Število ponovitev

[Loop size]

Število ponovitev celotnega spletnega oglasa.