nd party data]

Lastni podatki, ki jih dobimo neposredno od vira. Oglaševalec se lahko dogovori z določenim založnikom prek platforme za upravljanje podatkov (DMP) ali kako drugače, da mu ponudi posebne podatke, občinstva … Pogoji prodaje so določeni z obeh strani vnaprej, delitev visokokakovostnih podatkov pa oglaševalcu omogoča dostop do številnih občinstev, do katerih prej ni imel dostopa. Na primer, če imate v lasti novičarsko spletno mesto in se povežete s podjetjem, ki se ukvarja z lepoto in zdravjem, lahko nenadoma ponudite svojim oglaševalcem podatke o zdravju in lepoti, ki jih prej niste imeli.

Podatki tretjih oseb

[3rd party data]

Podatki, pridobljeni na tujih platformah in spletnih mestih. Obstajajo tudi podjetja, ki prodajajo podatke teh ponudnikov. Ob nakupu le-teh morajo biti kupci previdni in paziti na številne dejavnike, na primer, ali podjetje uporablja modelirane podatke ali podatke, pridobljene z registracijo.

Podatkovni marketing

[Data-driven marketing]

Strategija, pri kateri uporabimo podatke potrošnikov za optimalno in usmerjeno medijsko nakupovanje in kreativno sporočanje. Dvigu kakovosti in količine podatkov je sledila eksplozivna rast tehnologije za kreativno proizvodnjo in avtomatizacijo. Marketinška tehnologija sedaj omogoča personalizacijo na različnih ravneh trženja. Uporaba in aktiviranje podatkov (po navadi samodejno ali polsamodejno), omogoča bistveno boljšo pripravo strategije. Prav tako pa prinaša boljši ROI.

Poddaja; Podcast; Videocast

[Podcast; Videocast]

Avdio in video vsebine, ki jih avtorji objavljajo na internetu. Uporabnik jih lahko samodejno naloži na svoj računalnik. Primer sta Google Reader in iTunes, podcaste imajo tudi spletna mesta tradicionalnih medijev in druga spletna mesta.

Podrsati

[To swipe]

Izraz (na družabnem omrežju za zmenke Tinder) se uporablja, ko uporabnik s pomikom prsta na desno (ali levo) na zaslonu na dotik pokaže, ali se mu zdi drug uporabnik privlačen (ali neprivlačen).

Podstran

[Subpage]

Podstran je stran, ločena od katere druge z znakom / (poševnico navzpred). Uporaba te možnosti za strani v osnovnem imenskem prostoru (članki) ni mogoča. Pogost način za začetek podstrani je izdelava nove povezave, ki se začne z znakom / (poševnico). Stran, na katero taka povezava kaže, obravnavamo kot podrejeno gostiteljski strani.

Pogosta vprašanja

[FAQ; Frequently asked questions]

Seznam vprašanj, za katera se predvideva, da so pogosto zastavljena, in odgovorov nanje. Vedno se nanašajo na določeno temo. Ponavadi se ti seznami pojavljajo na spletnih mestih, forumih …; torej povsod tam, kjer je večja verjetnost pojavljanja teh vprašanj.

Pogostost ključne besede

[Keyword Frequency]

Kolikokrat se pojavi določena ključna beseda na spletni strani. Zelo visoka stopnja pogostosti nakazuje na t. i. spam spletno stran, medtem ko zelo nizka stopnja pogostosti nakazuje na slabo povezanost med ključno besedo in spletno stranjo.

Pojavni oglas

[Pop up ad]

Oglas, ki je vrinjen na spletno stran in se uporabniku prikaže bodisi ob prihodu na spletno mesto bodisi med samim pregledovanjem spletnih strani.

Pojavno okno

[Pop-up; Pop under]

Oblika oglasa, ki se prikaže v drugem, manjšem oknu brskalnika. Cena te vrste oglasa je višja, saj je opaznost večja, so pa nezaželena oblika oglasov pri uporabnikih.

Pomnilnik

[Computer data storage]

Spomin računalnika, ki beleži v zadnjem času najpogosteje iskane vsebine, dokumente, spletne strani in jih zato hitreje prikaže. Lahko je lokalni pomnilnik (na primer na brskalniku) ali pa je del celotne mreže.

Ponovno ciljanje

[Retargeting]

Oblika ciljanja, ki omogoča ponovno doseganje ljudi, ki so že obiskali oglaševalčevo spletno stran na način, da jim oglaševalec pokaže zanje pomembne oglase, ko se nahajajo kjerkoli na spletu. Ko na primer uporabniki zapustijo oglaševalčevo stran, ne da bi karkoli kupili, se lahko oglaševalec s ponovnim trženjem znova poveže z njimi. Lahko jim prikazuje posebej zanje prilagojene oglase, ki jih spodbujajo, da se vrnejo na stran in opravijo nakup.

Ponovno trženje

[Remarketing]

Oglaševalski proces, ki omogoča, da z oglasom dosežemo uporabnike, ki so že obiskali našo spletno stran in pokazali zanimanje za naše izdelke ali storitve, obisk spletne strani pa so zapustili pred samim nakupom. Ponovno trženje je namenjeno ciljni skupini potencialnih uporabnikov, zato je tovrstno oglaševanje učinkovitejše in ima potencialno višjo povrnitev naložbe ter pripomore k pospeševanju poslovanja.

Poročanje

[Reporting]

Pri digitalnem oglaševanju gre za poročanje naročniku o poteku njegove oglaševalske akcije. Osnovno poročanje vključuje čas oglaševanja, oglasne formate, digitalne medije in osnovne rezultate: prikaze oglasa, klike na oglas, doseg uporabnikov in OTS oziroma povprečno število izpostavitev. Z vključitvijo vrednosti oglaševanja so možni tudi podatki o končni povprečni ceni prikaza, klika, ceni na uporabnika ipd.

Portal

[Portal]

Spletna stran, ki vsebuje najrazličnejše informacije: zadnje novice, vreme, povezave na druge spletne strani, igre, spletno pošto, nakupovanje prek spleta itd. Portali ponavadi predstavljajo vstopno točko za začetek iskanja informacij na internetu.

Poslovna inteligenca

[Business Intelligence]

Niz strategij, procesov, aplikacij, podatkov, izdelkov, tehnologij in tehničnih arhitektur, ki se jih uporablja za podporo zbiranju, analizi, predstavitvi in širjenju poslovnih informacij. Tehnologije za poslovno inteligenco zagotavljajo zgodovinske, trenutne in napovedne poglede na poslovanje podjetja. Skupne funkcije tehnologij poslovne inteligence so poročanje, spletno analitično procesiranje, analiziranje, rudarjenje po podatkih, rudarjenje po procesih in druge. Te funkcije zmorejo upravljati z množicami podatkov, s čimer pomagajo identificirati, razvijati in ustvarjati nove strateške poslovne priložnosti.

Poslovno družbeno omrežje

[Enterprise social network]

Uporaba spletnih družbenih omrežij med ljudmi, ki si delijo poslovni interes in/ali dejavnost. Zajema intranete in druge klasične programske platforme, ki jih uporabljajo večja podjetja za organizacijo svoje komunikacije, sodelovanja in drugih vidikov svojih intranetov.

Posnetek snap; Snap

[Snap]

Fotografija, ki posname dogajanje v trenutku in je pripravljena za takojšnje deljenje na družbenih omrežjih. Izraz izvira iz Snapchata, vendar se uporablja tudi pri ostalih omrežjih.

Pospeševanje rasti

[Growth hacking]

Pospeševanje rasti opisuje proces hitrega eksperimentiranja pri razvoju izdelkov in trženju preko različnih kanalov, pri čemer je cilj odkriti najbolj učinkovite načine za rast in širitev poslovanja. Pri pospeševanju rasti gre bolj za miselnost kot pa za nabor točno določenih orodij ter se nanaša na nabor tako tradicionalnih kot tudi neobičajnih trženjskih poizkusov, ki vodijo k rasti poslovanja. Hekerji rasti so tržniki, inženirji in produktni vodje, ki so si za cilj zadali pridobivati nove uporabnike in komunicirati z njimi. Pogosto se osredotočajo na cenovno ugodne alternative tradicionalnemu trženju in torej uporabljajo družabne medije, viralno trženje ali usmerjeno oglaševanje, namesto da bi kupovali prostor v bolj tradicionalnih medijih, kot so radio, tiskani mediji in televizija. Pospeševanje rasti je še posebej razširjeno med zagonskimi podjetji, ko je cilj hitra rast v zgodnji fazi obstoja podjetja.

Pot uporabnika

[Click-stream; Pathway]

Pot, po kateri je šel uporabnik z enega spletnega mesta na drugo oziroma z ene strani na drugo. Informacija je pomembna lastniku (založniku) spletnega mesta, saj mu pokaže premikanje uporabnika po njegovem spletnem mestu.

Potrjen račun

[Verified Account]

Javna osebnost, za katero istovetnost jamči podjetje, ki je lastnik družbene platforme.

Požarna pregrada

[Firewall]

Lokalno omrežje, ki ščiti pred vdori, virusi in drugimi morebitnimi težavami, ki lahko omrežje napadejo oziroma okužijo prek interneta. Poznamo tako strojne kot programske požarne zidove, njihovo toleranco oziroma prepustnost pa določa sistemski administrator.

Poziv k dejanju

[CTA; Call to Action]

Besede, ki pozivajo bralca, poslušalca ali gledalca promocijskega sporočila, da takoj ukrepa. Oglasi brez poziva k dejanju se štejejo kot nepopolni in neučinkoviti. Primeri poziva k dejanju: »piši zdaj«, »klikni tukaj« ali »pokliči zdaj«.

Pravilnik za uporabo družbenih omrežij

[SMP; Social media policy]

Pisni dokument, ki določa, kako naj se zaposleni vedejo na družbenih omrežjih, obenem pa jim svetuje, kako naj kar najbolje uporabljajo ta omrežja. Njegov namen je zaščititi ugled podjetja, saj določa, kaj zaposleni lahko in česa ne smejo početi znotraj družbenih omrežij.

Preddražba

[Header bidding]

Način programatične prodaje oglasnega prostora, pri katerem založnik ponudi svoj inventar različnim oglaševalcem hkrati, ti pa med seboj tekmujejo po principu dražbe. Z istočasno licitacijo se skuša doseči najboljšo monetizacijo in rešiti pomanjkljivosti slapovnega modela.

Prediktivna analitika; Napovedna analitika

[Predictive Analytics]

Vrsta analitike, ki se na podlagi tehnologije uči iz izkušenj, da bi predvidela prihodnje vedenje posameznikov ter s tem pripomogla k pravim in zanesljivejšim odločitvam. V osnovi to pomeni, da potrebujemo informacije iz preteklosti, iz katerih se bomo naučili in predvideli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

Predstavitev ideje

[Pitch]

Kratek govor ali dejanje, s katerim se poskuša nekoga prepričati, da nekaj kupi ali naredi.

