Deli

Raziskave so pokazale, da se digitalne metrike razlikujejo glede na starost managerjev v oglaševanju.

Digitalne metrike se spreminjajo glede na starost - iPROM - Novice iz sveta

Digitalne metrike se morajo s hitrim razvojem v digitalnem svetu tudi spreminjati in primerno prilagoditi, da ostanejo relevantne. Na agenciji Turn so pripravili raziskavo, katere digitalne metrike so oglaševalcem danes pomembne in kako se spreminjajo glede na starost managerjev. Za primer so vzeli video, ki se s programatičnim oglaševanjem izjemno spreminja. Video doživlja svoj največji vzpon in najvišjo gledanost doslej – 30-odstotno. V šestih letih se je njegova gledanost zvišala za 16,8 odstotne točke, pomembno pa je tudi, da večina videa ne gleda na televiziji, temveč na drugih mobilnih napravah.

Kaj je oglaševalcem najbolj pomembno pri videu?

 • 62 % vsebina in kakovost strani
 • 56 % dobre metrike, povezane z občinstvom
 • 48 % gledanost

Katere digitalne metrike oglaševalci najbolj uporabljajo?

 • 40 % spletno konverzijo
 • 39 % število klikov
 • 30 % orodja za merjenje ogledov

Raziskave pa so jasno pokazale različno mnenje med mlajšimi in starejšimi oglaševalskimi managerji. Največje razlike so se pokazale glede bojazni za goljufije in glede vprašanj, povezanih s transparentnostjo. Mlajši se manj posvečajo tudi gledanosti in kar 83 odstotkov mladih ne zaupa trenutnim digitalnim metrikam. Mislijo, da te niso več tako relevantne ter da so potrebne sprememb. Potrebne bodo nadaljnje spremembe v razvoju pravih digitalnih metrik, vzpostaviti bo treba pravo ravnovesje med varnostjo blagovne znamke, spletnimi prevarami, gledanostjo, napravami, na katerih se gleda video, in drugimi kvalitativnimi meritvami. Brez pravilno uporabljenih digitalnih metrik ne moremo trditi, da so veljavne.

Oglaševanje in meritve bi se morali sproti prilagajati tudi spremembam, ki se zgodijo na sami nakupni poti. Potrošniki sedaj nakupujejo drugače in pomembne so jim druge prednosti izdelka, ki ga kupujejo. Danes npr. ni več pomembno, da pri oglaševanju pametnega telefona izpostavimo, da ima brezžično povezavo. Vsi pričakujemo, da jo ima. Če je nima, proizvajalec s tem krši zaupanje potrošnika.

Medgeneracijske razlike pa se kažejo tudi pri drugih spremembah, ki jih je prinesla hitra digitalizacija. 84 odstotkov starejših od 30 let še vedno prisega na klasične video oglase, več kot polovica mlajših od 30 let pa vidi večjo učinkovitost v drugačnih oglasnih modelih (tudi znotraj videa). Ta razkorak prinaša naložbe v razvoj novih video formatov, ki jih bomo lahko uporabljali znotraj oglaševanja, kot sta vertikalni video in 360° video.

Zaradi vse večjih razkorakov je jasno, da so glede digitalnih metrik potrebne spremembe. Na eni strani imamo generacijo milenijcev, ki so zrasli v digitalnem svetu, na drugi strani je izkušena generacija, ki je pridobivala svoje izkušnje z vzponom in preobrazbo televizije. Obe generaciji pa se zavedata, da je na voljo prostor za izboljšave in za še boljši uspeh enega najboljših oglaševalskih formatov.

Raziskavo najdete tukaj.

»Digitalno oglaševanje je živa stvar, ki se neverjetno hitro spreminja. Tehnologija oglaševanja omogoča blagovnim znamkam, da dosežejo relevantno občinstvo z veliko paleto različnih in privlačnih oblik oglasov. Danes imamo dostop do velike količine podatkov, kar nam omogoča spremljanje uporabniške interakcije v najboljši meri. Tradicionalne metode merjenja uspešnosti so postale vse manj pomembne, saj se oglaševalci usmerjamo v t. i. digitalne metrike znamčenja, ki jih je izjemno težko meriti in na koncu tudi ovrednotiti. Sedaj večina spletnih video akcij temelji na večanju prepoznavnosti blagovne znamke, kar pomeni, da je učinke kampanje posledično težko izmeriti. Formatu in načinu moramo vedno izbrati primerno metriko. Za pravo merilo uspešnosti video kampanje pa je med seboj treba spremljati in primerjati tako metrike za znamčenje, kot tudi različne interakcijske metrike.

Najpomembnejše digitalne metrike za video vsebine:

 • Povprečna vidnost oglasa (Average viewable time of ad): metrika, ki nam pove, koliko časa je bil v povprečju naš oglas v vidnem polju na zaslonu uporabnika.
 • Vidni prikazi (Viewable impressions): nam povedo, koliko prikazov je bilo dejansko vidnih glede na celotno realizacijo prikazov oglasov.
 • Vključenost uporabnikov (User engagement): te digitalne metrike nam povedo, koliko interakcij so uporabniki naredili z našimi oglasi. Kot interakcija se beležijo premik miške čez oglas, klik na gumb za predvajanje, več kot 25 % ogleda videa ipd.
 • Stopnja ogledov oglasa v celoti (Completion rate): pove nam, koliko je bilo ogledov video vsebine v celoti.
 • Povprečno trajanje izpostavljenosti blagovne znamke (Average brand exposure duration): metrika nam pove, koliko časa (sek.) je bil uporabnik izpostavljen blagovni znamki znotraj oglasa.
 • Metrika Brand Health: metrika, ki nam pove, kako se naše digitalno občinstvo počuti, ko pride v stik z našo znamko (stopnja zadovoljstva).
 • Cena na tisoč vidnih prikazov (VCPM – Viewable Cost Per Mille): metrika nam pove, koliko smo plačali za tisoč vidnih prikazov. Zaradi problemov oz. nevidnosti prikazovanja posameznih oglasov je VCPM v zadnjem obdobju postala zelo pomembna metrika,«
  digitalne metrike komentira Uroš Končar, vodja projektov.
Deli

Deli prispevek prek e-pošte

Prepišite znake
captcha

Arhiv