Prelisičenje pomnilnika

[Tweaking; Overclocking RAM]

Prijem, s katerim se prepreči, da bi se spletni oglas shranil v pomnilnik računalnika in s tem povzročil premajhno število prikazov oglasa. Ponavadi se izvaja s pomočjo naključne številke ali trenutne ure, ki se ju pripne oglasu.

Prenehati slediti

[Unfollow]

Prenehati s spremljanjem določenega uporabnika.

Prepoznavanje potrošnikovih želja

[Demand Generation]

Metoda, pri kateri se oglaševalec prilagodi potencialnemu potrošniku glede na njegove preference in želje. Gre za koncept dolgoročnejšega razmerja s potrošnikom na personaliziran način.

Pretočne video vsebine

[Streaming media]

Večpredstavnostne vsebine, ki se prenašajo prek interneta ali drugih omrežij in se predvajajo sprotno z nalaganjem ali z majhno zakasnitvijo v živo ali na zahtevo (npr. Netflix).

Pridobivaje potencialnih strank

[Lead generation]

Gradnja baze potencialnih kupcev. Nove stike se lahko uporabi za baze za e-novice ali za prodajo. Metode ustvarjanja novih stikov navadno sodijo v sklop oglaševanja, lahko pa vključujejo tudi neplačljive vire, kot so organski zadetki v iskalnikih ali priporočila obstoječih kupcev.

Prikaz oglasa

[Ad impression]

Merilo, ki pove, kolikokrat je bil oglas prikazan (ne glede na to, ali je bil opravljen klik ali ne). Vsakič, ko je oglas prikazan, se to šteje kot en prikaz.

Prikazi

[Impressions]

Prikazi odražajo oglede določene spletne strani. Število potencialnih prikazov se uporablja za izračun stroškov prikaza oglasa.

Prikazi znotraj družbenih omrežij

[Social Impressions]

Kolikokrat je bila vsebina, objavljena na družbenih omrežij, videna. Primer: če so trije ljudje videli en tvit dvakrat, to pomeni šest prikazov tvita. Prikazi niso doseg, ki pomeni število enkratnih ljudi, ki so določeno vsebino videli.

Prikazno oglaševanje

[Display Advertising]

Vrsta oglaševanja, ki vključuje prikazne oglase, imenovane tudi pasice. So v standardiziranih oblikah (dimenzijah) in lahko vključujejo besedilo, logotip, slike in zadnje čase tudi večpredstavne elemente.

Prikazovanje spletnih oglasov

[Ad serving]

Proces, v katerem je spletni oglas ustrezno izbran in nato prikazan na uporabnikovem računalniku. Spletne oglase običajno servira spletni založnik ali pa podjetje, ki upravlja z oglasnim strežnikom. Spletni oglasi so lahko neposredno vključeni v vsebino spletnih strani, lahko pa so servirani tudi ločeno (na primer lebdeči oglasi ali pop-up oglasi).

Primerjalna analiza

[Benchmarking]

Analiza, pri kateri ovrednotimo prakse, tehnologijo in vrednost kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Definiramo ciljno publiko in določimo ključne dejavnike, potrebne za uspeh. Gre za iskanje razlik pri izvedbah in vključuje učenje od najboljših praks drugih podjetij, ki jih potem implementiramo v svoje poslovanje.

Primerjalno oglaševanje

[Comparative advertising]

Vrsta oglaševanja, v katerem svoj izdelek primerjamo s konkurenčnim. Ta vrsta oglaševanja je smiselna, če imata na primer tako naš izdelek kot tudi konkurenčni enako ceno, vendar je naš kakovostnejši.

Pripovedovanje zgodb

[Storytelling]

Družbena in kulturna dejavnost deljenja zgodb, pogosto z improvizacijo, s teatralnostjo ali z olepševanjem. Zgodbe ali pripovedi so se pripovedovale v vsaki družbi za zabavo, učenje, ohranjanje družbe in posredovanje vrednot. Ključni elementi vsake zgodbe so zgradba, značaji in način pripovedovanja.

Pripovedovanje zgodb je pomembna tehnika znotraj strategije vsebinskega marketinga in je nujna za vse, ki želijo izstopati.

Prisluženi mediji

[Earned media; Free media]

Publiciteta, ki ni pridobljena z oglaševanjem, ampak prek drugih promocijskih aktivnosti, kot sta uredniški vpliv in vpliv prek družbenih omrežij. Pomemben poudarek tukaj je, da teh medijev ni mogoče kupiti ali si jih lastiti, pridobi se jih lahko le organsko.

Pristajalna spletna stran

[Landing page]

Prva stran, ki jo oseba vidi po tistem, ko klikne na oglas. Ta stran je lahko katerakoli stran vašega spletnega mesta, tudi domača stran. Skoraj vedno, ko uporabnika preusmerite na svoje spletno mesto z oglasa, je priporočljivo, da ga preusmerite na posebno spletno stran, ki vključuje prilagojene informacije, kar bo povečalo stopnjo konverzije vaše pristajalne spletne strani.

Prodajni lijak; Nakupni lijak

[Purchase funnel; Purchasing funnel]

Shema ali marketinški model prodajnega oz. nakupnega procesa. Model ponazarja teoretično pot od trenutka prvega stika uporabnika z vašo blagovno znamko do končnega cilja, ki je po navadi nakup izdelka ali storitve. Model je pomemben pri trženju podjetja, saj zagotavlja razumevanje in sledenje obnašanja povprečnega kupca v celotnem prodajnem procesu. Prodajni lijak vam lahko pomaga pri načrtovanju marketinških akcij, označevanju področij za izboljševanje stopnje konverzije, razvoju prodajnega procesa in oblikovanju sistema upravljanja odnosov v strankami (CRM).

Programatična kreativa

[Programmatic creative]

Omogočanje pametne kreative, pri kateri je vsaka oseba izpostavljena oglasni kreativi, ki je prilagojena posebej zanjo, ne glede na napravo ali stran, na kateri se oseba nahaja.

Programatična kreativa omogoča, da je vsebina oglasa programatično manipulirana ter tako bolj relevantna in personalizirana, omogoča pa tudi stalno povratno informacijo za nadaljnjo optimizacijo. Ne gre torej za prikazovanje neke splošne kreative, pač pa kreative, ki je prilagojena in narejena za potrebe točno določenega gledalca. Namen programatične kreative je izraba podatkov za ustvarjanje in izvedbo boljših kreativ – takšnih, ki vzbudijo pozornost in povečajo rezultate kampanj. Študije kažejo, da naj bi optimizirane kreative izboljšale delovanje kampanj za od 30 do 50 odstotkov, pogosto pa še več.

Programatični zakup oglasnega prostora

[Programmatic ad buying]

Zakupovanje oglasnega prostora in izvedba oglaševanja v digitalnih medijih s pomočjo programske opreme. Programska oprema skrbi za avtomatizacijo in združevanje poslovnih procesov na področju spletnega oglaševanja (zakup oglasnega prostora, ciljanje, analitika, realno-časovna optimizacija akcij glede na rezultate) v avtomatiziran proces. S tovrstno programsko opremo običajno upravljajo spletne medijske agencije. iPROM v ta namen razvija in uporablja iPROM Cloud.

Programatično nativno oglaševanje

[Programmatic native advertising]

Gre za združitev nativnega oglaševanja in programatične tehnologije. Nekateri ponudniki že obljubljajo, da lahko tudi za nativno oglaševanje uporabijo programatično tehnologijo tako, da združijo zanimanja bralcev z oglaševalčevimi cilji. Uspeh programatičnega nativnega oglaševanja je v veliki meri odvisen od pripravljenosti založnikov, da svoj prostor odprejo programatičnim platformam.

Programatično TV-oglaševanje

[Programmatic TV advertising]

Gre za podatkovno avtomatizacijo na občinstvu temelječih oglaševalskih transakcij. Menja industrijske standarde, saj se oglaševalci ne zanašajo zgolj na gledanost oddaj, da določijo želena občinstva za svoje oglase, pač pa s programatično tehnologijo uporabljajo podatke o občinstvih, da kar najbolj optimizirajo prikazovanje oglasov. Primer: moški z letnim dohodkom 50.000 dolarjev in z mobilno napravo Android. Ni pomembno, ali se oglas prikaže med oddajo X Factor ali X Games, pomembno je, da jo gleda ta ciljna skupina. Večina ciljanja na TV-ju danes še ni tako napredna, zato je programatični TV še v povojih.

Programček

[Applet]

Program, ki je napisan v programskem jeziku Java in med drugim omogoča gledanje preprostih animacij, interakcijo z uporabnikom in prikaz dinamičnih vsebin na spletnih straneh. Zaradi počasnosti in strojne zahtevnosti se že nekaj časa namesto tega uporablja HTML5.

Programski vmesnik

[API; Application Programming Interface]

Niz protokolov in orodij za gradnjo programskih aplikacij. API določa, kako je treba sestavne dele programske opreme uporabiti in kako naj sodelujejo med sabo pri načrtovanju komponent grafičnega uporabniškega vmesnika. Dober API z zagotavljanjem gradnikov omogoča lažji razvoj programske aplikacije.

Promocijski (PR) članek; Članek z oglasno vsebino

[Advertorial]

Oglas v obliki novinarskega članka, ki je oblikovan tako, da ne izstopa od ostale (uredniške) vsebine na spletni strani.

Protokol

[Protocol]

S standardi določeno zaporedje ukazov, po katerih se izvajajo procesi v računalnikih, omrežjih in na internetu. Protokoli določajo pravila za izmenjevanje podatkov ter informacij med napravami v telekomunikacijah, prav tako pa skrbijo za odpravo napak in nemoten pretok podatkov. Na internetu se največkrat srečamo s protokoli TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP (e-pošta), POP3, TELNET in drugimi.

Protokol Open Graph

[OG; Open Graph protocol]

Protokol omogoča enostavno integracijo spletne strani v družbeno mrežo (social graph). Integracija se zgodi v obliki informacijsko bogatega objekta. Najbolj znan primer integracije Open Graph protokola je Facebook, kjer vsaka stran dobi enako funkcionalnost, kot kateri koli drugi objekt na Facebooku. Protokol so ustvarili programerji Facebooka in se uporablja samo in izključno za nadzor povezovanja in izmenjavanja vsebin na tem družbenem omrežju.

Protokol RSS

[RSS; Really Simple Syndication]

Način distribucije vsebin prek XML-formata, največkrat gre za naslove in povzetke. Z RSS-om lahko omilimo informacijsko zasičenost, saj nam omogoča personalizacijo vsebin, ki nas zanimajo. Bloganje je povezano s pojmom RSS – s klikom na oranžni znak se uporabnik naroči na RSS-vir oziroma redno prejemanje zapisov na blogu.

Psihografski podatki

[Psychographic data; Psyhographics]

Podatki o osebnostnih lastnostih, zanimanjih ter drugih značilnostih uporabnikov posamezne spletne strani, ki oglaševalcem omogočajo boljše načrtovanje oglaševanja na najbolj ustreznih spletnih straneh.

Računalništvo v oblaku

[Cloud computing]

Slog računalništva, pri katerem so dinamično razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot storitev prek interneta. V osnovi koncept računalništva v oblaku združuje pojme programska oprema kot storitev, platforma kot storitev in infrastruktura kot storitev.

Razdrobljenost trga

[Market fragmentation]

Fordova vizija, da en izdelek ustreza vsem, je že zdavnaj propadla, a pristop, da je eno sporočilo primerno za vse, je preživel do danes. Končno tudi oglaševalci začenjajo sprejemati, da različni potrošniki iščejo različne stvari v istem izdelku. En sam izdelek je lahko predstavljen na različne načine, od njegovih izpostavljenih prednosti do izbranih kreativ.

Različni uporabniki

[Users]

Celotno število različnih obiskovalcev določene spletne strani v nekem časovnem obdobju. Edini način za natančno merjenje tega števila je, da od obiskovalcev zahtevamo prijavo za dostop do spletne strani, zelo dober približek pa predstavlja podatek »doseg«.

Razprševanje

[Hashing]

Način za skrivanje osebnih podatkov pri izmenjavi med partnerji za oglaševalske tehnologije. Na primer, če oglaševalec od založnika zahteva, da oglase cilja uporabnikom na e-poštnem seznamu, je mogoče naslove skriti tako, kot da bi jih prevedli v drug jezik, ki ga razume le računalnik.

Razpršitev

[Atomisation]

Postopek razčlenitve, preoblikovanja in ciljanja vsebine, da jo je mogoče distribuirati preko različnih kanalov na različnih točkah uporabniške poti. Na primer, dolg informativni dokument je mogoče razdeliti v manjše kose in jih objaviti na blogih, v e-pošti ali prek družbenih medijev.

Razširitev spletnih mest

[Site Extension]

Postopek pregledovanja strani na spletnem mestu, na katerih so bili uporabniki aktivni. Tako je mogoče bolje razumeti obiskovalce strani, izboljšati učinkovitost ponovnega trženja ter posledično prilagoditi vsebine uporabnikovim zanimanjem.

RealAudio®; RealVideo

[RealAudio®; RealVideo]

Najstarejša in še vedno zelo razširjena tehnologija za poslušanje zvočnih vsebin ter gledanje video posnetkov v realnem času. Tehnologija omogoča neposredno predvajanje teh vsebin iz arhiva (streaming), prav tako pa tudi neposredno prenašanje videa in zvoka (live streaming).

Realno-časovno

[Real-time]

Termin, ki opisuje trenutne rezultate. Primer: oglaševalec potrebuje trenutne statistike o tem, kaj se dogaja z njegovo oglaševalsko akcijo, in ne statistike, ki se obnavlja dlje časa (dnevno ali tedensko). Izraz najdemo tudi pri ogledovanju video vsebin, poslušanju zvoka, komuniciranju in drugih internetnih storitvah. V tem primeru se prenos in prikaz (predvajanje) podatkov izvajata v realnem času za razliko od predvajanja šele po zaključenem prenosu podatkov.

Registracija

[Registration]

Običajna je za spletna mesta, ki uporabniku nudijo oblikovanje edinstvenega profila, v katerem so shranjene njegove nastavitve ter druge nastavitve in vsebine, povezane s portalom. Uporaba profila omogoča uporabniku shranjevanje nastavitev in s tem lažjo izbiro pri naslednjem obisku ali pa mu le na ta način spletno mesto nudi svojo storitev in je uporaba profila ozko povezana z varnostjo in identiteto (na primer spletna banka). Za registracijo se od uporabnika pobere osnovne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov ipd.), na podlagi katerih se ustvarita uporabniško ime in geslo, ki služita za prijavo.

Retrospektivni petek; #FBF

[Flashback Friday; #flashbackfriday; #FBF]

Retrospektivni petek ima podoben pomen kot nostalgični četrtek (#TBT – Throwback Thursday). Oznako #FBF se uporabi, ko na družbenih omrežjih delimo fotografijo spominov, ki jih ne želimo pozabiti. #FBF uporabljajo osebe, ki so pozabile deliti fotografijo na nostalgični četrtek ali pa rade delijo svoje spomine. Pod to oznako lahko objavite le fotografije, ki so starejše od pet let, fotografij iz prejšnjega tedna ni dovoljeno objavljati na tak način.

Retvit; Poobjava

[Retweet]

Sporočilo na družbenem omrežju Twitter, ki ima en vir, objavi pa ga več uporabnikov.

Retvitati; Poobjaviti

[Retweet]

Poobjaviti že objavljen tvit.

ROI; Dobičkonosnost naložbe

[ROI; Return of investment]

Metrika, s katero ugotavljamo uspešnost oglaševalskih akcij. Največ je pri tem odvisno od cilja oglaševanja, kot je gradnja blagovne znamke, gradnja zavedanja, povečanje prodaje ipd. Gre za pozitiven rezultat spletnega oglaševanja: v primeru vložka 100 enot v spletno oglaševanje je pozitiven ROI v primeru realizacije prodaje, povezane z oglaševanjem, s končnim izplenom, ki je večji od 100 enot; celotna naložba v oglaševanje se je povrnila. Izračuni so lahko preprosti, kot je opisani, lahko pa gre za kompleksnejše izračune.

Rotacija

[Rotation]

Pojavljanje spletnega oglasa v različnih časovnih obdobjih oziroma terminih. Vsakič, ko se spletna stran ponovno naloži, pride do nove rotacije. Če oglaševalec zahteva oglaševanje brez rotacije, je to ekskluziva.

RPK; Razmerje med kliki in prikazi

[CTR; Click through rate]

Podatek, ki oglaševalcem predstavi učinkovitost spletnega oglasa. Pove, kolikšen delež uporabnikov je kliknil na oglas in si ogledal spletno stran oglaševalca (razmerje med številom klikov na oglas in številom prikazov/predvajanj oglasa). CTR izračunamo tako, da število klikov delimo s številom prikazov. Primer: prikazni oglas ima 13 klikov in 1000 prikazov, torej je CTR v vrednosti 13/1000 = 0,013 = 1,3 %).

Rudarjenje

[Minning]

Postopek, ko nekateri izmed uporabnikov, ki premorejo ustrezno opremo in znanje, z reševanjem algoritmov ustvarjajo nove konce verige. Ko uporabnik oziroma njegov računalnik najde ustrezno vrednost, pošlje predlog bloka ostalim uporabnikom v potrditev. To je še en korak v zagotavljanju varnosti trgovanja s spletnimi valutami, saj prepreči, da bi se bloki podvajali. Ker je rudarjenje zahtevno za uporabnika in za njegov računalnik, se mu trud povrne tako, da za nagrado prejme nekaj kovancev spletne valute.

Samooglaševanje; Samopromocija

[Self-Promotion]

Ko ni prodanih oglasov, nosilec spletne strani oglašuje bodisi svoje izdelke bodisi kaj drugega, kar je v njegovi lasti.

Segmentacija potrošnikov

[Customer Segmentation]

Proces spoznavanja, ki pomaga premostiti oddaljenost med podjetjem in potrošnikom, ki nastane kot posledica množične proizvodnje. Potrošnike se združuje v skupine po različnih kriterij, npr. po demografiji, geografiji, vedenju, stopnji pripravljenosti za nakup ipd. Izbiro (kombinacije) kriterijev za segmentacijo smiselno prilagodimo glede na potrebe podjetja. Posamezniki, ki jih združimo v isti segment, naj si bodo čim bolj podobni po izbranih relevantnih kriterijih, segmenti pa med seboj čim bolj različni. Segmenti naj bodo merljivi, dobičkonosni, stabilni, dosegljivi ter usklajeni z vrednotami, poslanstvom in želenim pozicioniranjem na trgu.

Seja

[Session]

1) Zaporedje internetne aktivnosti s strani enega uporabnika na enem spletnem mestu. V sklop seje se štejejo vsi zahtevki posameznega uporabnika, pri čemer je lahko najdaljša neaktivnost 30 minut. Sejo enačimo z obiskom spletne strani, za najdaljši čas neaktivnosti pa ni nujno, da je nastavljen na 30 minut in ga lahko posamezna podjetja po želji prilagodijo. 2) Zaporedje opravil, ki jih naredi uporabnik in jim lahko sledimo prek zaporedja spletnih mest. Primer: v eni seji lahko uporabnik obišče novičarsko spletno mesto, klikne na oglas in gre od tam na oglaševalčevo spletno mesto ter opravi nakup.

Selfie; Selfi; Sebek

[Selfie]

Fotografija samega sebe, navadno narejena z mobilnim telefonom, ki ga med fotografiranjem sami držimo v roki ali pa si pomagamo s selfi palico. Selfiji se ponavadi delijo na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Prvi selfi je posnel Robert Cornelius leta 1839. To je izvedel tako, da je odkril objektiv, se hitro postavil pred njega in tam stal dobro minuto, da se je fotoaparat sprožil, in tekel nazaj pokrit objektiv. Fotografija je nastala v tehniki dagerotipije.

Semantično ciljanje

[Semantic targeting]

Teoretično pomeni semantično ciljanje ugotoviti, kaj je dejanski kontekst spletne strani, in na tej podlagi umestiti oglas, ki bo skladen s tem kontekstom. Če na primer na spletni strani piše sončno vreme, o čem je točno govora? O super počitnicah ob morju, o negi kože ali bi tam morda oglaševali polete na Florido? Pogosto se ga napačno enači s kontekstualnim ciljanjem.

SEO; Optimizacija spletnih strani za iskalnike

[SEO; Search Engine Optimization]

Tehnično spreminjanje kode, strukture in vsebine spletnih strani, predelave besedil ter pridobivanje kakovostnih vhodnih povezav, vse z namenom boljšega uvrščanja spletnih strani v organskih rezultatih spletnih iskalnikov.

Shockwave

[Shockwave]

Programska tehnologija za večpredstavnost oziroma računalniško animacijo. Pogosta tehnologija za izdelavo spletnih oglasov.

Šifra bloka

[Block Ciphers]

Metoda šifriranja besedila (za izdelavo šifriranja), v katerem se kriptografski ključ in algoritem uporabita za blok podatkov (na primer 64 sosednjih bajtov) hkrati kot skupina in ne za posamezen bajt.

Šifriranje

[Encryption]

Postopek, pri katerem se z uporabo šifrirnega algoritma in šifrirnega ključa čistopis spremeni v tajnopis.

SIoT; Družbeni splet stvari

[SIoT; Social Internet of Things; Social Web of Things]

Dodajanje družbenih značilnosti internetu stvari. To je vključevanje naših družbenih življenj v internet povezanih stvari. Primer družbenega spleta stvari je televizijski sprejemnik, ki vas obvesti, da bo čez uro na sporedu vaša najljubša oddaja, obenem pa vam prikaže tudi prijatelje, ki jim je oddaja všeč, da si jo lahko skupaj ogledate.

Sistem za upravljanje z vsebino

[CMS; Content Management System]

Omogoča lastnikom spletnih mest, da urejajo besedilo in slike na teh mestih brez specializiranega programerskega znanja programov, kot sta Adobe Dreamweaver in Microsoft FrontPage. Te sisteme lahko ureja kdorkoli z minimalnim računalniškim znanjem prek internetne povezave.

Sivi seznam

[Greylisting]

Metoda, ki ščiti e-poštni račun pred nezaželeno pošto. E-poštni strežnik z uporabo metode sivega seznama začasno zavrne elektronska sporočila, ki so poslana z IP-naslova neznanega pošiljatelja. Legitimno sporočilo, ki je bilo poslano prek običajnega e-poštnega strežnika, nastavljenega po standardih RFC, bo po zavrnitvi v roku nekaj minut ponovno poslano in tokrat tudi uspešno dostavljeno.

Skica spletnega mesta

[Wireframe]

Shematski prikaz videza spletnega mesta; predstavlja skeletni okvir spletnega mesta. Prikazuje postavitev mesta in razporeditev vsebine mesta, vključno z elementi vmesnika in navigacijskimi meniji ter kako delujejo skupaj. Pri žični postavitvi ne gre za tipografski slog, barve ali grafiko spletnega mesta, saj je glavni poudarek na funkcionalnosti in vsebini.

Skrbnik strank

[Account Executive; Account Manager]

Oseba, ki v podjetju skrbi za račun podjetja in posle, pri katerih sodeluje.

Sledenje konverzijam

[Conversion tracking]

Brezplačno orodje, ki prikazuje, kaj se zgodi, ko kupec klikne na vaše oglase: ali je kupil izdelek, se prijavil na e-novice, poklical vaše podjetje ali si prenesel aplikacijo. Ko stranka opravi vrednostno dejanje, se dejavnost te stranke imenuje konverzija.

Sledenje prek naprav

[Cross-device tracking]

Opisuje nešteto platform, založnikov in tehnoloških podjetij, ki skušajo identificirati internetne uporabnike, ki se nahajajo na različnih napravah (pametni telefoni, tablice, namizni računalniki). Cilj sledenja prek naprav je, da podjetje natančno ve, da je oseba, ki je uporabila pametni telefon X, ista oseba, ki je uporabila tudi tablico Y in prenosnik Z. To oglaševalcu omogoča primerno ponovno ciljanje kupcev.

Sledilec

[Follower]

Uporabnik družbenega omrežja, ki je naročen na sporočila drugega uporabnika oziroma jih spremlja.

Slediti

[To follow]

Spremljati določenega uporabnika na družbenem omrežju.

Slepi obiski

[Fake pageviews]

Obiski uporabnikov, ki so na neko spletno stran prišli po pomoti, na primer zaradi zavajajočega oglasa, napačne spletne povezave ali pa so bili nevede samodejno preusmerjeni. Oglaševanje, katerega posledica so slepi obiski, sicer poveča obiskanost spletnih strani, ima pa zelo slab učinek tako pri prodaji kot tudi pri promoviranju blagovne znamke.

Slikovna točka

[Pixel; px]

1) Najmanjša merska enota za vsako točko, ki sestavlja neko grafično podobo. Vsaka točka ima določeno svetilnost in/ali barvo. Večina oglasov se meri v slikovnih točkah. 2) Merilni piksel oziroma slikovna točka za sledenje ali ponovno trženje je del programske kode, ki se nahaja v transparentni točki na spletni strani ali določeni oglasni enoti ter se uporablja za sledenje uporabnikom, običajno se za ta namen uporablja piškotke. Priložena je spletnemu oglasu na spletni strani ali v elektronski pošti in omogoča merjenje števila prikazov oglasa (impressions), hkrati pa njeno merjenje zagotovi, da je bil oglas uspešno in v celoti prikazan.

Slogan; Geslo; Parola

[Slogan]

Besedna zveza oziroma stavek, ki izraža vse pomembne lastnosti nekega izdelka, podjetja itd. Običajno je to nosilna tema oglaševalske akcije in se pojavlja na pasici kot besedilo, na katerega lahko uporabnik klikne.

SMPT; Preprost protokol za prenos elektronske pošte

[SMTP; Simple Mail Transfer Protocol]

Protokol za pošiljanje elektronske pošte prek interneta.

Sorodno občinstvo

[Lookalike audience]

Algoritmično zbrana skupina članov spletne skupnosti (na primer Facebook), ki so na nek način podobni drugi skupini članov. Je način doseganja novih ljudi, ki se zanimajo za podjetje, ker so podobni potrošnikom, ki so pomembni za to podjetje. Sorodno občinstvo je mogoče dobiti na več različnih načinov (na primer ljudje, ki so všečkali vašo stran na Facebooku ali obiskali vaše spletno mesto).

SOZ; Slovenska oglaševalska zbornica

[The Slovenian Advertising Chambery]

Nevladna organizacija v Sloveniji, ki zastopa interese oglaševalcev, oglaševalskih agencij in medijev. Zavzema se za visoke oglaševalske standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. V ta namen sprejema Slovenski oglaševalski kodeks in uveljavlja njegova določila. Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ-a se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja: Slovensko združenje medijev (SZM), Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in Slovensko združenje oglaševalcev (SZO).

Splet 1.0

[Web 1.0]

Statični splet (static web), kjer je uporabnik pasivni prejemnik informacij s spletnih mest, ki jih ustvarjajo drugi.

Splet 2.0

[Web 2.0]

»Živi splet« (live web), kjer je uporabnik tudi ustvarjalec vsebin, med katere sodijo blogi, podcasti, wikiji, spletne skupnosti itd. Tehnologije spleta 2.0 so omogočile, da je internet postal vse bolj odprta in prilagodljiva platforma za izražanje ter tako povzročil spremembe v delovanju uporabnikov.

Splet 2.0

[Web 2.0]

Opisuje svetovni splet, ki poudarja uporabniško generirano vsebino, uporabnost in interoperabilnost (pomeni, da spletno mesto deluje dobro z drugimi izdelki, sistemi in napravami) za končnega uporabnika. Termin se ne nanaša na posodabljanje tehnoloških specifikacij, pač pa na spremembe v izdelovanju in uporabi spletnih strani.

Tako lahko splet 2.0 omogoča uporabnikom interakcijo in sodelovanje drug z drugim v dialogu na družbenih omrežjih kot ustvarjalcev uporabniško generiranih vsebin, kar je nasprotno prvi generaciji svetovnega spleta (splet 1.0), ko so bili ljudje samo pasivni prejemniki informacij. Primeri spleta 2.0 so družbena omrežja, wikiji, deljenje video vsebin, folksonomije, spletne aplikacije ipd.

Splet 3.0

[Web 3.0]

Semantični splet, tretja generacija svetovnega spleta, imenovan tudi inteligentni splet. Gre za bazo podatkov oziroma podatkovni svetovni splet. Podatki so distribuirani, razdrobljeni, vseprisotni na spletu. To je splet za ljudi in končno tudi inteligentne stroje (agente), ki znajo te podatke razumeti, analizirati in ponuditi ljudem.

Spletna analitika

[Web analytics]

Merjenje, zbiranje, analiza in poročanje o internetnih podatkih za namene razumevanja in optimizacije spletne uporabe. Najpogosteje uporabljen sistem za spletno analitiko, ki je brezplačen, je Google Analytics. Danes je na voljo nova različica sistema Google Analytics, imenovana Universal Analytics, ki ponuja dodatne možnosti za spremljanje uporabnikov in nadgrajuje funkcionalnosti storitve Google Analytics.

Spletna aplikacija

[Web app]

Kakršnakoli programska aplikacija, ki teče znotraj spletnega brskalnika ali pa je razvita s pomočjo programskih jezikov, ki se lahko izvajajo znotraj spletnih brskalnikov.

Spletna medijska agencija

[Web media agency]

Specializirana agencija za zakup oglasnega prostora in izvedbo oglaševanja v digitalnih (spletnih, mobilnih ipd.) medijih. Delovanje spletne medijske agencije temelji na »big data« podatkih, na osnovi katerih oblikujejo in izvajajo medijske strategije. Spletne medijske agencije pri svojem delu uporabljajo programsko opremo (programmatic ad buying) za združevanje poslovnih procesov na področju digitalnega oglaševanja (načrtovanje, zakup oglasnega prostora, ciljanje, analitika, realno-časovna optimizacija ipd.) v avtomatiziran proces. S programsko opremo se aplikativno povezujejo s spletnimi in mobilnimi mediji, oglaševalskimi mrežami, SSP-platformami itd.

Spletna revija

[Web magazine; Zine]

Revije, objavljene na spletu. Pokrivajo zelo specifične teme in imajo zato tudi zelo specifično ciljno skupino.

Spletna serija

[Web series]

Serija video vsebin s scenarijem, ponavadi v epizodah, pripravljena posebej za prikazovanje na internetu.

Spletna skupnost

[Web community]

Družbene mreže se manifestirajo v spletnih skupnostih, ki omogočajo povezovanje prijateljev in poslovnih partnerjev (na primer Facebook, MySpace, Flickr ali YouTube).

Spletna stran

[Web page]

Dokument na svetovnem spletu (www). Vsaka stran je identificirana z enkratnim URL-jem (Uniform Resource Locator).

Spletni bonton

[Netiquette]

Pravila lepega obnašanja na internetu, predvsem v komuniciranju prek elektronske pošte, pri objavljanju na forumih, komuniciranju prek klepetalnic ipd. (na primer pisanje z velikimi črkami, uporaba smeškov itd.).

Spletni brskalnik

[Web Browser]

Računalniški program, ki nam omogoča brskanje po spletu ter prikazovanje dokumentov HTML in večpredstavnih vsebin. Sodobni brskalniki podpirajo kombinacijo standardnih in novejših standardov HTML in XHTML, ki naj bi se enako prikazovali na vseh spletnih brskalnikih. Prvi brskalnik je začel delovati v letu 1991 pod imenom WorldWideWeb, postavil pa ga je Tim Berners Lee. Trenutno so najbolj razširjeni brskalniki Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, EDGE, Safari in Opera.

Spletni odnosi z javnostmi

[Spletni odnosi z javnostmi]

Prisluženo, neplačano medijsko poročanje na spletu z digitalnimi publikacijami, blogi in drugimi spletnimi vsebinami. Podoben je tradicionalnim odnosom z javnostmi, le da se dogaja na spletu.

Spletni ogled; Spletno raziskovanje izdelka

[Webrooming]

Gre za prakso, kjer kupci raziščejo izdelek na spletu, kupijo pa ga v fizični trgovini. Gre za obratno logiko kot pri showroomingu.

Spletni pajek

[Web crawler; Web spider]

Program ali avtomatizirana skripta, ki brska po spletu na metodičen, avtomatiziran način. Drugi, manj pogosti izrazi zanj so mravlje (ants), samodejni indeksatorji (automatic indexers), boti (bots) in črvi (worms).

Spletni ponedeljek

[Cyber Monday]

Marketinški termin za ponedeljek, ki pride za zahvalnim dnevom v ZDA. Termin so skovala podjetja, da bi prepričala kupce v spletne nakupe. Prvič je bil predstavljen 28. novembra 2005 v sporočilu za javnost spletne trgovine Shop.org z naslovom »Kibernetski ponedeljek hitro postaja eden največjih spletnih nakupovalnih dni v letu«.

Spletni seminar

[Webinar]

Točno določena vrsta spletne konference (spletna konferenca), kjer gre za enosmerno komunikacijo (od govornika do občinstva), občinstvo pa ima omejene možnosti interakcije z govornikom. Lahko pa je webinar tudi participativen, kar pomeni, da lahko s pomočjo anket ter vprašanj in odgovorov poslušalci v polnosti sodelujejo z govornikom.

Spletni strežnik

[Web server]

Programska oprema, nameščena na računalniku, ki je povezana z internetom za serviranje spletnih strani uporabnikom, ki se nahajajo na spletu. Najpogosteje uporabljen spletni strežnik je Apache.

Spletni vir; Novičarski vir

[News Feed]

Format podatkov, ki se uporablja za oskrbovanje uporabnikov s pogosto posodobljeno vsebino. Distributerji vsebin sindicirajo spletni vir, tako da se lahko uporabniki nanj naročijo. Izdelovanje kolekcij spletnih virov na enem mestu se imenuje združevanje. To pa delajo t. i. agregatorji.

Spletni začetnik

[Newbie]

Termin, ki označuje novega, ponavadi neizkušenega uporabnika interneta.

Spletno mesto

[Web site]

Mesto (lokacija) na svetovnem spletu (www). Vsako mesto vključuje domačo stran, ki je prvi dokument, ki ga vidi uporabnik, ko vstopi na spletno mesto. Mesto lahko vključuje še druge dokumente in datoteke. Vsako mesto ima v lasti in ga upravlja posameznik, podjetje ali organizacija.

Spletno ribarjenje

[Phishing]

Nezakonit način zavajanja uporabnikov, namenjen pridobivanju občutljivih podatkov (številka kreditne kartice, gesla, osebni podatki ipd.). Napadalec, ki spletno ribarjenje izvaja, skuša pridobiti podatke tako, da pod pretvezo prepriča žrtev o nujnosti posredovanja teh podatkov.

Spodbujen klik

[Incentivized click]

Vrsta klika, kjer uporabnik klikne na oglas z namenom pridobitve neke prednosti zase. To se kaže v nižji kakovosti obiskovalcev spletne strani.

Spodnja polovica prve strani

[BTF; Below the fold]

Spodnja polovica prve strani. Del spletne strani, ki ni viden brez premikanja miške ali klikanja nanjo. Glej tudi Zgornja polovica prve strani (ATL).

Sponzorirane povezave

[Sponsored links]

Po modelu cena na klik (CPC) prek licitacij oglasnega prostora oglaševalci zakupujejo posamezne ključne besede in s tem oglasni prostor v iskalnih rezultatih spletnih iskalnikov. Pri tem so organski iskalni rezultati vidno ločeni od plačljivih iskalnih rezultatov. Primer tovrstnega oglaševanja predstavlja Google AdWords.

Sponzorstvo

[Sposorship]

Oglaševalec plača sponzorstvo določene rubrike na spletni strani. Lahko gre za sponzorstvo s pasico ali z besedilom, v katerem je omenjeno, kdo je sponzor.

Sporočilo za družbene medije

[Social Media Press Release; Social Media News Release]

Gre za preoblikovano tradicionalno sporočilo za medije. Vsebina je razporejena v sklope, slog ni več tako uraden, vsebuje pa vse pomembne informacije.

Spremljanje družbenih medijev

[Social media listening; Social media monitoring]

Proces identifikacije in ocenjevanja, kaj je bilo na družbenih medijih povedanega o podjetju, posamezniku, izdelku ali blagovni znamki. Na voljo je kar nekaj orodij za spremljanje družbenih medijev, ki pomagajo pri iskanju pravih pogovorov in rešitev za probleme potrošnikov. Pomembno pa je najti orodje, ki deluje v realnem času.

Spremljevalna naprava

[Companion Device]

Na področju nosljivih naprav je spremljevalna naprava tista, ki za zagotavljanje vseh funkcionalnosti potrebuje matično napravo, kakršna je pametni telefon. Njeno nasprotje bi bila samostojna naprava, ki lahko vse naloge opravi sama. Spremljevalna nosljiva naprava za komunikacijo z matično napravo običajno uporablja standard Bluetooth.

SSP; Platforma za ponudnike

[SSP; Supply Side Platform]

Tehnološka platforma za centralizirano avtomatizirano prodajo oglasnega prostora širokemu naboru potencialnih oglaševalcev. Algoritem samodejne optimizacije donosa založnikom omogoča prodajo posameznega prikaza najboljšemu ponudniku po najboljši ceni. Platforma SSP je povezana z različnimi platformami za povpraševanje (DSP, oglasne borze in oglasna omrežja) in vedno deluje v interesu založnika. V številnih primerih lahko platforma za ponudnike SSP nudi tudi dodatne storitve, kot so komercialne pogodbe z oglasnimi borzami in centralizirano obračunavanje.

Standard

[Standard]

Standarde spletnih oglasov (dimenzije, oblike in imena oglasov) določa združenje IAB (Interactive Advertising Bureau).

Standardno obvestilo

[Boilerplate]

Standardno besedilo, ki pogosto vsebuje podrobnosti o podjetju, kot je matična številka podjetja, in se običajno vstavi v nogo dokumentov in spletnih strani.

Statični IP-naslov

[Static IP Address]

IP-naslov, ki ob vsaki ponovni prijavi uporabnika na internet ostaja enak. Glej tudi dinamični IP-naslov.

Statistike v realnem času

[Real-time Data]

Statistike, kjer lahko oglaševalci ves čas spremljajo statistiko svoje spletne strani ali oglaševalske akcije (na primer promet, število obiskovalcev ali število izvršenih akcij).

Število ponovitev

[Loop size]

Število ponovitev celotnega spletnega oglasa.

Stopnja konverzije

[CR; Conversion rate]

Povprečno število konverzij na klik oglasa, prikazano v odstotkih. Stopnjo konverzije se izračuna tako, da izberemo število konverzij in jih delimo s številom skupnih klikov oglasov, ki jim je mogoče slediti v istem časovnem obdobju.

Stopnja odprtih e-poštnih sporočil

[Open rate]

Meritev, ki nam pokaže, koliko ljudi je odprlo naša e-poštna sporočila. Najpogosteje se meritev računa v odstotkih z deljenjem števila odprtih e-poštnih sporočil s celotnim številom sporočil, ki smo jih poslali.

Stopnja ogledov ene strani

[Bounce rate]

Odstotek sej brskanja, ki se zaključijo po ogledu edine strani spletnega mesta. Uporablja se v analizi spletnega prometa. Gre za merilo, ki kaže na učinkovitost spletnega mesta pri spodbujanju uporabnikov k nadaljevanju obiska spletnega mesta. Izražen je v odstotkih in predstavlja delež obiskov, ki se končajo na prvi strani spletnega mesta, ki jo obiskovalec obišče.

Stopnja posredovanj

[Pass-along rate]

Odstotek ljudi, ki pošlje naprej sporočilo ali datoteko.

Stopnja vključenosti

[Engagement rates]

Metrika, ki meri stopnjo vključenosti, ki je del ustvarjene vsebine uporabnikov. Kaže, v kolikšni meri ljudje sodelujejo z vsebino. Dejavniki, ki merijo stopnjo vključenosti, so komentarji, všečki, deljenje vsebin in druge podobne aktivnosti na družbenih omrežjih.

Strategija »mobilno najprej«

[Mobile-first strategy]

Podjetja pri pripravi svojih spletnih mest in drugih oblik digitalne komunikacije najprej mislijo na mobilno uporabniško izkušnjo ter kako bodo kupci in zaposleni vstopali z njimi v interakcijo prek svojih številnih mobilnih naprav.

Strategija ciljanja; Ciljanje

[Targeting strategy; Targeting]

Izbira potencialnih kupcev, ki jim želi podjetje prodajati izdelke ali storitve. Strategija ciljanja vključuje segmentacijo trga, izbiro primernih segmentov in določanje izdelkov, ki bodo ponujeni v določenih segmentih. Podjetja, ki ponujajo več izdelkov, lahko določijo, ali se bo v različnih segmentih prodajal splošen izdelek ali pa se bo prilagodil glede na raznolikost trga, zrelost, raven konkurence in pričakovan obseg prodaje.

Strežnik

[Server]

Programska oprema, nameščena na zmogljivem računalniku, povezanem v omrežje, ki omogoča najrazličnejše storitve v omrežju (na primer serviranje spletnih oglasov ali izmenjevanje elektronske pošte).

Strežnik proxy

[Proxy server]

Strežnik, ki se nahaja med spletno stranjo in uporabnikom ter shranjuje vsebine (med katerimi se nahajajo tudi spletni oglasi), do katerih uporabnik dostopa, v svoj pomnilnik (cache). Ob morebitnih ponovnih obiskih tega uporabnika ali drugih uporabnikov do iste vsebine bo proksi strežnik prikazal vsebino iz svojega hitrega pomnilnika ter tako pospešil prikazovanje spletnih strani. Zaradi vse hitrejših internetnih povezav se proksi strežniki vse manj uporabljajo.

Strežnik za elektronsko obveščanje

Strežnik, ki omogoča preprosto pošiljanje elektronskih sporočil naročnikom, vključenim v adremo.

Strojno učenje

[Machine learning]

Podpodročje računalniške znanosti in umetne inteligence, ki se osredotoča na tiste oblike sistemov, ki se lahko učijo, odločajo in predvidevajo na podlagi podatkov. Strojno učenje računalnikom omogoča, da delujejo in se odločajo s pomočjo podatkov in ne eksplicitnega programiranja. Programi strojnega učenja so zasnovani tako, da se zaradi izpostavljenosti novim podatkom učijo in napredujejo skozi čas. Strojno učenje igra pomembno vlogo pri številnih novih tehnoloških dosežkih, kot so samovozeči avtomobili, računalniški vid ter sistemi za prepoznavanje govora.

Stroški pridobitve nove stranke

[CAC; Customer Acquisition Cost]

Metrika, ki meri stroške, povezane s prepričevanjem kupca za nakup izdelka ali storitve. Ta strošek prepričevanja potencialnega kupca nosi organizacija, vključuje pa stroške, povezane z raziskavami, s trženjem, stroški izdelka ipd. Metrika nam pomaga pri izračunu, koliko svojih virov porabimo pri posamezni stranki in pomaga pri odločanju vrednosti samega kupca za podjetje.

T1

[T1]

Oblika hitre internetne povezave, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo 154.000 b/s oziroma 1,54 mb/s.

T3

[T3]

Oblika hitre internetne povezave, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo 4.500.000 b/s oziroma 45 mb/s.

TCP/IP protokol; Transportni sloj TCP/IP

[TCP/IP protocol; Transmission control protocol; Internet protocol]

Komunikacijski protokol, ki povezuje med seboj nepovezane mreže v internet. Skrbi za prenos podatkov na zahtevani naslov.

Tehnologija razpršene evidence

[Distributed Ledger Technology]

Nov način za digitalno varno shranjevanje podatkov določene oblike. Podatke, ki jih lahko zapišemo kot zaporedje transakcij ali, splošneje, vnosov, shranjujemo v verigi zaporednih blokov, katerih zaporedje in pristnost sta zavarovana z matematičnimi algoritmi.

Tehnologija veriženja blokov; Veriga podatkovnih blokov

[Blockchain]

Tehnologija temelji na veriženju neprodornih algoritmov, na katerih je zapisana vsota podatkov o neki transakciji – lahko gre za prenos zneska, izvršljivo pogodbo ali prenos drugih podatkov. Vsaka transakcija dobi svoj blok – algoritem, ki se postavi v vrsto z drugimi algoritmi in tako tvori sistem verige blokov, ki prenaša informacije o valuti, njeni vrednosti, nekdanjih in sedanjih lastnikih. Koncept je prvič leta 2008 predstavil moški pod vzdevkom Satoshi Nakamoto, leto dni kasneje pa se je sistemu pridružila trenutno najbolj poznana digitalna valuta bitcoin.

Tehnološko ciljanje

[Technology targeting]

Uporabljajo ga predvsem spletni oglaševalci, ki so osredotočeni na specifične cilje. S pomočjo tega ciljanja si oglaševalci zagotovijo plačilno učinkovitost, prilagodljivost in merljiv proces ciljanja. Oglaševalec s pomočjo posebne programske opreme (oglasni strežnik) oglase prikazuje samo izbranim uporabnikom. Tehnološko lahko ciljamo uporabnike glede na tip brskalnika (na primer Firefox, MS Internet Explorer), operacijski sistem (na primer Windows XP, Linux, Macintosh), ponudnika interneta, domene, hitrost povezave dostopa v internet, ločljivost uporabniških zaslonov in glede na druge tehnične značilnosti.

Tekstopisec

[Copy]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki idejo oglasa prenese na papir. Dobro je, da pozna tehnologijo drugih profilov, ki sodelujejo pri nastanku oglasa. Tekstopisec najpogosteje sodeluje z umetniškim oziroma kreativnim direktorjem.

Tekstopisje

[Copywriting]

Pisanje besedil oz. strokovno tekstopisje je veščina, s katero lahko uspešno predstavimo svoje storitve, povečamo prodajo izdelkov, ustvarimo prodorna in prepoznavna besedila ter moč besed v vseh pogledih obrnemo sebi v prid.

Temna objava

[Dark post]

Objava, ki ni vidna na strani časovnice na Facebooku, se imenuje »temna objava«. To je objava, ki je pripravljena kot oglas v orodju za upravljanje oglasov na Facebooku. Razlikujejo se od sponzorirane objave, ki je ustvarjena kot običajna objava in je vidna na časovnici uporabniškega profila, vendar se njihov položaj izboljša z denarnim vložkom. Namen temne objave je ustvariti sporočilo za določeno ciljno občinstvo, hkrati pa z njo ne »zasuti zida« tistim, za katere je informacija irelevantna.

Temni splet

[Dark web]

Gre za manjši del globokega spleta. Do temnega spleta je mogoče dostopati le s posebno programsko opremo, konfiguracijo ali z dovoljenjem, pogosto z uporabo nestandardnih komunikacijskih protokolov in vrat. Značilni primeri so omrežja »prijatelj do prijatelja«, ki se običajno uporabljajo za izmenjavo datotek s povezavo »peer-to-peer«, in zasebne mreže (npr. Tor).

Testiranje uporabnosti

[Usability testing]

Tehnika testiranja, uporabljena pri zasnovi programske opreme, vmesnikov ali tehnologije za končne uporabnike. Meri uporabnost in enostavnost uporabe določene funkcije ali predmetov. Testiranje uporabnosti je pomembno za razvoj strategij za ugotavljanje, ali sistemi delujejo praktično in razumljivo, ko pridejo v stik z uporabniki.

Tokenizacija

[Tokenization]

Pri elektronskem poslovanju pretvorba, šifriranje občutljivih podatkov v varen zapis v obliki žetona.

Trgovalna enota

[Trading unit]

Agencijska enota za trgovanje, ki ima strokovno znanje glede uporabe novih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Ta skupina ljudi (imenujejo se trgovci) v svoji vlogi skrbi za sprotno upravljanje akcij. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trgovalna platforma

[Trading Desk]

Agencijska rešitev za trgovanje z oglasnim prostorom na podlagi strokovnega znanja in uporabe novih tehnologij. Te enote so lahko samostojne ali pa delujejo znotraj agencije. Posebne skupine ljudi (trgovci) s pomočjo platforme skrbijo za sprotno upravljanje akcij v realnem času. Uporabljajo jo lastniki agencij, operativne agencije in oglaševalci.

Trženje znanim strankam

[ABM; Account Based Marketing]

Trženje znanim strankam zahteva, da trženje in prodaja končno spregovorita isti jezik. Ne gre več le za priložnosti, saj morajo tržniki razumeti, kako ciljati izbrane stranke na podoben način kot prodajni predstavniki. Prednosti trženja znanim strankam segajo od boljše razporeditve virov do izboljšanih meril za razvrščanje v prodajnem lijaku.

Tržna niša

[Niche market]

Majhen del trga, na katerega se osredotoča določen izdelek. Tržno nišo določajo tako značilnosti izdelka, ki so namenjeni zadovoljevanju specifičnih marketinških potreb, kot tudi cenovni razpon, kakovost izdelka in demografija ciljne skupine.

TV povsod; Avtenticirano pretakanje vsebin, Avtenticirane video vsebine na zahtevo

[TV everywhere; authenticated streaming, authenticated video on-demand]

Poslovni model, pri katerem morajo za dostop do pretočnih video vsebin prek TV-kanalov uporabniki potrditi svojo istovetnost (da so obstoječi naročniki na kanal prek računa, ki jim ga je dodelil ponudnik televizijskih programov za dostop do vsebine).

Ta model omogoča ponudnikom televizijskih programov, da svojim strankam ponujajo možnost dostopa do vsebin s svojih kanalov prek internetnih storitev in mobilnih aplikacij – bodisi v živo bodisi na zahtevo kot del naročnine na storitev. Time Warner Cable je predlagal koncept v letu 2009, v letu 2010 pa so številni televizijski ponudniki in omrežja začeli uvajati storitev TVpovsod za svoje naročnike, vključno z velikimi mrežami, kot so TBS, TNT, ESPN in HBO.

Tvit; Čivk

[Tweet]

Sporočilo, dolgo 280 znakov, objavljeno na družbenem omrežju Twitter.

Tvitati; Čivkati

[To tweet]

Napisati 280 znakov dolgo sporočilo na družbenem omrežju Twitter.

Tviter; Čivkač

[Tweeter]

Oseba, ki uporablja družbeno omrežje Twitter.

Tvitersfera

[Twittersphere]

Skupek računov na Twitterju.

Tweens

[Tweens]

Nova ciljna skupina, ki zajema otroke med devetim in dvanajstim letom, t. i. nedozorele potrošnike. Pogosteje kot dečki se v to skupino uvrščajo deklice. Zelo rade si barvajo lase, uporabljajo poceni ličila, nepristne tetovaže, oprijete majčke, razkrivajo popek in obožujejo Britney Spears. Njihovi deloholični starši navadno ljubezen do otrok kompenzirajo z denarjem.

Ugrabitev novic

[Newsjacking]

Ugrabitev novic se nanaša na izkoriščanje priljubljenosti določene zgodbe v novicah za povečanje dosega določene vsebine. Na primer, če Google predstavi posodobitev algoritma, želimo o tem napisati novico, saj 1) je novica pomembna za naše občinstvo in 2) Google nagrajuje tiste, ki hitro poročajo o novici, s čimer bistveno izboljša njihov položaj med rezultati iskanja.

Ugrabljanje trendov v marketinške namene

[Trendjacking]

Praksa, pri kateri blagovna znamka uporabi pomemben trend, ki se pojavi znotraj družbenih medijev, v svoje marketinške namene (za promocijo svoje znamke). Gre za nekakšno obliko viralnega marketinga.

UI; Umetna inteligenca

[AI; Artificial intelligence]

Inteligenca, ki jo imajo naprave. V računalniški znanosti je popolna inteligentna naprava prilagodljivo, racionalno sredstvo, ki zaznava svoje okolje in sprejema odločitve, ki povečajo njegove možnosti za dosego zastavljenih ciljev.

Pogovorno se termin uporablja za naprave, ki posnemajo kognitivne funkcije ljudi, kot sta učenje in reševanje problemov. Ker postajajo naprave s časom vse zmogljivejše, so stvari, ki so še pred leti veljale za umetno inteligenco, danes izvzete iz definicije. Tak primer je na primer optično prepoznavanje znakov, ki ne sodi več pod umetno inteligenco, ampak je to danes že rutinska tehnologija. Sposobnosti naprav, ki trenutno sodijo v kategorijo umetne inteligence, so razumevanje človeškega govora, tekmovanje v strateških igrah (šah ali igra Go), samovozeči avtomobili in interpretacija kompleksnih podatkov.

Ujemanje potrošnikov

[Customer Match]

Omogoča prikazovanje oglasov strankam na podlagi pametnih podatkov.

Unix

[Unix]

Računalniški operacijski sistem (OS), ki ga uporablja večina spletnih strežnikov. Tudi operacijski sistem Linux izvira iz Unixa.

Uporabnik

[User]

Posameznik, ki ima dostop do interneta.

Uporabnikova pot na spletu

[User journey]

Pot, ki jo uporabnik opravi na spletu za doseganje svojega cilja pri uporabi določenega spletnega mesta ali aplikacije. Uporabnikova pot na spletu se uporablja pri oblikovanju spletnih mest, da bi prepoznali različne načine, kako lahko uporabnik doseže svoj cilj čim hitreje in enostavneje.

Uporabniška izkušnja

[UX; User experience]

Uporabnikova celovita izkušnja in zadovoljstvo pri uporabi izdelka ali sistema. Na spletu uporabniška izkušnja ni pomembna le pri spletnih trgovinah in drugih spletnih aplikacijah, temveč tudi pri spletnih predstavitvah podjetij.

Uporabniške vsebine

[UGM; User Generated Media]

Sem sodijo vsi mediji spleta 2.0 (Web 2.0), kot so blogi, wikiji, podcasti, spletne skupnosti itd. Gre za vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki.

Uporabnost

[Usability]

Kazalnik, v kolikšni meri lahko določeni uporabniki uporabijo izdelek za doseganje določenih ciljev z uspešnostjo, učinkovitostjo in zadovoljstvom v določenem kontekstu uporabe.

Upoštevanje privolitve

[Opt-in]

Sistem, ki prepoveduje pošiljanje oglasnih sporočil po e-pošti (newsletter) brez predhodne privolitve prejemnika. Elektronska obvestila bodo prejemali samo tisti uporabniki, ki so se nanje prijavili.

Upoštevanje zavrnitve

[Opt-out]

Sistem, ki prepoveduje pošiljanje oglasnih sporočil po e-pošti (newsletter) osebam, ki so izrecno izjavile, da takšnih sporočil ne želijo prejemati. Na seznam za elektronsko pošiljanje obvestil bodo dodani vsi uporabniki samodejno, vendar se bodo imeli možnost z njega odjaviti.

Upravljanje mobilnosti v podjetju

[EMM; Enterprise Mobility Management]

Skupina ljudi, procesov in tehnologije, ki je osredotočena na urejanje mobilnih naprav, brezžičnih omrežij in drugih mobilno-računalniških storitev znotraj poslovnega konteksta. EMM postaja vse pomembnejši z razvojem pametnih naprav, ki jih uporabniki vse bolj uporabljajo na delovnem mestu.

Upravljanje tveganj, povezanih z družbenimi omrežji

[Social media risk management]

Aktivna vključenost podjetij in blagovnih znamk v družbene medije ima precej koristi, hkrati pa s seboj nosi tudi kar nekaj tveganj. Če se z njimi ne upravlja pravilno, lahko družbena omrežja škodujejo ugledu podjetja, lahko pride tudi do uhajanja zaupnih informacij ali do kraje identitete. In vse to v zgolj nekaj sekundah. Za preprečitev tega mora organizacija pripraviti strategijo (jasno strukturo upravljanja), da bi kar se da zmanjšala ta tveganja.

Upravljanje z elektronskimi poslovnimi vsebinami

[ECM; Enterprise Content Management]

Skupek strategij, postopkov in orodij, ki jih uporabljamo za zajem, upravljanje, shranjevanje, trajno hrambo ter dostop do vsebin in dokumentov, povezanih z organizacijskimi procesi. Orodja in strategije ECM omogočajo organizacijam upravljanje z nestrukturiranimi informacijami, kjerkoli že so.

Upravljavec digitalnih oglaševalskih akcij

[Traffic manager]

Odgovoren je za izvedbo digitalnih oglaševalskih akcij, hkrati pa upravlja ekipo strokovnjakov, ki prav tako skrbijo za izvedbo teh akcij. Sodeluje z različnimi ekipami, da zagotovi učinkovito upravljanje akcij v vseh digitalnih kanalih. Njegov cilj je doseči najboljši rezultat za naročnika, do katerega pride z realno-časovno optimizacijo in analizo množic podatkov, ki so mu na voljo. V bistvu gre za neke vrste inženirstvo v (digitalnem) marketingu.

Upravljavec družbenih omrežij

[Community Manager]

Nov poklic, ki se pojavlja v zadnjih letih. Naloga upravljavca družbenih omrežij je, da tam zastopa blagovno znamko. Ustvarja svojo družbeno osebo in se aktivno druži s spletno skupnostjo ter se povezuje s potencialnimi kupci. Upravljavci se ukvarjajo s tistimi kupci, ki o podjetjih, za katerega upravljavci delajo, še niso slišali, in večajo ozaveščenost o podjetjih. Gre za aktivno, vključujočo in proaktivno potrošniško storitev s skrito marketinško agendo.

URL; Enolični krajevnik vira

[URL; Uniform Resource Locator]

Spletni naslov za neko spletno mesto ali stran.

Usmerjevalnik

[Router]

Vmesnik, ki omogoča povezovanje določenega omrežja z drugimi omrežji (na primer lokalnega domačega omrežja ali omrežja v podjetju z internetom). Skrbi za ustrezno komunikacijo in usmerjanje podatkovnih paketov med posameznimi računalniki.

UTM parametri

[UTM; Urchin Tracking Module]

Prilagojeni parametri, ki jih dodamo na konec URL-ja in omogočajo dodatno pošiljanje podatkov v spletno analitiko (velja samo za program Google Analytics). Uporabljamo jih z namenom boljšega sledenja oglaševalskih akcij.

UUV; Uporabniško ustvarjena vsebina

[UGC; User Generated Content; UCC; User Created Content]

Splet 2.0 omogoča uporabniško ustvarjanje vsebin. Pojem opisuje vse vrste vsebin, kot so video posnetki, blogi, objave na forumih, digitalne slike in druge oblike vsebin, ki jih ustvarijo potrošniki ali končni uporabniki spletnih sistemom ali storitev. Vsebine so javno na voljo drugim potrošnikom in končnim uporabnikom. Uporabniško ustvarjene vsebine imenujemo tudi uporabniško ustvarjeni mediji.

Uvodna stran

[Jump page; Splash page]

Spletna stran, ki se prikaže pred samo spletno stranjo kot uvod (največkrat t. i. intro animacija). Po zaključku predvajanja uvoda je uporabnik običajno samodejno preusmerjen na samo spletno mesto.

Vaba za klike

[Clickbait]

Slabšalni izraz, ki opisuje spletno vsebino, katere cilj je ustvarjanje spletnih prihodkov od oglaševanja predvsem na račun kakovosti in točnosti podane informacije. Opira se na senzacionalne naslove in zanimive slike, s katerimi skuša pridobiti čim več klikov ter spodbujati deljenje vsebin prek družbenih omrežij. Naslovi so običajno napisani tako, da zagotavljajo ravno toliko informacij, da postane bralec radoveden, obenem pa ne dovolj, da bi potešil svojo radovednost, dokler ne klikne na povezano vsebino.

Vdelati

[Embed]

Vključitev videoposnetka ali druge digitalne vsebine v spletno stran ali digitalno platformo.

Večji pametni telefon

[Phablet]

Pametni telefon s srednje velikim zaslonom, ki je manjši od tablice, a ji je podoben.

Večkanalna atribucija

[Cross-channel attribution]

Uporaba napredne analitike za ugotavljanje, koliko je posamezna točka stika (tako v spletnih kot tradicionalnih kanalih) doprinesla k želenemu dejanju kupca.

Večkanalno ciljanje

[Cross-device targeting]

Zmožnost serviranja ciljanega oglaševanja potrošnikom na več digitalnih napravah hkrati.

Večkanalno omrežje

[Multi-Channel Network]

Samostojni subjekt, ki z digitalno platformo ustvarjalcem vsebine omogoči programiranje, oglaševanje, vrednotenje in distribucijo njihove vsebine ter nudenje tehnične pomoči v zameno za odstotek prihodkov od oglasov.

Večpredstavnost

[Multimedia]

Termin, ki se nanaša na oglase, ki vključujejo nestandardne elemente: večje datoteke oglasov, video znotraj oglasa, funkcija »Objavi na FB-ju« idr.

Večzaslonska uporaba medijev

[Cross-Device]

Uporabniki gledajo vsebine na več napravah hkrati. Največkrat potrošniki hkrati uporabljajo dve napravi. Tako je postala že precej razširjena navada hkratnega gledanja TV-ja in uporabe tablice ali pametnega telefona.

Vedenjsko ciljanje

[Behavioral targeting]

Tehnologija za ciljanje na osnovi vedenjskih vzorcev pri prikazovanju oglasov na spletu upošteva aktivnost uporabnika na spletu. Če se glede na njegovo aktivnost ugotovi, da se uvršča med potencialne kupce določenega izdelka, mu oglasni strežnik prikaže spletni oglas za tak izdelek. Doseženo je dvoje: oglaševalec je pokazal oglasno sporočilo potencialnemu kupcu, uporabnik interneta pa je videl oglasno sporočilo za izdelek, ki bi mu lahko ustrezal.

Veljavni zadetki

[Valid Hits]

Termin za razlikovanje med veljavnimi kliki uporabnikov in tistimi, ki so rezultat napake (na primer napaka spletnega strežnika) ali pa jih generirajo avtomatski programi (na primer pajki iskalnikov).

Verjetnostna ocena

[Probabilistic]

Uporaba podatkov za ugibanje, kdo so potrošniki na drugi strani zaslona. Vedeti, kje je oseba, v katerem časovnem pasu in na kateri napravi, je v pomoč, ne predstavlja pa 100-odstotne zanesljivosti.

Vhodni marketing

[Inbound marketing]

Oglaševanje, ki poteka prek blogov, video vsebin, e-knjig, e-novic, belih knjig, SEO, družbenih medijev in drugih oblik vsebinskega marketinga, njegov namen pa je približati kupca blagovni znamki prek zanimive vsebine.

Video combo

[Combo Video]

Zgornji element videa combo z video projekcijskim zaslonom, imenovan combo movie, nudi oglaševalcem interaktivne načine oglaševanja, ki so dandanes vedno bolj v porastu, saj predstavljajo relativno nov pristop v oglaševanju in zagotovo pritegnejo pozornost ciljne skupine.

Video na zahtevo

[VoD; Video on Demand]

Sistem, ki omogoča ogled video vsebin takoj (neposreden prenos) ali pa prenese vsebino na računalnik, video rekorder ali drug prenosni medij, kjer se shrani za poznejše gledanje.

Video oglaševanje

[Video advertising]

Izraz zajema prikazne oglase, ki vključujejo video vsebine in se lahko prikazujejo med kakršnokoli vsebino na spletu (med članki, igricami, video vsebino ipd.), ali pa se nanaša na oglaševanje, ki se odvija na internetni televiziji. Oglasi so v tem primeru servirani pred ali med predvajanjem video vsebine na internetu ali po njem.

Videoblog; Video spletni dnevnik

[Videoblog]

Skrajšano vlog. Blog, kjer se za medij uporabi video. Vnosi v take bloge poleg besedila in slik vključujejo še video ali povezavo na video.

Vir podatkov

[Data Feed]

Stalen pritok novih strukturiranih podatkov, ki uporabnikom zagotavlja informacije o zadnjih posodobitvah iz enega ali več različnih virov.

Viralni marketing

[Viral marketing; WOM; Word of Mouth]

Marketing »od ust do ust«, tudi WOM (word of mouth). Za potrebe povečanja zavedanja o blagovni znamki se poslužuje virusnih procesov znotraj obstoječih družbenih medijev. Primer: oglas za nek izdelek, ki si ga med seboj pošiljajo uporabniki po elektronski pošti (gre za komunikacijo od ust do ust). V zadnjem času se virusni marketing izvaja tudi prek blogov, forumov, spletnih mest za delitev slik in video vsebin.

Virtualizacija podatkov

[Data virtualization]

Postopek integracije podatkov, s katerim se zagotovi boljši vpogled. Običajno vključuje podatkovne zbirke, aplikacije, datotečne sisteme, spletna mesta, tehnike za obdelavo velikih količin podatkov.

Vključenost potrošnikov

[Customer engagement]

Poslovno-komunikacijska povezava med zunanjim deležnikom (potrošnik) in organizacijo (podjetje ali blagovna znamka) s pomočjo različnih kanalov za korespondenco. Ta povezava je lahko odziv, interakcija, učinek ali celotna izkušnja potrošnika, ki se lahko odvije na spletu ali drugje.

Spletna in nespletna vključenost se med seboj precej razlikujeta. Forumi in blogi, na primer, so mesta, kjer lahko uporabniki med seboj komunicirajo in se družijo na načine, ki jih drugje ni mogoče doseči.

Spletna vključenost potrošnika je družbeni fenomen, ki je postal splošno sprejet v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je postajal internet vse bolj del naših življenj.

Vključitev na strani strežnika

[SSI; Server Side Include]

Posebni ukaz znotraj statičnega dokumenta HTML, ki omogoči izvedbo zunanjega programa ob vsakem prenosu spletne strani. Zunanji program tako lahko doda dinamično vsebino v sicer statično spletno stran, kot je naključno izbran oglas.

Vodja projektov

[Project Manager]

Oseba v oglaševalski agenciji, ki je zadolžena za komunikacijo z naročnikom glede oglaševalske akcije. Njeno delo je usklajevanje dela med oblikovalci in medijskimi načrtovalci v agenciji na eni strani ter med željami in zahtevami naročnika na drugi. Delovne naloge vodje projektov se razlikujejo od agencije do agencije.

Vozlišče

[Node]

Več vrst algoritmov, ki beležijo podatkov o transakcijah, zapisujejo podatke v vozlišče ter preverjajo podatke o blokih.

Vplivnež na družbenih omrežjih

[Social Media Influencer]

Vplivneži na družbenih omrežjih so osebe, ki s svojo osebnostjo, prisotnostjo in z dejavnostmi učinkovito dosegajo ciljno skupino oseb, ki je za podjetje zanimiva. Vplivneži so postali sestavni del prisluženih medijev v marketingu.

VR; Virtualna resničnost

[VR; Virtual reality]

Računalniška tehnologija, ki uporablja realistične podobe, zvoke in druge občutke, ustvarjene s programsko opremo, z namenom posnemanja resničnega ali namišljenega okolja in simulira uporabnikovo fizično prisotnost tam, kar mu omogoča interakcijo s prostorom.

Oseba, ki uporablja virtualno resničnost, se običajno lahko razgleduje po umetno ustvarjenem svetu, se giba v njem in vstopa v interakcijo s predmeti, ki so prikazani tam. Virtualne resničnosti umetno ustvarjajo čutne izkušnje, ki lahko vključujejo pogled, dotik, sluh in redkeje vonj. Večina virtualnih resničnosti je prikazana na računalniškem monitorju, projekcijskem zaslonu ali se nahaja v slušalkah. Nekatere simulacije vključujejo dodatne senzorične informacije in zagotavljajo zvok prek zvočnikov ali slušalk.

Vračajoči obiski

[Returning visitor]

Podatek o tem, kolikokrat se je obiskovalec vrnil na isto spletno stran v določenem časovnem obdobju.

Vrhnja internetna domena

[TLD; Top Level Domain]

Podaljšek, ki sledi imenu domene. Nekaj glavnih domen: .com za podjetja, .edu za vzgojne institucije, .net za internetna podjetja, .gov za vladne organizacije, .mil za vojaške organizacije in .org za neprofitne organizacije. Večina držav ima svoj lastni TLD, na primer Kanada (.ca), Velika Britanija (.uk), Slovenija (.si).

Vsebinski marketing

[Content marketing]

Umetnost komuniciranja s potrošniki brez prodajanja. Gre za marketing, pri katerem posredujemo informacije, s katerimi potrošniki dobivajo znanje in postajajo bolj ozaveščeni. Bistvo tega marketinga leži v prepričanju, da, če podjetje posreduje dosledne in dragocene informacije svojim kupcem, ga bodo ti na koncu nagradili z nakupom in zvestobo.

Všeček

[Facebook like]

Funkcija, ki nam omogoča označitev komentarja ali drugih objavljenih vsebin na Facebooku, s čimer pokažemo svojo podporo. Funkcija oz. gumb všeček se je na Facebooku prvič pojavil februarja 2009 in s tem omogočil podporo brez besedilnega zapisa v komentarju. Sprva se je izraz uporabljal zgolj na družbenem omrežju Facebook, kasneje pa so ga (pogovorno) posvojila tudi druga družbena omrežja. Facebook je v letu 2016 poleg klasičnega všečka ponudil tudi pet drugih čustvenih odzivov: obožujem (love), neverjetno (wow), jeza (angry), žalost (sad) in smeh (haha).

Vsekanalni pristop

[Omni-channel]

Pristop k prodaji, ki si prizadeva potrošniku zagotoviti celovito prodajno izkušnjo ne glede na kanal in način nakupa (nakup prek spleta na računalniku ali prek mobilne naprave, prek telefona ali v fizični trgovini). Gre za združitev vseh spletnih in nespletnih naprav in kanalov v eno dosledno in izpopolnjeno uporabniško izkušnjo.

Vseprisotno računalništvo

[Ubiquitous Computing; Ubicomp]

Koncept v programskem inženiringu in računalništvu, kjer se računalništvo pojavlja kadarkoli in povsod. Uporabniki lahko med seboj povezujejo računalnik v različnih oblikah (prenosni, tablični itd.) z vsakdanjimi predmeti, kot so hladilnik in očala.

Vsiljena pošta

[Spam]

Nezaželena e-sporočila, ki jih podjetja pošiljajo uporabnikom interneta. Glej tudi Opt In (upoštevanje privolitve).

Vtičnik

[Plug-in]

Računalniški program, ki omogoča razširitev delovanja posameznega programa. V spletnem oglaševanju se največkrat srečamo s plug-in programi spletnih brskalnikov (na primer Flash plug-in).

Wiki

[Wiki]

Oblika spletnega mesta, ki ga urejajo uporabniki. Najbolj znan wiki je Wikipedia, t. i. prosta enciklopedija, dostopna tudi v slovenščini.

Začasna zavrnitev e-poštnega sporočila

[Soft bounce]

Kazalnik, ki nam pove, zakaj se je e-poštno sporočilo vrnilo. V tem primeru je za razliko od dokončne zavrnitve e-poštno sporočilo prišlo do e-poštnega strežnika prejemnika, vendar ga pred dostavitvijo prejemniku pošlje nazaj pošiljatelju. E-sporočilo je možno dostaviti ob naslednjem poskusu pošiljanja ali pa ročno. Obstaja veliko razlogov, zakaj e-sporočilo ni bilo dostavljeno. Med njimi so poln e-poštni nabiralnik prejemnika, začasna nedostopnost e-poštnega strežnika ali pa dejstvo, da prejemnik nima več e-poštnega sporočila na tem naslovu.

Zadetek

[Hit]

Termin, ki se nanaša na zahtevo na strežniku po določenem spletnem mestu, grafični, avdio in glasovni datoteki oziroma kateremkoli elementu spletnega mesta.

Zahtevek

[Demand]

Za začetek prenosa oziroma prikaz kateregakoli elementa mora spletni brskalnik najprej podati zahtevek na strežnik. Odgovor strežnika se nato prikaže v uporabnikovem brskalniku. V spletnem oglaševanju največkrat govorimo o zahtevkih za spletne oglase (ko uporabnikov spletni brskalnik na podlagi tolmačenja spletne strani poda zahtevek za prikaz oglasa). Tudi klik na spletni oglas predstavlja zahtevek, na katerega oglasni strežnik odgovori s spletnim naslovom, na katerega bo uporabnik preusmerjen.

Zakup celotnega spletnega mesta

[ROS; Run of Site]

Možnost nakupa oglasov, ki umestitev oglasa prikaže na vseh straneh ciljnega spletnega mesta. Običajno stane manj kot ciljno usmerjene akcije, posledično so take akcije manj učinkovite za ustvarjanje potencialnih strank in prodaje.

Zapustna stopnja; Delež izhodov

[Exit rate]

Odstotek sej brskanja, ki se zaključijo na določeni podstrani spletnega mesta. Uporablja se v analizi spletnega prometa. Zaključek seje pomeni, da uporabniki zaprejo zavihek v brskalniku ali naložijo drugo spletno mesto.

Zasebna tržnica

[Private Marketplace – PMP]

Nabor izbranega oglasnega inventarja založnikov (posebna postavitev oglasa ali poglobljeni podatki ter analitika), ki niso na voljo vsem kupcem v okviru licitacije na odprti tržnici (Open Market). Ta oglasni inventar je vključen v založnikovo platformo SSP in je na voljo le izbranim kupcem/ponudnikom, ki morajo za dostop in licitiranje uporabiti identifikacijsko oznako nakupa DEAL ID (edinstveni identifikator/numerični ključ).

Zasebni ključ

[Private Key]

Šifrirni ključ za asimetrično šifriranje, ki ga pozna samo lastnik in skupaj s pripadajočim javnim ključem tvori par ključev.

Zavrnjeno e-poštno sporočilo

[Bounce email]

E-poštna sporočila, ki niso bila dostavljena in se vrnejo pošiljatelju zaradi različnih razlogov. Poznamo dve vrsti zavrnjenih e-poštnih sporočil: dokončno in začasno zavrnjena e-poštna sporočila.

Zaznamek

[Bookmark]

Povezava, shranjena v spletnem brskalniku za njeno prihodnjo (lažjo) uporabo.

Zbiranje (in urejanje) vsebin

[Content curation]

Proces pregledovanja vsebin v digitalnih medijih z namenom iskanja najboljše in najbolj pomembne vsebine za občinstva in njeno predstavitev na njim razumljiv način. Za razliko od vsebinskega marketinga zbiranje vsebin ne vključuje objave novih vsebin. Gre za ustvarjanje vrednosti za vaša občinstva s tem, da se jim prihrani čas in trud. Vsebin ne primanjkuje, ni pa vse vredno branja. Poleg tega ni nobenega jamstva, da se bodo najboljši prispevki, videi in infografike pokazale na prvi strani iskalnika Google. Organizacija povezanih vsebin v neke skupne celote (blogi, e-glasila …) pomaga pri grajenju stalnega občinstva in kaže na vaše strokovno znanje na določenih področjih.

Železni trikotnik

[Iron Triangle]

Koncept, pri katerem mora blagovna znamka optimizirati vse tri elemente trikotnika pri izvedbi uspešne kampanje z vplivnostnim marketingom. Elementi železnega trikotnika so hitro, poceni in dobro.

Zemljepisna širina in dolžina

[Geographic latitude and longitude]

Zemljepisni koordinatni sistem se uporablja za ciljanje uporabnikov na podlagi lokacije, kar omogoča zelo natančno geografsko ciljanje uporabnikov z ustreznimi oglasi.

Žeton za dostop

[Access Token]

Zapis varnostnih elementov storitve ali sistema.

Zgornja polovica prve strani

[ATF; Above the fold]

Zgornja polovica prve strani časopisa, kjer se nahaja pomembna novica ali fotografija. Časopisi so na prodajnih mestih ponavadi zloženi na pol, tako da kupci vidijo samo zgornjo polovico prve strani časopisa. Zanimive informacije na zgornjem delu naslovnice pritegnejo ljudi k nakupu časopisa. Temu prostoru dajejo prednost tudi oglaševalci, saj gre za najbolj vidno mesto v časopisu.

Termin se uporablja tudi pri izdelavi spletnih strani in se nanaša na tisti del spletne strani, ki je viden brez premikanja z miško ali klikanja nanjo.

Znanstvenik množice podatkov

[Big Data Scientist]

Strokovnjaki, ki znajo razviti algoritme za razumevanje velikih količin podatkov.